Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • Oral.Gürselpartilerden şikâyetçi Devlet Başkanı,Gümüşpalaya yazdığı mektup için samimî bir ikaz,dedi İZMİR,ORHAN İLHAN bildiriyor BAŞKAN Gürsel dün gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında siyasî pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • GÜRSELİN MEKTUBU Başkan Gürsel'in 14 Temmuz 1961 tarihinde Gümüşpalaya gönderdiği melrtup şudur:Azizim Gümüşpala,Adalet Partisinin meşum faaliyetleri hakkında art-k sizin de bilgi sahibi olmanız lâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • NEZARETE ALINDILAR Başbakanlık genelgesine aykırı olarak Taşlıtarla'da bir dükkânda gizli toplantı yapan 14 Y.T.P.'U dün Eyüp AdUycsine verilmiş ve buradan tek^ rar Örfî idare makamlarına iade edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • Menderes in avukatı da basma çattı [VASFÎYE ÖZKOÇAKJ tıııııiMiıııiMiııımııııııııımı.ANAYASA Dâvasının dünkü duruşmasında,Adnan Mendeı-es'i savunan avukatlardan Talât Asal,Türkiye'de mesuliyetini müdri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • Tunus tekrar Güvenlik Konseyine başvuruyor TUNUS,A.A.A.P.Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba,Hükümetinin tekrar Güvenlik Konseyine başvurmağa karar verdiğini açıklamıştır.Buı-giba,buna sebep olarak Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • rı/M,"IP'I ^38$ i ıi\i^:M •i.w W M Wm [SAMI ONEMLI1 TEMEL ÇUKURUNA DÜŞTÜ S5.S inşa halindeki Manifaturacılar Çarşısının tahta perdesini yıkarak içeri girmiş ve 15 metre derinliğindeki temel çukuruna d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • Felçli bir ihtiyar karısını öldürdü Kaatil,kendinden 5 yaş büyük karısını öldürdükten sonra "Hem kendi hem de benim başımı yedi,dedi YAŞINDAKİ Hüseyin Derici,dün Yıldıztabya'da 60 65 yaşındaki karısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • ÇAĞDAŞ MEDENİYETE ERİŞMEK İÇİN BÜYÜK YATIRIMA İHTİYAÇ VAR Rotary Club'ın dünkü toplantıs'nda Prof.Dr.Faril Hakkı Sur,«Muasır medeniyete erişebilmek için senede millî gelirimizin 27 si nisbetinde bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • BAKANLAR KURULU GÜVENLİK VE ASKERÎ İŞLERİ GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın da iştirakiyle önemli bir toplantı yapmıştır.Başbakan Yardımcısı Fahri özdilek'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • m 1,J?Û ft 7 ^V J-S& j:Jl fSj Ü I İLHAN BAŞTAN] Ağacamiindc dört katlı bir binanın zemin katındaki akümülâtör imalâthanesinde dün yangın çıkmıştır.Etrafı telâşa veren yangında,zemin katın iç kısmıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • A P.'rim faaliyetleri hakkındaki KAZIN TEPKİLERİ BUYUK A.P.Lideri Gürsel'e yanlış bilgi verildiğini ve isnadın "Malûm bir yerden,geldiğini söyledi Diğer partiler,Başkanın ikazını yerinde buldular ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • Her ay bir çekiliş Doğubank'ta REKLÂMCILIK 1136 2330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • fÖZKAN ŞAHİN] SATİR'IH SOHBETİ dün gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapmıştır.Satır,Genel Sekreterin bu yıl da Kurultay tarafından seçileceğini teyid etmiş ve parti tüzüğü ile milletvekili aday yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • ifimiz inceleniyor Ortak Pazar Bakanlar Konseyi,altı hükümetin daimî temsilcilerini bu konuyu incelemeye memur etti BRÜKSEL,AA ORTAK Pazar» Bakanlar Konseyi,altı hükümetin daimî temsilcilerini,Türkij'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • MÜLTECİLERDEN 60' İNİ BARZANÎLER ÖLDÜRMÜŞ hakkaki,nticmi ONTUR bildiriyor Irak hududunu geçerek memleketimize iltica eden Türk Rekan aşireti reisi »Kelhan Ağa»,Cemal Paşa ne derse,millet ne isterse on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • İsviçreli kaçakçı Polise aydınlatıcı Bir bilgi vermedi 100 bin lira değerinde altın ve doları İsviçreye kaçırırken yakalanan Albert Müller isimli ajan dün de bütün uğraşmalara rağmen bunların kime ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • İki köy imamı üç kıza tecavüz etti tSPARTA,ÖZEL Gelendost'ta bir Jföyun imamı olan İsmail Hakkı Karaboğa köyün en güzel kızını kaçırarak ırzına geçmiştir.Bundan sonra başka bir köye giden imam burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1961
  • "Gazete okumam„diyen Tahtakılıç tenkid edildi ANKARA,ÖZEL Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahta Kılıç,Millî Eğitim Komisyonunda sert bir şekilde tenkit edilmiş,Temsilciler Meclisi üyeleri,Tahtakılıç'tan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • O merdiveni ben de severim MEVHıBE İnönü,60 gıın ki tır» 78 yaşına basarak otan Ismrt İnönü'nün denize meşhur «ÇİVİCEMF» siyle girmesini ble tasvip etmi-J0t,fakat korasının karakterini gayet iyi bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • İthalât programı tatbikatı Yedinci ithâl kotalarından döviz tahsisi talebinde bulunacak firmaların müracaat müddeti 4 Ağustos tarihinde sona ermektedir.Temmuz 1961 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • SAYIN VEZÜV MÜŞTERİLERİNEvezuv Soba ve Ocaklarına ait yedek parça ihtiyacınızı,aşağıda adresleri yazılı mağazalardan temin edebileceğinizi bildiririz Aradığınız parçaları bahsi geçen adreslerde bulama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.S.den ECZACI ALINACAKTIR Fabrikamıza işçi Sigortalarına tâbi olmak kaydiyle,durumuna göre TL.1.750,aylık ücret ve senede ayrıca 2 maaş ikramiye ile askerlikle ilişiği olmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • AU ER EMAYE KÖMÜR SOBASI İLE Azamî randıman ve zarafer Siparişler ıçm Tel:220408-22?7/46»4U?408 İL.2476 2285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • VJ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Muvaffakiyetlerin birbiri peşinden geleceği bir cindesiniz.£S YENGEÇ BURCU [22 Haziıaıı-23 Temmuz] YakAı dost a da akrabalarınızdan birinin saadetine sevineceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • Hini ı ı.ıı 11 unu m ı.i ii 1111 ti t.t.in it ii i ii iiimimi.iiiimmiiiiiiiiiiiimmnmmmiiimiimti.lifli.ISTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 iki E marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 E Haberler ve hava duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 A 5 6 i î BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 17)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Bacaca has kalça siııirleriyle ilgili bir hastalık;Bir hayvan.2 Şaşılacak şey;Kocaman.3 Bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • galaTasarayin şahane AKDENİZ GEZİSİ 4 memleket V hman TITVA İSTANBUL TURİZM KONTUAR TURİZM DOKTOROĞLU-ETİ TURİZM 4 4 7 8 38 GLOBTUR ANTAŞ 48 57 07 MOR IS ^nkarada r 7#/VG BALİN ı'ZMİRDE ANTAS REKLAMCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • $88588 NURSEN CAN ile DOĞAN CAN Alp» i" doğumunu dostlarına müjdeler.UianbUİ 23 Temmuz 19BI MİLLİYET 232)1 İSÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • TEŞEKKÜR Esim Sehavei Aricioğlu'nun güç doğumunu zamanında müdahale ederek bizleri bir erkek evlâda kavugtqran Sanıatya işçi Sigortaları Hastahaneşi Doktorlarından Gyn.Op.Dr-Nairn Balla i Asis.Dr.Engi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • 10 YAŞINDAKİ KABADAYİ ZORLA ADAM SOYDU Ki yaşındaki Mehmet Durmaz dün peçe istinyede Balaban deresinde Hüseyin Terzi isimli bir salısın önüne cıkınıs ve boğazını sıkarak cebindeki 141 lirası almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • BAŞSIZ CESEDİ BİR GEMİ PARÇALANIŞ Ahırkapı sahillerinde denizden çıkarılan başsız ve ayaksız cesedin esrarı çözülmüştür.Verilen morg raporunda bu şalısın boğularak öldüğü ve muhtemelen bir geminin per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • BEZGİNLİK J 217/1961 CHİCAGO Halatımda böylesine yorulduğumu pek az hatırlıyorum,bu gidişle Türkiye'ye cenazem dönecek.Mübarek Amerikalılar bir prog-ram yapmışlar,dayanabilene aşkolsun.Sabahın kör kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • VEFAT Mülga Meclisi Tetkikatı Şer'iyye âzasından merhum Mehmed Şakir Batı ile merhume Şerife Ratibe Batı'nın kızı,emekli Büyük Elçilerden merhum ismail Nebil Batı'nın ablası,Feriha Batı'nın görümcesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • WW Gayet az nefesle' ağızla,akerdeonun bütün seslerini veren kalyanın yeni bir icadı LA CLAVIETTA Ağız akordeonu Fiyatı 550 lira,yapılır.Taşrac Toptan ve perakende satış an da sipariş kabul edilir.101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • SİNEMALAR J B E Y O Ğ L U ATLAS Tel:414460)l Bir Yazlık Kız PascalcPeiit R.F.2 Kıy larclan öâren David Niven R.1.EMEK Tel:44 84 39)1-12 öfkeli Adaın H.Fonda t.2 Çiftlik Yosinası M.Blanehurd t-KONAK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • ALMAN MALI 1 toi HİDROLİK w i 5 t:Q[ilılk üç d.MEKANİK 1 KRIKO'lar İTHALATÇI Slf-ATIYLE i i İ i 1 ADAŞ KOLIİKTİF ŞİRKET» mte jT" Telefon 44 43 38-44 19 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • anadolu çimentoları yunus çimento' fabrikasi MÜDÜRLÜĞÜNDEN Fabrikamız santraline 3 üncü bir hat ilâvesi dolayısı.vle tflefen No.larımız değiştirilmiştir.28 Temmuz 19f!l Cuma 'günü sabanıhdarf 'İtibar*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1961
  • Ûkfii MERPDLİN ÜTüSUZ DE KULLANILAN POPUN YILDIZ 111 2:J28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • 'AMERİKAN FEZA M m a m goby dm 5 «ah b v m 'KAPSÜLÜNDE BİR TÜRK'ÜN ft Necdet Ergul adındaki Türk mühendisinin bulduğu bir cihaz sayesinde,Yzb.Grissom fezada gördüklerini aşağıya ulaştırabildi New York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • VAWSMAPA 8£M PAHiL,HERKS F AFE(M USTA-A2PAHA MECC^ MAHVOLPU zANNE-piYDfcPUM.7 MMiL Olult SAHTHSi DE&İLPİR 0 Pİfcİ İÇİN VALAN Sfy-HAW-ISiMII MOflj HOLMfO ALLAHABAD DH 0İL;BU TAK cur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • İLAN Millî Eğilim Bakanlığından» Karadeniz Teknik Üniversitesine eleman yetiştirmek üzere,Millî Eğitim Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü hesabına 1416 sayılı kanım uyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • DEVttEN SATILIK ECZANE Cansü Eczanesi Balo Sok.Beyoğlu Teli 4944 35 MİLLİYET 2296
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Yarın Akşam KLÖB MİNİ'de GALA GECESİ Kıymetli Dansöz ÖZCAN TEKGÜL'ü takdim eder.FAAL 1341 2327 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Millî Eğitim Bakanlığından Yabancı Memleketlere Müsabaka imtihanı ile öğrenci Gönderilecektir Sümerbank,Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü,Azot Sanayii T.A.Şirketi hesabma eleman yetiştirilmek üzere 1416
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • OTOÇELiK KOLLEKTiF ŞİRKETİ Türkiye mümessili bulunduğu ÇEKOSLOVAK otomobil sanayiinin şaheserlerini takdim etmekle şeref duyar Shooh Şanon Avrupa karoserili,lüks,radyo,kalorifer ve televizyonlu,hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • M.S.B.İSTANBUL SİRKECİ DEMiRKAPI 1 No.lu SATINALMA KOMİSYON BŞK.DAN:Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Şartnamesi komisyonda görülebilir.Teklif mektupları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • AKHİSAR VAKIFLAR MEMURLUSUNDAN:Cinsi Mahalle Hacıisak Muhammen Geçici Sokak Kapı Bedel Teminat No.No.Lira Lira K.Tapusunun Yüz ölçüsü Tarihi No.M2 Dükkân Hacıisak 127 43 21200 1590 00 8/10/932 80 91,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • SEZER PLÂSTİK AMBALAJ ÖRTÜLÜK VE TORBALIKLAR Her genişlik ve kalınlıkta emsalinden üstün kalite ve rakipsiz fiat Adres:Sirkeci Demirkapı cad.No.7 Tel:27 10 32 İL.7530 2286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • YÂRIN KOK KÖMÜRÜ ALACAKLAR 27 Temmuz Perşembe günü kok kömürü alacak olanlar:İstanbul Deposu 132400 Yenikapı Deposu.128301 Bakırköy Deposu.115315 Zeytinburnu Depqsu 224162 Eyüp Deposu 163217 Taşhtarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • H.Emin Fidanoğlu SÜNNETÇİ ŞAİM LOKMAN Beşiktaş Doğübank yanı 1?Ev.48 17 73 Tel.48 43 95 İL.7121 2292
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • I—SAHİBİNDEN SATILIK 1960 Binek VOLKSWAGEN Tel:22 35 46 MİLLİYET 2326—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Ciddî bir firma muhasebeden anlayan Muhasebe Yardımcısı aramaktadır.Taliplerin acele Tel:22 07 96 ya müracaatları.İL.7554 2336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Sıkması zarurî Tesbit ediliyor Kurucu Meclisin "hudevre 23 kadar tasarı ve teklifi kanunlaştıracağı sanılıyor ANKARA,ÖZEL Kurucu Meclisten bu devre çıkarılması zaruri bulunan kanun tasarısı ve teklifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • İzmir'den bîr ayda 24 milyon liralık mal ihraç edildi İZMİR,özel Haziran ayı içinde,izmir limanından muhtelif memleketlere 24 milyon 54 bin lira değerinde,26 milyon 613 bin kilo tutarında mal ihraç ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Sümerbank piyasadan alacağı mensucatı zararına ihraç edecek ANKARA,ÖZEL Sümerbank,özel teşebbüsten pamuklu mensucat satın alarak bunları zararına başka memlelfetlere ihraç edecektir.Sümerbank'ın zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Tütün Kraliçesi İzmir'e Cumartesi günü gelıvor IZMIR,ÖZEL Tütün Kraliçesi Miss Emmalee Gady,Cumartesi günü uçakla Ankara'dan şehrimize gelecektir.Kraliçe,şehrimizde Uç gün kalarak,tütün atelye ve bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Vleyve,sevze ihracatçıları için bir fon kuruldu ANKARA,ÖZEL Yaş meyve ve sebze ihracatını teşvik etmek İçin Ziraat Bankasında 20 milyon liralık bir ikraz fonu kurulmuştur.Bu fondan ihracatçılara veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Yuri Gagarin,Havana'da tezahüratla karşılandı HAVANA,A.P.Küba ihtilâlinin yıldönümü şenliklerine katılmak zere Havana'ya gelen Rus feza adamı Yuri Gagarin muazzam tezahüratla karşılanmıştır.Castro.Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • Adolf Eichmann'ın soruşturması bitti KUDUS,A.P.Adolf Elchmann'ın soruşturması dün sona ermiş,duruşma iddia ve savunmaların hazırlanması için 3 Ağustosa talik edilmiştir.70 gündür devam eden duruşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1961
  • ¦*ıwnnıııunııni[iımMiııınHir;ıi!mıııııtfiıuııımııınun v^ I TAKVİMDİN ÜI I BİR YAPRAK Dâr-iil-Aceze i f\UNDAN bir sene evvel bir kaç milyonluk servet sahihi bir L)zat,vârisi olmadığı için öldüğü zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • fKİAAfTOE DE AVNI.KOL_DÜĞ-MESİ vAesA NE çıicAt?Bumdan SENİN KIYMET.SÎ"Z.AALiCEVMEt-CEfcİNLE IU 3" UENMPA opyright opera mundi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • zihnî 4ur üst.bîizaz ten*.EAHÛT EDİP KEMDİNl TORAe» SA t-iEEŞ&y MEVDANA «ÇlICûRL &UTANHA Bu.2 2 T 22^)A/tf ASLA YAP-J^sJ XJVV V17 m\v?Ju "wfii 1 *T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • ETEK:KAHVALTIN J-ŞEKEStl'/VV SLSi'SEMİSj Buyucu Aı_iVOKu/v\HAZ,e.SEM BAŞ^A SAHİ.i^airL^İSSeLsâfed^^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • hicri 1381 Sefer 13 Çarşamba 26 Temmuz 19 6 1 RUMİ 1377 'Temmuz 13 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne?4.50 9.18 Öğle 12.20 ikindi 16.17 Akşam 19.32 1 Yatsı 21.25 1*2 İmsak 2.44 7.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür SAMİ KOHEN Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SEVIK idare Müdürü NURETTİN DEMERKOL Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 TX .Düğün,Nişan.Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük İlânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 TX.Yabancı memlekeüer için âdi posta il« bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değijir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • Gemlik Belediye Reisliğinden Belediyemiz itfaiyesine aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler,şartnamesi gereğince.7/8/1961 Pazartesi günü saat 15 de Encümen huzurunda açık eksiltme ile alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Kurumumuz ihtiyacı bulunan 59X84 veya 59X92 eb'adında 2000 top pelür kapalı zarf usulü üç satın alınacaktır.2 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • ANKARA JANDARMA SAT1NALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Ankara J.Subay Okulu ihtiyacı için saatte 900 1000 adet Tabak yıkayabilecek kapasitede bir adet Bulaşık Yıkama makinesinin birinci ihalesinde teklif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 1.Bölge Müdürlüğünden:1 Sirkeci Florya sahil yolu 13+100—13+200 kim.arası rıhtım temeli barınak mendireği ve temel inşaatı eksiltmesi kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • İsi.Boğ.Nst.Mv.K.Saf.Al.Kom.Rs.den:Kapalı zarfla aşağıda cins ve miktarları,yazılı yiyecek maddeleri satın alınacaktır.Evsaf ve şartnameler Ankara Levazım Amirliği 2 nci Yurtiçi Bölge K.Sat.Al.Kom,Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • Devlet Orman İşletmesi Karasu Müdürlüğünden Parti istif Muh.7ü No.No.Bölgesi insaniye Deposu Taşlıgeçit Cinsi Adet 301 M3J 3.Bd.teminat 1 1-2-3 Dişbudak Ç.K.T.31.006 150 350 2 4-5 Dişbudak kısa T.179
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İstimlâk edilecek Mahallesi Pafta No.Ada No.Parsel No.Yüz ölçümü hisse Maliki Paşabahçe Çubuklu yolu 39 195 8 2299 252/3240 X)X)Aziz Klary eşi H.60/3240)Ester Istelya)Rafael
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • [D Vitaminli)Blendax Kremlerini kullanınız titıftnfel ytımujohr teravefl-•i munafare ede* besler «e yanmasına önler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • BALIKÇILIK Barbunya avcılığı SITKI ÜNER Barbunya,denizlerimizde muhtelif mv aletleriyle tutulur.Esaslı avcılık fanyalı-difana-ağlariyle yapılır.Ayrıca JWanyat,talakos,trata trol ağlariyle ve izmarit y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • GEL,SEVİŞELİ Yazan Matthew ANDREWS Türkçesi:Orhan AZİZOĞLU 35 «Başleym bakalım,Mr.Wilson!diye emretti.Adam kolunun altındaki evrak çantasından bir sahlfe kâğıt çıkararak okumağa başladı:«MİM Amanda De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1961
  • PETE" [LAClN TE.V-Sl'R.1 Ai_TlNOAyKEN ONU EVLİ OLDUĞU muza İnan dıemavia çalıştım.VE IcEN.OiSiNE A.PlUAN 5.«SMCELERı DE UNUT.MASINI soy lediVa.^EVUERJ UNUT.TU AMA BU ARADA BE.Nl'MI_E O.t(LAN SAW.TE E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Orgeneral Gürsel,partilerden şikâyetçi Baştarafı Birincide ciniz.Ve kanaatimce de anlıyorsunuz.Şu halde partiniz bilerek memleket ve Türk milleti İçin büyük felaketlere müncer olacak bir faaliyet tarz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 142720 lira muhammen bedelli on kalem 63 adet optik cihaz ve malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işin geçici teminatı 838(liradır.3 Bu işe ait şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • YEŞİLKÖY HAVA LİMAN!BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.Açık eksiltme suretiyle 10 adet Rcpartitör dizisi °*tın alınacaktır.2.Tahmini bedeli 8.600.lira olup geçici teminatı 645.liradır.Geçici teminat Hava Limenımız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • İLAN İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1.Şubelerimiz kaynaklarında 1940 doğumlu alup artık katan erlerle 1941 doğumun birinci,ikinci celp gruplarının artıkları ve 941 doğumun üçüncü celp grubun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Antakya Lisesi Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is:19993.90 lira kesif bedelli lise binisi tamirat sıva,boya ve badana işidir.2 Eksiltme 5 8 1961 Cumartesi günü saat 10.00 da lise müdürlüğünde kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • 70000 Adet Kırmızı Prese Tuğla Deliksiz)Alınacaktır.I.E.T.T.İşletmelerinden:1 Yukarıda yazılı tuğlalar mektupla İiat ve teklif isteme usuliyle alınacaktır.2—Teklif mektupları en geç 31/7/961 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Erzurum Belediye Reisliğinden 1 299878 12 lira keşif bedelli Erzurum Belediyesine ait gazanbarı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Ihalo 11/8'961 cuma günü saat 15 de Belediye Enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • DENİR SATIS!İLANI Aşağıda cinse ve miktarı yazılı ithal malı kullanılmamış demirler kapalı zari usulü ile satılacaktır.Cinsi Miktarı Teminat tutarı 30X30X4 mm.6-8 M.T.demiri 40.000 Kg.8.000 Lira 35X35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Denizli Lisesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Denizli Lisesi binasında keşfinde 16 kalemdi varili Wo'2 l.r.19 kr kesil bedelli çeşitli onarını işleri,kesif ve şartnamelerinde yazılı esaslar dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • ll.l 1 HI II!II Giresun Belediye Reisüğ 1 Sokakbaşı mevkiinde inşaa olunacak sinema.binasının birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ıl» eksiltmeye çıkarılmıştır.2 işin keşif bedeli 124.000.lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • TUNCELİ VAUUfiJMDEH Tutıceli Nazimiye Orta okulu ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuşun.Işın keşif bedeli 174;îtfl.62 liradır.Geçici teminatı 9908.08 liradn ihale 8 1961 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • TARIM BAKANLIĞI TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ege Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş izmir Menemen kazası Sasalli köyü 2.derece sulama priz 2 tersiyer sahası drenaj tesisi inşaatı.Keşif bedeli 614.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ pr^ TELEFON 27 42 10 SATILIK «EMLAK KADİKÖY Yeldeğirnıcnlnde 40.000 6 oda bir hol.27 33 61.BAKIRKOYDE devren satılık bakkaliye,dükkân Postahane arkasında Yakut sok.devamında Yakut ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Türkiyenın en büvük ve eri modern bisküi fabrikasında imâl edilen GŞ4 en mükemmel gıdadır w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Maltepe Makine ve ikmâl Grup Şefliğinden 1 10X10 eb'adında su seçme/10 adet branda kapalı zarfla satın alınacaktır 2V Talimini bedeli Hi.OUO.lira.muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • Van Askerî Sat.AL Kom.İg Aşağıdaki yiyecek maddeleri kapa] tut Ha alınacaktır.M-'klııplar ihale s »atinden bir saai 'vvetîne r kabul edilir.Ş- rtnameler Ankara,İstan mi.Vafı Jetndorma S at,Al.Knm 1 ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • ı ¦nwıiıiı^iıww«wirıııı.ııwpi'—Trnw*ıı wwwiiı.ıiiiw Denizcilik Bankası ÎAO.Müdürler Kurulu İaşte#fl$M Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı hissedarlar C.cncl Kurulunu 11 Ağustos t!f l Cuma «ünü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.07.1961
  • İLA^ Teşkilâten Diyarbakır Vakıflar Mıntıka Müdürlüğüne bağlı Siirt vilâyeti merkezinde kâin Ulucann ve minaresinin 269810.79)lü-alık ikmal onarımı keşif evrakı gereğince ve kapalı zarf usuliyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.07.1961
  • ŞEREF "KENDİME GÜVENİYORUM,DEDİ ISPAXYA'nui Barcelona Kulübü,Fenerbahçe'n Şeref Has'a dün bir telgraf çekerek,Pazar günü yapılacak deneme maçında hazır bulunmasını istemiştir.Telgrafla beraber,uçak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • Amatör kümeler tertip komiteleri seçiliyor istanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Futbol Federasyonuna yapılan teklif kabul edilmiş ve amatör dördüncü küme kaldırılmıştır.Buna göre Islanbulda amatör futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • ALMAN KIZLARI BU GECE YEŞİLKÖY'DE Kız milli takımımız B.Almanya ile üçüncü karşılaşmasını bugün,temsili mahiyette Yeşilköy açık hava sahasında yapacaktır.Bu müsabakadan evvel İstanbul Hannover erkek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • NURİ BOYTORUN Asbaşkan oluyor İstanbulda bulunan Güreş Federasyonu Başkanı Münir Çalışal,temaslarına devam ediyor t STANBUL'da bulunan yeni Bekir Silâhçılar ile bir telefon Güreş Federasyonu Başka-kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • KÜREK TAKINI DÖNDÜ SOFYA'da yapılan millî müsabakada Bulgaristan'a 3.1 yenilen kürek millî takımımız dün şehrimize dönmüştür.Federasyon Başkan)Eftal Nogan,çok kötü nava şartları altında yapjlan müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • BU yakınlarda spor çevrelerimizi adamakıllı meşgul eden bir mesele âdeta halkoyu'na sunulmuş gibi.Metin,İtalya'da muvaffak olacak mı,olanuyacak mı?Evet veya Hayır diyenlerden hangisinin çoğunlukta old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • İstanbul Üniversitesi futbol karması Amman'a gidiyor İstanbul Üniversitesi futbol karması 4 karşılaşma yapmak üzere Amman'a davet edilmiştir.Üniversite Spor Kulübü idarecileri tarafından teklif kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • FİFA Fenerbahçe'ye başarılar diledi F.l.F.A.Genel Sekreterliği,Fenerbahçe kulübüne gönderdiği bir telgrafla,Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında tur atladığı için sarı lacivertlileri tebril* etmiş ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • Transferde bir faaliyet yok ismail ve Yılmaz Beykoz'da kaldı.K.İbrahim de tekrar Vefa'ya döndü TRANSFERİN son haftasında bulunmamıza rağmen,kulüplerde büyük bir faaliyet görülmemektedir.Dün,transfer f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • SARIYER YENİ SEZONDA İDDİALI Sarıyer kulübünün yeni İdare heyeti takımı bütün cephesi ile ele almışlardır.Disiplin,iyi niyet ve azimle çalışan oyuncuları kadroya alacaklarını,bunlar üzerinden şefkat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • Bursa'da kamp yapan Fenerbahçe futbol takımı,10-17 Ağustos tarihlerinde Ankara'da Galatasaray ve Beşiktaş'ın iştirak edeceği turnuaya hazırlanmaktadıraray m Sarı-Kırmızılılar Pazartesi günü Bursa'da k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • F.BAHÇE,G.SARAY,BEŞİKTAŞ ANKARADA KARŞILAŞACAK Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında Ankarada tertiplenecek üçlü turnua için 19 Mayıs stadı tahsis edilmemiştir.Hacettepe kulübü tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • M.Paşa Stadının saha çizgileri"plân„a uymadı Mithatpaşa Stadının ışıklandırılmasında kullanılacak pilonlarm temellerinin kazılması durdurulmuştur.Buna sebep Mithatpaşa Stadının saha çizgilerinin plâna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • SU TOPU LİGLERİNE bugün devam edilecek Su topu lig maçlarına bugün saat 15 den itibaren Moda havuzunda devam edilecektir.Günün ilk maçı Beykoz ile Galatasaray genç takımları arasında yapılacak,müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • Milli takımımızı DUnya Kupası Eleme Turu maçlarına hazırlamakta olan Sandro Puppo,Türk futbolunun isminin duyulması için gayret sarfedeceğini açıklamıştır.Yukarda,Sandro Puppo,arkadaşımız Nezih Alkış'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • usya ya uçuncu maç s urt'u teklif etli Federasyon Asbaşkanı Fevzi UmanfRusIarm Peşte'de oynama teklifinin reddedildiğini Paris ve söyledi FUTBOL Federasyonu Asbaşkanı Fevzi Uman,«İstanbul'da 29 Ekimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • Herberger,Rous ve Kaiser gelemiyor ANKARA,OZEL Dünyanın sayılı spor otoritelerinden Herberger,Stanley Rous ve Kaiser,1-14 Ağustos tarihlerinde Heybeliada'da açılacak olan antrenör ve hakem kursuna gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • PAKI'nAlÜ 90 Pîi HA ASKERLİK YAPMASI TENİYÖR LAZİO Kulübü ile ön mukavele imzalayan Fenerbahçe'n Can Bartu'ya son dakikada çıkan bir askerlik pürüzü sebebiyle yurt dışına çıkış müsaadesi verilmemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.07.1961
  • Çan'a askerî makamlar çıkış müsaadesi vermedi.Durum bugün aydınlanacak.Haber Roma da sürpriz tesiri yaptı Barcelona kulübünden 30 milyon liret alacak olan Şeref Has,Pazar günü deneme maçında oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor