Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • t STA M BUL DİKKAT:TOPTAN SİPARİŞ KABUL EDİLİR BASIN 6399)4270
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • ¦A S 'x:v:MAHKÛMLAR İÇİN HAZIRLANAN MODERN KAYSERİ CEZAEVİ VE NÖBET BEKLEYEN BİR MUHAFIZ ERİ.MENDERES'İN SON SÖZÖj "Hatalarımın ve çocukluklarımın cezasını çekiyorum,Adnan Menderes,idamdan evvel Başsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • "Piri Reis,denizaltımız Nara burnunda bir Yunan şilebi ile çarpıştı Gece yarısına doğru olan kazada,baş tarafından yaralanan denizaltımız Çanakkale'ye çekildi ÇANAKKALE,ÖZEL HECK Mate tatbikatından dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • Kayserimde emniyet tedbirleri arttırıldı Yassıada mahkûmlarının getirileceği Kayseri bölge cezaevinin etrafında alınan emniyet tedbirleri dün arttırılmıştır.Cezaevinin dünkü ziyaret günü iptal edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • ass?»o ÖĞÜT Parti lideri olsak teşkilâta şüyle bir tamim yapardık:«Aday listesinde adınızın çıktığı gazeteleri mutlaka saklayınız.Arkadaşlarınızı tanımak,yahut şöhrete kavuşan adınıza arada sırada bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • Seçim tedbirleri Takviye ediliyor Bakanlar Kurulu tedbirlere bâzı ilâveler yaptı.Sıtkı Ulay,Kabinenin istifa şayiasını yalanladı ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün iki toplantı yaparak,seçimlerde alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • A.P.'DE DURU AYDINLANMADI Gümüşpala 'İstifa etmeyeceğim,dedi teşkilâtta kaynaşma devam ediyor Çivril'de,partililer Gümüşpala'mn resmini yırttı.Bâzı A.P.İiler Başgil'i Genel Başkan yapmak istiyor ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • UÇAK KAZASI Sekreteri aun oldu Dag Hammarskjold Kongo işi için Katanga Başbakanı ile görüşmeye gidiyordu B SALISBURY,A.P.A.A.RADYO İRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjold,Kuzey Ro dezya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • Seçim kampanyası sırasında ilgi çekmek için afişlerin önüne getirilen su aygırı fotoğrafçılara poz verirken.ADENAUER,MUTLAK ekseriyeti alamadı Sosyal Demokratların büyük ilerlemesi üzerine Dr.Erhard'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • İKİ FÜZE TABURUMUZ AMERİKA'YA GİDİYOR ANKARA,ÖZEL Ikl Türk topçu füze taburu,senelik atış manevraları için Amerikaya gidecektir.Birinci Hava Müdafaa Topçu Füze Taburunun İlk kafilesi Çarşamba günü ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • BANKA DOLANDIRAN ŞEBEKE YAKALANDI TARSUS,ÖZEL Güney Anadolu'daki muhtelif bankalardan 2 yıl içinde yarım milyon liradan fazla para çeken 5 kişilik bir dolandırıcı şebekesi yakalanmıştır.Diyarbakırlı F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • DURUM iMwl^lfl^il A.P.'de HUZURSUZLUK GÜMUŞPALA dün,Adalet Partisinde çözülme başladığı yo-lundaki haberlerin maksatlı çıkarıldığını ileri sürmüş,ja-f kat olayı kesin olarak yalanlamamıştır.Nitekim E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1961
  • C.H.P.Adana Aday yoklaması Tasdik edildi Niğde yoklaması iptal edildi.Bursa'daki yoklama sonucu C.K.M.P.ve A.P.teşkilâtını karıştırdı ANKARA,ÖZEL C.H.P.Yüksek Haysiyet Dîvânı,Adona aday yoklamasına ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • "Basın bakalım elinizi!CHP.Zonguldak adayı enekli general Kenan Esenfeil'ıı:eeblaJât ana yadigarı ^iimıı-kaplamalı t ir Kuran var.Cumaova köklerinde çok sevilen Esenpil,buralarda kininlerle konulurken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • TIBBÎ BAHİSLER Mektuplara cevap NF.FRIT Eskişehir'de oturan okuyucumuz Bay Ali Saraçoğlu'nun 6 yakındaki oğlu 2 sene Önee nefrit geçirmiş.Tedavi eden doktorlar,hastalığın sebebi olarak bademcik,leri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • i—i—»ıı m imi i ııı I «»MM—İLÂN ECZACI ALINACAKTIR 1 Sümerbank Bakırköy Merkez Haatahanesine Eczacı alınacaktır.2 Taliplere 7244 sayılı kanun gereğince 1100 liraya kadar barem dışı ücret verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN.Isı Santralına ait teklif verme müddetinin uzatılması hakkında İlân Üniversitemiz sahasında tesis edilecek olan 15 milyon Kcal/h kapasiteli Isı Santralına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU VS f22 Aralık 20 Ocak] Kendinize dert İcat ediyorsunuz.Hakikatte bür tün üzüntülerini/i yenecek durumdasınız.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Bir haber du.vncak epey şaşıracaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • AVRUPA KLİPS n RHMÜAftlI YIKANIR VİUU.A KADIN ÇANTALARI 1İ5-15ÖURA V.100 NYLON İTALYAN KADIN ŞEMSİYELERİ 50-90 LİKA Y E K T A İstiklâl Cad.234-Beyoğlu IL.8674 4268
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • V E F A T Ayşe Pir eşi ve Şükran,Nuran ve Ozden'in babaları,tüccar Ömer Pinar ve Avukat İsmet Güven'in kayınpederleri,Eşref ve Enver'in kardeşleri Tophane Satış Gümrüğü Veznedarı HÜSNÜ PİR vefat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • hm.«m ¦inin».in «inini «in ACI BİR ÖLÜM Meşrutiyet devri Konya mebuslnrından merhum Salim Elendloğlu Saadet Erel'in eşi,Işın,Uğur,Dilek'in babaları.Meliha.Nezihe,Kadriye,Nebahat,merhum ilhanı)Erden'ln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • Sanayi bölgeleri fesbit ediliyor Ağır sanayi tesisleri Tuzla ile Sakarya ili sınırı arasında kalan bölgeye,orta sanavl tesisleri İse Topkapı ile Topkapı Maltept-si arasındaki sahaya nakledilecektir.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • nüım ıı mı vim ı ıı ı «mmUnııı VEFAT Bay tstepan Mikaelyan Mika)Bay ve Bayan lstepaıı Makinaciyan kardeşleri ve kayınbiraderleri Bay Sarkis Mikaelyan'ın vefatını derin teessürle bildirirler.Cenaze mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • Belediye resmi yüzde 10 orfîlırsîdı Eğlence yerlerinin bir kısmından alınan Belediye resini yüzde 10 arttırılmıştır.Bu zam Belediyeye yılda 1UU bin lira civarında bir gelir sağlayacaktır.Belediye Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • İLK OKULLAR DÜN AÇILDI Şehrimiz ilkokullarında derslere dün sabahtan itibaren başlanmıştır,llkokullardaki izdihamı önlemek tlzere Millî Eğitim MüdiirlüğU bina İnşaatına hız vermiştir.Yeni inşa edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • *g ve BİZ demokrasi istiyor muyuz?Elhak istiyoruz.Demokrasiyi istismar edenlere,demokrasiyi şahsî menfaatlerine âlet edenlere kızıyor mu* yuz?Köpiire köpüre kızıyoruz.Demokrasi uğrundaki savaşta sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • TEST İMTİHANLARINI FAKÜLTELER YAPACAK İstanbul Üniversitesine üç gün içinde kayıt olmak üzere 1000 öğrenci müracaat etmiştir.5 Ekime kadar aday öğrenci sayısının 15 bini bulacağı tahmin edilmektedir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • HİNDİSTAN'LI BİR SULTAN GELDİ Hindistan'ın Paiaudi Eyaletinin Sultam Begüm Saeide,kızları Prenses Sabiha ve Prenses Quadsla ile beraber İstanbul ve Ankara'da bir ay geçirmek üzere şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • BELEDİYE ARSALARI KİRAYA VERİLECEK Belediye,arsalarını satmak yerine Idmlumak •yflWIWgitmektedir.'¦»Em i ruin il» &ıH?apanı yolu üzerindeki Belediye arsalarından i sı 5 Ekimde kiraya verilecektir.Arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • PUL SATIN ALINIR EUROPA 961 pulunu en yüksek fiatla satın alırım.Taşra teklifleri kabul edilir.HALEPLİ PUL EVİ Elhamra Pasaj No.5 Beyoğlu 42KÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • M E V L İ D Dlvrlğili.Tevrüzlü oğullarından merhum kıymetli babamız Hasan Gürkök'im refikası,çok sevfiili annemiz Sıdıka GÜRKÖK'ün bizleri sonsuz elemlere garkeden vefatının kırkıncı gününe müsadif 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • NAKOmahkabebe KROŞE,EKSTRA KALİTE YÜNLERİ VEKli'M MLARi4 Galatasaray ^fc^ TTtiiMft» rÖTlIHCÜ tiKMATI nn' TVI 1405BJ I* IMSIM »tHO» MARAZALARI AHAÎI,REKLÂMCILIK 1844 4283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • İnşaat sahiplerine büyük fırsat Avrupa malı,temiz vaziyette,Sütunlu Ştrabel tipi radyatör ve Orjinal kazanları satılıktır.Müracaat:istiklâl caddesi Anadolu han methalindeki tütüncü dükkânı Beyoğlu.MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 pk^.l 2 3 4 5 6 7 8 9 Bl» BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Sesler ilmi;insan sesine ait;Hava'hın bir kısmı.Ölçülülük;Sevgililerden birinin diğerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • Nlşantaşında bir eve giren hırsız ev sahiplerinin yattığı odadan 15 bin liralık mücevher alınıştır.Yenlyol sokağında 17 numaralı apartmanın «iriş kalmadaki 2 numaralı dairede oturan Muzaffer Özbek'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • ıı ı ı II I ılı m mil I i+Blitün seyahatlerini?için COVO SEYAHAT ACENTESİ Tel:44 U Ü(i v REKLAMCILIK 1U1T)4281
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • ORİJİNAL GELOSO AMPLİFİKATÖRLERİ Vedat Uras ve Ort.Tel:44 96 03 REKLÂMCILIK 1959 4280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • SİNEMALAR EMALAE J BEYOĞLU ATLAS tel:444400)Camdaki Kız L.Ventura R.F.EMEK Tel:4184 39* 1 Bâzıları Sıcak Sever M.Monroe 1.2 Kadılı ve Kuklası B.Bardot R.F.İNCİ Tel:48 45 05)1 Üç Garipler L Sayar.2 Lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1961
  • y.ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3ı)Oi marş 7.35 Sabah plâkları 8 00 Haborıer ve hava durumu 1.15 furttan sesler 8.40 Opereteıden seçmeler 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 11'.0 ;İki marş 12.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • RÜŞTÜ ERDELHUN HAKKINDAKİ kararın ge rekçesi İstanbul Ankara Üniversitesi dâvasında bulunan bu sanık için «Anayasa gerekçesinde» şöyle denilmektedir:«Sıfat ve mevkii itibarı İle Silahlı Kuvvetlere hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • YARIN KOK KOMÜRU ALMAKLAR 20 Eylül Çarşamba günü kok kömürü alacaklar:İstanbul Deposu 187101 188250 Yenikapı Deposu.189751 190850 Bakırköy Deposu 191206 192160 Zeytinburnu Deposu 225717 225751 Eyüp De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • İngiltere'de IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LİMİTED'in tesahup ettiği PLANT PROTECTION LIMITED ŞİRKETİ Müstahzarlarından Tohumluklarınızı sürme kör)ve emsali mantar hastalıklarından koruyarak temiz ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • İSTANBUL AKARYAKİT BAYİLER;CEMİYETİ BAŞKANLIĞINDAN 6/10/1961 Cuma günü saat 14.30 da cemiyetimizin senelik âdi kongresi Ticaret Odası içtima salonunda aktedilecektir.İçtlmada nisap olmasa 13/10/1961 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • FETTAH tm~ IENMÎ5T1.Q?^li KIR.ftENIM poiA^n «MfrLAKACAm NMülfil PEEUtrtDu MEKTUf WH CA&iM/İKNN EDERİM WEN 0NÜ f £TTA« KEMPÎNi VATfiiA ZOR MMUtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • P İ Y Â L E MAKARNASI 15/Eylûl/1961 İkramiyesini Kazananlar:1 1.000 LİRA KAZANAN:Sedef Bilecen Maltepe Ankara 2 250'şer LiRA KAZANANLAR:Mustafa Çarkgil Afyon)Tülin Olçaylı Alsancak İzmir)Şule Erpolat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • İNŞAAT MÜHENDİS VE YÜKSEK MÜHENDİSİ ALINACAK Teke!Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz taşra şantiyelerinde «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel talimatnamesi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • 4 Ton Mühür Kurşunu Ahnacaktır.İ.E.T.T.İsletmelerinden:1 Yukarda yazılı malzeme mektupla flat ve teklif isteme usuliyle alınacaktır.2 Teklifler en geç 22/9/961 günü saat 16 ya kadar Metrohan Levazım M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • ı ı y p YfP'nin aday listesinde yer alamayan,AP 'ye akın ediyor KASTAMONU fM?W:NÜFUS:435 304 SEÇMEN SAYISI:219 046 15 Ekim 1961 seçimlerinde Kastamonu'da 2 ienato üyesi,7 milletve-j| kili seçilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • Muğla seçimlerüıin kaderi tütüncülerin elindedir.Ula ilçesinde bir tütüncü,tütün sırıklarını güneşte kuruması İçin gergiye koyarken.MUĞLALI7 DERDİ TÜTÜN Muğla yolu GÖkbel'de 36ü viraj olur.Dağ sırtlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.09.1961
  • 1111111111.^5 ^V-I TAKVİMDEN Ül I BİR YAPRAK f i Yağmaya devam ^N EÇENLERDE Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesinden çalman V^Jpulad parmaklığın acısı ile «Ah!eylemiştim.Feryadım i bu yağmagerliğe şahit olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Kiukuyeuk,gel' If MEK fçİN BîfZ.ŞEY gosterevIm.J/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • v*x+İİİ^Ilİlİıllıİ O/VUMUZDEKt MAÇIN &M ÛVSV\U' 7tt«ACT ŞiLACAĞl YAKI 'xAe» i2k AAASâ Si.L.E SAMPİVONUN RAKıBİMdem çekin.Oı«l muhAjc KAKTIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı.HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür SAMı KOHEN Spor kumında Mesul Müdür NECMI TANVOLAÇ Idar» Müdürü NURETTİN DEMIRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3.4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.S İnci sayfada santimi 2S T.L.0 Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat v» Teşekkür ilanları fi santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Konya Belediye Başkanlığından 1 21000.00 lira keşif bedelli bir adet 30 tonluk otomatik baskülün Belediyemizce gösterilen yere monte edilmek şartiyle 6/10/1961 CUMA günü saat 15.00 de kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Adalar ilçe Seçim Kurulu Başkanlığından 298 sayıiı kanunun 19 uncu maddesi gereğince partiler arasında ilçe seçim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi için 21/9/961 perşembe günü saat 11 de Adala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • DEVLET ORMAN KERESTE FABRİKASI AKKUŞ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Fabrikamızca muhtelif sınıf,eb'ad ve boylarda 708.685 M3.fırınlı kayın keresteleri 15 parti halinde açık artırma suretiyle »aüfa çıkarılmıştır.2 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Hicri SALI Bum] 1381 19 1*77 ReblUl-İhır EYLÜL ¦jlûl 9 1961 1 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 5.44 11.31 on* 12.08 b.55 15.38 9.23 Aktara 18.13 12.00 Yatsı 19.47 1.32 Imsâk 4.04 9.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • mKmjmmmmsammmaMmammmiammmatammmmmmmma inn min^iw n ARTVİN ASKERÎ SAT.AL.KOM.BAŞKANLIĞINDAN Muhammen Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Mu.Teminatı ihalenin Kf.I* K.L.K.Ura Kuru» Saati GünU NOHUT 15000 1.60 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Garantili Ucuz Beynelmilel Normlara uygun EMSALİNDEN ÜSTÜN Porselen İZOLATÖRLER Alçak Gerilim İzolatörleri Yüksek Gerilim İzolatörleri TEL VE TELGRAF HİL İZOLATÖRLERİ R M R M R M R M R M R M 1 2 S 4 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • 1 Büyük FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Behsr cildi 40 TJU Her Uç didinin başlıca ¦atış yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 4269
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • Mefruşatçılara Avrupa T rayı F.130 Krş.Ad.V.ARSLAN,Rıza Paşa yok.Akasya han No:2 Tel:27 39 17 Sandık 500 met.Ödemeli gönderilir.REKLAMCILIK 1961)4282
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.09.1961
  • nemel yarış Amerika,ingiltere v« Rıuyanın atom ve hidrojen denemeleri atmosferdeki radyo aktiviteyi tehlikeli bir hale sokmağa başladığı için,1958 sonlarında varılan bir anlaşmayla,denemelere son veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • SECİM TEDBİRLERİ TAKVİYE EDİLİYOR Baştarajı Birincide kayada Gürsel'in başkanlığında yapılan ikinci bir toplantı takip etmiştir.Bu toplantı da 2 saat sürmüştür.Toplantılarda dış politika meseleleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KURTULUŞTA son durakta Aliağa Sokağında iki oda ve bir hollü manzaralı» konforlu daireler 15 İlâ 35.Bin liraya ödemede kolaylık gösterilmek suretiyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • OTOMOBİL SATIŞ GALERİSİ Yeni veya az kullanılııu İlini?v.'nuk İçin mutlaka müracaat ediniz.Tel:22.37.95 Model Otomobil Satış Galerisi,Sirkeci Florya Sahil yolu Cankurtaran Mobil Servis İstasyonu yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Kömür Satış Ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden Her nevi teshin ve sınaî maksatlara en elverişli ve yüksek vasıflı Taş kömürleri ile Linyit kömürlerinin satışlarına serbest olarak devam olunmaktadır.Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Mükellef veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Bilinen Adresi Ödeme emrinin No.su Bernado Filiç Haas Vidmar Pol Lrvi Mustafa Varoltürk Yunus Güney Mehmet Erdem Adil Kuvel ibrahim Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Ölüm cezalarının gerekçesi t Baştarajı üçüncüde Devriyelerin hareket tarzları hakkındaki 14 maddelik emrin 5,6,7.c)maddelerinde Sokak baslarında,yol ortasında dört kişiden fazla topluluk olunca dağıtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • I Baştarafı Birincide Cevap psikolojik unsurda aranmaktadır.Hakim olan kanaate i göre Almanyada seçmen kütlesinin çoğunluğunu teşkil eden genç nesil,yıllardır başlarında gördükleri,eskimiş ve artık 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Muğlalının derdi tütün Baştarajı üçüncüde diyen Temsilciler Meclisi üyesi C.H.Pli Eczecı Etheffl Serîni:«5 milletvekilliği ikişer ikişer pay edilecektir.Beşinci ortadadır.Belki bilinen sebeplerden,A.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Bir adam,gelinini av tüfeği i!e öldürdü UZUNKÖPRÜ,ÖZEL Keşan ilçesinin Yeni Muhacir köyünde bir adam gelinini av tüfeği ile vurarak öldürmüştür.Bahattiu Gök ismindeki kayınpeder,münakaşa ettiği gelini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • KAYSERi'DE EMNİYET TEDBİRLERİ ARTIYOR Baştarajı Birincide hareketini gören diğer gazeteciler,bütün güçleriyle bağırarak nöbetçiye ateş etmemesini söylemişlerdir.Gazeteci,olay yerine yetişen gardiyanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • ADANA'DA TEDBİRLER ADANA,ÖZEL Yassıadadan şehrimiz cezaevine getirllecek olan mahkûmlarla İlgili olarak geniş ölçüde tedbirler alınmıştır.Cezaevinin dört tarafı çift tel örgü İle çevrilmiştir.Ayrıca «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Â.P.DE DURUM aydınlanmadı Baştarajı Birincide terde bir İnsan olmadığını da lsbat etmiştir.Kalbi dalma memleket sevgisi ile çarpan GUmUypala,milletin üzüntüsüne sebep olacak veya memlekete «arar getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • B.M.Genel Sekreteri dün öldü Baştaraiı Birincide yatıstırılmasında büyük hizmette bulunınusuır.Genel Sekreter evli değildi.UMUMÎ ÜZÜNTÜ Hammarskjold'un ölümü bütün dünyada ve bilhassa B.M.çevrelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Ege tütün rekoltesi 65 milyon kilo İZMİR,özel Ege tütün rekoltesi 65 milyon kilo olarak tesbit edilmiştir.Müstahsilin tavsiyelere uyarak taban araziye dikim yapmaması sebebiyle rekolte geçen yıla naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Nohut Alınacaktır 20.100 Kilogram)ARMUTÇUK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müessesemizce kapalı zarfla alınacak 20.100 Kg.Nohut'un ihalesi 25/9/1961 Pazartesi günü saat 16.00 da Kdz.Ereğlisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Edremit Belediye Başkanlığından Şehrimizde 69268.71 lira keşif bedelli,4713.45 lira muvakkat teminatlı kanalizasyon işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,ihalesi:2/Ekim/1961 pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • Menderes'in son sözü s)Baştarajı Birincide C.H.P.Genel Balkanı ismet İnönü,evvelki akşam Benin Menderes'e telefon ederek,«Dileğini,Devlet Başkanı Gürsel'e ilettiğini ve elinden geleni yapmaca çalıştığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.09.1961
  • C.H.P.Adana aday yoklaması tasdik edildi Baftarafı Birincide tırtıklarını» görüşmeye başlamıştır.Bu toplantıda propaganda sırasında geziye çıkacak ekipler de ele alınmıştır.Orhan Oztrak Trakya bölgesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.09.1961
  • BEŞİKTAŞ YENİ KADRO KURUYOR Kulüp Reisi Hakkı Yetene göre başarısızlığın sebepleri bâzı fıübolculardaki şımarıklık ve lâubalilik BEŞİKTAŞ Kulübü Reisi Hakkı Yeten.«Bazı futbolcularımıza para cezası ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • Basket lig fikstürü dün belli oldu Dun toplanan Bölge Basketbol Tertip Komitesi 30 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan birinci küme lig maçlarının fikstürünü tesbit etmiştir.bugün ilgili kulüplere te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • Namzetler bugün iki idman maçı yapıyor A)kadrosunun rakibi:Vefa genç takımı.B)kadrosu ise Beylerbeyi ile oynuyor 8EKİM'de Romanya ile karşılaşacak olan ve milli takım namzetleri üçüncü antrenman maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • KIS A HABERLER Futbol Federasyonu uyelerlnder Ertugrul Malkoç dün istifa etmiş tir.İstifası hakkında resmi bir açıklamada bulunmayan Malkoç «Diğer arkadaşlarım ile fikir bir ligine varamadım» demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • 1 MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR hilWm+mtimiinnrtt* mm MAÇ KARŞILAŞACAK TAKIMLAR İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar 1 Numaralı takımın EaKjfl son maçları 0jj!Numaralı takımın Igjjgj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • ^lipapppP:1 1 ^l iii w t,r" III n 1 J I 1 TOTTENHAM DÖRDÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ la ikinciliği,Manchester United 11 puanla üçüncülüğü,Tottenham 10 puanla dördüncülüğü ellerinde bulundurmaktadır.Ligde alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • ahçe S.Saray Ankara'da yarın ge«e karşılaşıyor Sarı Kırmızılılar bugün Sarı Lacivertliler de yarın başkente gidiyorlar Fenerbahçe ve Galatasaray,yarın gece 20.30 da Ankara 19 Mayıs Stadında hususi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • Ru.ya mlleanakaları İçin Eml.sSn kampına elen jüresçller dün İlk antrenmanı hal anlrenor nezaretinde yapmıdardu Keaund.La,antrenü,Nnrl Bo,u,rnn,«dlfmala.hakkmd.«ka^na anan,bahat eri.ke,f^Brtîîa» 17 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • SPOR TOTODA 13 BİLEN YOK ANKARA,ÖZEL SPOR TOTO'nun dördüncü haftasına ait biletlerin birinci değerlendirmesi dün sona ermiş ve 13 doğru tahmin yapana rastlanmamıştır.Bugün yapılacak ikinci değerlendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • BU HAFTA MİLLİ LİGDE 8 MAC A.Gücü,Ş.Hilâl şehrimizde,Vefa,Beykoz ise izmirde MİLLÎ ligin beşinci haftasında Cumartesi ve Pazar günleri sekiz maç yapılacaktır.Bu hafta şehrimizde Ankaragücü ve Şekerhil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.09.1961
  • kararlı j St.Etienne ile fiatta anlaşmasına rağmen^ Millî futbolcu "Daha fazla bekleyemem,dedi ASKERLİK görevi sona eren Can B.ırtu,bu sene yabancı birkulübe transfer etmeyeceğini açıklamış ve «Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor