Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • life A'I I ft NAD Vefa lisesinden yetişenlerin dün okulda düzenledik-Cı M ki UIlHlı |eri toplantıya «Vefa lisesi mezunu» olan İstanbul Üniversitesi Rektörü,Ord.Prof.Sıddık Sami Onar da katılmış ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • ARTİLER 1 NİSANA HAZIRLANIYORLAR ski ve yeni partiler tüzük ve teşkilât meselelerini halletmek için çalışıyor IfCHI CHP Genel Sekreteri)AİVOAL «İyi oldu.Pazartesi tebliğ yayınlansın,siyasî faaliyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • C jt|/MT9 AD Felçli ve hastalıklı d AAA I LAK sakatlar cemiyeti dün bir basın toplantısı düzenleyerek sakatların müşküllerini efkârı umumiyeye açıklamıştır.Resimde iki aya ğından yoksun olan cemiyet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Tarım personelinin sık sık değiştirilmesi tenkid edildi ANKARA,HUSUSÎ Tarım Mühendisleri Odası toplantısında,Tarım personelinin «Dama taşı» gibi oynatılmasının önüne geçilmesi ve Tarım Teşkilâtı Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Angola hapishaneleri tıka basa dolu halde LONDRA,RADYO Portekiz Müstemlekeler Bakanı,fevkalâde selâhlyetlerle Angolaya gönderilmiştir.Bakan,Angoladaki «temizlik* hareketine nezaret edecek ve kati sükû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Sivas'ta 42 cuzzamlı var SİVAS,HUSUSÎ İl merkezi dahil Sivas ilçelerinde 42 cuzzamlı hasta tesbit edilmiştir.Sağlık Müdürü hastaların takip edil-«U#ni bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • ay [MİLLİYET] mi 4 O Çapa öğretmen Enstitüsünün kuruluşunun 113.yıldönümü müna-I I v sebetiyle dün okulda bir tören yapılmıştır.Resimde bu tören münasebetiyle,okuldaki Atatürk büstüne çelenk koyan gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • ennedy dün ingiliz Başbakanı ile buluştu Görüşmede,Laos meselesi ele alındı.Amerika icab ederse müdahalede bulunmak için hazırlık yapıyor B:WASHINGTON,RADYO AŞKAN Kennedy ve İngiltere Başbakanı McMill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • [USIS] RûfîâZDÂ SEHRÂYİN Llman,mlzda bulunan Amerikan fi.filosuna mensup küçüklü büyüklü gemilerle,şehrimize turist getiren Constitlon transat-DUUHbVH İÜ lantiği geceleri ışıklarla donatıldığından iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • iki otomobil çarpıştı 2 kişi öldü 11 kişi de yaralandı Ankara asfaltı üstünde Süreyya Paşa sanatoryomu önünde 100 kilometrenin üzerinde bir hızla giden hususî otomobiller çarpışınca hurdahaş hale geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • [A.F.1 PARLÂMENTODA İNFİLÂK Frans,z Millî Meclisinin içinde bulunduğu Bourebon sarayının çatısında çıcıktızı ve catıdn m.t-rnsir k ya,ngln *ok hasara «ebebiyet vermiştir.Yangının mutfak bacasıdan ve ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • KRAL HÜSEYİN İLE NASIR GÖRÜŞECEK AMMAN,AA.Ürdün Başbakanı Behçet El Talhunî tertip ettiği bir basın toplantısında,Kral Hüseyin İle Başkan Nasırın pek yakında buluşacaklarını açıklamıştır.Bu karar,Ürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • İşçiler,grev kanunu-ğj nun inkılâp idaresi 1 devrinde çıkarılma-|ş sini istediler TV JT otorlu Taşıt İşçileri Sen-5 IVI dikasının yıllık kongre-sinde t.E.T.T.ldarecile-rinden ve Kurucu Mec-S E lis işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • 3 yıldır devam eden konferans netîce vermedi CENOVA,A.P 1958 denberl devam eden nükleer da* nemelert durdurma konferansı başarısızlığa uğramıştır.Başta Sovyet Rusya olmak üzer* taraflardan hiç biri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Dr.Küçük "Yardımı israf etmiyoruz,dedi LEFKOŞA,HUSUSİ Kıbrıs Cumhurbaşkan Muavini Dr.Fazıl Küçük,«Türkiye'den gelen yardımlar israf edilmemektedir.demiştir.Kıbrıs Halk Partisi Genel Sekreteri Avukat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Rus alimlerine Gores İnsanın Fezada Yaşaması Mümkün Fezaya gönderilen tavşanlara aşılanan insan derisinin zarara uğramadiği anlaşıldı MOSKOVA,AA,IKI Sovyet âlimi,insanların fezada mahreke sokulan sun'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Dikilenden daha çok ağaç yanıyor Orman Mühendisleri Odası Başkam "Bu tempo ile ağaçlandırma 450 yılda biter,dedi ANKARA,HUSUSÎ ORMAN Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Ungan,«Bu tempo ile gidersek yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • HALKEVLERİ E Ğ i T i M İŞİNDE KULLANILACAK Türk Kültür Dernekleri Başkanı ve Temsilciler Meclisi üyesi Behçet Kemal Çağlar,hazine elinde bulunan Halk Evlerinin tekrar Halk Eğitiminde kullanılacağını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • TERAZİ SİSTEMLİ Gazöcağı SERAMI K İSTİKLÂL CADDESİ 346-Tel:441915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Bîr makasçı,tren altında parçalandı İZMİR,HUSUSÎ Alsancak garında dün bir şahıs tren altında kalarak fect şekilde parçalanmak suretiyle ölmüştür.Devlet Demir Yollarında görevli makasçı Hayrettin öztür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • Bir uçak düştü 21 kişi öldü RİO DE JANEIRO,A.Ptçinde 2 asker 22 sivil bulunan bir Brezilya askert uçağı düşmüş 21 kişi ölmüştür.Brezilyada sivil uçakların işlemediği bölgelere gidecek olan siviller as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1961
  • S2& TOO BALIK Siyasî faaliyetin başlangıç günü olarak 1 Nisanı pek yerinde seçmişler.Malûm ya o tarih,birbirimizi kandırmanın mubah olduğu gündür.Ç-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • r BAŞLANGICINDA 0P0:i bir çok fenalıkları önler tfJf^To^ OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında faydalıdır günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • 8 9 10 J BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 10)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Hidtten köpürme;Tersi bir ak.2 Tanıdık;Bir İşin teslnden gelmlye gücü yet-[yen.3 İnce keskin ses;irsi su;Göz rengi.4 Do-r\imlan ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • OĞLAK BURCU t YENGEÇ BURCU U [22 Aralık 20 Ocak] Hiç beklemediğiniz güzel bir fırsat her ân çıkabilir.Kabuğunuza çekillrsenlz kaybedebilirsiniz,[22 Haziran 23 Temmuz] Kendinin anlamaya çalı-çınız.Bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • 11.57 Açılış ve programlar 12.00 ğ Şarkılar 12.15 Sizin İçin 12.20 Çeşitli Türk müziği 12,45 Hubeı bülteni ve hava raporu 12.00 Çeşitli müzik 13.10 Türk basınından özetler 13.15 Öğle konseri 13.45 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Peeping Tom Kadın Kaatili)Renkli İng.SUARE:ölüm Peşimizde Ayhan Işık Türk filmi.EMEK Tel:44 84 39)Gece Yarısı Kim Novak tng.ÎNC1 Tel:48 45 95)Sensiz Yıllar Nurha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • 2 ADET YÜK ASANSÖRÜ SATIN ALINACAKTIR Et Ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Mersin Soğuk Deposuna İOOO Kğ.lık kapasitede 2 adet yük asansörü inşa ettirilecektir.2 Bu işe ait idarî ve tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • imin t unlun t mııımum turn mıı i mum mmimımımlımumıııınmımıımUsiı.i.t i.m.i.mil.Gürsel'in basın toplantısı DEVLET ve Hükümet Başkam »ayın Gürsel,her ay yapmayı âdet hâline getirdiği basın toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • j A/LH SEW Hekau d 50tS Xiurfe IQO tl Mwi#5ö lirana.Vide fix WO Uraya iirkarv.numaran Çekiliş 27 Mayıs!Türkiye ÖĞRETMENLER BONHRSI SON PARA YATIRMA 27 MART ANKARA 'fURESİ U!uı.Cod.N» II f"İ»llk Ot»bii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • SAYIN İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BETONARME DÖŞEME KALIPLARINDA 26 m/m lik tahta yerine plâstik tutkalla yapıştırılmış 10 m/m kalınlığında,suya mukavim Amerikan tipi kontrplâklarımız İŞÇİ-LİKTEN ve MALZEMEDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • Milliğe^ iv?fo'.'r Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Dünyanın hemen her yerinde akşam gazeteleri büyük tirajlara sahiptir.Bizde ise aksanı gazeteciliği ötedenberi gelişememiştir.Türkiye'mizin sayılı bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • BÎR KADININ İKAZI ÎLE SABIKALI YAKALANDI Galatadaki Genelevlerden birinde çalışan Pakize Gönül İsimli bir kadın dün gece sokakta dolaşmakta olan bir yankesiciyi müşterilerine göstererek dikkatli olmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • İKİ ARKADAŞ SOKAKTA BIÇAKLA KAVGA ETTİ Dün gece Beyoglunda alacak meselesi yüîünden çıkan bir kavgada İki arkadaş birbirine girmiş ve bunlardan biri bıçakla muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Koltuk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • BİR SARHOŞ,ÜÇ BEKÇİYİ DÖVDÜ Dün gece Kasımpaşada rezalet ç\Karan bir sarhoş kendisine müdahale etmek İsteyen üç gece bekçisini dövmıl}tür.Veli Serer isimli sarhoş polisler tarafından yakalanmış Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1961
  • Felçli ve hareket kabiliyetini kaybedenler cemiyeti dûn dllerlyle ilgilenmediğini İddia etmişlerdir.Toplantıda iki ayağı kulunmayan başkan Orhan Şenkaya'lar konuşmuştur.Başkan sakat insanlara yardım e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • İ*İ:J MEKTUPLA MESLEK DERSLERİ Bu metodla siz de en kısa zamanda bog vakitlerinizde çalışarak bir otomobil teknisyeni olabilirsiniz.Bütün otomobil meraklılarının kolayca takip edeceği kurslarımiz yası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan verilmemek üzere aidatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • 28 Mart Salı akşamından itibaren mâSîa S3S&323 hasılat yapan film Serseri Aşıklar A Bout De Souffle)Artistleri:1 JJEAN SEBERG JEAN PAUL BELMONIM)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • Bugün Matinelerden itibaren KÜÇÜK EMEK'te Büyük bir macera filmi CENGÂVERLER ŞEHRİ Gunfight At Dodge City)Renkli Sinemaskop JOEL MC CREA NANCY GATES JULİE ADAMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • BÜYÜK FIRSAT OTOBÜSLER GELDİ Batı Alman malı j Şehir içi 20.Kişilik Şehir dışı kullanışlı Tam konforlu I 9 Her isteğe uygun TEMPO MATADOR Otobüslerimiz gelmiştir.TEDİYEDE KOLAYLIK Müracaat:Galata,Perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ 37.nci Hizmet Yılı İNGİLİZCE MUHASEBE ve SPOR DERSLERİ için kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet Alemdar cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • v' yjt" TAKVİMDEN BİR YAPRAK Nezir ve Adak i T\tJNKÜ gazetede Birleşik Şoförler Cemiyetinin Vatan)I y caddesinde sık sık vukubulan trafik kazalarının önünü i almak için kurban kestiğine dair bir resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • PİYANO AKORDEON KEMAN GİTAR İhtiyaçlarınızı SABRI ACARSOY Müessesesinden TAKSİTLE Temin edebilirsiniz.Tophane,Boğazkesen caddesi 168 Tel:49 18 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • OTO ÜÇ L ER AHMET KATIRCI ve ORTAKLARI KOLLEKTIF ŞİRKETİ 48 den 60 modeline kadar DODGE DESOTO PLYMOUTH Orijinal MOPAR yedek parçaları nikelajları,çamurlukları v.s.f Y Alman CONTINENTAL,METZELER-CEAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • KİTAP kampanyası Kampanyamızda toplanan kitapların bir kısmı geçen hafta arkadaşlarımız DİNÇER GÜNER ve İLHAN DEMİREL tarafından Kütahya,Afyon,Dinar,Bozöyük dolaylarında bâzı köylere götürülerek dağıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • AMERİKADAN ÜÇ AYDA 171 BİN TON BUĞDAY İTHAL EDİLDİ 150 bin ton buğday ve 10 bin ton pirincin ithali için de çalışmalar yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Amerikadan 1961 yılı başından bugüne kadar 171 bin ton bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • Üç tonluk bir fil terbiyecisini ezdi NEW-YORK,AA.New Hempstead'de kızgın bir sirk fiil,terbiyecisini 8000 seyircinin gözleri önünde ezmiştir.3 ton ağırlığındaki fil terbiyecisini bir hortum darbesiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • Bir devrim düşmanı hapse mahkûm oldu İZMİR,HUSUSÎ Milli menfaatler aleyhine propaganda yapan Büyük Yamanlar köyünden Ahmet Mersin,yargılaması sonunda bir yıl hapse mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • Sarhoş genç annesi ve ablasını yaraladı İZMİR,HUSUSÎ Ballı Kuyu semtinde içkili bir genç annesi ile ablasını ağır bir şekilde yaralamış ve ölümle tehdit etmiştir,özdemir Demir adındaki genç annesi Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • Edirne jandarma okulu Aydın'a naklediliyor AYDIN,HUSUSÎ Edirne Jandarma er eğitim okulu 1 Nisanda Aydına naklolunacaktır.Bu tarihten «onra eğitime Aydında başlanacaktır.Topyatağındakl kışlalarda gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1961
  • Ruslar üzüm istiyor İZMİR,HUSUSÎ Sovyetler Birliği memleketimizden 2500 ton civarında çekirdeksiz kuru üzüm mubayaa etmek İstemektedir.Bu hususta «Tariş» le devamlı olarak temaslarda bulunulmaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • İÖSEsSAİNAŞ^RÖOREED O AOAMuAt^jISJ ATIMI KAYNANA ZlS?lL_TlSl ll_E URjQJTTÜ L£f5ıNl NAStL.ANLA-DIN BOZMA* İÇİN 8tie ŞEYt-EK.ÜPAC4rî UÛKıNı TAWAAiN ETTıM.V CfSKO BANA UNl_^el KOL.cAMA/SA» SOVl_EAAlŞT{ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • HİCRÎ P.ERTESİ RUMİ 1380 27 1377 jevval MART Mart 10 19 6 1 14 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.52 11.24 öğle 12.19 5.51 İkindi 15.50 9.22 Akşam 18.29 12.00 Yatsı 20.01 1.32 İmsak 4.10 9.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN Y1LMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALiT KIVANÇ Spor kısmında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • İLÂN TARİFESİ PAZAR GÜNLERt 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAtR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 TJL.0 Birinci sayfada baslık 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • BOAC İLE UÇUNCA.Bütün bu yerlere gidişte Comet jet konforundan faydalanınız!Bu şehirlerden herhangi birisine yapacağınız gezi veya iş yolculuğunda siz de sükûnet ve üstün konfordan faydalanınız:BOAC C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • Yazan:Margueritte LEES Martine Dolamer.Tanıştıklarını bile bilmiyordu.«Dünyadan uzak yaşamak,söylenenlere kulak vermemek işte böyledir.İşin asıl acısı bunu doktor David'ten öğrenmemiş olmasıydı.Bu hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • inilMMIIMI!IM!ll!lll!ll!l SANATİ İSTANBUL SAHNELERİNDE YENİ OYUNLAR AL,TAN İLKİN ŞEHİR TİYATROSU Kadıköy Bölümünde 31 Mart Cuma gecesi «Davet» piyesi başlamakta ve «Tuzak» saat 18.00 e alınmaktadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • KARABİBER İthalâtçılara Dolar 868 Sif Müracaat:22 70 35 22 92 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • SATILIK KATLAR Fatihde Karadeniz cad.30 Noda if Yeni if Betonarme if Konforlu if Boş teslim katlar Tel:2110 45 F.K.23 Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • Vergi Defterleriniz BEYANNAMELERİNİZ Eıı müsait şartlarla ve muntazam olarak tutulur ve yazılır.Telefon:44 0502 Muhasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • Her rıev'i ve SİNEMA FİLM MALZEMESİ YAZGAN KARDEŞLER KOLL ŞTL Yeni Valde Han No.12 Tel:22 6136
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • Kaynak Horfumu Satıcılarına.Talimini} yabancı markaları katiyen aratımyacak kalitede,yüksek tazyike mukavim cilt navlun takviyeli Kaynak Hort u m lan mı ucuz fialla «atışa arzedilnıiştir.y I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • Şehir Tiyatroları Müdürlüğünden Genç istidatları yetiştirmek için açılan öğretim stüdyosuna müracaat eden adayların 28/3/1961 Salı günü saat 14 de Şehir Tiyatroları Sahne Amirliğine gelip fiş almaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1961
  • VOLVO Dizei 95 Beygir seri işlerde l VOLVO-0izel 125 Bey9ir bilumum nakliye işlerinde!VOLVO' Dizei 162 Bey9,r a9'r hizmet iŞİerindef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • 2 milyon kişi uçakla Atlas Okyanusunu aştı WASHINGTON,A.P.I960 da Atlas Okyanusunu havadan geçenler 1959 a gore yüzde 25 nlsbetinde artmıştır.1959 yılında Atlas Okyanusunu havadan geçenlerin miktarı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • İzmir'de Araştırma Enstitüsü kurulacak IZMtR,HUSU3Î îzmlr iktisadi ve Tlcaıl JJmler Akademisinde bir Araştırma Enstitüsü kurulacaktır.Enstitü ljin profesörlerden kurulu bü komite gerekil çalışmalara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Endonezya,Lumumba'nın çocuklarını okutacak JAKARTA,E AS Endonezya hükümeti,Patrlc* Lumumbanın be$ çocuğunu ücretsiz olarak Endonezya okullarında tahsil ettirmeğe hazır bulunmaktadır.Öldürülen Afrikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • HURDA MALZEME SATILACAKTIR ÇUKOBİRLİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Birliğimiz Mersin Nebat!Yağ ve Sabun Fabrikası hurdalığında mevcut takriben 50 ton kadar hurda malzeme yarını çelik mil,mil,döküm,demir ve piri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Bir Amerikalı kadın,hasta kocasını görmek için Kızıl Çin'e gitti HONGKONG,A.A.Döviz kaçakçılığından 1951 yılında 15 sene hapse mahkûm olan Robert Ezra Mccanu adındaki bir Amerikalı 1$ adamı,cezaevinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Gürsel Ankara'da dolaştı ANKARA.HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel,dün öğleden sonra Baraja gitmiş ve müddet dinlenmiştir.Gürsel ^araj dönüsünde şehirde dolaştıktan sonra köşke gitmiştir.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • YENİ İTHAL EDİLEN Batı Almanya M E N C K Marka EKSKAVATÖR DEUTZ 155 P.S.DİESEL motorlu,2 1/4 Cu.yd.1,7 M3)dragline kepçesi,15 metre boom ve 2 1/4 Cu.yd.1,7 M3)shovel boom ve kepçesi ile beraber,çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Piba mamulleri.Yerli malm iftiharı!Pil Batarya Sanayii T.A.Şnın 'ibir PİBA Pii Batarya Sanayii)MAMÛLATIDIR.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • PARTİLER HAZIRLAI Başîara/t Birincide İrfan Aksu.O.H.P.Genel Sekreterinin eski Demokratların partilerine davet edilmesi için teşkilâta emir verdisini bilrilınıij «Düşük» ve «Kuyruk» tabirlerini sevmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Fas Kralına pembe Arafat mermerinden bir kabir yapılacak RABAT,A-A.Müteveffa Fas Kralı Be&lncl Muhammed'in naşı 20 Ağustosta Casablancaya nakledilecek ve Arafat Dağının pembe mermerinden yapılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Sahte kondüktör bir dilenciyi soydu StVAS,HUSUSÎ İsmail adında bir makasçı Sivas Erzururn treninde kendisine kondüktör süsü vererek biletsiz seyahat eden bir dilencinin 602 lira parasını almıjtır.Sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Tan ve Süie'nin yerine iki kişi çağırılacak Tokyo'da yapılacak dünya güreş Şampiyonasına İştirak edecek olan güreş millî takımı namzetlerinden bir kısmı dün aksam Emlrgân'da kampa girmişlerdir.Güreş f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • BELÇİKA'DA DÜN SECİMLER YAPILDI 9 BRÜKSEL,AA.Kongo olayları İle sarsılan Belçika,parlâmento seçimlerine şüphe ve tereddüt havası İçinde girmiştir.Bu havaya ragmen parti liderleri,memleketin nazi lsgai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • F.Bahçe ve Beşiktaş 1-0 galip geldiler t Baştarafı Altıncıda ve koşan adam olarak temayüz etti.Basri,Lefter ve İsmail kotu oyunları ile kelimenin tam mânaslyle döküldüler.Gayeye Fenerbahçe ulaşmıştı.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • Ömer Besim koşusunu Şükrü Saban kazandı İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından 7.500 metre üzerinden 4.T-ıevent parkurunda tertiplenen Ömer Besim Kır kokusunu ŞUkrü Saban kazanmıştır.Alınan teknik neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • BEŞİKTAŞ'IN DEĞİŞİK TERTİBİ BAŞARISIZDI t Bajtaro/t Altıncıda ları Demlrspor baskısı altında geçen maçta başka da gol olmadı ve oyun 1-0 Beşiktaş lehine son buldu.GÖRKEY,TOPRAKSPOR'LU AHMET'LE ANLAŞTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • ADANA DEMİRSPOR TALİHSİZ YENİLDİ t Buştarajı Altıncıda rati Ue Yerilen birtakım.garip kararlar.Adana Demirsporlular en azından beraberlikle sahadan ayrılabilecekleri karşılaşmada İşte bu şartlar altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 SATİLİK.Fabrika binası boş teslun 30ü Mü üzerine 2 katlı elektrik,suyu mevcut P.K.94S Buyuk Postane Sirkeci.9 TEPEBAŞ1NDA sat.Ev tediyatta kolayhk.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • MUHTELİF EB'ATTA 600 METRE TELLİ BALATA ALINACAKTIR.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden:Bu işe ait şartname en geç 30/3/961 günü akşamına kadar istiklâl caddesi Piremeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1961
  • oimpw Comet 4B^ Jetleri İİe Müracâat:Bütün seyahat acentelerine veya OLYMPIC AIRWAYS ISTANBUL ANKARA IZMIR BÜROLARINA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1961
  • Karagümrük forveti dün Gençlerbirliği kalesine çok müşkül anlar yaşatmış tır.Resimde Tarık ve Dursunun mUfterek bir akını görülmektedir.İddialı Gençlerbirliği İki Kırmızı Siyahlı takımın karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • TOTO NETİCELERİ K.Gümrük Ad.D.Spor Çl K.Paşa G.Birliği m K.Paşa Ad.D.Spor M K.Gümrük G.Birliği a Demirspor Beykoz El Ankaragücü Beşiktaş tD Ankaragücü Beykoz a Demirspor Beşiktaş m Altınordu Altay m G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • kwk^^a^^.A-i w$lŞ.i—Kasımpaşa Adana Dcmirspor'u haksız bir penaltı golü ile mağlûp etmiştir.Reaimde Argun'un 13.dakikada çektiği penaltı atışı köşeden içeri girerken.ADAN TALİHSİZ Y Hakem Hakkı Çaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • Fenerbahçe Atina yolunda Çarşamba günü Balkan ikincileri turnuasmda ikinci maçını AEK Ue yapacak olan Fenerbahçe takımı bu sabah uçakla Atina'ya gidecektir.Kadri,Yüksel ve Naci hakkında Federasyon tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • Birgün önce Beşiktaş'tan puan koparan Ankara San-Lacivertlileri,Beykoz'un forveti karşısında gedik verdiler SEYİRCİ:19.967 ki$I HASILAT:81.563 TL.HAKEMLER:Nuri Kelebek Burhan Trak Celâl Tarhan BEYKOZ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • MAHALLÎ LİGDE DÜNKÜ MAÇLAR Mahallî lig maçlarına dün Şeref stadında üç müsabaka ile devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Taksim:5 Emniyet:2 Eyüp:4 Adalet 2 Beylerbeyi:1 Hasköy:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G BMA Y P Kp F.Bahçe 31 22 7 2 63 20 51 11 Beşiktaş 30 17 9 4 47 23 43 17 G.Saray 27 18 5 4 55 16 41 13 Beykoz 29 14 12 3 40 21 40 18 G.Birliği 30 15 10 5 46 28 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • aşarısızaı SEYİRCİ:19.967 HÂSILAT:81.563 TL.HAKEMLER:Ali Timur Kemal Yavman Celâl Beken BEŞİKTAŞ:Necmi Münir Ayhan Doğan Mustafa Kaya Ahmet Güven Şenol Birol Selim DEMİRSPOR:Mehmet Rauf Münir Hüsnü Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • Pele ve arkadaşları Brezilyada 8 milyon farkı bir kere daha arkadaşları ile oynayabilmek için reddeden v böyle merasimle karşılanmışlardı.pele Dünya kupasında Garrinclıa,Dldi,Vava ve Zagallonun arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • imimi Portekiz'in Yugoslavya'ya vize vermeyişi üzerine,Demir perde takımlarının turnuadan çekilmesi ihtimali belirdi DÜNYA Genç Takımlar Şam piyonasma katılacak millî takımımız,bugün saat 10.00 da Yeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • SIKTAS1-GELDİL Sarı-fâcıVerf liter,Göztepe'yi 30.saniyede,Siyah beyazlılar da Demirspor'v 4.dakikada attıkları birer golle mağlûp ettiler Lef ter bir penaltı kaçırdı,özean Sümer,Nevzat lık oynadı STAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • K.PAŞA 1 Ad.D.SPOR:O K.GÜMRÜK:2 G.BİRLİĞİ:1 İSÎÂMüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1961
  • ll'f'MI II um M,^HII^W^VWM ANKARA'DA BEYKOZ 3 A.GUCU 2 BEŞİKTAŞ:1 DEMİRSPOR:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor