Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • Gürsel,"Türkiye Sanayileşmek Zorunda,Dedi Başkan,ot satmak suretiyle memleket ihtiyaçlarının karşılanamayacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ UÇ gün sürecek olan Otomobil Endüstrisi Kongresi dün,Başkan Gürse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • M KAH mtmm m* %m.VM|| If E S f/A UI Kızılay Kan merkezinde dün 10 ve 15 defa kan bağış-IV AII IV&ffY ARI layan vatandaşlara altın ve gümüş madalyalar verilmiştir.1961 yılında İlk kan bağışında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • Beyanname dağılan 8 D.P.li tevkif edildi Buısa'da da yeraltı faaliyetinde bulunan 4 DP'li nezârete alındı BURDUR,HUSUSÎ BURDUR sokaklarında,münfesih Demokrat Partiyi öven beyannameler bulunmuş ve hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • SEÇİN KANUNU KABUL EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisi dün Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri Seçim Kanunu tasarılarını kabul etmiştir.Seçim kanununun ikinci müzakeresi sırasında tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • MENDERES,IRAK'A ASKERÎ MÜDAHALE KARARI ALMIŞ ANKARA,HUSUSİ Düşük Başbakan Menderes'in Meclise ve hükümete danışmadan Irak ihtilalini bastırmak İçin teşebbüse geçtiğine dair bir vesika bulunmuştur.Hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • Sanıkların bocalaması karşısında bir mebus,"Yassıada'ya keşke erken gelseydik,dedi VASFİYE ÖZKOÇAK I 11II1 I I ti III 11 III I I İDDET tedbirlerine muhalif olduklarını söy-leyen sabık D.P.milletvekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • ERİÇ VE TUNCA TAŞTI OYALARI SU BASÎI 40 bin dönüm arazideki mahsul harap oldu.Elmalı bendinin seviyesi ancak 3-4 santim yükseldi EDİRNE,HUSUSÎ Devamlı yağmurlar yüzünden yükselen Meriç ve Tunca nehirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • Köylü borçları 5 yılda alınacak ANKARA,HUSUSİ Köylü borçları beş yıllık eşit taksitlerle ve yüzde 5 faizle tahsil edilecektir.Bu konuda hazırlanan hükümet tasarısı dün Temsilciler Meclisi Başkanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • I MİLLİYET i RCVAU VAAAVMI ADI *t:va ve Amerika'ya afyon kaçıran dört Ar I UN IvAQfAIV Iff LAKI kişilik bir şebeke meydana çıkarılmıştır.Kaçakçılık masası polisleri yaptıkları baskında dört sanığı ııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • Ömer Dikmen için Bulgaristan'a Bir nota verdik ANKARA,M.ALİ KIŞLALI Bildiriyor Filibe'de Bulgar polisi tarafından tevkif edilen Türk güreşçisi Ömer Dikmen'in derhal iadesi için Sofya Büyük elçiliğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • 33^ aaa SÖZ KALMIYOR insan devrini liderlerine,birden gerici olanlardan dert yanmıya kalksa,onlar da bundan dertli.Devrim hükümetinde bakanlık etmiş olanlar,devrini limanımla kumandanlık etmiş olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • IKLARIN AVUKATI edildi Adalet Dîvânının,müdafiliğini kaldırdığı Oztürk un Temsilcilikten çekilmesi istendi Savcı olan ağabeyinin de haksız bulduğu Seyfl Üztürk ise,«Müdafaa hakkı mukaddestir» dedi ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • Kamiief balkın mesuliyetin Genel Kurmay Başkanı riyasetindeki İhtilâl Komitesi hür dünya ile dost olduğunu açıkladı SEUL,A.A.RADYO GÜNEY Kore'de ordu idareyi ele almıştır.Harekât sırasında başkent Seu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • «5 m MEZARLIK DUVARINI YllfTI U5ak'dan izmit'e gelirken Karşıyaka'da mezarlığın duvarını delerek devrilen otobüsün yol-ınuNiihiıı HVVMnini Ellili cularından 13 ü ağır şekilde yaralanmıştır.Resimde,kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • dertli YUNUS EMRENİN HAYAT HİKÂYESİ Vazan?NEZİHE ARAZ Hususi bez cilt 5 renkli gömlek 304 sayfa tS llrn Posta île Sdemeii olarak gönderilir.ATLAS KİTABEVİ Ankara Cad.No.63 l.unbol mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1961
  • ÇEIIİTI ED Alili 111 Hava Şehitlerimizi anmak üzere dün yurdun her laraıında olduğu ŞtHI I LELIl ANILUI gibi şehrimizde de törenler tertiplenmiştir.Bu münasebetle bayraklar yarıya inmiş ve Fatih Parkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • T?X:TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR lIMMIIIIIItl IMMIIH If flHIIIU tu t ıımmı ti Gözler ve saçların rengi Sjze bugün,her İnsanın alâmeti fankası sayılan göz ve saç renginden söz açacağım.Gözlerin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • GuzellıU Müstahzarları MÜZİK SEÇMESİ PROGRAMI 3 Bu akşam 22.20 de İstanbul Radyosunda dinleyiniz.Takdim eden:ORHAN BORAN r t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • SUADtYEDE SATILIK Şahane Yalı Arsası 2500 Mt2 Tel:44 99 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • İstanbul Amerikan Robert Kolej Müdürlüğünden 1961 1962 öğretim yılında Robert Kolejin Lise Bölümünün hazırlık ve aslî sınıflan Ue Yüksek Okul kısmının Kız ve Erkek)hazırlık ve aslî sınıflarına alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • OĞLAK BURCU K [22 Aralık 20 Ocak] Con sıkıntısı İçinde sarfettiğtniz bir sez bir aksilik çıkaracak.YENGEÇ BURCU Mi:[22 Haziran-2.1 Temmuz] Geçimsiz bir insanı İdare ederseniz,bugün bir işinizi yürüteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • KİRALIK DÂİRE Taksim merkpzî yerinde lüks,möbleli,telefonlu daire.Tel:44 51 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • TEŞEKKÜR Sevgili eşim,bnbamız v« aile büyüğümüz Doktor HİLMİ AKKOYUNLU nun vefatı dolayısiyle cenazesine İştirak edenlere,telefon,mektup,telgrafla ve bizzat gelerek acımızı paylaşmak lûtfunda bulunanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • ACI BİR KAYIP Mabeyinci merhum hac;Hasan beyin kerimesi,merhum Dr.Hasan beyin eşi,merhum Zeki Berkinen ile:Lemon Bayburd,Cevdet Berkmen,Nezahat Berkrrıon'in muhterem valdeleri,Melâhat Yücel,Reıld Bayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • ACI BİR KAYIP Karadeniz Ereğli eşrafından Hacı Memişzade torunu,merhum AH ve Kevserln sevgili oğulları Zehra Ozan'ın sevgili eşi Cihat,Günay,Cengiz,Nuray'ın çok sevgili babaları Hamdiye Koydasın biric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • PLAJ DIŞINDA DENİZE GİRİLMEYECEK Plaj olmayan yerlerde vatandaşların denize girmesi kesin surette önlenecektir.Bu konuda vilâyetçe ilgili dairelere tebligat yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • LODOS.VAPUR SEFERLERİNİ AKSATTI Evvelki gece başlayan lodos Şehir Hat ti vapurlarının seferlerini aksatmıştır.Kadıköy Sirkeci neferleri tatil edilmiştir.Harem Salacak seferleri de dün yapılamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • fCuCUffc fell0 Ciufldfl u6ffffl6 arayan üç kişi yakalandı Büyükada'nın yanındaki Yanluras Adasında ruhsatsız olarak define arayan Yaşar Erden,Yorgiye Lambiris ve Hasan Benliton isimlerin d elti şahısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Çocuklarda Moniliasis «Pamukçuk» un spesifik antibiyotiği Mikostatin Ora!Süspansiyon 24 dozluk ambalajlarda piyasaya arzedilmiştir.E.R.SQUIBB SONS İLÂÇLAR A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • KOTA 157 TARİFE 84.52 ICA çerçevesinden lisansı olanların ispanya'dan SUMCO marka elektrikli veya kollu hesap makinesi getirtmek istiyenlerin R.ELHADEF Aşirefendi cad.Hobyar han 409 Tel:22 98 28 e mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • Gl 1 H^ 2 3 4 5 II 7 g| r~ 8 Bl El 9 L~r"JI BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Faydalanma.2 Büyük bir 23456789 10 adamın yanında bulunanlar;Şube.3 Kızarmış ekmekle et suyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • III" HI"" Hill IIHIIIIinillllllll I IHI III İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E tki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Yurttan sesler 8.40 Bale mü-E ziğl 9.00 Kapanış.11.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • r SİNEMALAR "N BEYOĞLU ATLAS Tel:440S33)Aramızda Bir Casus Var İng.SUARE:«Sokak Kızı İfrna Müzikli komedi Hal dun Dormen Tiyatrosu)EMEK Tel:44 84 39)Uçan Cambazlar Eva Rolleck Renkli tng İNCİ Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • KRTUÖRUt 8ADİ TCK TİYATROSU 20 Mayıs Cumartesi saat 2115 de Şehir Komedi YENİ TİYATRODA)yalnız 1 gece LAMBA SÖNÜYOR Müzikli,şarkılı oyun 3 bölüm Dünyanın üstünden,altından yeni haberler,ve bir kahkaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TEPEBAŞI TİYATROSUNDA İstanbul Sanat Festivali Münasebetile 17 ve 18 Mayıs günleri saat 21.15 de Şehir Tiyatrosu Sanatkârları Tarafından Yazan:Abdülhak Hâmid Tarhan Sahne için hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • DOLMUŞ MOTÖRLERİNIN KONTROLÜ ARTTIRILDI Belediye,Köprü,Sirkeci,Kadıköy,Üsküdar ve Beşiktaş rıhtım ve iskelelerinden kalkan dolmuş motorlarının istiab haddinden fazla yolcu almamaları için kontrolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • ÜSKÜDAR Uncular caddesi,Telçıkmazı sokak 4 numarada oturan 6 yaşındaki Fatma Güler dün evlerinin altı metre yükseklikteki penceresinden aşağıya düşerek muhtelif yerlerinden yaralanmıştırt 47 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • 0 j Para yok,para yok.GAZETELER,piyasadaki durgunluk giderilecek,diye yazıyorlar;nasıl giderilecek,orası pek belli değil;tedbir alınacakmuj ve giderilecekmiş.Emisyon gazına Kuvvetle basıldığı halde pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.05.1961
  • nurny©!y o o 1111111s tanzimine başlanıyor Hürriyet Meydanının düzenlenmesi işinin ilk kısım inşaatı dün 3,5 milyon lira keşif bedeli çerçevesinde bir firmaya %Z8 eksiği ile ihale olunmuştur.Hürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • KADSKÖYDE SATIÜK DAİRELER GUNDOGDU Sitesinin ucuz ve konforlu daireleri,anahtarı derhal teslim edilmek üzere emrinizdedir.İBRAHİM KULOfiLO DOSTLAR Emlâk Bürosu,Kadıköy,Direkli Pasaj Tel:36 96 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Venüs'e atılan roketten haber bekleniyor MOSKOVA,A.P.Venüs'e doğru ilerlemekte olan Rus roketinden bir hafta içinde yeniden haber gelecektir.12 Şubatta fezaya atılan Venüs roketile 5 gün temas temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Karısını öldüren adam Eyfel kulesinden atladı PARİS,A.A.Eşini vahşice öldüren bir adam,Eyfel Kulesinin ikinci katından atlayarak intihar etmiştir.Kendini boşluğa bırakan adam yere düşmemiş,vücudu ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Karatay ile Versan Büyükelçi oldular ANKARA,HUSUSİ Millî Birlik Komitesi eski basın irtibat bürosu başkanı kurmay albay Baha Vefa Karatay,Viyana Büyükelçiliğine tâyin edilmiştir.Dışişleri Bakanlığı Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Sıra numarasında kayıtlı hiç bir motorda bulunmayan TEC TRONIC Manyetolu Amerikan hârika LAUSON Benzin motorları Proforması için müracaat.ÂLEM KOL Şti.Ömerağa Sok.4/3 Galata İstanbul Tel:44 94 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Şehir hattı vapurlarında bit bulundu Şehir Hattı vapurlarının bazılarında b^t bulunmuştur.Bilhassa küçük ve döşemeleri kadife kaplı olan vapurlarda rastlanan bit sebebiyle.Şehir Hattı vapurlar^ her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi ATAŞ)Garaj âmiri,olarak çalıştırmak üzere ingilizce bilen,amirlik kabiliyetine haiz,kalifiye VOLKSVAGEN otomobilleri makinisti tamircisi)istihdam edecektir.İlgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • HOLLANDA AĞIR KAMYON SANAYİİNİN ŞAHESERİ 1 müracaat sahipleri ile alâkalılara ilân olunur ÖZELLİKLERİ:Her türlü fabrika garantisi Motor,120 IIP Leyland patentli DAF dizel 8 Fabrika tonu Net:7880 kg.Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Anna Anderson'un hakiki Anastasya olmadığı anlaşıldı IIAMBUBG,A.P.Bir Alman mahkemesi dün son Rus Çarının kızı Anastasya olduğunu iddia eden Anna Anderson adındaki Polonya doğumlu bir köylü kadının ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Subay ve Memurlara Bayram dolayislyle peşinatsız peşin flatına Taksitle Satış Her çeşit gîyim eşyası Zarif Giyimevi Sultanhamam Hacopulo Han alü No.35 cadde üstünde)Tel:27 23 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • SeyaHatlarınızı her gün sabah ve akşam MENGENLİ Öteli% i;7026
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Küba'da kemer sıkılacak KEY WEST,A.P.Kübalılara yeniden kemerleri sıkmaları ihtar edilmiş ve birçok maddelerin kıtlığına hazırlanmaları bildirilmiştir.Ticaret Bakanı çok lüzumlu maddelerin dahi yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • 18 Sendika toplulu iş ihtilafı çıkarı Tekstil İşçileri Federasyonu Başkanı,yüzde 40 zam istediklerini açıkladı Türkiye Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Federasyonu 40 zam talebi ile toplulukla iş ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Beş yıl önce şehrimizi ziyaret eden 2%.Efİ£Jİ MAU^ISD?HiHoa otelinde tertiplediği basın toplantısında ftlHI noMCİ^ür o gazetecilerin sual sormadan durduklarını görünce Gary Cooper «haydi ben mahcubum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Taşlıtarla'da yolcu taşımayan şoförlerin,sol temayüllü kimselerin tesiri ile hareket ettikleri anlaşılırsa örfî idareye teslim edilecekler Uç gün evvel Taşlıtarla'da greve teşebbüs eden ve yolcu taşım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • jr STANBUL Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mezunları Ce-miyeti,ayın on yedinci Çarşamba günü Yeni Tiyatro'da bir ğ ¦Fuzûlî Gecesi» tertip etmiş.Bu güzel haberin tafsilâtını I bizzat matbaaya kadar gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • 6 milyon dolar altınımız rehinden kurtarılacak Düşük iktidar devrinde rehin edilen 96 ton altının serbest bırakılması dış yardımlara bağlı ANKARA,O R II A N TOKATLI bildiriyor Amerika önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • İzmir de fırıncılar ekmek fiatını indirdi İZMİR,HUSUSİ Bâzı fırıncılar,ekmek fiatlarmıkendiliklerinden ucuzlatmalardır.70 kuruşa satılması gereken ekmekler,rekabet dolayısile,halen 60-65 kuruştan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • Amerika yakında aya roket gönderecek NEW-YORK,A.P «New-York Times» gazetesi dün,Ann rikanın yakında Ay'a roket göndereceğini bildirmiştir.Roketin atılacağı he def,aydaki «Fırtınalar Okyanusu» dur Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • P'RİFİÇ,BAKIR VE ALÜMİNYUM ÇUBUK VE PROFİL FABRİKASI M.S.58 Automaten Messing TL.Yuvarlak ve altı köşe pirinç çubuk:6-12 mm.J)2-5 m.Boy 2.30 S 13-22 mm.2-5 m.10.90 23-45 mm.1-4 m.»j 70 %58'lik Dört kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.05.1961
  • nmt pAa BİR S0kA6lrt Somunda NAT PİNKÎRTDNUN YOIU WP.W-HAITI TAfcAM WHKEiiLiR.KİM 13ü APAM;SM I MB ACABA?•ÇEKİL VOlüMDAM KAOMIWyOlAli/tl&HÂN MOV PiNltfltfON.YO-LUMUN ÜltOıHE LiKAN ASH Sil-SİNİZ-Aü-SfK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • UVANJD'G' 2A-«AN BİR,PEVKA L.RDE1_İIC Q'.ACA NM,COic AAE 2A EDÎ VORuW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • MAVDUT PiUAN GÖRME.Dik.ARKADAŞIMA BAK.PENA HALDE YARA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • lİHIil •cûBuu tea,Buı_Bız-i/vv vüzüaaİjz.oe:n TEAASl'l_f KâÇl£ MıŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • Î?'M *9 Ö5KETMEN IMSANL^AI^.VEMEtCTE NES'SLl' OU.MAuOıR.DEDÎ BASA-ONüN PfyASADAKi CAMAUH-lICTAM HABBfU VOX GAUlBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 13S0 16 1377 CUhlcce MAYIS Mayı» 1 19 6 1 S VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.42 »22 öğle 12.10 4.50 İkindi 16.07 8.47 Akşam 19.20 12.00 Yatsı 21.10 151 İmsak 2.37 7.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adın» Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neğriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.Lt Düğün.Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.Lt Küçük ilânlar kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • DİKKAT Kârlı fabrikasyon İşlerine İşti rak edilir veya satın alınır.P.K.512 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • KİREMİT FABRİKASI 1961 yılı kampanyasına başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • OTO RADYOSU Toptan Satış:ÜÇKEN KOLL ŞTİ.Transistor 2Diot Dalga veya 12 volt oto akülerine bağlanabilir İstiklâl Cad.No.30 Beyoğlu İstanbul Te!443831 Telgr.ÜÇKENKOL-Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • Beyaz çamaşırlarınızı Renkli çamaşırlarınızı Nadide çamaşırlarınızı Bulaşığınızı ve herşeyinizi ğ TÜRKİYE UMUMİ SATIŞ TERİ:İLE YIKAYINIZ ı OTOTEK KA0IKÖY-İSTAN8UL352494-361555 Ankara 123854-İzmir 3407
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • MERPDLİN ÜTÜSÜZ KULLANILAN KADİ* ERKEh POPLİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Kamyon Kantarı İhtiyaç Sahiplerine Şirketimiz atölyelerinde seri halinde imâl edilmekte olan 30 Tonluk kamyon kantarları için kısa teslim müddetiyle sipariş kabul olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • MÜFETTİŞ MUAVİNİ ve Müfettiş ALİNACAK AKBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Teftiş Kurulumuz için lüzumu kadar Müfettiş ve Müfettiş Muavini alınacaktır:1 Müfettiş muavini olabilmek için;a)Siyasal Bilgiler,iktisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • GENERAL MOTORS DİZEL DENİZ MOTORLARI Bütün dünyada olduğu gibi,memleketimizde de eşsiz bir rağbet görmektedirrEDİYATTA KOLAYLIK Yedek parça mevcudu ve kusursuz SERVİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • KADIKÖYLÜLERİN TRAFİK DERDİ «önümüzdeki yaz,sayfiye mahallerine çoktan başlayan göçler son günlerde nihayete ermek üzer».Tabiî bu arada bizim Kadıköy de iyice yükünü aldı.Kış zamanlarında kaza olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.05.1961
  • 57 Yazan:Margueritte LEES İki saat kadar uyudum,dedi.Uykusuzluğu gidermenin en İyi çaresi çok çalışmaktır DavUl kızardı.Gece yaptığını ima ederek işi alaya almak cesaretini nasıl buluyordu?Gras ömründ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • TROPİKAL MELODİLERİNİN ŞÖHRETLİ SANATKARI İOBEÜTO LORANO'un OKUDUĞU C'EST EGRiT DANS LE CİEL LA 329 FATÜMA ve COUSCOUS I QOQ SPOR TOTO ÇA ÇA EL BAILE DE MODA YO TE QUIERO ASI ODEON PLAKLARINDA SATIŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • Yaz sezonunda her haftn seçilmiş.iki filmi birden takdim etmekle şeref duyar 16.5.1961 Salı 20,30 Suareden itibaren üç ruhlu kadiiî İngilizce JOANNK WOODWARD ENAYİLER ÎCKAÜ YILDIZLAR PEŞİNDE Türkçe NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • BUGÜN Renkli,Sinemaskop KAHRAMAN YÜZBAŞI Quantrill's Raiders)siH*mau\STEVE COCHRAN DIANA BREWSTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • FİLMCİLERE ve STÜDYOLARA 10 AT TEDİTE İMKMI 6 cı Sanayi Kotasından BOŞ SİNEMA FİLMİ tahsis tebliğini alan veya alacaklara 10 ay tediye imkânı 6 KİŞİYE BEDAVA AVRUPA SEYAHATİ Seyahat serbestisini mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • Başîarafı Birincide otobüs alabiliyoruz.Bir vapur pamuğun ne emeklerle meydana geldiğini takdir edersiniz.Un cihetle sanayi de lâzımdır.Muvazeneli bir tempo ile sanayileşmek mecburiyetindeyiz.Buna mul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • D.P.Meclis Grubu zabıtları okundu Bcıştarafı Birincide Başsavcı Egesel,Mehmet Ozbey'in,inönü'nün ifnası yolunda Menderes'e yazdığı İki mektubu okumuştur.DURUŞMANIN TAFSİLÂTI Anayasayı ihlâl dâvasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • SABIKLARIN Meclisle fenkid ed Baştarajı Birincide hakkı müdafaayı taallûk eder.Dünyanın her yerinde tarihin her devrinde müdafaa hakkı mıkaddes sayılmıştır.Dâvaları Meclise gelmeden 4 ay evvel almış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • G.Saraylı Suat Mamaf a 6 ay ceza verildi I Baştarajı Altıncıda ğı nünden beri cereyan eden olaylarla Federasyonun garip tutumunu esasen dikkatle takip ediyorduk.Verilen ceza Federasyon Balkanının bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • ÖMER DİKMEN İÇİN BULGARİSTAN'A M NOTA VERDİK Baştaraft Birincide.GUreşçimize Bulgaı konsoloslumu tarafından transit vizesi verilmiş olduğu da notada hatırlatılmış,Bulgar sivil polisinin bu Türk vatand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • Meriç ve Tunca taştı Başturafı Birincide tarlalarına girmemesi için kendileri setler kurmaktadır.YAĞIŞ DEVAM EDECEK Son üç gün içerisinde şehrimizde metrekareye düşen yağış miktar' 28 kilo 500 gramdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • BEYANNAME DAĞITAN j^ Bnştarafı Birincide ve Hasan Özkan da bi'kınınaktadır.Eski Demokrat Parti Muhtarlarından Mehmet Şekerci'nln evinde de bir silâhla pala ele geçirilmiştir.BURSA Yeraltı faaliyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • KULLANDIKLAR!TIRAŞ LOSYONU.Muhitinde alâka celbeden "havalı,erkek ler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir.İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve kibar tavırlı erkeklerin kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • İCA'dan YAZI ve HESAP MAKİNE TAHSİS!ALANLARA PROFORMA FATURA VERİLİR.84 51 tarife,15C kotada kayıtlı REMINGTON yazı makineleri ile 84 52 tarife 157 kotada kayıtlı Remington Hesap makineleri için Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.05.1961
  • KELİMESİ İÖO KURU Ş gf jğt-fe-ftx-x-flfc-Ik,H:'İV.^J ^J aX.1^1 L A\v x;tW;i!vX v*:*ivv:TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK DEVREN Bakkaliye Dükkânı Demlrkapı Cad.45 Sağmalcılar.0 GOZTEPEDE Daire.55 36 02.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.05.1961
  • YEŞİLDİREK-SARIYER PAZAR GÜNÜ MİTHATPAŞA'DA KARŞILAŞIYOR Mahalli lig maçlarına bu hafta Mlthatpaşa ve Ali Sami Yen Stadında yapılacak karşılaşmalarla devam edilecektir.Lig'in en kritik maçı Yeşildirek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • Ordu takımı Kampa girdi ANKARA,HUSUSÎ 31 Mayıs tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası finallerine iştirak edecek Ordu futbol takımımız dün Etimesgut'taki Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • m MİLLİYET SPOR TOTO SERVİŞJ SUNAR 1 MAC KARŞILAŞACAK TAKIMLAR İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın İUI son maÇİaı*i' BKjB Numaralı takımın tğ.Jğ& son maçları MAÇ HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • Beşiktaş profesyonel takımı Nevv-Vork futbol turnuasına katılmak üzere dün Amerikaya gitmiştir.Slyah-Beyazlı takıma Amstcrdaın'dun Kaya,Şenol,Birol ve Varol da katılacaklardır.Resimde.Beşiktaşlılar uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • 1 LUİ SUAREZ B Barcelona'mu incisine bir milyon Türk Lirası Suarez l I Inter'le I I anlaştı Barcelona'h futbol-1 cu tnter'den her se-ne 1 milyon Türk| lirası alacak j BARCELONA,HUSUSİ j=H Asrın transf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • GÜREŞTE İTALYA ve PAKİSTAN'LA MİLLÎ TEMAS YAPACAĞIZ İtalyan Güreş Federasyonu dün gönderdiği bir telgrafla Ekim ayı içerisinde millî ve temsilî karşılaşmalar yapmak istediğini bildirmiştir.Rusya müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • TOTO'DA 13 BİLEN YOK ANKARA,HUSUSİ Spor Toto 37 ncl hafta kuponlarının dün akşam saat 17.30 a kadar yapılan tasnifi sonunda 13 maçın neticesini doğru olarak bilene rastlanmamış,12 maçın neticesini 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • SUAT M AM A T Ekime kadar futbol yok 'lı Suat Mamafa 6 ceza verildi Sarı Kırmızılılar karara itiraz ediyor.Suat Kulübüm elbette hakkımı arayacak,dedi ANKARA,HUSUSÎ DÜN Mithat Artun'un başkanlığında to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • ÂDROSU DON TESBİT EDİLDİ Necmi,Osman ve Basri A)Millî takıma alındı.Leffer'in çağrılması muhtemel.Hannoverdeki kamp sırasında iki hazırlık maşı yapılacak A milli takımının pazar günkü maçta saha kenar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • Bükreş Galipleri Geliyor Romen basını,takımımızı methediyor.Rövanş maçları sonbaharda yapılacak NEZİH ALKIŞ Bükreş'ten bildiriyor:PAZAR günü güzel bir oyunla Romen millî takımını 2-0 mağlûp eden millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.05.1961
  • A.Gücü,D.Spor Bu hafta İstanbul'da MİLLÎ lig maçlarına bu hafta Cuma,Cumartesi ve Pazar günleri üç şehirde yapılacak 10 maçla devam edileçektir.Cuma günü şehrimizde saat 17 de Fenerbahçe İle Vefa karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor