Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • FRANSIZCA-TÜRKÇE TALEBE LÜGATİ R.VGIP RIFKI ÖZGÜREL)20.000 den fazla Fransızca kelimenin noksansız Türkçe karşılıklara zengin numunelerle,iyi kâğıda ve büyük eb'atta basılmıştır.Mükemmel yaldızlı bez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • Adapazarda Y.T.P.ii bir avukat Milliyet gazetesini toplattı ADAPAZARI,ÖZEL Y.T.P.Sakarya II idare Kurulu üyelerinden avukat Mustafa Tığlı dün şehrimize gelen bütün MİLLİYET Gazetelerini toplatmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • sat?Müsterih olmalıyız Amerikan astronomlarından Dr.John Brandt:Dünya,demiş,1 milyar sene sonra susuz kalacaktır.Dünya'dan yüz yıl geriyiz,ikiyiiz yıl geriyiz diye boşu boşuna biç üzülmeyelim.Bu açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • Aydın Yalçın sağda)esi Nilüfer Yalçın ve Y.T.P.İzmir İl Başkanı ile AYDIN YALÇI VKIF Y.T.P.Genel İdare Kurulu üyesi,Buca Cezaevine sevkolundu İZMİR,ÖZEL KARŞIYAKA ilçe kongresinde yaptjğı bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • HAYALPEREST DEĞİLİZ,AMMA.DUN Çankaya'da yapılan Yuvarlak Masa Zirve Toplantısında memleketimizin beş büyük partisinin liderleri,imzaladıkları «Partiler arası müşterek beyanname» ile millete karşı,demo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • Müdürler toplantısında bir dosyadan bin lira çıktı imar Müdürlüğünde Müdürler ve Şefler müşterek komisyonu toplantısında dün 4 ir dosya incelenirken dosyanın içinde bulunan bir zarftan 1000 lira çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • PARTİ LİDERLERİ NE DÜŞÜNÜYOR!HAZIRLAYAN:ABDİ İPEKÇİ "Diğer partiler CHP düşmanlığından fayda seçimler yeni bir deneme olacak» dedi Geniş çapta biı yuıt gezisi yapmayacağını bildiren CH.P Genel Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • Askerî Yargıtay Atet ÇiflçPnin idam kararını bozdu ANKARA,ÖZEL İSTANBUL Sıkı Yönetim Mahkemesince idama mahkûm edilen Ahmet Çiftçi hakkındaki karar dün Askerî Yargıtay tarafından usulden bozulmuştur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • Uzak-Doğu'da radyoaktivite arttı Amerika da denemelere başlıyor LONDRA,RADYO A.P.A.A.MERIKAN Atom Enerjisi Komisyonu Sovyetlerin Orta Asya'da düşük takatte üç atom denemesi yaptıklarını açıklamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1961
  • İMZALANDI Gürsel ve parti liderleri,kanuşmalarmda alman kararm önemini belirttiler ve memleketin huzura muhtaç olduğunu söylediler Devlet Başkanı törende,"Bu eserin yaşatılması partilerin vazifesidir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • TATLI KONUŞTUK TATLI YiYELiML YUVARLAK Masanın etrafında metinler imzalanmış,konuşmalar yapılmıştı.Rıra şimdi,meyve suyu içmeye gelmişti.Tepsilerde,Uzum,şeftali suları ile limonata ikram ediliyorduiçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • Piyasa SON haftalar zarfında piyasa umumî durgunluğu-nu hâlâ muhafaza eder görünmektedir.Sanayi branşlarında daha bariz bir sürüm tıkanıklığı görülmekle beraber,bu hal bilhassa tekstil sanayiinde kron
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • r.7.2*9H iW.IM!MH.MMJ.M.i 'i"*1 I I* Il||*l|.l.Hill »lg Jlil» 'j,'l.1 M'Kiii«»ii.M»aiii'^ H 28Sggl&S U Kasım ÇEKİLİŞİMDE Mil Liralık İKRAMİYELERİ y EYLül Akşamına kadar BÜTÜN TASARRUFLARINIZI I Topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • KORIN ile JAK ZAKUTO Nişanlandılar.İstanbul S/9/961 MİLLİYET 38fiî)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • YILDIZ ROMANLARI 50 ncl kitabını takdim eder ALTIN Nağmeler Büyük Müzisyen MOZART'ın hayatı.Lüks ciltli 12 lira.TÜRKİYE YAYINEVİ İL.8425 3858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • YABANCILAR ÖNÜNDE ARTIK AĞZI BAĞLI KALMIYACAKSINK.zira Linguafon Metodu sızı hiç bir vakit,hiç bir yere bağla madan,is ve istirahatlnizden alıkoymadan,derse çalışmağa ihtiyaç göstermeden,tercümeler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Bu gününüzü sevdikleri-Z1 nizle alâkadar olarak ge-~^^fgirmeniz,hakkınızdaki *vanlıs düşünceleri silecek •İP KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınızla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • Oil A PI 0 EYLÜLDEN İTİBAREN HAFTADA UÇ SEFER SALI PERŞEMBE CUMARTESİ GÜNLERİ ANKARA.İSTANBUL VİYANA FRANKFURT Perf cmbe vt Cumarlesı gUnleri Lelko^e-Ankara tınferı ll« irtibatlıdır ÇARŞAMBA CUMA PAZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • mııııınııı im ı ııı illinium mimi nun mı ıı mm pim ı mm ı mu in ı mı ıı 1111111111111111111111;ıı 1111.ıııı minium ıiMimıııııııımmmı mm mu m.ıınıınılıunnıtlllının Üç yaşında olanlar ve olmıyanlar REFE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • Tekstil işçilerine zam yapıldı istanbul Asgari Ücret KomUyonu Tekstil işkolunda ücretlere yüzde 30 ram yapılmasını kabul etmiştir.Asgari ücretlere yapılan bu zamdan 20 bin i$ci faydalanacaktır.Tekstil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • M EVLİ D Çok kıymetli varlığımız YUSUF ZİYA ÜÇÜNCÜnün ebediyete intikalinin 40 inci gününe tesadüf eden 8 Eylül 1961 Cuma günü Yeni Camii Şerifinde öğle namazından sonra aziz ruhu iı;in Hacı Hafız Rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • I SİNEMALAR I J BEYOĞLU ATLAS Tel:444-İJII)Uçan Adanı Japon filmi Orijinal.EMEK Tel:44 84 39)1 Trapez B.Lancester R.T.2 Zehirli Hayat A.Guinrıes R.i.KÜÇÜK EMEK Tel:44 84 39)l intikam Takibi M.Taylor 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • BULMACA 8 9 10 BL BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDLTİ 14)UAKtKAOJR.SOI DAN SAĞA:1 Eskiden okutulan Arapça bir gramer kitabıydı:Bir şeye karşı şiddetli sevgi ve bağlılık gösteren.2 İstanbul'da bir semt:V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1961
  • Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 iki marş 7 35 Sabah plâkları 8.00 HaLr rler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Bale müziği 9.00 Kapaı.ş.1157 Açılış ve program 12.00 iki marş 12.05 Şarkılar 12.30 Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • v;SAKARYA BÖLGESİ:Edirne,Kırklareli ve Tekirdağ'dan ibaret Trakya illerimizle Marmara'nın 3 ilini Çanakkale,Bursa,Balıkesir)içine alan bu bölgedeki seçim faaliyetini takiple TURHAN AYTUL görevlendiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • BARO BAŞKANI ADLİYE SARAYINI DAR BULUYOR istanbul Barosu Başkanı Muvaffak Benderli,bu yıl bütün mahkemeleri «bir çatı altında» toplayan Adliye Sarayının dar olduğunu ileri sürmüştür.Bugün başlayacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • 147'ler Derneği dün Tahtakılıç'a cevap verdi 147 1er Derneği «147 1er meselesi Üniversitelerin iç meselesidir» diyen Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç'a cevap vermiştir.Dernek idare heyetinin Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • SOKAK KIZI İRMA 7 Eylül'den itibaren SÜREYYA SİNEMASINDA Yalnız bir hafta için İL.8453 3885
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • 59.13 Gümrük tarifesinden MAYO ELÂSTİKİ MENSUCATI LİSANS SAHİPLERİNİN MAKS SINGER,Perşembe Pazar Naci Şinaai Han No.11/1-2 Telefon:44 34 00 Mektup:P.K.418 Galata müracaatı.Tanınmış «HEATHCOAT» LONDON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • KLÖB ı $İSLİ SİTE SİNEMA BİNASI KAT» Istanbulda ilk defa Her gün Her gece MATİNE SUARE 16.00 19.00,22.30 04.00 Tel.48 22 68 7«y/»ı ti*»»» REKLAMCILIK 180S)3893
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI SETER ARTI^TAR7NMİ)ZATIM JU71AY U KAMI Vm r\m PtöRüLA-"7 KÂFİ.r^ V MAI" P£çiL bunlar,OLMAMA-UVDU 5u?rn*A«Agı(i TÜILLÜ V/^ANAMA-BAKfıKt MEMNUN QLMPI ONLA EV&E DfPTLE fIlUZ» ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • Hava Astsubay Terfi Listesi ÜSTÇAVUŞLUĞA YÜKSELEN KAPORTA ASTSUBAYLAR:G.Ergün,Sadık Manav,Hikmet Sakar Cevât Urcn,Doğa,Bulter,Sami Terzloğlu,Sftbur ibrişim,Cevdet Afacan,Mustafa Yürür,Ercan Özer,Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • YARIN KOK KOMURU ALACAKLAR 7 Eylül Perşembe günü kok kömürü alacaklar:İstanbul Deposu 171001 173221 Yenikapı Deposu 176001 177250 Bakırköy Deposu 176257 177539 Zeytinburnu Deposu 225366 225392 Eyüp De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • TEŞBİHTE hatâ olmaz.«Bir deli kuyuya bir taş atar,kırk akıllı çıkaramaz.derler.İşte İstinye koyunun tersane ol.ması,Göksuyun kendi fabrikası ile o güzel dereyi telvis i eylemesi,Nedim'in «Sa'd âbâd» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Potta ad.Isıanbul-Şijlı P.K-272-Talcfon 477662-47766)Telj.Rochclıunbui SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA:"LIBRIUM" isimli pslkolrop müstahzarımızın "LIBRIUM" 5 draj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • TARLAN DIŞ MACUNU SIZLAYAN,KANAYAN,ÇEKİLEN DİŞ ETLERİNE ve DİŞLERİN ÇÜRÜKSÜZ AĞRISINA KARŞI FAYDALIDIR.DİŞLERİ TEMİZLER,KORUR.İL.83G6 3857
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • EKREM YEĞEN Yemek ve Pastacılık Okulu Yeni devre kısa ve uzun süreli kurs kayıtlarına başladıistiklâl cad.Lâle sineması karşısı 34/24.Tel:44 29 32 İL.8359 3864
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1961
  • LLERİ ARKASINA BAĞLANAN BİR OFÖR TABANCA İLE ÖLDÜRÜLDÜ Kadıköy'de geceyansı işlenen cinayetle ilgili olarak şoförün eski karısı,bir bakkal ve üç kişi göz hapsinde Muradiye'de evvelki gece yarısı cinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • HÂVlR.HAYıK] Pîfet Z4NV\N sevDîâîNi T^I?K seNî DE SEV-£|ÜM TEKKETTi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • But» *re/wsıı_iN UZUNLUĞU-NU Öİ-ÇE-LlM-Bud BUNA PAZ.l LA ONEM v£:eME2.La &E 9 'If Ni,BEN nKSAT Y CARL,SENİN BULOUİCÇA V&Pfcu)DE MÜTHİŞ t2ı\HEeŞEYı' MAVT5ANIN vAf?DE BUO ILE Öı_ÇME/A-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • ı'ŞTE SOM Ş&14.SINı DA AX.BETTİ TOKiL' MİM İSı BİT.ri Ae.Tı .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • AU\CESiME PEK WE.JZA SAEDI.BU EN öü ZEL ESEeiVMİÇ.Mim.SEM e&SSAAASlN.GEL.E5EJ2ıW Bı'^ SÖ?DE PftcîfiBUBRlNf ÖĞKENEyÎM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • Hicri 1381 Rebiül evvel 25 Çarşamba 6 EYLÜL 1961 VAKİT VASATÎ EZANÎ Günej 5.32 Ogle 12.12 ikindi 15.50 Akşam 18.35 Yatsı 20.11 imsak 3.48 10.56 5.37 9.15 00 1.35 9.12 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • Milliqef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALIT KIVANÇ Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci şayiada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 Ti Küçük ilânlar kelimes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • FUARDAKİ PAVYONUMUZDA TURK Sanayiinin Başarısını Görünüz Alçak ve yüksek gerilim izolatörleri ve mükemmel beyaz renkli KAROFAYANğlARI ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKALARININ KAROFAYANSLARI Emsallerinden üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • ingilizce Fransızca Almanca lisanlarından en az ikisini bilen 1 Maitre D'Hotel VE En az beynelmilel bir lisan bilen 2 GARSON İşe kabul edileceklerdir-Taliplerin,16 Eylül 1961 tarihine kadar belge ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • Bayan Kasiyer Aranıyor ikametgâhı Beyoğlu semtinde olanlar tercih edilir.Müracaat:Perşembe saat 14 17 arası Rebul Eczahanesl Beyoğlu Reklâmcılık 1784 3876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • Büyük FELSEFE LÜGAT!Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her Uç cildinin başlıca »atı$ yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevlerı MİLLİYET 3879
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • Her marka Motorsiklet için MİKA Siperlikler gelmiştir.Toptan ve perakende satış:ORHAN YÜCE Tel:48 62 41 Şehitmuhtar caddesi,11/A Taksim istanbul Relâmcıbk 1756 3877
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan:Matthew ANDREWS Türkçesi:Orhan AZİZOĞLU «Bilmem Sen.Sen gökten İnmiş gibisin benim için.«Merak ettiğin ne?Meselâ şüphen varsa söyliyeyim ki,sabıka kaydım yoktur hiçbir yerde.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • l!ll!ll!lll!ll!l!l!l!lll!lillli!lll!t!lll!lli!BALIKÇILIK BÖCEK 5)Kabuk değiştirme ve büyüme:SITKI UNER Kabuğunu eriterek ince bir tabaka haline getiren böcek,düşmanlarından korunmak için kuytu bir yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1961
  • Metresi w» 8 Kumaşlarımızın Atalar tmalâtı olması kaliteleri hususunda en sağlam garantidir.SON MODA FEVKALÂDE DESENLER ÇOK MÜSAİT FİATLAR Bahçekapı,Atabek Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • PARTİ LİDERLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?Baştarafı Birincide CHP lehinde sonuçlanmasının mümkün olacağı ve DP.iktidarının ihtilâle lürum kalmadan devrilebileceği ileri sürülebilirdi.Şimdi,acaba CHP ihtilâl arifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • URU Baştarajı Birincide mokratik gelişme için uygun bir vasat kurulacağına şüphemiz yoktur.Ama hayalperest olmamak,büyük ümitlere kapılmamak lâzım.Gerçi dün,parti liderleri millet huzurunda attıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • Adapazarda Y.T.P.li bir avukat Milliyet gazetesini toplattı Baştarajı Birincide Emniyet Müdürü «'Olay doğrudur.Yalnız bu şahsın kendisine polis süsü verip vermediğini tahkik etmekteyiz.demiştir.Y.T.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • TORNA ALINACAK 3,5 4 metre iş alacak kapasitede müstamel torna alınacaktır.Tekliflerin PAKSOY LTD.Rıhtım Caddesi 155/1 Galata.Telefon 44 10 84.İL.8451 3882
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • DENİZCİLİK BANKASİ T.A.O,Malzeme Müdürlüğünden Güneysu,Bursa,Ulgen,ikbal,Dumlupınar,Suvak,Uşak,Bebek,Göksu,Babataş gemileri dış piyasaya satılacaktır.Buna ait şartname 15 lira mukabilinde Bahcekapı 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE 1 Kooperatifimizin Bahçelievlerde inja ettirmekte olduğu suyu,yolları ikmal edilmiş Basın Sitesi)ne 1 stnelik sigortalı olmak şartlyle ortaklar alınacaktır.2 Kooperatifimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • KİRALIK DÜKKÂNLAR Kooperatifimizin Bahçelievler Akay Kliniği arkasında 7 blok 190 daireden müteşekkil Basın Sitesinin ihtiyacım karşılamak üzere inşa edilen dükkânlar kapalı zarf usulüyle teklif alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • MAĞAZA ARANIYOR Eminönü İle Unkapanı arasında toptancılar piyasasında deposu bulunan mağaza aranıyor.Tekliflerin P.K.984 Galata adresine bildirilmesi.İL.8452 3886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • BivliK İşçi/Esnaf ve Sanatkârların Günlük Gazetesidir PEK YAKINDA HİZMETİNİZDE OLACAK Cağaloglu,Tasvir sokak No.7 İstanbul Tel:22 26 98 İL.8431 3860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • i—^'¦mmııu m.VEFAT Bay ve Bayan Andre Ksenopulp,Bayan Lila Ksenopulo,Bay ve Bayan Jorj Ksenopulo,Babaları,kardeşleri ve akrabaları BAY ALEKSANDR KSENOPULO veiat ettiğini tccisuılt bildirirler.Cenaze m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • AYDIN YALÇIN Bastarafı Birincide guyu müteakip hakkında verilen tevkif kararı üzerine gene aynı polisler nezaretinde Buca cezaevine sevkedilmiştir.Karşıyaka Sorgu Hâkimliğindeki sorgusundan sonra bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • KİLLİ ANLAŞMA HİZALANDI I Baştarajı Birincide ğunu bildirmiş ve "Hazırlanan esaslar milletimiz için hayırlı olacak.Biz bunlara A.P.li olarak Anayasa çerçevesi dahilinde ve kanun esasları dairesinde ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 10 SATILIK EMLAK O BUYUKADADA.iskeleye yakın daireler.51 63 72 0 YAKACIK Ayazma caddesinde katlar.51 63 72 0 ACIBADEİ\IDK Banka Blok Apartmanları yanında.konforlu apartman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • JAPON MALI fOYO LASTİKLERİ Ağır yükler altında.Fazla kilometre için.TOYO lâstiklerini kullanınız.TOYO LÂSTİKLERİ paranızın karşılığını fazlasiie verir.OKTAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Dolaptae Kurtuluş De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • 73.13.10 Siyah Saç APA'dan vesaik mukabili çok çabuk teslim sipariş alınır.CAVKO Cermanva Hanı 21,Bahçekapı Telefon:22 01 62 »L.8İ47 3884
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1961
  • Devren kiralık daire Elektrik süpürgesi,pikaplı radyo,çamaşır makinesi Norge)gaz sobası Norge)buzdolabı Grosley)ve 4 odalı muhtelif eşyaları ile birlikte Beyoğlunda devren kiralık daire.Tel:44 93 76 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.09.1961
  • BEKİR SİLAHÇILAR MUHTEREM ÖZYURT Beden Terbiyesi Umum Müdürü Futbol Federasyonu Başkanlığına Vazitesinden istifa edecek mi?en kuvvetli namzet Teşkilâtta geniş çapta değişiklik Umum Müdürlüğe Savaşırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • SU TOPUNDA ADANA İ.Y.İ.FİNALE KALDI Dünkü müsabakalarda G.Saray,Urfa'yı 21-0 yenerek rekor kırdı BURSA,ÖZEL Türkiye sutopu birinciliklerine dün Bursada başlanmıştır.Sekiz takımın iştirak ettiği müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • FİFA TOPLANTISINA Fikret Altınel gidecek 27 Eylül Çarşamba günü Londra'da yapılacak olan F.I.F.A.toplantısında Futbol Federasyonumuzu Fikret Jtınel temsil edecektir.Fikret Altınel,toplantıda dünya gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasındaki ilk karşılaşmasını bugün Buda peşte'de Vasas takımı İle yapacak olan Real-Madrid.Resimde soldan itibaren ayaktakiler:Kaleci Oomlnguez,Marquitos,Santmarla,Zarrag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • Fenerbahçe,5 maç için Amerika'ya gidiyor Fenerbahçe profesyonel takımı beş maç yapmak üzere Amerikaya davet edilmiştir.Dün toplanan idare heyeti Amerikaya bir telgraf çekmiş ve masraflar hariç on bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • 2 idareci ve 2 futbolcu Merkez Ceza Heyetinde ANKARA,ÖZEL Millt İlgin birinci haftasında Izmirde oynanan Altay Altınordu maçında hâdise çıkaran Altay kulübü İdarecisi Ayhan Erkaya ve menecer Adil ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • Metin,Milas'a Hazırlanıyor PALERMO,ÖZEL PALERMO takımı bu hafta Palermo stadında İtalya lig lideri Milan'la yapacağı karşılaşmaya hazırlanmak için dün Caltenisetta'da kampa girmiştir.Palermoluların Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • UMUM MÜDÜRLÜĞÜN İZMİR BÖLGESİNE İHTARI Gene hâdise çıkarsa maçlar tatil edilecek Millî lig takımları dün antrenman yaptı ANKARA,ÖZEL GEÇEN Pazar İzmir'de yapılan ve yarıda kalan Gençlerbirliği Altınor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • F.Bahçe,İzmir'de fedbîr alınmasını istemiyor Fenerbahçe kulübü umum!kâtibi Faruk İlgaz bu hafta İzmirde yapacakları malarda zabıta kuvvetleri tarafından "mniyet tedbiri alınmasını istememiştir.İlgaz,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • Fahir Özgüden,Bursa bölgesi antrenörü oldu 400 ve 400 engelli Türkiye rekortneni ve Balkan şampiyonlarından Fahir Özgüden.Bursa bölgesinde gittikçe atletizm faaliyetinin gelişmesi üzerine Bursa bölges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • Voleybol millî takım namzetleri çalışıyor.20 Eylülde Varşova'da Polonya mili!takımı ile karşılaştıktan sonra iki temsil!müsabaka yapacak olan voleybol mili!takım namzetleri bugün saat 18 de Yeşilköy s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • MITHATPAŞA Stadının ışıklandırılmasına alt projeler Bayındırlık Bakanlığı tarafından tasdik edilmediği için tesislerin inşaatına başlanamamıştır.Projelerde görülen noksanlık sebebiyle İşin bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • SPOB-TOTO'DA 90 KİŞİ 12 TUTTURDU «3 1702 kişi 11,14.316 kişi 10,65.426 kişi de 9 maçın neticesini doğru tahmin etti ANKARA,ÖZEL SPOR Toto'nnn dün yapılan değerlendirmesinde 90 kişi 12 maçın,1702 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • Rusya ve Norveç maçları hazırlıkları dün başla 8 Ekim'de Romanya ile genç karmayı 6-2,B)karşılaşacak olan A)mîllîler mîllîler B.Spor'u 3-0 yendiler 8 EKİMDE Romanya ile karşılaşacak olan ve millî futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.09.1961
  • B MiLLÎ TA İNGİLTERE'YE DAVET EDİLDİ Kolera salgını sebebiyle geri bırakılan Pakistan seyahati için teşebbüse geçildi B MÎLLÎ futbol takımımız muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere Kasım ayı içinde İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor