Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • VE İNÖNÜ Yunanistan'ın Ankara Büyük Elçisi Alexandre Mat-mUHU ggg solda)dün saat 11' de İsmet İnönü'yü evinde Klyaret ederek bir süre görüşmüştür.Görüşülen meseleler açıklanmamakla beraber bunun bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Hava meydanlarında "Ayak bastı,parası alınacak 1 Nisandan İtibaren memleketimize gelen uçak yolcularından hava meydanlarında onar lira €ayak bastı» parası alınacaktır.Bu ücretten resmi vazifeli kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • İ^s&'Va^İ.ÜSTÜNE BASTIN,KALDIR AYAĞINI!MMIIMaMMIIMattBaWMMMIittMMM^^ v x-»n.«MMfcşröftefc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Doğumun tahdidi tezi münazarayı kaybetti Fakülteler arasında dün yapılan münazarada «Türkiye'de doğumlar tahdit edilmemelidir» tezi kazanmıştır.Bu tezi Eczacı okulu aksi tezi de iktisat Fakültesi ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • sa^ asa Servet dediğin.Dedikodu hâlâ devam ediyor.Yazın Belediye ağaç gölgelerini kiraya verecekmiş.Gerçekten fevkalâde bir gelir.Böyle tükenmez bir para kaynağı bulmuşken bundan daha esaslı şeklide f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • ki celep ciplerine aldıkları iki kişi tarafından öldürüldü HUSUSÎ Denizli'ye koyun almağa giden Abdülvehap özkoyuncu ile Mehmet Kantar ve Necati Berberoğlu adında üç celep yolda ciplerine iki kişi alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • BİR TACİR 9 MİLYON LİRA CEZA ÖDEYECEK Tütün kaçakçılığından mahkûm olan tacir bir yıl da hapis yatacak.Kaçan ortaklar aranıyor İZMİR,HUSUSÎ LÜBNAN'a 652.000 dolarlık tütün kaçırıp parasını dışarıda sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Vergi taksitleri çek olarak ödenebilecek Vergi dairelerinde izdiham olması üzerine taksit,bono ve beyannameler postahane ve bankalara da yatırılabilecek VERGİ beyannameleri ile vergi taksitlerinin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • BOĞAZ TRAFİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINACAK ANKARA,HUSUSÎ Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli dün yaptığı basın toplantısında «Bütün akaryakıt depolarının Boğazdan nakledileceğini» açıklamıştır.Mersinli,Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Partiler radyoda suç işlerlerse cezalar 1.5 misli artacak ANKARA,HUSUSÎ ikinci Cumhuriyet Anayasasının görüşülmesine bugün saat 15 de başlanırken Başkan Gürsel ve C.H.P.Genel Başkanı İnönü'nün birer k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Amerikan filosu kumandanı Williamson solda)gazetemiz sahibi Ercüment Karacan'a kitapları teslim ederken Amerikan Filosunun Türk köylüsüne hediyesi)LİMANIMIZDA bulunan Amerikan filosunun kumandanı Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Valiye yazıyor Tulga,mütecaviz mektup yazanları Yobazo Demokrat ve Demokrat diye ikiye ayırdı Vali,«Kırdar'ın cenazesinde karşımıza çıkanlardan çoğu ne yazık ki Belediye camiasında,bilhassa Mezarlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • 29 NİSAN 1961 TÜRKİYE DAKTİLOGRAFİ ŞAMPİYONASI için müracaat DAKTİLO SEKRETER KURSLARI Tel:22 21 06 44 90 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • A.P.li dört kişi serbest bırakıldı İZMİR,HUSUSİ Âmmenin huzuru ve nizamını bozacak mahiyette propaganda yaptıkları iddiası' Ue 13 günden beri poligonda nezarette bulunan münfesih D.P.11 yeni Adalet Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • BİR UÇAK KAZASINDA 52 KİŞİ CAN VERDİ Nijerya'da da batan bîr motorun 80 yolcusundan 40 ı boğuldu NÜRENBERG,AA.AP.RADYO ÇEKOSLOVAK Havayollarının İlyuşin tipi bir yolcu uçağı evvelki gece Nürenberg yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • I j Hacettepe Çocuk Hastahanesi Baş I hekimi Prof.İhsan Doğramacı i tamirat hakkında izahat verirken.İU 'İÜ tekrar açıldı ANKARA,HUSUSÎ HACETTEPE Çocuk Hastahanesi,yandıktan bir hafta sonra dün tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Amerika'dan buğday ve pirinç alınacak ANKARA,USES Bu yıl Amerlkadan 150 bin ton buğday İle 10 bin ton pirinç kontenjana İlâve olarak alınacaktır.Dün Ticaret Bakanlığında bu konuda bir anlaşma imzalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Cemal Gürsel dün Aksal'ı kabul etti ANKARA,HUSUSÎ Devlet Başkanı Gürsel,siyas!faaliyetlerin kısmen serbest bırakılması dolayısiyle parti liderlerini davet ederek görüşlerini tesbit etmektedir.Gürsel,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • m:'It' [A.N.L.l LİZ HOLLYWnnD'DA Londra'da blr hastahanede ölüm tehlikesi atlatan Elizabeth Taylor dün Hollywood'a nUUUI WffUUU UM dönmüştür.Güneşli Tıavaya kavuştuğuna sevinen yıldız,bir müddet istir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • HEYETİ Öğretim üyeleri bu konuşmanın çok ümit verici olduğunu söyledi Eğitim Bakanını da ziyaret eden heyet J mensupları bugün de M.B.K.üyeleri ile görüşecekler ANKARA,HUSUSÎ GÖREVLERİNDEN affedilen 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • Sabık bir D.P/linin evinde dinamit çıktı Dörtyol Savcısı patlayıcı maddenin 4.katlı 2-3 apartmanı uçurabileceğini söyledi.20 kişinin ifadesi alındı İSKENDERUN,Hususî Muhabirimiz Ahmet PERKER'den EVİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1961
  • ALTI DEVRİM DÜŞMANI YAKALANDI Balıkesir ve Aydın'da 6 inkılâp düşmanı yakalanmıştır.Aydın'ın Kurbağalar köyünden Selâhattin Kara,Halit Şener,Faik özel,Balıkesir'de de Mehmet Kurtkan,Süleyman Semertaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • SİTE Sinemasında YENİ AR Sinemasında Renkli Orijinal)Renkli Türkçe)Ünlü Yazar Leon TÛLSTOY'un BÂSÜ-BADELMEVT isimli romanından alınan muazzam film.HAYATA DONUS İnsanı bütün ömrünce kıvrandıran bir vic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • I Hill—ja«JUMi1B_llJI1^1—BEYOĞLU l Ale SİNEMASINDA Bugün Suareden İtibaren A«k ve ihtiras dolu muazzam bir avantür «Tlmberjack» İKİ ATEŞ ARASINDA Renkli)Sterling HAYDEN Vera RALSTON David BRİAN W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • Sayın İnşaat Müteahhitleri Betonarme Döşeme Kalıplarında 26 m/m lik tahta yerine plâstik tutkalla yapıştırılmış 10 m/m kalınlığında,suya mukavim Amerikan tipi kontrplâklarımızı kullanırsanız,İŞÇİLİKTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • PERSONEL ALINACAKTIR Dolgun ücret verilmek üzere 1/Mayıs/961 tarihinden itibaren istihdam edilmek üzere aşağıda yazılı personeller alınacaktır.Taliplerin yazı ile müracaatları rica olunur.SAKARYA SANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Büyüklük.2 Birbirinden çı-^« jeA7ft01fl kurak çoğalmak;Fasıla.3 Z O 4 'U Bir Yunan adası;Tersi çehre.4 Kölelik;Hasta olmamak için öncede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ölüm Peşimizde Ayhan Işık Türk filmi.EMEK Tel:4184 3ü)Gece Yarışı Kim Novak İng.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Altın Kalpler Zeynep Değirmencioğlu Türk filmi.KONAK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • 8ö8»S 8* w$Tîw^5K^ KEHI OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocaü] Bir müjde var.Sürüncemede kalmış bir meseleniz hal yoluna giriyor.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz)"i.Bir mektup neş'enizl arttıracak.Cevabı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marş 7.35 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabından 9.00 Küçük konser 9.20 Türküler 9.40 Dans müziği 10.00 Kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • BAŞIBOŞ KÖPEKLERLE MÜCADELE HIZLANDI Şehirde başıboş köpeklerin toplanması ve İtlafı için Belediyece yeni kararlar alınmıştır.Euna göre.Belediye Veteriner Müdürlüğünde bir doktor,bir veteriner ve Temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • İSİM MÜSABAKASI Sakarya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Adapazarında tesis ettiği kontrplâk fabrikasının imâl edeceği kontrplâklarına bir isim bulunması hususunda açtığımız yarışmaya 30/Nisan/1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • Uzun ömürlü v 'v:^W;v:PS ve ampullerinin Distribütörü:STAREL Kom.Şti.Galata Bankalar Cad.No.124 Telefon:49 11 26 i es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • m SİYASET DÜNYASINDA £3 Konen LAOS:Anlaşmaya Doğru BÎR ingiliz gazetecisi bu hafta Laos'takl durumu,Vientian'dan şöyle bildiriyordu:«Başkentte sükûnet hakim.Halk her zamanki gibi sı-Şukkanh,hattâ laka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • İstanbul Vali ve Belediye Reisi Refik Tulga «7 kuruşluk yeşil salata halka 70 kuruştan satılamaz» demiştir.Halka ateş pahasına meyva ve sebze yedirmeğe gayret eden bir takım fırsat düşkünlerlyle amans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • KIZININ NİŞANLISINI DEMİRLE YARALADI Sllivrinin Garalyan köyünde oturan Mümin Kurnaz adında bir şahıs kızının nişanlısı Sabahattin Kura'yı demirle başından ağır surette yaralamış tır.Hâdiseye Müminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • FELSEFE LÜGATİ TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:KANAAT ve İNKILAP KİTABEVLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • Senenin en beğenilen filmi M.Tahsin Berkand'm KEZBAN Çenberlitaş Yeni ve İzmir'de Elhamra Yeni Şenocak sinemalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • J?Î j Angola,Amerika ve biz I TVT ADİR Nadi Milletlerarası Basın Ensütüsü-I liplettiî-i bir seminere katılmak için Paris'e gitmiş.Oradan yazdığı bir maka-lede:l e.Seminer çalışmalarmda beni en çok yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • Fotoğraf âleminde tanınmış Fabrikasının imâl ettiği filim her nevi hassas fotoğraf çeşitli kâğıtları uygun fiyatlarla 6 ncı Kotadan tahsis alanlara proforma fatura temin edilir."^ızıhanemize müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • BUGÜN İTALYA'dan 32 ÖĞ-1 RENCİ TURÎST GELİYOR Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından davet edilen 32 kişilik bir İtalyan talebe grubu bugün şehrimize gelecektir.Memleketimizde 7 gün ka-j lacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1961
  • 32.08 GÜMRÜK TARİFELİ Mal satın alınacaktır Lisana sahiplerinin 71 65 3ü 71 66 19'a telefon etmeleri menfaatlerinedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Kampanyamızda toplanan kitapların bir kısmı geçen hafta arkadaşlarımız DİNÇER GÜNER ve İLHAN DEMİREL tarafından Kütahya,Afyon,Dinar,Bozöyük dolaylarında bâzı köylere götürülerek dağıtıldı.1800 kilomet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • wr 3 Nisan Günü Çıkıyor 999999999999999999999999999935
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • BEDEN TERBİYESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPOR TOTO)BİLDİRİLMİŞTİR 1 23,24,25 ve 26 ncı haftalara ait itiraz başlayış ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilmiştir.2 Nizamnameni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • İ.İÜ.MAKİNA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Paris Ecole National Süperieur de l'aeronautique Profesörlerinden Renaudie tarafından aşağıdaki tarihlerde Gümüşsüyü binası Anfi 501 de konferanslar verilecek ve fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • KİRALIK DEPO Unkapam Köprüsüne 100 metre mesafede 300 m2 Lebiderya önü cadde.Zemini beton tek kat,düz ayak iskelesi olan gemi yanaşmağa müsait 38 metre boy 7 m.en 5,5 yükseklik.Müracaat:Hergün Ciball
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • NEW SCHOOL OF ENGLISH N G 1L t Z CE KÛR SX A R I ürk ve ingiliz öğretmenler idaresinde yeni asjayanlar ortalar ve iieriieriçin ders »İLGİ DERSHANESİ CAĞALOĞLU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • BANKAYA YATIRILMAYIP EVDE SAKLANAN TASARRUFLAR işlenmiyen.çorak araziye benzer Türkiye İŞ Bankasına emanet edilen tasarruflar ise 6,5'a kadar faiz getiriri,ayrıca senenin en zengin ikramiyelerini kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • 7 Haziranda:15 APARTMAN DAİRESİ 1 adet 100.000 TL 25 adet 5.000 TL 25 adet 1.000 TL ve 1800 adet çeşitli para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • ABDULCANBAZUN «fcCERALARI NıHAVET,&UtATl&PAVARW!AÇILIRciVİLERΫ.RiNPEM FıRlAMÎıft.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Arap memleketlerine şeker ihraç ediliyor İZMİR,HUSUSİ Arap memleketlerine şeker İhracına devam olunmaktadır.Hafta İçersinde Llbyaya 714.020 lira değerinde 1050 ton şeker İhraç edilmiştir.Gelecek hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Burdur'da Atatürk büstü dün açıldı BURDUR,HUSUSÎ Hazırlıkları tamamlanan Atatürk büstü dün töreni» lisenin bahçesine dikilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Pastahanesi 30 Mart 961 Perşembe günü Sayın İstanbul halkının hizmetine girmekle şeref duyar.Adres:Şişli Halâskârgazi caddesi 365 İstanbul Telefon:47 61 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR İthalât formalitelerinde tecrübeli olanlarla İngilizce bilenler tercih edilecektir.Taliplerin kısa tercümei halleri ile Posta Kutusu 293 Beyoğlu adresine yazdı olarak müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Küçük sanatkârlara 5.5 milyonluk kredi açılıyor Ticaret Bakanı Mehmet Baydur,tahsisatın daha fazla arttırılmasına çalışacağını da söyledi ANKARA,HUSUSÎ fonundan 5,5 milyon lira ayrıldığını açıklamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • r-v T &ibn& ¦mııımjj TAKVİMDEN BİR YAPRAK fil i I Turizm babında I "IV yi EMLEKETİMİZİ ziyarete gelen Amerikalı turistlerin bi-l J.VJ rindim konsomasyon bedeli olarak iki bin Türk lirası aim-j dığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • 12 kişilik bir aile yandı Enkaz arasından ekserisi çocuk 10 ceset çıkarıldı CLABKSVİLLE,TENNESSEE,A.P.11 veya İS kişilik bir aile evlerinde çıkan bir yangın sonunda yanarak ölmüşlerdir.İlgililer çoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • EGE'DE YENİ TURİSTİK TESİSLER KURULACAK İZMİR,HUSUSİ Bu yıl içersinde Denizli,Antalya,İzmir,Selçuk ve Söke'de yeni turistik tesisler kurulacaktır.İtalya,Almanya ve Amerikadan turistik yatırımlarla ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Antalya C.K.M.P.İl Başkanı beraat etti ANTALYA,HUSUSÎ Osman Bölükbaşı'nın 27 Mayıstan önce Mecliste yaptığı konuşmalarla İlgili broşürler dağıttığı İçin mahkemeye sevkedllen C.K.M.P.nln 70 yaşındaki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1961
  • Sivas'ta tarihî paralar bulundu SİVAS,HUSUSÎ Yıldızeli ve Divriğ İlçelerinde yapılan 2 kazıda kıymeti haiz eski paralar bulunmuştur.Yıldızeli'nin Bayat köyünde 2 kardeşin bir küpte buldukları 2 altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • 5JE^ Bubiyi GETı"(S.OOVvvlZ.DAVA t,VAuN.Z.CO^PETS'ıN AİT O^-Dı2dKJNA DAtÇ OSUSıUDiR.Bu ^Ah'SiN Zulmü M/l* lEte.'anı~ATıı_v\A-L.lOlR_I JOvO,vE M ATTA Bu ADAM MAWAM VE MEBt_EK:U:E.RX3EW J AAEN DE ES'İL-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • y s» Arx3yat_f«ı^ûje4 ooâfZu vex.Ç/l/SP/JGdS/Z.[{«Tır.C&rtEKif*.Bıfeaz,sonum h/zj» rv* aı_ a/v\^v arj Kfz.iL.W-s N/V SiY/ZlL.lF UfİTUl~DLJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • HİCRİ Perşembe RUMİ 1380 30 1377 Şevval MART Mart 13 19 6 1 17 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUnef 47 11.ıc öğle 12-iy 5.47 İkindi 15.52 9.20 Akşam 18.32 12.00 Yatsı 2(l M 1.33 îmsâk 4.04 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • ¦WC'JUiMiiM Milliyet Gazetecilik A.Ş.adine ^Kâar Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN VİLMAEK Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • İlan tarifesi PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • SEEHETEH ve DAKTİLO ALINACAKTIR İngilizce muhabere ve tercüme yapabilecek,seri daktilo yazabilen bir bayan sekreter ile telefon santralını idare edecek ve serî daktilo yazabilen bir bayan personel alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • NUHUN HAFTANIN ŞARKISI program.Bu akşam saat 19,15 te İSTANBUL RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 T.L LfA7AMniDARİI İD,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • 27 Mart 19G1 tarihli keşidesinde KAZANANLAR Bahçekapı Şubemizden 26555 numaralı hesap sahibi Bn.HATİCE MIR BOYUNCA AYLIK GELİR Bursa Şubemizden 930 numaralı hesap sahibi B.RIZA 100.000 LİRA Şube Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • YENİ MODEL VOLVO Dizel LERİ GÖRMEDEN.KAMYON ALMAYA KARAR VERMEYİNİZ;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • ÛVERLOKÇU ve MAKASTAR Aranıyor Şef maiyetinde ve müstakilen çalışacak kabiliyette tecrübeli üverlokçu ve Makastar alınacaktır.Müracaat:Tel:71 64 18 naat 14-17 arası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • MELE SATILIK F.K.1250 Sahibi eliyle 19G0 modeli orijinal döşemeli,kaloriferli hiç kullanılmamış F.K.1250 pikap.Müracaat:Nafiz Erimli Tel:220350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • İTHAL MÂLI Yüksek evsafta soğuk çekilmiş 0,50X710X1420 GALVANİZLİ SAÇ SİYAH SAÇ İthalâtçısından 44 71 53 21 30 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • İLAN Üsküdar Tapu Sicil Üsküdar Gülfouı Hatun mahallesi Açık Türbe sokağında eski 22 Ye.20 kapı 441 ada 23 parsel bahçeli ahşap evin 45/80 hissesi Ahmet kızı Melâhat 9/80 H.Ahmet kızı Fatma 8/80 H.Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • BEYAZ ve YEŞİL SABİM ALINACAKTIR.MAKiNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Devlet sabun normuna uygun olarak ve şartname ahkâmına göre 16523 Kg.yeşil sabun ve 24210 Kg.beyaz sabun alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • 10 Yazan:Margueritte LEES Bu söylediğim sır değil ki Herkesin bildiği şey.Babam zengin bir sanayici olmasaydı hastahaneııiıı hali haraptı.Mösyö Dölanıer kulaklarına kadar kızardı:Yönetim kurulu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1961
  • ILMi:inilll!lll!"KİTAP BELLETEN,j Kitap,kitapçılık,bibliyografya alanında süreli E S yayınımız pek az.Baslıcaları:«Türkiye bibliyograf-E yası»,«Türkiye makaleler bibliyografyası»,«Yeni ya-yıular»,«Kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • ilerde hum faaliyet Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala,Hatay teşkilâtını kurmak için iskenderun'a gitti ANKARA.HUSUSİ Siyasî faaliyetlerin serbest bırakılmasına 1 gün kala siyasi partilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • Partiler radyoda suç işlerlerse cezalar 1.5 misli artacak fc Baştarajı Birincide tasarısının komisyonlara tade edilen maddelerini görüşmüştür.Radyodaki propaganda konuşmalarının bir heyet he2aretlnde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • GÜRSEL DÜN 147 LER HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ t Baştarajı Birincide gösterildiğini» söylemişlerdir.Başkanla görüşen hevet mensupları şunlardır:Müfide Kttley,F.kTem Şerif I^elt.Muzaffer Esat Gürhan.Necmettin P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • Ankara'da bir kereste fabrikası yandı ANKARA.HUSUSÎ İstanbul caddesinde bulunan bir kereste fabrikası evvelki gece sabaha karşı yanmıştır.Yangın 300 bin lira zarara sebep olmuştur.Yangın kereste fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • Llbya'va 337 ton tahta kaşık gönderildi tZMIR.HUSUSÎ Memleketimizde İmal edilmekte olan tahta kaşıklar Libya'da büyük bir rağbet görmektedir.Bu sebeple memleketimizden devamlı olarak Libya'ya tahta ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • Vergi taksitleri çek olarak ödenebilecek t Baştarafı Birincide «Vergi beyannamelerinin şahsen götürülüp vergi dairelerine verilmesi vergi ve bono karşılıklarının da resen bu dairelere yatırılması,Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • KUYRUKLAR VALİYE MEKTUP YAZIYOR t Baştarajı Birincide «Kuyrukları esatiri bir mahlûka bensetlyorum.Başı,gövdesi,kuyruğu var.Basının bir kısmı İçerde bir kuraı dılarda,gövdesi hareketti?dili ile etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • BOĞAZ TRAFİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINACAK t Buştarafı Birincide çalar artinlacnk ve balıkçılar ile ban gemiler trafik sahasından zorla uzak-İBftınlabiIecektlr.Bakan,limandaki sıkışıklığa Ve trafik aksamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • BİR UÇAK KAZASINDA 52 KİŞİ CAN VERDİ t Baştarafı Birincide 40 YOLCU BOĞULDU LAGOS,A.P.Güney Nlgerya'da Oron nehrinde bir motor fırtına yüzünden batmış ve İçindeki yolculardan 40 kişi boğulmuştur.Motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • Sabık Mısır Kraliçesinin bir oğlu daha oldu KAHtRF,A.P.Sabık Mısır.Kraliçesi Neriman bir oğlan çocuk getirmiştir.Neriman lâbık Kral Faruk'tan boşandıktan sonra Adem El Nakib adlı İskenderiyeli bir dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • Genç Millîler bugün Avusturya ile oynuyor t Baştarafı Altınvıdu dün Portekiz Maarif Bakanına takdim edilmişlerdir.Portekiz halkı genç takımlar şampiyonasına karşı büyült bir alâka göstermektedir.Bu al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • F.BAHÇE,AEK'LE Berabere kaldı:2-2 t BaştaTafı Altıncıda Fenerbahçe aleyhine verilen bir frikiği Petridl* müdafaanın İyi bara] yapamamasından İstifade ederek gole çevirmiştir.Devrenin sonunda Basrl ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • HACİZ KARARNAMESİ SUÇ Teçhizatı ile yabancı memlekete firar SUÇ TA.3 Mayıs 1958 MAZNUN AHMET AKKUŞ,Halil oğlu 1937 D.lu Şems'den doğma Urfa Viranşehir Kölkütük köyü 28.hanede mukayyet,Suriye Resukılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • DÜNYACA MEŞHUR KARMON ÎSRAÎL Dar.ve şarkı grubu 3 Nisandan İtibaren ATLAS'da Biletler gişelerde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • TEttFONV SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN deniz manzaralı 110 M2 daire.36 43 45.KELEPİR Beyoğlu Snaselviler Caddesinde büyük Mağaza ve konforlu Ev boş teslim 125.000 Kemal 44 39 83.SA.VIATYA Ağaçkakan Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1961
  • KONTRPLAK ve KAPLAMA MAMULÂTIMIZI PEK YAKIN BİR ZAMANDA SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN EMİRLERİNE ARZ EDECEĞİMİZİ MÜJDELERİZ.Kontrplâk imalâtında kullanacağımız makinelerinden bâzıları:PRES MAKİNESİ Becker Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.03.1961
  • Niliî lig'de aç var Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş Cumartesi günü izmir'e gidiyor MİLLÎ ligin otuzuncu haftasına Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul,Ankara ve İzmir'de yapılacak müsabakalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • Dün Atina'da dostane bir hava içinde oynanan maçta Sarı-LâcıVerfliler devreyi 2-f mağlûp bitirdiler.Beraberlik golünü Yüksel affı.Lef fer penalfı kaçırdı.F.Bahçeye fezahüraf yapıl' P~.no ıvr«_i t a ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • Millîler sfurya ile oynuyor Yugoslavya'ya vize verilmemesi üzerine D.Almanya ve Macaristan turnuadan çekildi.Antrenör Kiraz "İspanyadan çekiniyoruz,dedi Avrupa maçtan genç millî takımlar futbol şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • kadroda Romanya için üçüncü î takım namzetleri Salı günü M.Paşa'da yapacaklar ROMANYA maçlarına hazırlanan A ve B millî takını kadrolarına dün dört futbolcu davet edilmiştir.Futbol federasyonu teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • Romen Federasyonu bugün toplanıyor Romen Federasyonu bugün saat 10 da bir toplantı yaparak Futbol Federasyonumuzun teklifini görüşecek ve bu husustaki cevabını bildirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • Y.Oirek Tarsus'a eidsyor Bu hafta maçı bulunmıyan mahallî lig lideri Yeşildirek Tarsus'a gidecek ve 2 maç yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • HABERLER MİLLÎ ligde bu hafta müsabakası olmıyan Beykoz Profesyonel takımı yarın Eskişehire gidecektir.Sarı Siyahlılar cumartesi günü Demirspor ile,Pazar günü ise Şekerspor ile oynıyacaklardır.İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • İlk gün yapılan maçlarda H.Okulu,H.Gücü'nü;Darüşşafaka,Beykoz'u mağlûp ettiler TÜRKİYE Voleybol Şampiyonası dün saat 17.30 da Spor ve Sergi Sarayında bnşlamıştır.Günün ilk karşılaşmasında Hırb Okulu r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • Mithafpaşa'mn ilâve tribün inşaatı başlıyor Mlthatpaşa stadyomunun tamamlanması için tribün inşasının sondajlarına dün başlanmıştır.Saha seviyesinden dört metre derinliğe inilerek yapılan sondajlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1961
  • veda etmek i Millî futbolcu "Real Madrid kulübünün teklifinden haberdarım,durum en az benim kadar G.Saraylı idarecileri de yakından ilgilendirir,diyor Real Madrit kulübünün teklifi lıakkında fikrini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor