Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • Ik.5 rT^':Iğneada açıklarında ve beynelmilel sularda motorumuzla ettiler Bulgarların tevkif ettiği balıkçılardan ikisinin anası Fatma Güzey ağlıyorakanı Selim Serper,iadesi için harekete geçildi gemic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • fi DEI İli A DE III?Tevfik Ieri'nin Vassıada'da dıı-UtlTİ lUAKElIt ruçma salonundan çıkarılışı sırasında ileri geri konuştuğu iddia edilen Ayşe İleri geceyi Emniyet Müdürlüğünde geçirdikten sonra dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • 12 SANIĞIN MALLARI SERBEST BIRAKILDI Yüksek Adalet Divanı,haksız iktisapları bulunmadığı anlaşılan daha 12 sanığın malları üzerindeki ihtiyatî tedbir ve haczi kaldırmıştır.Malları serbest bırakılan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • S3S?333 I SON Nafıa Mühendisi Tevfik Meri yolunu yapa yapa ileriye gitmeye alışmıştı.Vassıada'da gene ileri gitmek istedi.Fakat artık yol bitmişti,kendisini dışarı çıkardılar.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • 99 Reşat altınının bulunduğa yer oklu)Bulunan altınlar Defterdarlıkta teşhir ediliyor.Üsküdar'da bir evde 99 affın bulundu Ameleler altınları ceplerine doldurmaya çalıştı.Bâz açıkgözler de gece toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • A.P.milli menfaatlere uygun hareket ettiğini teşkilâtına bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Adalet Partisi Genel Başkanı dün teşkilâtına bir genelge göndererek «Kanun,nizam ve ı illi menfaatlere uygun yoldaki çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • RUSYA'DAN DÖNDÜ mm [A.P.üç senedenberi Rusya'dr bulunan ingiliz caz şar kıcısı Geri Scott,6 gün önce Moskova'da evlendiği kocasıyla birlikte Londra'ya dönmüştür.Geri Scott'ıın kocası Igo Fischer piyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • Vatandaşlar 13,5 liradan 200 dolar alıp bir günde dışarı gidebilecekler ANKARA,HUSUSÎ BAKANLAR Kurulu,dün buğday fiyatlarına kiloda 5 kuruş zam yapılmasını,yurt dışına çıkacaklara beheri 13,5 liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • USE MEZUNLAR!1970 YILINA KADAR ÖĞRETMEN OLACAKLAR ANKARA,HUSUSÎ Yedeksubay öğretmen sistemine 1970 yılına kadar devam olunması ile ilgili kanun tasarısının hazırlıkları tamamlanmıştır.Tasarının gerekç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • BİR CASUS 12 YILA MAHKÛM OLDU ANKARA,HUSUSİ Birleşik Arap Cumhuriyeti hesabına casusluk yapmaktan »anık Asım Aytek dün Askeri Mahkemede 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına mahkûm edilmiştir.Asım Aytek hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • Valiler bu gibi şahısları bir ay nezaret altında tutacaklar.Tavas olayını PTT Müdürü tertiplemiş ANKARA,HUSUSÎ HÜKÜMET devrim aleyhtarı hareketlere tevessül edenler hakkında çok şiddetli tedbirler alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • Transfer edilen yankesici Elmas arkada)ici çocuk 2 bin nsfer ücreti aldı Cezai* ehliyeti olmayan Elması elde etmek maksadiyle diğer çeteler de harekete geçtiler [HALİT ÇAPIN] ZABITA tarihinde ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • Hava kuvvetlerinin 50.yıldönümü Dün kutlandı İstanbul göklerinde uçaklarımız 50 rakamım çizdiler Türk Hava Kuvvetlerinin 50.yıldönümü dün Ankara,İstanbul,İzmir ve Eskişehlrde törenlerle kutlanmıştır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • tot^W»J!W*W 1*g£ *4U r* Bill IICM A I ADI V A If İlli AÇTI Sovvct Başbakanı Kruşçev,Başkan Kennedy ile buluşmak üzere bugün VI-BULU^MmLAKi YmİVİNLMOİI yana'ya gidecektir.Dün Bratislava\a varışında ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • Tahranda askerler telgraf merkezini işgal ettiler TAHRAN,A.P.200 polis ve asker,Tahran'ın telgraf binasını İşgal ederek grev halinde bulunan 300 telgraf operatörünü işbaşı yapmağa mecbur etmiştir.Poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1961
  • dertli dolap NEZİHE ARAZ A Hususi bez cilt 5 renkli gömlek 304 sayfa lî lira Potta İla ödemeli olarak gönderilir.ATLAS KİTABEVİ Ankara Cad.Ne.83 İstanbul tutmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • ÜT' tut fc*"fr*ıV* İstanbul'da yeni bir araç 4 KANGURİNO OTOMOBİLİ,kamyonu,at arabası ve yayan ile irinden çıkılmaz bir dert halini alan istanbul trafiğine bir de Kangurino katıldı Beyoğlunun en kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • ppipi^wl OĞLAK BURCU V5 [22 Aralık 20 Ocak] Dikkatinle dağınık.Bugün mühim saydığımı problemlerle meşgul olacaksınız,önce dinleniniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tatlı bir sabırsızlık duyacaksınız.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • AYPERI AKALAN ISTANBUL SOKAK KIZI İRMA IRMA LA DOUCE)Y«zan:Alexandre Breffort.Müzik:ftlargtıeritte Monnot.Tlirkçeye çeviren:Nisa Serezli.Şarkıların Türkçesl:Melih Cevdet Anday.Sahneye koyan:Haldun Don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • •I I III İllinin I ill I 111 IIII M ı IHI.Ill 111111IIIII111IIIIIII11| II11II111 Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 I İki mars 7.35 Neyler 7.40 Kur'am Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • 1 BULMACA 1 BU BULMACANIN OBfALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)PAKtKAiJIK.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 I 5 6 Ll 7 8| 1 9 SOLDAN SAGA:Ba rışlık;Kapının bir kısmı 2 Sevgide üstün tutulan;içtimai bir vazife gaye il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • Mal canın yongası KAR LARM OTONUZUN iSİGORTASr-İL.6571 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • AÇIK TEŞEKKÜR Muvaffak olamayan bir prostat ameliyatı dolayısila or.bir aydır çekmekte olduğum azap ve ıztııabı hfîik müdahalesile bertaraf ederek bani aıhhatlma kavuşturan ilmi kadar insanlığı da yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • M E V L 1 D Divan Şâiri Yenişehirli Avnl Beyin torunu.Maarif Basımevi memurla] ından Merhum AVNİ AKTUÇun 3.6.19€j 1 Cumartesi öğle namazını müteakip ihaleli Camiinde okunacak mevlidine butun dost,akıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • MEVLİD-I NEBEVİ Cole kıymetli «die büyüğümüz Arpacı tSHAK KIRMACI'nın vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 2 Haziran bugün)Cuma günü Beşiktaş Sinan Paça Camii Şerifinde öğle namazını müteakip kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • HALÛK CİLLOV PROFESÖR OLDU İstanbul üniversitesi Senatosunun dünkü toplantısında iktisat Fakültesi Doçentlerinden Gazetecilik Enstitüsü Müdürlerinden ve gazetemiz yazarlarından Doçent Halûk Cillov'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • ADAM TEHDİT EDEN BİR BEKÇİ YAKALANDI Dün gece istiklal caddesinde sivil dolaşmakta olan bir bekçi,îzzet Badem isimli bir sarhoşu bıçakla tehdit etmiştir.Mustafa Yavuz ismini taşıyan bekçi 11 santim uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • S.Enstitüsünde 84 öğrenci Sınava giremedi Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü eon sınırlarındaki 84 öğrenci devamsızlık İddiası ile okulu bitirme sınavlarına kabul edilmemişlerdir.Mensucat ve Enstitü bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • SİNEMALAR BEYOĞLU 44 84 30)Anthony ATLAS Tel:440835)Ask Uğruna ölenler Arturo de Cordova İspanyol filmi.EMEK Tel:44 84 39)Büyük Ülke Gregory Peck Renkli tng.İNCİ Tel:48 45 95)1 Satın Alınan Adam Gökse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • Engeç 15 Haziran 1981 de ayjaçajt ORTA ve LİSE İMTİHANLARINA HAZIRLIK YAZ LİSAN Kurslarınaöğrenci kaydedilmektedir.BERLITZ LİSAN DERSANESİ istiklal Caddesi 300 Sumerbank sokağı İL.fi512 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN:Odalar Birliği tarafından 88 kota sıra numarasında kayıtlı sentetik ve sun'i elyaf için trikotaj,çorap,pamuklu ve ipek dokuma,pamuk ipliği ve pamuklu kombine ile flokaj sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • MEVLİT Kıymetli aile büyüğümüz MUSTAFA MURTEZAOĞLü'nun aziz ruhuna ithaf edilmek üzere ebediyete intikalinin 40 mcı günü münasebetiyle 4 Haziran 1961 Pazar £Ünü öğle namazını müteakip Fatih Camiinde M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1961
  • ııımıı umu ıııniHim.ııi'imu Dış seyahatler I" ZUN lâfın kısası,bir memlekette seyahat i J hürriyeti yoksa,o memlekette hürriyet yoktur.Geçen on yıl içinde bu hürriyet E gitgide öylesine kısıldı ki.dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Şeker ve "Merenge„ ülkesinde İR DIKTAT ah Sami KOHEN KARAİPLERDEKİ bir «seker ülkesi» daha,dünyanın gözlerini üzerine çekmiş bulunuyor.Küba'nın Güney Doğusunda,60.000 km,karelik bir ada üzerinde kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • ir ay için ÎS0O kişi işîmn çakan Lâstik İş kolunda 700,deri ve debağ iş yerlerinde de 500 işçinin işlerine son verildi Sendikalar işvereni lokavtla itham ediyor Son bir ay İçinde şehrimizde çeşitli iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • a e »Al Geçen yıl ingiltere'de yılın genç kızı geçiuAd fiULC VİlVllUn len Judy Huxdable,müzikal bir revüde bas rolü almıştır.Kesimde,güzel genç kız ortada)iki arkadaşıyla birlikte görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • İki çocuk mahkemede babalarını itham etti Samatya cinayeti dâvasında kaatilin çocuklarının konuşması sanığı ve salondaki dinleyicileri ağlattı Samatyadakl evinde karısı Nimet Ersözer'l,ustura İle boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • TASARRUF uii n zor safhası Tasarrufa başlamak içirt GARANTİ RANKEST;enıririizdediiY İL.HM M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • «Pravda» Mısır basınına karşı hücuma başladı MOSKOVA,A.P.Sovyet hükümeti sözcüsü «Pravda* gazetesi,Mısırın İleri gelen gazetelerine şimdiye kadar görülmemiş şiddetle hücum etmeğe başlamıştır.Rus gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • ABANA İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Türklyenln en köyü ABANAda günda 6 saat dert bol gıda,deniz,eğlence va her be} kivi/e bir İngiliz öğretmen,ücretıir broıür isteyiniz-«^İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA 0| t»Mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Türk mallarına «T.S.E.damgası vurulacak ANKARA,HUSUSÎ Yedi ay önce kurulmuş olan Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu yönetmeliği dün açıklanmıştır.Türk Standartlar Enstitüsünün kurulup faaliyete geçmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Jandarma karakolunda dövülerek öldürüldü ANTALYA,HUSUSÎ Geblz nahiyesinde Ali Aktag adında tüfek hırsızlığından sanık bir çahs n Jandarma karakolunda dövülerek öldürüldüğü iddia edilmekledir.Uzatmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Mayınlardan iki Suriyeli parçalanarak öldü ŞAM,A.P.Türk Suriye hududunu geçmeğe çalışan lkiı Arap,Türk topraklarındaki mayınların patlamaslyle ölmüştür.Suriyeli bölge subayı olay hakkında Türk makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Pancar müstahsiline 665 milyon lira ödendi ANKARA,HUSUSÎ Şeker fabrikaları 1960 yılı kampanyasından pancar müstahsiline olan 665 milyon 893 bin liralık borçtan 55 milyon 199 bin lirasını ödemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • 6TONLUK BMC DİZEL MOTORLU şoför mahalli kamyonlarımız gelmiş ve acentelerimize teslim edilmeye başlanmıştır.Memleketimizde binlercesi çalışmakta olan AUSTİN kamyonlarının bu kerre,müşterilerimizin ısr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • BABASININ YÜZÜNDEN KÖR OLDU yüzünden,dokuz ayhk oğlu Michael'in İki gözünü birden kör etmiştir.Yaramazlık yapan bebeğin yüzüne olanca kuvvetiyle» tokat atan ve çocuğun yüzünü çürükler içinde bırakan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERE 6 ncı sanayici kotasmm 52 ve 53 sıra numaralarında kayıth maddeler için Birlikçe Odamıza yeniden dolar tahsisi yapıldığından ihtiyacı olan sanayicilerimizin 7/6/1961 Çarşamba a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Yüzlerce Türk Tekrar Kıbrıs'a Dönmek istiyor Türkiye'de yerleşen bu Kıbrıslılar,yeni iş sahaları açacaklar LEFKOŞA,HUSUSİ Uzun yıllardanberl anavatana yerlesmig olan binlerce Kıbrıslı Türk,Kıbrıs'a dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Vasıta bulamadığından Belediye bu yılki imar faaliyetini durdurdu Belediye bu yıl imar faaliyetini durdurmuştur.1961 yılı imar programı ile İlgili yol ve çeşitli inşaat yapılmayacaktır.Bu karara Bayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • İskân Fonu Türkiye'ye 1,5 milyon dolar borç verecek ANKARA,HUSUSÎ Avrupa iskân Fonunun Türkiyeye 1,5 milyon dolar tutarında vereceği borçla İlgili anlaşma,Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş ve dün yürür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Almanya'da Yunan işçilerine eşit hak tanınıyor BONN,A.P.Batı Almanya İle Yunanistan arasında Almanyada çalışmakta olan 40.000 Yunan İşçisi hakkında yeni bir anlaşma İmzalanmıştır.Buna göre Almanyada ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Ali Nüzhet Göksel dün vefat etti Vefa Lisesi Edebiyat Öğretmeni v« Ziya Gökalp'ın damadı Ali Nüzhet Göksel vefat etmiştir.Merhumun najj bugün 35 yıl emek verdiği Vefa Llseslndekl törenden sonra Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • Cezayir Emniyet Müdürü öldürüldü CEZAYİR,A.P.RADYO Cezayir başkentinin Emniyet Müdürü Roger Gavory dün sabah evinde ölü olarak bulunmuştur.Komiserin başına sert bir cisimle vurulduğu ve bu yüzden öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • r.Hill ml.11 mm TAKVİMDEN I BİR YAPRAK I Sualler ve cevablar I KUYUCULARIMLA yaptığım hasbıhallere nasıl bir başlık li koymak lâzım geldiğini şimdiye kadar tâyin edemedim.«Okuyucularımla» dedim,ma'lûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • 11 AĞUSTOS Öğrenci Hesapları Kof debinde 48,000 Liralfk jKrşmlyeler 3 Kişiye:Tahsil boyunca idoÖÖ'er Lira Yatılı Okul Ücreti 1 Kişiye KKK)Ura 2 Kişiye:500Fer Ura 495 Kişiye 16000 Liralık çeşitli para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden TEKLİF İSTEME İLÂNI Karadeniz Samsun Çaltı Burnundaki Gardiyan lojmaıu inşaatı için teklif alınacaktır.1 işin keşif bedeli 61.437.40 TL.o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1961
  • riüTESı DM TAUA SATW MtfTRî MA-TıM BuTfE.SAN BAŞIIİC.UftlA ÇIKTIite 5^^^^:FARÎSlîUftM İŞİ ALAYA PoK.MÜMt&Du V£ PÜNVA POLİSİNİN HAVSÎYBTÎ ffilî PAftALtJC OLMUŞTU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • XX XXX XKX* i BOŞBOfiAZ.Ul»C EOtP OC TEZSÂMTARA AO Nu*\AJZ4 PABUÇ fiı'y.OkStM.f SQVWE AAE ŞAKIM Su BE3 A^aJCKABIY» BaSCNECElcSff UZ SON *0O4DlCZ~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • İHİBHBI Bu 6ÜM YEW/ecg4 ftay 1Q/VıERA ETMEbûşimi ogsoe Bf Vine BEN UgTAgA V J ıM Su ıcfiyoe TÜCCAR.YtV/W »cACAtCÇi VAR.Tl BET'TEN TA mi'ND'E KADAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhtelif Cins Malzeme Satılacaktır)Aşağıda cinsleri bildirilen muhtelif kalem eşya karşılarında gösterilen tarihlerde açık arttırma ile satılacaktır.Taliple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 idaremiz ihtiyacı olan 44 ton Patates Nişastası mevcut şartnamesine göre pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 16/6/1961 Cuma günü saat 11 de Tepebaşındaki Tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • ALMANCA DAKTİLO ARANIYOR İstanbul Teşkilâtımızda çalışmak üzere ALMANCA daktilo bilen lise mezunu bir genç bayan iyi ücret ve çalışma çartlanyle aranmaktadır.Bir hâl tercümesini ihtiva eden müracaatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 80 T.L.5 İnci «ay*eda santimi Zâmm 85 TJL Birinci tayfada baslık US Tl* DQiOn,Nisan,Nikâh.fat rt Teşekkür Hânları I santim* kadar M Tl* Küçük Hânlar kelime*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • Umumi NesHyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Meıul Müdür HASAN YELMAER Magazin kısmında Mesul Müdür.IIALtT KIVANÇ Spor kısmında Mesul Müdür NECMİ TANYOLAÇ îdare Müdürü NURETTİN DEMİRKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • Hlcr!CUMA Rumi 1380 2 1S77 Zilhicce Haziran Mayıs 18 19 6 1 W VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne* 4.20 8.55 öğle 12.12 4.37 İkindi 16.11 8.36 Akşam 19.35 12.00 Yataı 21.34 1.59 Imsâk 2.15 6.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • HAYIR 71 Artık matmazel Mavte konuşuyordu,çabuk konufuyor,çenesi makara gibi isliyor,soluk almadan anlatıyor,içini boşaltıyordu.Hastahanenin karanlık avlusunda gördüklerini hikaye etti:Gras'ı David'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • i'lilll!lll!l!ll!l!lillll!ll!l!lll!l!l!l!ill!l!lillillilıl!lini!iii;i BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ SADEDDİN HEPER ONSEKtZİNCÎ yüzyılın sonlarında yetişmiş olan büyük bestekârlarımızdan biri de hiç Şüph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1961
  • HER ZAMAN ZARİF Amerika'nın en iyi giyinen kadınlarından biri olan Bayan Kennedy'nîn elbiselerini Amerikan desinatörü Oleg Cassini hazırlamaktadır.Gene Tierney'in eski kocası olan Rus asıllı Cassini,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Bir yankesici çocuk 2 bin lira transfer ücreti aldı Baştarajt Birincide Son zamanlarda taksilerle yankesiciliğe çıkan yedi büyük çetenin reisleri şunlardır:Perihan,Zütire,Arzu,Kerlman,Pantuflacı Muzaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Bulgarlar 3 motorumuzla 17 balıkçıyı tevkil ettiler Baştarafı Birincide buradan da Dıjişlerl Bakanlığına aksettirilmiştir.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ ANKARA,HUSUSÎ Bulgarların iğneada açıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Buğdaya 5 kuruş zam,dışarıya seyahat serbest Bastara.fi Birincide lanacak ve yurt dışına çıkış bir İki güne kadar serbt bırakılacaktır.Turist dövizi alarak yurt dşına çıkacak vatandaşlar her dolar İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Devrim düşmanları için sert tedbirler 9 Baştnrıifı Birinciae durdurmak için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.TAVAS OLAYİ DENİZLİ,HUSUSİ Tavas İlçesine Dağlı Kızılcabölük bucağı müdürü Edip Kanıo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • İşçi Partisinde ihtilâf IZMtR,HUSUSİ İşçi Partisi izmir ti idare heyeti arasında ihtilâf ç'kmış ve bu yüzden teşkilâtta geniş çapta istifalar olmuştur.Bir müddet önce il idare heyetinden ayrıhn üç kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • ÇANKAYA Gıda Pazarı Koli.Şti.YAZ MEVSİMİ Dolayısıyle SAYFİYELERE gitmiş olan sayın müşterilerinin bütün ERZAK ihtiyaçlarını yeni ihdas ettiği HUSUSÎ SERVIS'lc Haftanın muayyen günlerinde bizzat yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • i J 4 'J tfSwIİ8fi«fc I I!ı Butun ^YAKINDA Bakkallarda FAAL 32 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Üsküdar'da bir evde 99 altın bulundu Baştarafı Birincide da definenin bulunduğu yere kosuşmuşlardır.Amelelerin telâşı ve bağırıp çağırışmaları görülünce mesele polise intikal ettirilmiş ve yapılan ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • USE MEZUNLARI 1970 YILINA KADAR ÖĞRETMEN OLACAKLAR Buştarafı Birincide EĞİTİM PLÂNLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ Beş aylık bir çalışma sonunda tamamlanmış olan Millî Eğitini Plânlama Kurulu raporları,ihtiyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Toprak kaymasından Paris'te 15 kişi öldü PAJtîS,A.P.Paristekl bir banliyöde toprak kayması neticesinde 15 kişi ölmüş,30 kişi yaralanmıştır,kokaklarda yılan gibi kıvrılan çaUaklar husule gelmiş,havagaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • HiLTONDAKi İLK ZEHİRLENMENİN SEBEBİ:DONDURMA Mayıs ayı İçinde Hilton Otelinde meydana gelen İlk zehirlenme olayı İle İlgili Adil Tıb Raporu Savcılığa verilmiştir.Raporda «Zehirlenmenin vanilyalı dondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Sabık Mebusların sorgusu başladı Baştarafı Birincide Sanık Necmettiü Önder arkadaşlarının fikirlerine iştirak etti.Komisyona seçilmesinin tek sebebinin Meclise bir taleDe gibi devam etmiş olmasından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • BÖLÜKBASI "HİLELİ SEÇİME MÜSAADE EDİLMEYECEK,DEDİ ANKARA,HUSUSİ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,Çiçekdağda yaptığı konuşma da,«Hileli ve baskılı bir seçime,ne İhtilâlcilerin şerefi ve ne de Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Dünya Serbest Güreş Şampiyonası başlıyor Baştarajı Altıncıda piyonada serbest güreş mili!takımımızı 52 kiloda Cemal Yanılma/57 kiloda Hüseyin Akbaş,62 kiloda Yunus Pehlivan,67 kiloda Hayrullah Şahin,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • DİNÇE!Gömlek ve Pijamalarda yeniden indirilmiş UCUZ FIATLARLA SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR.DİNÇER MAĞAZASI Sultanhamanı Rızapaşa Yokuşu No.99 İSTANBUL i İL.6575 51 ı—ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • HASKA TİCARET KOLLEKTİF ŞTİ.Muhtelif renkli,4 vitesli;döner,Yeni Tip,FLIP LUX marka 35 sm.lik Masa ve Ouvar VANTİLATÖRLERİ ilo ROBUSTA Erkek Bisikletlerini piyasaya arzetmiştir Toptan Satış Yeri:Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı FAYDALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarını teskin eder IMiKLlp nezle başlangıcında basarı ile kullanılır MBBI^^^^-m ILARINA Sağlık mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • Dün Norveç.1-0 Mağlûp ettik Baştarajı Altıncıda ölgün bir kaleci hüviyetiyle bu çimçek adamın vuruşunu katlayıp,dürerken tribünlerdeki Türklerin rahat bir nefes aldıklarını hissediyorduk.10.dakikadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK 9 AKIŞ Nişanıejında S odalı konforlu kat 110.000.Tel:48 38 08.AKIŞ Nişantaşında 6 odalı konforlu kat 115.000.9 AKIŞ Rumeli Caddesinde 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1961
  • ERDEK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kazamız Marmara Nahiyesi Hükümet Konağııun 22104.41 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltmesi 21'6''1961 Çarşamba günü saat 15 de Malmüdürlüğü oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1961
  • 52 KILO Çcmal Yanılma,1034 te Çarşamba'da doğdu.İlk defa milli oluyor.Bekârdır.Atak rtiliyie istikbal Badeden genç elemandır.57 KİLO Hüseyin Akbaş,1933 te Tokatta doğdu.5 defa Dünya şampiyonu olan doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • KISA HABERLER GALATASARAY profesyonel takımı Pazar günü Adapazannda Adapazarı karması ile bir karşılaşma yapacaktır.Sarı Kırmızılılar aynı gün otobüsle şehrimize döneceklerdir.AHMET Kılıç adında bir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • Mahallî ligin bütün maçları Pazar günü Bu hafıa yapılacak bütün mahallî lig maçları pazar günü oynanacaktır.Hepsi Spor Toto'nun otuz dokuzuncu haftasına dahil bulunan karşılaşmalardan Anadolu Beylerbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • igwg8S«g«!fŞK GÖZTEPE Bu hafta cumartesi ve pazar günleri şehrimizde Gençlerbirliği ve Adana Demirspor ile Millî ligdeki son maçlarını oynayacak olan Vefa ve Göztepe takımları dün son çalışmalarını ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • Demirspor'lu Süreyya G.Birliği ile anlaştı ANKARA,HUSUSÎ Demlrspor profesyonel futbol takımı orta hafi Süreyya dün Genclerblrliği kulübü ile tam bir anlaşmaya varmıştır.Genclerblrliği reisi Orhan Şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • Yüksek Okular atletizm bölge EsirisıciükSeri İstanbul Yüksek Okullar atletizm bölge birincilikleri Cumartesi günü Fenerbahçe Stadında yapılacaktır.Saat 15 de başlıyacak olan müsabakaların programı şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • Kürek mMı takımı 9 Temmuzda seçilecek 23 Temmuzda Sofyada Bulgaristan ile yapacağımız müsabakaya iştirak edecek kürek milli takımımızın seçmeleri 9 Temmuz Pazar günü Herekede yapılacaktır.Federasyon K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • KULÜPLER BUGÜN TOPLANIYOR Kulüp idarecileri bugün saat 17 de İstanbulspor kulübü lokalinde toplanacaklar ve asker futbolcular için çıkarılan iç hizmet kanununun tadilât* uğraması hakkında bir görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • 1%1-62 fıkslurunu kulüp temsilcileri fesbil edecek 3 Temmuzdaki toplantıda anlaşma olmadığı takdirde fikstürü Federasyon hazırlayacak ANKARA,HUSUSÎ 1961-62 sezonu Millî Lag fikstürünu tanzim etmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1961
  • Oslo'da oynadığımız Dünya Kupası eleme maçında Dun Yağmur altında ve kaygan sahada yapılan müsabakada Millî Takımımıza galibiyeti 16 ncı dakikada Metin Oktay kazandırdı r-Ja' 1—1 Neticeyi müdafaanın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor