Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • i Sivunm İstifa elü Komite,Bakanlar Kurulunda yapılacak değişiklikleri görüştü.Açıklamalar bugün ANKARA,HUSUSÎ PARİS'ten dün dönen Millî Savunma Bakanı Muzaffer Alankuş,yorgunluğunu ileri sürerek bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Hilton'daki Zehirlenmelerin Sabotaj olduğu Tesbit edildi Örfî İdare,otelin üç aşçısı ile Gıda Sendikaları Başkanını nezaret altına aldı Örfi idare Kumandanlığı,Hilton otelindeki tahkikatını tamamlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Gürsel,Başbakanlıktan çıkarken kendisini karşılayan gazetecilerle konuşurken.'Rusyanın işçilere vaadleri kuru sözden ibarettir,Bir işçi heyetini kabul eden Başkan,hükümetin,emek unsuru işçiye lâyık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • TURHAN FEYZIOGLl C.H.P.Plânlama Teşkilâtı ile aynı Görüşe sahip Feyzioğlu,iktisadî durgunluğun seçimlerden sonra giderileceğini söyledi CH.P.Merkez İdare Kurtlu üyesi Prof.Turhan Feyzioğlu:«Devlet plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Kazalarda 11 kişi öldü Yurdun muhtelif yerlerinde dün 11 kişi ölmüş,11 kisl de ağır yaralanmıştır.Şehrimizde Kıımkapı istasyonunda tren altında kalan Cemil Demiroğlu ile Taşlıtarla'da otobüs altında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • BANLİYÖ TRENLERİ GEBZE'YE KADAR UZATILIYOR Haydarpaşa ile Gebze arasındaki ikinci demiryolv hattı tamamlanmıştır.Evv lce Haydarpaşa,ile Pendik arasında karşılıklı yapılan banliyö seferleri,1 Temmuz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • İİIIIIINIIIllis Küçük,zengin Kuveyt ^21 ffl rakyanın yarısı kadar bir ül-ZZZ.I ke;istanbul halkının onda J.birini geçmeyen bir nüfus.Irak Başbakanı Kasım'ın göz diktiği Kuveyt,Basra körfezi-S nin kuze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Polatlı'yı Sel bastı insanca bir kayıp yok.Ekili arazi su altında kaldı,yüzlerce hayvan öldü ANKARA,HUSUSİ Polatlı kazasını sel basmıştır,insan kaybı olmamakla beraber çok miktarda eşyanın hasar gördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Pislenmiş olmalı A.P.Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'ya Erzurum Belediyesi tarafından vaktiyle bir halı hediye edilmiş imiş.Son günlerde Belediyenin hesaplarını tetkik eden Maliye Müfettişleri,balının p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • 2/yaşında,kapılardan sığmıyan Koca Ahmet,Bodrum'un Akya lar mıntakasında,denizin altında 25 kulaçta vurgun yedi.Çalıştığı m tor Bodrum'a yaklaşırken tayfalardan birisi Vurgun var* diye bağır Koca Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • SURİYELİ ŞAKİLERLE ÇARPIŞMADA BİR TÜRK ERi ŞEHİT OLDU DİYARBAKIR,Muharrem BAYLAR bildiriyor Suriye'den gelerek Batman'ın Karadağ köyünde soygun yapmak isteyen iki şakî.Jandarmalarla 4,5 saat çarpışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Irak'a karşı koruyacak Başbakan Kasım,ilhak hususunda kararlı olduğunu iekrarladı.Başkan Cemal Gürsel "Bu olay Türkiye'yi ilgilendirmez,dedi DIŞ HABERLER SERVİS IRAK Başbakanı Kasım,Kuveyt'i ilhak hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • ilkokul 4.va 5.sınıfları için ATLASLI COĞRAFYA Yazanlar:Sırrı ERİNÇ Sami ÖNGÖR ATLASLITARİH Yazan:Emin OKTAY Hem DERS KİTABI,hem ATLAS bir arada.İlkokullara Numuneler Gönderilmiştir GÜVEN YAYINEVİ Cağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1961
  • Gürsel,JİA.Partisi küçük hesaplara sapıyor,dedi üyelerinin Şebekenin elebaşısı teşkilâtlan olduğunu ve ihtilâl hazırladıklarını itiraf etti A.P.tebliğini diğer partiler muğlak buluyor BAŞKAN Gürsel dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • Jf Gümüşpala veya hoş i geldin Mr.Referandum!B 111 1 I m İ BULANA ÜÇ KİŞİLİK [BİR KA B İ N E Ataköy plajında sert bir ho-E:parlör seci duyuldu:E "ayın müfterilerimiz.Plâ-E E jımıza maalesef hırsızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • Avrupa'ya lurisi akını "J Haziran talihinden ltl-I baren dış seyahatlerin JL^J serbest bırakılması pasaport almak için kuyruğa girenlerin sayısının dürt binuı üstünde olduğunu öğreniyoruz.Bu tehacüme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • ı.l.ıtı.lj|.j^.¦»«fil f.i*p.4i'i.l.ai.m ¦4-fp t tu iwfe»»»a.i Sermayesi 30.000 OOO T.L.29 Aguutos Çekilişinde •ybu ki»iye Yaşadıkça her yıl gelir.Bir kişiye Lüks apartman dairesi.Bir kişiye 10.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1981 yılı Fuar Kontenjanında Amerika,İngiltere,Fransa,İtalya,Belçika,Avusturya,Norveç,Danimarka,Japonya,Israel,Yugoslavya,Macaristan,Polonya,İspanya ve Flnlandlyadan ithal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] içinizden geldiği gibi hareket ediniz.Sıkıntılı durumdan ancak o sayede kurtulabileceksinizi KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar para işlerinde size refahl ık get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • IiiBlBBIB« BU BULMACANIN ORTALAMA ÇOZUM MÜDDETİ 15)DAKIKADDJ.I 2345678910 SOLDAN SAGA:1 içten;Yapma.2 Selçukîlerln Osmanlıların içinden çıktığı büyük Türk boyu;Taoatma.3 Geçmiş;Yükselme eski dili)4 Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Ikl mars 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.35 Hafif sabah konseri 9.00 Kapanı*.11.57 Açılış ve program 12.00 iki marş 12.05 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • SİNEMALARI BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)1 Kalpazanlar E.Constantine F.2 Nil Vadisinde Kasırga A.Stell R.t.EMEK Tel:44 84 39)Bazıları Sıcak Sever Monroe I.İNCİ:Tel:48 45 65)1 Yumurcak,M.Tema.2 Kıtıpiyos» T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • UZUN ZAMANDANBERI BEKLENEN TELEFUMKEN RADYOLARI SATIŞA ARZEDÎLMIŞTÎR.Mehmet Kavala ve Ortakları Kom.Şti.Galata Nesli Han-İstanbul İSTANBUL BAYİİ:Durmuş Bayraktaroğlu ve Ort.Adi.Kom.Şti.Tepebası,Bes F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • KONTROL KİMYAGERİ ARANIYOR Büyük bir ilâç fabrikasında kontrol dairesi müdürü olacak,ingilizce bilir,tecrübeli bir Kimyager aranıyor.Müracaat P.K 30 Şişli T.B.B.540 1108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • KAZOVA ÇEŞİTLERİ LAStEKS MAYOLARI Emir/jHaHarar,Sultahhamom Dağoğly Hah Kat.2 No.23 Tel.22 48 82'.11 İL.7032 1118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • İTHAL MALI Ankastre Beyaz Elektrik malzemesi gelmiştir.Tel:44 60 13 İL.7030 1116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • ÇİM KOŞAÇ LİKİDİ Saçların kepeklenmesini yağlanmasını dökülmesini önler İL.7038 110»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • Bîr ayd» koaujtunnak laıtiyLo İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Yerler doktuk Özeredir.BATI DİLLERİ OKULU AMaU»kk*»It Cad.8 TAKSİM TJB.B.531 1102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • VEFAT inayet Akba'mn kıymetli eşi.Nilüfer Kotay,Ülker Uras,Aydın Akba,Erol Akba,İhsan Uras,Niyazi Kotay ve Neşe Akba'mn sevgili peder ve kayınpederleri,Bülent Uras,Sema Kotay ve Hülya Kotay'ın büyükba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum İbrahim Ethem paşa kerimesi ve merhum Kaymakam Ahmet Veflk bey zevcesi merhume NURİYE VEFİK Hanımefendinin ruhuna ithaf en 30 Haziran Cuma günü öğle namazını müteakip Beylerbeyi c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • İS KALYOPİ COSTA Wa JAMES LYNN y^ Nişanlandılar Ataköy 25/6/1961 MHLIJYET 1095
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • ItililltlllliOIMIX •mi,llllllllllluii,Yarın mecmuası okuyucularına bir Anayasa hediye ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • i.MIH 111 1111 III 111111 III U HI 11UUI1W III 111 UUlü İlli i İlli 1111 III II11.ı,ı.i.ı.Amerika yolunda P İZE gene yol göründü.Amerika Birleşik Jj Devletleri hükümeti,NATO memleketlerinden on yedi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • BİNGÜL VAPURUNDA KAÇAK MAL BULUNDU Armatürlere ait «'Bingili» vapurunda kaçak eşya bulunmuştur.Gümrük Muhafaza memurları tarafından yakalanan kaçak mallar arasında işlemeli karyola örtüleri,traş makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • Suçlu Çocuklar Bir arada Toplanacak Şehrimiz cezaevlerinde tutuklu ve mahkûm bulunan suçlu çocukların bir araya getirilmeleri kararlaştırılmıştır.Sultanahmet cezaevinin kadınlar koğuşu,suçlu çocuklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1961
  • TUZLA KAMPI AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 6.CI HİZMET YILI Deniz kenarında yarım milyon sarfı ile tesis edilen kampta dört Amerikalı v* iki Türk mütehassıs öğretmen ve on seçkin liderin nezareti altında h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Yılın Üçüncü Zengin Çekilişine katılmak için tasarruflarınızı 10 Ağustos akşamına kadar Türkiye İŞ Bankasında toplayınız!9 Milyon tutarındaki 1961 ikramiye plânının 6 Milyonu henüz talihlilerini bekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • ÂYÂSÂ İLHAMI SOYSAL i ti ı M itlim:ıtııı II ııııılnıtıım1111 5 1924 Anayasasının «İkinci Fasıl» başlığı altında Vazifel teşriiye maddeleri sıralanmıştır.Yeni Anayasamızda ise «İkinci kısım» başlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU MÜNİR NURETTİN SELÇUK YAZ KONSERLERİ 28 Haziran Çarşamba saat 22.30 da ve Temmuz ayının her Çarşamba geceleri kendi korosu v heyeti refakatiyle.Tel:482904-487492 İL.69M 10W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • BÜYÜK FIRSAT 18 AY TAKSİTLE MOTOSİKLET Satışlarımız devam etmektedir.Acele ediniz.DURMUŞ BAYRAKTAROGLU Tepebaşı Beşirfuat sokak No:3/5 Alp Oteli altı)1st.Tel:49 41 84.Telgraf:DUBBAI T.B.B.534 1103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • tUttUaSUB» tlCAM» UMIT£P «İBKCff ödenmiş Sermayesi:1.500000 TL.Sicil No.10288 TÜRKİYE AVRUPA TÜRKİYE OTOBÜS SEFERLERİ ANKARA istanbul Sofya Belgrat Zagrep Viyana Münih Frankfurt Soğukhava tertibatlı,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • İNŞAAT TEKLİFİ-1 Büyük avantajlı ticaret ve ikamet sitesi taahhüdü için teklif alınacaktır.2 Şartname ve teklif vermek için her gün 10-12 arası 49 22 39 a müracaat edilebilir.3 Teklifler en geç 12 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Eczanelerle çalışan Ve senede asgarî 50.000 TX.geliri olan bir İş bütün teferruatı ve stokları İle devredilecektir.Tel:44 61 49 İL.1266 1113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • KÜÇÜKÇEKMECE SAHİLİNDE PALERMO ofel motel plaj LİDO Gazinosu Sayın halkımızın hizmetine girmiştir.Rekabetsiz flatlar,emsalsiz huzur ve sükûn.İstanbul'un Montekarlosunda yerlerinizi ayırtmakta acele ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • MUHASEBE MEMURU ARANIYOR Büyük bir Sanayi Müessesenin Kartal Maltepedeki fabrikasında çalıştırmak ürere bay ve bayan Muhasebe memuru alınacaktır.Taliplerin el yazılı tercümei hallerini fotoğrafları İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • M.S.B.1st.4.No.lu Sat.Kom.Bşk.dan 1 46 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır.Tahmin bedeli 4425 lira 10 kuruş olup kat'î teminatı 675 liradır.2 Pazarlıkla ihalesi 30/6/1961 günü saat 10.30 da Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Memur bayanlara müjde!AVRUPA LASTEKS Mayoları 30 lira peşin,bakiyesi taksitle «atışa başlanmıştır.Sultanhamam,Kullukzade Han Kat 4,No:30 Tel:27 31 36 T.B.B.529 1104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • İsi* g OTOMATİK OOODKLO TKNCa.HKI.cnl İTHAL MALLARINDAN USTUN VB COK UCUZDUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • r-İSTANBULDA-j Rafineri tesisleriyle komple NEBATİ YAĞ fabrikası satılıktır.TEL:44 14 92 22 r^ 09 27 12 78 MİLLİYET 1067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • TELEFON SANTRALLARI Her bakımdan emsaline faik iiıını marka muhtelif büyüklükte TAM OTOMATİK YARIM OTOMATİK antrallarımızla ŞEF SEKRETER tipi Apareylerimiz ve vOTOMATİK elefonlarımız Satışa arzedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Fuzûlî hakkında TOZEF Kasapyan isimli bir Ermeni vatandaşımdan 17.5.961 I tarihiyle aldığım şu mühim mektubu aynen koyuyorum:i I W «Sayın ULUNAY,16 Mayıs 961 tarihli «MİLLİYET» ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Kalbine saplanan Bıçağı çıkartarak Bir avcı da domuz sanarak akrabasını ağır surette yaraladı Bursa,izmir ve Denizli'de İslenen cinayetlerde bej klfl öldürülmüştür.BURSA Yalova'nın Akköy halkından Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Aksal,tedavi için bugün Londra'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Midesinden rahatsı*,bulunan CHP.Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal,bugün uçakla Londra'ya hareket edecektir.Doktorların tavsiyesi üzerine muayen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Ermeni Patriğinin gömülmesi tehir edildi Vefat eden Ermeni Patriği Karakin Haçaduryan'ın cenaze töreni geri bırakılmıştır.Patrikhaneden bildirildiğine göre,âyinde bulunacak bâzı ruhani liderlerin gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1961
  • Vali Tulga'nın başkanlığında dün Vilâyette yapılan toplantıda Anayasa konusunda istanbul'daki geniş kampanyanın programı tesbit edildi ANAYASA'YA «EVET» kampanyasını plânlamak üzere Vilâyette dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • HAYRET Bout.ÇiLOıR/WArç;İHTıVAR VERDİĞİ k£LO£N DİLEKTE UJNüVORjJM VE ÇOK GEÇ.MEDEN oluyor oe'aek;Bu heykeldem ne oıl.ekte.BULUNüESâtC VERİNE GELECEK I-OuR TEı_AŞ ET-ME SPiDER.BıR KERE OE VaKlNDAki BAt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • İHHHHH mü!M *s d ĞuZEi.Bil?Pl_4rsı A/V\û H/iNJcSİAAİZ 3E.L.ı'N OLUCA- alû:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • 'N aas^ VAV CANIMA 9ULDULASİ AMA îAAKArsı VOK.Bu SEFEK.ONU OKAPAM KOL-ay KOUAy İNDIKE/VNEZ.L.ER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • Hicri 1381 Çarşamba Rumi Muhar-28 1377 rem Haziran Haziran 14 19 6 1 15 VAKİ r VASATİ EZANİ Güneğ 4.31 8.46 Öğle 12.17 4.32 ikindi 16.18 8.33 Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 Imsâk 2.10 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • i»f illiueS Willi WWW Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına •y Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • M.S.B.İst.4.No.lu Sat.Kom.Bşk.dan 1 Aşağıda ödenekleri dahilinde cinsleri yazılı dört kalem ilâç hizalarında gösterilen saatlerde 10/7/1961 günü Demirkapıda M.S.B.1st.4.No.lu Sat.Kom.Bşk lığında kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yollar 10.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Akçaabat Vakfıkebir yolunun 11+250—12+160 Kim.leri arasında Akçaabat içinde)yapılacak denize kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • T.C.KURUCU MECLİS İDARE AMİRLİĞİNDEN EKSİLTME İLÂNI:Muhammen Cinsi Miktarı Fİatı Tutarı Lira Krş.Lira Krş.75 Adet 325.24.375.16 Adet 325—5.200.1 Adet 34.34.1 Adet 27.500.27.500.10 Adet 10.100.Yekûn 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • İngiliz dik silindirli sanayi tipi dizel ve benzin-gaz motörleri GELMİŞ ve SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.İh SANTRİFÜJ TULUMBALAR SANTRİFÜJ TULUMBALAR DEĞİRMENLER ÇIRÇIR MAKİNELERİ PRESLER JENERATÖRLER Ve bilum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • Keşan Askerî Satmalına Komisyon Başkanlığından Keşan'da bulunan birlik ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile cezaevi binası yaptırılacaktır.Keşif bedeli 25278)lira 37)kuruştur.Geçici teminatı 1895)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • EREL ÇELİK EŞYA TESİS TARİHİ 1935 üstün kalite çeşitli büro malzemesi Şişhane,Tutsak sok.No.25 Tel.44 01 77 MİLLİYET 1069
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • Mus Garnizon As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin aşağıda yazılı tarihinde kapab zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen M.temi' Cinsi Miktarı tutarı natı Lira Lira kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • M.S.B.İst.2)No.Iı Sat.Ko.Bşk.dan 1 Kara Kuvvetleri ihtiyacı için 50 bin lira tutarında 200 bin adet subay ceket ve kaput düğmesi satın alınacaktır.Birisinin tahmini fiatı 25 kuruş olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan:Matthew ANDREWS Türkcesi Orhan AZİZOĞLU «Oldum olası,bir erkemin işiyle gönül maceralarının birbirinden tamamen ayrı iki şey olduğunu kabul edecek birini aramışınıdır.cBana milyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1961
  • BALIKÇILIK TRAKONYA SITKI ÜNER Okuyucularımızdan amatör ba-lıkçt A.Ömer Zeybek,Ege denizi sahillerinde balık adam olarak yaptığı avcılıkta,dipte yasayan iki çeşit balığın cinsi mahiyeti ve hususiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • GİZLİ TEŞKİLÂT ÜYELERİNİN A.P.Lİ OLDUĞU ANLAŞILDI I Başta rafı Birincide uzaklaştırılması caiz olamaz.Benim İstihbaratım doğruysa,Anayasaya «hayır demek niyetindeler» demiştir.A.P.TEBLİĞİ VE PARTİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • FITTINGS BORU RABIT PARÇALARI Siyah ve galvanizli,her çeşit ve ölçüde Bütün hırdavatçılarda bulunur.İthal malını aramayınız.Güveniniz!Alınız!Kullanınız!İZSAL DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • Avrupaya gideceklere Münih'te Restoran İSTANBUL Nefis Türk yemekleri,vatandaşlarımıza lisan,ikamet ve alış verişlerinde büyük kolaylıklar.Sahibi HASAN REMZİ KULU Adres:München 2,Oscar-Von Miller Ring
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • VyW:'W m 1 İrâkedei İ temizlik Bulaşık,Bilûmum Temizlik İşlen.Yünlüler,Won,Orlon,v.s.v.ı J AB temUliKhariKas.d.r 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • B A T O S Acele satılık yeni Case 110 luktur.Fiyatı 15.000.Tel:22 77 34 MİLLİYET 1071
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • ARAP DEVLETLERİ Baştarafı Birincide tir.Kuveyt Emîrinln talebi üzerin* bu birlikler derhal müdahale edeceklerdir.KASIMA TEBRİKLER Bağdad Radyosu dün Kasım'a Iraktan gelen yüzlerce tebrik ve destekleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • i KÜÇÜK,ZENGİN KUVEYT Başîarajt Birincide E adam değildir.Dindar ve babacan i E tavırlıdır.Petrol gelirini «Allanın bir lütfıı» saymakta ve bu paranın İ E mühim bir kısmını halkın refahı E E İçin sarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • Facit makinesine güvenebilirsiniz.Cgû-O® TL.1950 Zira Facit tekmil hesap işlerinizi en rahat,en sessiz,en seri ve en basit bir şekilde halleder.Evet bir Facit alınız.Eli Burla ve Ortakları Galata,İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • İSTANBUL KOLEJİ ANA İLK ORTA YATI-LI GÜNDÜZLÜ KIZ ERKEK Kayıtlar devam ediyor.ÇAPA,İSTANBUL Tel:21 34 99 T.B.B.503 1107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • Saç Düzeltme içlerinde çalıştırılmak üzere Çamurlukçu ustası aranıyor.Müracaat:Proflio Demir Fabrikası Meeidlyeköy ikinci Tas Ocağı Sokağı 26-28.İL.7042 1110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • Polatlı Top.Ok.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır,isteklilerin belli gün ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • Wm İLANCILIK i zamana uymalıdırftllaform KREM BRİYANTİNİ Saçları daima muntazam tutar Her saç için idealdir.Saçları yağlamaz,yapıştırmaz Her saçı ipekleşririr.WELLAPON Krem şampuanı KOLESTON Krem saç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • GÜVEN OTO KURSU Ehliyet garantisiyle yetiştirilir^^ KAVrTLAR TAKSİTLEti0fa Beyo^H Ağoccmni CoA-HtS Te/s 4-46300—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK EVET Şişli tramvay caddesinde 160 M2 konforlu 100.000 pegin 160.bina kat 47 67 36.0 EVET Nişantaşı Valikonağı caddesin de kat.EVET Nişantaşta 20.000 yirmi sene vadeli 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • KULLANARAK 48482353482348534853905323 53485348904853235353534848 6999921
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • TÜRK HAVA YOLLAR!ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Yeşilköy Hava Meydanında Personel yemekhanesine yağlı boya,badana,Izalasyon ve tamirat yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 19.356.12 lira geçici teminatı 967.80 TL.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • M.B.K.üyesi özgüneş hastahaneden çıktı ANKARA,HUSUSİ istanbul'dan Ankara'ya gelirken bir trafik kazası geçiren ve bir süreden beri Gülhane hastahaneslnde yatmakta olan Millî Birlik Komitesi Uyesl Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • 5 ölü ve bir çok yaralı var.Ayni saatlerde Tokat'ın Reşadiye ilçesinde de hafif bir deprem kaydedildi TAHRAN,A.A.îşfehan şehrinin 200 kilometre güneyindeki Massuabad kasabasında dün çok şiddetli bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • C.H.P.PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI İLE AYNI GÖRÜŞE SAHİP Baştarafı Birincide lere kadar birçok âmiller sebep olmuştur,ı lir nü,inancı bu iktisadi durgunluğun bu seçimlerden sonra sur'atle giderileceği merkezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • 'RUSYA'NIN,İŞÇİLERE VAADLERi KURU SÖZDEN İBARETTİR,Baştarajı Birincide lan sür'atle kapatılacağından eminim.Biz devlet olarak,işçinin ihtiyaçlarını ön plâna almak azmindeyiz.Ve bundun sonra iktidara g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.06.1961
  • SATILIK DE SOTO PdODEL 1948 FLUİD DRİVE Ecnebi Şirket Müdürü tarafından kullanılmış ve hususî şoför tarafından sürülmüş olup çok iyi bakılmıştır.Müracaat:Tel:73 89 76 73 89 77 İL.7037 1112
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1961
  • Szekelly e 1 gttn mühlet,Lsfter'e 1000 liri ceza.F.Bahçe,Macar anfrenöre 2000 Ura maaş teklif etti Letter'in kadroya girip girmemesi F.Kırcan 'a bağlı ı%0-6l milli lig şampiyonu olan Fenerbahçe profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • Metin "500 bin verilmezse italya'ya gitmem,dedi Dün İtalya'ya dönen Remondini,Metin'e 24 saat mühlet verdi.Netin kararını Perşembe günü verecek METİN Oktay,kulübünün İtalya'ya transferi için kendisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • 14 GÜREŞ KULÜBÜ dün toplantı yaptı Devlet Başkanı Cemal Gürsel'ln,Milli sporumuz olan Güreşin kalkınması hakkında yapmış olduğu tamimden sonra dün şehrimizde güreş ile meşgul olan 14 kulüp aralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • HAKKI YETEN "SANDRO PUPPO İLE İLİŞİĞİMİZİ KESMEDİK,DEDİ Beşiktaş kulübü reisi Hakkı Yeten «Sandro Puppo ile ilişiğimizi kesmiş değiliz» demiş ve İtalyan antrenörün •gusto» başından İtibaren futbol kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • Hetman eskrimde Akdeniz ikincisi.BEYRUT,HUSUSİ Türkiye,Lübnan,İran,Yunanistan ve Birleşik Arap Cumhuriyeti takımlarının iştirakiyle Beyrut'ta yapılan beynelmilel eskrim müsabakaları sona ermiş ve İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • Üniversiteler Haftasırna sporcu iştirak ediyor 1-10 Temmuz tarihlerinde şehrimizde yapılacak müsabakalardan sonra Dünya üniversiteler Şampiyonasına katılacak takımlar tesbit edilecek II 1-10 1-10 Temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • KISA HABERLER FERİKÖY idare heyeti,sekiz futbolcusuna noter vasıtası ile tebligat yaparak,mukavelelerinin ikişer yıl daha uzatılacağını bildirmiştir.Bu futbolcular şunlardır:Necdet,Kaplan,Erdinç,Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • BASKET T Müsabakalarda;Darüşşafaka,G.Saray,Fenerbahçe ve Modaspor seribaşı olacak METİN AKŞENKAL Ns*:ERSAN SALİHOĞLU YALÇIN DİNÇ Önümüzdeki Ağustos ayı içersinde başlayacak olan İstanbul Basketbol Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • GÖLCÜK KUPASI YELKEN YARIŞLARI istanbul Yelken Kulübü tarafından tertiplenen «Gölcük Kupası» yelken yarışması 4 Temmuz Salı günü Fenerbahçe ile Gölcül» arasında yapılacaktır.A ve B sınıfı yatlar İle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • ŞAMPİYON KULÜPLER FİNALİNİN TÜRKİYEDE OYNANMASI İMKÂNSIZ ANKARA,HUSUSİ Avrupa Futbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası finalinin Türkiye'de yapılıp yapılamayacağı hakkında Futbol Federasyonumuza yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • KUPA GALİPLERİ ampiyonasına ılamıyoruz 1963-64'te,Polonya ile iki maç yapacağız.Tunus'un teklifini reddettik.Herberger geliyor MİLLÎ futbol takımımız 1963 yılında Türkiye'de,1964 senesinde de Polonya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1961
  • Verme Hazır Kulüp Reisi Zannedildiği kadar borcumuz yok dedi.G.Saray'da fevkalâde kongre ancak Temmuz ayı sonunda GALATASARAY Kulübü İdare Heyeti Cumartesi günü toplanarak murakıpların talebiyle Dîvân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor