Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Bakan kati ihbar olmadan Gümrükde muayene yapılmayacağını açıkladı Altı Bakanlığın bütçeleri kabul edildi.Radyolar iktisadî teşekkül hâline getiriliyor ANKARA,HUSUSİ GÜMRÜK ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • I ÖZKAN ŞAHİN] Mania ağları Üsküdar önlerine gelmiş durumda.Bu resmin çekilişinden bir müddet sonra ağlar dipte bir yere takılmış ve sürüklenme durmuştur.Parçalanan mania ağları limana indi Lübnan şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Dışişleri kadrosu Gençleştiriliyor Yaşlı ve meslekten olmayan konsolos ve elçiler merkeze alınacak ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanlığı kadrosunun gençleştirilmesi için çalışmalara aşlanmıştır.Yaşlı ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • GÜRSEL ANKARA'DA 1,5 SAAT DOLAŞTI ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel dün otomobille bir buçuk saat süren bir gezinti yapmıştır.Keçiören semtinde yarım saat dolagan Gürsele vatandaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • ^C-T Uj/Em fjj K^â J ^Hb:fflS rfflti «S8ttI LUMUMBA Yİ BEN GÖMDÜM» LT IA.F.'da yayınlanan komünist temayullü Paesr yayınlamıştır.Resmin solunda görülen gözleri kapalı şahıs Arnim Katz adında bir Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Değerli fikir odamı kalp krizi neticesi hayata gözlerini yumdu HASAN Âli Yücel dûn saat 12.20 de misafir bulunduğu Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam'ın evinde geçirdiği bir kalb krizi neticesinde vefat etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • ŞOFÖR VE MAKİNİST KURSU Yeni devre 1 Martta başlıyor Motor Trafik Direksiyon Tecrübe dersleri ücretsizdir.Adres:Osmanbey,Samanyolu Sok.No.5 Telefon:48 09 00 47 34 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • BU KADAR ORUÇ YETER Vaktiyle ramazan üzerine bir bektaşi fıkrası uy d m muştuk.Bektaşiye ramazan hakkındaki fikrini sormuşlar.Vallahi demiş,iftara blı diyeceğim yok ama,su sahuru öğleye alsalar daha i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Bir E.O.K.A.cı için dikilen âbideyi Makarios açtı LEFKOŞA,RADYO 1958 yılında İngilizlerle çarpışırken ölen bir E.O.K.A.cı için Trenoros köyünde dikilen bir âbide dün açılmıştır.Yapılan merasimde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Fas Kralı,ameliyat sırasında öldü RABAT,RADYO Fas Kralı V.Muhammed dün Saray Udlniğdnde yapılan bir ameliyat sara*'nda ölmüştür.51 yaşında olan Kralı evvelki gün muayene cdeiı dolttorlaı ameliyat olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Sanayi Bakanı «İşçiye zam yapılamaz» dedi ANKARA,HUSUSİ Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu,işçi ücretlerine de zam yapılamıyacağını bildi-mistir.Sanayi Bakanı,bütün işçileri ve gazetecileri öven konuşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Zam tasarısını M.B.K.kabul etti ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi.Temsilciler Meclisi tarafından kabul dilen 4 zam tasarısını dün gece kabul e'.Komite Genel Kurulu dün gece yaptığı toplantıda 5u zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Lumumbacı kuvvetler Kongo'da ilerliyorlar LEOPOLDVİLLE,A.P,AA,RADVO Lumumba taraftarı kuvvetler Kongo' nun Başkenti Leopoldville'e doğru yürüyüşlerine devam etmektedirler.Blrkaçyüz kişiden ibaret bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • "t![SAHTE PAEAUR ¦ZWi BASKIMMCÛIESİ |i ı» i [ÖZKAN ŞAHİN)Dun rece Tophanede {alıştıkları eve yapılan bir baskın İle ele geçirilen kalpa zanlar,bastıkları paralar,baakı makinesi eczalar ve diğer levazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • Şehrimize dün Kar yağdı Orta Avrupadan gelen YUkaek bava tazyiki neticesinde dün öğleden sonra cehrimize tekrar kar yağmıştır.Karadeniz.Orta Anadolu ile Doğu Güney bölgeleri soğ^ık dalgasının tesiri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • j.KİTAP ki BÎR GUN KALA f f TT İTAP KAMPANYASI» run sona ermesine 1 gün J^kala bağış 194.708 e çıkmıştır.AFİTAP mağazası da dün kampanyaya 12 bin cep takvimi bağışlamıştır.8 Şubat'tanberl devam eden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • TÜRKÇE EZAN İSTEYEN temsilci tehdit ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Ezanın Türkçe okunması için kanun teklifi hazırlayan Temsilciler Meclisi Üyesi İlhami Soysal'a muhtelif yerlerden tehdit mektupları gelmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1961
  • KIBRIS MÜFTÜSÜ,EZAN TÜRKÇE OKUNMALI,DİYOR LEFKOŞA,HUSUSÎ Bir Kıbrıs gazetesinin gericilikle itham ettiği Kıbrıs Müftüsü Dana Efendi b İthamları reddetmiş,ve ezanın rkçe okutulmasına taraftar olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • Yukarki şekilde insan aldanarak ortadaki şeklin dik dörtgen olmadığını zannedebilir.Aynı görüş hatasına her tableti ASPİRİN sanarak da düşülebilir.Aldanmamak için ASPİRİN tabletlerindeki alâmeti farik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • PAMUKBANK T.A.Ş' den idare meclisimizin 24/1/1961 tarih ve 21 sayıh kararı İle bankanın taahhüt edilmiş sermayesinden 9* unun daha tahsiline karar verilmiş olduğundan,aayın ortakların 3/4/1961 akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • Istanbul I 7.27 Açılnj ve program 7.30 I iki marj 7.35 Karışık sabah mü-ziği 8.00 Haberler ve hava du-I rumu 8.15 Saz eserleri 8.30 s Plak dolabından 8.00 Küçük sa-bah konseri 9.20 Şarkılar 9.40 s Rlt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • ÇÖZÜM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR.12 3 4 5 6 7 89 10 BU BULMACANIN ORTALAMA SOLDAN SAĞA:1 Davacı ile dâva edilenin malıkemede yüzleşip muhakeme olunması;Tersi kalın sicim.2 Bir gün öncesi;Tersi Hlndistanda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • OĞLAK BURCU %i [22 Aralık 20 Ocak] Can »ıkıntısı İçinde vereceğiniz bir sözden çok pişman olacaksınız.YENGEÇ BURCU 'M [22 Haziran 23 Temmuz} t^ Sizi yanlış bir fikre İnandırmak istiyorlar.Bugün kimsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • VEFAT Bahriye nâzın merhum Musir Morali İbrahim pasa mahdumu merhum Morali AH bey kerimesi,merhum Salah Cimcoz'un refikası,Merhum Nncl Moralinin merhum damat Salahattin Ali Moralı'nın ve merhume Melek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • Renkli SİNEMALAR j BEYOĞLU ATI.AS Tel:440835)Hint Mezarı Debra Paget Renkli İng.3.hafta)SUARE:Rasputin Giana Maria Canale Renkli Fr.EMEK Tel:44 84 39)Garsoniyer Jack Lemmon Tel:48 45 95)tik Aşk Belgin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • BİR MOTOR,BALIKÇI SANDALINI DEVİRDİ Tekel idaresine ait bir motor dün Haliçte balık avlayan bir sandala çarparak batırmıştır.Sandalda bulunan üç balıkçı denize dökülmüş ve etraftan yetişenler tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • İÇİŞLERİ BAKANI ANKARA'YA DÖNDÜ Birkaç gündenberl şehrimizde Bakanlığı ile ilgili konularda tetkiklerde bulunan tçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu dün saat 11 de uçakla Ankaraya hareket etmiştir.Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • PİMİMİ HI Şahsiyetin izin ifadesi.CebinizdeJtaşıdığiniz]Banka'Hesap Cüzdanınız,şahsiyetinizi;belirten hususiyetlerden biridir.Bu.bir îş Bankası hesap defteri ise,SÎZ,ileriyi gören,seçmesini bilen,menf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • İstanbul'un haritası yeniden yapılacak Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak teşekkül eden Harita Müdürlüğü İstanbul'un harita,nazım plân ve projelerini yapmak,üzere faaliyete geçmiştir.Kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • BOĞAZDAKİ BENZİN DEPOLARI TAŞINIYOR Boğazlçlnde bulunan akaryakıt depolarının en kısa «amanda kaldırılması için girketlere İstanbul Vilâyetince tekrar tebligat yapılmıştır.Bu konuda Vilâyet ilgilileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • Miu.'i I Türkiye'den göç edenler 5 İMDİ demagojiyi,uydurma milliyetperverliği bir tarafa bırakalım.Son on yılda kalbinde biraz duygu,kafasında biraz ışık I taşıyan nice nice kişiler,tutunmak istedikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • TAKSİTLE MOTOSİKLET NSU,JAW A vesair markaların her keseye uygun çeşitlerini çok müsait şartlarla ancak SABRÎ ACARSOY Müessesesinden temin edebilirsiniz.Tophane,Boğazkesen cad.168 Tel:49 18 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • ÎKİ ŞÜPHELİ ÖLÜM TAHKİK EDİLİYOR Dün şehirde iki şüpheli ölüm hâdisesi cereyan etmiştir.Taksimde Mezarlık ¦ökak 43/8 numarada oturan Lilİ Olamba İsimli kadın geçirdiği bir sinir buhranı neticesinde fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • Tulga,fazla para alan turistik yerleri kapatacak İstanbul Valisi Hefik Tulga İller Kanununun verdiği yetkilere uyarak,müşterilerinden fazla ücret talep eden turistik eğlence yerleri,otel ve pavyonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1961
  • MUyyetr^.MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucu,su,Geçen yıl Amerikanın büyük gazetelerinden birinde misafir olarak çalışmak imkânını elde ettiğimiz zaman yazı işleri müdürünün daveti üzerine bir makale hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • BADET dinin bütünleyici bir özelliği olduğu kadar M.insanda da psikolojik bir ihtiyaçtır:Geçmişteki kusurlar için af,hal için iç ferahlığı,gelecek için ümit ve kuvvet arzu edilir.Bilinen ve bilinmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Şü&BNi SİNEMASI Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de seyirci rekorunu kıran bu muazzam tarihî şaheseri umumî arzu üzerine bugün 11 de matinelerden itibaren takdim eder:Defalarca seyredilse bile h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • İSTANBUL-ANKARA SEYAHATLERİNİZİ Hergün Sabah ve Akşam Avrupa Karoserll,Kaloriferli ve Pulman Koltuklu Otobüsleri ile yapınız.BİLET SATIŞ YERLERİ MERKEZ Taksim Divan Oteli karşısı Telefon 47 70 26 GALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • ingilizce ALMANCA FRANSIZCA buroşür İsteyin!BATI DİLLERİ OKULU Abdülhakhamlt cad.Q TAKSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • YILDIZ ÇOCUK KONFEKSİYONU Bayram münasebeti İle İmalât fiatına atölyede satışa başladığını sayın halka müjdeler Sirkeci Hüdavendigâr Cad.No:4/A Tel:22 33 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Evinizde,boş zamanlarınızda,günde bir iki saat çalışarak MESLEK SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ Mevcut işinizi bozmadan evinize kadar göndereceğimiz bol şekil ve şemail derslere çalışmak suretiyle 3 ayda mükemme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • SEKRETER ARANIYOR Türkçe ve Fransızcaya vâkıf bîr BAYAN SEKRETERE ihtiyaç vardır.İsteklilerin Galata Şeref Han kat 4 No.41 44 e Avukat Sages'e müracaatları.Tel:44 06 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • YENİ İTHAL TRANSİSTORLU İŞİTME CFEIAZLARImız yerli pille çalışır HİLMİ ÖZKAN Tel:27 16 07 Babıâli cad.No.24 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • m m m 1961 YILINDA APARTMAN DAİRELERİ ARSALAR VE PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN Lira Vadeli her 50 liraya Vadesiz her 100 nraya bir kur*a numarası TURK TİCARET RâNKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • te\HUlVt)EN GÜZEL.EN SAÛLAM EN UCUZ KUMAŞ SÜMERBANKTA EN BUYUK İKRAMİYE ŞANSI GENE SÜMERBANKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK IÇİN HESAP AÇTIRINIZ.HANIMLARA ÇİFTE ŞANS TÜRK V,EKSPRES BANK V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • BÂZI SEMTLERDE ELETRiK KESİLDİ Dün şehrin muhtelif semtlerinde elektrikler kesilmiştir.Anadolu Hisarı,Kandilli,Küçüksu Vaniköy ve civarı şebekenin senelik temizliği sebebiyle 8 saat cerevansız kalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Almanya'ya 25 sanat öğretmeni ailecek BONN,HUSUSÎ Nisan ayı İçinde 25 Türk Sanat Okulu öğretmeninin Almanya'ya gelmesi beklenmektediröğretmenler Almanya'da bir yıl kalacak ve çeşitli mesleki okul ve f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Rus feza istasyonu Venüs'e yaklaşıyor MOSKOVA,A.A.Sovyetlerin «Venüsnik» adlı gezegenlerarası otomatik istasyonu,19 ilâ 20 Mayıs tarihlerinde Venüs gezegenine en yakın mesafede olacaktır.O tarihe kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Dükkânın altında kaldı BATMAN,HUSUSÎ Şiryanda Mehmet Acar adına.bir tüccarın dükkânı çökmüş,toprak altında kalan Acar,ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Üç ay erken doğan bebek yaşatıldı vxSHAWA,A.A.Kanada'mn Oshawa hastahaneslnde 3 ay erken doğan bir bebek,hastahanede 3 ay bakıldıktan sonra ailesine teslim edilmiştir.Bu tıp tarihinde büyük bir başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • Ege tütün piyasası hızını kaybetti Müstahsil malını teslime başladı.Tüccara ı/erilecek kredinin 100 arttırılması bekleniyor İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesi ekici tütün piyasasının yedinci gününde alımlar tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • mill.TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bâsid Rizâ E TN ÜNKÜ gazetelerde acı bir haber okudum.Aktör Râşid Riyj za oldukça uzun süren bir hastalıktan sonra vefat etmiş.Pendik'te oturduğu için geçen yaz trende rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • KOOPERATİFLER ve ARSA SAHİPLERİNİN DİKKAT NAZARINA İnşaat Malzemesi imâl eden bir şirket müsait tediye şartlariyle satmak üzere serî halinde yarı takma ucuz,küçük evler inşasına başlamak üzeredir.Elli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI HH ABPİIICANBAI ki tATıR*.HAUH.LiK VAP'LIR iSTAMhöNLİİHIl.LÖSı BE7 ELiHPF tfKİt Yî FıAHh 6FCE VARİSİ KA RAcAAHNfî ME Z^RLlâlNA ARfll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1961
  • B.F.Goodrich LÂSTİKLERİ İLE DA*** f*X\K\t O.T.T.A.Ş OTOMOBİL TİCARETİ T.A.Ş.İSTANBUL ANKARA BF.Goodrielı lâstjkte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • P f Bu B»P KUKLA DıRJ BENi kukf LalaRi C-Ok SEVER.İM!Bl'R Uv l_A TÎV/T-J eosu KLW^-MAVl i^OK OKULUN AD I D* Tamam puDu!Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • PATRON Ha.SAE.OAVEA.NlN» OEt?l UNUTWA.PATKON KİBAe OAVRANiN OEX t S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • 8u SuM AMykET'i XAteAuADI'VS VUZÛNÜ f fiÖ^ÜNU P-EKU4 ŞfŞİRDlAA.Ay«. CA GİDİP BABA.SiNJA BANA lCÜt="Gie.BAQAS1 DA:PEKİ BEN AKSAAA CıZE.Rı SABANLA KO.N*Ugugl-lM OEPt BABAAA1_A NE KONUŞ.TULA&İ ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • Milliuef ¦WMH Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına "w Sahibi:ERCt)MENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAI.R Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • HİCRÎ 1380 Rama-can Pazartesi 27 ŞUBAT Rl MÎ 1376 Şubat 11 19 6 1 14 VAKİ [T VASATİ EZANİ Günnç 6.39 12 43 ÖKİe 12.27 6.31 İkindi 15.32 9.35 Akşaır 17.57 12.00 Yatsı 19.2B 1.31 İmsak 5.00 11.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • İLÂN TARİFESİ t PAZAR GÜNLERt 2,3,4 üncü snyfalarda santimi 30 T.L,5 inci sayfada santimi 25 T.L.O SAtR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L 5 İnci sayfada santimi 20 T.L.9 Birinci sayfada başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • ABONE TARİFESİ Yıllık 75 T.L.6 Aylık 40 T.L.3 Aylık 22 T.L.Yabancı memleketler için ad!posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • EVİMİZDE KONFORU â EMAYELI t rı*& vEzüv A I AUADİI İD SAĞLAYABİLİR SAĞLAMLIK EKONOMİ ÇABUKLUK TEMİZLİK Adres:EM AYET AŞ BAKIRKÖY İSTANBUL VIZOV 57 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • OTOÜÇLER AHMET KATIRCI ve ORTAKLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ DODGE.DESOTO PLYMOUTH Orijinal Mopar yedek parçalan Alman CONTINENTAL METZELER,CEAT Her eb'at Oto Lâstikleri TAKSİTLE SATIS Telefon:49 42 48 Taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • ARADIĞINIZ BÜTÜN ÜSTÜN HUSUSİYETLER VOLVO Dizel KAMYONLARINDA MEVCUTTUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • M T SANAT Altı Tiyatrosu Turneye Çıkıyor I AJUTAN^İLKİN E Pangaltıriaki ALTI TİYATROSU yarından İtiba-E E ren yirmi günlük bir turneye çıkacaktır.Lâle Oral-E E oğlu,Tolga Tiğin,Mahir özerdem,Lâle Belk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • Rûhth OEâıV nerden eı_a •GEÇİR/^İŞ'-H^ MECLHAt-DB R4R/k.BtL.E-TL.E.K/OE ÇALDI BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Martin'I çağırıyorlardı.Martin,kokteylerl hazırlarken fısladı:Sözünüzü dinledim.Stephen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1961
  • f v* r-DÜNYANIN EN MEŞHUR FALCISI Süreyyamn falına bakarken daima güçlükle karşılaştım ESKİ İran Kraliçesi Süreyya'nın falına bakmak,beni her zaman güç durumda bırakmıştır.Ellndeki çizgiler öylesine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • M/S Muğla 8 Mart 1961-30 Mart 1961 Tarihleri arasında HARBURG,BREMEN,ROTTERDAM,HULL ve ANVERS limanlarından Türkiye için ticaret eşj'ası j-ükleyecektir.KOÇTUG DENİZCİLİK İŞLETMESİ Galata,Bankalar cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN KENDİNİZİ KORUYUNUZ.Soğuk algınlığı.grip;bronşit ve zatürreye çevirmeden Vicks VapoRub sürünüz.Ufak lıir soğuk algınlığı grip,bronşit ve hatta zatürre gibi önemli hastalıklara »che
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • BEŞİKTAŞ BAŞARILI BİR OYUN ÇIKARDI t Baştıırafı Altıncıda şuurlu bir Mustafa,çalışkan ve mâkul bir Ahm^t,gayretli bir Selim maçın sıklet merkezini rakip nısıf sahaya intikal ettirmişlerdi.Ancak,Altaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • METİNE İSTİRAHAT TAVSİYE EDİLDİ NECATİ KARAKAYA İZMİR den bildiriyor.Dün İzmlrsporla yapılan maçta sakatlanan Metin hastahaneye kaldırılmış ve kendisine doktorlar tarafından mutlak bir istirahat tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • Galatasaray'ın 680 bin lira borcu var Galatasaray kulübünde borçların tasfiyesiyle ilgili olarak üç kiğilik bir komisyon kurulmuştur.Ali Siyavuş,Şevket Polat ve Süleyman Kuğudan müteşekkil olan bu kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • Qrdu Takımı Şekersporu da 3 0 yendi KONYA,HUSUSt Ordu takımı dün yaptığı ikinci karşılanmasında takviyeli Şekerspo.'u 3-0)mağlûp etmiştir.Golleri 15.dakikada Can,32.dakikada Turan ve 60.dakikada da Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • 160 Beygir General Motors Dizel Deniz Motorları 160 Beygir General Motors Dizel Kara Motorları 200 Beygir V-8 Buick Deniz Sürat Motorları V-8 Buick Otomobil motorları 1953 den 1956 ya kadar V-8 Chevro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • Dışişleri kadrosu gençleştiriliyor Baştarafı Birincide Müdürlüklerin bütün şubelerinde namzet,memur olarak çalıştırılacaklardır.C| Namzet memurlar iki sene de dış memleketlerde namzet memur sıfatiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • BÜYÜK BİR KALPAZAN ŞEBEKESİ YAKALANDI t Baştaraft Birincide ELEBAŞILAR Kalpazanların elebaşısı 70 yaşında bir ihtiyar olan Cemil Güneştir.Bu şahıslar hakkında elde edilen bilgiye göre:CEMİL GÜN£S:70 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • Borluda 1C dükkân ve bir bina yandı MANİSA,AA.Demirci ilçesinin Borlu bucağında,evvelki gece saat 24 de çıkan bir yangm,10 dükkâı.ile bir binanın tamamen yanmasına sebep olmuştur.Dükkânların içinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • aranmıyac t Baştarafı Birincide de kalkınmayan tek devlet,maalesef Türkiye'dir.Bütçe 1 red ve 2 çekimser oyla kabul edilmiştir.TARIM BÜTÇESİ Mecburî iskân kanununun derebeylik müessesesinin kaldırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • G.SARAY LİDERLİĞİ F.BAHÇEYE KAPTIRDI t Başlarajı Altıncıda halde rüzgâr altındaki kaleyi tercih etmişti.Dikkatli gözler bu tercihin mânâsını anlamakta gecikmemişti.İzııurliier futbola hakikaten müsaad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • 1III»IMHWIW1 IWMWCMI I.H!MWUM IHTI WMHIIIWllMII—llll—II—illlOTmrlWlM-T HERKES BİRBİRİNE SORUYOR 500 lira ile 2.500.000.liraya nasıl ortak olabilirsiniz?Hertürlü ihtiyaçlarınızı taksitle nasıl temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK DAİRELER,arsa veya oto İle değiştirilir.48 53 50.O KALA1 ATYERLNDE Dükkân ve Tozkoparanda 3 katlı ev sat.Tel:27 10 75/108.MOLLAGURANi Caddesinde,koşcbaşı apartınıanın 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • tarifelerinde mevcut bütün seferlerin tekrar başlamış olduğunu İLÂN EDER Amerikan Havayolu Şirketlerinin büyük bir ekseriyetine şamil,geniş çaptaki,uçuş mühendisleri grevinin nihayete ermesi üzerine P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • HASAN ÂLİ YÜCEL VEFAT ETTİ t Baştarajı Birincide tesi Felsefe bölümünü bitirmiştir.Kuleli Askeri Lisesinde,istanbul Erkek Lisesinde,Galatasarayda Edebiyat ve Felsefe okutmuş,Maarif Vekaleti Müfettişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • PARÇALANAN MANİA AĞLARI LİMANA İNDİ t Baştarafı Birincide nm tehlikeli duı-umu Örfi İdare Kumandan!ına bildirilmiştir.İlgililer,zararın yarım milyon lira civarında olduğunu bildirmişlerdir.Bu sebepten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1961
  • TÜRKÇE EZAN İSTEYEN 3 temsilci tehdit ediliyor t Baştarajı Birincide Dana Efendi 9 Şubat 1954 tarihinde ezanın Türkçe okutulması için fetva verdiğini,fa' t kendisi Amerikada iken tazyikler sonunda müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.02.1961
  • flSIANBUfDA BEŞİKTAŞ 2 ALTAY 1 BEYKOZ 2-K.YAKA:l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Spor Toto neticeleri Beykoz Altay Beşiktaş Karşıyaka Beykoz Karşıyaka Beşiktaş Altay Ki Demirspor PTT QJ A.Gücü Şekerhilâl İzmirspor Feriköy Altınordu G.Saray El Altınordu Feriköy FH İzmirspor G.Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Dün Ankara Gazi Eğitim Kolejini de 43-37 mağlûp eden Istanbul Üniversitesi Kızlar Türkiye şampiyonu olmuştur.Resimde Üniversitelilerin bir hüwımu Gari Eğitim müdafaası tarafından durdurulurken görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • A.GÜCÜ.Ş.HİLÂL' 81 inci dakikada yen Altan'm ayağından bir penaltı kaçıran Şekerhilâl Hayri'nin attığı golle 1-0 mağlûp olmaktan kurtulamadı STAD:Ankaragücü.SEYİRCİ:1869 HÂSILAT:4302 TL.HAKEMLER:Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar OGBMAY PKp F.Bahçe 26 ıs 6 2 50 17 42 10 G.Saray 25 57 5 3 54 14 39 11 Beykoz 26 13 11 2 36 16 37 15 Beşiktaş 26 15 7 4 43 22 37 15 G.Birliği 24 12 8 4 33 20 32 16 D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Dün yapılan mahallî lig maçları Mahallî İlgin ikinci devresine dün Şeref Stadında yapılan 3 karvi«»şn-B ile deva^n edilmiş ve şu neiceler alınmıştır:Galata Süleymaniye 2-1,Anadolu-Davutpasa 2-2,Hasköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • SEMBACH,AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU YAVUZ BAYRAKTAR ADANA'DAN Bildiriyor Amerika Hava Kuvvetleri Avrupa Basketbol şampiyonasının final maçı dün aksam spor salonunu dolduran büyük bir kalabalık önünde Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Fenerbahçe Kıbrıs karmasını 4-0 mağlûp etti 10 bin kişinin takip ettiği maçta Reisicumhur Yardımcısı Fâzıl Küçük Sarı Lacivertlilere iki kupa hediye etti Fikret KIRCAN LIMASOL'ckhi öildlriyor:Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Beykoz Karşıyaka'yı Şirzatın iki golü ile yendi.Resimde Şirzat İlk devrenin» 18.dakikasında Karşıyaka kalecisi Erdinç'i kapadığı köşeden mağlûp ederken görülmektedir.Top direğin dibinden Kaşıyaka ağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Feriköy şeytanın bacağını dün kırdı Kırmızı-Beyazlılar,A.Ordu karşısında 2 2 berabere kalırken Alsancak Stadında ilk defa puan aldılar SEYİRCİ:15290 Rekor)HÂSILAT:84.329 Rekor)HAKEMLER:Tarık Yamaç Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • tzmirspor'un ikinci golünü de K.Orhan kaydetti.Nedim'in ileri pasını Ergun kesti.Fakat yetişen Orhan uzaklaştırmasına fırsat vermeden altı pas üzerinden attığı vole İle Turgay'ı mağlûp etti.Resimde to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • Beşiktaş-Altay maçının hemen başında ftnl bir akın yapan Siyah-Beyazlılar ga libiyet golünü kazanıverdiler.Resimde Güvenin soldan yaptığı ortaya fevkalâde bir kafa vuran Şenol'un Varolu mağlûp edişi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • ANADOLU'DAKİ TOTO MAÇLARI Spor Totonun yirmibeşinci haftasına dahil bulunan ve Trabzon Samrun,Adanada oynanan müsabakalarda ju neticeler alınmıştır:îdmangücü:1 îdmanocağı:0 Foner Gençlik:3 G.Saray:0 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • BHUliEL YİIE GEÇTİ NEW-YORK,RADYC Amerika kapalı salon ati.şampiyonası dolayısiyle dün gece Madison Square Garden salonunda arşılasan iki dev atletten Brumel,Thomas'ı bir kere daha mağlûp etmiştir Bru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1961
  • i W!1 H u I W.WW in i.iuwh* »ım ANKARA'DA A.GÜCÜ:1 Ş.HİLÂL O 'mimmâr*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor