Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • i tm ıtt-i Jill" HI ¦lUM WfiAH «YÜZ GÖRÜMLÜĞÜ» MÜÜSÜİP «w.k.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • [ÖZKAN ŞAHIN] btanbul'da dün yiizbinlerce insan sıcaktan bunalır ve plajlara koşarken Lüleburgaz Çorlu arasındaki yola ceviz iriliğinde dolu yağıyordu.Birkaç dakika İçinde her taraf karla kaplanmış gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • Bakırköy CH.P.kongresinde,Gülek lehinde tezahürat yapıldı.ÂP seçime "Eşit muamele,parolasiyle girecek SİYASÎ partiler dün faaliyet dolu bir gün geçirmişlerdir.Şehrimizde,İzmit'te ve Yeşilhisar'da yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • [AVNI ÖZEK] Temiz D.P.lileri çağırdı Suphi Baykam yukarda)ve Hasan Tez dün İzmit C.H.P.11 Gençlik kongresinde konuşmuşlar ve mazisi temiz kalan eski D.P.'lileri C.H.P.'ye davet etmişlerdir.Hasan Tez a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • Oto ithalinde Prim usulü Değiştiriliyor ANKARA,HUSUSİ Yarın yürürlüğe girmesi beklenen yeni bir kararname ile ithal edilen otomobillerden,gümrükte alınan prim kaldırılmıştır.Yurt •'ışında parası olanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • BUĞDAYA TESİR ETMİYOR Ticaret Bakanı buğdaydan başka arpa,çavdar ve yulafa da yüzde 10 oranında zam yapıldığını açıkladı ANKARA,HUSUSÎ TİCARET Bakanı Mehmet Baydur,«Buğdaya yapılan zammın ekmek fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • İMTİHANA GİRECEK ÜNİVERSİTELİ Oğref men/ere I izin ver M.B.K.üyesi Binbaşı Mehmet Ozgüneş solda)dün r.M.T.F.T.M.T.F.da yapılan açık oturumda MBK üyesi Ozgüneş "Millî Eğitimin daha iyi murakabesi lazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • T.G.S J.Genel Kongresi Eskişehir'de yapıldı ESKİŞEHİR,HUSUSİ Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonunun 4.genel kongresi dün Ticnret ve Sanayi Odasında yapılmıştıristanbul,Ankara,Izmir,Eskişehir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • ON YIL SONRA AÇLIK tehlikesi var Dr.Koçtürk,nüfus artışı ile gıda maddeleri üretiminin aynı oranda olmadığını açıkladı ANKARA,HUSUSÎ ANKARA,HUSUSÎ VETERİNER Fakültesi konferans salonlarında verilen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • Gaziantep olayları hakkında dâva açıldı ANKARA,HUSUSİ Yüksek Soruşturma Kurulu,Gaziantep olayları hakkında Yüksek Adalet Divanında dava açılmasını kararlaştırmıştır.Dâvanın sanıkları Celâl Bayar,Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • 3^?KOLAYLIK Meşhur bir Lâtin sözü vardır:«En büyük bahtiyarlık,doğmamaktır» der.Doğumun kontrol altına alınması kararlaştırıldıktan sonra politikacılara gun doğdu.Bundan böyle pekâlâ 1 müstakbel vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • Yeni bir sağlık plânı hazırlandı Hastahane yerine Sağlık Merkezleri isteniyor.Giimüşhanede 35 bin kişiye bir doktor düşüyor ANKARA,HUSUSÎ HAZIRLANAN sağlık plânı Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • w GALATASARAY PİLAVI UUİAN BAŞTANI Galatasaraylıların an'anevi «Pilâv Gü-nü» dün lisede düzenlenen bir töreni» kutlanmış ve eski mezunlar bir araya gelerek pilftv yemişlerdir.Toplantıda,Yüksek Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • m r ı m ANA KONFERANSI KAPANDI MEMNUN AYRILDI y,w ISfii Kennedy ve Kruşçev büfün meselelerde emas kurmak konusunda anlaştılar Başkan Kennedy konferans bitince Londra'ya geçti VİYANA,AJANSLAR BAŞKAN Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • Yuvarlak Masa,gelecek hafta Bu süre içinde parti liderlerinin gezisi bitecek ve Anayasaya evet kampanyası açılacak ANKARA,HUSUSÎ DEVLET Başkanı Gürsel,önümüzdeki hafta içinde siyas!parti liderlerini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • Bir polis Ata'nın Resmine ateş etti KARS,HUSUSt Selçuk Güler adında sarhoş bir polis memuru beylik silâhı ile bir gazinoda asılı olan Atatürk resmini tahrip etmiştir.Olayın faili polla,tevkii edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1961
  • R5RD SERVİSİ FORD TAUNU» ZEPHYR CONSUL iOfOTnohilleriniyden en yüksek*randımanı «Imak ve muhtemel büyük arızalardan {{kaçınmak istiyorsanız periodik takımların!yaptırmayı ihmal etmeyiniz.KODAMAN CAD.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • MEMUR ARANIYOR BİR SINAÎ MÜESSESE İÇİN İYİ FRANSIZCA VE DAKTİLO BİLEN Kadıktty Pendik güzergf.hı ve havalisinde ikamet edenlerin kısa hal tereOmfieri 04 P.K.40 istanbul adresine müracaatları rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yol veya yolcu ile İlgili İyi bir haber var.KOVA BURCU fim,Bir ı jM Slnlil Ocak 19 Şubat] eyl nasıl hal edecekestiremiyorsunuz,düşüneceksiniz.BALIK BURCU [20 Şubat 20 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • ı ııuı ıı cimim ir ııı ııı ımiMimıııiMiıııııııııllıırıııılııır mi m iticin 12.20 Çeyltli Türk müziği 5 12.45 Haber bülteni ve hava raporu E* 13.00 Hafif müzik 13.15 öğle konseri 13.45 Türküler 14.00 ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • B ULMACA 1 23456789 10 BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 10)DAKIKADDl.SOLDAN SAGA:1 Vukuu büyük zarar ziyana sebeb olan hâdise;Bir nota.2 Sonu olmıyan zamana alt;Köklü inanç.3 Bir nota;Eskiden yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • SATILIK Yeşilyurtta kaloriferli,bahçe içinde,denize yakm 100 M2 50.000.TL.mesai saatlerinde 44 40 06 MİLLİYET 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • ^Tin0T^p WT| GRİR NEZLE DİŞ AĞRISI YANIKLAR v GÜNEŞ YANIĞI ARl-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARALAR,KESİK PİŞİK.KAŞINTI EKZEMA.ERGENLİK donuk',deri çatlakla-RINDA VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR İL.653
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • DEMİR YZ çelik SAÇ LEVHA Lisans sahiplerine ehven fiatla vesaik mukabili fatura temin edilir.KALOMENI Dz.Bank Dükkânları 43 Tophane.Tel:44 46 53 T.B.B.102 139 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • Kiralık Bankalara Resmi Dairelere ve Müesseselere.Beyoğhında tamamen bos teslim iki salon ve beş kaili bina.Mesai saatlerinde •14 40 09.MİLLİYET 1?3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • VEFAT Bııdin eşrafından merhum Servet Budin'in oğlu,merhum Tahir Budin'in biraderi,Munise Budin'in kainbivaderi,Yıldız Budin'in amcası,Hadiye Esinler'in damadı Ertuğrul Menteçe'nin bacanağı,Emine Ment
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • KADIKÖY'DE BİR EVİN İKİNCİ KATI YANDI Kadıköy,Mı vakklthane caddesindeki 9 sayılı evde dün sabaha karşı yangın çıkmıştır.Ahşap ola ı evin ikinci katı yandıktan sonra Kadıköy ve Üsküdar itfaiyelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • MÜDÜRİYETİN ÖNÜNDE KRİZ GEÇİRDİ 28 Yadında Yunus Şahin isimli bir şahıs dün Emniyet Müdürlüğü önünde garip hareketler yaparak etrafa saldırdığı bir sırada polisler taralından güçlükle yakalanmıştır.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • C O C U Ğ U NA SÜT VERİRKEN ÖLDÜRDÜ Zeytinburnu Yejfiltepe mahallesinde oturan Pamuk Akar isimli bir kadın çocukunu emzirirken boğulmasına sebep olmuştur.Geceleyin çocuğuna süt verdiği sırada uyuklaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • YEMEK PİŞİRİRKEN ETEKLERİ TUTUŞTU Rolando Granicj^os isimli bir kadın havagazı orağında yemek pişirirken etekleri tutuşmuştur.Etraftan yetişenler tarafından kurtarılan Rolando ilk yardım hastahanesino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • Gençtik Kampları Açılıyor Kızılay Derneği öğrenciler için Ankara,İzmir ve Adana'da gençlik kampları açacaktır.Yirmişer günlük devreler halinde olacak için her öğrenci 75 lira ödeyecektir.Kamplar 2 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • BOGÜH ve her PAZARTESİ TENZİLÂTLI KALK GÜNÜ PALLADIUM REVÜSÜ SPOR U SER6İ SâRAYS^ÜA MATİNE 18.00 SUVARE 21.15 Biletler Spor Şerci Sarayı ve Beyoğlu Şehir galerisi gişelerinde satılmaktadır.Tel:40 73 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • içten ve dıştan takma muhtelif takattaki DENİZ Motorlanmızı MÜSAİT TAKSİTLERLE Savın müşterilerimizin emirlerine arzederim.VANTİLATÖR PHİLİPS ve sair marka MASA ve TAVAN VANTİLATÖRLE-RİMİZİN zengin çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • KONKASÖR ÇENELERİ VE SAİR ÇELİK AKSAM 3 Elektrik fırını ile yüksek evsafta Manganezi!Krom nikelli ve Karbon çelik dökümleri imâl edilmektedir.SİLVAN SANAYİ LiMiTED ŞİRKETİ Galata,Bankalar caddesi,Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • 44 84 39)Athony I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Siyah Gözler Kva Balser Renkli Fransızca EMEK Tel:44 84 39)Büyük Ülke Gregory Peck Renkli Ing.İNCİ Tel:48 45 95)1 Satın Alman Adam Göksel Arsoy T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • [MİLLİYET] r A.Öğrencilerin karnelerini almasından sonra bir çok okullarda veda müsamcrelerl ter-«HomTda verilmiştir.Resimde,davetliler tarafmdan çok takdir edilen «tteneito toplu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • WK i-ıîr tV tV i?it tane hemen yapıver 3f VATAN ga/etesi Ankara bQ-nsuna telefon eden şahıs,foto muhabiri ile görülmek iılediğini bildirdi.^Buyurun,ben Nihat.Telefonun öteki ucundaki,Dünya gazetesi fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • ¦II HM İlli İl İP.İFiişmmiimi mı mum TÜRK EKSPRES BANK'ta hesap açtırınız.1961 ikramiye plânına İLÂVETEN verilen bu apartman dairesi şanslı müşterimizi beklemektedir.1 Eylül keşidesinde bu apartmandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1961
  • Milliaaet^ MEKTUP mim* mMESmm n.î Umum!neşriyat müdürtimtiz Abdi İpekçi Dünya Güreş Şampiyonasını takip için Japonya'ya gittiğinden bu haftaki mektuba.I nu yazamanııştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • İSTANBUL BANKASI SERMAYESİ 20.000000 LİRA TAHTAKALE şubesinde Tasarruf hesabı açtıranlar için HUSUSİ İKRAMİYE 30.000 LİRA 1 Kişiye 15.000 Lira Son para yatırma tarihi 10 HAZİRAN Bütön jubeierimiz vosı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • ANKARA VAKIFLAR MINTAKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 17714,08)lira keşifli Beypazarı Kurşunlu Camii onarımı kapalı zarf usulü ile ihalesi 26/6/1961 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğümüzdeki komisyonda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • ELEMAN ARANIYOR Emprime desenleri yaratma kabiliyetini haiz eleman aranıyor.Müracaat:Kurtuluş son tramvay durağı,Azak sokak 35 37,Saat 10 12 arası.FAAL 94 149
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • ilk Okul Sınav Soruları ve Cevapları Bütün derslerin Müfredata göre Bitirme Sınavı'nm)soruları ve karlısına cevapları konulmuştur.Sayfanın arkası bos ve timbali olduğundan kesilerek soru fişi olarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI VE İMAR İŞLERİ REİSLİĞİNDEN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastahanesine ait açılan proje müsabakası neticelenmiş ve,1 bid MÜKAFATI j Y.Mimar Hüseyin Baban Orhan Demlrars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • DİKKAT:Mevcudu tükenmiş bulunan 1 ve 2fasiküller yeniden basılarak satışa arzedilmiştir.BUGÜN ÇIKTI Sinema dünyasından en son haberler,en sevilmiş Türk ve ecnebi yıldızlarından 16 tablo Hayat yayınlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Telli otobüste Topkapı Eminönü arasındaki duraklarda bekleyenler troleybüsiin çalışmasından sonra emektar otobüslere nazlanarak biniyorlar İbrahim ORS TURNİKEDE insanlar vardı.Kadın,erkek,genç,ihtiyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Natonun telefon Kablolarını çalan Hırsız yakalandı Polis,telgraf ve telefon kablolarına dadanan diğer hırsızları arıyor İZMİR,HUSUSİ NATO'ya alt telefon ve telgraf kablolarını çalan hırsızlardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • MALİYE BAKANI PARİS'E GİTTİ ANKARA,HUSUSİ Maliye Bakanı Kemal Kurdaş,O.K.C.E.toplantısına katılmak üzere dün sabah saat 8 de uçakla Paris'e hareket etmiştir.Kurdaş,OJS.C.E.toplantısından sonra,Batı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • İzmir'de sıcaklar 27 dereceye düştü İZMİR,HUSUSİ Dün şehrimizde sağnak halinde çok kısa süren yağmur yağmış ve sıcaklık 35 dereceden 27 dereceye düşmüştür.Yağmur yağmasına ve sıcaklığın da düşmesine r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • İzmir'de 3 ekmek fabrikası yapılacak İZMİR,HUSUSİ İzmirdeki ekmek imalâtının bir an önce fabrikasyon usulüne gitmesini arzulayan belediye,harekete geçmiştir.Eşrefpnşâ ve Güzelyahda inşa edilecek fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Ayvalık Karasinek istilâsından kurtuldu İZMtR,HUSUSİ Eğede zeytin güvesi İle mücadelede uçaklarla ilâç püskürtülmesi Türkiyenln en turistik ilçesi olan Ayvalığı karasinek istilâsından kurtarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Dünya Bankası Seyhan Barajına yardım edecek ANKARA,HUSUSİ Dünya Bankat.1,Seyhan barajı sulama İşlerinde kullanılmak üzere,Türktyeye 20 milyon dolarlık bir yardım yapacağını bildirmiştir.Dünya Bankasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Ş.R.Hatipoğlu istifa etti ANKARA,HUSUSİ Türkocağı Hars Kurulu Başkanlığını yapan Şevket Raşit Hatlpoğlu bu görevinden istifa etmiştir.Türkocağım son kongrede bir grubun ele geçirmiş olması Hatipoğlunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Sarıkamışta bir gazeteci aleyhine tahkikat açıldı KAKS,HUSUSİ Yeni Sarıkamış gazetesi sahibi özdemir Kırall hakkında Hükümetin İcra organlarına hakaret ettiği İddiaslyle tahkikat açılmıştır.Kırall Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • YATILI BAYAN İŞÇİ ARANIYOR Telefon hafta İçinde 49 49 20,hafta sonu 55 13 08 İL.G580 144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • GARANTİLİ AVRUPA L tASTEK5l*AY0 HAIIh ISMARLAMA TRiKO^^A' Tütüncü çiKMAZi rtLj ^o^az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • İHRACATÇISI CSEPEL 450 BUDAPEST 6 FABRSKA TONLUK 95 PS DIESEL MOTORLU TÜRKİYE UM^UMİ DİSTRİBÜTÖRÜ BİRTAŞ A.Ş.Adres Salı pazarı han Tophane İstanbul Telefon:444715
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • İstanbul imar Limited Şirketinden:Malzeme Alınacaktır.1 Aşağıda keşif bedeli yazılı malzemeler kapalı zarf eksiltmesi ile mubayaa edilecektir.Sıhhî Tesisat Malz.TL.216.676.75 Elektrik tesisat Malz.TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • SE5U 600 Krş,SESSİZ 700 Krş Senelerdenken,beklediğiniz dünyaca tanınmış TURMUS GARANTİ Gazoçak başlıkları piyasaya arzedilmiş olup hukiki garantilidir.60Q Krş.Sessiz 700.Krş.Topton satış deposu Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • 3 "^îuttJkv* muinin^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK ¦M 7i i Bir kayıp daha İ İT* ÜRK salınesi bir kayba daha uğradı.Kıymetli sanatkâr JL Yaşar Özsoy gecen Perşembe günü vefat etti.Değerli artistin ölümü,yalnız,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • V Sizî TE8£i£ em^üziM.ARŞEM LÜPfNiN KARCINDA MOLME* Ue SİZ KALDİNİ2.8ü GEVEZE HANIM,AĞDİİL-£AMBAlıN CAMIMI SIKACA-ĞA GEMZEfl.fcAfcfONU İİİP.fcAMSA KALDlftA 7IM MACERALARI ONUN îSLEfcÎNE AWL ERMEZ &A-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • AKAY KAMER ve AK ECZANE LEVAZIMATI ve İTRİYAT DEPOLARI Eminönü SIRIN han kat 1 Tel:21 16 51 27 14 37 nakledildiğini sayın dost ve müşterilerine bildirirler.İL.6594 148
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • MADENCİLERE VE İNŞAATÇILARA Damperli,damperslz gayet yeni vaziyette kamyonlar,traktör,grup elektrojen ve birçok İnşaat malzemesi.Mesai saatlarında 44 40 06.MİLLİYET 122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Kiralık Konforlu daire Topağacında deniz manzaralı mesaî saatlerinde 44 40 06.MİLLİYET 124
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1961
  • Amerikanın en eski kalite lâstik fabrikası Batı Türkiye için münhasır acentelik teklif etmektedir.34° tulün batısında kalan bütün mıntıka)Yalnız muhafazakâr ve muteber firmaların müracaat etmeleri ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • ÖZELLİKLERl TAŞIYAN Dışı ayrı gfiıeî,îçf ayn güzel,fevkalâde kullanışlı,soa dsrsas •ağlara ba modern baadolabınm kaÜteal hususunda an sağlam garanti AKÇELİK merkatıdır.B-2 tipi ARÇELlK Buzdolabının ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • PALLADIUM REVÜSÜ SPOR ve SERGİ SARAYINDA BUGÜN TENZİLATLI HAIJC MATÎNEfi Matine Suare 18 de 21.15 de Biletleri SPOR ve SERGt SARAYI,Berogta ŞEHİR GALERİSİ ve BEŞİKTAŞ GÜREL cinema liselerinde.İL.6478
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • TÜRKİYE KIZILAY SERMEĞİ Genel Müdürlüğünden Halı,Kilim ve Muhtelif Cins Yün,Pamuk ve Keten Eşya Satılacaktır.Cemiyetimiz ihtiyaçlarından farla olan muhtelif cins ve boyda halı,kilim parça yün,pamuk,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden TEKLİF İSTEME İLANI Karadeniz Samsun Çaltı Burnundaki Gardiyan lojmanı inşaata için teklif alınacaktır.1 işin keşif bedeli 61.437.40 TL.o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • tLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü •ayfalarda «antiml 30 T.L.S İnci tayfada aantlml £5 Tl* Bhincl sayfada başlık-125 TX.Düğün,Nişan,Nikâh,V»fat v Teşekkür İlânları 8 PBTitime kadar 80 TJb.0 Küçük İlânlar kel!me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • «r Sahibi:erçümenT KARACAN Umumt Nepiyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdtk HASAN YILMAER Magazm kısmında Mesul Müdür HALÎT KIVANÇ Spor kısmında Mesul Müdür NECMİ xANYOLAC İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • Hicrf Pazartesî BımJ 1380 5 1377 zilhicce Haziran 19 6 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne* 4.29 8.52 ö$le 12.12 4.35 îktndl 16.12 8.35 Akşam 19.37 12.00 Yatsı 21.37 201 îmsâk 2.13 6 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAKTIR s Tekel Genel Müdürlüğü Teftiş Heyetine Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle,İktisadî ve Ticari ilimler Akademisi veya bunların muadili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • BUIİHmnil1lll!l!imilii»IHlllll!lllilllimilll!I TATBİKİ GÜZEL SANATLAR I OKULUNUN İLK SERGİSİ I ALTAN İLKİN t itıı11 m tıtııııtıııııııı itıı tıı 11ııı DÖRT yıl önce kurulan TATBİKÎ GÜZEL SA-NATLAR OKUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • HAYIR DOKTOR HAYIR!74 Taşıtlar durunca Martine'ye:Şimdi karşıya geçebilirsiniz,dedi.Sonra gülümseyerek ilâve etti:Sizi karsı kaldırıma geçireyim mi?Martine'nin gırtlağı düğümlenmişti,kolunu kBr gencin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • BU WTIVA(2l Mu.SUN R,MAyiJÇ.Uc DE RA GÖKLLOOSÎUM teuKrui-uie MU U.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1961
  • CİCİ CAN OĞREMD'iSiM HAKLAT İP r.VATANİ TOP-PÇAKUA^IM^ G-OJ^UAAAK içONİ NE/AE.NOE Ke.Nl ASAMIN!GÜCÜK 075LU k|S4MAMUKD4 SAVCUANMVŞ.iT.TBk SAKLANMIŞÇA 6EMİM AVRATX/VIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • Partilerin kongreleri hararetlendi Baştarajt Birincide I ve hatta hh' Çoban genel başkanı tençıkmasına sebep olmuştur.Gönül Eti kid edebilir.Biz Menderes yetiştiren İsimli bir delege:idareciler iş baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • GÜLEK,«KORKANLAR KENARA ÇEKİLİR,DEDİ BURSA,HUSUSİ Mustafa Kemalpaşa kongresinde konuşan Kasım Gülek CHP nin çok karanlık günler geçirdiğini,iktidardan düştükten sonra korkanların kenara çekildiğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • FEYZİOĞLU YEŞİLHİSAR'DA •ANKARA,HUSUSİ Geçen yıl,İnönünün girmesine engel olunduğu Yeşilhisarda halkın büyük gösterileri ile karşılanan Feyzioğlu şunları söylemiştir:li olarak bir vaidde bulunınıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • RÖLÜKBASI'NIN KONUŞMASI ANKARA,HUSUSİ CKMP genel başkanı Osman Bölükbaşı dün Polatlıda yaptığı konuşmada:'Normal idareye geçilirken bu memleket bütün kinlerden temizlenmiş olmahdır.Müstakbel huzurun,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • AP/NİN SLOGANI ANKARA,HUSUSİ Adalet Partisi yeni seçimlere Adalet ve herkese eşit muamele» sloganı ile ortaya çıkacaktır.Adalet Partisi genel merkezinde ku rıılmuş olan seçim komisyonu,partinin seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • YENİ BİR SAĞLIK PLANİ HAZIRLANDI Baştaraft Birincide yeni sağlık plânında,ingiliz Sağlık Bakanlığı eski müsteşarının görüşlerine geniş ölçüde yer verildiği anlaşılmaktadır.Yeni sağlık plânına göre.has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • On yi!sonra açlık tehlikesi doğacak fy BaşUtrafı Birincide fus karşısında,gıdı maddeleri üretiminin aynı oranda artmadığı?İleri sürülmü?"Hayvancılığa gerekli önem verilmediği için beslenme kaynakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • İSTANBUL-ANKARA-İSTANBUL SEYAHATLERİNİZDE EMNİYETLİ KONFORLU HOSTESLİ 7U#/L™ ŞL' BT08ÜSIER1 HER GÜN SABAH ve AKŞAM MUNTAZAM SEFERLERİ İLE EMRİNİ/J EDİR.İst.Terminal Ank.Terminal ACENTELER:inlata:4İ 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • OTOMOBİL SATIŞ GALERİSİ 1961 û Ai.ı de Opeı Rlcojo t Küpuı Radyo,ttaiurlier tam konfor 1959 Mercedes 220 S Şahane I960 Chevrolet Station Whgon lfJC0 Opel Panel Radyo,kaloriferli Yeni 1959 Rambler Orji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • "YUVARLAK MASA,Baştarajı Birincide Agasi Şen olduğu halde arabasivie Ankara İçinde uzun bir gezi yapmış ve gtcekondu mahallelerini dolaşmıştır.Uç gündenberi Başbakanlığa gelnıiyen Gürsel,bu sabahtan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • Yd.ÖĞRETMENLERE BİR HAFTA İZİN VERİLİYOR Başta rafı Birincide Bu iş başarı acak ve Yd.Sh.öğretmcnlik terkedilmejrecektir.Umumi efkâr l)u Konuyu benimsemiştir.demiştir.Yd.Sb.öğretmenlere üniforma veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • Buğday'a zam,ekmeğe tesir etmiyor Baştarafı Birincide yapılan zamla köylünün eline 100 milyon liradan fazla para geçeceğini söyleyen Baydur,«Bu köylünün iştira sucunu arttıracaktır.demiştir.Toprak Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • MARKA FITTINGS BORU BASİT PARÇALARI TÜRK MAMÛLATIDIR Siyah ve galvanizli Her Ç£Şİt ve ölçü ©Standard imalât Dayanıklı,sızdfrmaz Tesisatçının güveneceği kalite Tüccarın aradığı çeşit,Ucuzluk Yeni çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • Şimdiye kadar kullanmış olduğunuz temizlik mahsûllerinden tamamen başka kalitede jS veTiTİZ HİZMETKÂR!bulaşıkta ve evin bütün temizlik işlerinde harikalar yaratacak temizlik harikası X J*Â*B temizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1961
  • SATİLİK EMLAK AKIŞ Topağacında 5 odalı kotifoilu kat 70.000 peşin 40.000,yirmi sene vadeli.48 38 08.AKİS Teşvikiye caddesinde 4,odalı Muayenehaneye elverişli kat 110.000 Akis Emlâk Bürosu Ni.şantaş Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1961
  • Takımımızı seyreden Rus Başantrenörü Kaçalin:"Turgayı Rusy ek güç ola mağlûp u/unca boylu,İri yapılı adamın çekingen bir hali Tardı.Oslo Hava Alanının terminal binasındaki kaynaşmadan uzak durmaya çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1961
  • FENERBAHÇE VE GALATASARAY GALİP Fenerbahçe profesyonel takımı dün Bursada Acaridman ile yaptığı hususi karşılaşmayı 5-1 kazanmıştır.Sarı Lacivertlilerin gollerini Yüksel 3)Bülent ve Ergun atmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1961
  • lorn bir sükûn Millî kadromuz dün iki antrenör nezaretinde yaptığı yürüyüşle Rusya ile karşılaşma hazırlığına başladı Namık SEYIK HANNOVER'DEN BİLDİRİYOR MİLLÎ futbol kadromu* Hannover'd* kamp yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1961
  • MAHALLÎ LİGDE DÜNKÜ MAÇLAR Mahallî lige dün şehrimizde altı,Ankarada İse üç müsabalfa İle devam edilmiş ve su neticeler alınmıştır:Yedikule Emniyet:2 Beyoğluspor:2 Beylerbeyi:2 Anadolu:1 Eyüp:2 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1961
  • Feriköy'de Karakaya,K.Gümrükle Sevin Reisliğe seçildiler Feriköy ve Karagümrük kulüpleri normal kongreleri dün sabah yapılmıştır.Elektrikli bir hava İçinde geçen Feriköy kulübü kongresinde Başkanlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1961
  • a Serbesf Güreş Şampiyonasında beklenmeyen netice:Iran ve Rusya nın arkasından ancak t.Japonya'da asların mağlûp olmasına mukabil takıma yeni girmiş;olan 62 kilomuz Yunus Pehlivan kuvvetli rakipleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1961
  • V!v;v;v;v.v.Iwnefin pasına dalan Ihrahim,Yılmaz'ı geçerek yakın mesafeden topu ağlara taktı.Bu gol,Gençlerblrliğinin 3-2 lik mağlûbiyetinin başlangıcı olacaktır.Dün Adana Demirspor'u 2-0 yenen Göztepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor