Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • ün ye ANKARA,HUSUSÎ ADALET Partisi Merkez İdare Kurulu,3 gün süren toplantıları sonunda,dün yayınladığı tebliğde C.H.P.ye şiddetle çatmış ve Adalet Partisi bünyesinde şaibeli kimselerin bulunmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • TROLEYBÜSUN ill ¦t deneme 1 seferi dün yapıldı Trolcybiislerin ilk tecrübe seferi Topkapı ile Aksaray arasında dün saat lü da yapılmıştır.Bu tecrübede istanbul Vali ve Belediye Reisi Refik Tulga,I.E.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • Traktöre mukabil İNSAN!NEW YORK,A.A.A.P.Küba İhtilâl Konseyinin New Yorktaki merkezinden yayınlanan bir bildiride,Küba hükümetinin 1200 esiri 500 traktörle mü'ıadele etme yolundaki teklifini kabul ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • Plaj [A.P] İ4*ÎK QU—Paris'de Jacqu-IÇIn Cilİa es Maim Moda Evi,plaj kıyafetlerini teşhir etmiştir.Resimde çoban abası tipinde bir plaj Kıyafeti görülmektedir.Siyah ve beyaz renkteki aba,ayni renkte bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • Fırtınadan Sivas toz altmda kaldı Bacalarla kiremitlerin havada uçuştuğu şehirde hayat felce uğradı.Elektrik kesildi SİVAS,HUSUSİ 1DDETL1 bir fırtına şehirde hayatı felce uğratmış ve Sivas bir toz bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • ¦A DAVİVAIİA f*İl#f*İ1# Pazar sezmesine çıkan hemşehrilerimiz dün şehrin muhtelif yerlerinde entresan Uy UAMMIIIM VİYvlV hâdiselerle karşılaştılar.Karaköy meydanında bir otomobilin üzerine çıkan hatip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • İran'da Cento Aleyhinde Nümayişler oldu TAHRAN,A.P.Şiraz Üniversitesi öğrencileri,Üniversite binasında toplantı halinde olan CENTO sıhhat komitesi aleyhinde nümayiş yapmışlar ve komitenin derhal dağıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • C.H.P.İller ile Y.T.Pmensupları dövüştü SİVAS,HUSUSİ Gürün ilkesinde C.H.P.İllerle Yeni Türkiye Partisi mensupları arasında taşlı sopalı bir kavga olmuştur.Sekiz C.H.P.li köylerde delege seçimine gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • ÖRFÎ İDARE ÜÇ AY UZATILACAK ANKARA,HUSUSt Ankara ve istanbul'da Örfî İdare üç ay daha uzatılacaktır.Bu konudaki Başbakanlık tezkeresi bugün Kurucu Mecliste görüşülmek üzere gündeme alınmışt-r.Kuıucu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • DiNi SİYASETE ÂLET EDEN ALTI KUYRUK YAKALANDI MARDİN,HUSUSİ Dinî siyasete alet eden 6 kuyruk yakalanarak Garnizonda nezaret altına alınmışlardır.Bunlardan İkisi müezzindir.Dördü ise müfrit D.P.tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • Ayazagnrta takla atıp 35 ki5inin ağır ve hafif yaralanmasına sebcb olan kamyonun kuldan aonrşki hail*.Trafik kazaları:1 ölüf 38 yaralı var BAŞBAKAN YARDIMCISI FAHRİ ÖZDÎLEK'İN BİNDİĞİ VASITA DA DÜN BÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • de SERSERİLERE İBRET YAPTIRILDI 'Biz serseriyiz,yazısı taşıyan insanlar dört ayak vaziyetinde bekletildiler Halk pirinç yerine I arpa yemeye davet edildi SEUL,A.P.A.A.RADYO HTİLÂL kabinesi dün yemin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • FÖRD SERVİSİ FORD TAUNUS ZEPHYR CONSUL Fabrikada eğitim gören elemanları ile emrinizde KODAMAN CAD.46 N i SAN TAŞ Tel.48 44 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • Kasını Giilck,C.H.P.Beyoğlu İlçe Gençlik kongresinde konuşuyor.Oülek:'Blöfleri çok gördük,dedi Eski Genel Sekreter ihtilâflar hakkında konuşurken İdare Heyetine mensup olan azalar salonu terketti CH.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • İKTİBAS Falilı Rıfkı Alay,dünkü enfes yazısında şöyle diyor:«1908 de kurtulduk.Olmadı.1922 Ağustosunda kurtulduk.Hayır,1923 Ekiminde kurtulduk.Daha doğrusu.1950 de kurtulduk.Fakat asıl I960 27 Mayısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • 200 milyonluk yatırım projesi tasdik edildi ANKARA,JfUSUSt Devlet Plânlama teşkilâtı 200 milyon liralık yatırım projesini onaylıyarak.Maliye Bakanlığına göndermiştir.Bu projeler ziraî ve sınaî sektöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1961
  • İmrolı'da Hazırlıklar başladı,Haziran ayı sonuna ANKARA,HUSUSÎ YASSIADA sanıklarına verilecek hapis cezaları için İmralı Cezaevi seçilmiş ve bu konuda hazırlıklar ilerlemiştir.İmralı cezaevi iki kısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • Wf mektup Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Yeni bir gazetenin kısa zamanda beğenilmesi,sevilmesi yüksek satışlara erişip tutunması kolay değildir,ilk aylar hattâ belki de yıllar)zarar etmeyi *öze alacaksını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • VOLVO KAMYON YEDEK PARÇALARI V fi II V f)Kamyon yedek parçaları bol miktarda gelmiştir Alâkalıların biran evvel;jCTANRIH 'HA Durmuş Bayraktaroğlu ve Ortağı Adi lüinnUULUn.Komandit şti Tepebası Befir F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • m IBIBHIHIIll d OTOMOBIC TRAKTÖR.KAMYON VE j HER TÜRLÜ DEMİR VE TAHTA AKSAM İÇİN EN İDEAL SENTETİK BOYA URMUŞ ff AŞAR,ve OĞULLARI BOYA,VERNİK iff V t RE Ç NE*.F ABRİK AL ARI,İZMİR B»aEBHHAI«MaNWMaUp^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • COMMUTER T&B LASTİKLERİ Derin ve zikzak tırnakları ile azamî çekiş,geniş tabanı sayesinde fazla kilometre.Sık Nylon örgüsü ite yüksek emniyet.SAFETY TENEZZUH LASTİKLERİ Ucuz fiatla yüksek kalite,Sessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • YENİİTHÂL ETTİĞİMİZ Jtâlyah HASIR ŞAPKA KEMERLER 40 TL.10TL.YEKTA İSTİKLAL CAD;234-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • Dariişşafakadan Yetişenler Cemiyetinden Mektebimizin 1901 mezunlarından muhterem ağabeyimiz:AVUKAT Yusuf Hafid HANTUĞ'un vefatını haber vermekle çok müteellimiz.Merhumun cenazesi bugün öğle namazını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • DARÜSŞAFAKA CEMİYETİNDEH Darüşşafakamız mezunlarından ve idare heyetimizin elli küsur senedenberi fasılasız olarak âzâlığını yapmış bulunan:AVUKAT Yusuf/Haf id HANTUĞ Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • KIBRISLI GAZETECİLER ŞEHRİMİZE GELDİ Hükümetimizin davetlisi olarak birkaç gündenberi Ankara'da bulunan Kıbrıs'h Türk ve Rum gazetecilerden müteşekkil 15 kişilik bey'et uçakla İstanbul'a gelmiştir.Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • İDARECİLER GELMEYİNCE KONGRE YAPILAMADI İstanbul Arabacılar derneğinin olağan UstU kongresi dün idare heyetinin toplantıya gelmemesi dolayısiyle yapılamamıştır.Eminönü öğrenci lokalinde kongreye gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • HARB SÂNAYİ İŞÇİLERİ î ZAM İSTEDİ istanbul Askerî İşyerleri Harb Sanayii İşçileri Sendikasının dün yapılan yıllık kongresinde muvakkat işçilerin daimi kadroya alınmaları ve umumi bir zam yapılman iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • ACI BİR KAYIP İstanbul Barosu Avukatlarından,Darüşşafaka Cemiyeti İdare Heyeti âzasından ve iffet Hafid,İsmet Ander,Mefkure Şerbetçinin pederleri,Nazif Ander,Mecdettin Şerbetçinin Kayınpederleri,Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • BAYRAM TATİLİNİZİ İYİ GEÇİRMEK İÇİN DERHAL FfiİBEm SUPER THERMOS Çanta şeklinde)ALINIZ Piyasaya mahdut miktarda sunulmuştur.SATIŞ YERİ:OTOLASTİK TAKSİM MEYDANI OTOBÜS DURAĞI Tel:48 34 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • l'II.IHIIII.I.IH.IIIHI.I.IMI.I.Illlt.IHIIIIII1.II.II.I.I.I.Mİ.UII.I.I.MIİIIM.1II.I.I.IHM.III.IU.II.I.II.II.IIIIIIII1.I1I.III.Ml.u.İSTANBUL 7.27 Açılı» ve program 7.30 İki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • BULMACA 1 2 3 4 5 öter la ı 7 8 9 BL 1 BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Kınlama;Tambura nevinden t İ 'liVi' I'Oifl bir saz.2 Bir »eyİn asi)3 4 5 6/Şimdiki zaman.3 Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • OĞLAK BURCU U [22 Aralık 20 Ocak] Bir davette çok beğenileceksiniz.Talihinize bile tesir edebilir bu.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Biri size müşkilât çıkarıyor.Sinirlenmeden idareye çalımınız.BALİK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • f SİNEMALAR İ v_J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Lekeli Melek Peter Van Evck Fransızca.2.Hafta)SUARE:cSokak Kızı Irma» Müzikli komedi Haldun Dormen Tiyatrosu EMEK Tel:4 İMİ.Mm Uçan Cambazlar Svfl Rolleck Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • GAYEMİ?EN JYİYt EN UCJJZA SATMAKTIR i BAYKÂMt^lAYIŞİLE f Ö,İpek Kadifeli,Namaz Seceade^i T.L.35 #'tpek Kadifeli masa pttüsü 60;9 İpek Kadifeli Tül Perdeden 150 cm.25 s İpek Jakarb Yatak.Örtüsü 140 En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • I Şerefnur DEDEOGLU ğ î ile I Ömer DEDEOGLU Evlendiler.Kervansaray 21/5/19C1 Û İ^\^»&S8S^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • SÜVARİ İLE ÇARKÇIBAŞI GEMİDE KAVGA ETTİ Şilepçilik İşletmesi müfettişleri «Manisa» şilebinde cereyan eden bir kavga hâdisesine elkoymuşlardır.Gemi süvarisi Kâzım Evrengll ile Çarkçıbaşı Abdülkadir Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • Fren yüzünden otobüs biletçisi hastanelik oldu Şoförün yaptığı ani bir fren neticesinde bir otobüs biletçisinin kaburga kemikleri kırılmıştır.Yusuf Çolakoğlu İdaresindeki 99 hat sayılı otobüs Eminönün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • BELEDİYEDE KADRO-LARI 1 ER AYLIK OLACAK Belediye Encümeni kararı İle E cedvellnde İstihdam edilecek geçici işçi ve hizmetli kadroları birer aylık olarak tanzim edilecektir.Alâkalı daireler bu kadrolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • BAZI GAZİNOLARA RUHSAT VERİLMEDİ Yaz sezonu münasebetiyle faaliyete geçmek üzere hazırlık yapan bâzı içkili gazinolara civarın sükûnetini İhlâl ve asayişi temin gerekçesiyle ruhsat verilmiyecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • ALACAK YÜZÜNDEN BÎR ŞOFÖR BIÇAKLANDI Ahmet Basoğlu isimli bir şoför dün Kasımpaşada alacak meselesi yüzünden çıkan bir kavgada Mehmet Erkan adındaki bir genç tarafından bıçakla yaralanmıştır.Yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1961
  • III İlli III III İlli III UM III Mill Bir tarih sayfası AHMET Bedevi Kuran'm Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele» tarihini okuyorum.Türkiye'de İ çok uzun yıllardanberi sürüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • Karısının ağzından 1-3 T LAN aylardanberi kapsül Xx üzerinde çalışıyor ve eve pek seyrek gelebiliyori du.Feza yolculuğundan iki hafta kadar evvel Cape Cana-I veral'e giderek onu ziyaret ettim.I Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • GARANTİLİ,AVRUPA LASTEKS MAYO HAZIR ve ISMARLAMA TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI T(t:*^0582 mo s 'T1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • imiuzce KONUŞMA İçin kayıtlar bafladı.Ayrıca TOrklyanln fct# r.rind.MEKTUPLA EĞİTİM 6Jr«tmınl«rl» DERSANEMlZDE kwrilar İçin Oarvulı fcrafOr fetaylMİa BATI DİLLERİ OKULU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • İm mektv&ü omuoıtiyl mm kö:JMH «UN DÜŞÜNME ANDA i'tft AdSEM LÖ-PEN PWB tiı ^MAM.ARI fliti 6EIDİMİI MOW T P£hr/iK/SENLİN DSNh MOIHES.AMfM4 DİKKATİ!LEM APAMıN 6ÖTÖH OLüMUlf.uîOSTltta HE-JL 9ASARA5ÎLECB&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • 6-8-12-15-9-27 Beygirlik IİZEL MOTORLARI ALÇAK DEVİRLİ fi ve bol YEDEK PARÇALARI gelmiştir.Türkiye mümessili:İHSAN KENT Tahir han kat 5 Rıhtım cad.No.203 Istanhn Tel:449903 P.K.298 Galata ACENTELERİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • BAYRAMDA ve TATİLDE Yapacağınız en makbul hediye Dünyaca maruf bir Fransız PEJO bisikletidir.MERKEZ IŞIK İTHALÂT Galata Bankalar cad.80/1 Tel:448366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • DİŞLERİNİZİN ÇÜRÜMESİNİ İSTEMEZSENİZ YENİ KOKU ve YENİ FORMÜLLE HAZIRLANMIŞ KOLYNOS SUPERWHITE Diş Macunu KOLYNOS SUPER WHITE Diş Macunu ALTIN KÜPÜ BİLGİ YARIŞMASININ 17 Mayıs 1961 tarihinde yapılan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • ALMAN NEŞRİYAT BÜROSU SİPARİŞLERİ SÜRATLE TEMİN EDER.22 13 45 ANKARA CAD.119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • sqf TAKVİMDEN BİR YAPRAK m 7 tu Davetiye mahrumiyeti 19 MAYIS günü Gençlik ve Spor Bayramı her senekinden çok daha parlak oldu.Şehrin caddeleri,meydanları fokurdayan,kaynayan gençlikle doldu,taştı,hel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • Her Cins ve Takatte PLAN KOPYA MAKİNELERİ Ozalit Makineleri)Satifa arzedilmiştir.Müracaat:ADMEL KOM.ŞU Meclisi Mebusan cad.İşçi Sigortalar hanı Tophane Telefon:49 10 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1961
  • FEZA UÇUŞUNU ANLATIYOR Uçak gemisine doğru çok rahat ve mes'uttum 1000 kademde iskele tarafından dışarı baktım.Denize yaklaşıyorduk.Kurtarma helikopterlerini göremiyor d um fakat herhalde yakındaydıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • BAK SE.NJeUEJ^âENBERİ SEUN«-ttNW SAKT.AJVUŞ VE pEMİ BE1C-LEMiŞ.4/AA EV|_ENWA£AA Ço«c aüçevU©N;AEN IÇ^N MÖ EMAAeu OC01_JĞ"UN«J MAPî'tZZl/YlI «AVSETmL ŞlM„ MA.BÎR oevKE.RuAA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • Şevtan ıNJSANl_A RA I SAUQlGEU P P^ SEN IN4NMU BAfcl SLJ GÖM-UE« T'AfeTASiMI aaa„ SAE 4NiN İÇı'NDE Büfe* oggw SlMBiuifig HANU *&Lfc4vAM-iNiN.Sim» Oi İNLOMCiN Ml i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • t-ı x tot İ jdOt â vl 13 5K C 4 İTO P O rîö K9w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • HtCRÎ Pazartesi RUMÎ 1380 22 1377 Zilhicce MAYIS Mayıs 7 19 6 1 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 4.37 9.11 öğle 12.10 4.44 ikindi 16.09 8.42 Akşam 19.26 12.00 Yatsı 21.19 1.54 İmsak 2.28 7.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • Milliııel ¦HHHI Milliyet Gazetecilik ı.ş udini ^gr Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü.ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDEREN Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • İLÂN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L 5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.Düğün,Nişan,'Mikâh,Vefat ve Teşekkür lânları 5 santime kadar.80 T.Lt Küçük lanlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • YAZI MAKİNESİ-ICA TAHSİSİ ALANLARA AMERIKADAN Ucuz,Zarif,Sağlam UNDERWOOD Yazı Makineleri DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata,Tünel cad.Transtürk Han Telefon:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • Yalova Gençlik Kulübü Reisliğinden Kulübümüz menfaatine 19/5/1961 tarihinde çekilmesi icap eden eşya Piyangosu kat'î hesapların neticesi alınamadığından Valiliğin 11/5/1961 gün ve 2771 sayılı müsadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • Yeni AR Sinemasında Umumi Arzu Üzerine Mevsimin en büyük süksesi.ünlü yazar L.Tolstoy'un ölmez eseri HAYATA DÖNÜŞ Basübadelmevt)Miriam BRU Horst BUCHHOLZ Yaşanmış aşk hikâyelerinin en heyecanlısı en d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • ^gmjujun BİSİKLET LASTİKLERİ WEN ÜSTÜN KALİTELİDİR Ketenciler Fındıkçılar Sok.No.10 Tel:222165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • TAVAN ve MASA VANTİLATÖRLERİ ihtiyacı olanlar orijinal muhtelif model ve marka masa ve TAVAN VANTİLATÖRLERİNİ ve PARKER DOLMAKALEMLERİNİ UZUN TAKSİTLE Sabri ACARSOY müessesesindentemta Tophane,Boğazke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • SAHİBİNİM SES 2 yeni kıymetli sanatkârını takdim eder Kıymetli Bağlama üstadı NİDA TÜFEKÇİ hYOlAl YOZGAT sürmelisi HA£ İti ONBEŞLI Kıymetli Ses San'atkârı SEHA OKUŞ'un AY97A9 TOKLIMEN KÖYÜ ftA£ft£ CEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • SANAT KIZI İRMA BiR DAHA OYNUYOR ALTANmİLKİN ğ Atlas sinemasında HALDUN DORMEN KÜÇÜK SAHNE TtYATROSU'nun oynadığı SOKAK KIZI İR MA adlı müzikli komedinin temsilleri 28 Mayısa ka-dar uzatılmıştır.Başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • L\63 Yazan:Margueritte LEES Gras gözlerini David'in gözlerine dikip sordu:Rlsar hakkında mı?Çok mu hasta?Her zamanki gibi iradesine hâkim olamıyor,itidalini muhafaza edemiyordu.Rişar'dan,yabancı bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1961
  • S:K?V:¦c 5UBAT ayı başların,da Rusya'dan atılan bir roketin birkaç güne kadar Venüs'e erişmesi beklenmektedir.Şu anda roket,dünyadan 40 milyon km.uzakta olan bu gezegene doğru sür'atle ilerlemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Sudanda Menenjit salgını yayılıyor HARTUM,AA.Sudanda menenjit salgını endişe İçinde bulunan resmî makamları son derece sıkı tedbirler almaya sevketmiştir.Omdurman radyosu bütün okulların resmî ve özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • M.B.K.seçimde karma listeye taraftar ANKARA,HUSUSİ Millî Birlik Komitesi Seçim Komisyonu dün de çalışmalarına devam etmiş ve «Karına liste yapılması» konusu üzerinde durmuştur.Komisyon,karma liste yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Bir Şakinin evinde piyade tüfeği bulundu ŞARKIŞLA,HUSUSİ 1956 yılındanberi firar halinde bulunan bir şakinin evinde yapılan aramada bir piyade tüfeği,120 adet mermi ile bir dürbün ele geçirilmiştir.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Tabancalı kadın tevkif edildi ŞARKIŞLA,HUSUSİ Gürüne bağlı Mağara köyünden Melek Arslan adında bir kadın,köy içerisinde tabanca İle dolaşırken yakalanmıştır.Tabancalı kadın tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • TRAFİK KAZALARI:1 ölü,38 yaralı var Baştarafı Birincide plâka sayılı kamyon,Samatyada sahil yolundan geçerken aniden önüne çıkan 11 yaşında Ali Aydoğdu isimli çocuğa çarparak öldürmüştür.Yakalanan şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • NOTOSPOR Müessesesi Bankalar Cad.34,Galata İSTANBUL Telgr:MOTOSPOR BATI ALMAN 49C.C Hacminde mopedlerimiz ile NlKU kail011 bisikletlerimiz gelmiş Toptan ve perakende olarak satışa arzedilmiştir.Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Briyantinlerimiz,taklit edilmek istenmiştir/sayın müşterilerimizi ikaz ederiz.NECİPBEY ITRİYAT MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • iCA'dan Yazı ve Hesap Makine Tahsisi Alanlara Proforma Fatura Verilir.84 51 tarife,156 kotada kayıtlı REMINGTON yazı makineleri ile 84,52 tarife 157 kotada kayıtlı Remington Hesap makineleri için Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • SWIRLEY MACLAINE Ben' LÜKS Tuvalet Sabunu KUllüllIl İm diyor.Ne kadar da haklı,zira LÜKS tuvalet sabunu ile yıkanmak harikulade bir tarzda canlanmak demektir.Sonra da baştan aşağı sizi bir taravet,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • İhraç mallarımızın fiatSarı yükseliyor izmir,hususi ihraç mallarının stokları tamamen elden çıkmıştır.Bu sebeple son günlerde,ihraç malları fiatlarında,devamlı bir yükselme görülmektedir.Dış talepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Milliyetçiler Âteş kesmek İstemiyorlar TUNUS,RADYO Geçici Cezayir hükümetinin Tunusdaki kararmalından dün yayınlanan tebliğde,«ateş kes» kararına uyulmıyacağı bildirilmiştir.Fransız ordusu ateşi kesmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Ziraat işçileri bu yıl daha ucuza çalışıyor İZMİR,HUSUSİ Bu yıl ziraat işçileri geçen yıllara nazaran daha ucuza çalışmaktadır.Bu sebeble mahsûl maliyet flatları da geçen yıllara nazaran daha düşük ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Amerika'da ırk tefriki hâdiseleri büyüyor Alabama Valisi,eyalete gönderilen 400 federal polisi icabında tevkif ettirebileceğini söyledi VASHtNGTON,RADYO AA.Amerikanın Alabama Eyaletinin valisi,hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 i*2 10 SATILIK EMLAK 175.000 Kat.Şişlide 180 M2 kalorifer ve asansörlüdür.22 74 74.TAŞLIKTA inşada daire ebediyen denize nazırdır.275.000 taksitledir.22 74 74.135.060 Kat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • HARİKA TAHTA LEVHALARI DEKORASYONDA MOBİLYADA ouz İNŞAATTA GARANTİ HA J,BAHÇEKAPI.T.I:Î23708
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Subay ve Memurlara Bayram dolayislyle peşinatsız peşin fiatına Taksitle Satış Her çeşit giyim eşyası Zarif Gîyimevî Sultanhamam Hacopulo Hau altı No.35 cadde üstünde)Tel:27 23 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Tanınmış Avusturyalı Şantöz EOİ T H ŞEHRAZAT PAVYONUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Aşağıda emsi,miktarı,ihale tarihi ve'saati,muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzemeler fiat ve teklif isteme suretiyle satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • 139 KOTA ICA MOTOR TAHSİSİ SAHİPLERİNE Her tahsis sahibinin Amerikadan küçük benzin motorları veya pahalı kamyon motorları ithal etmesi ile hem memleketin ziraat,sanayi ve deniz dizel motoru ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Osman Tosun'u itham eden delegeler istifa ile ilgili teklifi ayağa kalkarak alkışladılar ANKARA,HUSUSİ Veteriner Hekimleri Birliğinin dün yapılan Genel Kurul toplantısında,Tarım Bakanı Osman Tosun'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Pamukkale Festivali dün kutlandı İIKMZI.I,HUSUSÎ Beşine;Pamukkale Festivali dün onbinlerce yerli ve yabancı turistin iştirakiyle kutlanmıştır.Festivalde Basın Yayın ve Turizm Bakanı Cihat Baban,Jandar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Kadınlar devrim lehinde gösteri yürüyüşü yaptı ERZİNCAN,HUSUSİ Erzincanlı kadınlar büyük bir miting tertip ederek devrime bağlılıklarını belirtmişlerdir.Mitinge ellerinde dövizler taşıyan kız öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Vergi Usûl Kanunu tâdil edilecek ANKARA,HUSUSİ Vergi usul Kanununda bâzı değişiklikler yapılması için Maliye Bakanlığı bir tasarı hazırlamıştır.Tasarı tüccarı,iş hacimlerine göre sınıflandırmakta ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • GÜLEK:"BLÖFLERİ ÇOK GÖRDÜK,DEDj Baştarajı Birincide teri ismail Rüştü Aksal ise «İhraç edileceğini tahmin etmiyorum»,demiştir.CHP.TEKİN DEĞİLDİR Beyoğlu Gençlik Kongresinde sık sık alkışlanan Kasım Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Dünyaca meşhur ispanyol Akrobat» JUNE THEİSSY ŞEHRAZAT PAVYONUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • GÖZTEPE ALTAY t Baştarafı Altıncıda 30.dakikadan sonra Göztepenln tesirli olduğu görülüyordu.37.dakikada Akın'ın elinden İfaçırdjğı topa Hakkı ve Gürsel vuramadılar.Devre golsüz kapandı.İkinci yarıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Ş.Hilâl de kurtuldu t Öa^fnra/ı AZîmctda üçü de bu futbolcunun hazırladığı pozisyonlardan doğmuştu.Altınorduya gelince;İzmirin Mavl-Lâcivertli takımı,çalıştırıcısı Sait Altınordu'nun bile seyrine taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • 0.SPOR,PUANSIZ DÖNÜYOR t Baştarajı Altıncıda Necdet,belinden sakatlanarak sağ açığa geçti ve durdu.Fakat buna rağmen Sarı Siyahlılar oyunun kaderini tâyin edecek golü yapmakta gecikmedtler.55.dakikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • MAHALLÎ LiG'DE ŞAMPİYON DÜN belli oldu:Yeşildirek t Baştarafı Altıncıda Bütün bir yıl Millî İlgin nimetlerine doymuş,takımların arasında kader mücadelesi yapacak.Dün,Sarıyer takımı karşısında seyretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • Hürriyet ve İstiklâl mahallelerinde plebisit yapıldı BURSA,HUSUSt Şehrin hemen yakınında bulunan 5000 nüfuslu »Hürriyet» ve «istiklal» mahallelerinin,Belediye hudutları İçine alınıp alınmaması hususun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1961
  • G.Saray A.Gücü'nden dün zor kurtuldu:2-1 t Baştarafı Altıncıda da golünü Hayrinin kafası İle kazandı.Candan korner köşesine yakın bir noktadan ortasını yaptı.Bütün müdafaa seyredince Turgay da kontrpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.05.1961
  • iz.Spor'u da yenen PTT Milli Ligde Sarı Siyahlılar Abdullah'ın golleri ile kader maçını aldılar STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:3388 kişi HASILAT:14295 Lira HAKEMLER:Doğan Babacan Nadl Irmaklar Orhan Yalmaç PTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Ş.HİLÂL DE KURTULDU STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:3388 HASILAT:14.295 HAKEMLER:Faruk Talû,NaU Köken,Celâl Beken ŞEKERHİLÂL:Selahattln Bekir Ergun Nazml İlhan Clkü Yalçın Cahit Ferit Metin Altan ALTINORDU:İbra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Anadolu,Eyüp'it yendi Spor Totoyn dahil olan istanbul ve Ankara mahallî lig maçlarında ju neticeler eide edilmiştir:Taksim:3 Hasköy:1 Anadolu:2 Eyüp:0 Toprakspor:4 Yenişehir:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • İNGİLTERE:1 PORTEKİZ:1 LİZBON,HUSUSİ ingiltere Millî takımı dün Portekizle 1-1 berabere kalmıştır.Lizbonda oynanan ve kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takjp edilen müsabakanın ilk devresi gols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Millî lakım tıoiin 1 HAZİRANDA Oslo'da Norveç ve 18 Haziranda Moskova'da Rusya ile karşılaşacak olan millî takımımız bugün saat 14 te Teknik Komite tarafından açıklanacaktır.Komite azaları yeni ilân e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • SPOR-TOTO NETİCELERİ Feriköy Ankaragücü Fşl G.Saray Demirspor Feriköy Demirspor G.Saray Ankaragücü JTH PTT Altınordu Şekerhilâl İzmirspor fH Şekerhilâl Altınordu PTT İzmirspor Göztepe Altay Sarıyer Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Mahallî Lig'de Şampiyon dün belli oldu:Yeşildirek Yeşil-Sarılı lakım dün Mithatpaşa Stadında yapılan maçla en çetin rakibi Sarıyer'i,solaçık Reşat'ın birbirinden güzel golleri ile 3-0 mağlûp etmeğe mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar:O G B M A Y P Kp F.Bahçe 36 25 9 2 75 25 59 13 G.Saray 36 26 6 4 73 17 58 14 Beşiktaş 38 22 11 5 61 26 55 21 Beykoz 37 17 ıs 5 49 29 49 25 G.Birliği 36 16 13 7 51 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Göztepe,Âliay'ı Uçuruma Yuvarladı:1-0 STAD:Alsancak SEYIRCt:2149 HASILAT:8105 HAKEMLER:Cihat Ergün Cenah Özkan irk)Ali Erdoğan if)GÖZTEPE:Burhan Sümer Önder Sedat Seracettin Nevzat Gürel Talât Hakkı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Dün yapılan konkurlar Millî Binicilik Ekibimizin dün yapılan ikinci seçmesini Salih Koç Eskimo ile hatasız olarak 99.5 saniyede kazanm ştır.İkinciliği Nail Gönenli Domino ile 8 ceza puanı ve 96 saniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • SIRIKTA DÜNYA REKOEU:4.83 BOULDER COLORADO)A.A.Boulder'de yapılan atletizm müsabakaları esnasında genç Amerikalı atlet George Davies sırıkla yüksek atlamada yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir.Davies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • Türkiye Liselerarası Atletizm Şampiyonası yarın Bursa'da başlıyor BURSA,HUSUSİ Türkiye K'Z ve Erkek Liseler arası atletizm şampiyonası yarın şehrimizde başlayacaktır.Bu şampiyonaya muhtelif Vilâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • askeife Ordu Takımı ransaya mağlûp:60-45 Bu gece Amerika ile yapacağımız karşılaşmayı kaybetsek dahi finallere giriyoruz.D:ğer maçlarda Amerika,Fas'ı,Belçika,Lüksemburg'u yendiler DÜNYA Ordulararası B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • G.Saray,dün zor SEYİRCİ:15.463 HÂSILAT:82.661 TL.HAKEMLER:Hakkı Gürüz Ahmet Şenyiğit Lemi Caner GALATASARAY:Turgay K.Ahmet Bahri Candemir Ergun B.Ahmet Samim Recep Metin Uğur Niyazi ANKARAGÜCU:Şeref E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1961
  • D.Spor puansız dönüyor Feriköylüler ligdeki son galibiyeti Ertugrul'un golü ile kazandılar SEYİBCt:15.463 HASILAT:82.661 HAKEMLER:Hakkı Çaktırma I Sermet Kaftancı irk)Nafiz Dorken FERİKÖY:Necdet Ünal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor