Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • Zeki Şahin ile bâzı sanıklar ağladılar anakkale olayları dâvasında yeniden 9 tanık dinlenecek.Topkapı olayları dâvasında dün müdafaaların yapılmasına devam edildi YÜKSEK Adalet Dîvânı,karar safhasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • [Telefoto,Milliyet:ASAF UÇAR Ankara Istanbul)ALİCAN BAŞKANLIĞA ADAY ketçi Partinin Başkan ve İdarecileri Pazar günü Ankara'da seçilecektir.YTP nln başkanlığına en kuvvetli namzet Ekrem Alican olup vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • Soma madeninde çıkan yangın 10 yıl sürecek Linyit madeninde bir ay önce çıkan yangının ormanlara sirayet etmemesi için çalışılıyor SOMA,Hususî Muhabirimiz RIZA YASAV bildiriyor DENİŞ linyit madeninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • imtünmoi'nİ'ffiİ'-ititS^ J [MİLLİYETİ IflipTIII AM ADI Bo^ai lakl m&nia ağlarına bindiren ve hasara sebeb olan «Katyv» gemisi dün de ¦Villi I UIbMIHMWI kurtarılamamıştır.Gemiyi ağlardan çekmek İçin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • AFYON'da KARDAN mahsur kalan 200 yolcu kurtarıldı AFYON,HUSUSİ Kar yüzünden Afyonun S i il tepe İstasyonunda mahsur kalan 200 yolcu kurtarılmış,trenlerle Afyon ve Dinara sevkedilmişlerdir.Yolla:r a ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • I Saraçhanebaşı'nda deline aranıyor "Akif Paşa,hazinesini arayanlar Belediye Sarayının karşısını kazmaya başladı ALI Haydar Yıldırım ve Ahmet Refik Öyel adında iki şahıs «Akif Paşa» nın hazinesini ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • îîj*v*«. m n" BAŞ AĞRISI İÇİN KUYRUKLARA TAVSİYE OLUNUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • ALINGANLIK Dünyanın etrafında dört tane suni peyk kaç zamandır dolaşıp durmada.Fezaya köpek.maymun,olmadık hayvanlar gönderiliyor.Geçen yıl Aya roket atıldı,bu yıl Zühre'ye.Sonra gazetelerde bir-havad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • BASIN ŞEREF DÎVÂNI ESKİŞEHİR'DE BİR GAZETEYİ TAKBİH ETTİ Basın şeref divanının 10 numaralı tebliği şöyledir:»Avukat Burhan Güngör'ün başkanlığında toplanan Basın Şeref Divanı gündemindeki konuları inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • KIBRIS'TA BİR TÜRK MUHTAR ÖLDÜRÜLDÜ LEFKOŞA,A.P.Mari köy il muhtarı Cemal Hamza,Lefkoşanın Türk kesiminde bir ana caddede vurularak öldürülmüştür.35 yaşındaki muhtar katledilmeden önce pollı Mari köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • Ankara'da 6 inkılâp aleyhtarı yakalandı ANKARA,HUSUSİ 27 Mayıs İnkılâbı aleyhinde bazı hareketlerde bulundukları tesblt edilen leişi dün yapılan bir baskınla yakalanmış ve tevkif edilerek Askerî Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • [MİLLİYET] Kocası boğmak istemiş Eyüp Altıntepsi semtinde 48 yaşındaki Recep Yılmaz,17 yıllık karısı Hadiye'yi geceyarısı atkı ve parmakları ila boğmağa teseftbüsten sanık olarak yakalanmıştır,öldürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • Kongoda anlaşma ümitleri azaldı B.M.Delegemiz,Genel Sekreteri desteklediğimizi bildirdi.Kongo'da Avrupalılar tevkif edilip dövüldüler uitfcCMw T DIŞ HABERLER SERVİSİ UKGUT Menemencioğhı,Türkiye'nin Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • URUMLAR VERGİSİ TA ALINACAK aliye Bakam Kurdaşr kiralar özerinde telemeler yapıldığını da açtkl&di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • Karma Komisyon,memurlara zam tasarısını dün kabul etti ANKARA,HUSUSÎ MALİYE Bakanı Kemal Kurdaş,gazetecilerle tanışma toplantısında yeni vergi sistemleri üzerinde izahat vermiş ve şu açıklamayı yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • inkılâp yayın evi 10.084 kitap verdi Günün ikinci büyük bağışını 2700 kitapla ipar şirketi yaptı.Âk kitapevi de 1050 kitap bağışta bulundu D Eskişehir'i!iki küçük okuyucunu» temsilcimle Erdoğan Bayrak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • Ramağım nıüddetince Istanbul halkına iftar saatini bildirecek ulan ramazan topu RAMAZAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA AD-NAN ERZİ,ABDÜLKADİR İNAN,TEVFİK ERSEN,ASIM KOKSAL VE M,ŞEVKİ ÖZ-MEN'DEN KURULU B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1961
  • I II I I,M I GÜVEM OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,nerkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • ISTANBUL İKİ EFENDİNİN UŞAĞI Carlo ol Join am komedisi.Türkceye çeviren:Servet Moray.Sahneye koyan:Hlmit Akıntı.Yeni Tiyatro*da.Commcdia dell' arte İtalyan orta çağ hajk tiyauosunun adıdır.Bu tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • V/ATZ/jX f-ifcCV^anfiin son çıkarmış cidugu yer «rayım» FABRİKA KARTAL MALTCPe TEL:53 45 80 I'ird V9*&X#K?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Dış içleri Bakanlığından bildirildiğine göre,Fransız hükümeti,Teknik işbirliği Programı dahilinde memleketimiae 90 adet burs tahsis etmiştir.Fransa'da artı ay müddetle yapdac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • I »LK ÇEKİLİŞTE 3ÖZTEP E'de APARTMAN OAiRESi 1 Adei 20 000 Lira 1 tO.OOO 1 i 6.000 2 t 2.COO ıoı 260 olmak üzere ceman 100.000 Vadeli her 75 Liraya Vadesiz her 150 Liraya Ayn bir kura numarası BUĞDAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • BİRLEŞİK KIRALUKTA Mühendislik Bursları Britanya Sanayj Federasyonu F.B.I.Birleşik Kıralhkta mühendislik eğitimi için burslar teklif etmektedir.Bu burslar,mühendislik fabrika ve tesislerinde partik eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • OĞLAK BURCU U [22 Aralık 20 Ocak)Bir hadise bir insana filan bağınım kuvvetlendirecek.YENGEÇ BURCU ft [22 Haziran 28 Temmuz] Yanlış bir tahmin yürütüyor ve ona göre hareket ediyorsunuz.Konuyu bir duna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • 5 el KOTA No.195 Tarife 94.02.20 Bildiri mektubu olanlar SAKİ GANUS0Yfa müracaatları menfaatler)icabıdır.Bankalar Cad.75/77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • İmar plânlarının büyük bîr kısmı ipimi ediliyor Tatbiki uygun görüimiyen imar plânları iptal edilecektir.Mütehassıs elemanların yaptıkları tetkiklerde sakıt Belediye Meclisi tarafından tasdLk edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • DENİZCİLİK BANKASI 50 MİLYON KAR ETTİ Denizcilik Bankası 1960 mali yılını 60 milyon lirayı bulan bir kâr ile kapatmıştır.Bankanın Şehir Hattı işletmesi 20.Denizyolları İşletmesi takriben 18 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • SANAYİ ŞİRKETİNİN KASASI PARÇALANDI Ca£aioğlu,Narhbabç* sokak 17 numarada bulunan ve Fuat Mirel'e ail olan Kimya Sanayi Şirketine dün gece giren hırsızlar,burada bulunan çelik kasayı parçalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • MUMRE ILICAK lie HA MİT KİNGÜTMEZ Evlendiler 1(52961 Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğünden:veya az kullanılmış bir kuyruklu koneer piyanosu alineçaktır.Müdürîügttmdze baj vurulm»«l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • Gördüğü büyük rağbet yüzünden bir günde kapışılan Ansiklopedisi 1,fasikıHünün Mm\baskısı çıktı.Yarın müvmlmzûm isteyinizı Abone kaydı devam ediyor.Altı ay sonunda parası?bir cilt kapağı alabilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • KOTA 5 148 153 154 155 160 161 197 1WJ bildirilerine ihtiyacı olan İthalâtçıların 44 25 99 telefona müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • 30 MAYIŞ KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HANIMLARA TÜRK EKSPRES ¦BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • «y 1 RAMAZAN ANILARI r)AMAZANLAR döne dolaşa gene kışa gel-LL di.Benim hatu-ladığım ilk ramazanlar da kıştaydı.Öyle gün görmüş yazarların anğ lattığı gibi sofrası herkese açık konakları ve Di.İ rekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • HABERLE YENİ mali yıl bütçesiyle kurulacak Opera Müdürlüğü idarî İşler kumına,Opera sanatkârı ve Temizlik £jleri Müdür muavini Muzaffer Yenen tâyin edilmiştir.Yenen,yeni görevin» tfûgün başlamıştır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • Bir kadın 13 aylık çocuğu ile kayboldu Kasımpasada Arapzade sokak,108 numarada oturan Şükriye Şencan isimli bir kadın bir haftadan beri kayıptır.Şükriye bir hafta önce 13 aylık çocuğunu da alarak evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • LİSELERARASI MÜNAZA-RA MÜSABAKASI ACİLDİ Türk Hava Kurumu Kadıköy Şubesi liseler arasında bir münazara tertip etmiştir.25 Şubat Cumartesi piinü başlayacak olan münazaralar,dört hafta devam edecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • GENÇLİĞE MÜZİK HAREKETİ VİRTÜÖZ KONSERLERİ No.5 Misafir Amerikan Piyano Virtüözü HAROLD CONE TEK RESİTALİ 20 Şubat 1961 Pazartesi 17.30 da GALATASAF-AY Lisesi salonunda Tel:44 54 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • 1 SİNEMALAR J BEYOĞ L U ATİ.AS Tel:440835)Hint Mezarı Debra 2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Kadın ve Kuklası Brigltte Bardot Renk-li Fransızca.8.haf-Paget Renkli İngta)IN CI Tel:48 45 95)Kolsuz Bebek Nuray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • BUL m ğ\3 4 5İ| 6 7 8 9 BU Bt'LMAUANlN OKTALAMA ÇöZCM MÜDDETİ 28)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Bjı çulgı;Tersi küçük nebat j 07/56 78910 Z Tersi ateş Eski dllJİ Bir sahne eseri.3 B;r kimsenin üstünde olan ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • IIIIM III IHIM İSTANBUL 7.27 Açıhş ve program 7.30 ş îki marş 7.35 Neyler 7.40 Kur'ş anı Kerim 7.50 Saz eserleri Ş 8.00 Haberler ve hava durumu ğ 8.15 Plâk dolabından 8.45 Tür-küler 9.00 Operet melodi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • TEŞEKKÜR Ani olarak aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşan sevgili oğlumuz HAYDAR iSHAKOĞLU'nun bizlere bıraktığı derin açıları yakın alâka göstererek paylaşmak ve cenazelerinde bizzat bulunmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1961
  • OYUK I GELİR TÜR KIY* VAKİFÜU BANKAŞ i 'II11 Fil 1II11 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • m;RAMAZAN Bu yazılar Diyanet işleri başkanlığında Adnan Erzi,Abdülkadir inan,Tevfik Ersen,Asım Koksal ve M.Şevki Özmen'den kurulu bir heyet tarafından gazetemiz için hazırlanmıştırnmızın hutbesi tEy i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • [A.r.Resimde görülen iki küçük Amerika'nın yeni başkam çocuklarıdır.Başkanın kızı Caroline kardeşi John F.Kennedy Jr.u öpüyor.Resim başkanın Florida'da Palm Beach'te bulunan kışlık İkametgâhında çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Bu akmamdan İtibaren ŞEN SES Tiyatrosunda İTALYAN Dansöz MAR1TSA di Boralının iştirakiyle Türk bale topluluğu ve ayrıyeten HENNY ve Elektrogltarist Vasllâkinin iştirakiyle GÜVENSİZ ARSALAR Operet 3 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • İzmir'de bayrak asma işi düzene konuluyor İZMİR,HUSUSİ Valilik,bayram ve tatil günlerinde bayrak asma işinde görülen aksaklıklar üzerine alâkalıların dikkatini çekmiştir.Bu tnaksatla gönderilen tamimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Ege'de tütünün Baş fiatı 7 lira Tahmin ediliyor Üç gün sonra açılacak piyasa için hazırlıklar tamam.Esnaf piyasa hareketleneceği için sevinç içinde İZMİR.HUSUSÎ Ekici tütün piyasası üç gün sonra açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • İlk Şehit Foto Muhabiri Burhan Tanı Anıyoruz Bugün merhum arkadaşımızın mezarı başında bir ihtifal yapılacak Gazetecilik mesleğinin İlk şehit foto muhabiri Burhan Tan bugün mezan başında yapılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • ingiltere Kraliçesinin Amcası Mayıs'ta geliyor ANKARA,HUSUSİ İngiltere kraliçesinin amcası Gloucester dükü ve düşesi 16 mayıs'da memleketimizi ziyaret edecektir.20 mayıs'a kadar memleketimizde kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Bayındır'da okulsuz tek bir köy kalmadı İZMİR,AA.Bayındır'a bağlı Çumlibel köyünde yeniden İnşa edilen İlkokul dün saat 9.da eğitim ve öğretime açılmıştır.Bu suret'e Bayındır ilçesinde okulsuz nlçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Tunus'a 1.050 ton şeker ihraç edildi İZMİR,HUSUSİ Şeker ihracına yeniden başlanmıştır.Bu hafta İçinde 1050 tonluk bir parti Tunus'a sevkedllmiştlr.Diğer memleketlerden gelen tekliflere de peyderpey ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Beş aylık çocuk iki ameliyat birden oldu DENİZLİ,HUSUSİ Beş aylık bir çocuk bir defada İki ameliyat birden olmuştur.Apandisit ve fıtıktan ameliyat olan Acıpayam ilçesi Gölcük köyünden Dursun Kıhç'ın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Istanbul Trafik Müdürlüğünden Almış olduğum 85988 Nolu profesyonel otomobil ehliyetimi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Refik Balcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • 5 inci KOTADAN 16 6 ire 16 O Kota No' lu tahsislere talibiz.Tahsis sahiplerinin telefon etmeleri rica olunur.Tel:49 59 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Şarta Doktor ve Ecaacıianu Çocuklar,Hamileler Tablet yutmakta güçlük çekenler ki" C~W0S Dışıkla Ecza depolarına tevzi edildi. SME y 10 c« Oıolı ^fi CViS m cc.100 mgr.nv «ıkorbık As,3 MM «dır Ol İHI»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Üç vilâyete yeni valiler tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ Urfa,Giresun ve Kastamonu Valiliklerine yeni tâyinler yapılmıştır.Urfa Valiliğine Emekli General Alâattin Kirai,Giresun Valiliğine Atıf Safa Tahtl,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Fuar'da satılabilecek mallar açıklandı ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Bakanlığı bir sirküler yayınlayarak önümüzdeki yaz açılacak olan İzmir Enternasyonal Fuarında teşhir edilen malların hangilerinin,hangi şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • ERDOĞAN ULUS ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ OLDU ANKARA,HUSUSÎ Erdoğan Ulus,Anadolu Ajansı umum müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Eski San Franslsko basın ataşesi olan Erdoğan Ulus,27 Mayıs'dan sonra Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • YARGITAY DÂ İŞLER YENİDEN TAKSİM ERİLDİ Yüklü olan Üçüncü Ceza Dairesinin bâzı işlerini diğer daîrplnr görecek ANKARA,HUSUSİ Adalet Bakanlığı yargıtay ceza daireleri arasında iş durumu çok yüklü olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • Ege9 de 60 bin liralık kaçak eşya bulundu GEMİ HEM İÇ HEM DIŞ HATLARDA ÇALIŞTIKÇA KAÇAKÇILIĞIN DEVAM EDECEĞİ SÖYLENİYOR ADRİYATİK seferinden dönen Ege» vapurunda dûn 50-60 bin liralık kaçak eşy* ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1961
  • [MİLLİYETİ Armatörlerden birisine alt tstinyedeki özel tersanede yeni bir tanker inşa edilmiştir.«Burak Reis» isimli 700 tonluk yerli tanker dün törenle denize indirilmiştir.Resimde Türk isçisinin eme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • mn m Lumumba'nm karısı perişan vaziyette Evsiz barksız kalan Pauline Lumumba,çocuğu ile yer yer dolaşarak bâzı arkadaşlarının yanında kalıyor Patrice'i bir daha görebileceğimi tahmin etmiyorum.Bu sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • BİR RÜZGÂR ESTİ Yazan:Daniel GRAY Polisin elinde aleyhinize delil yok.Büstü dikleştl.Ben sözümü kesmedim:Boksunla beraber rica ediyorum,her İkimi* de rica ediyoruz,polisin eline delil vermeyin.İrkllly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • I BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ j 1 SADEDDİN HEPER 1 s Onyedinci yüzyılın baslarında yetişmiş olan en E E kudretli bestekârlarımızdan biri de şüphe yok ki Ha-E fız Kumral namıyle tanınmış olan Mehmet ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • ASUANBAŞI MARKALI RUHR-STICKSTOFF ALMAN AZOT SANAYİİ MAMüLÂTI o21 azotlu AMONYUM SÜLFAT o26 azotlu AMONYUM NİTROSULFAT OSTÜN EVSAFLl KİMYEVİ GÜBRELERİMİZ EN MÜSAİT ŞARTLARLA EMRİNİZDEDİR M BEYOĞLU,İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • İLAN TARİFESİ O PAZAR «ÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L O SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • üf illiııef Milliyet Gazetecilik AŞ adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'EH Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIVANÇ Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • CUMA RUMt 17 1378 ŞUBAT Şubat 19 6 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ Günej 6.54 1.10 Öğle 12.28 fi.44 İkindi 15.23 9.39 Akşam 17.45 12.00 Yatsı 19.15 1.32 İmsak 5.14 11.30 HİCRÎ 1380 Rama-7.111 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERİN DİKKATİNE 6.Kota Tahsisli ithâl malları)listesinin 221 sıra numarasında kayıtlı «Hususî Sektör Sanayiin âcil ihtiyaçları için» konmuş bulunan 500.000 dolarlık telisisin tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • SATILIK YAĞLI BOYA Satılmasına karar verilen ve hâlen Çubuklu Gümrük anbarlarında bulunan İsrail menşeli 27260 kilo sentetik beyaz ve renkli boyalarla Undercout astar boyalarının satışı 22 Şubat Çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • bu e-v/Nf cox GÜZEL.AAA AV_GOMBAhJAlZi OA tVS KjADA^fZ 0(JVO«TOcjC—«c/iRAi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1961
  • ^e-eve gidU VOİ2UAA.CSj^ HARMANIM V£3i.WCT KEMANINA "YARIN ÇALIŞANIZ.A/U DNoz.V»ŞSAA_NUMARÛMlZI VUTTUR.DUIC-iûU ŞU RA RAVI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • ZEKİ SANIKLAR AĞLADILAR t Baştarajt Birincide disdi.Çolakoglu:Bir tek kuruş bana kimse vermemiştir.Onlar başkasına verip,henim ismimi yazmışlardır.dedi.Mehmet Çolakoğlu'nun müdafüne Topkapı olayları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • Afyonda kardan mahsur kalan 200 yolcu kurtarıldı t Baştamfı Birincide yecek,sıhhî malzeme ve battaniye götürmüş ve Vali hâdise yerine gitmiştir.Siiltepede bir kişi tren beklerken donarak ölmüş İstasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • OUnyanın her yerinde tercih edilen mürekkep PARKER Yazarken,dolma kaleminizi temizler 1 on8(»cm')TUL80«2oım(»4SBr,TLt1»Srwİ «îtt* TL.İM»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • yemek yedik.gene de midemiz rahat!Vita ile pişirilmiş yemeklerden sonra mideniz ne kadar rahattır!Yemekler hakikaten nefis olur çünkü Vita'nın fevkalade bir lezzeti vardır.Vlta'nın lezzeti daima nefis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • Kongo'da anlaşma ümitleri azaldı t Baytara/t Birincide KONGO'DA HÂDİSELER Lumumba taraftarlarının kuvveül bulunduğu Kivu eyaleti başkentinde dün 25 Avrupalı tevkif edilmiş ve dövüldükten sonra serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • tZMİT İle BÜYÜKÇEKMECE arasında veya ZONGULDAK EREGUSİNDE ARSA ARANİYOR.Bu havalide kurulacak sınaî bir tesis için deniz kenarında,karayolu ve demiryolu irtibatı bulunan 50 ilâ 100 dönüm arsa için mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • I BAĞIŞ I 1 LİSTESİ 1 Dünkü yekûn 58.644 Kitap,dergi vj,İnkılAp Kitapevi 1008i İpar Transport Ltd.Sti.2700 Sabahattin Ballıca 12 I,KM.İstasyona D*.Sb.As Sb.Erleri «3 Mlrko Kohen 20 Abdullah Hurma» H N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • W Dişlerinizi ığ çürümekten kurtarınız.i Yeni Formülündeki SÜTÜ Ağzmrzdatcı tütün miRropıan Bldörûr.Yemeklerden soora ağızda katan yağlı maddeleri eritir;Dişleri kim* yevî bir şekilde temizler.Oiş ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • GÜRSEL DÜN ÜÇ YENİ ELÇİYİ KABUL ETTİ ANKARA,HUSUSİ Dün sabah Kanada,Dominik ve Belçika elçileri Baykan Gürsel'e İtimatnamelerini vermişlerdir.Törende D13 işleri Bakanı Selim Sarper de hazır bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • Türkiye'de modem bir futbol oynanıyor t Baştarafı Altıncıda tedirler.Sarı kırmızılı basketbolcular İse üçüncü tura geçememiş olmaktan dolayı büyük üzüntü İçindedirler.Ali Uras,kapalı »anada Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • 147' 1er meselesi Tekrar tartışma Konusu oldu Millî Eğitim Bakanı Tahtakılıç,meseleyi münakaşa etmek istemedi ANKARA,AA.Bütçe Komisyonunda Milli Eğitin)bütçesi konuşulurken 147 1er mevzuunda münakaşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • Kurumlar vergisi Mayısta alınacak t Başlarajt Birincide vergi sistemleriyle memlekette vergi adaletinüı tesis edildiğini,eskiden tatbüf edilen vergi sistemlerinin memlekette büyük bir ahiâk buhranı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR ÎEİEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 TEŞV1K1YLDE tam konforlu 6 odalı kat 110.000 Akis.VALİKONAĞI caddesinde 150 M2 4 odalı kat 90.000 Akis.VALİKONAĞI Caddesinde 4 odalı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • Türk Sovyet ticaret anlaşması imzalandı LCttTORA,A.P.Türkiye İle Rusya arasında dün Moakovada yeni bir ticaret protokolü imzalanmıştır.Yeni anlatmaya göre Sovyetler Türklyeye makine,teçhizat,otomobil,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1961
  • CIECH POLOGNE Bureau No.2500 Keuçuk,Plastik ve Boya Maddeleri ithalat ve ihracatı Yüksek evsafta plastik maddeleri tavsiye eder.P.V.C.Polistiren Selluloid Galalit Toz halinde bakalit,melaminik reçine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.02.1961
  • KILBC 3 MACAR ANTRENÖR İÇİN RAPOR YERECEK FEDERASYON,HÂLEN İSRAİL MİLLÎ TAKIMINI ÇALIŞTIRAN ANTRENÖR GYULA MANDY ÜZERİNDE ISRARLA DURUYOR Pııskas ve Kocsis'in hocası antrenör Jenö Kolmar Türkiye'ye ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Uçağımız az kalsın parçalanı YEŞİLKÖY hava meydanında uçağa binmek üzere son hazırlıklarımızı yaparken birisi yanıma sokuldu ve Musevi vatandaş,larımıza has bir give ile:«Bana bir davetiye verirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Tofo'da 13 bilen 660 lira alıyor ANKARA,HUSUSİ Spor-Toto'nun 23 üncü haftasında ikramiye kazanan kuponların ilk değerlendirilmesi bugün sona erecektir.Şimdiye kadar yapılan tasnifte 660 kişinin 13,9.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Yaşar Doğu için yarın m e v I i d okutulacak Yaşar Doğunun vefat in in 40 ine» günü münasebetiyle yarın öğle namazını müteakip,Beyazıt Camiinde arkadaşları tarafından Mevlidi Şerif ve Kur'ânı Kerim ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • i\V Bu hafta milli ligde maçı bulunmayan Karagümrüklüler dün de haftalık mutat antrenmanlarından ikincisini yapmışlardır.Resimde Doğan ve Tuncay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Türkiye'de modern bir FUTBOL OYNANIYOR İsrail basını G.Saray't övüyor.Aflaccabi ile yapılattık basket maçı tehir edildi Baskette iki Millî maç oynayacağız MİLLİYET Ekibinden ORHAN TÜREL,TEL AVİV'den B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • fewi"'".ı-sök» IB Beşiktaş pazar günü Istanbulspor ile yapacağı milli lig maçı İçin dün ikinci çalışmasını yapmıştır.Resimde Sandro Pupponun nezaretinde ısınma turu yapan 6 Beşiktaşlı futbolcu görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • F.Bahçe gelecek hafta Kızılbayrak'la İstanbul veya Bükreş'te oynamak İstiyor önümüzdeki hafta milli lig maçı olmayan Fenerbahçe kulübü Balkan İkincileri Turnuasındaki ikinci karşılaşmasını Romanya'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • YALÇIN GRANİT DÂRÜSŞAFAKA'ya ANTRENÖR OLDU Darüşşafaka basketbol takımını Türkiye şampiyonasına Yalçın Granit,Osman Kermen ve Atillâ Erten,den müteşekkil teknik komite haztrlıyacaktır.Türkiye birincil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Kaçırılan Büyük Fırsat Orhan TÜREL GALATASARAY,israildeki revana maçında yenildi ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Kupasından elendi Kaybeden,Galatasaraydan ziyade Türk basketbolüdür.Fırsat,Türk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Mahallî lig takımları da Pazar için hazırlandılar Bu hafta Mithatpaşa ve Şeref Stadında yapılacak mahalli lig maçları İçin dün Yesildirek,Taksim,Beylerbeyi,Adalet ve Beyoğluspor takımları muhtelif sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1961
  • Eskrimde ANKARA birinci oldu Kskisehirde yapılan Flöre ve Epe T-rkiye birinciliklerini Ankara tak ı kazanmıştır.Ahnan teknik net.r şöyledir:ri^öRE:1 Aydın Ergun Ank.2 Tacettin özısık Ank.Sabahattin Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor