Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bugün yurdun her yanında törenlerle kutlanacaktır.Başkentte sabah saat 8.30 da Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal GGrsel,Bakanlar,M.B.K.ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Amerikalılarla kavga çıktı bir er şehit oldu Sinop'ta vuku bulan hâdiseyi tahkik için Ankara'dan Bir hey'et gitti.Bir Amerikalı da yaralandı ANKARA,HUSUSÎ" Sinop'ta evvelki sabah Ada mevkiinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • NURİ ÇERMAN 'Dinimizde reform,yazarı O.N.Çerman fikirlerini açıkladı Çerman,«İnkılâpçıların düşmanı Arapçı,din adamları ve politikacılardır.diyor.BANDIRMA,GÜNGÖR GEZER Bildiriyor:Temsilciler Meclisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Kore'de Başbakan Çang teslim oldu SEUL,A.P.A.A.Güney Kore Başkanı John Çang,dün ihtilâl Komitesine teslim olmuş ve Kabinesile birlikte istifasını sunmuştur.İstifa mektubunda Başbakan ve Bakanlar,hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • 86 sanık'ın mallan serbest bırakıldı Yassıada'da bulunan sanıklardan 86 sının mallarına konan İhtiyatî tedbir kararı kaldırılmıştır.Bunlar arasında Abdullah Aker,Namık Argüç.Mahmut Goloğlu,Bumln Yaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • M&immm IT IIEIIİ7E nİİCTJİ Ka(koyde» motora yüklenmek istenen bir at,denize düşmüştür.Yüzebildiği DİK Al UCIlIfct halde sahile çıkamayan atı kurtarmak için halk seferber olmuştur.Kazazede at,bir halat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • ATATÜRK'ÜN RESMİ YIRTILDI Gazetelerden)ATATÜRK'ÜN YIRTIL MAZ RESİMLERİ JfitT'.m ir m im ılı** m ıfı;İl nWıttm A,t^mMİIttıım,m«Mmıâmmi ım» ı »mı.ıtnu Hıimn m'.iı tnmıı ı nmı I t,ı ur m m t-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Grev yapan 40 şoför nezaret altına alındı Balmumcu'ya sevkedilenierden bir kısmının aşırı sol lemayüilü,diğer bir kısmının ise devrim aleyhtarı bulundukları ilgililerce ifâde ediliyor HALİT ÇAPIN Örfî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • [ERDOĞAN BAYRAKTAR] DEVRİM A Nil IVOR MİI1!lnkl1&bm yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde,bütün yurt,27 Mayısın heyecanı.M*,wmm **nihl I Uiı nı tekrar yaşamaya hazırlanmaktadır.Dün,Eskişehirde bir göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • MBK ANAYASADA bâzı değişiklik ya Milli tâbiri Milliyetçi olarak tâdil edildi.Kanuna ay km olmayan dint tören serbest Temsilciler Meclisi M'.B.K/nden gönderilen tâdillerin müzakeresine yarın başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • TAKDİM EDİLİYOR istanbul'dan Ankara'ya giden Gloucester Dükü,şerefine verilen öğle yemeğinden önce Başkan Gürsel'e takdim edilmiştir.Resimde,Dışişleri Bakanı Selim Sarper,Dükü,Devlet ve Hükümet Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Buğdaya az bir zam yapılması muhtemel ANKARA,HUSUSt Yeni buğday fiatlar* Haziranın İlk haftası içinda ll&n edilecektir,ilgililer bu yıl buğdaya az ölçüde bir zam yapılmasının muhtemel olduğunu bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Bulgar motorunun tevkif edilen 10 kişilik mürettebatı Adliye binasında.BULGAR BALIKÇILARI DUN TEVKİF EDİLDİ çık arttırma suretiyle satılacak olan motorun içindeki 8 ton palamut buzhaneye gönderildi T}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • SS» Esneye esneye Denixbank'in untune bli vecize asmışlar:«Bilmedin ne korkunç uykuda idin,27 Mayu'U uyandın.A Sabah şerifler hay rotsunç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Tanin Gazetesi Mes'ûL Müdürü ile iki fıkra yazarı tevkif edildi Tanln gazetesi yazı İşleri müdürü ihsan Ada,fıkra yazarı Aziz Nesin ve Melih Cevdet Anday dün aksam Örfî idare tarafından tevkif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • saniKi of Koraltan ve Ethem Menderes'in tuttuğu hâtıra defterleri Bayar ve Samef Ağaoğlu'nu kızdırdı VASFİYE ÖZKOÇAK A NAYASA Dâvası* nın diujkü duruşmasında Bayar,Koraltan,Ağaoğlu ve Ethem Menderes a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.05.1961
  • Öğreten Is bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI VE TEKSİR isleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurınug ve is kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa Ağayokusu No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • VEFAT Sürmen* eşrafından merhum Hacı Recep Efendi ve merhume Güller Hanımın oğulları,Seyare Akbaşoğlu'nun e$l,Selçuk Yazıci ve Ertugxul Akbasoglu'nun babaları.Hüsnü,Fuat,Vesile.Salt,Mukaddea Akbaşoglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • Gecelerinizi unutamayacağınız kadar eğlenceli ve nezih olarak geçirmek istiyorsanız,ŞEHRAZAT PAVYONU Bu Akşamdan itibaren daima emrinizdedir.Yeni kadro ve yepyeni bir idare,hakikî UCUZLUK KONSOMASYON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • 19 Mayısın 42.Yıldönümü münasebetiyle Atatürkçü ve Milliyetçi aydmlara bir şaheser sımuyoruz:TARİH COĞRAFYA DÜNYASI ATATÜRK ÖZEL SAYISI AtatUrk,şimdiye kadar hâtıra defterinde neler yasıyor?ilk defa n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • SUBAY VE MEMURLARA Bayram münasebetiyle peşinatsız PEŞİN FIATINA TAKSİTLE SATIŞ Her çeşit giyim eşyası ZARİF GIYİMEVI Suitanhamam,Hacopulo Han altı No.35 cadde üstünde)Telefon:27 23 46 'l ı l.r».ı 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 10 Ocak] Çalışma hayatınızda,yıldızların tesiri ile yeni bir hız alacaksınız.İskolay gelecek.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] '•¦Üt:Uost zannettiğiniz insnn-dan soğukluk göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • Polonya Ofis No.2200 Her nev'i boya,yardımcı madde ve ara madde ihracâtı ve İthalâtı Anû Üzerin*,numune ve kataloglar 'ktakdim edilir,m QIECH IMPORT AND EXPORT OF CHEMİGALS LTD.POLAND WARSZAWA 10,P.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • TEŞEKKÜR Ameliyatla beni sıhhate ve hastalarıma kavuşturan muhterem hocam Prof.GIYAS KORKUT İle mesai arkadaşları Doç.Dr.Necati Güvenç,Doç.Dr.Muzaffer Akkıhç.Baş Asist.Dr.Melih Özen,Bas Asist.Dr.Rüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • DOĞUM ALEV ve NEZİH İREZ oğullan ZEKİ ÇETIN'in doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Zeynepkâmil 16.5.1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • SEVİNÇ ERTEN ile GÜNDÜR ALPDOGAN Evlendiler 18.5.1961 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • İNCİ BARIN ENGİN KARADENİZ Evlendiler 18.5.1961 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • Kızım fuhuşa teşvik eden kadın dün tevkif edildi 14 yaşındaki kızını Şişli'de Ü.O.adında bir kadının evinde fuhşa teşvik ettiği iddiasiyle,Adliyeye verilen 30 yaşında H.S.adındaki kadın,Nöbetçi Asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • LTMIİİIM^^ ÖZDEMİR NUTKU İstanbul Belediyesi Şehir Operası'nda oynanan sanatkarlar bir sahnede KONSOLOS» da KONSOLOS Bestecisi:Gian Carlo Menotti.Turkcesi:Necil Kâzım Aksça.Sahneye koyan:Elmar Voigt.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • İSTANBUL'A YER TAHDİT EDİLMESİ İSTENDİ Istanbul Belediyesi,İmar ve İskân Bakanlığına müracaat ederek dışardan gelenlerin Istanbulda yerleşmelerinin tahdld edilmesini ve kayıtlara tabi tutulmasını iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • MİLLİ PİYANGO BUGÜN ÇEKİLİYOR Milli Piyangonun 19 Mayıs çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23.00 de Ankara Radyosu İle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • İç yüzü Dış yüzü BU gün 19 Mayıs.Cumburiyettenberi her 19 Mayısta bu günün mânasını belirtiriz.Doğrusu ne kadar iyi belirttiğimizi Kırkağaç civarındaki bir köyde yedeksubay öğretmen olarak çalışan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • VEFAT Merhum Osman Nuri bey V» Ayşe Sıdıka hanımın kıttan Mesrur Blngüler Şükran Karanlıkoğlu ve İhsan Bingüler'ln sevgili ablaları.Vasfı karanlıkoglunun baldızı,Erdoğan Bingüler'ln çok sevgili halası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • TEŞEKKÜR Anneme yaptığı başarılı bir ameliyatla onu sıhhat* kavu$turan kıymetli hoca Opt.Dr.HAZIM BUMİN'o yardımlarını esirgemiyen Öpt.Dr.Medih Egemen,Opt.Dr.Muhsin Başak,Opt.Dr.Nuret» tin Apaydın,Ane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • YER KAPMAK YÜZÜNDEN BİR BALIKÇI BIÇAKLANDI Zeytinburnunda yer kapma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir balıkçı,bıçakla ağır şekilde yaralanmıştır.Hâdise Yenidogan mahallesinde cereyan etmiş,kalbinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • KÖMÜR TEVZİATI HAZİRANDA BAŞLIYOR Kok kömürü tevziatına Haziran ayının birinci günü başlanacaktır.idare bu sene Rami ve Taşlıtarla semtlerinde oturanlara kolaylık olmak üzere bu bölgede de bir depo aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • MEYVA VE SEBZELERİN KAR HADDİ BELLİ OLDU Belediye Encümeni,meyva ve sebzelerin azamî kâr hadlerini tesbit etmiştir.Yaz mevsimine girmek üzere olunduğundan sebze ve m'eyvalardan turfanda vasfı kalkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.S0 tkl marş 735 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Sevilen uvertürler ve bale müzikleri 8.45 Oyun havaları 9.00 Bayram kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • Kiralık Jeneratör aranıyor Elinde asgarî 20,azamî 30 kilovathk hava ile soluyan bir Jeneratör bulunduranların şartları görüşmek üzere 71 68 18 No.lu telefona müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • r Korkunç ing.63 55 39)Yeryü-Romy Schneider SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aramızda Bir Casus Var Ing.SUARE:«Sokak Kızı îrma» Müzikli komedi Haliun Dormen Tiyatrosu)EMEK Tel:44 84 39)Uçan Cambaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.05.1961
  • BU L M AC A BU BL'l.tlACAMN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.1 23456789 10 SOLDAN SAGA:1 Haydutluk soygunculuk;Tersi doymamış.2 Yüzyıl;Bir yapının toprak içinde kalan j kısmı.3 Bir şey hakkında top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • K A S ULDE BEKLEYİŞ YAZAN:ALAN SHEPARD YUKARDA kapsülün etrafını kaplıyan camekânlı platforma çıkmak için asansöre binerken,füz« ekibinin beni alkışladığını duyuyordum.Kapsülün bulunduğu camekânlı pla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • IHI II MUM M İlli Mill I II MM W TAKVİMDEN BİR YAPRAK 19 Mayıs ve E T^ UGÜN 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz fj 19 Mayıs dolayısıyle bu memleketin gençliği büyük bir halk E kalabalığı huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • Sanai Enstitüsü yerine Teknik Lise isteniyor 6 yıllık bu liselerden mezun olacaklara teknisyen unvanı verilmesi teklif edildi ANKARA,HUSUSİ Milli Eğitim Plânlama Kurulu,Sanat Enstitülerinin altı yıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • İzmir'de homoseksüeller tesbit ediliyor tZMIR,HUSUSİ Ankara'dan gelen bir yazı üzerine İzmir Emniyeti homoseksüellerin tesbltlne başlamıştır,izmir'de mevcut homoseksüeller hakkında birer fiş tanzim ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • Bir Amerikalı,Ağustosta mahrek uçuşu yapacak SAN DIEGO,A.P.Milli Havacılık ve Feza Dairesi NA-SA)Ağustos ayında bir İnsanı dünya etrafında mahrek» sokmak kararındadır.Bu,daha önceden plânlanan müddett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • TÜRK KIZLARI Semtinizdeki Fakir Çocukları GİYDİRİNİZ,OKUTUNUZ Iyl Ahlâk Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • BEBEK'TE BEBEK RESTORM Açılışını tehir etmiştir,özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • KOMPLE ATELYE SATIŞI Sütlüce,Karaağaç cad.89 No.da bulunan Beko Şirketine ait,içinde işler vaziyette tezgâhları bulunan küçük bir atelye komple olarak satılıktır.Alâkalılar,mesaî saatlerinde bu adrest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • BUGÜNDEN İTİBAREN ÇAYHAHE'de HER GÜN GÜNDÜZ ve GECE 14 19 00 22.00 den itibaren Günün en çok sevilen COŞKUN AKSEL ve Quartet'!2 Solistiyle NEJAT ONAT ERDİ AKSEL İLHAN FEYMAN Orkestrası MELODİ QUARTET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • TÜRK MENSUCAT SANAYİİNDE Memleketimiz de ilk defa iin No İPLİKTEN 1 ıu Mamul POPLİN imâl ediliyor m ı—5 AYDIN TEKSTİL FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • Tükenmez kalemle yazılı belge kabul edilmeyecek HUSUSİ Tükenmez kalemle tanzim edilmiş tediye ve tahakkuk belgelerinin kabul edilmemesi Maliye Bakanlığınca ilgililere bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • paris mat pnkektonVn PU.AaSENLuJ PEM ALAV DidSİKLEÜ YAPMAĞA çA-CAICTlM/PİKKEN TONU AftSEN LÜPEM KAçıdDl HOLMES.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.05.1961
  • Shepard'ın içinde seyahat edeceği Hürriyet 7» adlı feza kapsülü,karanlıkta Redstone füzesinin uç kısmına yerleştirildi.Shepard uçuş pistine çıktığı zaman karşısına her tarafı projektörlerle aydınlatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • Bu ABAOA~ ISaH PEICI EF "E J-S Bu coâ sm_AI BAM4 DAHA ÖNCE GOSTEÎ MEUVDİNİZ.Bl*K.OÛKÎKA BEKT_EyfN L.ÜTF-EN» i •t.i£3?iSİS^f ^l^i^^w S K1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • ME.v/lXl^AVP OURUVDESUN.j NEKEVE,ukAK KAPiL.1 BifZ ul_üBE VûEOt BuUÛ-MADiAA.fil a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • ti TABEUANIN ÜZERİNDE AZGIN KÖPEK.t-ERDEN SAKININ VİAZIU SANMışxiR_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • HtCRÎ 19 RUMÎ 1380 CUMA 1377 Zilhicce MAYIS Mayıs 4 19 6 1 6 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne* 4.39 9.16 öğle 12.10 4.47 İkindi 16.07 8.44 Akşam 19.231 12.00 Yatsı 21.15 1.53 İmsak 2.33 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • u.Mm Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ercümeNT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIVANÇ Spor kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.Diğer sayfalarda santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.KADIKÖY ŞUBESİNDEN:Üsküdar İlçesinin Salacak mahallesinin Doğancılar caddesinde 360 ada 2 parsel numaralı 88.75 metrekare mesahai sathiyeli kârgir apartman aşağıda yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 1960/392 Şişli Silâhşor caddesinde kâin eski,yeni:26,Taj:26,26/1 kapı 1013 ada ve 6 parsel de mukayyet 143.50 M2.miktarında ve 1/500 mikya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • İNŞAATÇILARA MÜTEAHHİTLERE 6 24 mm.BETON DENİRİ Müsait fiatlarla derhal teslim KEROPE KARALI Mimar Kemalettin Caddesi No.4 Sirkeci İstanbul Emniyet Müdürlüğü sırası)Telefon:22 04 66 Telgraf:KARALIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • Yazan:Margueritte LEES Lüsl ağlamaya başladı.Jim kızın elini bıraktı,göz yaşlarını «ilsin diye mendil verdi.David,portmantonun arkasında daha dikkatli dinlemekteydi.Asabı gerilmiş,gözleri bir noktaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.05.1961
  • musiki BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ ğ 1 SADEDDİN HEPER I III.Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında büyük bir şöhrete sahip bulunan Mehmed ağa,devrinin en başta gelen bestekârlarındandır.Küçük Mehmed ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • Anıt-Kabir olayının kahramanı Remziye Baturbaygil MA YIS 19609ı ATIYOR m 19 Mayıs sabahı saat 8' den 11* e kadar geçen zaman zarfında Tandoğan meydanı,âıııt-kabri ziyarete gelenlerle bir mahşer halini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • TEYP,SES ALMA CİHAZLARI VE CEP RADYOLARI Japon DAİWA,NASİONAL,Macar MAMBO,İtalyan RE-GORD teyplerile iki dalgalı GRUNDİG ve tek dalgalı Japon CEP RADYOLARINI,ayrıca bu meyanda 32 muhtelif marka ve mod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • cc Ü cc BAHÇELİ EVLER ESKİ ASFALT BAKIRKÖY 0,Rm ¦0""lrn O M».Müracaat bürosu:Yeni Haznedar Lokali Her tip inşaata müsait,her eb'at ve fiatta arsalar İt Hazır imâr durumu İt Ağaçlandırılmış beton asfal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • Facit makinesine güvenebilirsiniz.tl.195a Zira Facit tekmil hesap işlerinizi en rahat,en t sessiz,en seri ve en basit bir şekilde halleder.Evet bir Facit alınız.Eli Burla ve Ortakları Galata.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • Gazino mahalli kiraya verilecek,Zeytinyağı alınacak ve tamirat yaptırılacak.İSTANBUL VİLÂYETİ DAİMÎ ENCÜMENİNDEN 1 Üsküdar Paşakapısı ilkokulu bina tamiratının 13.230,08 lira kegfi dairesinde yaptırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • İSTANBUL ANKARA SEYAHATLERİNİZDE PULMAN TURİST OTOBÜS İŞLETMESİ 22.5.1961 PAZAKTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN Muntazam gece servislerine de bağlıyacağını BİLDİRMEKLE ŞEREF DUYAR İstanbul Terminal Ankara Termi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • ist.M.S.V.2)No.Sat.Al.Ko.Bşk.dan-Evsaf ve şartnamesi istanbul 2 No.lu Satınalma Komisyonunda mevcut 100 bin liralık saf kan ingiliz konkur komple at'ı satın alınacaktır.Bu vasıfta hayvanı olanlar 25 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.05.1961
  • MENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy icra Memurluğundan:961/570 T.Blı borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen ve 3500 lira kıymet takdir edilen AUSTİN markalı 959 Model Parça vaziyette bulunan Kamy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • VAMMEX.l POLSKİE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANİCZNEGO Warszawa 10,ul.Wilcza 50/52 Aşağıda yazılı alet ve cihazları takdim eder Güzlük cihazları Mesaha cihazları Sinema projektör ve makineleri 9 Fotoğraf m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • SİZİÇOK TAM TRANSİSTORLU PORTATİF ÇANTA RADYOLARIN EN MÜKEMMELİNİ PEK YAKINDA PHILIPS PİYASAYA ARZ EDECEKTİR 3 DAl-GA BANDI f TRANSİSTOR £GERMANluM Dl0D OTOMATİK TUŞLAR DAHİLİ ANTEN TERTİBATI FEVKALÂD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • AMERİKAN ve İNGİLİZ USULLERİLE YAPILAN j CENNET] SOMYELİ YATAKLARINI!Mefruşatçılarda arayınız.U Tel 22 00 44„ Fab^22J2 7.1|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • GARANTİLİ ŞBMM OTOMATİK ÜTÜLERİNİ TERCİH EDİNİZ YEDEK PARÇALI PARASIZ IZGARA verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • Çeşitli yassı hadde mamulleri imal edecek memleketimizin en büyük sanayi teşebbüsü EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.Mm SATIŞI DEVAM EDİYOR.Türk vs Amerikan özel sermayesi ile HükUnıetin müştere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • 1955TEN BERİ BİTMEYEN İNŞAAT TAMAMLANIRSA BALKANLARIN EK MOD CEZA EVİ TURKIYEDE OLA Plânlan I955rfe yapılan bu cezaevinde gazeteciler ve siyasî mahkûmlar için özel yerler ayrılmıştı Sanık iktidarın,ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • İLÂN İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1.Dairemize bağlı askerlik şubelerinden 1941 doğumlularda bu doğumun ikinci celp grubunu BAKIRKÖY,ŞİŞLİ,ÜSKÜDAR,YALOVA,Z.BURNU)Askerlik şubeleri teşkil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.05.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 1 Floryada Belediye malı arazi dahilinde evrakına bağlı haritada mevki ve sahası gösterilen yerde)280 adet çadırı ve lüzumlu tesisleri ihtiva edecek şekilde kurulan çadırlı kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • HER HİZMETE UYGUN LÂSTİK OS.T Vanguard)TRAKTÖR ARKA TEKERLEK LÂSTİĞİ GRAYDER LASTiGi RÖMORK LÂSTİĞİ N.D.Kar tipi)PREMIER BEYAZ YANAKLI i 100 Tabii kauçuk Taka mal,uzun ömür Sağlam konstrUksiyon Fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • SESLE ÇİZGİLER ÜSTADI CELÂL ŞAHİN1 in SPOR TOTO KARADENİZ FANTAZİSİ A X 2740 A X 2714 PAZAR GEZMESİ MODA ARKASI A X 2636 ŞİŞ KEBAB HOŞ SOSYETE En son çıkan plâkları SAHİBİNİN SESİ Takdim eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • MAÇKA TEKNİK OKULU Satmalına Komisyonundan Okulumuz için 1)adet 5)haricî 50)dahilî 6)bağlama devreli T.N.marka Otomatik Santral 22/5/1961 Pazartesi günü saat 14.30 da Üniversiteler kanununa tevfikan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • Baş sanıklar birbirine düştü ş Baştarafı Birincide alarak Menderesin Tahran'a gitmesinden istifade ederek 27 Nlsan'da kanunu İstedikleri gibi çıkarmağa çalıştıklarını söyledi.Başol ««Menderesten nede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • BULGAR BALIKÇILARI DÜN TEVKİF EDİLDİ Baştarafı Birincide tak bolgoye girmek» suçlarından kovuşturma yapılacaktır.Şehrlmlzdekl Bulgar Konsolosu olay İle İlgili olarak uBalıkçılar fırtına yüzünden Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • Grev yapan 40 şoför Baştarafı Birincide mlyorum.Kendileri hakkında biz de idari talıkikat açacağız» demiştir.Nezâret altına alınan şoförlerin isimleri açıklanmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • İZMİR'DE ÜÇ DEVRİM ALEYHTARI YAKALANDI izmir,hususi Uç Devrim aleyhtarı dün yakalanmıştır.Veli Karakış,oğlu Necdet Kara kıs ve Ahmet Bozdah adındaki şahıslar nezaret altına alınmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • BURSA'DA 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI BL'SKA,HUSUSİ Bir hafta önce nezaret altına alınan 91 kişiden suçsuz oldukları anlaşılan 10' u dün serbest bırakılmışlardır.Nezaret altında 81 kişi bulunmaktadır.Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • i©©üfâîâfe Sf:1!*İ S?İ 0& SENTETİK OTO BOYASI Oto boyacılarının ve madenî eşya imalâtçılarının kullanacağı en mö:kemmel bir boyadır.Pistole veya fırça ile tatbik edilir.DAİMA PARLAK kalır KATİYEN ÇATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • SARIYER İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI:960/202 T.Birinci ve ikinci derecede ipotekli olup ikinci derecedeki ipotek borcundan dolayı açık artırma ile satılarak paraya çevrilmesine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • TEKZİP» Muvafakatim alınmadan ilân edilen HAREM PAVYONUNDAKI KONSERLE HİÇBİR ALAKAM YOKTUR.NOT:Her Akşam KAZABLANKADA Seanslarıma devam ettiğimi aziz dinleyicilerime saygı ile arz ederim.Zeki MOREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • KÖŞEBENT 25 x 25 ve 30 30 Derhal teslim 165 Krş.49 53 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • ıiMASOtıo naci vt İNGİLİZ OiR£T* £Nt.t~K ı'ûAUf SIMPS' ABANA İNGİLÎZCB KONUŞMA KAMPI TıfsilH ye btojlir için adres BATI DİLLERİ OKULU Abdülk-iklııİmıi Cdtl No K-1 AKSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • Amerikalriarla kavga Bastarafx Birincide tür.Kavga esnasında Amerikalı da muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Şehit olan erimizin cenaiesl dün Samsun'a getirilerek şehitliğe törenle defnedilmistir.TAHK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • ''Dinimizde reform,yazarı O.N.Çerman fikirlerini açıkladı t BagtaTaft Birincide Kafh'ya verdiği cevapta şunları söylemiştir:«Biraz tarih karıştıranlar bilirler ki;Osmanlı imparatorluğunun çöküşü dini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • ANAYASA'DA bâzı değişiklik yaptı Bastarafx Birincide lum yararına aykırı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alım fıkrası eklenmiştir.Mal bildirimi ile İlgili 59 uncu madde:«Yasama ve yürütme or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.05.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 BAHÇELIEVLERDE dükkanlı 2 odalı ev,35.000 Slyavuşpaşa Otobüs durağında Bakkal Lütfü.0 ÇAMLICA Umraniyede sat.Arsalar,tediyede kolaylık.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.05.1961
  • F.Bahçe bugün Vefa karşısında Sarı Lacivertliler maça Naci,Can ve Özcan'dan mahrum olarak çıkacak.Vefa ise İzmirspor'u yendikleri kadro ile oynayacak M illi ligin otuz yedinci haftasına bugün saat 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.05.1961
  • Galatasaray'ın yarın ve Pazar gün* lerl Ankaragıicü ve Demirspor'la yapacağı maçlarda Recep de yer alacaktır.Resimde Recep" dünkü çalışaıada kalaya aut aUrkta görulüyop.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.05.1961
  • RUS MİLLİ TAKIMI Moskova'da Aston Villa'ya 1-0 yenildi Bütün maç boyunca göz doldurmayan Rus futbol takımını fazla gol yemekten kaleci Yasin kurtardı TÜRKİYE ve Norveç ile önümüzdeki ay içinde iki maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.05.1961
  • 25731 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak dünya ordulararası futbol şampiyonasına katılacak olan Ordu takımımız hergün antrenman yapmaktadır.Resimde futbolcuları askeri vasıta ile antrenmana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.05.1961
  • Beşiktaş,Amerika' ilk mognda galip:3-1 Alman Karlsruhe takımına karşı fevkalâde bir oyun çıkaran Siyah Beyazlıların üç golünü de Şenol attı STAD:Polo Grounds SEYİRCİ:12.500 HAKEMLER:Peter İngiliz-Jame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.05.1961
  • Yılın Sporcusu Mifha MIHAT BAYRAK Yılın Sporcusu Melbourne ve Roma Olimpiyatları birincisi Bayrak,84312 okuyucumuz tarafından "Yılın Sporcusu,seçilmişti iki çocuk babası olan Şampiyon,koyu Fenerbahçel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor