Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • Feza yarışında Rus Amerikan çekişmesi LONDRA,A.A.AMERİKA ile Sovyetler Birliği arasında senelerdenberi devam etmekte olan feza yarışı milyarlarca ruble ve dolar harcandıktan sonra Rusya'nın dün fezaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • EMEKLİ BİR TÜRK SUBAYI İSRAİL'DE HAPİS YATIYOR KUDÜS,HUSUSÎ BİR İsrail cezaevinde Mısır hesabına casusluk ettiği iddiası ile 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiş emekli ve sakat bir Türk subayı var.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • Eichmann dâvasında misal gösterildik Savcı,Bozkurt gemisini çarpıp batıran kaptanı Türklerin yargıladığını ve Beynelmilel Adalet Dîvânının bunu kabul ettiğini bildirdi ÇETİN ALTAN KUDÜS'TEN BİLDİRİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • ANAYASANIN "LAİKLİKLE,İLGİLİ MADDESİ KABUL EDİLDİ C.K.M.P.li Kadircan Kafh'nın C.H.P.ni itham eH«n konuşması protesto edildi ANKARA,HUSUSÎ ANAYASA tasarısının lâiklik prensibi ve vicdan hürriyeti ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • 33^t İSBATI Küçükçekın.'cede uzamdan kalma «Regium» sayfiye şeh rinin kalıntı temel taşlarını gece kondu yapmak için kullanıyorlarmış.Şimdi o bölge baştan aşağı taiıta barakalarla kaplanmış.Bu manzara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • BEIT HA'AM Eichmann'ın muhakeme edildiği Belt Ha'am adlı binanın etrafı tel örgülerle çevrilmiştir,işeri girenler muayene edilmektedirler.MIIAVCIIE Eflİl İVflD Eichmann,mahkeme humUMICIlC CUILlfUn zur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • N.B.K.siyasi gidişle ilgili tebliğ neşredecek Tebliğde memleket meseleleri,iktisadî durum.Anayasa ve seçim konuları yer alacak ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi,siyasî gidişle ilgili olarak bir bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • Sekiz kişiyi öldüren iki kaatil idam edildi Bolu ve Salihlide 8 kişiyi öldürmüş olan iki kaatil daha idam edilmiştir.BOLU Tecâvüz ettiği kadını,çocuğunu ve onları kurtarmağa gelen başka bir adamı öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • Mağrip köyündeki kuyudan petrol fışkırması üzerine 24 saat bayram yapıldı.İşçilere birer maaş ikramiye verildi SİİRT,HUSUSÎ KURTALAN'ın Mağrip köyünde petrol bulunmuştur.1350 metre derinlikte bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • İRAN SÂHI MAYISTA ANKARA'YA GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Mayıs ayı başında Norveçe gidecek olan İran Şahı Muhammed Rıza Pehleviı Ankarada iki gün kalacaktır.Şah,Başkan Gürselin davetlisi olarak gelecektir.CE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • Yıllarda süıen yarış dün yeni bir safhaya girdi ezaya ilk insan gitti ve döndü 27 yaşındaki Gagarin'i taşıyan 4725 kilo ağırlığındaki Rus feza gemisi dünya efrafmdalci »urunu 89 dakikada yap.Seyahatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1961
  • TERAZİ SİSTEMLİ HI ^tf ^kn 1 11 H H Gazocağı CLÂL CADDESİ 546-Tel:4419IS SEI I AM IK ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Sat**** Köfte** NATO'NUN "KILICI ON' iki sene önce kurulduğu günden bu yana,NA-TO'nun askeri stratejisi «kılıç ve kalkan» esasına dayanmıştır.«Kalkan» yâni müdafaa kuvveti.klâsik si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • ATLAS SİNEMASINDA 14 Nisan Cuma ve 15 Nisan Cumartesi günleri Saat 18.30 da Meşhur ELEN SES Sanatkârı NİKOS GUNARİS KONSERİ Sekiz Kişilik Orkestrası Refakatinde Fiatlar:12.50 7.50 5 Liradır.Biletler C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • 7den Tffyekadar bütün gençlerin resimli gazetesi 4 renklikapak 2 O büyük sayfa YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • f SİI SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440X:i5)Suç Altında Margl iı Saaci lng.EMEK Tel:44 S4 i Şeytanın Talebesi Burt Lancastcs Ins-İNCİ Tel:48 45 95)Nilüfer Göksel Arsoy Türk ilmi.KONAK Tel:4821İ0K)Bir G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 îki marş 7.35 Karışık sabah müziği E 8.00 Haberler ve hava durumu E 8.15 Saz eserleri 8 30 Plâk dola-E bından 9.00 Küçük konser 9.20 E Türküler 9.40 Dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Ufak bir ümitle haşladığınız iş İyi bir çığıra girecek.YENGEÇ BURCU 'm [22 Hutran-23 Temmuz] Üç arkadaş veya akrjba arasında bir yakınlık »1-ze neş'e verecek.KOVA BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR 1 23456789 10 Z 6 7 8 9 PT g$ J3L-5 1 i SOLDAN SAGA:1 İnsan yapısında hususiyet;Yapma.2 Yeryüzü parçası;Tersi yapma.3 Kud-1 retünin kanun ve vicdana a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • Haksız mal iktisabından dün üç kişi yargılandı Alâaddin Nasuhioğlıı,Sinan Onur ve Mümtaz Faik Fenik dün Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinde "Haksız iktisap,tan yargılanmışlardır.Son 10 yılda 406 bin liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • DOĞUM SEVGİ TURGUT ve KAYA TURGUT?Bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler.GUzelbaftçe kliniği 11.4.İMİ w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • NEW SCHOOL OF 5 ENGLISH İNGİLİZCE KURSLARI Türk ve İngiliz öğıelmenler idaresinde yeni başlayanlar ortalar ve ileriler için ders BİLGİ DERSHANESİ CAĞA LOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • ıımmııııifiıııııımiMiıımım Boyacının mektubu BİZDE vatandaş.Muayyen bir seviyenin üzerindeki kimseler vatandaştır bizde.Onun altındakiler,askere giderler,zar zor vergi verirler;sâdece devletin külfetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • VEFAT Ali Raif Dinçkök'ün,refikası,Raif Dinçkök,Seniye Baygöl,Sebahat öven,Mübeccel Çolakoğlu'nun kayınvalideleri ENİME DİNÇKÖK Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13.Nisan.Perşembe günü öğle namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • SAYIN TÜBERKÜLOZ HEKİMLERİNE Cycloserine "KABI,250 mgr.lık 50 komprime ithal ve Eczanelere tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • BEYAZIT T A KARDEŞLER Tuhafiye,Manifatura.Kundura,Züccaciye,Hazır v luııarlama elbise,Pardesii,Trenckot çeşitlerile satışlarına devanı etmektedir.Kardeşler Pasajı Tel:22 00 85 TAKSİTLE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • BİPDITIB LÜKS LÂMBA LİSANSI OLANLARIN MAKS SINGER:Persembepazar,Naci Şinasi Han 11/1-2 Galata istanbul Tel:44 34 00 müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • W M E V L İ D HÜSEYİN DİNÇER'in ölümünün 40 inci gününe tesadüf eden 14 nisan 1961 cuma öğle namazını müteakip Lâleli Camiinde tanınmış hafızlar tarafından mevlidi şerif kıraat edileceğinden merhumu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • PENCERELERİNİ SİLERKEN DÜŞTÜ Langada Sepetçi Selim sokak'ta oturan 27 yaşındaki Ahb.Atakyan dün evinin ikinci kat pencerelerini silerken muvazenesini kaybederek dört metreden aşağıya düşmüş ve muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • BELEDİYE OTOBÜSÜ BİR ADAMA ÇARPTI Şoför Hasan Şahin idaresindeki 20837 plâkalı Belediye otobüsü Kazlıçeşme Demirhane caddesinden seçerken Derviş Sevinçtan'a çarparak ağır şekilde yaralamıştır.Yaralı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1961
  • Bırgeeede 10 pavyon bar ve lokanta kapatıldı İstanbul Belediyesine bağlı bir ekip dün sabaha karsı yaptığı kontrolde,10 pavyon,bar,lokanta kapatmış ve 14 üne de para cezası vermiştir.6 saat süren kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • B cı KOT A'dan 73.32 84.61 85.01.30 82.05 85.10.10 Gümrük tarifeleri için Lisansı olanların MAKS SINGER:Perşembepazar Naci Şinasi Han 11/1-2 Galata istanbul Tel:44 34 00 müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • EİCHMANN!YAKALAYAN ADAM FT^1" K FRIEDMAN a^WW'WW^%!^vy-ANLATIYOR Yo/gösteren m BU sefer elimdeki kıymetli vesika 1946 yılında Gestapoya alt arşivlerden çalmış olduğum bir kitaptı.Bu kitapta 15.000 SS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • Burada monte edilen otomobillerden de 50 prim alınacak ANKARA,HUSUSİ Türkiyede monte edilen otomobillerden de yüzde elli prim alınacaktır.Bugün yürürlüğe giren bir Bakanlar Kurulu kararı gereğince,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • Halkı suç işlemiye teşvik eden hoca adliyede TOKAT,HUSUSİ Şehrimizin Meydan Camii vaizi Hasan halkı suç işlemeğe teşvik ettiği iddiasiyle adliyeye verilmiştir.Hoca vaaz sırasında içmek haramdır.Satan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • Köpeğin ısırdığı adam 8 ay sonra kudurdu AYDIN,HUSUSİ Kuduz bir köpek tarafından ışınlan adam 8 ay sonra kudurarak hastahaneye kaldırılmıştır,itfaiye şoförü Erdoğan Ertas'm karısı ve 2 çocuğu da dokto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • ürk hukukçularının tirüsü O^UZÖNGEN EİCHMANN'IN avukatı Servatius,evvelki gün başlayan duruşmada müvekkilinin İsrail'de yargılanmasının ceza hukukuna aykırı olduğunu ortaya atmış ve bu konuda bâzı idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • aaaamwoBana—aoonaaft ABDÜLCANBAZ'IN MAC^HH ÎİSKUPAR CAR ÎISIMDAN £B-CFN KAFİLE NİHMfT KA-PAKOLA iWI-5ip,m.t ONUNDE &ÜYuk glRKALABAtlK Size karaiaau-1 MM itEfVh HETCtMLERÎMi W TARAFA,SlKAöETiRpiM.ALAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • 7 DEN 77'YE KADAR BÜTÜN GENÇLERİN RESİMLİ GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • SINGER SAHAYI ANONİM ŞİRKETİ This large international company,now manufacturing Singer Sewing Machines in Turkey,has need of an Accountant to take charge of an expanding Accounting Department.Applican
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • KOLYNOS SUPER WHITE Diş Macunu ALTIN KÜPÜ BİLGİ YARIŞMASININ 19 Nisan tarihinde yapılacak yarışmasında bu defa hB Lira dağıtılacaktır.1 Suallerimiz:1 İlk Türk posta pulu hangi tarihte çıkmıştır?2 Napo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1961
  • ^pillim minimin ımmiMMiııııımı imim iimmimmmmim nil.mini I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK GERGEDAN it ANKARA Devlet Tiyatrosu,bir kaç temsil vermek üzere İstanbul'a geldi ve ilk temsil olarak Şan sahnesinde İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • JCICI CAN n l;AMA iALUAHTAM SU fiiaü fi VO-U gîuMiVLERl iRECeBE WABBK VİRİVM Ü© u WitiSwVlBGsAf3Şİ;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • Gl_E VE?Oi'k:3'ohnn\VOfcTUCÇ„ WEAAEM ÇİNİ GAî^NI i ZONüNA HAEEKGT 7 EOtCBâiZ-OtSECLI MSAPiEV_ER.C5ETİ(5i£CEĞL *Aİ Ef^ENDİLE E'ME SÖ 1-E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L,5 İnci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.DUgün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 •antime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • ftfilliifef Milliyet Gazetesi A.ş.admit Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Ş Ûtpumf Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür:HALÎT KIVANÇ Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • HİCRÎ Perşembe RUMİ 1380 13 1377 Şevval NİSAN Mart 27 19 6 1 31 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 8.24 10.38 öğle 12.15 5.29 İkindi 15,58 9.12 Aksanı 18.47 3 2.00 Yatsı 20.22 1 36 înısâk 3.38 8.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • i-tthaU Mümkün Yeni OKSİJEN Tesisi Saatte 25 m3 kapasitesinde üç ayda teslim olunur.Müracaat:Taksim Sarayı,6 ncı kat No.8-9,BeyoK'u Istanbul.Tel:44 54 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • Müsait fiyat Çabuk teslimat BATI ALMANYA PHONIX RHEINROHR MAMULÂTI TAZYİKE MUKAVİM KAZAN BORULARI.STAHLUiON EXPORT GmbH GRUBU FABRİKALARINDAN HER TÜRLÜ ÇELİK VE DEMİR MAMULLERİ Sipariş için müracaat:D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • 7 DEN 77' YE KADAR BÜTÜN GENÇLERİN RESİMLİ GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • SANTRAL DİKİŞ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNDEN i Eyüpd^ kâin Dikiş ve Nakış ipliği Fabrikamızda Ustabaşı ve Fabrika Kısım Şefi olarak yetiştirilmek üzere aşağıda yazıb vasıfları haiz elemanlar alınacaktır:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • Levent Kulübü Başkanlığından Kulübümüz senelik Âdi umumî heyet toplantısı 16 Nisan 1901 Pazar günü saat 11 de,ekseriyet olmadığı takdirde 23 Nisan 1961 Pazar günü saat 11 de Levent Büyükdere caddesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • AKREDİTİF 10 memlekette şubelerimiz ve dünyanın her yerinde muhabirlerimiz vardır.40' yıllık tecrübe* mlz,Bankamıza vereceğiniz İşlerin çabuk ve doğru yapılacağının garantisidir.Bir yıldan Jazla mev«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAR Istanbul Bölümü Saraçhanebaşı)ÇETİN ALTAN'ın Komedisi 18 Nisan Salı akşamından itibaren SONUNA KADAR Yazan:Türkçesl:Terence Ratrigan Emel Kulen Sahneye Koyan:Tunç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • MOBİLYA KABAR ÇtVİSt Japonya'dan İthal etmek lstlyenler numuneleri ve fiatları görmek İçin L HALAT Japonya'dan İthal «tmek lstlyenler numuneleri v« flatları görmek İçin bl*« müracaat «tmelerl mütomenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Montaj Müdürlüğünden İZMİT KALİFİYE SANATKÂR ALİNACAK işletmemiz Tevsi ve Islâh işlerinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf Usta borucu,Elektrikçi,Elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • KBSâi 24 Çeki dedi,fit matmazel ArmitaJ'a etiyle çay hazırlasın.Gras gös neuyla matmazel Mavta'ye baktı.Mavte,•Ünde kadife ayı,r.avnllı çıkışıyordu.Gras Davld'e:Matmazel Dölamer bir fincan çay İçer de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1961
  • TÜRKER ACAROĞLU Ocak I960 tarihinden beri Ankara'da aylık olarak E EŞ çıkan yayın haberleri bülteni)Sahibi:A.Sanıl Gti-ŞŞ n«yçal.Neşriyat müdürtl:Sami N.özerdim.Yazı 1?S S lerlnl fiilen İdare eden:Coş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK E M L A K 0 ŞİŞLİDE yaptırdığımız Apartımanın iki Dairesine Yapı Tasarrufu sahibi ortak arıyoruz,öğleden sonra 44 19 81.AYAZPAŞADA Kat.63 64 34.EMSALSİZ sat.Sahil arsası Kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,grip ve nezle başlangıcında bir yok fenalıkları önler KAAL o-90 GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR 34763? 71252330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • 4 RAYBANK 1961 Yılı Birinci İkramiye Çekilişi 10 Nisan 1961 Pazartesi günü Ankara 6.Noter huzuru ile Umum Müdürlük binasında yapılmıştır.Bu Zengin Çekilişte Ankara Yenişehir'deki APARTMAN DAİRESİ Veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • İSRAELDEN 85 19 90 FLORESAN STARTERi İçin tahsis alanlara,miktar ne olursa olsun,fiat farkı almadan derhal uçakla ve vesaik mukabili teslim edilir.Müracaat:Pazartesi 17-4-i961 tarihinden itibaren,İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmaima Müdürlüğünden 1 Sigortalılarımızın ihtiyacı bulunan 150 Yüzelli)adet işitme cihazının kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.2 ihale,21 1 1961 Cuma günü.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • yt Bugün Suareden itibaren OÎTC ^ev art'stuı varattığı büyük şaheseı ilsiNEMASI 5EYTAH!3EBESİ uThe Devil's Disciple.BURT LANCASTER KİRK DOUGLAS SIR LAURENCE OLIVER JANETTE SCOTT Have:Her akşam İLHAM G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • İSRAELDEN 85 01 30 110-220 TRANSFORMATÖR TAHSİS ALANLARA EN İYİ ŞARTLARLA SİPARİŞ VERMEK İSTEYENLER 1" 4 19(51 Pazartesiden itibaren İstanbul Divan Otelinde Bay LASİNGER'e müracaatları tavsiye edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • BEYOĞLU LÂLE SİNEMASINDA m Bugün Suareden itibaren Yılın en şahane avantürü GÜNAHSIZ DÜŞMAN Renkli)rThe Vanishing American Scott BRADY Aııdrev TOTTER Forest TUCKER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • F.BAHÇE HEZİMETE UĞRADI:4-0 t Baştarctjı Altıncıda hemen hepsi kadere rıza gösteren bir tarzda oynayacaklardı.51.dakikada solaçıktan Peev'in yaptığı bir ortayı Yordanov fevkalâde bir hareketle stop ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Bir kaçakçı,polisin 10 bin lirasını dolandırdı ÇİVRİL,HUSUSİ Bir afyon kaçakçısı,polisin 10 bin lirasını dolandırmıştır.İğdır köyünden Mehmet Bırlasçı adındaki afyon kaçakçısı Uşak'tan gelen bir polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Bir kadın,kızının sevgilisini öldürdü MANİSA,HUSUSİ Bir kadın kızının odasında bulduğu genci tüfekle öldürmüş,kızını da bıçaklamıştır.Cinayet Demirci kazasının Seyisler köyünde izlenmiştir.Şerife Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Yeni Ankara Valisi dün görevine başladı ANKARA,HUSUSİ Yeni Ankara Valisi Emekli Tuğgeneral Nuri Teoman dün görevine başlamıştır.Dün sabah,Milli Birlik Komitesi üyelerini,Devlet Bakanı Sıtkı Ulay'ı ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Komaya giren Çek mühendisi kurtarmak için iki doktor geldi Şişlide bir trafik kazası geçirerek komaya giren Çek Mühendis Miroslav kurtarmak için Çekoslovak hükümeti hususî bir uçakla 2 doktor göndermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Kennedy ile Adenauer görüşmelerine başladı WASHINGTON,T.H A.Batı Almanya Başbakanı Adenauer ile Başkan Kennedy dün öğleden sonra görüşmelerine başlamışlardır Görüşmelerden evvel Adenauer verdiği bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Cinayet işleyeceğini bildiren kaatil aday!sonra bundan vazgeçti ızum,hususi Cinayet işlemeğe niyetlenen bir kaatil adayı kararını polise bildirmiş,fakat kendisine yapılan nasihatten sonra bundan vazge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • MANDIRALAR MAYIS SONUNDA ŞEHİR DİŞİNA ÇIKARILACAK Vali Tulga.mandıraların mayıs ayı İçinde Belediye hudutları dışına çıkarılacağını söylemiştir Vali ohiı 'cinde 4429 at,büyük baş hayvan ağılı mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • ŞİLEBİNİN DOVUSTU Alsancak rıhtımında,meyhaneden dönerken kavga eden tayfalar birbirlerini yaraladı İZMİR,HUSUSİ Muğla şilebinin tayfaları arasında dün gece yarısı Alsancak umanının rıhtımında çıkan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • LONDRA ASFALTINDA BİR CESET BULUNDU Londra asfaltı üzerinde,Silivri civarında Hüseyin Şentürk adında 55 yaşında bir şahsa ait bir cesed bulunmuştur.Üzerinde mahyietl tesbit edilmiyen yaralar bulunan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Anayasa'mn 'lâiklikle,ilgili maddesi kabul edildi t Bnştnrrtiı Birincide türkün yalnız millet kahramanı olmayıp islam kahramanı olduğunu da söylemişlir.FEYZİOĞLU'NUN KONUŞMASI Kadircan Kaflı'nın konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • Eichmann dâvasında misâl gösterildik Buştarafı Birincide kimsenin yar&ılanamıyacağını ve mahkemenin bu dâvaya bakmağa yetkisi olmadığını belirtmişti.Savcının ileri sürdüğü dâva suydu:1926 yılında Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • FEZA YARİŞİNDA RUS AMERİKAN ÇEKİŞMESİ o 1} Buştarafı Birincide dünya etrafında yörüngesine sokmuş,fakat köpek bu sehayat sıras'nda ölmüştü.1958 yılında içinde «Albina» isimli bir köpeğin bulunduğu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1961
  • FEZAYA İLK İNSAN t Baştarcıjı Birincide mis cesurane bir teşebbüs olarak mütalâa edilecektir.Uçuşunuz fezanın insan tarafından fetbi taribinde yeni bir sahife açmıştır.89 DAKİKADA DEVRİÂLEM Gagarin'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1961
  • revan;iÇiN AEK 26 NİSAN'l KABUL ETTİ Dün telefonla tkinci Reis Makridis ile srörüşen îlgaz,«AEK idarecilerini maçın 26 Nisanda oynanması için ikna ettik» dedi FENERBAHÇE AEK arasında oynanacak Balkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • Ordulararası Finalleri Ankara'da Oynanacak 25-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak maçlara Fransa,Yunanistan,Hollanda ve Türkiye katılıyor TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor DÜNYA Ordulararası Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • FİNALLER BUGÜN Türkiye Silâhlı Kuvvetler basketbol ve voleybol şampiyonası bugün Teknik üniversite Spor Salonunda yapılacak finaller ile sona erecektir.Saat 14 de bağlıyacak olan müsabakaların program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • K.Halil'in istifası kabul edilmedi Dün akşam toplanan Karagümrük idare heyeti geçen hafta antrenörlükten ayrılan Halil Ozyazıcı'nın istifasını kabul etmemiştir.Kırmızı Siyahlı idare heyeti azaları,ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • Milli ligde maçı olmayan Vefa'lılar dün normal uıtreıımanlarıııı yapmışlardır.Resimde İsmet,özer.Rahmi ve Eşref antrenmanda çalışırlarken görülüyor.Bu hafta Beykoz önünde büyük bir imtihan geçirecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • Dün Sofya'da yapılan Balkan Kupasının rövanş maçında Fenerbahçe hezimete uğradı:4 Levski'nin fevkalâde oyununa mukabil Sarı Lacivertliler âdeta sahada yoktu STAD:Vasilevski SEYİRCİ:40.000 HAKEMLER:Gud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • Maçın ekseriyetinde Yunan takımı daha hâkimdi.Takımımızın yegâne golünü 82.dakikada Abdullah şahsî gayreti iie attı.Gençler Cumartesi günü dönüyor Dün Atina'da genç millî takımımıza 1-0 yenilen Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • Okul maçları devam ediyor Okul Spor Yurtları Basketbol ve Voleybol final grubu karşılaşmalarına dün kalabalık bir seyirci topluluğu önünde Spor Sarayında başlamış ve şu neticeler alınmıştır:Erkek Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • Mithatpaşa'nın ilâve inşaatına başlanıyor Vali Tulganın emri ile Mithatpaşa stadının genişletilmesi hazırlıklarına başlanmıştır.Mevcut projeye göre Stadın Gazhaneye düşen taralında 20 bin kişi alabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1961
  • HAYAT I Yardımla kurulan milyonerler kulübü AILLONARIOS'ıarın şöhreti gün günden artıyordu.Bu eşi emsali görülmemiş kulübe «Milyonerler» mânasına gelen «MİLLONARİOS» isminin nereden geldiğini bilmem D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor