Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • İMZALANDI BmKm üyeleriyle bir masa etrafında toplanan İstanbul,Ankara,İzmir ve Anadolu gazeteleri andlaşmayt ittifakla kabul etti Partilerin Yuvarlak Masa'da vardıkları andlaşmayı destekleyecek olan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • Bir köyde 30 ev ile 30 samanlık yandı BURSA,ÖZEL itfaiye teşkilâtı olmıyan Keleş1 ilçesinin Düvenli köyünde dün 30 ev.30 samanlık ve 30 ahır tamamen yanmıştır.Bir bacadan çıkan yangın çok çabuk genişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • CHOBBe—MOCB—gaaWHI II I II Parti liderleri ile yaptığımız konuşmalara yarın C.K.M.P-Genel Başkanı Bölükbaşı ile devam edecektik.Ancak Bölükbaşı rahatsız bulunduğundan ve suallerimizi etraflı cevapland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • 3SS?agio Haydi bakalım Memleketin her zamandan daha çok birliğe ihtiyacı olduğunda herkes mutabık.Partilerde birlik,vatandaşlarda birlik,basında birlik.Lüks Vermin bile bu kamoanyaya katılmıya kalkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • TÜRK BASIN ANDLAŞMASI TÜRK Basını tarafından dün Ankara'da İmzalanan andlaşmanın metni şudur «Milletçe yürekten özlediğimiz-demokratik hukuk devleti düzeninin gerçek anlamı ile kurulmakta olduğu bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • PARTİ LİDERLERİ NE DÜŞÜNÜYOR!HAZIRLAYAN:ABDİ İPEKÇİ Ragıp Gümüşpala,"A F nin ekseriyetini tarafsızlar ve aydınlar teshil ediyor» dedi Yer altı faaliyetinde bulunmadıklarını bildiren Genel Başkan AP'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • aralsızlar,Kennedy ve Kruşçev'e başvuruyor Yayınlanan bildiride,müstemlekecilik ve ırk ayırımına son verilmesi ve Berlin meselesinin kuvvet kullanılmadan halledilmesi istendi BELGRAD AP AA RADYO yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • C.H.P.seçim afişlerini hazırlamış ve teşkilâta dağıtmıştır.Afişler,propaganda serbest bırakılınca asılacaktır.Partililer adaylık için yurda dağıldı ANKARA,ÖZEL Partiler seçim hazırhklarmm son safhasma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • Apartman ğ Daireleri ve çeşitli dolgun para a ikramiyeleri Stürkİye KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1961
  • ı 1 m ¦m.~L «mUa ÖRFÎ İDARE MAHKEMESİ KARARIYLA KAPATILAN EMİNSU GENEL MERKEZİNİN MÜHÜRLÜ KAPISI.minsu Derneği ün kapatıldı örlî idarece alman karara derneğin bir müddet evvel yayınlamış olduğu tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • "Bir tanesi Nixon ama.ANKAK.Vda bulunan bir Amerikan gazetecisi «Zirve toplantısı» için geldiği Çankaya köşkünde,orada tanıştığı bir Türk meslekdaşı ile konuşuyordu.Bir ara çordu:•Bu köşk ne köşküdür?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Kof-ıe** Bombalar patlarken IBM ATOM bombaları,patlatıldıktan zaman iki netice husule getirirler:1 Geniş bir hedefi meselâ kocaman bir şehri)imha ederler.2 Yüzlerce,binlerce kilomet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • TURKiYEDE YALNIZ Berqatiıa FABRİKALARININ KRtMPFECHT TESİSATINDA IMAl ETTİG» Dü2 ve Çizgili BERGAMA POPLİNLERİ YIKANDIĞI ZAMAN KATİVYEN ÇEKMEZ A BERGAMA GABARDİNLER)ASLA SU GEÇİRMEZ A BERGAMA LÜKS SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • MEMUR ARANIYOR Istanbul ve Izmir bürolarımızda çalıştırılmak üzere uçak bileti satış işlerinde tecrübeli,ayrıca hava liman servisinde çalıştırılacak,ingilizce bilen memurlar alınacaktır.Taliplerin P.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • NKBA YER ALTI KABLOSU I KV her maktada bulunur.Müracaat:44 28 08 49 45 20 REKLAMCILIK 1787 3929
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU iri İ [22 Aralık 20 Ocak] Bu sabah sevineceğiniz fiberler alacaksınız.Ailenizden biri ile olan münasebetiniz düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] iyi niyet ve gayretleriniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • OSMAN PAZARLI YURTTAŞLIK BİLGİSİ Ortaokul I,Tl,m» sınıf Yıllardanberi okullarımızda okutulmakta olan kitaplarımr/MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI' nın son müfredat programına uygun olarak yeniden yazılmıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • TORNA ALINACAK 3,5 4 metre iş alacak kapasitede müstamel Torna alınacaktır.Tekliflerin PAKSOY LTD.Rıhtım caddesi 155/1 Galata Telefon:44 10 84 İL.8451 3901
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • OLCAY KULGUZ ile M.Misbah MERTOĞLU Nikahlandılar Kadıköy ti/ö/lSMİ)MtLLÎYET 191 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • Kadıköy cinayeti faili hâlâ belli değil Kadıköy'de elleri arkasına bağlanıp tabanca ile başına ateş edilerek öldürülen şoför Besim Şehriyari'nin kaatil veya kaatilleri hakkında kesin bir ipucu ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • YÜKSEL SEKEREL SABİ RUSO Nişanlancl laı Istanbul 8/9/961 MHJ.1YET "MM1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • ÖLÜM Merhum Mühendis Fuat.Bey,ve merhume Emine Giirer'ln oğlu.Makbule Giirer'ln esi,1 Atillâ ve Fiisıın'un sevgili babaları,Bihter Sahinbaş'ın nğabeysl.Evnur ve Mehmed'in sevgili dayıları,Süleyman Sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • D L Ü M Emekli General Hakkı Erdener ve merhum Nafıa Erdener'ln Ofluları,Anna Erdener'in esi.Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Nihal Erdener'in ağabeysi.Nazlı ve Cemal Köprülü'nüıı yeğenleri.Ayşe Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • BUL MACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 14)DAKtRADlR.SOLDAN SAĞA:1 Menfaatimiz aleyhine verilen ka-t 91/56789 10 ran tanımadığımızı resmen bildirmek.2 Tersi hayvanların sırtına yük için vurulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • VEFAT Merhum Ali Refik Paşa kerimesi,merhum General Şefik Türsan'ın eşi.Dr.ismail Tursan,Y.Mühendis Müşfik Tursan ve İstanbul Bölge Çalışma Müdürü Sabin Türsan'ın anneleri,E İh an Tursan,Efide Tursan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • TEŞEKKÜR Besj seneden beri muzdarlp bulunduğum hastalığımı teşhis,ameliyat ve tedavi ederek ben' hayata yeniden kavuşturan,Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastahanesi Bakteriyologu Dr.VEDAT ONAN Dr.HAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • ACI BJR KAYIP Bankamız Teşkilâtında uzun yıllar değerli mesaisiyle temayüz etmiş ve mensuplarının sevgi ve takdirini kazanmış olan Haliç Tersanemiz Müdürü,YÜK.ELK.MÜH.ORHAN ERDENER'İ ebediyen kaybetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • 1 S ra Enayiler N.Wisf SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Uçan Adam Japon filmi Orijinal.EMEK Tel:44 84 3»)1 Trapez B.Lancester R.T.2 Zehirli Hayat A.Gulnnes R.î.KÜÇÜK EMEK Tel:44 84 39)1 intikam Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • Hill.İlli I HIK.I.llll.il İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 7.30 i iki marş 7.35 Sabah plâkları i 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanışi 11.57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1961
  • or or.YENİ bir moda türedi.Şerbetçide temiz bardak bulamayan müşteri,gözlerini devire devire bağırıyor:Biz ihtilâli bunun için yapmadık.Yolda toz kaldıran çöpçüyü gören yolcu,burnunu kapata kapata hom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • aOVÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN 28 Ekime kadar.TASARRUFLARINIZI İŞ BANKASINDA TOPLAYINIZ 1 TALİHLİYE 6 DAİRELİ BİR APARTMANIN TAMAMI Bu şahane Apartman Ankaranın mutena semtlerinden Kavaklıdere dedir.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • ABÜÜLCANBAZ'IN MACERALARI pert hînme KÜÇÜK HAKİM.OUPA 0 5EVPA OLDUKTAN SûNPA NıNE O^ÖRliKUTR &URAURDAjconuWATnrAHJ.BENAi^ADA-SIH PE9LMMM SENîM?PHRDİNÎ PER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • Dünyada en çok çocuk kaybı Türkiye'de ANKARA,ÖZEL Dünya'da en çok çocuk ölümü olan memleketin Türkiye olduğu dün Pediatri Kongresinde Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştırikinci Orta Doğu Akdeniz Ped
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • AMERİKA 20 ÇEŞİT ATOM BOMBASI TECRÜBE EDECEK LONDRA,RADYO,A.P.AA.Sovyetlerin atmosferde yaptığı 3 atom denemesi hakkında hâlâ sükûneti muhafaza eden resmi Rus ajansı «Tass» dün Amerika'nın yeraltı nük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • Polis merkezini basan 4 Rus idama mahkûm MOSKOVA,A.P Alexandrov şehrinde bir polis merkezini basan 4 Rus;idama mahkûm edilmişlerdir.Beş suç ortağı da 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.Son üç hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • Kendisine «Cüce» diyen çocuğu bıçakla yaraladı SİVAS,ÖZEL 17 yaşında,boyu 60 santim ve ağırlığı 11 kilo olan Zeki Keskin kendisine «Cüce» diyen 6 yasında Tevfik Parsı'yı bıçakla yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • Mağaza Aranıyor Eminönü İle Unkapanı arasında Toptancılar piyasasında deposu bulunan mağaza aranıyor.Tekliflerin PJC.984 Galata adresine bildirilmesitL.8452 3902
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • BivliK mı İşçi/Esnaf ye Sanatkârların HİZMETİNİZDE OLACAK Cağaloğlu,Tasvir sokak No.7 İstanbul Tel:22 26 98 İL.8466 3931
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • Imperial Chemlcal'ın tanınmış KELEBEK İE.J&C1 AVLODEX ve AVLOTHAN ithâl edilmiştir.Mür.DOĞAN TİCARET NECDET DOĞAN Beyoğlu İstiklâl Cad.348/3 Tel:49 41 39 MİLLİYET 3908
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • Hava astsubay Terli Listesi ÜSTÇAVUŞLUĞA YÜKSELEN LÂSTİK MUAMELÂT ASTSUBAYLAR Fevzi Sayar,Çetin Araş,Kutlay Torcu,Yusuf Cüzeldere,Nasip Karacan,Şahin Kaya,Zeki Töreten,AH Küçükceyl:A.Yılmaz Doğrul,C.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • YÂRIN KOK KÖMÜRÜ:ALACAKLAR 8 Eylül Cuma günü kok kömürü alacaklar:İstanbul Deposu 173222 174555 Yenikapı Deposu 177251 178700 Bakırköy Deposu 177540 179413 Zeytinburnu Deposu 225393 225421 Eyüp Deposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • tâ N 0 11111111111111 ıı ııı ı m kimi ııııııımım.ımııınM m ıı ı run uı ı ııiv vvî TAKVİMDEN BİR YAPRAK N Bir harabe kurtuldu!f^ U harabe i'mar ile ta'mir ile kurtulmadı,yandı da harabî-I Jl)^*11 öyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1961
  • AMERİKA'DAN 500 DÜK AKLAŞMA 20 EYLÜLE KADAR 100 BİN TON BUĞDAY LİMANLARIMIZA GELMİŞ OLACAK.HALEN ÜÇ ŞEHİRDE YAPILMAKTA OLAN OFİS TANZİM SATIŞLARI DA YAKINDA NORMAL BÎR HALE GETİRİLECEK ANKARA,ÖZEL AME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • ONU,ÇOtC mu 3KAD» HÜKiVE.GEVıS'ORDUMUZfV sgV.HA,NE ADl NEYDİ?7 TESADDr.rMA Or^L-'fM ADI DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • •fi cZ\4pu^.i y,L çotc tal.mU'sİn f BONCUK-SANA niE" GÜZEL-VE".1 S^_LAE,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • ViVENi BifZ.OA.MA AVA âA KAL. AMAZ.HA BV\BOŞU BOŞUNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • mSaSmm p—J I İŞTE 8üGı VLJİSİ t çiMDÎve: Aqa?ç.hi' Jir\İNSAN AV;A Si BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • Si'Zi'NI_E oy.N A'jAWA M.DAMS CEKSİNC GİDtVO-RüM E E-SÖVUE BAKAUJV\DANS SAN "ATININ NE OL-DuĞuNu ÖĞRENEBİLDİN Mİ?DANS AYASINA ^ASiU-WASIKA FıESAT VERME-DE AVASiNı ÇEKEBıLME SAN'ATıNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • LİSANS SAHİPLERİNE BÜTÜN LÜKS LAMBALARI İÇİN JENA» GLASWERK SCHOTT GEN.MAINZ BATI ALMANYA FABRİKASININ MAMULÂTI OLAN LÜKS LAMBA MLARI İÇİN MÜRACAAT Türkiye mümessili:HUGO HERRMANN istanbul Galata,Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • t—Mi—İl—DEM 2 inci Keşide Talihlileri ANKARA'uaki APARTİMAN DAİRESİNİ Zcytinburmı Şubemiz müşterilerinden 400105 No.lu hesap sahibi KAZANMIŞTIR PARA İKRAMİYELERİNDEN 30,000 TL* tSTANBUL Şb.müşterileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan:Matthew ANDREWS Türkçesi:ürharı AZİZOĞLU «Pekâlâ,Amanda.Artık numara yapmıyacağım.Hakikati olduğu gibi anlatacağım sana.Ren sahte mücevher satıcısı değilim.Adım da Alexander Dumas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • YEŞİLLİ KADIN Gazeteci arkadaşımız Bedirhau çiNAR'ın son eseri,gerçek hayattan alınmış* bir polis romanıdır E Bundan önce Duvaklı olu 1942)Olcayto 1942)Ki-E E sil olum 1943)Sabır inmeli 1945)Ateşi* Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • Ben stet\W Deçip karar vermek daima bu kadar basit bir iş değildir.Hele görünürde birbirinden farksız olan ampuller arasında.Ampul aiırken,hiç tereddüt etmeden EDÎSON isteyiniz.Evinizi,iş yerinizi nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • SALAM ve SOSİSLERİMİZİ ZEVKLE YİYEBİLİRSİNİZ Alibeyköydeki SUCUK Fabrikamızda imal edilen SOSİS ve SALAMLARIMIZ en YÜKSEK KALİTE Dana MALAK etlerinden ve KOYUN kuyruğundan en son sistem makinelerle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda «santimi SO T.L.5 İnci sayfaaa santim)25 T.L.Birinci kayrada oaşlık 200 T.L.Düğün,Nl^an.Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • im S3 Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ercÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAM» Magazin kısmında Mesul Müdür SAMİ KOI1EN Spor kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1961
  • Hicri 1381 Perşembe 7 E Y L Ü L Rıımt 1377 KH.İ.İI evvel Ağııs-tu 26 1 9 C 1 25 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 5.33 10.59 öğle 12.12 5.38 İkindi 15.49 9.16 Akşam 18.33 12.00 Yatsı 20.09 1.34 îmsâk 3.49 9.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • K KOMPRESÖR ve PİSTOLELERİ Kalem piatoleler Çizgi piötoleal kompresörsOa çalışır.1—7 atmosfer kuvvet 2 Monofaze 110 volt hafif,portatif,tekerlekli NAZOL TİCARET Galata KOrekciler Sokak No.65/1 Tel:441
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • NAKLİYECİLERİN NAZARI DİKKATİNE 30 uncu izmir Enternasyonal Fuarı münasebetiyle gelen,12 ve 14 tonluk AĞIR HİZMET KAMYONLARININ Uzun vadeli tediye şartlariyle satışına başlanmıştır.I Çelik Makina Tic.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • ONARIM İLAHI Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Adana'da 59.999,29 TL.kesit bedelli Şeyh Zülto Mescidi,Ulucamii,Gönhanı kapısı ikmâl onarımı kapalı zarfla eksiltme suretiyle ll/Eylül/1961 Pazartesi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • Açık Eksiltme İlâm İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından Keşif İlk Bedeli Teminatı Cinsi Lira K r.Lira Kr.ihale gün ve saati 1 Hasanpaşa karakol binasx.cati inşaatı 18446.18 138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • Ama ne yemek yedik.gene de midemiz rahat!Vita ile pişirilmiş yemeklerden sonra mideniz ne kadar rahattır!Yemekler hakikaten nefis olur çünkü Vita'nm fevkalâde bir lezzeti vardır.Vita'nm lezzeti daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • PARTİLİLER,ADAYLIK İÇİN YURDA DAĞILDI t Baştaraft Birincide Y.T.P.nln secim afişlerinde eıgl adaleti» ve »İşsizlere If» konusu j?en'.ş ölctide ver alacaktır.C.K.M P.secim afifleri konusunda Utnuz sahg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • Tarafsızlar,Kennedy ve Kruşçev'e başvuruyor Baştarafı Birincide büyük devletler müzakere yapıp anlaşma imzalamalıdır.H Bütün dünyaya tesir edebilecek olan Berlin meselesi kuvvete bas vurulmadan halled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • EMiNSU DERNEĞİ DÜN KAPATILDI Baştnrafı Birincide İmza koyan 7 genel yönetim kurulu üyesi hakkında tahkikat açılmıştı.Kapatma kararı 3832 sayılı örfi İdare Kanununun 3.maddesinin 5.bendine göre alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • Gazeteciler Sendikası kongresi dün yapıldı istanbul Gazeteciler Sendikasının yıllık kongresi dün saat 11 de Gazeteciler Sarayı lokalinde yapılmıştır.Başkanlık divanı seçiminden sonra yıllık faaliyet r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • ADALET YILI DÜN AÇILDI ANKARA,ÖZEL Adalet yılının başlaması dolayısiyle dün Hukuk Fakültesinde bir tören yapılmıştır.Törende bir konuşma yapan Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Recal Seçkin,Anay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • İÇİŞLERİ BAKANI,DURUMU NORMAL BULDUĞUNU SÖYLEDİ içişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu seçim öncesi durumun gayet İyi olduğunu uildrimiş ve «Bizi bugün İçin tedbir almaya zorlayan bir durum yoktur.Fakat biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • Parti Liderleri ne düşünüyor!Ba-ştarafı Birincide Once ikaz mahiyeti taşıyan resmi beyanlar,sonraları ihtar halini aldı.Çeşitli sebeplerden muhtelif A.P.İller hakkında kovuşturma açıldı.Bazıları nezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • S/SAAT MOHVVX AMBALAJ X İŞLERİNİZ İÇİN m.DAYANIKLI SUNİ TAHTA Hardboard-Fiberboard)ELKA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAR DAHA ZARİFTİR DAHA UCUZDUR |Eb'at:122x244 sm.'Standart kalınlıklar:3 ilâ 10 mm.ELKÜ ELY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.09.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ Lü k İL ril r a1 jij i-N •••Svİvİv TELEFON 27-42.10 SATILIK EMLAK BAKIRKÖY'DE deniz kenarına 75 metre mesafede,6 odalı,havagazı,elektrik,suyu bulunan bahçeli ev.Tediyatta kolaylık.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.09.1961
  • GRANİT,BASKET TAKIMINDA REFORM İSTİYOR Millî Takım Antrenörü,üsküp'te yapılacak olan Şampiyonaya genç bir ekiple katılacağız,dedi o w NUMUZDEKI Aralık ayında Üsküp şehrinde yapılacak olan Balkan Baske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • ŞEVKET,İDARECİLERİ İTHAM ETTİ Voleybol milli takımı elemanlarından Darüsşafakah Şevket Güventürk dün Federasyona bir ya*.ı göndererek hakkında çıkarılan dedikodular sebebi ile hâdise aydınlanmcaya kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • KISA HABERLER 0 Fenerbahçe kulübü bugün Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne müracaat ederek Nedim'in affedilmesini isteyecektir.Futbol Federasyonu tarafından Kasımpaşaya verilen Ali İhsan Galatasaraydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • R.Madrit-Vasas'ı,Rangers-Monaco'yu yendi Penaral'u UO mağlûp eden Benfica düny iddialı,italya lig'inde en başarılı şampiyonluğunda ingiliz Hitchens AVRUPA Şampiyon Kulüpler Turnuasmm ilk turunda dün R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • PALERMO MILAN MAÇINA HAZIRLANÎYOB PALERMO,ÖZEL Palermo kulübü İdarecileri MttSf'i yendikleri takdirde futbolcularına 2.bin liret,beraberlik halinde İse 1 1 bin liret prim vereceklerini söylenv lerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • TOTO'DA 12 BİLENLER 1764 LİRA ALACAK ANKARA,OZEX4 Spor Toto'nun ikinci haftasına dair değerlendirme dün sona ermiş ve kat'î neticeler alınmıştır.Toto idaresi tarafından açıklanan neticeler şunlardır:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • Güreşçilerin Avrupa Turnesi için müsbet cevaplar geldi Güıeşçilerimlzln Avrupa turnesi inin yaptığımız teklife,B.Almanya,Bulgaristan,İsveç ve Yugoslavya müsbet cevap vermiştir.Güreş Federasyonu 15 Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • ANTRENÖRLER KAMPI PAZARTESİ GÜNÜ EMİRGÂN'DA AÇILIYOR 25 antrenörün iştirak edeceği «Antrenörler Kursu» pazartesi günü saat 10 da Emirgânda açılacaktır.Güreş Federasyonu tarafından bir haftalık kursa t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • ımmm^mm Beşiktaş,Ankara'da Cumartesi günü Şckerhilâl,Pazar günü İse AnkaragücU ile karşılaşacaktır.Siyah Beyazlılar 19 futbolcu,bir idareci,bir antrenör,bir masörden müteşekkil kafileleri ile bugün ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • W%m rr/7/FERRUH UYGUR 100 de derecesi 10,7 HERKÜL MİLAS 100 de Türkiye şampiyonu GÜRKAN ÇEVİK 400 de Balkan şampiyonu Atletizm Takımımız gençlerden Belgrad'da yapılacak Balkan Atletizm Şampiyonasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • GALATA ÇALIŞIYOR K™SIîto"SJlî." 5ma!h»mt.k,m7.d»y,ıS*SSmSi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • Â ve B kadrolarda tadilât yapılacak F.Uman "Genç karma ve B.Spor karşısında denediğimiz elemanlar bizi tatmin etmedi» dedi.Kadri'nin A lakıma alınması muhtemel 8 EKİMDE Romanya ile karşılaşacak olan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.09.1961
  • Su Topunda İ.1.1HIİİÜS Ad.D.Sp» 3-1 yendi Türkiye Şampiyonasının ikinci gününde bütün takımlar ikişer maç yaptı.Puan cetvelinde I.Yüzme ihtisas 1.durumda BURSA,ÖZEL ¦T1 ÜRKİYE Su Topu Şampi-J,yonasuıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor