Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • Apartman •Daireleri ve çeşitli dolgun para ikramiyeleri 60.000 TL »«¦TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • BÜYÜK Vi BUGÜN Türk siyasi tarihinin bir dönüm noktasında bulunuyoruz.Uzun yıllar süren hürriyet mücadelesinin getirdiği tecrübe ve çekilen acıların neticesi hazırlanan Anayasa Halk Oyu'na sunulmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • MOSKOVA 1361 Onbir milyon insanın yaşadığı Moskova günümüzün en çok merak edilen başkentlerinden biridir.Kruşçev Rusyası Demirperdenin kapılarım bir nebze aralamış olmasına rağmen Moskovaya gidebilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • i.ADA Ve A.NESİN DÜN TAHLİYE EDİLDİ 18 Mayıs 1361 tarihinde Örfî idarece nezaret altına alınan Tanin gazetesi yazı işleri müdürü ihsan Ada ile yazarı Aziz Nesin dün tahliye edilmişlerdir.Tahliye karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • BALIKÇILAR YARIN MÜBADELE EDİLİYOR Türk ve Bulgar balıleçıları,yarın saat 1*30 da mübadele edilecektir.Mübadele yeri,Türk Bulgar hududunun birleşme noktası olan Rezve deresinin 4 mil açığındaki bölge'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • m,i İ iikq fi If IDS II VÎİDÎİVİİCİİ Menteş'te kamp yapmakta olan Kara Harb Okulu öğrencileri dün izmir'de bir HAKD UaVULU I UtfUf UŞU yürüyüş yapmışlardır.Başlarında Alay Kumandanı Yarbay Turgut Alp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • Üç Generalle yüz subay emekliye sevkediliyor Bu subaylara dünden itibaren tebligat yapılmaya başlandı.Generallerin isimleri henüz açıklanmadı ANKARA,ÖZEL Ç General 100 e yakın Albay I Yarbay,Binbaşı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • 3SS?aaa KOLAYI Sahte yargıç,sahte subay,sahte polis derken öğrendik ki,geçenlerde bir de sahte mühendis yakalanmış.Bu sahtekârlar neden bu mesleklere heves ediyorlar da politikacı olmuyorlar anlamıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • DENİZİ ADIMLADI »ü~âgtt vadlMda b,r deniz A sabah Boğa» bir kıyısından diğerine su h u SUrCtİy,e geçmey# Saat w-55 de su pabuSriIe Ka„ dıUı ilkokulu önünden denize «yağını basan denizel BebTk £Ju ÛT 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • Halk oyu„na sunma işi sabah saat 5 de başlıyacak,sandıklar 19 da kapanacak Ankara ve m istanbul radyoları bir yayın yapacak ANKARA,ÖZEL Anayasa,bugün Halk Oyu'na sunulacaktır,yurdun her yerinde seçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1961
  • arşı güpe gündüz soğuldu Tabanca tehdidi ile Altı bin lira çalan meçhul şahıs bankanın müdürünü ağır şekilde yaraladı SOYULAN BANKA Çarşıkapı Buğday Bankası'mn ön kısmı.Gangster,resimde görülen ön kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • cemiyet haberler Vali 'nin derdi LEYLÂ ERDURAN lılll.İlli I III I III III.MI ı TAKSİM Maçka Dolmabahçe arasındaki yeşil sahanın çevresinde oturanlar fHllton'da kalan ziyaretçiler dahil)son birkaç yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • Dansözler Kraliçeliği seçiminde Muhterem seyircilerimin bana göstermiş oldukları alâka ve sevgiye en derin minnet ve şükranlarımı sunarım AYSEL TANJU 1961 Türkiye Dansözler Kraliçesi T.B.B.793 136 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • SAK Sakarya Sonayi ve Ticaret A.Ş.Meşrutiyet Cad.Tarhan Han,Kat 4,Tel;44 05 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • Dr.NECDET ALACA Kadın ve Doğum Hastalıkları Mütehassısı tetkik ve tetebbu için bir yıl müddetle Almanyaya gitmiştir.BASIN 2623)1601
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • ı 111 11 11 I rıı 111 I M I 111 11 1111 1111 I I I 11 111 I I I I I I I t I I I 11 I 111.İSTANBUL r i 7.27 Açılış ve program 73C i tki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU VJ [22 Aralık 20 Ocak] Güzel bir alış yeril yapacaksınız.Gününüzden memnun kalacaksınız.[22 Haziran 2" Temmuz] Bir insana lüzumundan fazla değer veriyor.sunuz.Şımarıy.ort KOVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • İzmir Belediye Reisliğinden Encümen Muamelât Müdürlüğündeki keşif ve şartnameleri gereğince:1 Güzelyalı pazar yerinde yapılacak meyve,sebze satış dükkânları ile mozayik tezgâh yapılması işi kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • VEFAT Merhum Topçu Feriki Hasan Rıza Paşanın oğlu,Malike Atatop'un eşi,Sabilıa ve Hayri Atatop'un kardeşi,Emekli Topçu subaylarından ve tüccardan:Ahmet Suphi ATATOP vefat etmiştir.Cenazesi 9/7/1961 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili oğlumuz KADRİ ANLI'nnı âni ve elim vefatı ile duçar olduğumuz telâfisi imkânsız büyük acı do-layısiyle kederlerimize karisi maddî ve manevi çok yakın alâka güsturen Türkiye iş.Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • İPEK UMAR ile ORHAN TÜREL Evlendiler.I l.uılml 8/7/1961 MİLLIYKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • KANLICA ve KUZGUNCUK SEFERE GİRİYOR Şehir hatlarının yeni alınan Kanlıca» ve «Kuzguncuk» isimli vapurları önümüzdeki hafta içinde setere gireceklerdir.Bunlar önce kendi isimlerini taşıyan iskelelere u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • CAY DEPOSUNU SOYAN 2 HIRSIZ MAHKUM OLDU Bir yıl önce Unkapanmdaki çay deposunu soyan Fikri Uzun lir Hasan Uzıın'ıın üçüncü Ağır Ceza Mahkemelinde devanı elınokle olan duruştu.il,ıjı dun sona ermiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • Karaya oturan Rus tankeri kurtarılamadı Tavşanadası açıklarında karaya oturan Rus tankerini kurtarmak için gelen bir Rus açık deniz römorkörünün,tankeri kurtarmak için yapacağı çalışmaya müsaade edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • B U L M A G BU BULMACANIN OKTALAMA ÇOZUM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Konuşmadan sadece isarctUoynanan tiyatro.2 Somaki;Süssüz.3 Çarşı fiyatı mânasına;Cilve.4 Etraflı malûmat;Yapma.5 Bir ses kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • GÜLAY GÖKÇEK ile II v.Ieğnı.p Ersbı BİLGÜTAY Nikahlandılar.6 Dmiıgan 8/7/1961 MtLUYET 138ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • Hür ECLA ÖNEREN ile rem BENSEN Nişanlandılar.Elâzığ 8 Temmuz 1961 MİLLİYET 15%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • Gülden ÖNEREN ile Elektrik Mühendisi METİN ÖNEREN Nişanlandılar.Ulazıfc S Temmuz 1961 150rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • TÜLİN OLCAYTU ile ERTEN İZZİ Nişanlandılar.İstanbul S/7/19Ü1 MİLLİYET 1371
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • SEYHAN BABER ve TEOMAN BABER bir erkek,bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdeler.8-7-ÜKİl ı'.ti-i-1 Kliniği MİLLİYET lfi(»5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • I si SİNEMALAR J BEYOĞL U ATLAS Tel:444400)1 Acemi Kahraman J.Lewis I.2 Çarın Sevgilisi C.Jurgens R.F.EMEK Tel:44 S4 39 Kadın ve Kuklası B.Bardot R.F.INCI Tel:48 45.05)1 Yeşil Köşkün Lâmbası B.Doruk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • MUHASEBE MEMURLARI ALINACAK izmit civarında,buyuk bir |irkattı devamlı olarak istihdam edilmek üzere.Inpilizce bilen tecrübeli muhasebe memurları alınacaktır.Is tecrübesinin ve İstenilen ucreti belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • DAKTİLO ALINACAKTIR izmit civarında büyük bir ^rkette devamlı olarak istihdam edilmek üzere,ingilizce bilen daktilo alınacaktır.Steno bilenler tercih edilir P.K.142 Şişli istanbul adresine yazılı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • M EVLİ D EŞİM,LEMAN KALABAY'm aziz ruhuna ithafcn vefatının birinci senci devriyesine rastlayan 10 Temmuz 1961 Pazartesi günü ikindi namazından sonra Eyüp Sultan Camii şerifinde Hafız Zeki Altın.Kani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • VEFAT Dul Bayan Nadia Çakıryan ve evlâdı,Bay ve Bayan Vartan Çakıryan.Bay ve Bayan Hrant Çakıryan ve Evlâtları,Bay ve Bayan Hımayak Akgüler ve Evlâtları,çok sevgili çsi,babalan,evlâtları,kardeşleri,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • ESRAR BULUNDURAN 3 KİŞİ MAHKUM OLDU Hasan Belki,Şükrü Şahin ve Musa I Şii adındaki şahıslar,osraı oulunduı ı inak suçundan Dördüncü Ağır Ceza I Mahkemesinde ikişer buçuk yıl hapis I cezasına çarptırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1961
  • 1111 IMMIIIIimiltlll IIIIIMMIIIIIIIIIIIIMIMIIM DIALOG Adam:Nasılsın,dedi.Arkadaşı:İyiyim,dedi.Ne var,ne yok?İyilik sağlık.Sende ne var,ne yok?Bende de iyilik sağlık.Çoluk çocuk nasıl?Bildiğin gibi.Haı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • M0SK0VA-1961 D NAMIK TLA İL YO SAAT 22.30.Moskovalım büyük caddesi Maksim Gorki'de sel halinde yürüyen insanlar.Saat 22.45.Gorki caddesinde el ayak çekilmeye başladı.Geniş bulvar şimdi nlsbeten daha t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • Doğu illerine veteriner ve ormancı gönderiliyor ANKARA,ÖZEL Doğu İllerine veteriner,ziraat mühendisi ve ormancı gönderilmesi kararlaştırılmıştır.Tarım Bakanlığı yeni aldığı bir kararla,İstanbul,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • Amerika bir peyk daha attı WASHINGTON,AA.Amerika «Kâşif 2G» adlı yeni bir sunî peyk fırlatmıştır.Mahrekine giren peykin taşıdığı kapsül 4 gün sonra dünyaya dönecektir.Kapsülün içinde ne olduğu açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • İzmir'de 120 kişi şehir dışına çıkarıldı IZMtR.ÖZEL Polis dün başıboş gezen 120 kişiyi şehir dışına çıkarmıştır,izmir'in asayişini temin gayesiyle Emniyet Müdürlüğü şehirde başıboş gezenleri toplamaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • 10 yaşında bir çocuk tabanca ile adam vurdu DİYARBAKIR,ÖZEL İslâm köyünden İbrahim Çetin adında 10 yaslarında bir çocuk,kavga sırasında babasına ait tabanca ile 28 yaşlarında İbrahim İzci İsmindeki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • 5.000 NEBATI MARGARİNİ Lezzet ve safiyeti SIHHATİNİZİ ikramiyesi KESENİZİ BESLER LİRAYA KADAR ÇEŞİTLİ İKRAMİYE SON POSTALAMA 20 Eylül 1961 NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ 25 Eylül 1961 UF A ALIRKEN İKRAMİYE K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • Küçük bir çocuğu öldüren kaatil intihar etti MOAB,AA.4 Temmuzda küçük Denişe Sullivan'ı Kaçırdığından şüphe edilen bir çahıs,dün intihar etmiştir.İntihar eden çansın küçük Sullivan'ın annesini öldürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • Tütünlere arız olan bu hastalıktan zarar gören yetiştiricilere tazminat verilecek İZMİR,ÖZEL Orta Avrupa'da beliren ve Yunanistan'da tütünleri harap ettikten sonra Trakya'ya geçen mavi küf hastalığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • TANINMIŞ İTALYAN BUZDOLAPLARI ZOPPAS Pazartesinden itibaren mağazamızda tekrar satışa arzedilecektir.SİNEFON KOMANDİT ŞİRKETİ Ağacami,Sakızağacı caddesi 10/1,Beyoğlu Telefon:49 35 60 Telgraf:VAVEL İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • MRİKOKKOMURU ALACAKLAR 10 Temmuz Pazartesi günü kok kömürü alacak olanlar:İstanbul Deposu.99932 100928 Yenikapı Deposu 96971 97430 Bakırköy Deposu 85230 86497 Zeytinburnu Deposu.195090 195815 Eyüp Dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • TAKVİMD BİR YAP Bugünün ehemmiyeti BUGÜN sütunumu bir Pazar sohbetine hasretmiyorum.Okuyucularıma günün ciddiyeti ve bilhassa ehemmiyeti ile mütenasip bir yazı takdimini daha doğru buldum.Türk milleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI özet:ARŞEN LÜPEN,WWT MAN SARDIN ALLAHA&AP ELMAMA OOZ KOVMUŞTUR.8FLİRLİ &i^TAMTt(6Ect^fARiS| LALACA&iMI MEKTUPLA BilPİ&R.KOHTPüMYANlN BUIA6INPAN WLrSLER DAVET tP£R.L8PEN,A0-DÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1961
  • Anayasa'nm Halk Oyır'ııa sunuluşu gününde vatandaş olarak ilk görevimiz,sandık basma giderek oyumuzu vermektir.Ancak-bu vazifeyi kanun ve nizamlara uygun şekilde yapmamız lazımdır.Oy verme gününe ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • DALDAN DALA.BİR kısım insanlar var.Ne olduklarının farkında değiller.Kendileri gibi üç,beş kişi sen bir dâhisin,sen bir üstadsın!diye övdü mü,onlar da gerçekten dâhi ya da üstad olduklarına inanıveriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • DAKTİLO ARANIYOR İstanbul'da büyük bir sınaî şirket acele olarak bayan daktilo aramaktadır.ŞARTLARI:1 Seri makine yazmasını bilmek,2 Yeteri derecede îngilizceye vâkıf olmak,3 30 yaşından yukarı bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • DENİZCİLERE İLÂN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir:İLAN NO:İLAN TARİHÎ:9 9/TEMMUZ/1961 12/TEMMUZ/1961 11 Temmuz 1961 tarihinden 12 Temmuz 1961 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • İNŞAAT İLÂNI Mahdut Mes'uliyetli Türkiye Maden-Iş Sendikası Yapı Kooperatifi Ortaklığı Başkanlığından Eyüp Düğmeciler yeni açılan yol mevkiinde yapılacak 3 blokda 90 daire inşaatı teklif alma suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • DİNCEÎ& s GÖMLEK VE PİJAMALARIMIN Tekrar İndirilmiş UCUZ Fiatlarla satışları devam ediyor.DİNÇER Mağazaları İSTANBUL Sultanhamam Rızapaşa Yokuşu No.99 ESKİŞEHİR Köprübaşı Değirmen Sok.No.7 İL.7216 157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • 'ekorasyonda mütehassıs İçmimarlık ğğ afelyes?ğŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • Kooperatiflere satılık BÜYÜK ARSA Mecidiyeköyü içinde imar durumlu geniş cepheli elektrik ve terkos vardır.Kartal Cumhuriyet Meydanı 26 numara Ahmet Küçük'e mektupla müracaat.MİLLİYET 1572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan:Matthew ANDREWS Türkçesi:Orhan AZÎZOĞLU 18 Koltuklardan birine bıraktım kendimi.»Bilmem çn fikrimi doğru bulur musunuz?Yâni revünün provalarından birine gitsek?«Provasına mı?Ne diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • MUSİKİ ELVİS VE AT KUYRUĞU VARDAR TÜMAY mı Miliminim il ıııımı ıı ı m mı 9 Everly Kardeşler diye tanınan Don ve Phll Everly,müzik dünyasındaki 16 ncı yıllarını idrâk ettiler.Kardeşlerin son plâğında «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • 12 HAZİRAN 1961'DE HİZMETE GİREN ERZURUM ŞUBEMİZDEN SONRA m® Mtaxto AıO |40^ 3 Kil «4ı J.âK»^.TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BÜTÜN BANKACILIK MUAMELELERİYLE EMRİNİZDEDİR Havale Göndermek Suretiyle HESAP AÇT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • YABANCI MEMLEKETLERE ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK Türkiye iş Bankası A.Ş.tarafından yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ile iktisat öğrenimi için Üniversite veya Yüksek Okul mezunu 5 kişi,Lise mezunu 5 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • Hicri 1381 Muharrem 25 PAZAR 9 Burnt 1377 Temmıiz 19 6 1 Haziran VAKİT VASATÎ EZANÎ Günef 4.37 8.54 Öğle 12.19 4.36 ikindi 16.19 8.36 Akşam 19.43 12 00 Yatsı 21.43 2.00 ı nsâk 2.20 6.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • ı TZıu2A.BBWH Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın* '*wr Sahibi:ERCÜMENT KARACAN B "l Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YDLMAEft Magazin kısmında Mesul Müdür HAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.O Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nisan,NikâhN Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1961
  • maw mea^boiin BOYA ve^MATBAAiMÜREKKEBLSANAYll^A.Plâstik boya Duvarlarınıza kadife giydirir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • MAGNEZÎ SÜTLÜ RADYOLİN Dişlerinizi çurümekten korur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • MUHASEBE MEMURU ALINACAKTIR Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesinden 1 işletmemiz Muhasebe Servislerinde çalıştırılmak üzere tercihan iktisat Fakültesi,Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu ve Huk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Ankara'ya afyon getiren beş kişiyi polis yakaladı ANKARA,ÖZEL Afyon kaçakçılığı yapan beş kişi ¦uçüstü yakalanmıştırîzmirden 200 kilo afyonla Ankaraya gelmekte olan kaçakçılar Akköprü yolunda polisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • MATEMATİK,FİZİK,KİMYA İngilizce-Almanca Derslerinden İmtihana hazırlar GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii Sakızağacı Cad.No.3 Telefon 44 47 78 İL 7223 1585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • SANDIK BAŞINA Baştarajı Birincide ta oy kullanacaktır.Vatandaşların erken saatlerden itibaren sandık baslarına gitmelerini temin maksadiyle 3 den itibaren otobüs,trolcybüs,vapur ve banliyö tren seferl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • BİR AKIL HASTASI İKİ MEMURU YARALADI AYDIN,ÖZEL Bir akıl hastası dün Anayasanın halkoyuna sunulması münasebetiyle köye giden iki memuru yaralamıştır.Tahsin özgün ve Refik Güre)adındakl memurları bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Devlet İstatistik Enstitüsü kuruluyor ANKARA,ÖZEL Başbakanlığr bağlı «Devlet İstatistik Enstitüsü» kurulacaktır.Bu konuda hazırlanan kanun tasarısına göre,Enstitü ilmî İncelemeler,araştırmalar yapacat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Çekoslovakya'da 108 maden işçisi öldü PRAG,AA.Dün gece Ostra%'a maden bölgesinde Dolnl Sucha'da «Dulka.madenlerinde çıkan bir yangında yüz sekiz işçi ölmüştür.Diğer işçilerin kurtarılmasına çalışılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Saygon'daki Amerikan elçisine suikast yapıldı SAYGON,AA Güney Vietnam'daki Amerikan Büyükelçisinin resmi otomobiline bvı sabah meçhul bir şahıs tarafından bir el bombası atılmıştır.Büyükelçi Frederick
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • BALIKÇILAR YARIN MÜBADELE EDİLİYOR t Baştarafı Birincide olan bölgede hazır bulunacak ve gerekli formaliteyi müteakip llti devlet arasında trampa edileceklerdir.Bulgar balıkçıları,motörleriyle birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Çarşıkapı'da bir banka qiinequnduz sovuldu t Baştarafı Birincide 7 kişinin çalıştığı Buğday Bankasının Çemberlltaş şubesine saat 9.20 de giren gangster,müdürün olduğu yere giderek:Bursa'dan bana yirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • [A.PI T AC flElfDİ Danimarka'nın Silkcborg şehrinde her yıl yaz aylarında açılmakta olan tas devri sergisini binlerce I Nw "tıfıl turist ziyaret eder.Taj devri ile ilgili tarihi kalıntıların teşhir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • MEMLEKETÇİ 5 Parti Lideri F.Belen GEZİYE ÇIKTI izmit,özel Memleketçi Parti Genci Başkanı Emekli General ve Temsilciler Meclisi üyesi Fahri Belen,beraberinde Genel idare Kurulu üyelerinden Niyazi Acun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • C.H.P.nin iktisadî ve sosyal hedefler beyannamesi belli oldu ANKARA,ÖZEL C.H.P.nln iktisadi ve sosyal hedefler beyannamesinin esasları dün belli olmuştur.Dün araştırma bürosu tarafından hazırlanan esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • C.Gürsel,«Ben kimseden destek istemiyorum» dedi ANKARA,ÖZEL Devlet Başkanı Gürsel dün Başbakanlık binası önünde gazetecilere,"Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım hususu belki de varit değildir» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Üç Generalle,yüz subay emekliye sevkediliyor Eaştarajı Birincide Orduevinde bir ziyafet verilecektir.Emekliye ayrılacak küçük rütbeli subayların ekseriyetini muamelât sınıfından subaylığa geçenler teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • DERS ÜCRETÎ SINIF GEÇTİKTEN SONRA İNGİLİZCE MATEMATİK FiZİK BATI DİLLERİ OKULU Abdaihakhamit Cad.8 TAKSİM T.B.B.785 1592
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Laboratuarda çalışmış İşçi kızlar aranıyor Krem ve ruj imalâtında çalışmış olanlar tercih edilir.Tel:47 18 47 İL 7228 1579
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • DİKKAT Rus Bisikletleri ithal fiatına perakende satış 400 lira.Rus Kitarlan az miktarda gelmiştir.200 lira.Sirkeci Gar karşısı Emirler Sok.No.10 Tel:22 70 08 MİLLİYET 1573
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • AMERİKADAOTO HIRSIZLARINI SİNDİRENİ Şimdi de Türkiyede!KAR-LARM OTOMOBİLİNİ-ZİN emniyeti için en lüzum lu bir cihazdır KAR-LARM otonuzun çalın ma ve kaçırılma tehlikesini otomatik olarak haber verir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • BUGÜN SPORTİF temas yapılmıyacak Bugün saa 5.00 den itibaren,Anayasanın Halk Oyu'na sunulması münasebetiyle her türlü toplantı,eğlence ve gösteriler gibi,sportif temaslar da yapılmıyacal-ir.Bu sebepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Üniversiteler Spor Bayramında derece alanlar belli oldu Universitelei-spor haftasına dün Futbo!Ping-Pong,Tenis ve yüznıe müsabakaları ile devam edilmiştir.Yarın saat '8 de merasimle kapanacak olan spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • METİN PALERMO'DA Baştarajı Altıncıda ni kulübü İle mukaveleyi imzalar imzalamaz bu paranın 22 milyonunu peşin olarak alacaktır.Metin,parayı Merkez Bankası kanalıyla İstanbula transfer edeceğini ve bon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Galatasaray Palermo'yu İstanbul'a davet etti Palermo takımı Ağustosun son haftasında Galatasaray kulübünün davetlisi olarak dört maç yapmak üzere şehrimize gelecektir.Sarı Kırmızılı İdareciler,Palermo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • BEŞİKTAŞLI SELİM F.BAHÇE'YE GiRDi t Baştarafı Altıncıda laımstır.Genç kaleci,iki yıllık süre için 20.000 lira ücret almıştır.Feriköy ayrıca,Cihangir solbekl Yaşar ile iki senelik anlaşmaya varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • BEYKOZ,FUTBOLCULARININ DEĞERLERİNİ BİÇTİ Beykoz idarecileri,dün yaptıkları toplantıda,bu yıl mukavelesi sona eren futbolcularının değerlerini biçmiştir.Bu bareme göre Sıtkı 25.000,ismail 25.000,Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • G.SARAY.KALECİ METİNİN PEŞİNDE Galatasaray eski kalecilerinden PTT'li Mctln'i transfer etmek üzere faaliyete geçmiştir.Istanbulspor idarecileri ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Ankara'ya bonser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • FİKRİ KULÜBÜNDE KALDI Demirspor soliçi Fikri iki senelik kontrat mukabili 20.000 lira alarak kulübünde kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • PTT'Lİ YUSUF İKİ KULÜP ARASINDA Beykoz.kulübü ile anlaşan ve bonservisini almak İçin Ankara'ya giden PTT!i Yusuf dün istanbul'a dönmüştür.Yusuf'u Pendikte karşılayan Istanbulsporlular,kendisine teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Mobil I MOBİL OİL TÜRK A.Ş.1961 MOBİL EKONOMİ MÜSABAKASI neticelerini doğru olarak tahmin edip FORD CONSUL marka otomobili kazanan talihli belli oldu ERTUORUL EKİNCİ Küçük Esat,Lâkavuz Bağları No.22,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ASKERİ kontrol GRUBUNDAN Aşağıda cins ve miktarları ile CİF kıymetleri yazılı eşyaların 2Q/7/1961 tarihinde saat 10 da Tophane Nusretiye Camii arkasında Satış salonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • KALUSTYAN'IN Ermeni Patriği olacağı TAHMİN EDİLİYOR TÜRKAN TUBKER Vefat eden Ermeni Patriği Karakln Haçaduryan'm yerine Amerikada piskoposluk yapmak'.a olan Şinork Kalustyan'ın seçileceği kuvvetle tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O-AMERICAN EXPORT LINES İNC İSTANBUL-NAPOLİ Denizcilik Bankası vapurları ile NAPOLİ NEWYORK American Export Lines ine.vapurları ile YÜZDE 10 Gidiş-Geliş TENZİLATLI VAPUR KOMBİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • HERKULE5 SEYYAR HAVA KOMPRESÖRLERİ 2 Tipte mevcutturimVmln 2,5)2 Tabanca çalıştırır.mVmin 3,5)3 Tabanca çalıştırır.Dünyaca meşhur STEYR DİZEL MOTORU BROWN BOVERİ DİNAMOSU İLE AKUPLE »»ELEKTROJEN GRUBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • HER AY BİR ÇEKİLİŞ BU ÇEKİLİŞDE APARTMAN DAİRESİ 50 000 ayrıca LİRA SON PARA YATİRİM TARİHİ:17 Temmuz 961 KUR'A NUMARALARINIZI KENDİ ELİNİZLE ÇEKEBİLECEĞİNİZ İLK VE TEK BANKA DOGUBANK f.B.B.772 1594
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.07.1961
  • Gümüşpala,Gürselle konuşmağa lüzum kalmadığını söyledi İZMİR,ÖZEL A.P.Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala.Güısel'in.şahsı hakkındaki sözlerini tetkik-ettiğini bildirerek yazılı bir açıklama yapmıştır.Gümüşp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.07.1961
  • VEFA profesyonel takımı oyuncularından Çstin'in dün annesi vefat etmiştir.Genç futbolcuya baş sağlığı dileriz O FENERBAHÇE profesyonel takımı elemanlarından Letter Küçükandonyanidis dün hastalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • DÜNKÜ KÜREK SEÇMELERİ 23 Temmuzda Sofyada yapılacak Türkiye Bulgaristan milli Kürek yarışı seçmeler' dün Kartal,ile Yunus arasındaki parkurda yapımıış ve Fenerbahçe Tek çifte,iki tek Dümencili ile iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • Siyah-Beyazlı idareciler,30.000 liralık bu transferin iki kulübün arasını açacağını söyledi Beşiktaş solaçığı Selim Soydan,dün Fenerbahçe ile iki senelik mukavele imzalamıştır.Selim anlaşma icabı 30.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • PALERMO da X-i-tf»-ft im ttalyanın en büyük gazetelerinden biri olan «sCoıricre Dello Sport» Metin'in italya'ya gelinini gayet-tafsilâtlı olarak bildirmiştir.Yukarıda,Metin Oktay hakkında gazetede çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • tXIf ass» İİ 2/f H?hl^^'i,i an°,LnUM-a-c aVa alal"nda Palermo kulübü reisi tarafından bizzat karşılanmıştır.Resimde soldan iti-ft SalVal0re Vl,ard°' Mctİn' kulü»»reisi Sinyor Vinitei görülmektedir Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • Sicilyalı taraftarların çılgınca alkışladıkları METİN,PALERMO' Bütün şehir,Metini büyük bîr merasimle karşı İdareciler Kralı başka Möbe kaptırmaktan korkuyor Kemondini,Metin,İkinci reis Salvatore Vila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASINI ROMANYA KAZANDI BELGRAD,A.P.Millî Gürrj takımımızın iştirak edemediği Balkan güreş şampiyonası,dün sona ermi-ve Romanya 25 puanla takım halinde birinciliği kazanmıştır.Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.07.1961
  • Kralın ilk arkadaşı *~i1* s?#y u y bir Baron Metine,Paleımo'Iu idareciler ilk hediye olarak 120 dolarlık altın saat hediye ettiler Palermo'lu Metin ilk günkü üzüntüsünü dün üzerinden atmıştı.Sabah yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor