Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • "Boyar şerefini kurtarmak isliyor,dedi Dîvân Başsavcısı sakıt reisicumhurun hakikatlerin bir kısmını söylemek yolunu tuttuğunu söyledi METİN DOĞANALP YÜKSEK Adalet Divanı Başsavcısı Egesel dün Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Kurumlar Vergisi iki TAKSİTTE ALINIYOR ANKARA,AA.Kurumlar Vergisi kanununa tâbi şirketler,1960 yılı kazançlarından alınacak Kurumlar Vergisini iki takstte ödeyeceklerdir.Bu hususta bütçeye eklenen 25.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • ass?aaa BULUŞUYORLAR t'niversitc'den 147 öğretim iivesini uzaklaştıranlar 14' 1erdi.Bir gün geldi 14'ler de iktidardan uzaklaştırıldı ve ılış vazifelere tâyin edildi Şimdi öğreniyoruz Kİ H7' ler de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • IA.1» 1 If AD AM Alil İC I niinDAini Yunan Başbakanı Karamanlis ile EVAIfAmAllUd LUNUKA UA lngiHz Başbakanı Macmillan arasındaki görüşmeler dün akşam sona ermiş,temasların «memnuniyet verici» olduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Aşkm,"seçim tarihi belli değil,dedi Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Askın,Seçimlerin tarihi hakkında şimdiden kat'î birşey söylenemez» demiscir.Aşkın,Seçim kanunu ve Anayasanın tamamlanmasından sonra Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Kahire'deki Belçika Elçiliği ateşe verildi Amerikan Elçiliğinde de yangın çıkarüdı.Kongo işi görüşülürken dinleyiciler B.M'de nümayiş yaptüar DIŞ HABERLER SERVİSİ Lumumba'nın katli Kongo hâdiselerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • KİTAP kampanyası Çankırı'nın Kırovacık köyü okulu bir odadır.5 sınıf ayni odada gruplar halinde çalışır.Resimde Yd.Sb.öğretmen T.Baykal ve öğrencileri görülüyor.İlk hedef:100.000 1/itap Kampanyası» na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Apartman Daireleri ve çeşitli ioigun para ikramiyeleri 60.000 TL &wm KIYMETİNDE TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • [MİLLİYETİ fîllMEÇ TUTULDU Güne5 tutulması dün öğleden önce şehrimizde de ULUM görülmüştür.Tutulma Avrupa'da ilk defa televizyonda seyredilmiştir.Bulutların üzerinden uçan uçaklar güneş tutulmasını fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Er,çavuş ve onbaşıların harçlıkları arttırılıyor Karma Komisyonda kabul edilen tasarı yarın mecliste görüşülecek.Harçlıklar 40-10 lira arasında ANKARA,HUSUSÎ ER ve Erbaş harçlıklarını arttıran kanun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Ramazanda top atılacak Ramazanda iftar ve imsah vakitleri Haseki Camii minaresinden ve Beyazıt yangın kulesinden verilecek İşaretle ilân edilecektir Bu işaretlere uyularak şehrin muhtelif semtlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Birleşen iki yeni parti dün tekrar ayrıldılar ANKARA,HUSUSÎ Pazartesi birleşen «Adalet partisi» ile «Memleketçi parti» iki gün sonra ayrılmışlardır.Ayrılmağa sebeb parti genel idare kurulu tesbitinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • SORUŞTURMA KURULU 60 DOSYAYI İSTANBUL SAVCILIĞINA ŞEVKETTİ Yülfsek Soruşturma Kurulu,son tahkikatın açılması için 60 kadar dosyayı şehrimiz Savcılığına göndermiştir.Dosyalar arasında,4 iş adamının 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • TEK KURTULAN OLMADI [RADYO-FOTO A.P.Brüksel hava alanı yakınında düşüp infilâk eden Boeing uçağının 72 yolcusundan hiçbiri kurtulamamıştır.Resimde uçağın enkazı arasındaki cesetler ve yancını söndürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Memurlara yapılacak zammı karşılamak için bütçe tasarısına 360 milyon tahsisat kondu ANKARA,HUSUSÎ Bütçenin Meclisteki müzakeresine Cumartesi günü Maliye Bakanı Kemal Kurdasın konuşması ile başlanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1961
  • Cu rr ir ıtay ve Danıştay B ısı seçilecek Münhal Bakanlıklara en fazla 15 gün içinde tâyin yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Millet Meclisi seçimleri sırasında,Başbakan seçim süresince vazife görecek bir koalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Kofte+t Kongo:Ölüm Darbesi GEÇEN haftanın sonunda,P.Lumumba'nın Katangadaki hapishaneden kaçtığı haberi verildiği zaman,sabık Kongo Başbakanının öldürüldüğü hakkında söylentiler dc'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • OTOMOBİL SATIŞ GALERİSİ Otomobil alım ve satımı için yarın hizmetinize giriyor.Adres:Sirkeci Florya sahil yolu Cankurtaran Mobil Servis istasyonu yanında Tel:22 37 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 16 Şubat Perşembeden itibaren G.Rossini nin SEVİL BERBERİ Opera Komik)Orkestra Şefi:Sahneye Koyan:SERGİO MASSARON AYDIN GÜN 16 Şubat Gala gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • ARSA ARANIYOR Pendik ile Büyükçekmece arasında veya Zonguldak Ereklisinde kurulacak sınaî bir tesis için,deniz kenarında,yol ve demiryolu İrtibatı bulunan 50.000 ile 100.000 metrekare arsa için mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • istanbul Ticaret Borsasından DAKTİLO ALINACAKTIR 27/Şubat/1961 Pazartesi günü saat 14 de yapılacak müsabaka imtihanı ile bir daktilo alınacaktır.Talipler Umumî Kâtipliğe müracaat ederek şartlan öğrene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM 25;DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Bn yük yelkenlilerden;Din âlimlerine denirdi.2 Tersi zalim;Sık ve kalın.3 Bir deniz.4 Tersi ısmarlanan şeye verilen peşin para.5 Tersi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • Yukarki şekilde insan aldanarak a ve b çizgilerini ayrı uzunlukta zannedebilir.Aynı görüş hatasına her tableti ASPİRİN sanarak da düşülebilir.Aldanmamak için ASPİRİN tabletlerindeki alâmeti farika unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • OĞLAK BURCU VJ [22 Aralık 20 Ocak} Bir tereddüdün zararını göreceksiniz.Daha sür'aile karar vermeye ve tatbik etmeye çalışınız.YENGEÇ BURCU t m [22 Haziran 23 Temmuz] Her şeyi arzularınıza uydurmak İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • TEŞEKKÜR ı Edirne sakinlerinden ve rücearlanndan.mandıracı EŞREF TANYER'in 10/2/1961 Cuma gecesi fini vefatı dolayıslyle cenaze merasiminde bulunan,telgraf ve telefonla ve bizzat gelerek acımıza İştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • {TEŞEKKÜR Tam bir ehliyetle yaptığı yüzü mütecaviz akciğer ameliyatlarına bir yenisini ilâve ederek bana sıhhatimi kazandıran Deniz Hastahanesi Operatörü Op.Dr.Yarbay CEMİL AKSOY'a minnet nişlerimle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • VEFAT Zühtü Şenkayaların kayınbiraderi Behiye Sankayaların,Bedia,Mustafa tren'in kardeşi,HÜSEYİN MANSUR İREN'in vefatını akraba ve dostlara teessürle bildirir Cenazesi bıiffiinkü öğle namazını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • MÜTECAVİZ BtR ASKER KAÇAĞI YAKALANMADI Asker kaçanı Rahmi Keleş ile arkadaşı İmam Şerıgi'ıl,Dolapdere'de Hablbe Erozan adında bir kadını bıçak tehdidiyle soymak istemişlerdir.Hablbe'den 200 lira istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • MÜBAREK RAMAZAN-I ŞERİF lfi Şubat 1961 Perşembe günü Ramazan-ı Şerif arifesi ve Cuma gecesi Teravih namazının ilki.İt Şubat 1961 ve 1 Ramazan 1380 Cuma günü de Ramazanın İlki olduğu muhterem halkımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • RAMAZÂNDA LOKANTALAR İMSAKE KADAR AÇIK KALACAK Ramazan müddetince sehrlmlzdekl aşçı,lokanta,kahvehane,pastacı ve muhallebici gibi dükkânlar,imsak saatine kadar açık kalabileceklerdir.Belediye Encümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • Mendil kampanyasında 47 bin lira toplandı İnşası yarım kalan Kızılay Şişli Dispanserinin tamamlanması için açılan mendil kampanyasıyle ilgili olarak üç büyük kulüp taraftarları arasında bajlıyarı yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • HANIMLARA HANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİDE İYALNİZTÜRK EKSPRESBANKOA Şubat sonuna kadar hesap açtırınız TÜRK EKSPRES Tffn BANK V^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:KANAAT ve İNKILÂP KİTABEVLERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • rHinHIIMI1ini|l1llHnMniIIIIMIMUIMHnMMIM!MMII11Mllinninil|IIIHIinilIIIMIIll|ltin!j İstakozların hayatı I X5 kayıtsızlık,bütün dünyaya buğulu btr r^cam arkasından bakış,sık sık yerinmek ial teyen bir vü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • İNGİLİZ TANKERİNİN ARIZASI GİDERİLDİ Kilyos açıklarında makinelerindekl arıza yüzünden bekliyen İngiliz tankeri kendi vasıtaları İle arızasını gidererek dün sabah saat 9.10 da Köstenceye müteveccihen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • «ORDU» VAPURU HACI TAŞIYACAK Denizcilik Bankasının Ordu vapuru Dakar İle Cidde arasında hacı taşımak üzere bir firma tarafından kiralanmıştır.Hacı nakliyatı Mayii ayı İçerisinde yapılacaktır.Seksen gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • ÜC KİŞİLİK YANKESİCİ ŞEBEKESİ YAKALANDI Üç kişilik bir yankesici şebekesi yakalanmıştır.12 yaşında Necdet Dönmez,12 yadında Suat Kara ve 18 yaşında Tuncer Yılmaz'dan müteşekkil şebeke son olarak Sahpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • Ş?3S3?İ555 mzmm tagrn İtakter ve Ttmtıiuv Çocuklar,Hamileler Tablet yatmakta güçlük çekenler fci» C"ıf0S Ecz* depolarına tevzi edildi. 2S CWs et. M i lıkırlıl «j M«t lOl Ot Ihsid ItMl ıwı-'it Dr.İHSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Hint Mezarı Debra 2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Kadın ve Kuklası Brigitte Bardot Renkli Fransızca.3.haf-Paget Renkli lngta)İNCİ Tel:48 45 »5)Kolsuz Bebek Nuray Uslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1961
  • İSTANBUL r 7.27 Açılış ve program 730 İki marş 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği ğ 8.00 Haberler ve hava durumu I 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabın-dan 9.00 Küçük konser 9.20 Türküler 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Türk işçisi Almanya'da FAKAT.Oradaki iş ve hayal şartlarını bilmeden,büyük ümitlerle gidenler karşılaştıkları güçlükler ve bu arada lisan bilmeme yüzünden sonradan hayal kırıklığına uğruyorlar BATI Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Çanakkale dâvası için bugün karar verilecek topkapı olaylarına ait dâvanın bugünkü duruşmasında da sanıklar müdafaa yapacaklar Yassıadada bugün «Çanakkale İskele ve Geyikli 31.Km.olayları» dâvası fle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • iki çocuk ailelerinden alınıp ıslahhaneye teslim edildi İZMİR,HUSUSİ Mahkeme kararı ile iki çocuk ailelerinden alınarak Islahhaneye gönderilmistir.Besim ve Ali Rıza Gürman adındaki çocukların anneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Âyin yapan 39 kişi yakalandı MANİSA,HUSUSÎ Gördes kazası Erenler köyünde Hüseyin Aldur'un evinde âyin yapan 39 kişi yakalanmıştır.Kadınlı erkekli âyincllerden 9 u tevkii edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • ELEMAN ARANIYOR İSTANBUL'DA mâruf bir İLÂÇ FABRİKASI askerlikle ilişiği olmıyan,FRANSIZCA veya ALMANCA lisanlarından birine bihakkın vâkıf 1 PROPAGANDA ŞEF MUAVİNLİĞİNİ deruhte edip ilmi yazı,tercümel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • 960 MODEL OPEL KARAVAN Pencere camı lâstikleri ve ni kelâjları komple satılık Tel:49 32 29 Oto Soley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Almanya'da Türkoloji kursları açılacak BONN,AA.Türk Alman Daimî Karma Komisyonu iki memleket arasındaki kültürel münasebetlerin geliştirilmesi hakkında bâzı kararlar almıştır.Bu arada Almanyada Türkol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • TİCARETİN YOLtARI Tafsilâtlı broşürümüzü acele İsteyiniz P.K.92 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • 1961 YILINDA Apartman Daireleri ARSALAR ve Para İkramiyeleri CEM'AN 2.150.000 TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI "fETTAWW.FEmH lEVAPVER/FrrrA^AH.MEVDAMClKTN SİVASTOPOL OHÜIİ DE Vttfol&E-MİLFR'î CAIA« K0$fi»4 8W* DÖ TAMAM 6ÖILER.Î ÖNÜM-DE YOK Ölü-VÜUR.MERFlE filîîî 0Ü F£]TAh!TAWM TAHTAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Muhasebe Usulleri Araştırma Analisti Aranıyor İstanbulda büyük bir ecnebi şirket muhtelif muhasebe kollarında en azından on senelik tecrübesi bulunan ve yaşı 35-45 arasında olan bir muhasebeciyi Üst k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERİN DİKKATİNE 6.Kota Tahsisli ithâl malları)listesinin 221 sıra numarasında kayıtlı «Hususî Sektör Sanayiin âcil ihtiyaçları için» konmuş bulunan 500.000 dolarlık tahsisin tevzi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden Paşabahçe Fabrikamız için:10 Tornacı ve 10 Makinist alınacaktır.San'at Enstitüsü mezunları ve askerliğini yapmış olanlar tercih olunur.Yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • M vp BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN Sic Leuaci tav$an tuzaği SSti w N C İTİ Ad I •The RaM,it Tn,p* Ernest Borgnine June Blair İLÂVE Her aksam 21 de İLHAM GENCEft İdarelinde lenfin «SHOW» programı Tel.47 7T 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • KULÜPLER KIZILAY İLE EL ELE NACİ,CAN,NECMt,ŞENOL,TURGAY,METİN.KADIM GÜVEN SUAT 8 Mart Çarşamba günü 22 Şubat Çarjamba 1 Mart Çarşamba günü Necml Rıza'da günü C.K.M.de Galatasaray Sevll'de Yarım kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • EGE ÜNİVERSİTESİNDE BOYKOT BİTİYOR İZMİR,HUSUSÎ 9 günden beri derslere glrmiyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin boykotu bugün sona erecektir,öğrenciler,haklarının kanuni teminat altına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Kruşçev Moskovadaki elçimizi kabul etti MOSKOVA,A.P Sovyet Başbakanı Krugçev,Türk Büyük Elçisi Fahri Korutürk'ü kabul etmiştir.Görüşmede Dış İşleri Bakan vekili A.Sobolev de hazır bulunmuştur.Haberi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Büyük kısmı Kötü kaliteli Tekel mubayaa heyeti bugün İzmir'e gidiyor.İZMİR,HUSUSÎ Ege ekld tütün piyasasının 20 Şubat Pazartesi günü açılması sebebiyle Tekel Bakanı Fethi Aşkın yarın şehrimizde beklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • [KEYSTONE] Monique Berger adlı bu Alman yıldızı film dünyasında yeni bir bomba olmak üzeredir.«Yeni Ava Gardner» diye tanınan genç yıldız halen Roma'da film çevirmektedir.Yeşil gözlü yıldızın bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • ir Lübnan Şilebi Gelibolu'da oturan italyan gemisini kurtarmıya giden Başarı tankeri de batma tehlikesj geçirdi Lübnan bandralı 3885 tonluk «Kuti» şilebi Boğaz mania ağlarına Geç vakte kadar ağlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • 47 No.lu KOTADAN Lisansı olanlar Tel:22 98 28 e müracaatları menfaatleridir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • NUHUN MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI programı Bu aksam saat 18,45 te ANKARA RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 T.L.KA2ANP1RABİI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Bugün suareden itibaren LÂLE SİNEMASINDA ÇÖMLEKÇINİH KIZI GÖNÜL BAYHAN HÜMAŞAH HİÇAN ATALAY ÖZÇAKIR Reji KEMAL KAN I ATEŞ FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • Mm [A.P.J Karısının katlini tertiplemekle İtham edilen Giovanni Fenaroll adında bir ltalyanın muhakemesine Roma'da başlanmıştır.Fenaroll 1958 de bir iş seyahati İçin Milano'da İken karı» Roma'dakl evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1961
  • BELEDİYE VERGİLERİN arttırılmasını istiyor istanbul Belediyesinin hazırladığı ve temsilcilere dağıtılan raporda istanbulluların ödediği 80 lira verginin ihtiyacı karalamadığı ifade olundu ANKARA,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • CİCİ CAN VAN G/AMiMA ı BÜ^AVA ^OVİLA^ İRFAN ORDUSUVSA 71 BlZ D& İMAN OROÜSÜVÜZ "J »VıKt HZ.^U ŞU2ÜUFİKAR1 BURA\u.ÛOTMÜ^l 6AKU4!eiR\LER»"GELîVOR» 1 öSSENCİUHt*!n^y W^S!N,c?&P2eMCİL-E^iM omlar ö&iretmeî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • ÇEK şu Bosucu ŞİVESİNDE El_ŞAAAPİVONİUUĞU ÇOhC GÖRE,f~7 KOL.AVcA EL.E ÇEKSİN» j SktT GEÇİRECEKSİN-BAK.y 1TO n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • IliliillWIiill 3;w £k HENÜZ.Bli^EV SÖVi_İVE/V\EAA RÖNTGENDE,MEP I MiNl'N BEL EML" Sl'NE ÇOK Y&KıN BIK.VERE ÇAP 1_AMDIĞI CO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • WMwmffiMi Copyright opera mündi KFSı BuNJUN TEK MAMASI PANÇO WEEıFL.ERİM ELİNE DÜŞTÜ T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • e eWAM HATÇE TEV ZENIİM CAMINI Klt^A.CAK.wATCF NEKEY2 TEVZE,t DÜŞTÜ VEuf?OKUWd I SÛVI_E De VEGTİIÇ.I VEREVfww MİSİMİ.û vmkzm^^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • OTOMOBİL ve KAMYON LÂSTİKLERİ Yük ve yol ne olursa olsun,size vakit ve para kazandırır T.T.A.S İSTANBUL OTOMOBİL TİCARETİ T.A.Ş a*kara LÂSTİKTE BİRİNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • İLAN TARİFESİ pazar günleri 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • Milliyet ^Çjj H" Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına yi.Sahibi:ercümENT KARACAN Umumî Neğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'ER Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • RUMÎ me Şubat 3 VAKİT VASATİ EZANİ Günej 6.55 1.12 öğle 12.28 6.45 İkindi 15.23 9.39 Akşam 17.43 12.00 Yatsı 19.14 1.32 İmsak 5.15 11.33 HİCRÎ 1380 Şaban 30 Perşembe 16 ŞUBAT 19 6 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Ses lkarmadl.Bakışları bulanıktı.Onu elimden kaybederim korkusuyla yalvardım:Kuzum hana itimat edin.Aksini iddia edemezsiniz.Doğru,ama hiç âdetim değilken sual soraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • H Milli Eğitim Bakanlığı Basma Yarı ve Resimleri S Derleme Müdürlüğünün 31 Aralık 1960 tarihli istatisj=tiğine göre,İstanbul'da 638 gazete ve dergi çıkmak-tadır.Bunlardan 184'ü gazete,454'ü dergidir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1961
  • i i fngîfferede yargılanan 5 casus naşı/yakalandı?iki kadının dahil bulunduğu şebeke,bir evi karargâh olarak ı kullanıp mühim askerî sırları radyo ile Moskova'ya veriyordu SON yılların en büyük casusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • J BAĞIŞ LİSTESİ t Baştaraft Birincide If Leman Karara 156 I Sakarya Kâğıt Kırtasiye Evi 800 Zafer Tosunlar 50 p Yıldır.L'zunsoy 12 Tamer Coşkun 13 Çetin Atakurt 108 Yılmaz Yıldırım 2 1 Hülya Acer 116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Er,çavuş ve onbaşıların harçlıkları arttırılıyor t Baştarajı Birincide KADAR MÜFREZELERİ,ANTRAK POSTALARINDA GÖREVLİ:Çavuj:40 Lira Onbaşı:20 Er:15 HUDUT BİRLİKLERİ ER VE ERBAŞLARI:Çavuş-40 Lira Onbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • TURİSTİK ve TURİZME HADİM MÜESSESELERİN Nazarı Dikkatine 1 Basın Yaym ve Turizm Bakanlığının emirleriyle,1959 senesi 3 üncü Kotadan,Şirketimize yapılan tahsisle Çekoslovakyadan ithal edilmekte bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • ithal malı MENDİL Ayarında Çekoslovak desenleri)imâl edilmiştir.Sultanhamam Rızapasa caddesi No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • ALÂKA KESME Kardeşim olup uzun müddetten beri yanımızdan ayrılmış bulunan Viron Yuanıdi'nin borç,alacak ve ticari münasebetleri ile hiçbir alâkamız olmadığını İlân ederiz.Aristo Yuanidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Bay veya Bayan Tezgâhtar aranıyor Hazır manto satışı için Turkçesi kuvvetli Bay ve Bayan tezgâhtar tatmin edici şartlarla alınacaktır.Müracaat:Sultanhamam Arslanlı Mağazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • KOTA S Sıra 131-169-199-161-166 Bildirisi olan ithalâtçıların 229310 Telefona müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • KELİMESİ 300 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON t27 42 10 SATILIK EMLÂK 170.000 lira bedeli» Taksimde kıymetli arsa 21/2/1961 günü İcraca satışa çıkarılmıştır.Mür:44 23 59.İZALEİŞUYU Dolayısıyle Ankaranın ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPOR TOTO)1 Spor Toto nizamnamesinin 50 maddesi gereğince 21 ve 22 haftalara ait itirazların başlama ve bitiş tarihleri aşağıda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • KOTA 199 dan lisansları olanların 27 39 10 a telefon etmeleri menfaatleri İcabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Ruslar,Küba'da füze rampaları kurmuş NEWYOBK,AA.Küba'nın Washington askerî ataşesi iken gecen ocak ayında Amerika'ya sığınan yüzbaşı Angel Saavedra,New-York,ta yapılan bir basın toplantısında Kûbnda ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • SEBZE VE MEYVA istasyonu kuruluyor ANKARA,A,A.Bursa ve havalisinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin istihsallerinden pazara şevklerine kadar geçirdikleri safhalardaki müşkülleri halletmek için Gemlik'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • ARAPLAR RAMAZAN'A BİR GÜN ÖNCE GİRDİ KAHİRE,RADYO Butun Arap memleketlerinde Ramazan bugün başlamıştır.Mısır,Suriye,Irak,Ürdün ve diğer arap memleketlerinde hallf dün gece sahura kalian ve oruca başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Kâmuran Görgün beraat etti Kalender mahallesine elektrik vermek üzere İnşa olunan muhavvile merkezinden dolayı,görevlerini suiistimalden 3.Toplu Asliye Ceza Mahkemesine verilen İ.E.T.T.eski U.Müdürü K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • KAHİRE'DEKİ BELÇİKA ELÇİLİĞİ ATEŞE VERİLDİ t Baştarafı Birincide bağıran kadınlı erkekli nümayişçiler,salon dışı edilmiş,galeride yalnız basın mensupları kaldıktan sonra müzakereye devam edllmigtir.Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • İRANLI ÖĞRENCİLER POLİSLERE SU SIKTI kahire,radyo İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencileri dün de nümayiş yapmışlardıröğrenciler iki haftadanberi kapalı bulunan Üniversitenin açılmasını seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Şiir ve halı meraklısı bir hırsız aranıyor Soyduğu evlere bıraktığı şiirlerde hırsız polise başvurulmamasını tavsiye ediyor GAZİANTEP,HUSUSÎ Zabıta sür ve halı meraklısı bir hırsızı aramaktadır.Girdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • ÜC MACAR HOCA GELMEK İSTİYOR Başîaraft Altıncıda.«enelerdenberi Türk fııtbolurıdakl gelişmeyi tAklp ettiğini bildirmiş ve Fenerbahçeyl çalıştırmak arzusunda olduğunu açıklamıştır.MOLNAR ÇAN'I SORDU İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • DEV YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ 73 KİŞİ ÖLDÜ t Baştarajı Birincide layısiyle,Pragdaki müsabakalar tehir edilmiştir.Kazarın neden vukubu'duğu henüz bilinmemektedir.Pilot,iııiçe hazırlanmadan evvel hava alanına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Bütçenin Mecliste görüşülmesi başlıyor t Bastarajx Birincide tlâv# yapılmasını istemişlerdir.Fakat bu teklif kabul m em iştir.Kanser1 Kurumuna ayrılan 250 btn liralık tahsisat 50i bin liraya çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • CUMHURREİSİ YEDİ YILDA BİR SEÇİLECEK Baştaralı Birincide çektir.Bu Meclislerin başkanları hirer dönem sureyle seçilecektir.Başkanlık divanları.Meclislerdeki parti gruplarının gösterecekleri adaylar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • İRAN BAŞBAKANI RUSYAYA GİDİYOR TAHRAN,RADYO tran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 4ün,Başbakan Cafer Şerif İmamînin Ru*yaya resmî bir zlvaret yapacağını ve Kruşçev ile görüşeceğini bildirmiştir.Ziyaret tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Bir Başkonsolos gelinin!Amerikalı öğretmen ile zina halinde yakalattı tZMıR,HUSUSÎ Cehrimizde bir Başkonsolos,gelinini bir Amerikalı öğretmenle zina halinde yakalatmıştır.Oğlu Belçlkada seyahatte bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • YAHU II f KAÇARININ DURUŞMASI RASUYfJR KUDÜS,A/P.RADYO Milyonlarca yahudiyl öldürmekle suçlandırılan Adolf Eichman'ın duruşmasına 12 Nisan tarihinde başlanacağı 7.an nedilmektedlr.Daha önce başlaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Egesel "Bayar şerefini kurtarmak istiyor,dedi t Baştarajı Birincide dimi Egesel,bu konudaki sözlerin)»Byle tamamlamıştır:«Caryl Chessman da suçsuz olduğunu İddia ernü«tî.Chessman'a adaletin sarsılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Dumlupınar âbidesi için iki yer teklif ediliyor UŞAK.HUSUSÎ İstiklâl Harbimizi sembolleştirecek ol*n Dumlupınar âbidesinin inşası konutunda anlaşmazlık çıkmıştır.Abideyi kurmak için biri Afyonda diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Tekel memurları bir esrar imalâthanesini bastılar BURSA,HUSUSÎ Tekel takip memurları,Gökçesu köyünde bir esrar İmalâthanesi basmışlardır.Memurlar Mehmet Altuğ'un »vine baskın yaparak bahçede iki çuval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • Kitap alan Yedek Sb.öğretmenler Selâhattin Güngör Edirne Hacıköy)Kadri özkıvanç Mardin Mazıdağ)Hüseyin Terzi Konya Gökçekuyu)Sinan Uzunkaya Bitlis Akçıra)Bertan Atsüzen Mardin Büyükdere)Galip Okutan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • BİR İTALYAN FİRMASI ÇÖPLERE TALİP OLDU Bir İtalyan firması Belediyeye müracaat ederek şehrin çöplerini değerlendirmek üzere teklifte bulunmuştur.Firma teklifle birlikte çöplerin değerlendirilmesiyle I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • YASAK BÖLGEYE GİREN GEMİ YAKALANDI Armatörlerden Ziya Sünmez'e ait 730 tonluk «Emel» şilebi,evvelki gece saat 22 de Yassıada civarında,evvelce ilân edilen yasak bölgeye girdiği için yakalanmıştır.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1961
  • İzmir'de fazla fiatla mal satan yerler kapatılacak 150 liraya kadın ve erkek ayakkabısı satan müesseselere Belediye ihtarda bulundu İZMİR,HUSUSÎ Vali ve Belediye Reisi Burhanettin Uluç,elbise,kumaş,ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1961
  • Dün gece Yafa'dak/basketbol maçında Hapoel'e 54-39 yenilen GALATASARAY KUPADAN Sarı-kırmızılı futbol fakımı ise dün,Dünya Kupasına hazırlanan İsrail kadrosu ile 0-0 berabere kaldı Tel-Aviv'de 15 bin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • UçMacar Hâlen İsrailde bulunan Gyula Nandy,Kolmar ve Molnar Türkiye'de antrenörlük yapmak arzusunda ORHAN TÜREL,TEL A V İ V d e n bildiriyor İsrail'de bulunan Macar millî takımının eski antrenörü Gyul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • MİLLÎ KADRO I VE GENÇLİK Türk milli futbol takımının E gençleştirilmesi lüzıtmundan balı-E sedildiğini,sık sık duyuyor,E okuyoruz.Dünya yüzündeki bütün milli 8 futbol takımlarının,cihan ef-E kârından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • Takımlar Millî lige Hazırlanıyor Milli ligin yirmidördüncü hafta maçına hazırlanan Fenerbahçe,Beşiktaş,Beykoz,İstanbulspor,Feriköy,Kasımpaşa ve Vefa takımları bugün haftanın ikinci antrenmanını yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • ALFREDO Dİ STEFANO Real Madrid'di-400 maç Real Madridm meşhur ası Di Stefano geçenlerde kendisi ve takımı için çok gerefli bir rekor kırmıştır.San Sebastian takımına karşı Real Madtfidin yaptığı bu li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • Toto'da 13 bilen 700 lira alacak ANKARA,HUSUSİ 23 üncü hafta spor toto biletlerinin İlk değerlendirmesi dün de bitirilememiştir.Spor-Toto müdürünün ifadesine göre kazançlı bilet sayısı 250 bin civarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • Fenerbahçede Reis namzedi.Kadıköy grubu,Mehmet Reşat'ı Cihat Arman,Alaeddin Baydar ve idare heyeti listesine almaya karar verdi Fenerbahçe kulübünün pazar günü yapılacak fevkalâde kongresine hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • G.Saray'ı uzgar Çökertti San Kırmızılılar Hapoelin zone defansını aşamadılar.Devre 25-17 sona erdi.SAHA:Yafa Açıkhava Sahası SEYİRCİ:3.000 HAKEMLER:Pandozopulos Yunan irk)Beloseviç Yugoslav GALATASARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • Dertlerini anlattılar İstanbul Mahalli lig temsilcileri dün Vali Muavini Fikret Aslan'ı ziyaret etmiş ve kendisiyle muhtelif mevzular üzerinde bir görüşme yapmışlardır.Yukarıdaki resimde,mahallî lig k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • Genç millî 22 namzet ANKARA,HUSUSÎ Martta İspanyada yapılacak Dünya genç takımlar şampiyonasına iştirak ede cek olan Genç Millî takım için Federasyon azaları tarafından 22 isim tesbit edilmiştir.Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • G.SARAY,İZMİR MAÇLARINDAN ÇEKİNİYOR Dün Tel-Avlv'de İsrail millî takım namzed'.erlyle ilk maçlarını oynayan Galatasaray'lı futbolcular seyahat dd nüsünde İzmir'de İzmirspor ve Altınordu ile yapacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • KIZILBAYRAK AEK'i YENDi:4-2 ATINA,HUSUSÎ '""lerbahçe kulübü tarafından ter-'¦nen Balkan ikincileri tumuası-'kinci karşılaşması dün Atlnada nya ikincisi Kızılbayrak ile,nlstan ikincisi AEK arasında ¦nm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • ingiltere i!e 1963'de milli maç yapacağız lngiltert Futbol Federsyonu,1963 yılı için Futbol Federasyonunun yaptığı maç teklifini kabul etmiştir.Federasyon dün yaptığı toplantıda,ızmird" PTT nin oynadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1961
  • BASIN KUPASI 22 ŞUBATTA YAPILIYOR Boks Ajanlığı tarafından tertiplenen basın kupası boks müsabakalarının ikincisi 22 Şubat Çarşamba akşamı Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Karşılaşmalara,Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor