Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • KİLLERİ URA ALACAKLAR Komisyonun itirazına rağmen ödenek ve yolluklar indirildi Cumhurbaşkanının Yüksek tahsilli olması şartı da kabul edildi ANKARA,HUSUSİ ANAYASA Tasarısının ikinci müzakeresinde,mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • ¦h «"Mta i:jM;i.im» 1 [A.P.DF fa Alil I F VF If DAI İOF Her Mayıs 8rünü eğlenceler tertip ederek aralarından bir Kraliçe seçen Ut* UMULluE İt AIlMLIyC Paris hal personeli bu defa Başkan de Gaulle'U zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Seçim Kurulu ün belli oldu toplanarak Seçim ANKARA,HUSUSÎ YÜKSEK Seçim Kurulu üyeleri dün belli olmuştur.11 kişilik heyete Yargıtaydan 6,Danıştaydan da 5 üye seçilmiştir.Üyeler bugün saat 10,da Yargıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • ı pili mn i t-KOV ve kasaba çocukları-B nın dünya görüşünü ge-i Iıstırmek ve kendilerini i dar çerçeveleri dışına çı-S karabilmek amacıjia açtığımız kampanyamız 7 Mayısta sona erecektirlstanbula gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • ITET «S 1 J gf I 'MM I UAYIC JaP°nyada Şilepçilik İşletmesi için inşa edilen «27 Mayıs» C I lîî AI İv şilebi dün saat 13.30 da Umanımıza gelmiştir.«27 Mayıs» yükünü tahliye ettikten sonra Romanyaya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Bîr sabıkalı,hemşirelerle esrar kaçakçısı avına çıktı Kendisini polis gibi gösteren ve Gureba Hastahanesi Başhekiminden hemşire isteyen «Kıptî» aranıyor SUAT TÜRKER SABIKALILARDAN «Kıptî» nâmiyle mâru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • CACÎ I Ulltl IIRII7ETI CDİ 23 Fasİ1 hacl namzcdi Cezayir ihtilârAoLI nAvI llAm£CI li yüzünden evvelki gece şehrimize gelmek mecburiyetinde kalmışlar ve Yenicami avlusunda sabahlamalardır.4 ü kadın 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Şehit Teğmenin babası,oğlundan bahsedilirken kalb sektesinden öldü İSPARTA,HUSUSİ 27 Mayısta İnkılâp hareketi sırasında şehit olan Teğmen AH thsan Kalmazın babası Osman Knlmaz,kahvede otururken oğlund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Silâhtarağa sanıkları bugün yargılanıyor Silâhtarağa Elektrik Fabrikasını uçurmağa teşebbüsten sanık 46 kişinin duruşmasına bu sabah Davutpaşa Kışlasında 3.Örfî idare Mahkemesinde başlanacaktır.Sanıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • CEMAL GÜRSEL DÜN Başbakanlıkta çalıştı ANKARA,HUSUSİ Devlet Başkanı Cemal Gürsel dün Başbakanlıkta çalışmış ve Cemal Madanoğlu ile Ankara Valisi Nuri Teomanı kabul etmiştir.Gürsel,Başbakanlık kapısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • H.B.K.üyesi Kuyiak'a hail!Bir felç aıeldî ANKARA,HUSUSİ Millî Birlik Komitesi üyelerinden Fikret Kuytak,hastalanmış ve evvelki gün Gülhane Hastahanesine kaldırılmıştır.Henüz kesin bir açıklama yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • AZAMÎ m YÜKSEKLİK 200 KİLOMETRE KAPSÜLÜ FRENLEMEK İÇİN ÖNÜNDEKİ *TME TERTİBATI ATEŞLENİYOR!MERCÜRY KAESİİLİ KtOKETTES AYRHJYO» t 7Cl/r« rAYIBMA VE EMNİYET aKlU 1/rncı/i7ivıv tth* KISMI CİHAZININ BİR K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Mesai saatinde uyuyan işçi işten çıkarıldı Bâzı memurların da devamsızlığı itiyad haline getirdiği tesbit edildi I şube ve daire müdürlüklerinde dün yaptığı teftişlerde 26 işçiyi vazifeleri başında uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Bir înfilâkte 23 kişi öldü CARACAS VENEZUELA)A.P.Bir fabrikada vukua gelen Înfilâkte,23 kişi ölmüştür.50 kadar yaralı vardır,itfaiye enkaz altında kalan diğer kurbanları araştırmaya kayulmuştur.Fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Bizden söylemesi İzmit fabrikasının tomrukları yandı.Zarar iki milyon civarında.Şimdi yangının bir sabotaj neticesi olup olmadığı araştırılıyor.Ellerinde kibritlerle tomrukların yanında dolaşan bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • 11 silâh imâlcisi tevkif edildi Ordunun v« Giresunun köylerinde meydana çıkarılan dört silâh imalâthanesinin sahip ve isçileri dün Örfî İdare tarafından Adliyeye verilmiş ve sorgularını müteakip tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • ÜRDÜN KRALI BİR AY İÇİNDE EVLENECEK AMMAN,AJV.A.P.Ürdün Kralının «Hüseyinin dileği» ismini verdiği nişanlısı ingiliz asıllı An-toinette Gardiner Amman'da yaptığı kısa basın toplantısında düğün tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • Büyük bir Çekirge Surusu Huduttan Girdi Cfere bölgesinde 160 bin hektarlık sahayı kaplayan çekirgelerle mücadele için üç uçak gönderildi DİYARBAKIR,HUSUSÎ UZUN zamandanberi Suriye*de konaklamakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • ŞOFÖR YE MAKİNİST KURSU Yeni devre 3 Mayısta başlıyor.Motor Trafik Direksiyon Tecrübe dersleri ücretsizdir.ADRES:Osmanbey,Samanyolu Sok.No.5 Telefon:48 09 00 47 34 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1961
  • "DEMOKRAT İZMİR,DÂVASI BUGÜN karara bağlanıyor Yassiadada bugün 4 dâvanın duruşmasına devam edilecektir:O Demokrat izmir gazetesinin tahribi davasında Dîvân kararını bildirecektiristanbul Ankara Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Yine Kongo meselesi YERYÜZÜNDE pathyan bir çıban bası hiçbir zaman eksik olmuyor.Küba değilse,Cezayir'dir;Laö* değilse Kongo'dur.Muhakkak bu müzmin meselelerden biri veya bir yenisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • İSTANBUL SANAT FESTİVALİ 1.Gün:Senfonik KONSER ŞEHİR ORKESTRASI 'CEMAL REŞİT REY İdaresinde SOLİSTLER SUNAKAN ve AYHAN BARAN Violonist,Cumhurbaşkanlığı Devlet Tiyatrosu Opera Bölü-Senfoni Orkestrası S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • İstanbul Askerî Tıbbiye Okulu Kumandanlığından Deniz Kuvvetleri Kumandanhğı besabına,istanbul Askerî Tıbbiye Okuluna,istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp dab,V nci ve VI nci sınıflarından 15)on beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] Biraz karışık bir gün geçireceksiniz.Fakat taburla herşey yoluna girecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Sabahleyin mali idlerinizle meşgul olmak iyi neticeler vereb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 iki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 İki marş 12.05 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • BULMA CA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Doğuştan gelen kabiliyet;Ayak.2 Bahtiyarlık;Kuvvetli hınç.3 Pirincin yemeği;Namaz kılanların kışın giydiği bir ayakkabı.4 Yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • SİNEMALAR Van BEYOĞLU ATLAS Tel:44083.r.Cebelitarık Muharebesi Eaurence Harvey Ing.EMEK Tel:44 84 29)Korkunç Takip Cornel Wilde Renkli îng.İNCİ Tel:48 45 95)Şafakta Buluşalım Gülistan Güzey Türk filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • İNŞA ETTİRİLEN 6 RÖMOR-KÖRE İSİM KONULDU Alman tezgâhlarında inşa ettirilmekte olan 6 adet acık deniz römorkörünün ilimleri Tellltabya.Selviburnu,Salıpazarı,Tuzburnu,Armutlu ve Paşalimanı olarak konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • Gecekondu yollarına 7 milyon lira harcanacak Kuştepe,Zeytinbumu ve Giilteped« 42 bin gecekondunun aralarındaki yollar 7 milyon 400 bin lira sarfı 11* onarılacaktır.Gülttpe ve Çağlayan civarındaki ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • SÜNNET Oğlumuz Ezra Oved'in Sünneti 7 Mayıs 1961 Pazar günü saat 10.30 da Şişli Pakize Kliniğüıde İcra olunacağından dost ve akrabalarımızın teşriflerini rica ederiz.OVEÜ Ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • 111111 j 11111111111 f 111111111111111111111111111111111 m i ı.1111 i 1111 m 1111 1111 i 11111 1111 i 1111 u ı r 111111 1111 i 11:111111111111111111111111111111111111111 11111 I i i 11 r.BAK BAK HELE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • MAYIS 16.SAYISI ÇIKTI ic İzmir'de 7 lisan konuşan kız,ve ir Manisa'da 4 lisan konuşan Medyom hakkındaki en doğru haber ve izahları bu sayıda bulacaksınız.İsteyenler* numune sayı gönderilir.PJC 1157 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • Sayın İstanbul Valisi Tümgeneral Refik Tulga'nın Himayelerinde Türk Amerikan üniversiteliler Derneğinin Tertiplediği 9 4 Kişilik Michigan Üniversitesi Orkestrası Konserleri Spor ve Sergi Sarayında Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • STEARİN ingiliz malı.Ikl ve üç presyonlu mallarımız vardır.Müracaat:Karaköy,Maliye Şubeleri civarındaki Aynalı Lokanta TAVUKÇULAR)Sokağı No.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • ÇİNKO ttSTÜBECl «CACHET ROUGE SUPERÎEUR» GelmLştiı-Müracaat:Karaköy,Maliye Şubeleri civarındaki Aynalı Lokanta TAVUKÇULAR)Sokağı No.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • Daruşşafakadan Yetişenler Cemiyetinden Ananevi pilav günü 7 Mayıs 961 Pazar günü saat tam 10.00 da Darüşşafaka'da.İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • TEŞEKKÜR Kıymetli İlim adamı dahiliye mütehass'sı Dr.ŞÜKRÜ KAYA ve pederimiz Yorgi MAHSURİS'in amans'z hastalığı devamınca gösterdiği İnsan üstü gayreti ve maddî meniaatl olmaksızın devamlı alâkası sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • KADIKÖY'DE HAVAGAZI İSTİHSALİ ARTIYOR Kadıköy Kurbağalıdere Gazhanesinin istihsalini yüzde 100'e yakın bir nisbette arttıracak tesislerin montajına ayın 10 unda başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • BEYAZIT MEYDANINA 3.5 MİLYON HARCANACAK Beyazıt Meydanının tanzimi İşi 3.5 milyon lira üzerinden İhaleye çıkarılmıştırihale ayın 15 inde yapılacak ve meydanın tanziminin en kısa zamanda tamamlanması İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • FLORYA DAK I HAZİRANDA Florya Belediys plajı 1 Haziranda açılacaktır.İki yenl plajın ta İçin çalışılmaktadır.Bu la için 500 işçi kullanılmaktadır.Plajların geceleri de açık kalması dü-fünülmektedir.Fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1961
  • TAKSİTLE SATIŞ VMa 14,BUZ DOLAPLARİ Büyük Ucux Sağlam 7.^i ayak 3300 T.k.S sene garanti VİTRİNLER HAVUZLAR KASAP DOLAPLARI İTHAL MALI:Kompresör Ekovat ve Bilumum Buzdolabı Aksamı Dupont Freon PENTA DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • ransa nın 139 senelik bir mazisi olan,ecnebilerden müteşekkil ejyon,Cezayir isyanında ağır bir darbe yedi CEZAYIRDE,Sidl-Bel-Abes'teki Ecnebi Lejyon Müzesinde,Kral Louis-Philippe'in bronzdan yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • ÂRE BUL Sağlık Bakanlığı,Baha Kitapçfya cilt kanseri ile ilgili incelemelerine devam edebilmesi için 10 yataklı bir dispanseri tahsis etti ANKARA,HUSUS] Izmirde çalışmakta olan Baha Kitapçı adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • İstanbul Hipodrom Müdürlüğünden Hipodromumuzun İhtiyacı İçin bastırılacak evrakı matbua isleri teklif alma usulü ile yapılacaktır.Bu hususdakl şartname ve numuneler hergün saat 9 dan 17 ye kadar Velle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • MUHTELİF MALZEME VE TÂLİ HASILAT SATİŞİ 1 Beykozdaki fabrikamız ile Sirkeci 5 inci Vakıf Handaki büromuzda şartnamesi mevcut muhtelif deri,kösele,bez ve lâstik parçaları ile eski çuval,varil teneke v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • KÜÇÜK BİR ÇOCUK ABLASINI ÖLDÜRDÜ MANİSA,HUSUSİ 10 yağında bir çocuk,15 yaşındaki ablasını bir kaza kurşunu İle öldürmüştür.Gördes kazasının Kalemoğlu köyünden Hidayet Ayaz adlı çocuk babasının tüfeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Memleketimi» dahil,dünyanın her tarafında hergün vasati 5 bıçağı havi 1 paket 150 krş.İLE TIRAŞ OLUR PAL,sert sakallar ve nazik ciltler için sureti mahsusada imal edilen kalite tıraş bıçağıdır Bir ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • gene de midemiz rahat!Vita ile pişirilmiş yemeklerden sonra mideniz ne kadar rahattın Yemekler hakikaten nefis olur çünkü Vita'nın fevkalâde bir lezzeti vardır.Vita'nın lezzeti dalma nefistir çünkü Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • TİTANDİOKSİD "ANATAS,BAYER Gelmiştir.Müracaat:Karaköy,Maliye Şubeleri civarındaki Aynalı Lokanta TAVUKÇULAR)Sokağı No.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Köy ve muhtarlık Delege seçimleri Bir ayda bitecek Bakanlar Kurulunun müsaade verdiği seçimler,kapalı salonda yapılacak ANKARA,HUSUSİ Bakanlar Kurulu,siyasi partilerin köy ve muhtarlık delege seçimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • ORMAN YAKAN ÜÇ KÖYLÜ YAKALANDI denizli,hususi Kale kazası Uzunkuyu deresi mevkiindeki Devlet Ormanlarını yakan üç şahıs yakalanmıştır.Tarla açmak gayesiyle yangın çıkaran Süleyman Gün,Süleyman Tutumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Konya felâketzedelerine yeni dükkânlar veriliyor KONYA,AA.Hal binasındaki yangında dükkânlarını kaybeden felâketzedelere yeni dükkânlar yaptırılması kararlaştırılmıştır.Şimdiye kadar 20 felâketzedeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Halk Eğitimi mensupları için seminer açıldı ankara" hususi Halk Eğitimi Müdürü ve Şefleri için hazırlanan ilk eğitim seminerlerinden ilki dün Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç tarafından Hasanoğlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • İS*.TAKVİMDEN BİR YAPRAK Çingeneler ve politika XTENl teşekkül eden siyasî partilerden birinin mümessilinin Edirne çingenelerini partiye almak üzere Çeribaşı ile miina-sebata girdiğine dair bir gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Korur aleyhine açılan bir dâva karara kaldı Çeşitli işlerde görevini kötüye kullanmaktan sanık hakkında açılan dâvalar devam ediyor ANKARA,HUSUSİ Düşük Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • iran'daki nümayişlerde 1 öğretmen öldürüldü TAHRAN,AA.RADYO Tahran'da dün öğretmenler yine nümayiş yapmışlardır.Nümayişlerde bir öğretmen ölmüş,üçü de ağır yaralanmıştır.Öğretmenler hükümetin tesblt e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • İzmirli gençler de mücadelelerinin yıldönümünü kutluyor izmir,hususi Hürriyet mücadelesi sırasında Konak nümayişlerinde tevkif olunan 14 izmirli gene bugün bir toplantı yapacaktır.Cezaevinde 24 gün ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Yağmurdan zarar görenlere yardım edilecek ANTALYA,HUSUSİ Antalya ve dolaylarına yağan şiddetli yağmurdan zarar görenlere yardım etmek İçin bir komisyon kurulmuştur.Komisyon,milyonlara varan zararları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • İzmir Esnafı 2 saat öğle tatili yapacak İZMİR,HUSUSİ izmir Belediyesi,esnaf ve tüccarın yaz ayları boyunca saat 12.30 ile 14.30 arasında iki saat öğle tatili yapması için bir tamim yayınlamıştır.Yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • Rusya hesabına casusluk yapan bir İngiliz 38 sene hapse mahkûm oldu LONDRA,RADYO Bir Hükümet memuru Rusya hesabına casusluk yapmaktan sanık olarak dün 38 sene hapse mahkûm edilmiştir.58 yaşındaki samk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1961
  • tWMKtRl£RİPAfciSîETOP-UMCflfılAftMiS.OOO!AftSEHLuPENEKARil.VAR UCUMDA.6ıîME^ itfEMİ-VûRüM.0ua(piU*UP LAMIMI SIKMACA GAHADİ.I/1 vı HAljfc AODÜLCANGAt,ttrMOAMfJ ARŞEN L&P£MÎ VENflt$EN MEM-LEfcEfıMil &N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • HHÜİ ı:v:v:x!^~rr;PANÇO' NUM HAPŞURMASt HA,{C/UZATIM H£tZ- sSiN Dİ«A-rîNl' ÇE £CZ,m HI&SiZ,DA ONA OOâSu OQNSIZ.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • Al_lCli/V\V\5 CUNÛ.AMA CEBİM.DE AAETT-El_k3l'M VÛK-BUGÜNI ONUM VAŞ GÜ.NÜ OLDUĞUNU UMUT,MuŞ GİBİ BİR.ŞEV AL-MAHVIM,DİYORUM-SAKINI HAA.OÜSİ fcARLUVMNA VAŞ 3ÜNU İDİ X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • HİCRÎ 1380 Zilkade 1» Perşembe 4 MAYIS 19 6 1 RUMÎ 1377 Nisan 21 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.54 9.46 öğle 12.11 5.02 îklndi 16.04 8.55 Akşam 19.08 12 00 Yatsı 20.53 1.45 îmsâk 2.58 7.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • ^h Milliııef Milliyet Gazetecilik A.Ş adın» ^ST Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALİT KIVAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.0 Düğün,Nişan,Nikâh,''«fat ve Teşekkür ilânian 5 santime kadar 80 T.L.0 Küçük ilânlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • Perlon file Ekose Klasik r GÖMLEKLERİ ÂMeRAÜ CEVAT Beyoğlunda No.367 Istanbulda yeni Postahane Cad.Mağazalarında YAZLIK çeşitleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • ARSA SATIŞ İLANI Abide-i Hürriyet civarında,beher parsel 16 kata kadar ve mevcut inşaat projesme göre asgarî 64 daire inşaata müsait imar durumlu 4000 M2,3600 M2,8000 M2 arsalar ayrı ayrı veya toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • UCUZ FİATLARLA Yeni Parti KOMETA TAŞ DELME UÇLARI gelmiş ve piyasaya arzedilmlştlr.METAL TİCARET T.A.Ş.Tünel caddesi,Transtürk Han,Galata.Tel:49 51 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • İLÂN 1961 YILI YEDEK SUBAY ASKERİ MEMUR VE YEDEK ASSUBAYLARIN YOKLAMALARI VE ÇAG DIŞI İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Yedek Subay ve Assubayların yoklamaları,Temmuz 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • İSTANBUL SANAT FESTİVALİ 1.HAFTA PROGRAMI 6.Mayıs 21.15 de Şan Sinemasında Sef:Cemal Reşit REY Solîstler:Suna KAN Ayhan BARAN 7.Mayıs 21.15 de Tepebası Tiyatrosunda KİİCİTK SAHNE HALDUN DORMEN'den SOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • Afrikalı kaılııı makyaja öylesine düşkün ki,Avrupalıyı gölgede bırakacak gibi.Afrikalı kadınlar,makyaja Avrupalılardan düşkün Afrikadan yeni dönen bir ingiliz güzellik mütehassısı,Afrika kadınlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • 1 İSTİKLÂL MARŞI BİLGİSİ TÜRKER ACAROĞLU I Av.Kerim YUrTD'un eseri,Türkiye Harsi ve İçti-E E maî Araştırmalar Derneği yayınları aracında basıldı.E E İstiklâl Marsımızın resmen kabulünün 40.yıldönü-E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1961
  • 45 Bırakın ben açayım dedi.Bir polis memuru anahtar denediğinizi görecek olsa bizi otomobil hırsızı sanır.Martine donup etrafına bakındı:Yazık ki,buralarda polis yok,bize eğlence.Davld «özü sert kesti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • YERSİZ YURTSUZ kimseler toplanıyor Emniyet müdürlüğü şehirdeki yersiz,yurtsuz kimseleri toplamaktadır,üç gün önce yapıları genel aramada 110 kişi yakalanmış,evvelki gün de Eminönü ve Beyazıt mmtakasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • KARDEŞİNİ MAKASLA öldüren adam yakalandı MALATYA,HUSUSİ Doğanşehir İlçesinde ktlçük kardeşi Hasan Urkmez'ln boğazına berber ma* ka;ı saplıyarak öldürüp firar eden kardeş kaatili Zeki Urkrnez fundalıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • V "*HÜ 0m IZSSfc,Baş,diş,adale,mafsal ağrıları,siyatik,nevralji,lumbago,nezle,soğuk algınlıkları ve gripal in* 1 feksiyonlarda.X-Ambalâjı evsafının garantisidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • İLAÇ FİATLARINDA İNDİRME YAPILACAK Memleketimizde imâl edilen ilâç istihsalinin 300 milyon liraya yükseldiği belirtiliyor Türkiye Tıbbi Müstalızar Sanayi ve Laboratuarları Cemiyetinin Kongresinde i'İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Stevenson'a Göre Batının Hâkimiyeti Sona eriyor NEW-YORK,AA.Amerikan Birleşmiş Milletleri destekleme derneği tararından tertiplenen bir toplantıda söz alan Amerika Birleşik Devletlerinin Birleşmiş Mll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Luna Parkı almak için kavga edenler Belediyede kovalamaca oynadılar Spor ve Sergi Sarayının yanındaki Luna Parkın ihalesi sırasında,bu İşe talip olan taraflar birbirlerine girmişler ve Belediye Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Cezayir'de iki gazete kapatıldı,Baro feshedildi PARIS,A.P.Fransız Hükümeti dün Cezayir başkentinde çıkan 2 gazeteyi süresiz kapatmış ve Cezayir Barosunu feshetmiştir.Bu tedbirlerden maksat müfrit sağc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • C.H.P.ne komünist diyen adam mahkûm oldu BİLECİK,HUSUSİ C.H.P.ye komünisttir diyen ibrahim izmirli,mahkeme tarafından bir ay hapse ve 250 lira para cezasına mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • C.H.P.Kadıköy İlçe Başkanlığından Partimiz İlçe kongresi için delege seçimleri 7/5/961 Pazar günü başlayıp 14/5/961 Pazar günU biteceğinden üye arkadaşlarımı xın bu tarihlerden evvel ilçe merkezin* mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • ALEM Amerikan Motorlu Motopomplar ömeraga Sok.4/3 Galata İstanbul Tel:44 »4 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • audiotape Teyp bandlarıru 6.kotadan ithâl edeceklere UCUZ FIAT vm KOLAYLIK sağlanır.P.K.430 Galata Tel:44 14 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • LALE KİREMİT FABRİKASI 1961 yılı kampanyasına başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Subay ve Memurlara Bayram dolayisiyle peşinatsız Peşin flatına TAKSİTLE SATIŞ Her çeşit giyim eşyası ZARİF GİYİMEVİ Sulfanhamam Hacopulo Han altı No 35 Cadde üstünde)Tel:27 23 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Yüzbinlerce insanın seyrine doyamadığı,Bir haftada 150.000 lira hasılat temin ettiği halde program imkânsızlığından diğer sinemalarda ikinci haftalarına devam edemiyen Belgin Doruk Göksel Arsoy Çolpan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • mmm M Başladı/Kadın Erkek kumaşları Bilûmum tuhafiye Bebe çocuk giyim eşyası Trikotaj ve kadın çamaşırları Erkek-Kadın konfeksyonu BAHÇEKAPI-ATABEK HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • İNŞAAT İLÂNI iyi yerde' atsan alifpta üzerine inşaat yapmak ve aynı inşaattan daire vermek şartiîe anlaşmak üzere Aksaray P.K.23 Istanbul adresine mektupta yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • I&ras MEZUNU KİZ.ERKEKalımr Qçce~Qüna'üz H UQw J5-35 arası i S T AN„B.U L rEL5i2-RADYQ-ELEKTRiK KURSLARI ueceMf if w haltı m olan metltA ¦mlnhı olıuuı^Cûafau oathptakrîttjkm tûîlıtduclüğiintUr} J/plı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • İNGİLİZ Cooper Kelebek Kıran Kapsülleri Kızılcık)Gr«ldi va satışa arzedildi.Umumî Satış yeri:Muharrem İman ve Mahdumları,Hasırcılar caddesi No.36 Telefon:22 03 65 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • SATILIK KAZAN Hiç kullanılmamış Alman malı 1 adet semaver tipi dik kazan.25 Mtr2 ısıtma satıhlığı,8 atmosfer,sürşofor kaide,saç baca enjektör ve tazyikli pompası ile birlikte.Müracaat:53 44 66.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Kısa elyaflı pamuk ile emaye bobin teli kullanan Sanayicilerimizin 15 Mayıs 1961 akşamına kadar Odamızm Sanayi Servisine müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • 7 SATILIK OTOMOBii.SATIŞ GALERİSİ OTOMOBİLLER I960 Chevrolet Station Wagon.1959 Mercedes 220 S 1959 Fqrd Ranchero.1960 Chevrolet Panel.1958 Ford Fairlane.1960 Opel Panel.1957 Plymouth.1957 Chevrolet.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • MİLLET VEKİLLERİ AYDA 3200 LİRA ALACAKLAR 4 Bastarajı Birincide I Mayıstan sonra M.B.K.tarafında» T çıkarılan kanunlar ve alınan kararlar ödeneğin yarısını ajamaz.mut'adır.Bu maddeye göre milletvekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Mesai saatinde uyuyan 26 işçi işten çıkarıldı Bagtara/t Birincide Teftiş sırasında bâzı memurların da işlerinin basında bulunmadıkları ve devamsızlığı İtiyat edindikleri tesbit edilmiştir.Çelikoğlu şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • GARSONLAR KONGRESİ DÜN YAPILDI Türkiye Garson iş Sendikası kongresinde,kapatılan İşyerlerinin cezasını İşverenlerin değil İşçilerin çektikleri ileri sürülmüştür.Garsonlar,Belediye nizamlarına uymıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • BİR SABIKALI,hemşirelerle esrar kaçakçısı avına çıktı Baştarafı Birincide Başhekim teklifi müsbet karşılamış ve «Hemşire yardım kursu talebelerinden birini Nevzat ile birlikte göndermiştir.Talebe olay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 16 SATILIK EMLÂK 0 GENERAL Büro,Altıyolda,İnşaata müsait,ahşap ev,70.000 Lira.36 35 62.GENERAL Büro,Feneryolunda kat mukabili arsa.0 GENERAL Büro,Acıbademde 600 M2 Arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • Basketbolde bugün de Romanya ile oynuyoruz t Baştarafı Altıncıda llslni değerlendiremez,Haşlm de ancak ikinci devre sonlarında Jump Shot'larını kullanabilirse galibiyetimiz güçlenecek ve bütün ümidimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • AUCAN BUGÜN EGE GEZİSİNE ÇIKIYOR ANKARA,HUSUSİ Y.T.P.Genel Başkanı Skrem Allcanbu sabah 10 gün sürecek bir Ege gezisine çıkacaktır.Bugün Eskişehlre gidecek olan Allcan ve arkadaşları,oradan Bursa,Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1961
  • ÖZDİLEK GÜMÜŞPALA GÖRÜŞMESİ Adalet Partisi Genel Balkanı Ragıp Gümuşpala,evvelki aksam Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fahri Ozdllek'l ziyaret ederek uzun süren bir görülme yapmıştır.GUmUşpala.Oz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1961
  • Millî Takımı P ro çalıştıracak ANKARA,HUSUSİ FUTBOL Federasyonunun antrenörlük teklifini kabul eden Sandro Puppo 14 Mayıstan itibaren millî futbol takı-mımızı Dünya Kupası maçlarına hazırlamaya başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • Finlandiyalı Tenisçiler dün antrenman yaptı TENİS millî takımımız Cumartesi günü T.E.D.Külübü kortlarında Finlandiya ile karşılaşacaktır.Aynı zamanda Davis Kupasma da dahil bulunan müsabakaların ilk g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • BASKETBOL millî takımımız Avrupa Basketbol Şampiyonasında dördüncü maçını bugün saat 16 da Romanya ile yapacaktır.Evvelki gün başa baş bir maç çıkarmalarına ragmen sinirli bir hava içinde Bulgaristana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • F.Bahçe,Süreyya,Candan Bülent ve Bekir'le anlaştı Umumî Kaptan Fikret Kır can ile konuşan 4 Ankaralı futbolcu Temmuz'da Sarı-Lacivertli kulübe girecek T ANKARA,HUSUSÎ RANSFER faaliyetine başkentte baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • CEZA HEYETİ SUAT HAKKINDA KARAR VEREMEDİ ANKARA,HUSUSİ Dün toplanan Merkez Ceza Heyeti,dosyası tekemmUl ct.nedijH için Galatasaraylı Suat hak*ında bir ka-ar veremem'ştir.Diğer tahlifin At'.id Askerî A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • TOTODA ŞİMDİLİK 13 BİLEN YOK ANKARA,HUSUSİ 34 üncü hafta Spor Totonun ilk değerlendirilmesi dün bitmiştir.Tasnif sonunda 13 maçın neticesini doğru olarak bilene rastlanmamıştır,12 maçın neticesini 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • BRÜKSEL,HUSUSÎ Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasının yarı finali için oynanan g gece maçında İspanyol Barcelona,Alman Hamburg'u 1-0 mağlûp etmiştir.Heysel stadında 85.000 Belçikalının âdeta nefesini tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • FENERBAHÇE 1-0 GALİP Gürselin bulunduğu ve.muazzam bir kalabalığın takip ettiği maçfa Beşikfaşı mağlûp eden golü Hilmi affı,Letter penalfı kaçırdı Fenerbahçeliler golün UzüntUsU [ASAF UÇARI galibiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1961
  • Karşıyaka ve Altay bugün geliyor Millî İlgin otuz beşinci haftasına Cumartesi ve Pazer günleri Ankara ve Istanbulda yapılacak 9 karşılaşma ile devam edilecektir.Istanbulspor ve Fenerbahçe ile karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor