Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • t J i [NECMI OauRI »arzaniler tarafından çarpışmada yaralanan mültecilerden biri arkadaşımız N.Onur tarafından kaptıkaçtıya bindiriliyor İRAK'TAN DÜHKÜ ITİC Mültecilere göre aşiret/er arasında savaş ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • Ortak Pazara girmemiz için malî ve teknik yardıma ihtiyaç var ANKARA,ÖZEL Ortak pazara girme teklifimizin Bakanlar Konseyince ele alınması hükümet çe%rrelerinde memnuniyet uyandırmıştır.Bununla berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • GÜRSEL İSTANBUL'A GELECEK Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel,önümüzdeki günler içinde şehrimize gelecek ve bir müddet istirahat edecektir.İstanbul Valisi Refik Tulga dün İzmir'de bulunan Devlet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • ZORLUNUN SERVETİNİN YÜZDE 75' i GAYRIMEŞRÛ 1 milyon 175 bin 902 lira gayri meşru serveti olan Zorlu'nun evinde bir kürk koleksiyonu ele geçti SABIKLARIN yolsuzlukları hakkında açıklamalara devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • EŞEKİMDI ^EE=m llm;ğc b.s;s„;ü„i,^"^SŞ^iSK Şf^T vapura girmeğe razı oldu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • M.B.K.Bakanlarla ortak toplantı yaptı Toplantıda,seçimlere tarafsız bir idare ile gidilmesini sağlamak için alınması gereken tedbirler görüşüldü B ANKARA,ÖZEL AKANLAR Kurulu ile Millî Birlik Komitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • Mecliste çoğunluk kalmayınca gündem bitmedi ANKARA,ÖZEL Temsilciler Meclisi,dün öğleden sonra toplanarak kanun tasarı ve tekliflerini görüşmüştür.Çeşitli sebeplerle dokunulmazlıklarının kaldırılması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • Tahtakılıç'm görülen lüzum ürerine görevinden uzaklaştırdığı Şükrü Koç Tahlakıhç "Görülen Lüzum» u Kullandı Millî Eğitim Bakanı,evvelce Tevfik 1leri'nin mahkemeye vermiş olduğu Öğretmen Okulları Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • Yeni harika krem •jl Cildin buruşmasını önler Yara ve yanıkları geçirir Ergenlik sivilcelerini yok eder Derideki lekelen giderir Piyasaya verildi Umumi Tevzi yen MUHTAR YAZIR Aşırefendı Cad Klkâtıp İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • Gürsel'in sert ikazına rağmen Cumu asfiye "AP'de edi Am P.Liderine göre teşkilâtı andıkları 47 itele kazanma şanslan kuvvetli Gümüşpala,Gürsel'e cevabi mektubu dün gönderdi ANKARA,ÖZEL GÜMÜŞPALA dün,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • BERLIN BUHRANI KARŞISINDA Amerika askerî gücü arttırıyor üç kuranın birden askere alınacağını bildiren Kennedy "Harp çıkacaksa,bu Moskova'da bağlıyacaktır,dedi WASHINGTON,AA.A.P.BAŞKAN Kennedy,Berlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • C.H.P."Temel Hedefler Beyannâmesi,Hazırlıyor CH.P.Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Oztrak,partisinin «Temel Hedefler Beyannâmesi» ile millet önüne çıkmak için hazırlığa giriştiğini söylemiştir.Genel Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1961
  • Yardımcı,"Sokrat Gibi iki yolun Ağzına geldim„dedi [VASFİYE ÖZKOÇAK1 lllinilllimilllltl YASSIADA sanıklarından sabık 5 Bakanın son savunmaları dün bitmiştir.Uzun konuşan iki sanıktan sonra Başkan Başo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • "O DA KADIN:milletinden.ANKARA'DA Çankaya.İstanbul'da Florya Denir Köşkü neyse İzmir'de de Karşıyaka Bostanlı Sokak 14 numaralı ev odur.Buraların degişmiyen hususiyeti öğle ve akkanı saatlerinde gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Soı^**^ Köfte** Iran:Meçhul gelecek Geçen Cuma günü Tahran sokakları 9 yıl önceki ruan zarayı canlandırıyordu.Tepeden tırnağa kadar silâhlı askerler devriye geziyor tank lar ve zırh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • SATILIK-Yüksek kapasiteli hâlen çalışan LÂSTİK VE PLÂSTİK FABRİKASI P.K 1225 istanbul MİLLİYET 2.556
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • ST.SAĞLIK ve S Y.MÜDÜRLÜĞÜ îatınalma Komisyonu Başkanlığından 30.000 lira muhammen bedelli Süıeymaniye Doğumevi ihtiyacı 2000 kilo idrofil pamuk 1H 8 901 eünii saat 15 de kapalı zarf usulü ile ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Unuttuğunu/bir ins.ırı size kendini enteresan bir ekilde hatırlatacak.YENGEÇ BURCU 122 Haziran-23 Temmuz] Her şeyi geçiştirmeye bakmayınız.Bâzı meselelerinizin üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • Anadolu Çimentoları T.A.Ş.YUNUS ÇİMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Fabrikamız santralına 3 üncü bir hat ilâvesi clolayısiyk Telefon numaralarımız değiştirilmiştir.28 Temmuz 1961 Cuma günü sabahından itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf vusulü tie 4000 kilo Maden Cilası satın alma-çaktır.Muhammen bedeli 29.500 lira olup Muvakkat teminatı 2b55 liradır.Dairesi iş bu 4000 kilo Maden ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • 1 2 3 4 5 6 ^9^T\7 8 9 BULM A C A BL BULMACANIN ORTALAMA ÇrtZÜM 17)DAKtKADlH SOLDAN SAGA:1 Söyleme kabiliyeti;Bir 1 7d*iA78910 ğaç.2 Seyrek olmak sartiyla her zaman:Tersi küçük nebat.3 Sabahın alaca k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • Ill İSTANBUL •j,7.'7 Açıhf;ve program 7.30 Ik!marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 E Haberler ve hava durumu 1.19 E Saz eserleri 8.30 Solodan orke?fraya 9 00 Kapanış.E 11.57 Açılış ve program 12.00 E İki j r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • SİNEMALAR J B EYOĞLU ATLAS Tel:444460)1 Bir yazlık kız Pascale Petit RF.2 Kız lardan öğren Davıd Nivcn R.t.EMEK Tel:4-i 84 39)1-12 Öfkeli Adam H.Fonda t.2 Ciltlik Yosması M.Blanchard I.KONAK Tel:IZUUf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • GalatasaRayin Şahane AKDENİZ GEZİSİ 4 memleket 11 liman tıtma istanbul turizm va kontuar turizm doktoroGlu-etİ TURİZM 44 78 38 GLOBTUR ANTA$ 48 57 07 MOR/S an karada WRING BALIN İZM İRDE ANTA^ m REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • TENEKE LEVHA İTHAL OLUNACAK Alâkalıların Lâleli Ordu Caddesi No.214 TASAS'a müracaatleri.Telefon:27.33-92 REKLÂMCILIK 1155 2362
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • 11111 1111111 rı 111111 m 1111111111111111111111111 1111 j i 11111111111111111111 r 11111 ı I TİPLER Gruptaki Avrupalı arkadaşlar arasuıda garip kişiler var.Yolculuk uzadıkça tipler gerçek hüviyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • SANDVİÇ FİATLARI YÜZDE 20 İNDİRİLDİ Sandviç fiatları c!5-20 arasında indi ri im igtir.Belediye Encümeni tarafından kabul edilen yeni fiat tarifesinin tatbikine gazetelerde ilân edildikten sonra bağlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • TEŞEKKÜR Yedikule Göğü?Hastalıkları Hastahanesi yeni Başhekimi büyük insan,hazık doktor sayın bay Dr.Haydar AKSOĞUR başta olmak üzere,muavin Dr.Mehmet Tokmak ve bilcümle servis doktor,hemşire ve perso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • AGELE SATILIK İskoda jeneratör grubu komple ambalajında Tel:47 44 97 MİLLİYET 2366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • DÜZELTME Be?fiüıı önce yakalanan muhabbet tellallarından Sami Çeltik ile Çorlu'da lokantacılık yapan Sami Çcltik'in isim' benzerliğinden ba&ka bir ilgisi yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • BİR İŞÇİ,PARASİNİN ALINDIĞINI İDDİA ETTİ Istir.ytde tas ocaklarında çalıdan Küseyir Terli polise müracaat ederek ı Mehmet Durmaz adında bir şahsın gırtlağına sarılarak Hl Ura parasını gaspeiıi∈iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • ÖLÜM AKROBATLARI İSTANBUL'A GELDİ Zusspıtz ölüın akrobatları dün uyakla şehrimize gelmişlerdi]'.Akrobatlar,¦J.0 mAtotttiktetlik bir kas/ile halinde ş*hre girmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • D EMİR YOLLARINDA TENZİLAT BAŞLADI Devlet Demiryolları,Ankara istanbul hattında yaptjğı indirimli yolcu tarifesinin tatbikine Sah gününden İtibaren başlamıştır.Yeni tarifeye göre gidiş geliş ücretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • POLİS.ZENGİN BİR TÜCCARI ARIYOR Fehrnj Saraç isminde zencin bir tüccar polis tarat'indan aranmaktadır.Fehmi Sarat Hilton oteli bahçesine bıraktığı bir mektupta intihar edeceğini,artık 'va.sa.mak islem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • VEZNEDAR VE BEKÇİLER SİLAH TAŞIYABİLECEK Orii idare makamlaıı tarafından banka veznedar ve gece bekçilerinin silâh tanımalarına müsaade edilmiştir.Bu iznin,Çar.şıkapıdaki banka soygunu ile ilgili olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • 1880 YILI HARBİYE MEZUNLARI TOPLANIYOR Harbiye Mektebinin 1330 C mezunları.4R inci yıltiönümlerini 31 Temmuz Pazartesi günü saat 15 1c Sarıyer Ordu evinde kutlayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1961
  • Su tesislerinin Parası Belediye Bütçesinden Temin edilecek Istanbul Belediyesi hükümetten yardım talebinde bulunmadan şehrin su •ıkıntısını gidermek için gerekli parayı bütçede münakale yapmak ve alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • SÂDECE BİR 8ÖZE SAHİP mak istiyorum Yedi yıl önce bir sis bombasının patlaması üzerine yüzü paramparça olan Tabir Kırıkyapar'ın tek ümidi:"Bir gün ışığa kavuşmak,Gözleri ve göz kapak lan yoktu.Göz çuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Sanayi ve Esnaf Kredi Bankası tasfiye edilecek Bu bankadan alacağı olanlar bütün alacaklarını tahsil edebilecekler.Hisseler ise kaybolacak ANKARA,ÖZEL Sanayi Bankası Anonim Şirketi ile Esnaf Kredi Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • MÜKÂFAT VERİLECEK 25.7.1961 Salı akşamı Bakırköy,Şirinevler 29 No.lu evimin önünden 951 model mavi renkli Ankara 46 224 plâka sayılı Mercury arabam çalınmıştır.Tel:47 44 97 MİLLİYET 2367
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Bir yargıç adayı tren altında kalarak öldü ŞARKIŞLA,ÖZEL 23 yaşında bir yargıç adayı tren altında kalarak ölmüştür.Muharrem Akın adındaki aday,Çetinkaya istasyonunda trene binerken tekerleklerin altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Himmetdede Mucur yolunun 1+600-54+405 G.10+195 İ.0+000 araşma ait temel kaplama ve asfalt mıcırı ihzari işleri olup keşfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • TÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden ADAPAZARI İLÂN Fabrikamızın daimî işlerinde çalıştırılmak üzere,askerliğini yapmış,Teknik okul veya Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • İLAN Kayseri Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden Kayseride şifaiye ve gıyasiye çifte medresesinin)226.823.27)lira keşifli onarımı ile Incesudaki Karamustafapaşa Kervansarayınm 45.190.49)lira keşifli onarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • AEG BUZDOLAPLARI SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR AEG,1961 Buzdolabı tekniğinin bütün yeniliklerini havidir.Beynelmilel normlara uygundur.EMAYELÎDÎR Kapısı sessizce mıknatıs tertıbatıyle sarsıtınsız kapanır.Ayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.den ECZACI ALINACAKTIR Fabrikamıza işçi Sigortalarına tâbi olmak kaydiyle,durumuna göre TL.1.750,aylık ücret ve senede ayrıca 2 maaş ikramiye ile askerlikle ilişiği olmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • M.S.B.1st.4 No.lu Sat Kom.Bşk.dan 1 Dokuz kalem inşaat malzemesi satın alınacaktır.Tahmin bedeli 14529 lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 1125 liradır.2 Kapalı zarfla ihalesi 11/8/1961 Cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • BÜYÜK BİR ŞİRKETİN Aşağıdaki evsafa haiz İngilizce bilen personele acele ihtiyacı vardıra)4-5 senelik muhasebe tecrübesi olan veya Yüksek Ticaret yahut iktisat mezunu,muhasebe bilgisine vâkıf,b)Muhase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Tokat Askerî Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 60 ton kemikli sığır eti kapalı zarfla 7/8/1961 günü saat 11.00 de Askerî Gazinoda satın almacaktır.Muhammen bedeli 210.000 lira olup,geçici teminatı 11.750 Uradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • ABDULCANBAZHİİİİü:ERALARI r EM FAZLA iTıMADeiTı^KiZ.VANMIDAM AYl^MADi^NH ZATI Sir£ FAKDİm EKYİM:mosyoarsenuİpen/^q ÇOK.MOjYP,l nw* •5 wA |\ık İL v2ğ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Kemalpaşa'da büyük bir orman yangını çıktı izmir,özel Kemalpaşa ilçesinin Fındıklıdere Sarıkaya bölgesindeki devlet ormanlarında büyük bir yangın çıkmıştır.Geniş bir sahaya yayılan yangın 6 saatte güç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Ekmek dıuıımunıı Migros Mütehassısı inceliyor Yabancı mütehassısın vereceği rapor sonunda Migros İstanbul'un ekmek dâvasını ele alıp almamak hakkında bir karara varacak Migros müessesesi ekmekçilik mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Yaralı götüren pikap,yolda bir traktörle çarpıştı tZMıR,ÖZEL Menemen'de bir kavgada ağır surette yaralanan Fehmi Vardar adında bir şalisi,izmir Devlet Hastahanesine götüren pikap yolda izmir istikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • s t-TAKVİMDEN BİR YAPRAK â:ım£ ö$r y n Dâr ül Aceze DÂR-ÜL-ACEZE'nin bugünkü mevcudu 534 tür.Bu mev.i cudun 451 i büyük,83 ü çocuktur,büyüklerin de 195 i ka-din,256 sı erkektir.Beşi Rum,onu Ermeni,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Almanyada kabı Altın işlemeli bir Kur'ân basıldı Bu Kınanın bâzı âyetlerini Türk hattatı Mustafa Nazif Kadırgarlı yazdı HAMBURG,ÖZEL Hamburg'tan 100 Km.mesafede,Cuxhaven şehrinde Kur'an'm yeni bir nüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Tahliye edilen hırsızlar cezaevinin otomobilini çaldı İZMİR,özel izmir Buca Cezaevine ait 45127 plâka sayılı pikap,Kahramanlar semtinde bir tamirci dükkânı önünden çalınmıştır.Meçhul hırsızlar tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Testici dükkânına giren sarhoş,testileri kırdı UŞAK,ÖZEL Sarayaltı mahallesinde oturan Nadir Otekaya adında bir şahıs,iyice sarhoş olduktan sonra,testicilik yapan komşusunun dükkânına girerek,dükkânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • Açığa alınan memur müdürüne tabanca çekti ADANA,ÖZEL Açığa alman bir memur,müdürüne tabanca çekmiştir.Bir banka memuru olan Turan Ateş,açığa alınma emrini tebellüğ ederken müdür Osman Turgay'a tnbanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • İzmir'de Fuar Film Yarışması yalıtacak tZMÎR,ÖZEL Fuar Film Yarışması çalışmalarına devam edilmektedir.Birinci Güzel Sanatlar Festivali istişare heyeti dünkü toplantısında;îzmirde gösterilmiş olan fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • M.S.B.1 No.Sat.Al.Ko.Bşk.dan ANKARA 60 ton kesme makarna.50 ton fiyonk makarna ve 30 ton çubuk makarna satın alınacaktır.Tahmini tutarı 295500 lira olup geçici teminatı 15570 liradır,ihalesi 15/8/961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları 3 Ağustosta başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağaca mi i Sakızağacı Cad.No.3 Telefon 44 47 78 İL.7526 2340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1961
  • KOOPERATİFM?VÂDE II^E?Parsellenmiş«oplu arsalar REKLAMCILIK 1158 2365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • TAKLAM» PA-BAG] Ml GER» VEKİceM*,QOCUKLAKIM SYTTLeAA GlV/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • ME VA/AAN »CA.OIN\MS BlZt_SUÇ.HAVLj U«.RAŞT1KOI OE. fl*U AAV?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • msz SAimAs,timmm icENDiN.Zi K^B-'TAZMAK ıÇİN BAŞ.KA BıBT ÇAEe Bui_MAt_lSlM!Z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • ALLAHLIK ALI BEY r BABA HARÇLISIMUA TOP At-AVÛK fSXiVOKUW.SEN DE SENİAAUE ĞETUR WL SIN cn "TOPl_ADiGlN PûZA l'LE AuMAN ÇOK MOguiAAA BU SAKLA 47.S URAVA oLue ŞU *2.5"0 jcugqg-BABA L.ICA OAWA l^âZMA.TâA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • BAŞBAKANLİK İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA 1 Kapalı zarf usulü ile aşağıda cinsi,miktarı,birimi,fiatı,muhammen bedeli yazılı 15)kalem Teksir Servisi malzemesi satın alınacaktır.Cinsi Miktarı 1 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden idaremize müsabaka ile 30 yaşını geçmiyen Lise ve Orta okul mezunu Erkek memur alınacaktırimtihan 7 Ağustos 1961 Pazartesi günü saat 10 da Başmüdür-lüğümüzde yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yollar XI.Bölge Müdürlüğünden VAN)I Bölgemiz Abdurrahmanpaşa Patnos 'Yol onarımı)yolunun 19+000—46+000 ve 54+000—66+500 ve 75+000—90+000'kilometreleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • HtCRI Perşembe RUMİ 1381 27 1377 Tem-Sefer Temmuz muz 14 19 6 1 14 VAKİ!r VASATÎ EZANÎ Güneş 4.51 9.20 Öğle 12.20 4.49 İkindi 16.17 8.46 Akşam 19.31 12.00 Yatsı 21.24 1.52 imsak 2.46 7.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.S inci sayfada santimi 25 T.L t Birinci sayfada başlık 200 i.L.DÜJün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • Milliuef HSKSEftSB Milli jet Gazete cllüt A.Ş.adına w Sahibi:Ercüment KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür SAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • İLAM İçel ili Daimî Encümeninden Bayındırlık Müdürlüğüne ait motorlu nakil vasıtalarının korunması için atelye sahasında yaptırılacak sundurma inşaatı 97.671,39)lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • JEEP OTOSU SATIN ALINACAK)Izmir Valiliğinden:1 Köy okulları inşaatının kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere kapalı zarf usulü ile bir jeep otosu satın alınacaktır.2 Muhammen bedel 32500)liradır.3 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • İLAN Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığından 1 Amasya Ticaret ve Sanayi Odası binası 1 inci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin 1 inci keşif bedeli 230.788 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • I "YEW TÜMİYE,TÜRKER ACAROĞLU Rockfeller Vakfı'mn yardımı ve Türk Amerikan E Üniversiteliler Derneği'nin emeği sonucunda yayınlan-E E mış bulunan bu kitap,Türkiye'nin 27 Mayıs Devrimi' E E ne kadar po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • M.M.V.4 No.lu.Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalızari usulü ile Elmadağ'da bina ve motorhane inşaatı yaptırılacak.Keşif bedeli 80.244,12 lira olup geçıc* teminatı 5.262,21 liradır,ihalesi 3/8/1961 perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan Matthew ANDREWS Türkçesi:Orhan AZİZOGLU 36 Clement onun bu huzursuz halini tebessümle karşıladı.Sonra yüzündeki tebessüm kaybolmadan Miss Manners'e sordu:Mektuplara cevap vermeğe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • İRAK'TAN DÜNKÜ İLTİCA:36 KiŞi Baştaraft Birincide vetlerin elinde cephane tükenmekte olduğundan çekileceklerine muhakkak nazariyle bakılmaktadır.Kelhan Aga dün aşiret başlariyle konugntUf ve trak'a sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Zorlu'nıın servetinin yüzde 75'i gayrimeşrû Başlarajı Birincide kahverengi astragan,bir siyah Afrika astraganı,bir Kanada Mink'i,iki naylon mink,bir pelerin mink ve bir siyah Afgan brarjfas'ından meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Mecliste çoğunluk kalmayınca gündem bitmedi Başiarafı Birincide ayrısının ikinci görüşmesi yapılmıs-Altan öymrn bir önerge ile "«enerin isloklcr'nıc bakılmasını ve istık-ı sayısının 300*41 astlgl takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Amerika,Askerî gücü arttırıyor Baştarajı Birincide fKruşçev biz" bir imza ile Berlin'deki havlarımızdan malınım etmek istemektedir.Biz Hat* ı hareketimizi tâyin etlik Ilımdan kafiyen inhiraf etnıiycce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Tahtakılıç "görülen lüzum,u kullandı Baftarafl Birincide lara mâruz bırakılmış ve bir ara malıkemeye de verilmiştir.Baskılar karşınında öğretmen'ikten istifa eden Koç,tzmirde gazetecl'ü:yapmış ve eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Yedek Subay öğretmenlere 15 gün izin veriliyor ANKARA,ÖZEL Hâlen kıt'a hizmetlerini yapmakta olan yedek subay öğretmenler 15 Ağustosda serbest bırakılacaklardır.Öğretmenler,15 günlük istirahatlerini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • '^yisifc?marka sepetli,sepetsiz,küçük,büyük her çeşit motosiklet veIj2SuESHnıar ka tamamen beyaz lastikli bisikletleri İTHALÂTÇI SIFATiYLE YALNIZ Galata,Rıhtım Cad.97/A Arzu han Telefon 44 43 38-44198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Türkiye Kupası maçları gece oynanacak Baştarafı Altıncıda edilen müsabakalara Fenerbahçe.'lalasaray.Beşiktaş ve Beykoz takımları iştirak edecektir.Turnuaya katılacak dört kulüp reisi bugün Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Ortak Pazara girmemiz için malî ve teknik yardıma ihtiyaç var t Baştarafı Birincide meğe memur etmiştir.Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Şeyda,dün »3 Temmuza talik edilmiş olan mesele,21 gün sonra e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Yardımcı,"Sokraf gibi iki yolun ağzına geldim,dedi |S Bağtaraft Birincide Celâl Yardımcı savunmasında diktayı reddederken.Duruşmalar devamıma gördük ki.Menderes hattâ lider dahi olamamıştır.Gurubuna d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • C.H.P."Temel hedefler beyannamesi,hazırlıyor Baştara/ı Birincide «Yurdun lıer tarafındaki şikâyetler aynıdır.Bu durum.Devlet idaresiyle meşgul olması tabii olan siyasi partileri ciddi tedbirler almaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • GÜMÜSPALA "A.P.de TASFİYE YOK,DEDİ Bağtarafı Birincide ruz.Milletin ve vatanın menfaati ne icab ettiriyorsa onu yapıyoruz.Diğer taraftan C.H.P.il başkanı Dribrahim Çataloğlıı,basın toplantısında Gümüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğine İzafeten Kadıköy İcra Memurluğundan îzalei Şüyu 954/658 Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinin 29/4/1957 tarih ve 954/658 Esas ve 957/294 karar sayılı izalei şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • BAS DİŞ lumbaûŞ.8EL SİYATİK te AC ÎÜION AĞRILARA KAR^ OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPON,günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ •m ğm İLÂNI T E i E FON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 ALTINBAŞ Kalamışta Banka Kredisine uygun 50-60-65.000 katlar.36 36 75.0 ALTINBAŞ Kalamış Koyunda kaloriferli şahane manzaralı kat.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1961
  • Batman Rafinerisinin nöbetçisi bir adam öldürdü DİYARBAKIR,ÖZEL Batman rafinerisinde nöbet bekliyeıı Mustafa Adak dlı bir jandaı-ma eri Abdullah Bedilc adlı bir şahsı tüfeğiyle öldürmüştür.Ote yandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.07.1961
  • Türkiye Kupası Maçları Gece Oynanacak Kupa,eleme usulü ile oynanacak.Devlet Başkanının arzusiyle güreşçilere yardım etmek üzere dörtlü bir turnua tertipleniyor GELECEK sezondan itibaren oynanması kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Lazio Çan'a 31 Temmuza adar mühlet tanıdı Can askerî makamlara 83 günlük eksikliğin Ordu Takımı kamp ve maçlarında geçtiğini bildirdi.Şeref Barcelonaya Cumartesi gidiyor Barcelona'ya transfer olan Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • "Güreşte basarı ıı açacağız,dedi Federasyonda vazife kabul edeceğini bildiren Boytorun,"Japonyadaki netice,güreşimizin hakkı değildir,diyor Güreş Federasyonu Başkanı Münir Calışal «Çok yakında tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • İSTANBUL KÜREK ŞAMPİYONASI PAZAR GÜNÜ İstanbul kürek şampiyonası Paz$r günü saat 11 den itibaren Yunus ile Kartal arasındaki 2000 metrelik parkurda yapılacaktır.Müsabakalara iştirak edecek Fenerbahçe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Su topunda İ.Y.I.Moda'yı 10-1 yendi istanbul gençler ve büyükler su topu lig maçlarına dün de Moda havuzunda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:GENÇLER Galatasaray,Beykoz'a hükmen,Modaspor Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • KLÜPLERİN VERGİLERİ BİR VIL TECİL EDİLDİ Futbolcular,transfer ücretlerinin vergilerini bundan böy!e Maliyeye kendileri ödeyecek KULÜPLERİN transfer vergileri bir yıl müddetle tecil edilmiştir.Alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • KISA HABEftlR FENERBAHÇE kulübü tarafından tertiplenen Galip Bey Kupası yelkc yarışmaları Cumartesi ve Pazar günleri Kalamış koyunda yapılacaktır.Müsabakalar bütün kulüplere mensup her sınıf teknelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Piri Reis Kupası yüzme yarışları yarın yapılıyor Piri Reis Kupası yüzme yarışları,yarın saat 16.30 dan itibaren Kuruçeşme'deki Galatasaray adasında yapılacaktır.Kız ve erkeklerin,orta ve küçük boyları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Beykoz bugün mevsimi açıyor Bursa'da kampta bulunan F.Bahçeliler Cumartesi günü dönerek Pazartesi günü ilk antrenmanı kendi sahalarında yapacak BEYKOZ futbol takımı yeni futbol sezonunu bugün saat 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Bursa'da Spor Sağlık Merkezi tesis edilecek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün,Bursa'da kaplıcalar civarında satın almış olduğu 45.000 metre karelik arazı,Türkiye'nin spor sağlık merkezi haline getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Palermolu Metin Oktay yavaş yavaş yeni muhitine intibak etmektedir.Kesimde,Metin Palermoda bir berberde traş olurken görülmektedir.PALERMO TOPLA ÇALIŞTI PALERMO,ÖZEL I Palermo takımı dün an^enör Remon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • Umum Müdür,terfi-tenzil maçları hakkında konuşan FederasyonBaşkanının.hududu aştığını söyledi.Özyurt mücadeleye devam edecek ANKARA,ÖZEL UMUM Müdür B.Silâhçılar,millî ligin 20 takıma çıkarılması husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.07.1961
  • "û J Bu sene milli lip sonuncusu olarak baraja kalan ve baraj maçlarında da başarı gösteremeyen Adana Demirspor profesyonel takımı lağvedilmiştir.Resimde,Adana Demirspor takımının talihsiz son kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor