Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • Subayların oy hakkı konusundaki Anayasa hükmü kaldırıldı ANKARA HUSUSİ Subay ve assubayların oy kullanma hakkı konusundaki Anayasa hükmü Temsilciler Meclisinin dünkü toplantısında kaldırılmıştır.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • KAÇAK YOLCU Bulgaristandan kaçarak Fransaya iltica eden Ömer Mustafa adında bir Türk de dün Adana ile şehrimize gelen yolcular arasında idi.emer,ger-iye kaçak olarak binmiş ve yolculuk boyunca kamaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • l/ail UCnnBI ED izmir'deki NATO kuvvetlerine mensup Türk ve İV AN wtKUILXlf Yunan erleri dün Kızılay'a kan bağışında bulunmuşlardır.Kesimde,kan vermeden önce kan grubu tayin edilen Yunanlı eri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • ACI BİR YILDÖNÜMÜ Arkadaşımız Ertuğrul Ünal'ı geçen sene bu gün toprağa vermiştik «MİLLİYET» ailesi,geçen yıl bugün yaşlı gözlerle,genç bir ferdini toprağa vermişti,istihbarat kadromuzun çalışkan elem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • İsmet Giritli ve T.Zafer Tunaya dış vazife aldılar ANKARA,HUSUSÎ «147» lerden İsmet Giritli ile Tarık Zafer Tunaya Dışişlerinde yeni görevlere tâyin edilmişler ve bu konudaki karar yüksek tasdikten çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • Atatürk büstünü parçalayanlar soldan sağa)Süleyman Seyrek,tbrahim Altın,Emrullah Seyman,Nazif Demirtaş Bursa'daki tecavüz nefret uyandırdı Ata'nın büstünün parçalandığı Durak köyünde cumartesi günü bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • BİTSİN ARTIK Ulunay bir fıkra anlattı:Bir kadının kocası ölüm yatağında bir türlü can veremiyor,boyuna bir şeyler mırıldanıyormuş.Bir gün,iki gün,üç gün.Kadın imama koşmuş:Hoca efendi,demiş,hal böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • İlim adamları askere 36 yaşında gidebilecek ANKARA,A.A.Yurt içinde ve dışında çalıştıkları bilim dallarında,dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren yüksek tahsil mezunlarının,36 yaşına adar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • CEZAYİR'DE ÂSİLER KARARGÂHLARINI HAVAYA UÇURDULAR CEZAYİR,A.P.RADYO Fransaya sâdık kalan kuvvetler tarafından kuşatılan âsi lejyon alayı,karargâhı havaya uçurmuş ve dağılmak üzere bölgeden ayrılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • "Vatan cephesi,dâvası başladı Adnan Menderes Kırşehir'i kaza yapmanın «fahiş bir hata» olduğunu söyledi.Yassıada'da,düj» Vatan Cephesi dâvasına başlanmıştır.İstimlâk Yolsuzluğu dâvası,A.Menderesin avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • Hüseyin onur 28 NiSANi DÖN TEKRAR YAŞADI hürriyet savaşi rir yil önce bu sabah başlamıştı Türk gençliğinin dikfaförlere başkaldırdığı günün yıldönümü bü/ük törenle kutlanacak Hürriyet Meydanında meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • Teklif ediyoruz BİZ,aşağıda adları bulunan gazeteler,Türk gençliğinin HÜR-RİYET mücadelesinde canını vermekten dahi çekinmiyeceğini isbat ettiği büyük günün yıldönümünde,milletin yarınki hayatına yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • Ankara'da yüksek kademede konferans CENTO Bakanlar Konseyi toplandı Gürsel,gönderdiği mesajında,milli güvenliklerimizin korunması için gerekli her türlü tedbiri almalıyız dedi ANKARA,M.ALİ KIŞLALI Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • BECCARIA Modern Ceza hukukunun temel direklerinden olan «SUÇLAR ve CE-ZALAR yahut BEŞERİYETİN ME-CELLESİ» adlı cihanşümul eserini neşrettiği zaman,iktidarları ellerinde tutan gaddarlarla mabetlerde zu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1961
  • Ölü salyangozlar «Adana» yi kokuttu NECMI ONUR Marsilyadan limanımıza dönen «Adana» yolcu vapuruna yabancı yolcular kokulu gemi» adını t mşIo lir.Yolcuların ifadesine göre,Istanbuldan Fransa için yükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • www 1 REFİK ERDURAN ISTANBUL SONUNA KADAR The Winslow Boy)Terence Raltigan'ın oyunu.Türkçeve çeviren:Emel Kulen.Sahneye koyan:Tunç Yalman.Şehir Tiyatroları İstanbul BölüıuiıııdL'.Birinci Dünya Savaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • SELANİK BANKASI'mn T.A.Ş.40.000 LİRALIK KEŞİDESİ BİR KİŞİYE 10.000 LİRA İKRAMİYE Son yatırım tarihi 29 Nisan TAFSİLÂT GİŞELERİMİZDE SELANİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • YAZ f ÇEKİLİŞİNDE ti fi—'W j* ¦ 7^ 7-3-im Wl" CEM1 AN 300.000 4 APARTMAN DAİRESİ Ve 160.000 Liro 30 NİSöfl Akşamına kadar BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TURK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İstanbul Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan Sergi ve Yaz Eğlenceleri bu yıl 27 Mayıs 15 Eylül 1961 tarihleri arasında Spor ve Sergi Sarayı civarında yapılacaktır.Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • ıııiMiiMi t İ S T AN BUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marş 7.35 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Plâk dolabından 845 Türküler 9.00 Küçük konser 9.20 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • ^ı OĞLAK BURCU V2 [22 Aralık 20 Ocak] Tahammülünüzü aşan bir güçlük karşısında kalfanız da sabrediniz.Sonu iyi.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şuhat] Bir vaziyeti düzeltmek lüzumunu duyacak ve buna muvaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • 8 9 10 BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 ömer Hayyam'ın pek iltifat i j o m e ettiği bir nazım şekli;Yer-yüzü parçası.2 Bir çeşit ı ibadet;Bir maden.3 Hu-bubat;İstanbul'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • ISTANBUL TİYATROSU Elhanıra)Bu akşamdan itibaren PİÇ KURUSU Tel:44 22 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • TEŞEKKÜR Bakırköy dogumtvindeki tedavim sırasında bilhassa Nisaiye mütehassısı sayın Ur.Erdoğau özbekin ihtimamları sayesinde sıhhatime kavuşmuş bulunuyorum Hastahanede bulunduğum müddet çe alâkaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • M E V L İ D Beklemediğimiz bir anda ve pek genç yasta aramızdan ebediyen ayrılarak Allaha kavuşan ADİL DEMİRBAĞ 111 Temiz ıuhuna ithaf edilmek üzere 29 Nisan Cumartesi günü ikindi namazında Cihangir C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • OLUM TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.den Bankamız Müdürlerinden FETHİ İŞÇEN 27 4 961 günü vefat etmiştir.Cenazesi 28/J/961 hugünkü Cuma günü Osmanağa camiinde kılmaca!öğle namazını müeakip Usküdaıdaki aile kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • TROLEYBÜS MALZEMESİ DÜN LİMANA GELDİ Troleybüs malzemesinin son partisi de dün Adana vapuru ile limanımıza gelmiştir.Bu parti ile 50 kilometrelik havaî hat ve bu tellerin direklere tutturulmasında kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • Tekelin imâl ettiği 70 bin litre yerli viski dinleniyor Teke!İdaresi tarafından 70 bin litre yeril viski irnal edilmiştir.Ankara'dakl bira fabrikasında imal edilen yerli viskiler,hâlen dinlenme devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • BULVAR Tiyatrosunun tertiplediği Memduh Alpar JÜBİLESİ 1 Mayıs Pazartesi akşamı 21 de Programı takdim eden AZIZ BASMACI Sahne sanatkârlarının resmi geçidi Bulvar Tiyatrosu Tevhit Bi'_e Tiyatrosu 6 Tiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • HAYALİNİZE EN UYGUN IQI/DA RENKLER IOIV KHtelefonlarin'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • 35 x 50 Eb'adında Nefis Tifdruk Baskı PORTRESİ Toptan ve Perakende Umumî Satış Bayii BATEŞ Bayilik Teşkilâtı Çağaloğlu,Çatalçeşme Sok.Aydınlık Han Kat:1 Tel:22 48 80 06 Taşraya ödemeli gönderilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • en ueytrı/tur* ve vcrwoi oy/fimtrment,ÜDERSHANEAMZDE t ri/rktyenin nt-reu'nae oiursuniz olunuz.D£ İûktupm)ALMANCA FRANSIZCA ve MUHAStBt a ÜCKTSİZ BKOSUR ISTBVNIZ ACV BATI DİLLERİ DERSANESI Abdülhakham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • Renkli f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Cebelitarık Muharebesi Laurence Harvey lug-EMEK Tel:44 S4 39)Babet Harbe Gidiyor Brigitte Bardot Renkli Fr.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 05)Aşkın Saati Gelince G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • BABASINA KIZAN KIZ İNTİHAR ETTİ Sabiha Kulalar isimli bir genç kız dün Şehreminindeki evinde babasıyla yaptığı bir münakaşayı müteakip muhtelif cins lıaplar içerek intihara teşebbüs etmiş ve bir hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • ÜSKDAR TİYATROSU YARIN AÇILIYOR Şehir Tiyatroları Üsküdar bölütnü yarın saat 21 de açılacaktır.Tiyatro 370 kişiliktir.Sahneye konan İlk eser Abdülhak Hamid'in «Sabır ve Sebat»" adlı eseridir.Kserl sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • SUADİYE OTELİ Bugünden itibaren AHMET M£CGEL İdaresinde sayın Otel müşterilerinin emirlerindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • v\mı ılımının mı ı ı m mmııımıııııı Tam bir yıl oldu TAM bir yıl oldu.Bugün Yassıada'da yanyana oturmuş kuzu kuzu düşünenler,bir Olemp Tanrısının gazabı içinde,kin ve mcl'un ihtiraslarını dişlerile tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1961
  • Bahçevanlar hal dışındaki kabzımallara cevap verdi İstanbul Umum Balıçıvanlar Cemiyeti ve istanbul Bahçıvan Müstahsiller Kooperatifi dün müşterek bir bildiri yayınlamışlardır.Bildiride.Hal'de çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1961
  • ffo«»ap' oy)i Hürriyet Gazisi Hüseyin Onur,28 mücadelesinde vurulduğu ve sağ Nisan 1960 perşembe günü 1.5te burada vurulmuş ve arkadaşları tarafından kaldırılarak Hstahaneye gönderilmişti.Yukardaki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1961
  • KOMİSER.jİİV* ÜN RHWlAM-piER MMARD* IH MMEWAîl ADAMMlMJ HMfcOlApîtt,NEİ$ilJ vap.senim bura'-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1961
  • M MI I IH HM ıııılmiiill ıı I İlli IH milin ı mır TAKVİMDEN BİR YÂPRM «raw V I Cezayir'e gepsîş eîsııa!GEÇMİŞ olsun,ıvdz dindaşlarım.Büyük bir tehlike geçirdiniz.Muazzez vatanınızın üzerine j istismar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • CUUÎAİ l Bout ve-goralT,seyw BffZAZ.fı-Ffzoe Bîr.çlp-rçt' oeA TARMAŞINı SuZÜYO'ZOU.ADAM,KENOI IŞÎ^L-C «t M&ŞGUUKUZN l-i SESSte-Cm VAKUASAN BÛÇ KA PUANIN FARKIW.11 VAİZ_M4Z-F=AKAT i'Ş İSTBNt geçmişti*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • f^er-JÎ-E'fZl' ÇÖZUL.E-H 1-L.ES.P YO.KUŞ AŞA&l DOĞR.LJ cENgı'ı.'g*ı'N.PB.M Yö£_ALJVAYA BAŞLAR.rrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • HtCBÎ CUMA RUMÎ 1380 28 1377 Zilkade NİSAN Nisan 13 1961-15 VAKİT VASATÎ EZANÎ Günej 5.02 10.00 öğle 12.12 5.10 İkindi 16.02 9.00 Akşam 19.02 12.00 Yatsı 20.43 1.42 tmsâk 3.08 S.07 nrannoBK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • Jb Hfiiliııef •Sİ^SîS3 Milliyet Gazetecilik A.S.Hriina SaJıibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KİVAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.O Birinci sayfada başlık 125 T.L.0 Düğün,Nişan,Tikâh,Vefat Are Teşekkür Uânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • I Bestekârlarımız ve eserleri Sultan Üçüncü Ahmed ve Sultan Birinci Mahnıud EŞ S devrinin yetiştirdiği,başta gelen üstad bestekârların-EE dan biri de şüphe yoktur ki,Zaharya'dır.S Bilhassa Ağır Çenber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • 39 öğleden sonra,okul hastahancsinln hastabakıcısı bir fincan çay getirdi.David de bu ara Gras'a telefon etti.Ona,çingene çocukunun anasıyle babasını aratması teşebbüsünde elinden geldiği kadar yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1961
  • t&en 1 AMERİKADAN HABERLER Times e gelen Türkçe "Genç ve yakışıklı,bir adam olduğunu bildiren bir vatandaşımız ünlü Amerikan gazeiesinm'Bir iki güzel kız„lemininde aracılık etmesini istiyor!New York M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • Acı bir yıldönümü Baftarafı Birincide Vefatında henüz 34 yasında bulunan Ertuğrul Ünal,gazetecilik bakımından da en verimli devresinde bulunuyordu.Ünal,1957 yılında istanbul Gazeteciler Sendikasının G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • Subayların oy hakkı konusundaki Anayasa hükmü kaldırıldı t Baştaraji Birincide ¦çık ııiTi ve döküm esaslarına göre yapılır.Meclise,gensoru yetkisi de kabul Bugün milletvekili seçim kanunu tasarısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • KOMİTE TAKSİTTE İSRAR EDİYOR M.B.K.komulaşürılacal» toprakların bedellerinin taksitle verilmesi konulunda prensip kararına varmıştır.Temsilciler Meclisinde ise,kaınulaştmlacak toprakların bedellerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • VEFAT Merhum Hacı Hafız Hasan Fevzi ile merhume Badem ilanımın kızı.Dr.Selâhaddln Yakal'ın eşi,Ferahşat Gülesin,Türkân Vidin,Gönül Bara,Sevim ve Kutluk Yakalan anneleri.Şükrü Gülesin,Tuğrul Vidin.Meti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • VEFAT Bayan Kınyakıça K.AKISKALU vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi bugünkü Cuma günü 28 Nisan 1961 saat 15 de Feriköy Oniki Apostol Rum Kiliıesinde İcra olunacağı ilân olunurişbu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • VEFAT Islanbulun tanınmış kasaplarından,Kemal,Niyazi,Bahri Taşçıoğlu'nun anneleri.Emine Taşçıoğlu'nun kayınvaldesi,Aysel,Erdal,Aydın,Semra Taşçıoğlu'nun babaanneleri,ihsan,Hamit Oğraş'ın ablaları,Zeyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • Paranızın esiri olmayınız.Emin yer bulmak kaygısından kurtulmak mı istiyorsunuz,Bankamızda bir hesap açtırınız.Bir yıldan fazla mevduata yılda c/o 6,t a kadar faiz veriyoruz.IHOLANTSE BANKÜNİ NV L GA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • SANKT GEORG AVUSTURYA ERKEK LİSESİ VE TİCARET OKULU ALMANCA TEDRİSAT)1961/1962 ders yılı HAZIRLIK sınıfına giriş imtihanı 22 Haziran 1961 Perşembe günü saat 8.30 da yapılacaktır.Namzet kayıtları okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • ACELE SATILIK Phılco marka,24 ayak Deep Freez Buzdolabı az.kullanılmış Galata Tersane Cad.10]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • BURSA'DAKi TECAVÜZ t Bağtarafı Birincide rak biliyorum.Bunda benim suçum yok.nııki bana böyle öğrettiler» demektedir.Hüseyin Tokmak ise.1956 yılında Ulucami hâdiselerine karışmıştır.Süleyman Seyrek kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • "VATAN CEPHESİ,DÂVASI BAŞLADI Baştarajı Birincide dan Celâl Ramazanoğlunun hastalığı dolayjsiyle duruşmalara devanı edemiyeceğl anlaşılmış ve bu husustaki rapor.Divanca kabul edilmiştir.Duruşmada 56 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • CENTO Bakanlar Konseyi toplandı Baştarafı Birincide AŞIRI YARDIM YAPAMAYIZ İngiltere Dış İşleri Bakanı Lord Home asker!meseleler üzerinde açık konuşmanın lüzumsuz olduğunu belirterek iktisadî meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • Hürriyet savaşı bir yıl önce bu sabah başlamıştı Baştarajı Birincide olarak gençliği temsilen bir genç Türk Silâhlı Kuvvetlerini temsü eden bir birliği Üniversite bahçesine davet edecektir.Bahçede yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • Gaz!Onur,28 Nisanı dün tekrar yaşadı t Baştarcıjı üçüncüde bir jey yapsak.deniliyordu.Ve bu söylenenler,salonda bir uğultu halinde yükseliyordu.Yirmi dakilfa geçti.Saat 9.50.Hüseyin Onur,yanında iki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • HINO MOTORS ITD.fabrikasının OTOBÜS,KAMYON v e KAMYONET-LERİNİ takdim ediyoruzmmsı Mm Sağlam,konforlu,ekonomik ve geniş şehir içi ve şehir dışı 42 kişilik DİZEL OTOBÜSLERİ Bol yedek parçalı)Mm 1750 kg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • Bu aksamdan itibaren EN SES TİYATROSUNDA Ve Beynelmilel Dansöz MARİTZA BORALI'nın idaresinde Turk bale topluluğu HENNY VASİLÂKİNİN İştirakiyle DELİ GONUL Operet 3 perde 5 tablo Yazan Sahneye Koyan Müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • 9 Faizli Elka Tahvillerinin Satışına Başlanmıştır Türkiye Garanti Bankası ile Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasının başlıca hissedarları bulundukları ve 10.000.000.Türk lirası sermayeli şirketimizin Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • SATILIK RÖNTGEN Simens marka 100 milianperlik,çift masalı 4 banyo tanklı testüplü diğer teferruat ve anbalâjı mevcut Mür:Tel:48 61 19.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1961
  • KELJMESİ io6kur\2$ KÜÇÜK İLANLA SATILIK EMLAK 0 BOMONTI Silâhşor Cad.55 de bütün konforu hâiz 2 daire.47 17 45.KUÇUKYALIDA İstasyonda kârglr Tolna 5 Mayıs saat 11 de Kartal Sulh Mahkemesinde satılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1961
  • Romanya ile yapacağımız maçlar değil mi Her şeyden evvel düşünmemiz lâzım ki.Kanaatimce teknik bir fevkalâdelikleri yok.JriL Jlu.yenebilir.SABIK FEDERASYON BAŞKANI APAK,"YALNIZ FUTBOLCULARIN İSHAL OLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Teknik Komite Basantrenörliik için P.Sandro'yu Teklif edecek Teknik Komite,Futbol Federasyonuna millî takım baş antrenörlüğüne Sandro Pup jwnun getirilmesini teklif edecektir.Komite azaları millî futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Basri Dirimlili B Millî takıma alınıyor Fenerbahçeli Basri Dirimlili'nin,millî takıma alınacağı ve kendisine takım kaptanlığının verileceği söylenmektedir.Teknik Komite azaları,Basri Dirimlili'nin son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Naci,Norveç ve Rusya maçlarında oynıyamıyor ANKARA,HUSUSÎ Ceza talimatnamesinin yedinci maddesinde yapılan değişiklik sebebi ile Merkez ceza heyeti tarafından üç ay futbolden men edilen Fenerbahçe pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Barcelona bir maç için F.Bahçe'den 20 bin dolar istedi Şöhretli İspanyol takımının pahalı teklifi kulüp tarafından inceleniyor.İspanya şampiyonu Barcelona,Fenerbahceye dün maç teklifinde bulunmuştur.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • AVRUPA KUPASINDA BENFİCA RAPİD'İ 3-0 MAĞLUP ETTİ Evvelki gece Lizbon'da National Stadyomunda oynanan Avrupa şampiyon Kulüpler Kupası dömifinal maçında Portekiz şampiyonu Benfica,Avusturya şampiyonu Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Şike yapan takımlar hükmen mağlûp olacak Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar,Millî lig ve mahalli lig kulüplerine bir tamim göndererek,şikeye teşebbüs eden takımların hükmen mağlûp ilân edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Sağır ve dilsizlerin Olimpiyatla katılmaları mümkün görülmüyor Helsinkide yapılacak Sağır ve Dilsizler Olimpiyatına futbol takımımız malî imkânsızlık dolayısiyle katılamıyacaktır.Sağır ve Dilsizler fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • BEŞİKTAŞ,VAROL'U AMERİKA'YA TAKVİYE OLARAK GÖTÜRÜYOR Beşiktaş İdare heyeti Amerika seyahati için Aydoğan ve Ahmet Tuna'dan sonra Altay kalecisi Varol'u takviye olarak almağa karar vermiştir.Siyah Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Feriköy Klübünün Binasına ve Sahasına el kondu Dün kulübe gelen bîr heyet saha üzerinde,altı Askerlik Şubesinin inşa edileceğini bildirdi.Dün Feriköy kulübüne gelen btr askerî heyet,kulüp binasının ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • İranlı güreşçiler "iddialıyız,diyorlar Dünya Ordulararası Şampiyonasına katılmak üzere bugün de dört güreş kafilesi geliyor Türkiye,Amerika,Belçika,Fransa,B.A.C.ve Iranın iştirakilc'pazar günü saat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • F.Bahçe-AEK bu gece 5-1'in rövanşını Ankara'da oynuyor Sarı-Lâcivertliler,Beşiktaş'a karşı çıkarmayı düşündükleri Mustafa,Selçuk,Can,Letter,Hilmi'li forvetle yer alacak Fenerbahçe AEK futbol takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • SARAY YE BEŞİKTAŞ'I RAKİPLERİ KORKUTUYOR Turgay'dan sonra Metin de gripten hasta.Gençlerbirliği dün geldi.Beşiktaş,İzmirspor için Alsancak'ta çalıştı Millî ligin 34.haftasında en kritik maçı pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • Sarıyer Taksim maçı hakkında tahkikat açıldı Futbol Federasyonu geçen Pazar günü yapılan Taksim Sarıyer maçındaki hâdiseler sebebiyle tahkikat açmıştır.Maçın bitmesine iki dakika kala yan hakemine tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • 35 nci hafta Toto maçları belli oldu Spor Totonun otuzbeşinci haftasına ait biletler bugün bayilere verilecektir.Otuzbeşinci 1 r.ftanın kuponlarında şu maçlar bulunmaktadır:1 Istanbulspor Altay,2 Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • KISA HABERLER GALATASARAY takımı Teknik Meneceri Gündüz Kılıç,dün genç takım futbolcuları ile bir konuşma yapmıg ve gelecek sene profesyonel takımın transfer gediğini kendilerinin kapatacağını ve daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1961
  • YUGOSLAVYA baskette millî maç teklif etti Takımımız,Avrupa Şampiyonası için dün Belgrad'a hareket etti ORHAN TÜREL BİLDİRİYOR SOFTA,ugoslav Basketbol Federasyonu,Avrupa Şampiyonasından sonra Tuzla Kre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor