Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • LOZAN GÜNÜ KUTLANDI Lozan günü münasebetiyle dün,Milletlerarası Münasebetler Enstitüsünde ve Mustafa Kemal Derneğinde günün mâna ve ehemmiyetini belirten törenler yapılmıştır.Devamı Sa.5,Sü.5 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • Temsilciler,seçime kadar kanun yapmak istemiyor MB.K üyeleri isef Meclisin devamlı çalışmasını ve elde mevcut tasarıların kanunlaşmasını istiyorlar ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor MECLİSİN seçim tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • Vergi reform Raporu dün Verildi ANKARA,ÖZEL Dürt aydanberi Istanbulda çalışmakta olan «Vergi Reform Komisyonu» çalışmalarını tamamlamış ve 200 sahife tutan raporunu dün Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'a ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • para kaçıran bir ajanyakalandı İsviçreli ajanın zengin iş adamları ile eski iktidar mensuplarının paralarım ve altınlarını kaçırmakla olduğu tahmin ediliyor s HALIT ÇAPIN EHRİMİZDE bâzı zengin iş adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • DENİZDE BAŞI VE AYAKLARI KESİLMİŞ BİR CESET BULUNDU Dün akşam üzeri Ahırkapı feneri önünde denizde,başı ile ayakları kesilmiş bir erkek cesedi bulunmuştur.Bir cinayete kurban gittiği anlaşılan ve çırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • Bölükbaşı "Gümiişpala'ya Merhamet Duyuyorum,dedi ANKARA,ÖZEL BÖLÜKBAŞI,kendisine malûl ve hasta ruhlu» diyen A.P.lideri Gümiişpala'ya dün cevap vermiştir.Gümüşpala'nın «aczden gelen bir öfke içinde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • KAZALARDA 5 KİŞİ ÖLDÜ I MİLLİYET] İstanbul ve İzmir'de dün vukubulan 6 kazada S kişi ölmüş,7 kişi de yaralanmıştır.İzmir'de Turan semtinde bir kamyonla bir taksi çarpışmış ve taksinin şoförü Kâmil Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • Ill II.II I I I I I I m Merhum Elmalılı Hamdı Yazır'ın HAK DİNİ KÜR'AN ÜİLİ adlı türkçe tefsiri 9 cild olarak yeniden basılmaktadır.7 inci cildi de çıktı Kitapçılardan isteyiniz.Ödemeli gönderilir.800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • m Sabık M.B.K.üyesi Orhan Erkanlı,Meksika Büyükelçiliğindeki çalışma masasının basında.Sabık Milli Birlik Komitesi üyelerinden Orhan Kabibay Brüksel'deki evinde görülüyor.SOftf Eski Millî Birlik Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • utr Yassıada'da intihara teşebbüs etti Kravatı ile kendisini asmaya kalkan Sargut'un sıhhî durumu iyi "Ortak Savunma kitabı,nın okunması bitti Y ASSIADA'da tutuklu bulu-nan «Topkapı Dâvası» sanıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • V Ç AB İYİ!EÇTİ Londra'da London Clinic'de bir ülser ameliyatı ge-HIVOHI.I I IL£C I I çircn r.H.P.Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal iyileşmiş ve odasında ayağa kalkıp dolaşmaya başlamıştır.Resimde,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • Tahliye edilen û\Sâbık'ın da gayrı Mesrû serveti yar YASSIADA'DAN tahliye edilen eski Erzurum milletvekili Şevki Erker ile Samsun millelve kili Naci Berkman'ın servetlerinin bir kısmının gayri meşru o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1961
  • Komünist Barzanî aşiretinin zulmünden kaçan RYERL üç ve bitkin bir halde Hakkâri Ve gelen Kerküklü Türkler komünistlerin işkence yaptığını söylediler Mültecilerin sayısı 9601 buldu yeni ilticalar bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • Ben de koltukta oturacağım!W önce Temmuz c avının ilk guııle-J\J leıiydi.Turkiyenin asker fakat kurıay Di-i-lfii Bakanı İsmet ııonü,l ozan'a erimi* ve k iş olarak konferans suni unu faodftf.Oeniş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Yaz Sıcaklarında Yiyecekleriniz BİR okuyucum bana mektup göndermiş:Yaz mevsiminde denize nasıl girileceğini,nasıl güneş banyoau yapılacağını yazdınız.Fakat,asıl mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • İLAI^ Kayseri Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden Kayseride şifaiye ve gıyasiye çitte medresesinin)226.823.27)lir* keşifli onarımı ile Incesudaki Kaıamustafapaşa Kervansarayının C45.190.49)lira keşifli ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • SATIŞ MEMURU ARANIYOR îmâl ve İthâl ettiğimiz saat vesair maddeleri ream] devair ve ODİiessfsatta taklitle satış yapmak üzere teminat verebilepeh birkaç bay ve bayan satış memuru aranmaktadır.Şeraitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • MÜNİR NURETTİN En güzel eserleriyle Yarınki Çarşamba aksamı son konseri TAKSİM BELEDİYE Gazinosunda İL.75:J8 2280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • TE9EKKİİR Ailemizin çok kıymetli varlığı HACITAHİR KAVALA'mn hazin ölümü dolayısiyle ve gerek hastalığı esftasmds kıymetli yardım ve alâkalarını esirgemeyen sayın Oıcl.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli,Prof.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • Makarnası paketleri üzerindeki aşçıbaşı resminden 5dane Posta kutusu 825 İzmir)adresine yollayarak ikramiyelere katılınız Her ayın 15 de I Kişiye 1.00'OT.L 4 250 io 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • Saçların kepeklenmesini' yağlanmasını İ' dökülmesini öoleL lîı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • VEFAT Dul Bayan Susanna Elizar,Bay ve Bayan Sami Haras ve ailesi,Bay ve Bayan Yaşa Elizar ve ailesi.Bayan Fira Elizar,Bay Jozet Elizar esi,babaları,kayınpederleri,büyükbabaları,am-Calari ve akrabaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • VEFAT Merhum Ferik Yanyalı Mustafa Pasa ile merhume Nafia Hanımefendinin oğlu,Selma Denıirhan'ın zevci,emekli General Pertev Demirhan ile merhum İzzet Demirhan'ın kardeşleri.Nevzer Saner ve Dürnev Özd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • ag&sljg ELCİN BALKAR İle M inşaat Yuk.Mülıendisi 1^2:İRFAN MİDİLLİ m Nişanlandılar.Samsun 24/7/1 Mlil ¦HU.1YKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • Belediye Meclisi açık oturum yapacak Belediye Reis Başyardımcısı Turhan Eltuğ Belediye Meclisi toplantılarının ıleni olacağını ve gazetecilerin de oturumlarda hazır bulunabileceklerini söylemiştir."J7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • N«W!I IIMUS Ailemizin temeli,tevgili büyüğümüz MİRON MURAT YARAŞIR aramızdan ebediyen ayrıldı.Cenaze merasimi 25 Temmuz 1961 Salı günü bugün)saat 11 de Yüksekkaldırım Eskcnazi Sinegogunda yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • VEFAT Şirketimizin kurucusu,iş aleminin tanınmış sıması,mükemmel ve nazik insan MİRON MURAT YARAŞIR vefat etmiştir.Cenazesi 25 Temmuz 1961 Salı günü bugün)saat 11 de Yüksekkaldırım Eskenazi Sinegogund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇOZITM 1.1)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 ft Memlekete inal sokma veya 2 3 4 5 6 7 O 910 çıkarma müsaadesi;Vücudumuzun dıs örtüsü.2 1 Son.3 Ölümlü;Sayıların yazısı.4 isim;Bir gün O önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • T Şirketimizin kurucusu,önderi ve rehberi MİRON vefat etti.Cenazesi 25 Temmuz 1931 Salı günü bugün)saat 11 de Yuksekkaldınm Eskenazi Sinegogundan kaldırılarak ebedî İ5tirahatgahma tevdi edilecektir.Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • DUMLU Askerî Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:•Uida yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf sureti ile salın alınacaktır.Evsaf ve şartnameler ANKARA,İSTANBUL Lv.Amirliklerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve urogram 7.30 iki marş 7.35 Sabah plâkları Haberler ve hava dorumu 8.15 Yurttan sesler 8.40 Operetlerden seçmeler 9.00 Kapanış.11.57 Açılı)ve program Jü 00 iki marş 12.05 Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • tt OĞLAK BURCU T22 Aralık 20 Ocak] Bugün sıkı çalışmak mecburiyetini duyacaksınız.Fakat yıldızlar bu çalışmayı zevk yapacak.KOVA BUJ^CU [21 Ocak 1!Şubat] İyi bir yıldız lesir* al-tındasınız.Ümidinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1961
  • *hC&X vi, tiiiihi ii millinin.ii imi i mini miliminin i nııııııııınııuııııtMiııııııiMuıımııi!iı^ BİR ÇARK Kî.OTOMOBİLLER,renk renk otomobiller,boy boy otomobiller,otomobiller,otomobiller,otomobiller.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • m Binlerce aile açıkta kalmış,pekçok kadın çocuklarile şehirden kaçmıştır.Çarpışmalarda ölenler ve yaralananlar kamyonlarla Tunus şehrine nakledilmiştirölüm sessiz v.var BİRLEŞMİŞ Milletlerin «ateş ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • liiiill mı Üİ Üİ1 Istanbul İkinci Noteri ile maliye murakıpları huzurunda 23 Temmuz 1961 Pazar gecesi Açık Hava Tiyatrosunda yapılan YILIN İKİNCİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE Apartman Dairesi kazananlar Apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • OTOMOBİL,KAMYON,KAMYONET,OTOBÜS,DENİZ j TRANSİSTOR OTO C£e^t£ bir devir aç ıştır.BECKER TG İDEAL Otomobil radyosııdur.Eb'adı kitap boyundadır,fakat küçük cesametine rağmen fevkalâde alış kabiliyetli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • A&DUltANBAZlH AUJWABADI OBTAKA LMH MASl WA~-KİLERÎ SAMfl CEYıfcifc.ÎVİ AMA CESiMltfKı r-I m.A At t kill MI ALMASI M ASIL OL-DU DA HİS^ETTÎÜ-MEDEN ALA8İLPİNİZ?ÇflUOK.HOLMES ELMASI Bfc MÜDDET ÎFT-kJtLt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • Feza kapsülünün Düştüğü yerde Ur Rus gemisi görüldü Bir Amerikan sözcüsü gemi için «Herhalde malûmat elde etmeğe çalışıyordu» dedi CAPE CANAVERAL,A.P.İkinci Amerikan feza pilotunun denizde batan kapsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • İlk kuru üzüm mahsulü alındı TURGUTLU,ÖZEL Türkiye'nin kuru üzüm anbarı olan Turgutlu'da 1961 mahsulü ilk kuru üzüm dün piyasaya çıkarılmıştır.Derbent köyünden M.Ali Kardeş'in bağından topladığı kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • ğ 'I ÜN bir gazetede,umumî telefonlara 25 lik yerine atılan I J V fişlerin ve ecnebi paraların resimleri vardı.Telefon Müdü-î rü bu telefonların tamirinden yaka silktiklerini ve telefo-na atılan her y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • İki Alman,Türkiye'yi Almanlara tanıtacak,izmir,özel Memleketimizdeki tarihî ve turistik eserleri tanıtmak maksadı İle çalışmalarda bulunmak üzere Ağustos ayı içinde iki Alman uzmanı yurdumuza gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • DADI ARANIYOR tyi bir aile nezdinde 2.5 yaşında bir çocuğa bakacak bir mürebbiye aranıyor.Müracaat:Şişli,Halaskfirgazi Cad;No.342 tL.7472 2245
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • I NDA NTH REN B.C.PULVER BOYALARI B.A.S.F.malı l'er kiloluk ambalajlarda derhal teslim Tel:21 17 03 İL.7451 2246
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • ist.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf usulü ile 4000 kilo Maden Cilası satın alınacaktır.Muhammen bedeli 29.500 lira olup Muvakkat teminatı 2655 liradır.Dairesi iş bu 4000 kilo Maden cil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA isveç FERROSAN Fabrikası mâmûlerinden Anti-Protrombin)Dicumarolum A.P.KOMPRİME isimli müstahzar piyasaya arzedilmiştır.Perakende satışı 365 kuruş İL.7481 2241
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1961
  • 26 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Deposu Yenikapı Deposu Bakırköy Deposu Zeytinburnu Deposu Eyüp Deposu Taşlıtarla Deposu.Kadıköy Deposu.Üsküdar Deposu.Maltepe Deposu Beykoz Deposu Beyoğlu Deposu JRUAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • HİCRİ 1381 Sefer 12 SALI 25 Temmuz 19 6 1 rumi 1377 Temmuz 12 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.50 9.16 Ofle 12.20 4.47 ikindi 16.17 8.44 Akşam 19.32 12.00 Yatsı 21.27 1.53 Imsâk 2.43 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür SAMİ KOHEN Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SEVİK idare Müdürü M.NURETTİN DEMIRKOL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L-Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden Onanm Yaptırılacak)İzmü" Kız Lisesi ve Buca Yetiştirme Yurdunda yapılacak olan 108343.38 lira keşif bedelli onarım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • BAYIIIOIELIIC BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğünden;1 Eksiltmeye konulan iş:Himmetdede Mucur yolunun 1+600-54+405 G.10+195 İ.0+000 arasına ait temel kaplama ve asfalt mıcırı ihzarı işleri olup keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • İLAM Van Bayındırlık Müdürlüğünden 1 ^Eksiltmeye konulan iş:IH/120 Seyyar Jandarma Alayı tavla inşaatı işidir.Keşif bedeli 30179.70)liradır.2 Eksiltme 10/8/981 Perşembe günü saat 11.00 de Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • II I Ijiwqil IW|HII)i ISTANBUL ANKARA Istanbul PAXMFSBlWSi TELEFON TESLİMATI İLE İŞ YERİNİZDEN ALINIP RTESİ GÜN İŞ YERİNİZE TESLİM EDİLİR.Her türlü izahat için Tel:İstanbul:2242 20 Ankara:11 60 76 BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • AYDİN BELEDİYESİNDEN Vilâyetimiz Gazipaşa Bulvarı 42 nci sokağın 48 inci sokaktan itibaren İslahı ve istinat duvarları yapılacaktır.Keşif bedeli 39.430.21 lira geçici teminatı 2957.27 liradır ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yollar XI.Bölge Müdürlüğünden VAN)I Bölgemiz Abdurrahmanpaşa Patnos Yol onarımı)yolunun 19+000—46+000 ve 54+000—66+500 ve 75+000—90+000 kilometreleri arasına 57300 m3.8.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN 1 Bakanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Teşkilâtı ihtiyacı için 5 ton Dieldirin kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 132075 lira 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • İCA'dan YAZI ve HESAP MAKİNE TAHSİSİ ALANLARA PROFORMA FATURA VERİLİR.84.51 tarife,156 kotada kayıtlı REMINGTON yazı makineleriyle 84.52 tarife,157 kotada kayıtlı Remington Hesap Makineleri için Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • KISMEN MALZEMELİ OLARAK SIHHÎ TESİSAT,GAZ TESİSATI ve KALORİFER TESİSATI YAPTIRILACAK Taliplerin izahat ve yeterlik belgesi almak için 29/7/961 saat 12.00 ye kadar Mecidiyeköy'de TÎMLO,Emekli Subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • İDENİZDEN SONRA'.Her sene bu zamanlarda deniz mevsimi,plaj kıyafetleri 5 modasını da getirir.Avrupada bu yıl,«deniz için» ve ğ JÜ «denizden sonran olmak üzere ayrı iki plaj kıyafeti E giymek moda olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan Matthew ANDREWS Türkcesi:Orhan AZİZOĞLU 34 rBak hele,diye mırıldandı Wales.«Tiyatro işleri müşavirin de geldi işte.Ne saadet,ne saadet.Clement Oturuver Coffman!diye güldü.«Şimdi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • WU.MU yip©5Ej veli Bu GUM ŞVİ riMAem^nEVE ÇeVÎROı OLDU^İ-s.0^-vâM vAM L,kTESfcre SEVOı'AA VEUl' vı.ÜÇ PİLftA Sl'KDEN OyNU-VOKMuŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • wmmm MEAAEN UYUDU.BASJA Bie.iv.SECE LER.BCL.E OEWEDEM UVUOU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • i SuzANNA [MASH.^Is^yy» ilffiBg m asp?M.Efe KAÇ ĞUNE kaoar.iyfi-ESiR:eı^ ŞEyt' KALMAZ.AZ SONRA.ı.ı_L FAZLA make:KET ETAAE.AMİGO KARLNıM.ÇOK yoKÜL-DUKÇA Acıicrı.ViVecex:acikiksin S/EDİKLER:Mi' ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • BAŞKA BUZ.ÇÂ-EE Bui_VUM(YA HEP BEKAS ÖÇ_ ueTUi_u5SUZ.VAHUT TA.Kızı ve*2ME_ş DEN siZl* oj^l TAf&A«u\M4 t'\ Â*4 YOK."HİB-Bvvıv veı^.AAEı_VİZ.SİK.DEPA TAÜ_MİMİZ.DENEVE.UM M\Li\Af=f=AK OLAMAZSAK-O B&J" 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • BU »COL.DÜSMEl-Et-ETCl'Nl NB ALDIN?«O.KOU t3USMEl_EeTWI wspiye etti*-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • Rü BIZ SÖZ.SOVUEDi.çÜMKü HEeHALDE OR4 34 V-rı'BAlÇlNI KûySET;Ml'S VE MEMLEKET,TENİ Kaç MÛ*C fÇİN SU t'şi_EKl V&PT1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1961
  • İISIIIIİIS ASANIM SOZ-LEKi KULA-CIMA ^AUMDl.OİAfeK DA A DOSUZ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • I m B uzdola bin i tercih etritfeftie l mm en isabetli karan vermiş olursunuz?i 1.DIŞ KISIM:Emay Fırın Boyası Arçelik Buzdolabının modern estetiğe uygun keskin kenarlı dış kısmı,ünlü D UPON T EMAY Fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • UNIVERSAL FREZE 500/400 mm tabla MACAR 0 TECHN®IMPEX«)EN YÜKŞfp KALİTE i-#ğğ -1 İSTANBUL. W/4# 1 M suit WWwi ?72003298145?837?4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • MENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy İcra Memurluğundan Bir borçtan dolayı mahcuz olun tatilin paraya çevrilmelerine karar verilen aşağıda cins,miktar ve muhammen kıymeti yanlı mallar Kadıköy Altıyol Çilek Soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • BUZ DOLABI ALMADAN BU SUAİi SORUNUZ JMAYEJOJKÜ YAPM\EMAYE KÜF YAPMAF TmâYE MİKROP TUTMÂr EMAYE gıda muhafazasının.İ0b garantisidir T.B.B.758 2272
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • ÎASRİN LÜZUMLU KÖN^G^Ü İSITMA ve SOĞUTMA CİHAZLARI VVESTİNGHOUSE Aks.mamûlu Hususi ve f/carı sahada azami konfor temin eder,her yere uyar,zarif gösterişli bir cihazdır.Hastane,Resmi Daire.Banka.Tiyatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • Lozan günü kutlandı Başlarafı Birincide Prof.Mahmut Benik,Lozan Andlaşnıastmıı devletler hukuku yönünden izahını yapmış ve "11124 Lozan Andlaşnıasını,normal hukuk rejimine Kiriş olarak kabul ediyorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLAK EVİ ile birlikte Millet Caddesi 8 No.da 146 M2 şahane arsa,961 imar durumludur.IKI katlı Apt.Bo?teslim 80.000 Sopalı Hüsnü Sok.18 Kurtuluş hergün 9 dan 17 ye kadar.EMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • SATILIK 1948 Dodge taksi kelepir radyolu faal Telefon:22 M REKLAMCILIK 1127 22«9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • Dr.SARGIÎT,YASSÎADA'DA tf Baslarajt Birhıcıde DÜNKÜ DURUŞMA Yassıadada dun Anayasa dâvası saiklarının Toplu Savunma Kitabı,dün okunarak bitirilmiştir.Bugün Menderes ve avukatları savunmalarını yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • Vergi reform raporu dün verildi t Baştarafı Birincide halinde husule değer fazlalarının yeniden yatırıma tahsisinde,bu kısım vergiden ınuaf tutulacaktır.WTM işletmelerde zarar nakli süresi.wek gelir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • TAHLİYE EDİLEN İKi SÂBIK'tN DA GAYRİ MEŞRU SERVETİ VAR Baştarafı Birincide milletvekili Sclaır.i Dinçer.İzmir milletvekili Selim "Rajup Emeç,Konya milletvekili Muhittin Güzelkılıç ve Gaziantep milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • CELÂL YARDIMCI CeU'ıl Yardımcı'mn 1.073.169 lira 99 kuruşluk servetinin yüzde 58.9 unun gayrimesrû olduğu lesbiı edilmiştir.Ayrıca sabık bakanın 100.510 lira karşılığı döviz.2 bin ingiliz Lirası ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • SELAMİ DİNÇEB Sabık Sakarya Mebusu Selâmi Dinçerin evinde ihtilalden soma 10 bin liralık döviz ele geçirilmiştir.Sabık Tahkikat Komisyonu üyesi Sanayi Sigorta Şirketi idare meclisi üyesi olarak 24.750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • ŞEVKİ ERKER Eski Erzurum milletvekili 10 yılda 409.511 liralık:servet edinmiştir.Servetinin yüzde 24.5 unun gayrimcşrû olduğu tespit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • NACİ BERKMAN Servetinin yüzde 30'unu tenkil pden 179.537 liranın gayrimefrû yollardan iktisab edildiği ileri sürülen eski Samsun milletvekili Naci Bcrkman bunu gizlemek için 1950 de külliyetli miktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • MÜLTECİ TÜRKLER t Baştarafı Birincide iltica durmuş vaziyettedir.Fakat her an yeni ilticalar beklenmektedir.Zira gelenlerin anlattıklarına göre Baızani aşiretinin işkencelerine tahammül etmek için anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • 14'LEE SEÇİMLERDEN SONRA YURDA DÖNMEK İSTİYOR I Baştaraft Birincide Tokyo'da Kazm'h Türklerin oturduğu mahalTede ikamet eden Muzaffer O/dağ.sefaretin Japonyaaaki Türklerle olan münasebetlerinin düzenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • Bölükbaşı "Gümüşpalaya merhamet duyuyorum,dedi Bastarajı Birincide neye muhtaçtır.Dün mektehe giren,bugün iistad olmak isteyen,siyaset mcklehinin hu yaşlı talebesine hizim hislerimiz şefkatten He iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • C.1I.P.HİTABET KURSU AÇACAK CHP.genel merkezi,seçim propagandaları sırasında konuşmalar yapacak mahalli teşkilât lider ve hatiplerine kurslar anılmasına ve hitabet dersleri verilmesine karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • GENEL SEKRETERLİK C.H.P.şenel sekreteri bu defa da Kurultay tarafından seçilecektir.Gene!sekreterin parti meclisi tarafından seçilmesi hususundaki genel merkez teklifi kurultayda kabul edilse bile Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • POLİSLERE TAZMİNAT Polis memurlarına verilmekte olan 50 liralık tazminatın 200 liraya çıkarılmasiyle ilgili bir kanun tasarısı dün Meclis Başkanlığına verilmiştir.Tasarı kanunlaştığı takdirde butun po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.07.1961
  • TEMSİLCİLER,SECİME KADAR KANUN YAPMAK İSTEMİYOR Baştcrafı Birincide ile M.B.K.arasında ihtilâf başgöstermiştir.Komite üyeleri,seçim gününe kadar Meclisin devamlı olarak toplanıp,eldeki kanunların çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.07.1961
  • F.Bahçeliler kafa tenisi oynadılar BURSA,ÖZEL Fenerbahçe profesyonel takımı dün sabah saat 9.30 da antrenör Szekelly ve menecer Necdet Erdem'ln nezaretinde kamp civarında lkibuçuk saat koşu ve yürüyüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • fr Dünya Kupası elemelerinde son durum Gol averajı bahis konusu olmayan maçlarda 5.grubun kaderini önümüzdeki üç maç tâyin edecek FUTBOL alanında dört yılda bir boy ölçüşme imkânı yaratan «Dünya Kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Selâmif Kartal Yaşar ve AÂ.Âlî SELAMI Yirmi fol atacağım dedi M-ALİ HAS Feriköylüler çok şey bekliyor Samim G.Saraydan bonservis istedi.Beşiktaş Tarık'la anlaşıyor.Kasımpaşa'lı Rıdvan ile Adnan'a Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • KISA HABERLER BEŞİKTAŞ profesyonel takımı mevsimin İlk hazırlık maçını Pazar günü kendi sahasında Beyoğluspor ile yapacaktır.Bu hafta dört antrenman yapacak olan Siyah Beyazlılar Cuma günü yapacakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Asker futbolcular için izin çıkıyor Devlet Vekili S.Ulay ve M.B.K.üyelerinin talebi üzerine Cihat Alpan'ın başkanlığındaki bir heyet 43.maddeyi tâdil etmek üzere faaliyete geçti ASKER futbolcular,mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • istanbulspor profesyonel takımı dün saat 16.30 da Beylerbeyi sahasında yeni futbol sezonunu açmıştır.Resimde,antrenör Aydemir Nemli futbolcularla konuşurken görülmektedir.Sarı Siyahlılar şimdilik haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Millî futbolcu İtalya'da anlaşmaya yaramazsa,Roma'da Fenerbahçe ile mukavele imzalayacak FENERBAHÇE Kulübü Umumi Kaptanı Fikret Kırcan,«Can Lazio veya diğer bir İtalyan kulübü ile anlaşamadığı takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Atletizm millî takımımız Fransa ile karşılaşacak Atletizm milli takımımız 24-25 Ekimde Mithatpaşa stadında Fransa atletizm millî takımı ile karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Erdinç Bayburt nışanland ı Eski Beykoz sağbeki ve gazetemiz Almanya muhabiri Erdinç Bayburt Bayan Okşan Aylaman ile nişanlanmıştır.Genç nişanlılara saadetler temenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Kürekle İhtilâl Bulgarlar 3-1 kazandıklarını iddia ederken Efdal Nogan,«Netice bize göre 2-2 beraberedir» diyor SOFYA,ÖZEL KÜREK Federasyonu Reisi Efdal Nogan,Türkiye Bulgaristan millî kürek müsabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Jules Rimet Kupası Sekreteri Raymond Pittefnin açıklaması:Dünya Kupasında averaj Eleme turunda jSprup birincisini puan tâyin edecek* Beraberlik hâlinde üçüncü bir maç daha yapılacak u AfiLI Ş|L| Dün"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • Yeni Başkan,mesai arkadaşlarını tesbit etmek üzere dünden itibaren temaslara başladı ANKARA,ÖZEL DEVLET Vekili Sıtkı Ulay,Münir ÇalışaTm Güreş Federasyonu Başkanlığına tâyinini dün tasdik etmiştir.Sıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1961
  • PALERMO DÜN DE ÇALIŞTI PALElfolO,ÖZEL Enna dağınJa kampta bulunan Palermolu futbolcular dün Remondininin nezaretinde bir buçuk saat süren bir antrenman yapmışlardır.Kültür fizik ve koşuyu takiben kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor