Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Xnci Cumhuriyetin temel taşı ANAYASANIN MÜZAKERESİ BAŞLADI Temsilciler Meclisindeki müzakereyi Gürsel ve MBK üyeleri takip etti.Hâsı temsilciler fikirlerini bildirdi Komisyon Başkanı,tasarının hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • 147 Meri temsil eden 14 kişilik heyetin aralarından seçtiği üç kişi M.B.K.üyeleri ile yaptıkları görüşmeden çıktıktan sonra gazetecilerle konuşurken ortada görülen,kadın Dr,Müfide Küley'dir){Telefoto,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Bir gazino sahibi,Millî Eğitim Bakanlığından ziyafet borcunu istiyor ANKARA,HUSUSÎ Bir gazino sahibi tarafından ziyafet borcunu ödemediği iddiasiyle Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan dâvanın duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • VERGİ KUYRUĞU be;'a,inaTf,ln ve ver*1 taksitlerinin son yatırma «unu olan dün vergi daire el ta'smerini yatırmak "i 'SJE5*!kuyruklat teşkil etmiştir.Resimde servet beyannamesi ve v^rmak ıç,Eminönü ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Satışı serbest Taşıması yasak [ÖZKAN ŞAHİNİ Türkiyede işlenen cinayetlerin yüzde doksanında kullanılan silâh bıçaktır.Memleketimizde insanların kaderi biraz da bu bıçakların elindedir.Resimde satışı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • CH.P.Meclisi ile C.K.M.P.İdare Kurulu toplanıyor Ankaradaki toplantılarda siyasî faaliyetin serbest bırakılmasından sonra takip edilecek yol kararlaştırılacak ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Meclisi üe C.K.M.P.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • ÎAİ&ttk HAVA MEYDANLARINDA AYAK BASTI PARASI ALINACAK GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • 25 tanık dun üniversite Olaylarını anlattı Başkan Başol bir sanığa «Sen insafsız ve insanî duygulardan uzak hareket etmişsin» dedi VASFİYE ÖZKOCAK ¦¦¦1IIMII1I1.Ill İlli Mil İSTANBUL Ankara olayları dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • İthalâtçılar güç durumda Kredisizlrkten gümrükteki mallarını çekemiyen tüccar,iflâs tehlikesiyle karşı karşıya TİCARET Bakanlığının,İCA dışından tediyeli olarak gelen Dördüncü Kota mallarına ait ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • 33^,33 EKSİKLİK İstanbul Valisi Tümgeneral Tulga basın toplantısında:Eski demokratlar esatiri bir mahlûka benziyor.Başı gövdesi,kuyruğu var,demi?İnsanın aklına bir soru ge liyor:Ya peki bacakları,ba c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Tez,kongrede politika yapmakla itham edildi ANKARA,HUSUSİ Esnaf Kefalet Kooperatifinin yıllık kongresinde delegeler C.H.P.li başkan Hasan Tezi politik konuşma yaptığı için şiddetle protesto etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Güney Doğu Valileri toplantısı dün bitti DİYARBAKIR,HUSUSİ İki gündenberi güney-doğu valileri valiler toplantısına Başkanlık eden İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu dun yaptığı basın toplantısında «Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Kuyruklar,İzmir Valisi Uluç'a da mektup yolluyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir Vali ve Belediye Reisi Burhanettin Uluç'a son günlerde kuyruklar tarafından sayısız tehdit mektupları gönderilmektedir.Mektuplarda V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • Bina ve arazi vergileri yeniden ele alınıyor Vergilerin hafifletilmesi için hazırlanan tasarıyı Bakanlar Kurulu Meclise şevketti r ANKARA,AA.BAKANLAR Kurulu,bina ve arazi vergilerinde yapılması zarurî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1961
  • TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE BÜYÜK LÜGAT 1136 SAYFA,CİLTLİ 7 5 «LİRA TURHAN KİTABEYİ Kızılay ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • 'Ja.Tuzak piyesinde ö/demir Han Perihan Tedıi Aytaç Vürukaslnn ve Tunç Yalman sırtı donuk)İSTANBUL TUZAK PİEGE POUR UN HOMME SEUL)Ilohcrt Thomas'ın pojis piyesi.Tûrkçeye çeviren:Zilini Küçümen.Sahneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • 103 İSTİMLAK BORCU ÖDENDİ İstanbul Belediyesi istimlâk borçlarını ödemeğe devam etmektedir.23 Marttan dün akşama kadar 103 kişiye 980.000 lira ödenmiştir.Bunlar arasında alacağı on bin liradan az olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • TEŞEKKÜR 13-3-961 tarihinde Adapazar Hendek yolunda feci otomobl'kazasında vefat eden eşim:Frini Karayanidis'in Kurtarılması için bütün ihtimamı gösteren Sakarya Devlet hastahanesi Baştabib,tablb ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • TEŞEKKÜR Ailemizin pek kıymetli varlığı iken 13-Mart-%1 tarihinde Adapazar Hendek yolunda feci otomobil kazasında vakitsiz ölümü ile bizleri derin teessüre bırakarak aramızdan ayrılan pek sevgili eşim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • Bayanlar YILMAZÎPEK İpekli kumaş ve en son moda emprimelerini Bursa fabrika f la tına.Satışlara başladı.Stıtanhamam meydanı Tel:22 28 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • wwlvar iiyafros GENERALİN AŞKI HAFTA 11 Nisan löfil Salı akşamından itibaren "YAĞMURCU 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK.'FABRİKALAR* T.A.Ş.Hisse senedi şahsı t taahhüt kaydı için bütün şubelerimiz emrini/dedir.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • DİKKAT inşaat Demiri fi 8 10 mm.lik 1BO Kuruş Derhal teslim Sulhl Eîllaltıoğîu,Galala Tersane Cad.Sırmalı sokak No.8 İstanbul.Tel:44 8b 41 44 15 91 A-ı ı ııı ıı ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • OĞLAK BURCU U f22 Aralık 20 Ocak] Birisi size sır nçacâk.Vereceğiniz fikir hayatına tesir edecek.YENGEÇ BURCU m f22 Haziran 23 TemmuzJ Emek sahada bîr başarı görünüyor.Hayatınızda inkişaf ümit edebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • MITSUBISHI SHOJI KAISHA,Ltd.TOKYO-JAPAN Sayın İthalâtçı ve sanayicilere en ucuz flatiarla HER NEVİ KÂĞIT TRANSMİSYON KOLANI VE "V KAYIŞLAR TAZYİKE MUKAVİM HAVA HORTUMLARI FITTINGS BORU TEFERRUATI)ÇELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • İNŞAAT DEMİRİ Derhal Teslim m m d*n 32 m kadar 160 Kuruş KÖŞEBENT DEMİRİ 3 ve 30 x x i 175 Kurtıs 35x35x3,5 ve 40x40x4 îük köşebentlerimiz pek yakında satışa arzedilecektir.SUNDAY KAPLANCALI Galata,Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • j İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 I İki marş 7.35 Neyler 7.40 Kur'-anı Kerim 7.50 Saz eserleri i 8.00 Haberler ve hava durumu I 8.15 Plâk dolabından 8.45 Türkü-3 1er 9.00 Operet melodileri 9.20 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • ğ\V# Wl Bt BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Ha fif şeylerden yapılma temelsiz iğreti yapı;Tibet öküzü.2 Düşmanlık;Üye.3 Herhangi bir işte btrlbirlnden İleriye gitmeğe çalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • TEŞEKKÜR tki senedenberi devam eden müşfik re başarılı tedavileri ile ve bilahare yapmış olduğu hazik ameliyatla ailemize bir erkek evlat,kazandıran Çamlıca Doğumevi sahibesi muhterem,Operatör Dr.Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • dmm Um n ouıun SO»* VERNİK Eğ î KEÇı*»f tDl fZMİM İkramiye!i MÜZİK BİLMECESİ Programında NECDET KARAR ve ARKADAŞLARINI Taktım Eder.İSTANBUL RADYOSU 2 4 1961 PAZAR SAAT 22.10 Prodüksiyon ı TAYFUN RİKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR İthalât formalitelerinde tecrübeli olanlarla İngilizce bilenler tercih edilecektir.Taliplerin kısa tercümei halleri ile Po3ta Kutusu 293 Beyoğlu adresine yazılı olarak müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • Genii 1» Federasyonu ve Türkiye Denizciler Sendikas Vilâyete ve Çalayme Müdürlüğtine başvurarak,arrnatörlelin simsarlarla işbirliği yapmaları yüzünden,İş ve İsçi Bili »a X-UWBnmjda «ıra.bekliyen deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • ıırııımımııınıımıiMiııııı Otomobil yapacağız,ha gayrei.BİZİM genç ve kıymetli Sanayi Bakanı biliyorsunuz geçenlerde Avrupa'ya gitti.Bu önemli yolculuğun bir sebebi de oralarda otomobillerin nasıl yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • ACI BİR KAYIP Necdet Balkan'ın esi,Şaban ve Kadriye Saylak'ın biricik kızları,Yüksel Saylak'ın sevgili kardeşi,MEHVAR BALKAN Kız Koleji İngilizce öğretmeni)yaptığı doğumu müteakip Hakkın rahmetine kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • VEFAT Kiywifft'.i İngilizce agr*tm«alerimilden,MEHVAR BALKANta vefatı teessürle alMUHt#Hj.Cenazesi bugün rtgî* nam*itfik müteakip Aksaray Vald* camim!den kaldırılacaktır.Amerikan fttrsanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • FLORYA PLAJLARI tarifesi belli oldu önümüzdeki yaz mevsiminde.Belediye Florya tesisleri dahilinde bulunan Güneş,Yeni ve Büyük Plajların giriş ücretleri tcsbit olunmuştur.Belediye Encümeni,bu yaz mevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • BOZDOĞAN KEMERİ ET-RAFI AĞAÇLANDIRILIYOR Saraçhanebagında Bozdoğan kemerinin sağ ve solunda bulunan sahaların ağaçlandırılmasına bağlanmıştır.Belediye Bahçeler Müdürlüğü,bu sahaya yetişmiş çam ve çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1961
  • I SİNE SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ölüm Peşimizde Ayhan Işık Türk filmi EMEK Tel:44 84 39)Gece Yarışı Kim Novak İng.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Altın Kalpler Zeynep Değirmeneioğlu Türk filmi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • zı yerde kış geri geldi iHiınnıaıııııııııııniHHi!Balkanlardan gelen soğuk dalgası kar yağdırdı.Konya'da 10 otobüs yolda kaldı Balkanlardan gelen soğuk hava tesiriyle Trakya,Marmara,Ege Ye Orta Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • AV III İCTİYnDI AR Malatyanın Kesirlk köyü sakinleri aralarında UlVUk IO I 11 UfllaMII lmza toplayarak Vilâyete,köylerinde bir okul yapılması için müracaat etmişlerdir.Yazdıkları istidada,Hükümetin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Mart Vahası Yakın tarihimizde irticaın sebeb olduğu bu kanlı hâdisede,"Şeriat isterük,diye bağırarak birçok masumu öldürenler cezalarını asılarak buldu BAZI hâdiseler vardır ki,atırlanması hem üzüntül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • SARHOŞ BİR BAR ARTİST!AOLİYE'DE STRİP-TİZ YAPTI İZMİR,HUSUSÎ Sarhoş olarak gittiği barda hâdise çıkarıp polis tokatlayan bir bar artisti dün labah adliyede çırıl çıplak soyunarak tlz yapmış ve bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Ardahan şilebinde kaçak tabanca ele geçirildi HUSUS)Adriyatik seferinden dönen ardahan şilebinde kaçak tabanca ele geçirilmiştir.Şilebin güvertesindekl lâstikler İçinden çıkarılan kaçak tabancalar müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Bahçede âlem yapan 3 esrarkeş yakalandı İZMİR,HUSUSÎ Bir bahçede esrar çekerek âlem yapan üç kişi yakalanmıştır.Kahramanlar semtinden Halis Balıkçı,Yılmaz Kurtcebe ve Dursun Duran adındaki şahısların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ.'lİ:HANIMLARA ÇİFTE ŞANS TÜRK Uf—EKSPHES fffiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Bir gangster 5 milyon liralık mücevher çaldı NEW YORK,A.P.Kauçuk maskeli bir gangster,bir elmas şirketinin kasasından 5 milyon Türk liralık elmas çalarak kaçmıştır.Yazıhanedeki memurları silâhla tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Mahkûmların balıkçılık ve ziraat yapacakları bir hapishane isteniyor HUSUSİ Mahkûmları ziraat ve balıkçılık alanlarında yetiştirmek gayesiyle bir cezaevi kurulması istenmektedir.Foça Sav cılığı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • ağdcrt'ta Halk endişe içinde Birçok kimsenin yaralandığı nümayişlerden sonra yeni karışıklıkların çıkmasından korkuluyor BEYBUT,A.A.ZIRHLI arabaların devriye gezdikleri,talebelerin yer yer nümaylj yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Mendil Kampanyasına sinema artistleri de iştirak edecekler Kızılay mendil kampanyasına futbolculardan sonra sahne ve perde yıldızları da iştirak edeceklerdir.Bu kabilden olarak,3 Nisan pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Bir temsilci otomobil kazasında yaralandı ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisi üyesi Şevket Raşlt Hatipoglu,dün bir trafik kazası sonunda yaralanmıştır.Hatipoğlu'nun içinde bulunduğu taksi Gar önünde,kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • İzmir'de 3 sabıkalı polisle kavga etti İZMİR,HUSUSÎ Tepecik semtinde,üç sabıkalı hırsız ile polisler arasında yarım saat süren kanlı bir boğuşma olmuştur.Hâdise sırasında iki polis memuru bıçakla elle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Bir inkılap düşmanı 6 aya mahkûm oldu İZMİR.HUSUSÎ Milli İnkılâp aleyhinde konuşan ve Devlet Başkanına hakarette bulunan Ahmet Akıncı adında bir şahıs 6 ay hapis ve 500 lira para cezasına mahkûm edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Türkiye'ye yeni uçaklar verilecek İZMİR,HUSUSÎ NATO emrine giren Fiat G-91 av ve keşif uçaklarından bir parti Türkiye'ye de verilecektir.Bu uçaklar ayrıca Almanya,İtalya,Belçika ve Yunanistan hava kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Genelkurmay başkanı Amerika'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ NATO Genel Kurmay Başkanları toplantısına İştirak etmek üzere.Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay 7.Nisan 1961 tarihinde Amerikaya gidecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • Her akşam muazzam programa ilâveten kısa bir müddet için getirtmeğe muvaffak olduğumuz ŞARKIN BÜYÜK SES YİLDİZ!FATMA MAHMUD FAKİH HER PAZAR TAM KADRO İLE İçkisiz aile matinesi MAKSİM Tel:44 3134 Progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1961
  • ıınııı limitimi ıı m un ııı ıı.m mm TAKVİMDEN BİR YAPRAK ¦rt ¦¦mWlrU i NE B!M?U suali şair,bir manzumesinin basma kondurmuş.Ve iste-rj diklerini şöyle sıralamış:Mâi bir göl,yanında bir meşcer Meşcerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • 8MA CÖVLEV«CeKU\ÇBıP ^ÜS$ [üzülme Clcican,rer «rlooSfrı S^îiSBül g^p sk ğ3 P?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • 9=ıPL.ANUÛ» ÇOK SEVDİ-Ğİ.AA İÇİN BAmA BÖVv_e Oı'YOeuûR.KAPl_ANı_A ANl_A$AAAyt Bİı_KSENiZ.ONUN IW B(R.DOST OuOU-JâUNU ANuAtSSMNlX. £OPAı_'rN KAPLANLARA ICAKS1 BİR KUVVETİ ŞEYTAN» AEAfSKEN BİZE vakdi/vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • İLÂN TARİFESİ PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L 5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • Milliııe!Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAEU Magazin kısmında Mesul Müdür HALIT KIVANÇ Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • HİCRİ CUMA RIMİ 1380 31 1377 Şevval M ART Marl 14 19 6 1 IX VAKİ T VASATİ EZANİ Günej 5.45 11.13 öğle 12.11 5.45 İkindi 15.52 9.19 Akşam İR 33 12.00 Yatsı 20.05 1.3.3 tmsâk 1 n:9 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • WANTED BRITISH AIRLINE REQUIRES AN EX PERIENCED MAN TO FILL AN IMPORTANT POST IN ANKARA.CANDIDATES MUST HAVE CONSIDERABLE KNOWLEDGE OF THE AIRLINE BUSINESS,ESPECIALLY TRAFFIC AND ADMINISTRATION,AND PR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • İSTANBUL BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Vilâyetimiz hudutları dahilinde Mensucat,Örme ve İplik Sanayii ile bunlarla ilgili iş kollarında kurulu işyerlerinde çalışan işçilerin asgarî ücretleri,1 işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • ODEON Mcağazcılcarı SATIŞ İÇİN BİR BAYAN MEMUR ARIYOR Müracaat:Beyoğlu İstiklâl Cad.73-75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • YAAA.PEKİ SİZE BİR SL'Al VOLDASıtsiiZ KARŞINIZA BiR.TAKS;BİR.KAMYON VE BİR!OTOBÜS HIZUV ÇİKİYOR.NE toTTT* YARARSINIZ 'j BULURSUNJZJ B'J KADAR DÜŞÜNÜRSENİZ KENDıNİZi HASTAHANEDt 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • NUHUN JP* MAKARNASImn HAFTANIN ŞARKISI PROGRAMI 6 Nisan Perşembe günü saat 18.15 ANKARA RADYOSUNDA Sevdiğiniz çarkı size 250,150 veya 100 TL.kazandırabilir.1 Söyle neden ağladın,neler geldi başına,2 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • "1 radyo tekniğir f bir 21?Başarı?radyo Toptan satış:CİHAN KOM.ORT.Sultanharnam Katıreıoğlu İlan Kat 5 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 37.nci Hizmet Yılı İNGİLİZCE MUHASEBE ve SPOR DERSLERİNE 3 Nisanda başlamak üzere kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet Alemdar cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • İTHAL NALI Yüksek evsafta soğuk çekilmiş 0,50X710X1420 GALVANİZLİ SAÇ SİYAK SAÇ İthalâtçısından 44 71 53 21 30 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • HAYIR DOKTOR HAYIR!11 Tora teyze,unut uzun,İki pırlanta *n tında pırıldayan tebeTcedlne baktı t» homurdandı:Anlaşıldı David,«enin paran aklından çok.Toka* aylığın mı arttı?Belki doktorluk dışında İşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1961
  • Sultan Dördüncü Mrhmed devrinin en çok eser S meydana getirmiş olan musikişinas ve bestekarların-dan Küçük İmam namıyle maruf Mehmed efendi fa-ğ tanhulda doğmuştur.Dehâ devresindeki bestekârlık H kudr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Yunanistan,Müşterek Pazara dün girdi BRÜKSEL,AA.Brüksel'de imzalanan bir anlaşma le Yunanistan dün Avrupa müşterek pazarına girmiştir.Müşterek pazar sözcüsüne göre Yunanistan ile müşterek pazar arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Bolvadin'de 10 D.P.'li nezaret altına alındı AFYON.HUSUSİ Kaymakamlıkça alınan bâzı yasak kararlarını protesto için geçen cumartesi günü Hükümet konağı önünde toplanan 2000 kişiden 10 u nezaret altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • METRİSTEPE'DE DÜN GECE ATIŞ YAPILDI Metristepe'de dün gece askeri birlikler tarafından tatbikat yapılmıştır.Tat blkatta yapılan atışlar sehvin uzak semtlerinde de duyulmuştur.MUHAFIZ ALAYININ GÖSTERİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • İTHALÂTÇILAR GÜC DURUMDA t Baştarajı Birincide temdit hakkı tanınmaman,birçok ithalatçının Bakanlık kapılarında sürüncemede bırakılmasını mucip olmaktadır.WS\Malların itlıAl müddetlerinin tem-dit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • TEŞEKKÜR Efcim Kâmuıan Ataker'in Zeynep Kâmil Hastahanesinde yaptığı doğum sırasında,kıymetli ve samimi ilgilerini esirgemeyen Başhekim Burhan üstünere yavrumuz Ayçe Pınar'ın doğumunu adeta ağrı bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Piba mamulleri.Yerli malm iftiharı!Çelik muhafazalı TU 2 pili 1,5 Volt "BEREC" kirfİBA Pil Batarya SanayiiWAMUI&1IDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • tg\V"y\JÇ* I M isterilerinize *yok^,diyerek mahcup olmamak istiyorsanız vitrininizi ve L/ı ırviQCAiİQi I çeşitlerinizi elde mahdut miktarda mevcut hammadde ile sadece bir parti 18$Vİİ3I m olarak yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • 3.Nisan.1961 Pazartesi gecesi KÜÇÜK SAHNE TİYATROSUNDA İSMAİL CAVCI Jübilesi Zengin Programdan bâzı guruplar MÜNİR ÖZKUL TİYATROSU TARAFINDAN GENERALİN ASKI DARVAŞ TRİOSU,AZİZ BASMACI.ARMAĞAN ŞENOL ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • İZAHLI GELİR VERGİSİ KANUNU RECEP TURGAY FİKRİ KUTLAN Kanunun şerh ve izahı,diğer kanunların ilgili madde numaralan,tereddüt edilen mevzuların hal şekilleri,ilgili içtihatlarla ilgili hususî kanunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Hanımlar İpekli kumaş ve Emprimede tek isim YILNAZİPEK Sultanhamam meydanı Tel:22 28 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Transformatör Aranıyor 50 KWA Dahilî Tip)10.000 4/400/231 V.P.K.1047 Galata Tel:44 39 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK YEŞİLYURT'TA 70-75-100.000 kaloriferli daireler Turhan Acar 73 86 09.O YEŞiLKoYDE Villâ Turhan Acar 73 86 09.YEŞİLKoYUE Yalı.73 86 09.NİŞANTAŞ Topağacında Arsa.73 SG 09.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • CHP Meclisi ile CKMP İdare Kurulu toplanıyor t Baştarafı Birincide ması dolayısiyle C.H.P.Genel Balkanı İnönü Nisan ayının ilk haftasında bir basın toplantısı yapacaktır.«KUYRUK VE DÜŞÜK VARDİR» Memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Mmar Sinan şilebi denize indirildi laponyadaki büyük gemi inşa tersanelerinden biri olan Nippon Caidea de inşa edilen «Mimar Sinan» şilebi denize indirilmiştir.Yeni şilep 7900 tonluktur.Ayni tersanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • İzmir Adliyesinde bir soba patladı İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz adliyesinde dün bir soba infilâk etmiştir.Birinci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki sobaya atılan coplar arasında iki adet mermi bulunmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Adana'da okullar on gün tatil edildi ada:îa,hususî Adana okullarında grip vakalarının artması üzerine okullaı 10 gun müddetle tatil edilmiştir.Tatil kararı,mütehassıs tabiplerin yaptıkları tetkik sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • Bir Lübnan gemisi Gelibolu'da oturdu Gelibolu,hususî Bulgaristan in Varna limanında 8500 ton cejitll eşya yükü ile Küba'ya gitmekte olan Lübnan bandralı Kaptan Georglos Frankas idaresinde 4838 gros to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • ANAYASANIN müzakeresi başladı Bağtara}ı Birincide ğine tarih şahittir.diyerek sözlerine başlayan Orbay tarihimiz İçinde hakların nasıl korunduğunu,haklara nasıl önem verildiğini nakletmiştir.Daha sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • OLAYL Baştarafı Birincide çok kimsenin yaralaniıgını anlattı.Tanık,süvarilerin hareketlerini önlemek için talebelerin atların önüne yatışlarım tekrarladı.Bişkan Başol,Argüçe «Talebenin asilane hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1961
  • 147'ler Heyeti M.B.Küyeleri ile görüştüler t Baştarajı Birincide Müfide Küley «Durumumuz hakkında bugün İçin kesin olarak söylenecek bir sözümü* yoktur.demiştir.Temsilciler bugün M.E.Bakanı Tahtakılıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.03.1961
  • Romenler 30 Nisandaki millî karşılaşmaları iptal etliler Telefonla konuştuğumuz Balas ''Türklerle ancak 22 EkiırTde oynayabiliriz,dedi Revanş için tesbit edilen yıl 1962 ROMANYA Futbol Federasyonu dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Nedim İkinci golü atarken.Resimde Nedim'in sol sütünü önlemek isteyen Avusturyalı bekin neticesiz müdahalesi.Yarınki rakibimiz İspanya'dır [Telefoto A.P.Lizbon İstanbul] Gençler Avustury ay ı hezimete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • SAMIM UYGUR Yılan hikâyesinin sonu Samim Uygur Galatasaray'da Danıştay,Merkez İstişare Heyetinin Feriköy'e verilme kararını iptal etti DANIŞTAY,futbolcu Samim Uygur'un Feriköy'de bırakılmasına dair Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • BEŞİKTAŞ İLK MAÇI Eintracht ile oynuyor NEW-YORK,A.P.Amerikalı organizatörlerin beynelmilel futbol ligi adını verdikleri futbol tumuasının 17 Mayısta Türkiyenln Beşiktaş takımı ile Almanyanın Eintrach
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Işıklandırma için Avrupa'ya heyet gönderiliyor Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü l Mühendis,1 Mimar,2 teknik elemandan müteşekkil 4 kişilik bir heyeti Avrupada ışıklar dırma üzerinde tetkike gönderecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Bu hafta yapılacak maçların programı Bu hafta 1-2 Nisan tarihlerinde Ankarada oynanacak millî ve mahalli lig maçlarının programı şöyledir:1.4.1961 CUMARTESİ:Milli Lig maçları:Saat 14 de Karşıyaka Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • G.SARAY D.ŞAFAKA bugün karşılaşıyor Voleybol Şampiyonasının 2.gününde,G.Saray H.Gücünü,Beykoz da Hdrb Okulunu mağlûp etti TÜRKİYE Voleybol Şampiyonasının en mühim müsabakası bugün saat 18 de Spor Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Galatasaray bu hafta pazar günü millî lig'in en çetin maçını Karagümrük'le oynayacaktır.Resimde,kaleci Turgay ve Bahri dün yapılan antrenmanda görülüyorlar.Geride ise Menecer G.Kılıç çalışmaları dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Atina'da Fenerbahçeli Letter,AEK kulübünde oynayan yeğeni Vernezis ile birlikte müsabakadan önce görülüyor.Bahçe ahım Yunan gazeteleri ve spor otoriteleri,Sarı övdüler.Penaltı kaçıran Letter özür dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Toto'da 31 inci hafta maçları belli oldu 8 ve 9 Nisan günleri yapılacak olan Spor-Toto'nun otuzbirinci hafta maçları belli olmuştur.Perşembe akşamı bayilere tevzi edilecek olan biletlerde şu maçlar bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1961
  • Baskette Romanya ile miilî maç var Basketbol milli takımımız 23 Nisan'da Romanya milli takımı ile Bükrcşte karşılacacaktır.Tarafımızdan yapılan tek lifin kabul edildiği dün Romen Federasyonunca açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor