Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • günde 130 ton balık denİze dökülüyor' Gazetelerden)İ YAZISIZ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • BAHAR BAŞLADI Bugün Nevruzdur.Baharın ilk günü olarak kabul edilen bugün güneş Balık burcundan çıkmış ve Koç burcuna girmiştir.Nevruz bilhassa iranlılar tarafından,çok eski tarthtenberl bir «Yeni haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Artık sıyırıcılar Adamın biri askerden kaçmak için:Ağzım tad,burnum koku almıyor,diye tutturmuş.Muayenede doktor adamın temaruz ettiğini anlamış.Dur,demiş ben sana bir hap vereyim,ağzın da tad alır,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • [MİLLİYETİ DAVDA M YFRİ Ra-Vranı ffünlerind* şehrimizin birçok semtinde Dil I İlli IH T Clll «Bayram yerleri* kurulmns ve çocuklar buralarda eğlenmelerdir.Besimde döner salıncaklara binmiş çocuklar gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • '¦VI.I.WWI/[A.P.ZOR ^lll ANAI lif Rlr km karn,nl doyurmak için sağını solunu sı-•aVIl yU kıstırıyor,öbür kızı da ayağını ısırıp duruyor ¦ah» çekmesin de ne yapsın?ingiltere'nin Bedfordshire şehrindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Kabadayılık yüzünden 8 lise öğrencisi kavga etti bir kişi öldü DİYARBAKIR.HUSUSÎ Kabadayılık yüzünden 8 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada kişi ölmüş,bir kişi de ağır surette yaralanmıştır.Şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Tasarılar hakkında izahat veren 1 Çalışma Bakanı Cahit Talas.GREV VE İŞ akdi tasarısı Ç;Grev özel bîr kanunla düzenlenecek.İşsizlik ve işçi zammı meselelerinin de halline çalışılıyor ANKARA,HUSUSÎ ÇAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Başkan,Gümüşpala sağda şapkalı)Başkan Gürsel'Ie yaphğı görüşmelerden sonra gazetecilerle konuşurken [Telef oto,Milliyet:AS AF UÇAR Ankara İstanbul] A.P.lideri Gümüşpala dün Gürsel ile görüştü Parti Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • GRİP TATİLİ BİTTİ OKULLAR AÇILDI İlk,Orta,Lise ve Özel okulların Bayram tatiline karışan «Grip tatili» dün akşam sona ermiştir.11 günlük tatilden aonra okullarda derslere bu sabahtan itibaren yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Gürsel dün bir gezinti yaptı ANKARA,HUSUSÎ Devlet Başkanı Cemal Gürsel dün saat 16.30 da yaveriyle birlikte şehirde gezintiye çıkmıştır.Başkan,muhtelif yerleri gezdikten sonra istirahate çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Anayasa,Seçim Kanunu Mayısra kadar çıkacak Temsilciler Meclisi bu yüzden normal konun fasonlarını görüşmeyecek,iki kanunu müzakere için Millî Birlik Komitesine 27 gün mühlet tanınıyor ANKARA,HUSUSÎ 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • [A.P.J VELİAHT BÜYÜYOR *ra" ^ahl 'v,uhan1n,et,R,za pehlevi ve imparatorlçe Fnrah oğulları Prens Rıza He Mn Mil birlikte sık sık resim çektirmektedir.Resimde veliaht babası Şah'm kucağında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • iftçi sayısının zaltılması lâzım İşlenen toprak sahasının da indirilmesi zaruri görülüyor Tarım Bakanı,Toprak reformu için çalışmalara başlandığını bildirdi T ANKARA,İLHAMI SOYSAL bildiriyor 1 ARIM Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • [I.F.A.J GÖL üzerinde nil's TUTTU Bolu'daki meghur Abant gölü buz tutmuştur.Bayram tatili münasebetiyle Bolu'ya gidenler DUA lUIIU goı üzerinde rahatça dolajabllmislerdir.Resimde Abant gölünün İskeles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Apartman* Daireleri ve çeşitli dolgun para ikramiyeleri S.TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Kanalizasyon GBta Tesisleri için 1 milyar 620 milyon Lira lâzım Kanalizasyon ücreti olarak suyun metre küpünden 75 kuruş alınacak SEDAT AÖRAU BELEDİYE kanalizasyon tioretini su sarfiyatı üzerinden ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Şehir Hattı gemilerinden Skisi tecrübe seferi esnasında bozuldu tngiitereye sipariş edilnüs «Kıs bahçeli» 9 Şehir Hattı gemisinden ilk iki tanesi,tecrübe seferleri sırasında bozulmuştur.Gemilerin arız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • erıcı r in Urla nın Bademler köyündeki mitingde köylü ve talebeler kuyruklara ihtarda bulundu İZMİR,HUSUSÎ İNKILÂP aleyhtarı hareketleri tel'in maksadiyle dün Urla'nın Bademler köyünde gençlik ve köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Deprem,Endonezya'da bir kasabayı yerle bir etti TOKYO,A.P.Doğu Endonezyada Flores adalarındaki Endeh kasabası bir deprem sonunda yerle bir olmuştur.Şiddetli deprem kasabadaki binaların yüzde «eksenini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1961
  • Kerkük katliâmlarına son verilmesi isteniyor Türkiye Milli Talebe Federasyonu,Kerkükte Türklerin öldürülüşü İle İlgili olayı takbih eden bir beyanname yayınlamıştır.Beyannamede olayların komünist unsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • ^T!r TIBBÎ BAHİSLER Dr.Ercüment BAKTIR ijırıntımnifııım ııif ıııtifi ftııımfiıı*Mi t« AÛBILARI BAŞAĞRISINÎN dünyada •n çok hissedilen rahatsızlık olduğu şüphesizdir.O kadar ki yüreğinin karnında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • The Shell Company of Turkey Limited Merkezi Londrada)Bir Kimya Mühendisi v*ya Kimyager aramaktadır.İstenilen vasıflar şunlardır:1 İngilizeey» iyice vâkıf olmak,I Asam!52 yaşında bulunmak,S Sato* v« ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • Her şeyin iyisi tercih edilir,PEREJA Limon kolonyaiannm harikasıdır/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • TEMPO MATADOR OTOBÜSLER GELDİ Bata Alman malı Tam konforlu 20 kişilik Şehir içi Şehir dıçı Her isteğe elverişli Tediyede kolaylık MGraeaat:Galata Perşembe Pazan rnd.Yoğurtçu han kat 2 No.İS/14 Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • OĞLAK BURCU to [22 Aralık 2» Ocak] Yıldırlar daha mes'ut bir ömre kavuşmanız için bir değişiklik yapmak kudreti verecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Karııık bir duruma »on verebileceksiniz.YENGEÇ BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR SOLDAN SAGA:1 Her türlü kumaş bez gibi dokuma.2 Kansızlık;Muayyen bir İsi yapmağa yarar vasıta.3 Hlnd prensi;Nazımda bir vezin.4 Umuma duyurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • «unumun ıı ı umun mi ııı ıı m ı mı ı m ıı hi ıı ı imi Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marj 7.35 Karışık sabah müziği s 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Plak dolabın-dan 9.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • MUHTELİF KAPASİTELERDE Derhal testim edilebilen TESLA OTOMATİK TELEFON SANTRALLAR!TOıfctye Umumi BEHÇET YÜCEER fterşernbepazan Ömer ağa Sole Pmar ba?8 6 Galata İstanbul Tel:44 5397 Osiün kafile markas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • AUq Yeni,zarif işitme cihazları modelleri OTİCON Model 800 Lüks işitme dtıazlı gözlükler.Cihazın teferruatı gözlüğün tek kolunda gizlenmiştir.OTİCON Model 350 Cepte taşınan yeni model işitme cihazı ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • VOLVO KAMYONLARI,KUSURSUZ SERVİSİ VE BOL YEDEK PARÇASI İLE DAİMA EMRİNİZOEDİRs»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • ÎSÎM BENZERLİĞİ t.K.T.T.otobüs müdürlüğünde ts isçi kontrol memuru Hüseyin Tufanın,Silahtarağa sabotaj sanıklarından Hüseyin Tufanla ilgisi bulunmadığını açıklarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • I HAYRİYE YÜKSEL 1 SEYHLN AKÇAN Nişanlandılar.g 19 3/961 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • İsfimlâk borçları Persenbe gününden itibaren ödeniyor Belediye perşembe gününden İtibaren istimlak borçlarından bir kısmını ödemeye başlayacaktır,ödeme alacaklılara verilecek «ıra numarasına göre yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • Mübecccl EBENKARA İle Avukat ENGİN ÜNSAN Nişanlandılar iO.Mart.l»61 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • Lfli ve Liko Garih Bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini ve ılvnnet merasiminin 22 Mart 1961 Çarşamba «ünü saat 14.30 da Güzelbahç* Kliniğinde icra edileceğini bütün akraba ve dostlarına tebjrr ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • VEFAT Merhum Miralay İsmail Nanrıl beyin ve merhume Yıldı» hanımın oğlu,Mukaddes Özalp'in «si.Yıldız,Günef ve Ifik Özalp'in babalan,General Kâzım Özalp'in,Hüsnü,Nâzım,Dr.Kenan Özalp'in kardeşleri,emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • AYRIK OTLARI I ESKİLERİN hakîm,yenilerin bilge,frenklerin sage dedikleri üstün,olgun re hosgörür insan tipi günümüzde gitgide azal-maktadır.Dedikodudan iftiraya,çekcmcmezlikten ha-sede,kıskançlıktan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • Ramazanda içki satışları %35 nisbeiinde azaldı Ramazan münasebetiyle İçki satışlarında yüzde 35 nisbetinde azalma «rtmustur.Esasen fiat fazlalığı sebebiyle alıcısı azalan içkiler,Ramaxan ayında büsbüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • Gazeteci arkadaşımız Naci Yener'in bir kızı oldu Cumhuriyet Gazetesi Utoı İsleri Müdürü arkadaşımı» Naci Yencr ve Bayan Feride Yener'in,Bayramın birinci günü Erez kliniğinde bir kız evlatları dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • İLÂH TORKRET beton püskürtme ciharı «tın alınacaktır.Ellerlnöt bu eöıardan bulunanların 1* aaatierindt 49 24 00 No.lu telefona müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • FİKRET ÖRENCİK il« Nejat OLGUNOĞLU Nişanlandılar-20 M3rt 1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • 550 LİRASI ZOR KULLANILARAK ALINDI Ali Tenekeci âdında biri polise müracaat ederek kadın bulmak bahanesiyle 3 kikinin kendisini Saıaybıımundaki mağaraya götürdüklerini ve zorla 550 lirasını aldıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1961
  • SİNEMALAR B E Y O Ğ L U ATLAS Tel:44l)fS3:i)»eeping Tora ı Kadın Kaatlll)Renkli İng.EMEK Tel:44 84 39)Bir Yaz Macerası Elizabeth Taylor İng.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 1)5)Can Mustafa Muhterem Nur Türk fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Bayram olayları GürselÇanakkalezahrimn yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.Pakistan Devlet Reisi geldi Gazetemizin çıkmadığı bay ram günlerinde çehlrde,yurtta ve dünyada çeşitli olaylar olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • FF.MARKA Yatık Ağır Tip Gaz Benzin Motorları 4/5 ve 6/7 beygirlik 800 devirli Müşterilerimizde 10 seneden beri devamlı ve tamirsiz çalışmaktadır.Eşsiz yüksek kalite,tamirsiz çok uzun Ömür.ÂSAA Dizel M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • DAHİLİVEŞYA için rakipsiz ve ucu* bir Avrupa kalitesi' DURMUŞ YAŞAR ve OĞULLARI Boya,Vernik ve Reçine Fabrikaları,Izmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 1941 doğumun 1 inci celp grubunu BEŞİKTAŞ,BEY-LERBEYİ,FENER,GALATA)As.şubeleri teşkil etmektedir.Bu şubeler kaynağmda mevcut 1941 doğumlu ve bunlarla işleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI HHfHi OL.1.MEMKW] WYACA-6IM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • RUŞENSAD Rıza Sadıkoğlu ve Kardeşi Kol Şirketi sayın müşterilerine takdim eder.1961 MODELİ YOLLAR FATİHİ FARGO KAMYONLARI Telefon:44 75 42 Telgraf:Ruşensad İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Bu akşam saat 9.45 den itibaren yalnız KONAK SİNEMASINDA KONGRE ESLENİYOR Fransızca renkli)ROMY SCHNEİDER JEAN CLAUDE PASCAL Seanslar:12.30 2.45 5 7.15.9.45 Tel:48 26 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • BRİGİTTE BARDOT'nun yarattığı BENİMLE DANS EDER MİSİNİZ Şaheseri YENİ MELEK'te Bir hafta daha gösterilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Elektrik kontağından dört dükkân yandı SALİHLİ,HUSUSİ Ahmet Hoca is hanında elektrik kontağından meydana gelen yangın neti-j ceslnde dört dükkân 20 dakika içinde yanarak kül olmuştur.Zararın 100 bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Cezayir-Fransız görüşmesi için hazırlık başladı TUNUS,A.A.RADYO Ongüne kadar Cezayir geçici hükümeti ile Fransız hükümeti arasında Isvlçrede,Cenevre yakınlarındaki bir sayfiye köyünde,müzakereler yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Kasım Irak Ordusunu uyanıklığa davet etti LONDRA,AA.Irak Başbakanı Kasım,Bağdat'dakl Subay Kulübünde yaptığı bir konuşmada,orduyu ve polisi,ayrılma ve parçalanma temayüllerine karşı uyanık durmağa dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Tütün mahsulünün işlenmesine başlanıyor ÎZMtR,HUSUSİ 1960 yılı tütün mahsûllerinin işlenmesine,şehrimlzdekl tütün mağazalarında bu sabahtan itibaren başlanacaktır.İsleme kampanyasının açılışı münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Bir otobüs 39 yolcusu île hendeğe yuvarlandı Fazla sürat yüzünden vukubulan kazada 7 si ağır,19 kişi yaralandı TİRE,HUSUSİ Şoför Mehmet Özkan idaresindeki İzmir 80152 plakalı otobüs dün saat 9 sıralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • r V TAKVİMDEN BİR YAPRAK ün âhı Tj AYRAMI nasıl geçirdiniz?Ben,gazetecilerin senede beş E P K"n istirahat günlerinden bu ikisinde hiç evden çıkmadım.Hava güzel,leylâklar tomurcuklanmış.Tabiatta bahar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Kurcaladığı tabanca ölümüne sebep oldu ANTALYA,HUSUSİ Ata Şerif Ergin adında bir şahıs İsparta Genelevinde görevli bir bekçinin tabancasını kurcalarken yaralanmış ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Otel kazanı patladı kaloriferci öldü ANTALYA,HUSUSİ Yuvarlak Otel kalorifercisi tzzet Çltinkaya bayramın ikinci günü,yakmak* ta olduğu kalorifer kazanının patlaması •onunda parçalanarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • Almanyadaki Belediye seçimlerini Hristiyan Demokratlar kazandı BONN,AA.RADYO Batı Almanyanın iki eyaletinde yapılan Belediye seçimlerinde Dr.Adenauer'ln Hristiyan Demokrat Partisi büyük bir zafer kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • İnönü,Araplarla dostluk istiyor C.H.P.Genel Başkanı,Kahire'de yayınlanan 11 El Ahbar gazetesine bir beyanat verdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü Kahire'de yayınlanmakta olan «El Ahbar»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • HANIMLARA HANIMLAR Ç\H HUSUSİ KEŞİDE YALNIZ TÜRK EKSPRES BANK'OA Mart tonuna kadar hesap açtırınız TÜRK EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1961
  • BAHARAT KARPİT KINA Doğrudan istihsal memleketlerden en birinci kalite ve elverişli fiata ithal etmek lstiyen ithalâtçı lar bizimle temas etmeleri şayanı tavsiyedir.MUr.Tel:22 70 35 ve 22 92 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • Saat Satın Alırken Bir Kolay Usul Paranıza karşılık iyi bir saat nasıl seçilir.Nesine dikkat edilmesi gerektiğini bildikten sonra paranıza karşılık iyi bir saat seçmek hiç de zor bir iş değildir.Bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN NAZARİ DİKKATİNE Batı Almanya ORENSTEIN KOPPEL fabrikaları mamulâtı 6P.S-15 P.S.6 15 BEYGİRLİK Sanayi Dizel Motorları Müsait şartlarla Satışa arzedilnıiştir.ŞÜKRÜ YÖNDEN ve Ort.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • Milliııef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına W Sahibi:ERCjjMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALİT KIVANÇ Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • RUMİ SALI HİCRÎ 1380 21 1377 Şevval M A R T Mart 4 19 6 1 8 VAKİT VASATI EZANÎ Günej 6.02 11.40 öğle 12.21 5.59 İkindi 15.47 9.2H Akşam 18.22 22.00 Yatsı 19.52 1.31 îmsâk 4.22 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • IJJ.HJ«:I,NI 65 14LUK 0.50 3 Metrelik Yekpare METRESİ Y% ^KURU$ ADRES:Peşe/Boru İmalâthanesi Galata Bankalar,Banka SOKAK fLEKTKA x?V TELÛ.PESEL Istanbul-TELEEOH.44 76 ft 44 9Ö55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • ÇOK ÖNEMLİ İKİ KİTAP Memleketimizde ilk defa Türkçe olarak yazılan 100'den fazla Kaktüs cinslerine alt resimler İle «TÜRKİYEDE YETİŞTİRİLEN KAKTÜSLER» adlı eser satışa çıkarılmıştır.Fiyatı 10 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • Yazan:Margueritte LEES Matmazel Oraa:«On bet gündür bflyle demll Mr faya hasrettim.dedi.Bu,hastahanenln,hemşirelere tahsis edilmiş olan dairesinde oda oda dolaşıp sabah kahvaltısı götüren hizmetçi Jen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • e MEKTUP!I YEDEKSUBAY ÖĞRETMENİN NOTLARI «Köyd» okumağa pek heves yoktu.Yedek Subay ¦E öğretmenler temin ettikleri kitapları okutmağa,köylü-E E nün merakını uyararak konuları anlatmağa başladılar.1 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • UFAK HAPIZ A 8AK^gÜ6ÜU B DAHA VAkOM r/jp HOCA &MM^ BULLAK TÜA K/î-8AStCAL/AR\A RA MS DİKSEN DE İFfifcA erA^feK yeRiVAR GlJNAH 9eÇLMİ?GuMAH «SAVILMAZ.1.^gUMUARA MERSe1/WUOAMTrt?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • Bu 84V 5AVOUIKTT2US GEIJVOIÇ T.ŞıŞEMi'N iç İNE tfnuiN k^AC MES' ELESİNI » EM_çok M ~ANrvo«uz~ şuRMEuiDiRuee.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • Bl^E VAOIM,CTMET 4\SA nERhALDE pe.NUİL_H«rı_AKı OA DOKUNi\AI IOhnnv.'te-Sag 1 U-Uw"*"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • İQSE SALtIStÂŞ,W® BU 1 E'UOBN *CAÇıÇ_VVA/VVALJY/AA ÇLÜMKÜ ^AAjcpbr*U\i HE-RED^ OLOUGu\u OSJL.AIZ 8ÎL.IYOIZİ-AI5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • İLAN TARİFESİ 9 PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.0 SAİR GÜNLKR 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 İnci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1961
  • T ı JM MAÇTH «AH.MACnVı B£N HAZIKLA.1QOU ryyğıg/Ys^.vı AAE» lABA DOKTOR-MAclME HASTA BÎR AKAvAZMANEya SfoNoeurvx SEl-Di'SlN» ZA/VVAN BENÎ EVDE Bua_AAAAZSU»J_efK TAvSfvEN VAK *M t r^ JU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Bir satıcı sokakta İşkence îte öldürüldü MANİLA.A.P.Polia aokak ortasında bir satıcıyı öldürdüklerinden dolayı be?gencin tevkif edildiğini açıklamıştır.19 yakındaki Leocadio Topacio ismindeki »atıcı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Anayasa,Seçim Kanunu Mayıs'a kadar çıkacak t Baştarajt Birincide Anayasa ve Seçim Kanunu hafckmis.Milli Birlik Komitesine 27 gün mühlet tanındığı da bildirilmektedir.Temsilciler Meclisi ve Milli Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • A.P.Lideri Gümüşpala tflin Gürsel ile görüştü t Baştaraft Birincide ti Genel Merkezinde yapılacak toplantıdan sonra partinin çalınmaları re diğer isler gözden geçirilecektir.Genel Başkan bugün yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • C/NGOZ PASTACIYA GİDİYORUM SEH DE GELSENE!ÇlNGOZ SıN£MAYA.GlS)IYO-RUH HADİ S£NDE\l^ffliCI' a;OH L NE LEZZETLİ MAKAM AA.9999999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • BAYRAM HEDİYESİ ALAMIYAN BİR BABA İNTİHAR ETTİ t Buştarafı Birincide layısıyle eğlenen bir grup,kanalın diğer tarafında atılan havai fişeklerin cazibesine kapılarak o tarafa akm etmişler ve hep birden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • M Bu akşam »uareden itibaren Büyük Macera Filmi MIGAVMİMAt,The Big Country)Renkli Sinemaskop GREGORY PECK JEAN SIMMONS CHARLTON HESTON BURL İVES Pazar sabahlan çocuk Jnatinesi Tel.22 38 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • TÜRKİYE BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA SON PUAN Takımlar O G B M A TP D.5af*ka 5 S ft 0 307 234 15 G.Saray S 4 0 1 806 254 13 F.Bahç» 5 I 0 S 337 311 S H.Okulu 5 2 0 3 SOI 301 9 Mods s 2 0 3 354 358 9 AHıno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • 2-0:Tabii netice t Baştarajı Altıncıda BesikUsın müdafaa elemanlarının ba$ta Muhiddin olmak üzere hepsi,bu hedef* varmakta kusursuz çalışınca,Siyah Beyaz!lar,dâvanın yarısını hallettiler.Galatasarayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • I Grev ve iş akdi I i tasarısı hazırlandı t Ba$to.rafı Birincide fci*ürilecftktir.Bu sayede sa-fl naj idlere yılda 143 milyon Ura 1 S kredi sallamak mümkün ola-j| I çaktır.Bakan,işçi ücretleri konusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • C.H.P.yeni partiler İçin malûmat istedi ANKARA,HUSUSÎ CHP.genci merkebi teşkilâtına biı tamim göndererek idare heyetleri toplantılarının muntazam yapılıp yapılmadığını ve yeni kurulan partilerin çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Zinadan sanık piskopos «İftiraya uğradım» dedi LONDRA,A.P.Bir rahibin karısı ile 70-80 defa zinada bulunduğu İddia «dilen Piskopos Bryan Tlıomaa dün mahkemede,kendisine lsnad edilen suçları reddetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • SAYISININ AZALTILMASI LAZIM t Baştarafı Birincide değişiklik yaparak toprağın çok küçük parçalara bölünmesini önleyecektir.BUGÜNKÜ DURUM Prof.Osman Tosun,Toprak Reformu Kanununun temin edeceği ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Darüşşafaka şampiyon Baştoraft Altıncıda BASKETBOL MİLLÎ TAKIMI İLÂN EDİLDİ 29 Nisan 2 Mayı» tarihleri ara.«ında Belgradda yapılacak olan Avrupa basketbol eampiyonasın* katılacak basketbol milli takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • BEŞİKTAŞ:2 GALATASARAY:O Baştarafı Altıncıda tık,kartallı adam,uzun bir bekleyişten sonra kulübünün sembolü olan kartalı ortaya çıkartabilir ve hatta bir yolunu bulabilirse kulenin üzerinde yükseltebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • SOYUNMA ODALARI t Baştarafı Altıncıdacentilmence oynadığını ve bilhassa hakemin gösterdiği dürüst İdareden dolayı çok memnun olduklarım söylüyorlardı.Si^ah Beyazlı takının galibiyetinde en mühim rolü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Favorim Beşiktaşlı Baştttrtıfı AlttVAzıda biyle ulın ı çıkmakla,peşinen mahkum olmuştu.Acık vasfını taşımayan iki elemanı M açığına koyan San Kırmızılılar,hücumlarının ortaya sıkışmasına kendileri keb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Beşiktaş'ın azizliği t Baştarafı Altıncıda Suyuk maçın unutulmayacak isimlerinin babında Gol Kralı» nı durduran bir Muhittin,fakat hemen onun ardından galibiyet yolunu açan emektar bir Mustafa Ertan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • GENÇ TAKIM,BULGAR MİLLÎLERİ 2 O YENDİ t BaftbTO.fi Altıncıda dan Abdullshın ortaladığı topu Ceyhun domarke vaziyette kaleye gönderemedi,îki yan haf Doğan ve Nurinin çok iyi oyunları ve getirdikleri to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • Türkiye Umumi Mümessili:TİNAK KOLLEKTİF ŞTİ.Necattbey Cad.Arapojjlan Sok.No.14*18 Galata-ist.Telefon:4438 55-44 4004 COURBEVOIE SEINE)PARIS.FRANCE OTOMATİK DEBREYAJ Fransadan Japonyaya kadar Dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN 5 oda kaloriferli gömme banyolu ana caddede boş daire son 70.000 lira acele Ortaköy Muallim Naci 93 Işık Apt.Kapıcıya.KADIKÖYD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1961
  • Beşiktaş:2 Galatasaray Siyah beyazlı fakım farklı bîr galibiyeti kaçırdı.Fenerbahçe tekrar Millî Lig Liderliğine Golleri,Mustafa ve Birol affı.Sahanın yıldızı Muhilfin'di JWH» r TfHr-WF-fap»^ wffip»:w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • LİGDE PUAN C E T V E L İ Takımlar O O B M A T P Kp.F.Bahçe 30 21 7 2 62 20 49 11 G.Saray 27 18 5 4 55 16 41 13 Beşiktaş 28 16 8 4 45 22 40 16 Beykoz 27 13 12 2 36 16 38 16 G.Birliği 28 14 10 4 44 26 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • ŞEKERHILAL GÖZTEPE İLE 0-0 BERABERE STAD:Alsancak SEYİRCİ:703 Ki«l HASI AİT:40»8 TL.HAKEMLER:Tahir Arcan irk)Hüsnü Kavasoğlu irk)Recal Türksever irk)SEKERİ!İLAL:Sefer Bekir Orhan Bülent Mhan ülkü Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • Güreşçiler 26 Martta kampa giriyorlar Serbest ve Greko-Romen mili!güreş takımları 26 Martta Emirgânda kampa gireceklerdir.2 Haziranda Yokohamada yapılacak olan Dünya »erbeit ve Greko-Romen güreş şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • Oarrüşşafaha Şamp İzmir'de oynanan Göztepe Şekerhilâl maçı da kavga yüzünden yarıda kaldı.Fenerbahçe.Karagümrük'ü 1 0,Kasımpaşa'yı 3-0 mağlûp etti Sahaya atlıyan bir seyircinin tecavüzüne maruz kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • Avrupa Şampiyonası arifesinde canlı bir oyun çıkaran Genç takımımızdan IsmaiVin kolu.Zekinin ayağı kırıldı l/f 1 Uün dim' Bulgaristan karşısında başarılı bir oyun çıkaran genç Milli takımımızın ilk go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • Basri kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe kulübü umumi kaptanı Fikret Kfırcan solbek Basriyi profesyonel kadrodan çıkarmıştır.Cumartesi günü Karagümrükle oynanan Millî Lig maçında omuz kemiği kırılan Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • 28 inci haftada 3 milyon 662.584 liralık Toto oynandı ANKARA,HUSUSÎ Spor-Toto'nun 28 inci haftasında 3.662.584 liralık hasılat elde edilmiştir.Bu meblâğdan bayi hissleri ve masraflar çıktıktan sonra b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • TOTO NETİCELERİ Türkiye Genç Bulgaristan Genç CT İst.Spor Kasımpaşa FğJ F.Bahçe Karagümrük CT İst.Spor Karagümrük El F.Bahçe Kasımpaşa Beşiktaş Galatasaray •G.Birliği-Ad.Demirspor fi Vefa PTT KJ Gözte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • NamıkSEYİK Beşiktaş tam seksenbeş gün sonra Fenerbaiıçeye yaptığı azizliği bu defa da Galatasaraya tekrarladı.25 Aralık 1960 günü Sarı Lacivertlileri iki farkla yenen ve Sarı Kırmızılı takımı liderliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • Beşik taşın bir bayram yerini andıran soyunma odasında en çok tebrik edilen adam Menecer Şeref Görkey'di.Görkey,Siyah Beyazlı futbolcuların kazanmak için sahaya çıktıklarını ve bir lig maçından ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • Halit KIVANÇ O Yılın ilk günü Galatasaray,Bebiktaşı yenmişti.Bayramın son günü ise Beşiktaş,Galatasarayı yendi.Ve böylece Siyah Beyazlılar için bayram bitmemiş oldu.O ilk maçtan sonra hakem hakkında ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • FAVORİM BEŞİKTAŞ'TI Neticesi belli olduktan sonra değil,fakat oyundan önce de ben Beşiktaşı favori görenlerdendim.Çünkü Siyah Beyazlılar için halledilmesi gereken bir tek problem vardı.Bu da,Metin'i m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1961
  • 2-0:TABİÎ NETİCE Effak AYKAÇ Zevkli,heyecanlı ve hayli kalVteli bir maç sonunda,Beşiktaş,Galatasaray ı,2-0 yendi.Beşiktaş,Galatasaray ı 2-0 yenerken,böyle bir galibiyete,her vasfıyla layık oldu.Siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor