Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • üs aHBr r~\VIİ7CD M Al/117 ''Tuiaiti tersanesinde inşa edilen 15 bin ton kaldırma kapasiteli Yüzer havuzun ilk kısmı,UfcEll »Ut dün dalış ecrübesinl yapmış ve faaliyete geçmiştir.Havuz tamamlandığı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Ankara Istanbul tren yolculuğu hısalıyor D.D.Y.İstanbul Ankara ve İzmir'e gönderilecek eşyaları evlere kadar teslim için çalışma yapıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara İstanbul hattında trenle seyahat,Temmuz ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Sanayi Bakanlığına ihsan Soyak Getirildi ANKARA,HUSUSİ Şahap Kocatopçunun istifası ile bo-|alan Sanayi Bakanlığına ihsan Soyak'm tâyin edildiği Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Basın Yayın Bakam C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • TURK ÇİNGENELERİNİN ÇERIBAŞISI A.P.YE GİRDİ Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Hİ1 ¦m Mİjl *rAJi PR Küba'dan Amerika ya iltica edenlerin sayısı 180 bini IrlULlCIlILCtf bulmaktadır.Para ve eşyalarını kaçıramıyan mültecilerin kötü duruma düşmemesi için,Amerikan hükümeti elden gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • BAKANLAR KURULU,CEZAYİR VE KOBA MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ s ANKARA,HUSUSİ Bakanlar Kurulu dün Cezayir ve Küba hâdiselerini görüşmüş,bu konularda Dışişleri bakanı Selim Sarper'in verdiği izahatı dinlemiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Namusunu korumak için Yassıviran'da kendisine gece uyurken tecavüz etmek isteyen ihsan Kanmaz adında bir eri tabanca ile öldüren Ergül Yamak adında kadının duruşmasına dün devam edilmiştir.Talimat yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Anayasanın birinci müzakeresi bitti Anayasa'nın 8 devrim kanununu koruyan 153.maddesi Temsilciler Meclisinde alkışlarla kabul edildi ANKARA,HUSUSÎ nayasanın birinci müzakeresi,komisyona iade edilen 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Küçük bir hesap Bu yıl Türkiye'ye be| yiiz bin turist gelecekmiş.Bunların hemen hepsi tabii İstan bula gelecek.Şimdi bir heıap yapalım.Yarım milyon turist bir anda gelirse bunları ayrı ayrı odalarda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Bir kişiyi çiğneyen otobüs devrilince Şükrü Aydın idaresindeki «Samsun 80306» plâka sayılı otobüs Ankara'ya giderken Pendik'te önüne çıkan Hasan Onay adındaki gence çarparak öldürmüştür.Şoför kazadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • JOFÖR VE MAKİNİST KURSU Yeni devre 3 Mayısta başlıyor.Motor Trafik Direksiyon Tecrübe dersleri ücretsizdir.ADRES:Osmanbey,Samanyolu Sok.No.5 Telefon:48 09 00 47 34 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • De Gaulle ün "Ateş,emri ve donanmanın hareketi üzeıine 'DE ÂSİLER BOZGUNA UĞRADILAR Asi Generaller Cezayir şehrini terkettl,kendilerine bağlı olan kuvvetler de çekiliyor.De Gaulle taraftarları duruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • 147 LERDEN BÂZILARI SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KURACAK 147 lerden bir kısmı sosyal yardımlaşma konusunda bâzı teşebbüslere giriş,mislerdir.Devlet dairelerinde herhangi bir hizmet almamayı prensip olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • Gnl.FAZIL BİLGE DÜN VEFAT ETTİ Emekli Orgeneral Fazıl Bilge.dün sabaha karşı vefat etmiştir.Evli ve bir çocuk babası olan 62 yaşındaki general,uzun yıllar Piyade Okulu,Harb Okulu ve Harb Akademilerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1961
  • BİR KÖY OCUĞUNU MİSAFİR ETMEK İSTER MİSİNİZ!KÖY ve kasaba çocuklarının dar kültür ve medeniyet imkânları içinde kapalı kalan dünya görüşlerini genişletebilmek için açtığımız sosyal kampanyamız devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • İKTİSAT iveÖİGARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOVı Dış ticaret durumumuz İSTATİSTİK Umum Müdürlüğü 1960 yılına ve içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayına ait di;ticaret rakamlarını yayınlamış bulunmaktadır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • Yarın 5TI mecmuası 28 Nisan Gençlik Sayısını Çıkarıyor 28 29 nisan'ın yıldönümünde o günlerin hiçbir yerde neşredilmemiş resimleri.Aynca Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Renkli mermer üzerine hakkedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • Kireç badana devri geçti!ŞİMDİ HERKES PLASTİK BADANA Boyalarını kullanıyor.Sabunlu su ile yıkanır.Cazip pastel renklerde mevcuttur.ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYİİ Galata,Fermeneciler cad.56-58 İstanbul Tel:441
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • ıı ı ııı ıı ıı ı mı ulu ı minini ı ıı.imimi imim mimi İSTANBUL ğ 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marş 7.35 Karıcık sabah mü-ziğl 8.00 Haberler ve hava du-rumu 3.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • OĞLAK BURCU ti [21 Aralık 20 Ocakj Bugün büyük işler görmek ihtiyacını duyacaksınız.Yaptıklarımı gö-•JiaDauruoîJ aznunz KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şuhat] Hava almak ihtiyacındasınız.Aksine hâdiseler siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • İSTANBUL BELEDİYES* ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA T e p e b a ş ı)J AN D ARK Efsanesi TARLA KÜSÜ nun SON TEMSİLLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • £5 ir zamanlar yüzümdeki ¦ivilceler.siyah noktalar ve kır-mızıhk!ardan dolayı çok bedbaht idim ve bu küçük kusurlar sebebile kocamın aşkını kaybetmekten korkuyordum Fakat •imdi herşey değişti ı kocam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • MEYLİD Merhum Ağır Ceza Reisi Hasan Tahsin beyin oğlu ve Sabahat Ünal'ın eşi Gazetemiz mensuplarından.ERTLĞRUL ÜNAL' vefatının birinci seneyi devriyesi olan 28/Nisan/1961 Cuma günü öğle namazını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • DOĞUM Nermin Çakıt'ın ve Ism*llx Çakıt'ın bir Erkek Evlâtları dünyaya gelmiştir.Akraba ve Dostlarına Müjdelerler Fransız Hastahanesl 24/4/1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • SİLÂHTA Davuipasa'da Silâhtarağa Elektrik fabrikasını uçur-mak İstemekten sanık 46 kişinin yargılanması bir haftaya kadar S.Orfl idare Mahkemesinde başlıyacaktır.Sanıklar.Davutpaşa kışlasında nezaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • İSTİMAL Harb Akademileri Kumandanlığından Emekli Orgeneral FAZIL BİLGE Vefat etmiştir.Cenazesi 2fi.Nisan.1961 Bugünkü Çarşamba günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zinclrlikuyu Mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • BÜYÜK BİR ACI Rize ve Trabzon eşrafından Merhum Dursun Murtezaoğlunun oğlu,Hatice Murtezaoğlunuı.oğlu.Saime Mur-Lezaoğlu'nun eşi.Sevim,Okay ve Sevgi Murtezac ğlu'aun sevgili babaları,Müteahhit Ahmet,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • 1 Yıldan fazla vadeli mevduata o/o 6İ Faiz Tekmil çekilişlere iştirak Beher 50 liraya bir kur'a numarası TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • Fransanın beyinsiz Generalleri tt*t Ç yıl kadar önceydi,France-Solr'ın İsfan-U bula gelmiş olan bir muhabiriyl» konuğu,yorduk.Sizin Quartier Lâtin'in lolcuları ne yapı-yor,diye sormuştum.Sen simdi bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • Çoruh şilebi tahkikatına Bakanlık el koydu Bâzı saıhoş gemicilerin «Çorum» şilebinde yarattıkları hâdiseyi tahkik İçin dün de Ankaradan 3 müfettiş gelmiş,tahkikata başlamışlardır.Bu konuda Denizcilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • milinin—miiwnii VEFAT İnan Türk Anonim Sigorta Şirketinden Şirketimiz idare meclisi çok muhterem reisi sayın Ahmet Mithat YENEL'in 24/4/961 tarihinde vefat ettiğini sonsuz elem ve' üzüntü Ue bildiriri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • VEFAT Sıdıka önen'in kıymetli eşi.Mihriye,Mchlika,Muallâ önen' in sevgili babaları Âli Rıza Tuncel'in kardeşi,Süıııerbank Alım Satım müessesesi hesap kontrollerinden HALİT ÖNEN 24 Nisan 1961 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • Renkli Sarhoş İng.I SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Cebelitarık Muharebesi Laurence Harvey İng.EMEK Tel:4184 3»)Babet Harbe Gidiyor Brigitte Bardot Renkli Fr.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Aşkın Saati G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • I 1 2 3 n.4 5 6 7 8 4 I,9 BL BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 20)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Baltalamak;Bir nota.2 Ağaç OflA56 7S9\0 çileği;Tersi bir nota.3 Tersi vücudumuzun çamaşırda bıraktığı pis nesn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • VAPURDA FENALIK GEÇİREN ADAM ÖLDÜ Dün akçam Köprüden ^adıköye gitmekte olan Dolmabahçe vapuru yolcularından 65 yaşındaki Halit öncü aniden fenalajmıs ve kısa bir «üre sonra ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1961
  • İNGİLİZCE MATEMATİK FİZİK Yetiştirici Kurslar BATI DİLLERİ OKULU Abdülhakhâmit cad.8 Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • TEVRAT'IN Röportaj;ÇETİN ALTAN O SMANULAR dört yüz yıl saltanat sürmüşler İsrail topraklarında.Hâlâ Kanuninin yaptırdığı çeşme duruyor Kudüs'de ve hâlâ Zeytlndağına bakarken kırkbeş yıl önce bu toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • Beyoğlu LÜKS Kurtulu)YENİ ATLAS Sinemalarında Binlerce sinema sever halkımızın takdirlerine Mazhar olan ve bu senenin en büyük hasılatını elde eden bu film:TAKSİM ve KURTULUŞ,YENİ ATLAS Sinemalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • WANTED MECHANICAL ENGINEERS The Shell Company of Turkey Limited P.O.B.542,Taksim,Istanbul)needs experienced mechanical engineers between 28 and 33 years of age who are graduates of the Technical Schoo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • 6 TİYATROSU Her akşam 21.15 de MİSAFİR Lâle Oraloğlu,Mahir Özerdem,Erol Keskin,Pekcan Koşar,Erdinç Üstün Her gün 18.15 de ellinci temsil BECERİKLİ KAYNANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • İTALYAN HASIRLI-DERİLİ KADIN ÇANTALARI GELDİ 90 lira YEKTA'da İstiklâl Caddesi 234-Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • YARINKİ SAYISI DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR MİZAH ŞAHESERİDİR!Haftanın en güzel başyazısı:Yusuf Ziya Ortaç.Stadyumdan Sesler:Adnan Veli.Ankara Mektupları:Nimet Anık.Beş renkli altı karikatür.AKBABA EVİNİZİN Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • ABDÜLCANöKlNİMİİIRALARI TURHAN mmwm r PİFfc KoMİ^FR JÖVÜ ÖRMEDEN 8NCE,ALLA»ft-W ELMACINI ü2(M02üM SBWEDER.X* SENİ EU E ETMEK ÎÇıK Al FEDAKÂR UK ETMEDİM 0ftİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • Ömür Boyunca «Uî!i •i ft HESAP AÇINIZ ve Zengin Para İkramiyeleri HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE İ* r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • MESLEK SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ Mevcut işinizi bozmadan evinize kadar göndereceğimiz bol şekil ve semah derslere çalışmak suretiyle 8 ayda mükemmel bir radyocu olabilirsiniz.Dükkân açmak veya evde radyo t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • SATILIK DENİZ MOTORU Kamaralı,7 m.boy,2.20 en Chris Chraft tipi,çift ranzalı,90 HP marş otomatik Craysler motorlu.Uygun fiatla satılıktır.Tel:44 31 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • ATLAS'la Yarın Akşam Temsillerine başlayacak olan MEŞHUR B0LSH01 BALESİ iki ayrı programına ait biletlerin satışına devam edilmektedir.Fiatlar:25-20-10-7,5 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1961
  • tf i TAKVİMDEN i BİR YAPRAK I Ey.Sonra ne olmuş?¦i-Kİ gündür gazetelere dikkatle bakıyorum:Diyarbakır'dan İzmir'e dönerken iki tren personelinin bir genç kadına te-cavüzleri vak'asma dair mabattı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • RETB NfS)SBO.BE.ST ŞıfijA ~X£tCı*J A-Eev P£-^ 7NS M£w.VÛRk A It^lŞAKlLjM.RâOA MERE.DE Bulu.BU-MlVORuM PETE NİM AAECMUASlN_OAN SANA HABER.VE.^E-CEtCLER—ANDREW CAKOEL.HU-a DUDA SİT.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • a J3 0 3 am£p BEŞ u'RA/W DAWA OL-SAYDI Evı_ENEBil_İKOf 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • YARIM VE TAM KONİK KÂĞIT PATRON ALINACAKTIR Bakırköy Fabrikası ihtiyacı için 500.000 adet kâğıt patron yarım konik)ve 200.000 adet kâğıt patron tam konik)5 ayda muhtelif partiler halinde teslim şartiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • PAVYON ENKAZ!SATİLACAKTİR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden Kurumumuzca istanbul Sanayi Sergisi için Sergievi arkasındaki sahaya yapılmış olan 3 pavyonun inşaat malzemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • TÜRK HAVA YOLLARI 1H01İM ORTMLIĞINDAN 1 THY A.O.run ihtiyacı için 480.000 adet çiklet 2400 Kgrnane şekeri,2760 Kgr.Drops 5 Mayıs 1961 Cuma günü saat 16,00 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • 20000 Kg.Beyaz Sabun Alınacaktır Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi ihtiyacı için 20000 kg.Beyaz Sabun satın alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessesemiz Alım Uzmanlığında görülebilir.Kapalı tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • İNŞAAT İLÂNI Mahdut Mesuliyeti!İki Numaralı İşçi Yapı Kooperatifi Çay İşçileri)Başkanlığından:Kooperatifimiz tarafından'Kartal Maltepesi,I evlzll,Tugay Yolu ize-I rinde inşa ettirilmekte olan 120 orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • TAŞAROKURA İ!Yeşilköy Havacılar Mesken Yapı Kooperatiften:1 Kooperatifimizin yaptıracağı evlerin kaba inşaatı işçiliği tar,aronlara verilecektir.2 Şartnameler Yeşilköy Askeri meydandan bedeli mukabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • CHEVROLET MAZOTLU-BENZİNLİ KAMYON OTOBÜS Derhal teslim edilir.1A5Z0N GuMuŞHANF.Ef^ZHlCAN ERZURUM KARI.AĞRI.ARTVİN RIH RESMÎ DİSTRİBÜTÖRÜ A.ERZURUMLUGĞLU T.Lid.Şti.Trabzon,Meydan cad.No.11 F.Tel.1141 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • AZİZ İSVAN TİCARET LTD.ŞTİ.Meşrutiyet Cad.184 Beyoğlu-İstanbul Tel:44 19 77 P.K.S2 Telgr.AKLİM Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • ÇİROZ I SS.£S ğ Uskumru,1960-1961 senesi iniş mevsiminde Mar-EŞ mara akışında Boğaziçinde kesif sürüler halinde ŞE 5 yatmakta olan palamut ve bir miktar Torik ile kofa ŞE S ııalarıu korkusuyle normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • 37 Yazan:Margueritte LEES Güzeldi,çok güzeldi,ama insanın yüreğini oynatan bir güzellikti bu.Martine Dülamer,kendisini beklettikleri için öfkelenmiş,bu her halinden belli oluyordu.Lüsl kaldırımda tere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • V Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına %ST Sahibi:ERCÜMENT KARACAN u* Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HAMT KIVANÇ Spor kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • İLAN TARİFESİ 9 2.3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.0 Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.9 Küçük ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1961
  • HtCRİ Çarşamba RUMÎ nso 26 1377 Zilkade NİSAN Nisan 11 1 î)fi 1 13 VAKİ' r VASATİ EZANİ Güneş 5.06 10.06 Öile 12.12 5.13 İkindi 16.01 P.02 Akşaır ı 19.00 12 00 Yatsı 20.40 1.42 1 ta»** 3.12 8.13 5bt»w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • SEYRİNE DOYAMIYACAGINIZ NEFİS BİR FİLM ASKİN SAATİ GELİNCE BELGİN DORUK GÖKSEL ARSOY SADRI ALIŞIK AVNI DILLIGİL ALİYE RONA 'i ŞAZİYE MORAL ve ÇOLPAN İLHAN fteji Nejat SAYDAM L.ÜKS İNCİ BULVAR ŞIK ZAFE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • Salihli Belediye Başkanlığından 1 Belediye Elektrik işletmesi santrahndaki motorların 1961 yılı ihtiyacı olan 14 ton R.P.M.Dello sipesiyal)makina yağı beher kilosu 250 kuruştan 35.000 lira muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • BRİGİTTE BARDOT'min en güzel filmlerinden:BABET HARBE GİDİYOR Babette S'en Va-t-en Guerre)Renkli Cincmascop EMEK'ie 2nd HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • KAZOVA losteks mayolarını görmeden mayo almayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • *HSAN İRFAN MALKARA KERESTE FABRİKASI Çok temiz doğramlık çıralı ve fceyaz ir Bütün İnşaat çeşitleri Kısa boy mobilya dolguluk Ambalaj Kerestesi ir Bağdadi çıta ir Yakacak tahta parçası Talaş Satış Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • İNŞAATÇILAR ve MÜTEAHHİTLERİN NAZARI DİKKATİNE:6 metrelik hortum ve iki şişesi ile komple,elektrik motorlu VIBRATOR lerimiz gelmiştir.EHVEN FİAT-TEDİYATTA KOLAYLIK ÖMER KAVALA Galata Nesli Han Kat 3 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • DİKKAT MÜHİMDİR A.veli,APIKOGLD KARDEŞLER SUCUK FABRİKASI Şimdi de Türk vatandaşlara fikiı rahatlığı ile yiyebilecekler Dana,Malak ve Koyundan yapılmış SALAM ve SOSİSLERİ Piyasaya arzetmiştir.Bakkal v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • TEMPO MATADOR Orijinal,AÇIK VE KAPALI kasalı 52 HP 4 zamanlı,4 silindirli,BMC motoru ile mücehhez 1,5 fabrika tonluk Batı Alman malı KAMYONETLERİMİZ gelmiş ve müsait şartlarla satışa arzedilmiştir.TÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 6.Kota Liberasyon listesinde olup ithalâtı Odalar Birliği müsaadesine tâbi 51.01,51.03 tarife pozisyonlu Sentetik ve Sun'î ipek ipliklerine ait müracaat şekli Birlik talimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • Bugün matinelerden itibaren KÜÇÜK E M E K 'te Esrarengiz bir film KANATLI CANAVAR Ciant Claw JEFF MORROW MARA CORDAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • ISRAIL'den müsait sanlarla SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİ ithâl isteyen ithalâtçıların aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur.S.Gıomct Sewing Machines Factory Türkiye Umum Mümessili NAİR MANSUROĞLU Katırcıo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • Büyük Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi,40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • YURT ve OTEL'e Elverişli tam konfor kiralık konak.Saat 8-11 Tel:27 48 22,Saat 11-16 Tel:22 32 78-22 67 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • YAYIN İLANCILIK REKLAMCILIK TABELACILIK KOLL.ŞTİ.PEK YAKINDA BANKA VE TİCARİ MÜESSESELERE TAKSİTLE HİZMET ETMEK ÜZERE ATÖLYELERİ İLE HİZMETİNİZE GİRECEKTİR TEL.22 06 OÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • üstün teknik vasıfta İİİİfil OTOMATİK MANYETOLU masa telefonlarrndan mahdut bir miktar satışa arzedilmiştir FİATLAR RAKİPSİZDİR.TEDIYATTA AZAMÎ KOLAYLIK.TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLİ:MEHMET KAVALA Galata Nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • ELEMAN ARANIYOR Almanca muhaberata muktedir,askerlik görevini bitirmiş,ticari muamelât işlerini tedvir edecek bir bay memur aranmaktadır.Taliplerin iş saatlerinde Harbiye Cumhuriyet cad.233/4 e şahsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • URGENTLY WANTED Youngman not over,35 with excellent knowledge of English,Accounting,experienced in Bank and Credit formalities,married and military service completed.P.K.759 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • DİKKAT Alman kromundan mamul tanınmış Bally Kronte Tepsileri taklit edilmiştir.Kenarındaki BALLY krome markasına dikkat ediniz.BALLI MADENÎ EŞYA FABRİKASI Telefon 22 60 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • Ankara istanbul tren yolculuğu kısalıyor Başturafı Birincide malolduğunu,Şubat ayında 12 dizi elektrikli trenin geleceğini ve Italyaya 15 motorlu tren ısmarladığını açıklamıştır.Demiryollarının yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • CEZAYİR'DE ÂSİLER BOZGUNA UĞRADILAR t Baştarajı Birincide açıklamıştır.Dün Cezayirden Fransaya 33 uçak İle bir de yolcu gemisi iltica etmiştir.Yolcular âsilerin ı Cezayir radyosunu ele geçirirken muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • "LÜTFEN PİREYİ DEVE YAPMAYIN,Baştarajı Altıncıda davr-Hâdiseyi sessizce geçiştirdiler.Şurası muhakkak ki gazeteciler Suat'ın şahsında,bir sinirli halin sebep olduğu hâdiseyi şişirmek cihetine gitmedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • NORVEÇ REDDETTİ Baştarafı Altıncıda ederim» demiştir.A ve B KADRODA GENİŞ ÇAPTA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK Futbol Federasyonu asbaşkam ve Teknik Komite Reisi Fevzi Uman A ve B millî takım kadrolarının büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • YABANCI TEMASLARA MÜŞAHİT GÖNDERİLECEK Futbol Federasyonu kulüplerin dış seyahatlerine Federasyon tarafından müşahit gönderilmesi hakkında karar alnıiştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • KELİMESİ TOO KURUŞ SATILIK EMLAK YEŞILYURTTA Arsa Turhan 73 86 09.0 YEŞILYURTTA Kat Turhan.YEŞİLKOYDE Villâ Turhanc YEŞILKOYDE Yalı Turhan.0 YEŞILYURTTA kaloriferli çekme kat Turhan.YEŞILYURTTA Yapı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • 13 ü beş kişi bildi ANKARA,HUSUSİ Spor Totonun otuz üçüncü haftasına ait değerlendirme dün sona ermiş ve 5 kişinin 13 maçı doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Otuz üçüncü haftaya ait ikramiyeler şöyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • TAHTAKILIÇ İZAHAT VERDİ ANKARA,HUSUSÎ Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç bugün bir basın toplantısı yaparak 147 lerin nerelere tâyin edildiklerini açıklıyacaktır.Bakan,147 lerin tâyini İle İlgili ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • 147 LERDEN BÂZILARI SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KURACAK t Baştarafı Birincide Derneğe baş vuracak vatandaşlardan alınacak cüz'i para da.Üniversiteden ayrıldıkları zaman İş bulamamış olan öğretim üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • BİR KÖY ÇOCUĞUNU MİSAFİR ETMEK İSTER MİSİNİZ?Başîarajı Birincide MİSAFİR OLMAK İSTEYENLER gazetemize gelişini bildirecektir.MİL-LİYET,misafir çocuğun Istanbuldakl İkameti sırasında imkânlarının müsaad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • Hududu geçmek isteyen 5 Hacı namzedi parçalandı SÜRT,HUSUSİ Kaçak olarak hududu geçip hacca gitmek istiyen beş hacı namzedi,mayın tarlasına düşmüş ve beşi de parçalanmıştır.Hac namzetlerinin hüviyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • EGE'DE ÇİFTÇİNİN BEKLEDİĞİ YAĞMUR SEVİNÇ YARATTI Anadolu'nun birçok bölgelerinde kuraklık devam ederken bilhassa Ege'de çiftçinin çoktandır beklediği bereketli yağmurlar düşmeye başlamıştır.Birçok yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1961
  • Anayasanın birinci müzakeresi bitti Baştarajı Birincide H Anayasa mahkemesi,işin kendisin* gelişinden bağlamak üzere 3 ay İçind" kararını verecektir H Anayasa mahkemesinin kararları kesin olacaktır.AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1961
  • 34.hafta bugün Bursa'da acılıyor Göztepe ve K.Yaka,Beykoz ile Vefa karşısında barajdan uzaklaşmak için oynayacaklar Millî ligin otu* dördüncü hal #jg£ tasına bugün Bursa Atatürk maçım yapacak olan Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN İZMİRE GİDİYOR Bu hafta Izmlrde Izmirspor ve Altınordu ile karşılaşacak olan Beşiktaş takımı bugün vapurla izmir* hareket edecektir.Siyah beyazlılar bu maçlar için kendi stadlarında dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • Avrupa Kupasının 2 dev maçı bugün Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası finalistlerini tâyin edecek olan maçlar bugün Hamburg'da Hamburg Sy Barselona ve Lizbonda Benfica Rapid takımları arasında oynanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • çınımın m Mrm minimis STAEK'i ALKIŞLAYIN Fenerbahçe,Balkan Turnuasındaki beşinci maçını bugün Istanbulda AEK ile oynuyor.Bunu herhangi bir turnua maçı veya hususî bir müsabaka hüviyetinde görmemek lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • Tehir teklifimizi reddetti Norveç Federasyonunun telgrafında "i Haziranda oynayacağ.z,deniyor Norveç Federasyonu 1 Haziran'da üsloda oynayacağımı/Dünya kupası eleme maçının 4 Haziran tarihine tehiri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • FENERBAHÇE,A.E.K.İLE BUGÜN Sarı-Lâcivertlilerin kadrosu:Özcan,Atilla,Basri,Naci,Osman,Şeref,Mustafa,Selçuk,Can,Lefter,Hilmi.Müsabaka saat 16.45 de Bugün AEK ile Atinada oynanan ve 2-2 beraberlikle son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • "Lütfen Pireyi deve Yapmayın,Yunan Futbol Federasyonu Başkanı Mermingas «Suat hâdisesi her maçta olan basit bir çatışmadır» dedi.Bu yazı OMADA Spor gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Le Monde gazetesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • KISA HABERLE 0 TÜRKİYE Bulgaristan temsilî Baltrap müsabakası 2-4 Haziran günleri Sofya'da yapılacaktır.Takımımız 30 Mayısta Sofya'da olacaktır.Revanş karşılaşması ise Eylül ayı İçinde memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • AÇIK KONUŞMA Pek hoşuma gider de boyuna söyler dururum.Bizde profesyonellik tıpkı meşhur Köroğlunun tüfek icat edildikten sonra:«Delikli demir çıktı,mertlik öldü» diye şikâyet etmesi gibi yanıp yakılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • Basketbolde Bulgaristan ile Oynuyoruz ORHAN TÜREL Sofya'dan bildiriyor XII.Avrupa basketbol şampiyonasına katılacak olan Basketbol Millî takımımız ikinci hazırlık maçını bu akşam Sofya'nın Slimatsu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1961
  • A)Milli takım namzetlerinin dünkü çalışmasına 6 fut bolcu iştirak etmiştir.Resimde Suat,Necml ve Büyük Ahmet dünkü çalışmada görülüyor.Federasyon,mazeretsiz çalışmaya gelmeyen Tarık hakkında tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor