Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • m*\üm:KAZALARA KARŞI KURBAN Vatan caddesinde trafik kazalarının artması üzerine Birleşik Şoförler Cemiyeti burada bir kurban kesmiştir.Şoförler şimdiki dört yol ağzında bulunan bir dedenin mezarının İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • ÜNYE'DE BİR GAZETECİ BIÇAKLA YARALANDI SAMSUN,HUSUSt Ünye ilçesinde gündelik olarak yayınlanan «Ordu Postası» gazetesi sahibi Azmi Atasoy evvelki gece saat 23,35 de Sinema dönüsünde meçhul şahısların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • m:ASS* JSS:i :A-ASÎ 3?S SiK BELEDİYE,AĞAÇ DİPLERİNİ KİRAYA VERECEK Gazetelerden)YAZISIZ MVÂfajitoti.ı.i.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • DEV TRANSATLANTİK UMANIMIZA GELDİ Dünyanın en büyük gemilerinden Amerikan bandıralı 30 bin tonluk «Constitution» transatlantiği dün limanımıza 436 turist getirmiştir.Gemiye,Devrim ocakları folklor gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Arşı âlâya kadar.Siyaset piyasasında D.P.oylarını yan cebine koymak için ona buna âlet olarak lâmelifler çizen bir GUmüşpalamız var ya,onu da dolandırmışlar işte.Ee ne yaparsınız,ataların sözü malûm:E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • BANKA KREDİLERİ HAKKINDA YENİ BİR TASARI HAZIRLANDI ANKARA,HUSUSİ Hükümet tarafından hazırlanan bir kanun tasarısı kabul edildiği takdir* de bundan böyle Türkiye'deki bankalar,mevduatlarının yüzde ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • [ÖZKAN ŞAHIN] Amerikan Filosu geldi Amerikan donan* ması 6 ncı filosuna mensup beş parça harb gemisi dün sabah limanımıza gelmiştir.Tümamiral J.W.Davis kumandasındaki «Little Rock» güdümlü mermi hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Hastahane Yangınında bâzı Eşyalar çalındı Gürsel,hastahaneninderhal onarımı için N emir verdi.Amerikalılar gerekli parayı j temin edecek I ANKARA,HUSUSÎ Hacettepe Çocuk Hastahanesi yangını ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Gürsel ile Kruşçev mesaj teati ettiler Sovyet Cumhurbaşkanı ile Başbakanına verdiği cevapta Görsel,iki memleket arasındaki münasebetlerin gelişeceğine inandığını söyledi ANKARA,A.A.TÜRK Sovyet «Dostlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Yaşlı memurların Listeleri istendi Başbakanlık tamiminde,Askerliklerini yapmamış olan memurların da bildirilmesi isteniyor AJsKARA,HUSUSÎ Devlet daireleri ile İktisadi Devlet Teşekküllerinden 23 ve 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • SABIK D.P/U alındı yakalanan sanıkların faaliyetleri tesbit olundu Evleri basılarak devrim aleyhtarı Orhangazi ve Gemlikte de 15 devrim aleyhtarı yakalandı HALİT ÇAPIN ÖRFÎ idareye mensup ekipler dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Devlet Vekili ve Başbakan yardımcısı Fahri özdilek solda)tstanbul Belediye Reis Başyardımcısı Kurmay Albay Adnan Çelikoğlu'nu makamında ziyaret etmiştir.Resimde Fahri özdilek izahat alırken görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Anayasa Tasarısı bugün 1 Görüşülüyor Seçimle ilgili tasarının dünkü müzakeresi esnasında Başkan Orbay,Fuat Arna'nın sözünü kesti ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisinin bugünkü gündeminde «Anayasa tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • GÜRSEL,BUGÜN BASIN TOPLANTISI YAPIYOR ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Gürsel bu sabah saat 10 da aylık 'basın toplantısını yapacaktır.Başbakanlıkta yapılacak olan basın toplantısında Gürsel'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • C.H.P.Genel Sekrete-rine göre ıslâhatlarım g siyasî partiler de ger-çekleştirebilir İZMİR,HUSUSÎ H.P Genel Sekreteri İs-j S mail Rüştü Aksal,D.P.S den boşalan oyları el-5 de etmek için girişilen yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • RAGIP GÜMÜŞPALA BURSA'YA GiTTi ANKARA,HUSUSİ Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala dün Bursa'ya gitmiştir.İki Genel İdare Kurulu üyesiyle seyahat etmekte olan Gümüşpala,Bursa' da bir gün kaldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • Sekiz Profesör Yassıada'da tanıklık yaptı Başgil,Tahkikat Komisyonunun Anayasaya aykırılığını Menderes'e söylediğini,bildirdi Vasfiye Özkoçak Bildiriyor STANBUL ve Ankara Üniğ_versitesi olaylarının dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1961
  • NEZİHE ARAZ'ın Her uman zevkle okuyacağına öç eserır HAZRETİ MUHAMMED Hususi be;cilt.b renkli kuvertur.340 sayfa.Fiat» 15 lira Hz.MUHAMMED'in TORUNLARI Hususi bez cilt.5 renkli kuvertur 350 sayfa fıat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • HAFTANIN FİLMLERİ KADIN K A ATILI Peeping Tom» Rejisör Michael Pnwell'in idaresinde çevrilmiş renkli bir ingiliz filmi.Ov na.v anlar:Cari lîochm.Moira Shearer,Anna Massey,Vlaxine.Audlej.ATLAS'ta.Bu fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • MODERN İNGİLİZ GRAMERİ MEHMED FUAD ONUK Şimdiy» kadar hiçbir kitapta bulunmayan cphrase»,«clause ve tîentence»larm butun kullanılışlarını İçin* alan,herkesin ısrarla aradıitı muazzam gramer 344 Sahif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • KOTA 42 UÇAN YAĞLAR Elinizdeki lisansla en müsait şartlarla ithalât İsviçre Kampana Esansları.Müracaat:Tel:27 27 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • m ta Muhteşem dekor içinde bir hazine Sabun sanayiinin tahtına çıkmış Komi Yeni lanolin kremli tuvalet sabunlarını yüksek kalitesine lâyık muhteşem bir ambalaj içinde takdim ediyor NECMİ KOMtÜ Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılı* ve program 7.30 İki marş 7.35 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk doiabından 9.00 Küçük sabah konseri 9.20 Şarkılar 9.40 Dans müziği 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir iki arkadaşla bir proje kuracaksın 17.Çok isabetli.Sakın vazgeçmeyiniz.[22 Haziran 23 Temmuz] Sizi şaşırtacak bir durum karşısında kalabilirsiniz.Bu iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • BU t M ACİ BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 12)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Birleştirme;Tibet öküzü.2 H A 7& 9 ft\Çamaşırdan sonrası;Padişah *J evi.3 Bir fal şekli;Komşu bir devlet.4 Bir iskambil oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • Mensucat,Kag.t Sentetik f'bre,Kauçuk ve diğer "endüstri sahalar.He Htografik isteri iÇ'n ORGANİK BOYALAN» Arzu üzerine,numune ve kataloglar takdim edilir CİECH IMPOST AND EXPQRT.0F CHEMICALS LTD.POLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • J IIIIIIIHIItllllf If ilimlimi Mil İl Atıp tutmak üzerine FRANSIZ yazarları dertli dertli fıkralar döktürüyorlar.Yapılan istatistiklere göre Fransızların yarısından çok daha fazlası yılda bir tek kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • EVLİ D Süleymaniye ca mil çerifl başimamı Ahmet Reşat GÜRÜL'ün v'etatının 52.nci îününe rastlayan 26 Mart 1961 pa-ar günü,bütün hayatını hatiplik dahil devamlı olarak,vefatına kadar ı2 yıl hizmetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • GRIP,•OlİAĞBtSI ADALE RONATItNÂSI,YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI AR BÖCEK SOKMASI »kesik.i •YARALAR »KASINTI' EK re mâ,«ERGENLİK DONUK OERİ ÇATLAKLARIMDA VE ı\'TRASTAN SONRA KULLANILIR^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • J f SİNEMALAR v_BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Peeping Tom ı Kadın Kaatiliı Renkli İng.EMEK Tel:44 84 39)Gece Yansı Kim Novak İng.İNCİ Tci:48 45 95)Sensiz Yıllar Nurhan Nur Türk filmi.KONAK Tel:482606)Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • DÂİMA en zengin desenler DAİMA son moda renkler ERKEK ÇORAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • TEŞEKKÜR Şirketimiz Ortaklarından Bay MARKO BOTON'un vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,çelenk göndermek,telgraf,telefon ve mektupla veya bizzat gelmek suretiyle acımızı paylaşan dos!ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • Mes'ut bir doğum Cemile KÜÇÜKTATLIDİL iie Gazetemiz Tertip Heyetinden Şeref KÜÇÜKTATLIDİL in bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Yavruya uzun ömür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • rAKSİ OTOBÜS BEKLİYEN BİR ADAMA ÇARPTI Dün Çamlıca istikametinden gelmekte olan 53378 plâka sayılı bir taksi Acıbadem durağında otobüs beklemekte olan 63 yaşındaki Mustafa Kandetnir'e çarparak tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • BİR KADIN KAZA SONUNDA EVİNİN ADRESİNİ UNUTTU Gece yarısı Köprü altında 15 yaşında Fatma Çalkap isimli bir kadın bulunmuştur.Yanında 9 yaşındaki çocuğu Kevser ile beraber dolaşmakta olan kadının bîr m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • Vapurlarda turnike usulüne Temmuz ayında başlanacak Temmuz ayından İtibaren Kadıköy ile Köprü arasında İşleyen vapurlarda turnike usulü tatbik edilecektir.Bu sebeple Kadıköydckl iskele binası ile Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • ALBAY SEZAİ OKAN DARÜLACEZEYİ GEZDİ Millî Birlik Komitesi Genel Sekreteri Kurmay Albay Sezai O'kan dün sabah Darülacezeyi gezmiş ve pavyonları dolaşarak acizlerin hatırını sormuştur.Albay O'kan,Darüla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • 0 Telsiz mahallesinde oruran 31 yaşındaki Muhterem Çağatay dün sabah evinin çatısına bağladığı iple intihara teşebbüs etmiş ve yetişen komşuları tarafından kurtarılmıştır.75 yaşındaki Esimya Tuüdis is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1961
  • SİVİL EKİPLER 72 şoförü cezalandırdı Trafik nizamlarına aykırı hareket eden şoförlerin takibi için sivil ekipler teşkil edilmiştir.Kurulan üç ekip dün yaptıkları ilk' kontrolda trafik suçu işleyen 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • PEUGEOT'NUN ÇOCUĞUNU BEN KAÇIRDIM!MİLYONER OTOMOBİL KRALININ KÜÇÜK OĞLUNU KAÇIRAN PİERRE LARCHER ANLATIYOR NİHAYET BİR GÜN AKIBET GELDİ ÇATTI Yakalandıktan sonra birarada polis arabası ile merkeze göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • İSTANBUL 6.NOTERİNİN HUZURUNDA YAPILAN 22 MART 1961 ÇEKİLİŞİNDE Suadiye'de Apartman Dairesi KAZANAN İSKENDERUN şubemiz müşterilerinden 18 sayılı cüzdan sahibi,25.000 URA KAZANANLAR İSTANBUL şubemiz mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • KÜÇÜK SAHNE HALDUN DORMEN GAZEBO IQiilüncü Temsii SON ON GÜN 4 NİSANDAN İTİBAREN YALNIZ ONBEŞ GÜN İÇİN İKİNCİ BASKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Tırnaklarınızın hakiki inci gibi pırıldaması sedef cevheri ihtiva eden yeni CUTEX çeşidini mutlaka deneyiniz.Bu,şimdiye kadar kullandıklarınızdan bambaşka,fevkalâde,bir ciladır.Tatlı beyazdan ateş kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • ö ııııııııııminimini.ııııımıımııır v* TAKVİMDEN BİR YAPRAK IIHllO £ Mb fit i I MEDENİYET EHİRDE çalkanan bir hâdise hakkında bu sabah bir dok-tor dostumdan şu tafsilâtı aldım:İstanbulun tanınmış ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • KARADENİZ VE MARMARA TÜTÜN PİYASALARI AÇILIYOR ANKARA,A.A.Karadeniz bölgesi 1960 mahsulü dizi tütünleri satış piyasası 3 Nisan 1961 pazartesi günü saat 8' de,Karadeniz ve Marmara bölgeleri demet tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • İZMİRDE İKİ ORMAN YANGINI ÇIKTI HUSUSÎ îzmirln İki bölgesinde iki büyük orman yangını çıkmıştır.Kemalpaşa İlçesine bağlı Kızılca bölgesindeki ormanlarda çıkan yangın,askeri birliklerin yardımı İle 4,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Bir kadın çocuk yüzünden komşusunu dövdü StVAS,HUSUSÎ Şehrimizde çocuk yüzünden kavga eden Gülüzar Çakmak komşusu Aziz Münüklüyü döverek yaraladıktan sonra hıncını alamayarak camlarını kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Kopan havai telden 5 ev ceryana tutuldu ANKARA,HUSUSİ Yenldoğan semtinde havai hatların kopması yüzünden bej ev cereyana tutulmuştur.Rüzgâr ve yağmur sebebiyle aniden kopan teller çinko çatıların üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • İngiltere Kıbrıs'a yardımı azalttı LONDRA,RADYO İngiltere Kıbrıs'a,geçen yıla nazaran 41.000 ingiliz liralık noksan yardımda bulunacaktır.Avam Kamarasına dün sunulan bütçe teklifinde Kıbrıs'a bu yıl 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Konya'da bir trafik kazasında beş kişi öldü Ehliyetsiz bir şoförün kullandığı buğday yüklü kamyon Bozkır ilçesi yakınında bir virajı dönerken devrildi.15 kişi de ağır yaralandı KONYA,HUSUSÎ Bozkır yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • [A.P.FE7A İNHANI İRİN n'r taraflan Amerikalılar dlfcer taraftan Ruslar fezaya insanı İlk gönderen millet ola-ı-s.f4 in^MIII IVBll bilmek için büyük bir mücadeleye girişmişlerdir.Amerikalılar bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Gary Cooper hastalandı NEW YORK,A.P.Amerikalı Aktör Gary Cooper sırt ağrılarının nüksetmesi yüzünden istirahata çekilmiştir.Sırt kemikleri ağrıyan artist çok izdırap çekmektedir.Bu yüzden çevirmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Kardeşinin karnını deşip intihar etti SİVAS,HUSUSİ İlimizde bir aile faciası olmuştur.Hafik ilçesinin Ipsile bucağından Hasan özbay,miras yüzünden kavga ettikler kardeşi Mustafa özbay'ın bıçakla kar n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Bir ajansa göre Ruslar fezaya insan atmışlar ROMA,A.P.İtalyan Ajansı ANSA'nın Varşova muhabirine atfen verdiği bir habere göre,Ruslar İçinde insan olan bir kapsülü fezaya fırlatmış ve tekrar yere indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Yabancı subaylar da resmî elbise ile barlara gidemeyecek İZMİR,HUSUSÎ İzmir'deki NATO Kara ve Hava Kumandanlıkları İle,müttefik kuvvetlerinde görevli yabancı personelin Türk subayları gibi resmî kıyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1961
  • Şarkı yüzünden Bir adam bıçakla Delik-deşik edildi Köy kahvesini basan ve iki kişiyi de ağır surette yaralayan yedi sanık yakalandı ANTALYA,HUSUSÎ Merkez kazaya bağlı Çakırlar köyünde dün gece yılın 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • M.M.Yine sahnede Fakat bu seferki Marilyn eskisinden çok farklı:Zayıflamış,gözlerinin aliı morlaşmış,rengi solmuş,eski neş'esi ve canlılığı kaybolmuş.MARILYN Monroe tekrar «piyasa» ya çıktı.«Sarışın B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • I BÜLENTTARCAN Geçen hafta Ayla Erduran ve Gııy Fallot dan din-E Iediğiıniz Bralıms'ın Op.102 la minör Doppel-Kon-32 zcrt)yâni çift sazlı konçertosu bir okuyucumun sekil E:bakımından pek hoşuna gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • OTO ve SANAYİ KAYIŞLARI SABEN Koli.Şti.Divan Oteli Karsısı Elmadağ Yedikuyular Cad.4/1 Tel 48 S6 8i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • İKAMETE HAZIR SATILIK DAİRELER Etilerin en güzel yerinde Bebek yolu üzerinde KALORİFERLİ TAMAMI PARKELİ Elektrik ve suyu mevcut Havagazı tesisatı hazır DÖRDER ODALI DAİRELERİN Satışına devam edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.9 SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santim)25 T.L.5 inci sayfada santimi.20 T.L.0 Birinci sayfada başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • BAff Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ercüment KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALÎT KIVANÇ Spor kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • HİCRÎ 1380 Şevval 8 Cumartesi 25 MART 19 6 1 RUMÎ 1377 Mart 12 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 5.56 11 30 Öğle 12.20 5 54 İkindi 15.49 9.23 Akşam 18.27 12.00 Yatsı 19.58 1.32 İmsak 4.14 949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • İSTANBUL BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞVERENLERİN NAZARI DİKKATİNE 3008 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi hükmü gereğince iki senede bir yapılmakta olan mümessil işçi seçimlerinin bu defa 1 Mart ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • Bu Akşamdan itibaren ŞEN SES Tiyatrosunda İtalyan Dansöz MAR1TZA BORALININ iştirakiyle Türk Bale Topluluğu ve Beynelmilel Şantöz HENNY ve Elektrogitarist VASİLÂK1N1N en yeni repertuarı OPERET 3 PERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • Ayağı alçıya konan Cakl,doktor Halkot'u taklit ederek,eline aldığı bir fişi yanındakllerin başlarına vuruyor:Bu İyileşti matmazel,tamamtyle İyileşti.diyordu.Gras doktora gözattı.taklidi yapılıyor diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • NEEE PEMEXT ÇlL ÂN ICULUİNNVSK Sı^fîE.TİVUE" »CÖPEdîi AL.BEM SIL.AWII.ĞÖeDÜM ESKi,DEMODE Sl'R Pj* UNTÛ.ATEŞ Bi-L.E ETTME2.OINI 1*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • ^j®Şİi;W^İİ^ilB^ MıMıucE'« MjROUM P/kKûT.BENrt KUR.TAKMAK ÇtN SUÇU VQ ^.*auktCma\Eu ONu CİSKJOVA VERME. 3E;ftAECBuEu/W.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • AAE.KAK ex.M.EE.EWB.A İNCE.Bil?BU VIK BlKAtC SONRA VAVAŞ YAvAŞ KAt-tN.VASTUS.POS ÇEKıl_T IVı yA İŞTEönü/vadem şu BıVitcı_iKi_GİDEVİM.I KUPAYA İH-ri_OOKTOI^ «»ACIN OLACAK.Sivik:J kİ Bucuk BikAk 5-HEM&5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1961
  • Bütün gün VORULOUĞUAA VETAAıYORMUŞ ĞİBi ÖİR.OE PEŞİNDEN SÜRÜKLÜyoRSUN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • Yflssıada'da tanıklık yaptı p BaşTflra.fı Birincide •VALİDEN EMİR ALDIM.Tuna.va,Emniyet Müdürünün kendisine,«Ben Validen emir aldım.Polisleri çekmek niyetinde değilim.Askeri kuvvet bekliyorum» dediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • Gürsel ile Krusçev mesaj teati ettiler f Baştarafı Enincıda cihanda sulh* umdesine istinaden lUrk hükümetinin,tstiklâl Savacı zamanında nberi,Sovyetler Birliği ile tesisini arsuladığı iyi komşuluk mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • 25 SABIK D.P'Li NEZÂRETE AUNDI i Baştaraft Birincide te bulundukları 'esbit edilen 15 ki$i yakalanmıştır.Nezaret altına alınanlar arasında Orhangazi eski Puledlye Reisi Hüsn» Tozkoparan,Gemlik eski Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • I Aksal,DP oyu için yarışa esef etti t Baştarafı Birincide^ E Izmirde bir gazeteye beyanat-E E ta bulunan Aksal,bu gibi par-E tilerin,siyasi iaallyeti soysu2-Ş g taşmaya sürükliyebileceklerini 3 ğ bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • TAHSİLAT ŞEFİ ARANIYOR Bir Sigorta Şirketinin Tahsilat servisini idare edebilecek kabiliyette eleman,aranıyor.Taliplerin kısa hal tercümeleri ve talep ettikleri ücreti bildirir mektuplariyle İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • TRAKTÖR LASTİKLERİ AZİZ İSVAN TİCARET LTÖ.ŞTİ.Meşrutiyet Cad.184 Beyoğlu istanbul Tel:44 19 77 P.K.8* Telgr.ARLIM Beyoğlu Anadoluda münhal yerlerde;a'çer^tç;îkJe'rvver.i^eıeetftir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • Hastahane yangınında bâzı eşyalar çalındı t Baştarajl Birincide Amerikan Hükümeti tarafından,karşılık paralardan yapılmana] deruhte ettiklerini bildirmiştir.Yangında sabit tesislerden başka bütün tıbb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • ANAYASA TASARISI BUGÜN GÖRÜŞÜLÜYOR Baştarajı Birincide bertecek hır dakikası bile yoktur.Münakaşa yapmayalım.Konuşmanıza mitsaade etmiyorum» demiştir.«Radyodan istifade eden partilerin konuşmalar esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • ÖZDİLEK "BİR TEFRİK DÜŞÜNMÜYORUZ„DEDi fr Baştarafı Birincide yasa ve seçim kanunları çıklıktan sonra yapılacaktır.Referanduma taraftarım.Milli şuurun tecellisi ve heyeti umumiyenin benimsediği bir kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 42 İÖ SATILIK EMLAK 0 KARTAL Buyüfcbakkal Köyünde 1 ev ve tarla satılıktır.Yeldeğirmeni Tagli bay ir Sok.No.26 Kadıköy.K AUT AL Ma İt epesi Dragosta elektrik,su,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1961
  • Transfer Ücretleri Serbest Bırakıldı Profesyonellik talimatnamesini hazırlayan komisyonun bu kararı gelecek yıl tatbik edilecek Yeni profesyonellik talimatnamesini hazırlayan komisyonun dün yaptığı to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Millî Ligin heyecanı u hafta Ankara'da Beykoz Demirspor,Beşiktaş-A.Gücü karşılaşıyor.Şehrimizde ise saat 13.30 da K.Gümrük Adana D.Spoor,15.30 da K.Paşa-G.Birliği oynuyor Millî lig'e bugün İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Silâhlı kuvvetler güreş şampiyonası dünkü müsabakalarla sona ermiştir.Resimde müsabakadan bir sahne görttlüyoıinci 24 ur eş işi davet edildi Tokyo çalışmaları yarın başlıyor.Gürsoytrak "Emre ile ihtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Konkurhipik Kategori Müsabakasın!C.Zorlu kazandı Binicilik Federasyonu ilkbahar faaliyet programını hazırladı Millî Binicilik Ekibimizin elemanlarından Üstğm.Cemalettin Zorlu dün Ayazağa Süvari Okul k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • GALATASARAY ATİNA'YA GİDİYOR Galatasaray kulübü idare heyeti dün yaptığı toplantı sonunda profesyonel kadronun 7 ilâ 10 Nisan tarihleri arasında Atinada iki karşılaşma yapmasını kabul etmiştin 'Sarı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Romenler hâlâ kararsız Romanya Futbol Federasyonu,öıillî maçların 30 Nisanda yapılıp,yapılmamasına hâlâ karar vermeûtfçtir.Dün telefonla konuştuğumuz Romanya Futbol Federasyonu ikinci sekreteri M.Ajor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Galatasaray bugün B,Sporla karşılaşıyor Milli ligde bu hafta müsabakası olmıyan Galatasaray profesyonel takımı bugün saat 12 de Ali Sami Yen stadında mahallî ligden Beyoğluspor ile bir antrenman maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • İKİ MİLYONLUK GOL ingiltere'de Cambridge City ile Bath City arasındaki gece maçında ev sahibi takımın şeref golünün tezahüratını bekleyen gangsterler bir bankanın kasasını dinamitlediler.Avrupa Basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Voleybol Şampiyonası devam ediyor ANKARA,HUSUSÎ Türkiye kızlar ve gençler voleybol şampiyonasının ikinci gün müsabakalarında,Demirspor,Koleji,Fenerbahçe de Gazi Eğitim kızlarını 3-0 yenmişlerdir.Gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Toto'nun 30.hafta maçları belli oldu Spor Totonun otuzuncu haftasına ait biletler dün bayilere tevzi edilmiştir.Spor-Toto Müdürlüğü biletlerin zayi olmaması için bayilere biletlerle birlikte yeni bast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • bâsri,dün atina Kadrosuna alindi Safı Lacivertli takım bugün izmir'e gidiyor.AEK maçını idare edecek hakemler beli oldu Atina'da 29 Martta Fenerbahçe ile AEK arasında yapılacak Balkan ikincilikleri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1961
  • Hans Hippin uçak bileti gönderiliyor A Millî takımı çalıştıracak olan Alman Hans Hipp aynı zamanda da antrenör okulunu tesis edecek Genç Milli takım namzetleri dün Eyüp Sultan'ı ziyaret etmişlerdir.'R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor