Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Gürsel Liderini Kabul etti Bölükbaşı,kendi arzusu ile yapılan görüşme hakkında fikir teatisinde bulunulduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ CK.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün kendi talebi üzerine Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • BİR CİNAYET SANIĞI HUDUTTA YAKALANDI Göztepe'deki "Zehirli Cesetler,cinayeti sanığı Ali Ferruh evvelce yakalanmış olan diğer iki sanıkla yüzleştirildi T*T Ç ay kadar önce Göztepe'de U Sahrayıcedit'tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kondu KAGDAD,A.P.RADYO Bağdad'da dün sokağa çıkma yasağ* konmuş ve şiddet hareketlerine girişecek şahısların en ağır şekilde ceza landırılacakları bildirilmiştir.Bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Değiştirme Birliği dün Kıbrıs'a gitti İSKENDERUN,HUSUSÎ Bir yarbay komutasındaki Türk Değiştirme birliği dün Marmara yolcu gemisiyle Kıbrısa gitmiştir.200 kişilik birlik,Türk erlerinden terhis olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Halk,bir ameliyatı televizyonda seyretti Cerrahpaşa Hastahanesinde yapılan bir ameliyatı,Fen Fakültesi Konferans salonunu dolduran iki bin kişi dün televizyonla seyretmiştirir ilâç fabrikasının getirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Burhan Ulutan tekrar nezaret altına alındı Sabık Etibank Umum Müdürü Burhan Ulutan,Yüksek Soruşturma Kurulu karariyle dün tekrar Balmumcuda nezaret altına alınmıştır.Sabık Umum Müdür hakkında «Banka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Kraliçe Farah'ın İkinci çocuğunu Beklediği açıklandı TAHRAN,RADYO İran Kraliçesi Farahın çocuk bekle diğl Saray sözcüsü tarafından resmen bildirilmiştir.Kraliçe halen Şah ile birlikte Hazar Denizi sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • 147 1er HEYETİ BUGÜN GÜRSEL İLE GÖRÜŞECEK ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel bugün,Üniversiteden uzaklaştırılan 147 profesörü temsil eden bir heyetle görüşecektir.Ankara Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Basın Şeref Divânı 3 bir tebliğ yayınladı Basın Şeref Divanı Yeni Sabah gazetesine bir ihtarda bulunmuştur.Bu husustaki tebliğ sudur:1».Şubal.1961 tarihli Yeni Sabah gazetesinin birinci sayfasında,Fıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • SIK SIK ŞİDDETLİ DEPREMLER OLUYOR Türkiyenin muhtelif yerlerinde,kısa fasılalarla çok veya orta şiddette depremler hissedilmektedir.Evvelki geceye ilâveten dün de Kandilli rasathanesi saat 11.47,11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • UBAYLAR DUN ALAR YAPTI Ethem Menderes'in eski emir subayı Hükümet icraatı aleyhinde konuştuğu için GürseVe izin verildiğini söyledi VASFİYE ÖZKOÇAK Yassıada'dan Bildiriyor 1.II I 111 I I.Ill 1 I II |
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • [ÖZKAN ŞAHİN] "YASAK» kelimesi bizim memleket'tc daima duvarlarda tabelâlarda asılı kalmış içimize girememiştir.Bu kelimeye o kadar alışmışızdırki,nerede görsek eski bir aşinaya rastlamış gibi hemen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • ÜZAKERESf ASLIYOR Mecliste seçim tasarısının görüşülmesi dün sona erdi ANKARA,HUSUSÎ ANAYASA tasarısının görüşülmesine bugün saat 10' dan itibaren Temsilciler AAeclisi'nde başlanacaktır.Anayasa komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Prof.Ali Fuat Başgil tahliye edilmesinden sonra evinde yaptığı basın toplantısında önceden hazırladığı yazılı beyanatını gazetecilere okurken.Başgil,partiler üstü kalacağını söyledi Evinde bir basın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • BELEDİYE CENAZE ücretlerine zam yaptı İstanbul Belediyesi cenaze kaldırma ücertlerine zam yapmıştır.Birinci s.nıf cenaze kaldırma ücreti 475 den 650 liraya,ikinci s.nıf cenaze kaldırma ücreti de 350 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • BİZİM PROJE Fransızlar,1970 de Paris'in nasıl olacağını gösteren bir sergi açmışlar.Yeni yer altı trenleri,büyük binalar,öteler ve en son konfor ile şimdiden hazırlanan projelere göre on yıl sonraki P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • Karagözcüler,sanatlarının yok olma tehlikesinde olduğunu belirttiler Gazetelerden)«YIKTIN PERDEYİ,EYLEDIN VİRAN.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1961
  • OĞULLAR ve SEVGİLİLER romanısın yazarı D H.LAWRENCE bu defa evli bir adamın ümitsiz askını anlatıyor.Qunafakay Ryhfav m ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı.&V.n e v Ciltli 12,5 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • Resmî ve hususi' müesseselerce emsaline her bakımdan* tercih edilen yüksek kaliteli dünyaca "maruf TURK MALI Elektrodlarinm satış yeri:STAREL Kom.Şti.Galata Bankalar Cad.No.124 Telefon L49 11 26 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden:Şirketimizin 23 Mart 19G1 tarihinde âdiyen toplanan hissedarlar umumî heyetinde 1961 senesi için Baylar Fettah Barın ve Halit Taşçıoğlumm murakıplığa seçilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 E Ikl marş 7.35 Karışık sabah mü-E ziğl 8.0Ü Haberler ve hava duru-E mu 8.15 Bağlama ekibinden oyun havaları 8.30 Plâk dolabından I 9.00 Küçük sabah konseri 9.20 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 «35)ölüm Pekimizde Ayhan Işık Türk EMEK Tel:44 84 39)Gece Yarışı Kim Novak İng.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Sensiz Yıllar Nurhan Nur Türk filmi.SU-ARE:Altın Kalpler Zey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 b 9| BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 17)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Kazanma,edinme;Tersi gözü doymaz.2 Bütün hasretlerin devamlı ve eksiksiz yerine gelişinden duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • Okuyucularından gördüğü büyük alâkaya karşılık MECMUASI Bu haftadan itibaren sayfa adedini 36 ya yükseltmiştir.5 ci SAYISI BUGÜN ÇIKTI Fiatı gene 1 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • Pastahanesi 30 Mart 961 Perşembe günü Sayın Istanbul halkının hizmetine girmekle şeref duyar.Adres:Şişli Hâlâskârgazi caddesi 365 İstanbul Telefon:47 61 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • t I I I I I I I I II I 1 I I M I t I I I I 1 t t I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I t I t I I I I I I I 1 I I I i I M I 11 immillMMill I FÂALİYET BAŞLIYOR l "O 11{ Nisandan itibaren par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • 0 ŞEHİR galerisinde 3 Nisanda Fatma Pamlr'in Londrada hazırladığı tekstil desenlerinden müteşekkil bir sergi açılacaktır.Sergi 15 Nisana kadar devam edecektir.0 KüÇOKÇAMLICA'da bulunan P.T.Tye alt 110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • FIRINLARIN YARISINDA BOZUK EKMEK ÇIKIYOR Fırınların yarısından fazlası bozuk ekmek çıkartmaktadır.Son bir hafta içinde yapılan kontroUarda 39 fırına para 144 üne ihtar cezası verilmiştir.Ekipler muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • YENİ ÇIKAN PLÂKLARI TURNALAR I IRMAĞIN GECELERİ 1112 AVARE GÖNLÜM j 1116 CEVİZİN YAPRAĞI BAKKAL BABA I GİDİN YARE HABER VERİN 1113 DERE BOYU DÜZ OLUR "17 KİRAZ ALDIM NURETTİN ÇAMLIDAĞ'ın en son okuduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • DA Di ARANIYC m 2 çocıık için tercihan e enebi dadı aranıyor.Telefon saat 13 15 arası 47 43 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • Binbirdirek,kapalıçarsı haline getirilecek Belediye geçen yıla kadar kiraya verdiği Malta ve Çadır köşklerini bu yıl işletmeye karar vermiştir.Her lkl köşkte tesis edilecek gazinolar yaz mevsimi başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU k [22 Aralık 20 Ocak] Bugün sıkı çalışmak necburiyetini duyacaksınız.Fakat yıldızlar bu çalışmayı zevk yapacak.3?KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İyi bir yıldız tesiri altındasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1961 yılı ilk 6'aylak tahsisli ithal malları listesinin 223 sıra numasında yer alan hususî sektör ikmal ve yenileme makine ve tesisleri kotasına müracaat şeklini izah eden si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • İKTİSAT ve TİCARET [Hâzjrlayatı Dr.Haluk CİLLOVİ Gelir Vergisi Tahsilatı hakkında ÇINDE bulunduğumuz ay-I da,yıllık gelirlerini be-yanname ile beyan eden mükellefler,vergilerinin İlk taksitini ödemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • SPOR-TOTO'da 13 ON ÜÇ Bulmak elinizdedir.T.ürkiyede ilk defa mevcudu az basılan SPOR-TOTO TAHMİN Metodları kitabı BUGÜN ÇIK-TI Gazete müvezzii ve bayilerde bulunur.1st.Bayii Ziya Sırman.Vilâyet han No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • TEŞEKKÜR Sol kalça mafsalımda âni olarak husule gelen kırığı,en yeni metod olan çivi İle İzale eden ve iki hafta zarfında ayağa kaldıran H.Paşa Numune Hastahanesl II.nci Hariciye Şefi.büyük hoca.büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • YENİ TURİST GEMİLERİ GELİYOR Yunan bandıralı «Stella Marls» vapuru saat 14 de limanımıza gelmiş ve 90 turisti getirmiştir.Gemi bugün saat 12 ye kadar İstanbulda kalacaktır.Yunan bandıralı «Achilleus»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • DÖRT YURTLU ÖĞRENCİ ÇADIRDA KALIYOR Eskişehir Yüksek Tahsil Talebe Demeği Başkanı Erol özer dün Eskişehir Talebe Yurdunda yaptığı basın toplantısında yurt binasının haraplığından şikâyet etmiştir.Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1961
  • Troleybüs malzemesinden bir kısmı İtalya'dan yola çıkarılmıştır.Malzeme Hopa ve Ardahan vapurlarına yüklenmiştir.Vapurlar Cenova'dan şehrimize hareket etmiştir.Direklerin dikilmesine de devam o-Ilınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • KİTAP kampanyası Kampanyamızda toplanan kitapların bir kısmı geçen hafta arkadaşlarımız DİNÇER GÜNER ve İLHAN DEMİREL tarafından Kütahya,Afyon,Dinar,Bozöyük dolaylarında bâzı köylere götürülerek dağıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • ı yi a İL A 1 AKŞAM 3 Nisan Pazartesi Giinii Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Bu hafta Meşhur ressam Krüger'in 6 renkli nefîs bir tabiat tablosu Viyanab mankenlerin İstanbul'da teşhir ettikleri elbiseler Şevket Rado'nun sohbeti:«Size bir canyoldaşı lâzım» Alain Delon'un en son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • BELALI GELİN HIRÇIN KIZ)CARMEN SEVİLLA renkli Türkçe ŞAN Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • AVRUPA yalancı emzik ucu satılıktır Adres:Karaköy Palas No.420 GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • DÜNYACA MEŞHUR EABHOH İSRAİL Dana ve şarkı grubu 3 Nisandan itibaren ATLAS'da Biletler gişelerde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • EN KUVVETLİ YAPIŞTIHICI I NiŞICOZ DEKSTRİNİ Kullanınız!S NİŞKOZ T.A.Ş.Tahtakale Tomruk S.No.10 Tel:22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • E Rfödm Sıma Nevin ÂYPAR Evrim FER Şükran SABUNCU teylâ ALTIN BÜYÜK SİtİMAVA BİRPEtf AKSAM LÜKS ve İNCİ SİNEMALARINDA NOT:Zeynep Değirmencioğlu ve diğer artistler bu akşamki galaya bizzat iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Antalyada ete zam yapıldı ANTALYA,HUSUSİ Belediye rayicini az bularak kesimi durduran şehrimiz kasapları kiloda yapılan 50 kuruş zamdan sonra dün geniş çapta kesim yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Yunanistan'a Esrar kaçıran iki kişi yakalandı ANTALYA,HUSUSÎ Finike sahilinden Yunan adalarına esrar kaçıran AH Işıldak ve Musa Kâzım Ermez İki kilo esrarla birlikte suç üstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Bir genç karnında dinamit patlatarak intihar etti ESKİŞEHİR,HUSUSİ Gümele nahiyesinde 18 yaşında Metin Sevin,sevdiği kızın başka birisiyle evlenmesinden dolayı teessüre kapılmıştır.Genç aşık Şakirağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • FRENLERİ PATLAYAN KAMYON İKİ KiŞiYi EZEREK ÖLDÜRDÜ MALKARA,Ş Ü K R t YILDIRIM bildiriyoı Pazar yerine eşya getiren Süleymaı Tunaya idaresindeki «Çanakkale 70029;plâka sayılı kamyonun frenleri patla' m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • raruiHIIIUIIIIIHIIIIIIMHMHIMIIIIIIIimH.mili ytf VJ I?*1 I Karagöz,Kukla ve Hokkabazlar T"V ÜNKÜ gazetelerin resimlerle ilân ettiklerine göre bu sa-nat erbabının teşkil ettiği dernek,dün kongrelerini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Bîr kadın beş çocuğu pencereden aşağı affı Çocuklardan biri havada yakalandı,diğeri öldü.Üçü de ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırıldı GLASGOW,AP.A.A.Cumartesi gecesi,yoldan geçenler 5 kUçilk çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Yemen Kralına sıûkast teşebbüsü akim kaldı HÜDEYDE,AA.Yemen Kralı Ahmed'e karşı yapılan bir suikast teşebbüsü akim kalmıştır.Sürekli bir ateşe maruz kalan hükümdar kurtulmuş,fakat maiyetindeki birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • İzmir'de Ebe okulu için biletlere pul yapıştırılacak İZMİR,HUSUSİ Türkiyenin en büyük Ebe ve Hemşire Okulu İzmirde açılacaktır.İzmir Hastahanelerine Yardım Derneğinin dün yapılan yıllık kongresinde Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Lizbon'da Amerikan Elçiliği taşlandı LİZBON,A.P.AA.Amerikanın Angola konusunda B.Mde takip ettiği siyaseti protesto için nümayiş yapan 20.000 Portekizli Lizbondaki Amerikan Büyükelçiliğini taşlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • Karısını uyurken boğarak öldürdü ŞARKIŞLA,HUSUSÎ İlçemize bağlı Gürgen köyünden Adil Erdoğan kıskançlık yüzünden kavga ettiği karısı 30 yaşındaki Yeter Erdoğan'ı,gece uyurken boğarak öldürmüştür.Kaati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1961
  • İzmir'de Tıp Fakültes;öğrencileri köye qidecek tZMİR,HUSUSÎ Ege üniversitesi Tıp Fakültesi asistan ve talebeleri Bornova'nın 17 köyüne kitap ve ilâç yardımı için bir kam panya açmışlardır.Köylere kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • Halkımızın daima ve büyük;rağbet gösterdiği Her mevsimin En 'güzel En sağlam.En ucuz Yünlü ve pamuklu kumaşlarını ancak mağazalarımızda bulabilirsinizı MÜESSESESİ 66?319
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • Şimdiye kadar olduğu gibi İSTANBUL'dan Her gün 1 Nisan 1961 den itibaren ANKARA'don SALI PERŞEMBE CUMA.PAZAR ATINA ALMANYA ve dünyanın her tarafına LUFTHANSA ALMAN HAVA YOLLARI İSTANBUL Bürosu t Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • ilan tarifesi PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L,5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAJR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • 9 Yazan:Margueritte LEES David lıastalıanede kalıp gecikse veya Martine kendisiyle lâzım geldiği kadar meşgul olmadığı kuruntusuna kapılsa,derhal bit karış surat asar,David,kızın yüzünü güldürmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • GEÇİCİ BALALARIN BU SENEK!İNİŞİNDE AY VERİMİ IV)SITKIÜNER Sonbaharda havaların çok mutedil gitmesinden istifade eden plamut sürülerinin gericileri,kış hayatını geçirmek üzere,istanbul Boğazında yattı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • SARAY'da 7 Nisan Cuma saat 21,15 de Nurettin Selçuk En yeni ve tfüzel eserlerle mevsim sonu konserini veriyor.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • ŞOFÖR İŞ ARIYOR Hususî ehliyetli tecrübeli bonservisli aile yanında veya şirketlerde çalışmak istiyor.Saat 10 12 arası 44 51 76müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • MODA AVRUPADA DU sene düz elbiseler modadır.En moda renkler kırmızının muhtelif nüanslarıdır.Violet,limon sarısı ve umumiyetle koyu renklerdir.Bilhassa vücudu terletmeyen,serin tutan,ütü istemez No-Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • tüm uam'tsîz.W'de «A5AAEAİ OAv^aVV,ÜZLEJZj'iui^WACA RjÛZJ sayim eeı's BEV-R'ANIUNA AVKIRJ BİSÇ.VAPMlSTıî^.FAKAT 8(Jnlj VAPAEXJE.N OA-I C4MUNI-AKA RfAVET EXj Mfş-riK.sayesi val.ni:P KAL.VUŞ BİR.MAHLÛKU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • NC 4uşAAiş-rıfe~ HE&'S.TE.DK5IKİI VHKiME «SETrteE-Bii_£CEK NAÎSıN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • litem 1380 Şevval 12 Çarşamba 29 MART 19 6 1 RUMİ 1377 Mart 10 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 5.48 11.18 öğle 12.19 5.48 İkindi 15.51 9 20 Akşam 18.31 12 00 Yatsı 20 03 1.33 Ilırsak •ı.or,9.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.ıırlmı.Sahibi:ERCÜMENT KARACAN H Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILıMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIVANÇ Spor kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • SATILIK EMLAK KAZAN KAYA Yıldız iba Apartımanlarında 40.000 peşin 30.000 on sekiz ay vadeli kaloriferli kat 47 62 03 48 13 04.KAZASKAYA Büyükadada kolbaşı Villalık kelepir Arsa.KAZANKAYA Valikonağı Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Fotoğraf aleminde en şöhretli isim Kodak markalı fotoğraf,filim ve kağıtlarını VI.ithâl listelerindeki 49 numaralı kotadan aldıkları tahsisler ile ithâl etmek isteyen Sayın İthalâtçılarımızın her türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Matbaacıların Nazarı Dikkatine Otomatik Pedal Oto Dux)Matbaa makinası 35X50 ithatlâtcı sıfatiyle satılıktır.Gümrükten teslim edilir.Alâkalıların Emel İmalât ve İthalât.Tahtakale Cedit ban No.32 Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • TASFİYE DOLAYISİYLE Çok iyi durumda 2 adet 5 tonluk 1955 Modeli îf)Damperli kamyon,2 adet 5 tonluk 1951 model Federal)kamyon;1 adet 125 litrelik kullanılmış Betonyer peşin 60.000 liraya acele satılıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • 73.32 ve 83.09 GÜMRÜK TARİFELERİNE Dafrü kopça ve perçin komlsyonluğu İle iştigal edenlerin müracaatları rica olunur.Tel:71 65 30 71 66 19 dan Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Gördüğü büyük rağbet üzerine İKİNCİ HAFTA ENEK Sinemasında Her genç kız ve kadının görmesi icap eden büyük bir aşk filini GECE YARISI Middle Of The Night)KİM NOVAK FKEDRİC MARCH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • 0İNÂ VS D€NİZ inşaatır^il^ e may;tesi ri yapan HARİCİ BOYA i wmmm DURMUŞ YAŞAR ve OĞULLARI Boya,Vernik ve Reçine Fabrikaları,İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • OTOMOttk »ATIŞ GAtCJUSt Satılık Vasıtalar 19C0 Ranıbler Orijinal Station Wagon I960 Chevrolet station Wagon 1960 Opel Panel Radyo,kaloriferli)1959 Mercedes 220.S)fevkalâde 1956 Ciıevıolet Belalr Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • BÂZI SEMTLERDE ELEKTRİK KESİLECEK Pazar günü şehrin bâzı semtlerinde elektrik kesilecektir.I.E.T.T.İdaresinin transformatör merkezlerinde yaptığı yıllık revizyon sebebi İle Yeşlldirek.Sultanhamam,Kaz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • BİR CİNAYET SANIĞI HUDUTTA YAKALANDI t Baştarajı Birincide Kadıköy Sulh Ceza Mahkemesinde «Vicahi» ye çevrilen Ali Femıh «Benim cinayetle uzaktan veya yakından hiçbir ilgini yoktur.Ben küşne ticareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Bir kadın,iki taksi arasında kahp öldü Fatma Sarı adında ıs yaşında biı kadın dün Şişhanede iki taksi aracında sıkışarak ölmüştür.Şişhaneden geçerken frenleri patlayan Mustafa Dolatlı'nın idaresindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Agadir depreminde ölen 2 Türkün cenazesi geldi 1.5 yıl evvel Agadirdekl zelzele sıratında ölen Şefik Bilkur İle karısı Jale Bllkur'un cenazeleri dun liınarumıza getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Rusya,yakında fezaya insan göntierecekmiş VARŞOVA,AA.Sovyet âlimi Çrrnikovski bir Polonya Ajansına verdiği demeçte,Rusyanın yakında fezaya İnsan gönderebileceğini söylemiştir.Bilgin şöyle demiştir:«So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • ANAYASANIN MÜZAKERESİ t i Birincide ve çalışmalarını şüpheye düşürecek bir yazı yazdığını belirterek demiştir ki:«Yazıda Meclisin C.H.P.İllerden teşekkül ettiği ve kendilerine söz verilmediği konuşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • BÎR EVDEN HATIRA EŞYASI ÇALINDI Leventte Etilerde oturan avukat Sabahattin Başbug'un evi evvelki gece meçhul hırsızlar tarafından soyulmuştur.I Evde kimse bulunmadığı sırada avukatın 7 numaralı evine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • BÜYÜK FIRSAT Batı Alman malı j Şehir içi 20 Kişilik i Şehir dışı kullanışlı Tam konforlu Her isteğe uygun TEMPO MATADOR Otobüslerimiz gelmiştir.TEDİYEDE KOLAYLIK Müracaat:Galata,Perşembepazan cad.Yojj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • SEKRETER ve DAKTİLO ALINACAKTIR İngilizce muhabere ve tercüme yapabilecek,seri daktilo yazabilen bir bayan sekreter ile telefon santralını idare edecek ve serî daktilo yazabilen bir bayan personel alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • JNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ* MÂDENCİLER*VeT1HTİYAÇ^ j SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE ı ı 'i ı ı ı t Jiatı Almanya* ORENSTEIN ^U£İ(^«K0PPEL «Mt* fabrikaları raamulâtı Lastik Teker VİNÇ VE EKSKAVATÖR it MTİ ıı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Habeşistan'da bir general idam ediliyor J ADİS ABABA,A.A.Habeşistan Yüksek Mahkemesi geçen Aralıkta Adls Ababada bir hükümet darbesine teşebbüs eden eski İmparatorluk Muhafız Kuvvetleri Kumandanı Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Tansk subaylar dün açıklamalar yaptı Baştarafı Birincide diktatörleri diye batırıyorlardı.Bir aıada Yüzbaşım istifa et,dediler.Ben de hemen istila edeceğim,dedim.Biraz sonra Özdilek pasa om İdarenin İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1961
  • Başgil,Partilerüstü kalacağını söyledi ğ Baştarajı Birincide muhafaza etmek için hiç bir partiye intisap etmedim,hiç bir partinin sözeUlğünü yapmadım.Bunu anlamak için beni yakından tanımak ve yazılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1961
  • ATİNALILAR NASIL OLSA İSTANBUL'DA OYNAYAMA-YACAKSINIZ,GELİN SİZİ TRANSFER EDELİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • GENÇ MİLLÎLER DÜN LİZBON'DA antrenman yaptı Millî takımımız Avrupa şampiyonasında ilk maçı yann Avusturya ile oynuyor LİZBON,HUSUSÎ antrenmanını yapmıştır.Takımımız şampiyonadaki ilk maçını yarın Avus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • Toio'da 13 Bilen 8 kişi 54.688' er lira Alacak 500 liraya kadar olan ikramiyelerin bayiler tarafından ödenmesine dün başlandı ANKARA,HUSUSÎ SPOR Toto'nun yirmi dokuzuncu haftasında 13 doğru tahminde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • B r^i r 1 sÜ m-'i İMm SUAT MAMAT Klâs futbolcu METİN OKTAY Kral Santiago'ya taşınıyor Real Madrid,Metin ve Suatın durumunu sordu Kulüp Reisi Bernaberimm imzasını taşıyan mehtap için GSaray As Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • BOKS KARMASI KAMPA GİRİYOR 21 Nisanda Almanya'da Nleder Helm Nischer takımıyla karşılaşacak olan Federasyon boks karması yarın izmit'te Kâğıt fabrikası spor tesislerinde kampa girecektir.Antrenör Fevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • Türkiye Voleybol Şampiyonası başlıyor Türkiye Voleybol şampiyonasına bugün saat 17.30 da Spor Sarayında Galatasaray,Darüsşafaka,Beykoz.Harp Okulu ve Kayseri Havagucü takımlarının İştirakiyle başlanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • Balkan ikincileri kupasının en mühim maçını bugün Atina'da F.Bahçe,AEK ile oynu Saat 16 da haşlayacak olan maçı Bulgar hakem Dimov idare edecek.Kaptan Naci Moralimiz çok bozuk,fakat kazanacağız" dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • Romen Federasyonu bugün toplanıyor Romanya Futbol Federasyonu bugün toplanarak millî takımımız ile 30 Nisanda yapacakları A ve B karşılaşmalarının tarihini yeniden kararlaştıracaktır.Federasyonumuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • f sum U M Romanya maçına hazırlanan B)millî takım namzedleri de dün Mithatpaşa stadında Beyoğluspor'Ia karşılaşmışlardır.Resimde Münacettin'in attığı gollerden ikincisi.B namzetler ilk maçta 2-0 galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • Fenerbahçe,cezaların durdurulmasını istiyor Fenerbahçe idare Heyeti Yunanistan dönüsünde toplanarak,6 futbolcunun cezalarının şimdilik durdurularak,dosyalarının yeniden tetkik edilmesini Beden Terbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • Erdem,Umanla münakaşa etti Feriköy antrenörü Necdet Erdem,Münacettinin hem A)hem de B)namzed kadrosunun yaptığı hazırlık maçlarında oynatılması sebebiyle dün Teknik Komite Başkam Fevzi Uman'la münakaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • ANTRENÖR HIPP "Geliyorum,dedi Hans Hipp hâlen çalıştırmakta olduğu München 1860 Kulübü ile mukavelesinin 15 Nisanda biteceğini söyledi.Antrenör Romanya maçları hakkında bilgi istedi ANTRENÖR Hans Hipp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1961
  • FİKRET ATİN A'dan KIR CAN YAZIYOR B UGÜN AEK'nın karşısına haksız bir şekilde cezalandırılmanın moral bozukluğu içinde çıkacağız.Her zaman,her yerde futbol karşılaşmalarında buna benzer olaylar görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor