Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • TÜRKİYE SAATİYLE DÜN SABAH 10'DA FIRLATILAN 24 saat İmzada kalacak alan îifov sabaha karsı turun tamam Binbaşı Titov'un bu MI*':M Moskova halkı,dördüncü feza adamı Binbaşı Titov'un,Tasa Ajansının merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • ve C.K.M.P.iktidan CKMP Kocaeli kongresinde kavga çıktı.İzmir'de Giiiek,Baykamla barışmadı PARTİ kongreleri hızlanmıştır.C.H.P.ve C.K.M.P.dünkü kongrelerinde,hatipler iktidara kendi partilerinin gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • Âınerik Senato askerî komitesi toplanarak durumu gözden geçirdi.Senatörler Rusya'ya yetişmek gerektiğini söylediler DIŞ HABERLER SERVİSİ RUSLARIN dünkü feza denemesi Amerika'da alâka ile karşılanmış,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • Y.T.P.Başkanı,partisi hakkında konuşanların sâkif fikirlere sahip olduklarını ileri sürdü ANKARA,ÖZEL y«*n T} GENEL Başkanı u X JL Ekrem Alican,«Y.T.P.nin bugüne kadar koyduğu siyasî hüviyeti sâdece t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • İŞÇİLER,PARTİLERE İKAZDA BULUNDU ANKARA,ÖZEL TÜRKİŞ Federasyonu İcra Komitesi,parti liderlerine bir ikaz mektubu göndermiştir.Mektupta parti liderlerine «günlük hafif politika oyunlarından» sıyrılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • BD CİUİDI ERHIÎ l'ransIZ li,nı yıldızı Brigitte Bardot,Roma hava i Di dlNlIlLsellUl alanında üst üste sual soran gazetecilere sinirlenmistir.Paris'te Özel Hayat» adlı bir film çevirmiş olan güzel yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • 14'lerle il Meclis yo Rafta içinde M.B.K.nin yapacağı toplantıda bu ANKARA,ÖZEL 1 A LERİN yurt dışına çıka-JL*I rılmaları ile ilgili kanun,Kurucu Mecliste tefsir edilecektir.Millî Birlik Komitesi üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • Genç bir doktor boğuldu Poyrazköy'de denize giren genç bir doktor dün boğulmuştur.5 gün evvel doktor olan Hüseyin Öztürk için arkadaşları tören tertipleyeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • 3S^a MIŞIL MIŞIL P.T.T.Genel Müdürlüğü telefon aboneleri için yeni bir kolaylık düşünüyormuş.Sabahları uyandırılmak istenen abone,akşamdan telefon numarasını ve uyandırılmak istediği saati 07'deki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • Kıbrıs'a müdahalemiz bahis konusu değil ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanı Sarper,dün Kıbrıs konusunda sorulan bir soruya nKıbrısta gelişmelerin kötüye gideceğini tahmin etmiyorum.Binaenaleyh müdahalemiz ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • HAYA KORSANLARI Bir Amerikan hava şirketinin,içinde 72 yolcu bulunan uçağım silâh zoruyla Küba'ya kaçırmak isteyip muvaffak olamayan korsanlar nezaret altına alınmışlardır.38 yaşındaki Leon Bearden il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • GÖRÜ Adalet Divânı Başkanı.Gürsel'le Yassıada'da kararların ne zaman verileceği hakkında konuştuğunu söyledi Devlet ve Hükümet Başkanı Görsel dün gece uçakla Ankara'ya döndü D EVLET ve Hükümet Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1961
  • Biri şuh ve hercai,öbürü sadık ve vefatı iki güzei kadını seven kıskanç ve duygulu bir erkeğin romanı.çgj-Yazan:A.MAUROIS Çeviren S,TİRYAKİOĞLU GÜVEN V A V I M E V İ ai,öbürü sadık ve vefalı iki güzei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • FİLE BİR İSİM BULALIM!GÜLHANE Parkının m vitnli fili Dmnbo,çocuk davetlilerin önün de merasimle yıkanıyordu.Bu Kirada Bahçeler Müdürlüğünün bir memuru çocuklara birer küçük kâğıt dağıtarak:«Haydi çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • Keşan As.Sat.Aim.Kom.BşkJığından Gelibolu'da ağır bakım tamir fabrikası için bir adet Nizam karakol binası inşaatı 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • 3 üncü çekilişte Bankamın" Istanbulda Şişlideki İkramiye Apartman.10 APARTMAN DAİRESİ i adet 100.000 lira AYWCA «0.00O ü» «5lTU «AKW™.YAPI VE SON PARA YATIRMA GÜNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:444400)1 İdam Sehpası D.Moreno F.2 La Romano G.Lollobrlgida F.EMEK Tel:44 84 39)1 Babet Harbe Gidiyor B.Bardot.2 Tatlı Hâtıralar Betty Hatlan.KONAK Tel:482616)1 Suç Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • I itm MEKTUP lltı.ıi)e I.im i-Vaıdaı,Mil 1.1 VF.l in Ulı kov çocuğu misafir etmek ister misinir» kampanyasından getirdikleri köy çocuğunu 1 hafta sonra memleketine yolluyorlar.Resimde,Vardar ailesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • 1SSB\Vi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kuruntuiannizm yüzün-Ş *fc ^fn dürüst bir İnsanı in-0.1^?elteceksiniz.3jJr' YENGEÇ BURCU [22 Haziran-23 Temmuj] Yıldızların tesiri İle bugün iddiacısınız,ifrata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • dkM M ER P0 UN ÜTUSUZDE KULLANILAN POPLİN YILDIZ 163 2366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • VEFAT Hazretl Vefa alı/adından Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nazırı ve Bosna ve Hersek fevkalâde komiseri Vefai-zade merhum ismail Şefik bey merhumu Şehremaneti Meclis reisi merhum İbrahim Sarım bey kerimesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • GÜLER YÜRÜSÜN ile GÜNGÖR YAZGIÇ Nişanlandılar Aksaray 6/8/961 MİLLİYET 2370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • OTOMOBİL SOYAN 2 ÇOCUK YAKALANDI İstanbul'a çalışmak İçin gelen 14 yaşında Ümit Gönen İle 16 yaşında Cahit Uçak,Kabataş vapur İskelesinde Kanadalı Eric Mc Loren'in otomobilini soymuşlardır.Hırsız çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇOZUM MÜDDETİ 10)DAKDXADIR 1 2 1 2 3 4 5 3456789 10 m SOLDAN SAGA:1 Basa kakmak;Bayağı.2 Acı;Dinen kullanılması yapılması yasak olan.3 Akıcı Söz ve yazıda)Ek.4 Lâhza;Tersi ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • Senelik ucuz satis 7 ilâ 29 Ağustos REKLAMCILIK 1328 2365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • Haliç'te bir vapur köprüye bindirdi Servise yeni giren Şehir Hatları İsletmesine ait Haliç hattında çalışan «Camialtı II* İsimli yolcu vapuru ilk kazayı dün yapmıştır.Saat 11.30 sularında Unkapanı cih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • ALTI AYDA 6500 KİLO KAN BAĞIŞLANDI Sehrlmizdekl kan bankasına 1961 yılının ilk 6 ayı içinde 13 bin vatandaş kan bağışında bulunmuştur.Bağışlanan kanların tutarı 13.300 sisedir.6500 kilo tutan bu bağış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • BOYAHANEDEN YETMİŞ TAKIM ELBİSE ÇALINDI Gedikpasa'da Hattat sokağında 16/1 numaralı boyahaneden 70 takım elbise çalınmıştır.Madrik Kaplan'a alt boyahaneye pencereden girdiği anlaşılan meçhul hırsız,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • SAYIN ECZACILARA Eldiven Dunlop,Astarlı,OxIJen torbaları,Jilet mavi ve kırmızı ve bütün sıhhi malzeme ihtiyacınızı uygun fiyatlarla depomuzdan temin edebilirsiniz.KAMER Bahçekapi Rahvancılar Şirin Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • Hiç iyi değil hiç j Ç* ÖYLE olup bitenlere bakıyorum da,ne dijj yeyim,ne söyleyeyim,ne yazayım diye E karamsar karamsar düşünüyorum.Hemen hemen yazılması gereken her şeyi elimizden gel-E diği kadar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1961
  • illi IIIIHIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllMIIIIMI um IHI II İSTANBUL İ 7.27 Açılı?ve program 7.30 İki mar;7.35 Sabah plâkları 8.00 i Haberler ve hava durumu 8.15 İ Şarkılar 8.30 Sevilmiş eserler 5 9.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • PARASIZ İNGİLİZCE DERSLERİ INTERNATIONAL.OFFICE oauw^ y0n,c^x-9ı Mot 2 B^y^gLu ADRESİNİZİ BİLDİRMENİZ KAFİDİR İL.7835 2339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • Bir makinist öldürüldü EDREMİT,ÖZEL Burhaniye'de Fahri Ctebal adındaki makinist,eski kalfası Emin lylsu tarafından tüfekle öldürülmüştür.Cinayete iş ihtilâfı sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • 5000 Koyunu çaldılar MARDİN,ÖZEL Merkeze bağlı Şııbakallo köyünde 8 şâkl 5000 koyunu çobanları silâhla tehdit edip koyunları kaçırmışlardır.Kendilerine saldıran köpeltleri öldüren sakiler biri hariç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • dÖEMfWHTE*ffltMEjlNVAW)lM CiSİ,ÇAflTE YM50M*l il.^upr HfcErMEDİ&ÎNÎ TAHMİN ElT»M.ÇOK.İHTİYATLI HAREKET ETMEK LAZIMDI.BEKLEMEt] TEÜCİH ETTİM.£H MiHAÎT ZAMAM ELMACIN CAUMCA6 PMCiKAIARDNk OOüM ÇALOKR ÛE£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • DAKTİLO ARANIYOR Pendikte kurulan Kibrit fabrikasında çalıştırılmak üzere bay ve bayan daktiloya ihtiyaç vardır,isteklilerin bonservislerile birlikte istanbul Pendik,Kemerköprü mevkii No.70 SAFINA SAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • BU AKŞAM SAAT 19:25'de UFA İKRAMİYE PROGRAMINI radyolarınızda dinleyiniz REKLAMCILIK 1320 2362
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • CE-Zİ-NE KARDEŞLER jj F-Iektrik Sanayii vo Maileni Fabrikası 1st.Tel.114699 İLK DEFA İthal mallarından üttün CE-Zİ-NE Otomat/k düdüklü tencereleri satifa çıkmıştır.Diğer tencerelerden farklı huıufiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • «KOK KÖMÜRÜ ALACAKLAR 8 Ağustos Salı günü kok kömürü alacak olanlar:İstanbul Deposu 139747 140000 Yenikapı Deposu 140001 142250 Bakırköy Deposu 132449 134699 Zeytinburnu Deposu 224432 224476 Eyüp Depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • BİR DEVRIALEMIN İNTİBALARI RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ B DERTLİ r~ i%:m Bombalar ça ça çalar çalıyor ve ilk gecemi karakolda m-J rh T wm$i geçiri ŞOFÖR beni «Habana Libre» Hür Havana)oteline getirdi.20 katlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • I EÇENLERDE Açık Hava Tiyatrosunda seyrettiğimiz halk İ JJ[ oyunları münasebetiyle yazdığım yazıda Şark folklo-rundan bahsederken Kürt ve Kürdistan raksları tâbirini I kullandığımdan dolayı «İbrahim A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1961
  • üçüncü zengin çekilişe katılmak İçin Ağustos Ağustos' Ağustos Ağustos 4 GUNUNUZ KALDI 10 Ekim çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 10 Ağustos Perşembe günüdür.Acele ediniz.Tasarrufları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • e I |ı 13 W Ti w t V ^ra 55:J g^jP HI J7 fjte j| 1 Kmfc M î O,f 4" W.'2f'7 J "IBmojs sa ij^jV~ law's 'wiaiv» Z/zor* 13A\7H/N 3X5.•••vvnana^ ~NJÖ 7XV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • İ^lt r^;vvl 1 jQj x 1 L^ feci M E» MM i^3 7 JL3 wia *21V/IQX7H aw $3ff|3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • hicri Pazartesi RUMİ 1381 7 1377 Sefer Ağustos Temmuz 25 19 6 1 25 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneg 5.02 9.43 Öğle 12.20 5.00 ikindi 16.13 8.53 Akşam 19.19 12.00 Yatsı 21.06 1.46 Imsâk 3.03 7.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDEREN Magazin kısmında Mesul Müdür SAMÎ KOHEN Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SEVIK idare Müdürü i.NURETTİN DEMIRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 TJ* 5 lnd sayfada santimi 25 TJL 9 Birinci sayfada başlık 200 TJL.Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Tefekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • M.S.B.ist.2)No.I:Sat.Al.Ko.Bşk.dan 1 Zonguldaktan Istanbuldaki Birlik ve Kurum Depolarına 2862 ton kok kömürü ile 2880 ton maden kömürünün taşıma,tahmil,tahliye ve istif işleri yaptırılacaktır.Bu işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • i L A N Teşkilâten Diyarbakır Vakıflar Mıntıka Müdürlüğüne bağh Siirt vilâyeti merkezinde kâin Ulucamı ve minaresinin 269816.79)liralık ikmal onarımı keşif evrakı gereğince ve kapalı sarf usuliyle eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • Hakikî bir FOTOĞRAF IH»* Kodak MAKİNESİ Bir film ile 12 poz.Siyah beyaz ve renkli resimler çeker.Kullanışı gayet basittir.Kodak Cresta 3 En İyi neticeler M için:TU'kl* O'.f,"bOt«r Sarı kuyulardaki KOD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • TURSiL'iN SAHTESİ PİYASAYA SÜRÜLMEĞE ÇALIŞILIYOR Fabrikamızın mamulü olan TURSIL'in sahtesini,bir kamyonla şehir,şehir dolaşmak suretiyle toptan ve perakende olarak halka ve bakkallara satmağa çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • istikbalinizi garanti eden DUPLOMAT Batı Alman saatte 120 metre kapasiteli OZALİD PLÂN KOPYA makineleri kırılmaz KUVARÇ,döner cam,çift lâmba,kapasitesi 250 bin metre,asplratörlü,ön ve geri vites,5 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalizarf usulü ile Şarkışla'da Fırın inşaatı yaptırılacak Keşif bedeli 22.764.67 lira olup geçici teminatı 1.707,35 liradır,ihalesi 21/8/1961 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • İLAN Van Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:III/120 Seyyar Jandarma Alayı tavla inşaatı işidir.Keşif bedeli 30179.70)liradır;2 Eksiltme 10/8/961 Perşembe günü saat 11.00 de Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • JAPON SANAYİİNİN Hârikası 125 ve 190 HP G-8 Ton kamyonlarını tercih iş sahiplerine tavsiye olunur.Müracaat:Türkiye Umumî Mümessili SMİ CANLISOY Galata İstanbul Trakva Havalisi SAFİR GENEL TİCARET Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • ailllllllllilllllllil!ll!lll!l!ll!lll!l!lll!illlI!lİ ŞEHİR TİYATROLARININ GEDEN YILKi DURUMU ALTAN İLKİN •k İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU;geçen yıl,ev'velki yıllara göre çok daha yorgun bir çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan:Matthew ANDREWS Türkçesi:Orhan AZİZOĞLU 47 «Mr Coffman!Siz nasıl benim memelerimden bahsedersiniz!«Dikkat et.Şayet kulağın!açıp beni dinlemiyecek olursan kesip atarım onları teker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • İKİNCİ RUS FEZA ADAMI DÜNYA ETRAFINDA DÖNÜYOR f Baştarajt Birincide kilometre kaledeeek ve dünya etrafında 17 tur yapacak olan Titov,yerden gönderilecek bir işarete uyarak 4731 kilo ağırlığındaki gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • CHP ve CKMP kendini iktidara aday görüyor Başlarajı Birincide D.P.ye oy verdin diye tarizde bulunmayın.Vatandaşımın daima izzeti nefislerini kollatnalıyız.Çünkü en geç kapanan yara haysiyet yarasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • ALİCAN,ATAKLIYA DÜN CEVAP VERDİ Başturajı Birincide partisini savunmakta,«Bir güdümlü demokrasi hüviyeti içinde Y.T.P.'nin de beğenilmeyecek pek çok tarafları olabileceğini,Y.T.P.hakkında mütalâa beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • KİMYAGER ARANIYOR 1 Tekstil Boya Sanayii için 2 İNGİLİZCE MUHABERAT için Daktilo bilen Sekretere ihtiyaç;vardır.Müracaat Saki CANLISOY Bankalar Caddesi 75/77 Bunge Han kat 3 Galata İL.77Ö8 2334
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • ACELE SATILIK DİZEL ELEKTROJEN 24 K.V.A.40 H.P.Beygir)İçler vaziyette sahibi eliyle Tel:22T 95 50 MİLLİYET 2367
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • TAKSİTLE BUZDOLAPLARI Arçelik,Prestcold,Norge,Volta,Zoppas BİSİKLETLER Vitesli,viteasiz,erkek,kadın ve çocuk için)Peugeot Pejo)Cobra,Fiorelli,Robusta,Roadster OTOMATİK* ÇAMAŞIR MAKİNELERİ Miele,Arçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • EMEKLİYE SEYREDİLECEKLER Yurda istekleriyle dönecek olan 14'ler,yurda gelir gelmez emekliye sevkedileceklerdir.14'ler konusu bu hafta içinde Milli Birlik Komitesinde Gürsel'in de katılacağı toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • GÜRSEL,BAŞOL İLE GÖRÜŞTÜ Baştarajı Birincide su dökerek Başkanı uğurlamıştır.DURUŞMALAR BİTİYOR Anayasa dâvasının 13 savunma gününde sanıklardan 188 i müdafaasını yapmıştır.Sanıklardan Bayar,Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • 14lerle ilgili kanunu Meclis yorumlayacak Baştarafı Birincide sonra yurda dönebileceklerdir ve kanunda değişiklik yapılmasına lüzum yoktur.Mucip Ataklı'nın temsil ettiği ikinci görüşe sahip olanlar,14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • Amerika,denemeyi büyük başarı sayıyor t Başiarafı Birincide lear veya klasik bombalar atabileceğini söylemiş ve Amerika'nın da bu sahada Rusya'ya yetişmesi gerektiğini belirtmiştir.Senatör Bourke Hick
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • GAGARİN HABERİ DUYUYOR Titov'un fezaya atılışı ile ilgili haber ilk feza piiotu Gagarin'e sabahın erken saatlerinde verilmiştir.Kanada'da Deep Cove şehrinde istirahat etmekte olan Gagarin,uykudan uyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • DENİZDEN SONRA.SAÇLARINIZA ŞEKİL VERMEK İÇİN kullanınız.Saçlarınızı yanlamadan,tellerini birbirine yapıştırmadan şeklini muhafaza eder,parlatır,yumuşatır ve güzeJleştirir.WELLAFORM Krem Briyantini KOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • KİRALIK İŞHANI Beyoğlu'nun merkezî yerinde yeni ve tam konforlu iş hanı odaları,salonu,terası ve bodrumu kiralıktır.Kat halinde de kiralanabilir.Müracaat:Telf:44 47 45 MİLLİYET 2368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığından 25.7.1961 ve 29.7.1961 tarihlerinde ilanlar' çıkan 15)kalem teksir malzemesi sntınalma ihalesinden şimdilik sarfınazar edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • 5-8-12-15-9-27 Beygirlik rmı:«ıU'H;iM dizel motorlar)ve YEDEK PARÇALARI mevcuttur Türkiye mümessili İHSAN KENT Tahlr han kat 5 Rıhtım cad.No.203 İstanbul Tel:44 99 03 P K 298 Galata ACENTELERİMİZ:ADAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • DİŞÇİ Koltukları ünitieri Röntgenleri En ucuz fiatlarla Umumi Mümessil Saki CANÜSOY'da Bankalar cad.65/77 Bungc Han kat 3 Galata İL.7796 2335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • Teknik Üniversite Hazırlık Kursları AMERİKAN ERKEK DERSANESİ En seçkin öğretmenlerin idare edeceği Matematik Fizik Kimya derslerine 14 8 1961 tarihinde başlanacaktır.Kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • YAWiZIAYMiiDDETLE;her şey her yerden Hkat 1 il kat ümı Şimdiye »ıflaı gbıüimemış.bu çok ucu?satışlardan istifade ediniz.Faal:1599 2359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • DİŞ TABiBLERiNiN DİKKATİNE JAPON SANAYİİNİN hârika ucuz kaliteli MORİTA RİTTER LEO LORY Unitler!MORİTA KOLTUKLARI SOLAR AURORA Röntgen Cihazlarını SAKİ CANÜSOY UMUMÎ MÜMESSİLLİĞİNDE En ucuz Hatlara te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • TÜRK HAVA YOLLARI Sizleri Hostes ve Kabin Memuru olmaya davet eder!Aşağıdaki şartları haiz iseniz 15 Ağustos 1961 günü saat 14.00 de Yeşilköy işletme Müdürlüğünde yapılacak seçime fotoğrafınız ve şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • cfı OTOMOBİL,TRAKTÖR.KAMYON VE J HER TÜRLÜ DEMİR VE TAHTA AKSAM İÇİN 2 Ş EN İDEAL SENTETİK BOYA K URMUŞ MAŞAR ve OĞULLARI 80YA.VERNİK jB v t REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • GEÇEN HAFTA KAÇIRANLARA MÜJDE TAŞ BEBEK ve saz arkadaşları Ayrıca meşhur SULUKULE Ekibi Bu aksanı CADDEBOSTAN Gazinosunda BASIN 4392)2354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • Petrol şirketleri,Sanayici,Çiftçi,Madenci e karnyonet ihtiyacı olan iş sahiplerine RNATIONAL HARVESTER FABRİKALARININ EN SON İMALATI u takdim ediyoruz Kapı ve yan camlan da sökülerek,tamamen açık olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1961
  • KÜÇÜK İLÂNLAR SATILIK EMLAK 0 ŞİŞLİ,Osmanbey ve Nişantaşında 65-75-85-100-125-135.000 liraya tam konforlu daireler.47 18 52.KURTULUŞTA 3 oda 1 hol 45.000 daire.47 18 52.LALELİYE yakın 90 M2 sat.Katlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1961
  • Fenerbahçe,Vefa'yı dün 3-1 mağlûp etti SEYİRCİ:11.000 HÂSILAT:28.000 HAKEMLER:Rifat Atakam Abdülfet Çalışkan Vahit Ataman F.BAHÇE:Şükrü Özcan İsmail Hüseyin Naci [Aydoğan J,Kadri Hilmi Lefter [Ergun Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • Beşiktaş,Şeno attığı üç golle galip Dün mevsimin ilk hazırlık maçını Galata ile yapan Siyah Beyaz'lı takım,tatminkâr bir müsabaka çıkaramadı SEYtRCI:6000 HASILAT:24.000 TL.HAKEMLER:Cemil Yıldız Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • TRAMSfERTS Racing'in C'an'a talip oldatuou,Fransa'nın ve dünyanın en meşhur spor fi gazetesi L'Equipe resimli olarak kupürde görüldüğü gibi vermiştir.E CANJ.DANON'U İZMİT'TE BEKLİYOR L'Equipe,«Racing,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • KISA HABERLER Bir gün evvei 100 metre gençlerde 11 ile Türkiye rekorunu egale ede Yalçın Akgün dün de 200 metre rekorunu 22,8 ile kırmıştır.Gençler Şampiyonasında 4X400 metrede de 3.28.1 ile karma tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • milli',HAKKI YETEN Beşiktaş Kulübü Reisi)MİLLİYET Mikrofonunda Beşiktaş emeklilerinin dün iki takım halinde kendi aralarında yaptıkları maçta beyaz takımın galibiyet golünü atan ve taraftarlara »Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • Bahçe,Jerefe onservis verdi FENERBAHÇE Kulübü İdare Heyeti,Barcelona ile anlaşan Şeref Has'a bonservisi vermece kararını almıştır.İdare heyeti Şereften bu yıl aldığı 25 bin lira transfer bedeli ile Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • Olimpiyat Birincilerine Maaş bağlanacak ANKARA,ÖZEL Devlet Bakam Sıtkı Ulay'ın emirleriyle hazırlanan bir kanun tasarısına göre,üç defa üstüste dünya veya olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimize maaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • z.Adaleti ğmuruna tuttu:Sarı Siyahlı takım her hattı ile başarılıydı.Golleri Erol 3)Nedim 2)Nusrei,Şirzat ve M.Ali attı STAD:Beykoz sahası 2.500 tahminî)HAKEM:Mustafa Kaydat BEYKOZ:Muhattan [Sıtkı Vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • L)ürt teic dümencinde birinci oıan A Hisar ekibi kupa şiirken'.Şampiyonluğu,aynı sayıda birincilik alan Galatasaray ve Anadoluhisar paylaşmışlardır.İSTANBUL KÜREK ŞAMPİYONASINDA ray ve Â.Hisar ncııiK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • 113 KULÜP BUGÜN Kapanma kararı akyor Amatör kulüpler bugün saat 18 de Alemdar kulübünde toplanarak faaliyetlerini tâdil kararı alacaklardır.Bölgenin,her sene amatör kulüplere yapmakta olduğu malî yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • A.Pfsii,0.BirEiği'ni 1 0 mağlûp etti ANKARA,ÖZEL Ankaragücü dün Gençle'rbirliği ile yaptığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazanmıştır.Maçın yegâne golünü Ertan atmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1961
  • DÖRT BUYUKL Dün boğucu bir sıcak affında Galatasaray ve Beşiktaş yeni DÜN 18 GOL ATTI oynanan maçlarda Fenerbahçe,aldıkları elemanlan denediler Galatasaray son STAD:Bursa Atatürk.SEYİRCİ:2000.HÂSILAT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor