Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • ÇOCUKLARINIZA OKUTACAĞINIZ EN GÜZEL KİTAP MUSTAFA ATATÜRK'ün ROMANI Yazan:RAKIM ÇALAPALA Eşsiz kahraman Atatürk'ün hayatını hakiki anektotlarla anlatan en güzel çocuk kitabı.Millî Eğitim Bakanlığınca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • as» aaa SEN DE Mİ Sevdiğimiz Tahtakılıç,Yedek Subay öğretmenlerin dert leri konusunda bir açıklama yaparken,kendisinden hiç de ümit etmediğimiz şekilde,gerçek kumaşını kenj'-ından göstererek şöyle dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • Lumumba Öldürüldü Eski Kongo Başbakanım öldürenlere mükâfat verileceği açıklandı DIŞ HABERLER SERVİSİ Kongo'nun bağımsızlığa kavuştuğu Haziran ayından beri bütün gözleri üzerinde toplamış olan eski Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • Yedek Subay Öğretmenler Tartışmalara Sebep oldu Ahmet Tahtakılıc,Yedek Subay öğretmenlere elbise ve tayın bedeli verilemeyeceğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ YEDEK Subay öğretmenlere elbise ve tayın bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • KİTAP kampanyası MİLLİYE TI Milliyet Kitap kampanyasından kitapları almak için dün matbaamıza 250 Yedek Subay öğretmen müracaat etmiştir.Bunlardan 169 una kitapları verilmiştir.Resimde kitaplar nı ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • 12 Kayseri sanığı için idam istendi îdamı istenenler arasında,Bayar,Menderes,Kınık,Gündeş ve Kavuncu da var.Savcı Apaydının ise beraatını talepetti VASFİYE ÖZKOÇAK BİLDİRİYOR IHIIMIII IIMIMmilllllllll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • M«"j!ijs:«WAUAfi [ORDU FİLM MERKEZİ1 If A fl VÂÇI Viik*ek Adalet Divanı'nda dün Kayseri dâvasına devam edilmiştir.Divana üyelerden A ¦VMIdLIıl UM W HOI dullah Üner başkanlık etmiştir.Resimde tanık P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • Amerika'nın yeni Ankara Büyük Elçisi ANKARA,HUSUSÎ Birleşik Amerikanın Ankara Büyük Elçiliğine Raymond Harenin tâyin edileceği anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • Jeepini Krater Gölüne sürerek intihar etti KONYA,HUSUSÎ Kadınhanda Fikret Bal adında bir genç jeepLni Krater gölüne atarak intihar etmiştir.Kayınpederinin kendisine «sarhoş» diye hitap etmesine sinirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • GREV KANUNU İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM ANKARA.HUSTTSÎ Bütçe Komisyonu dün Çalışma Bakanlığı bütçesini de kabul etmiştir.Çalışma Bakanı Ahmet Tahtakıhç komisyonda su açıklamaları yapmıştır:nGrev hakkı kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • Ordudan Kara kazan Kalkıyor Er kıyafetleri de kumaş kalitesi ve şekil bakımından değiştiriliyor ANKARA,HUSUSÎ Ordudan bu yıl içinde «kara kazan» kalkacaktır.Kara kazanın yerini mazotlu mutfaklar alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • DUN 7 daha istanbul'daki sendika liderleri işçi partisini teşkil etti.Ekrem Alican da nihayet müracaatta bulundu Memleketçi Parti de Adalet Partisine iltihak etti BEŞİ İstanbul'da,ikisi de Ankara'da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • 10 YILDA MESKEN maliyeti 4-5 misli arttı Türk İnşaat Mühendisleri Birliği yıllık toplantısında sabıklar devrindeki fiat artmalarının vatandaşı meskensiz buraktığı söylenmiştir.Mühendis frisan Aletop «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • MEMURLARA ZAM KOMİSYONDA KABUL EDİLDJ ANKARA,HUSUSÎ Memur maaşlarına 35,emekli,dul ve yetim aylıklarına da 25 nisbetinde zam yapılmasına dair tasarının tümü karma komisyonun dün geceki toplantısında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1961
  • Sanayi Bakam Şahap Kocatopçu'ya göre SEÇİMLER YAKIN Kocatopçu,bâzı Devlet fabrikalarının hisse senetleriyle halka devredilebileceğini söyledi [MİLLİYET] konuşurken.Bakan,ilk plânda Sümerbank'a ait iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • Yukarki şekilde insan aldanarak dörtkenin kenarlarını iğri zannedebilir.Aynı görüş hatasına her tableti ASPİRİN sanarak da düşülebilir.Aldanmamak için ASPİRİN tabletlerindeki alâmeti farika unutulmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • KUR'ANI KERİMİN TERCÜME ve TEFSİRİ TANRI BUYRUĞU ÖMER RIZA DOĞRUL 2 Bez cilt 50 lira AHMET HALİT KİTABEYİ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • BUĞDAY BANKASI iS6"1 Yıündâl YARIM MİLYON Tutarında 5 APARTMAN DAİRESİ ve ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELER?b Vadeli tier 73 liraya Vadesiz her IbO liraya Ayrı bir kur a numarası İlk çakillıa İştirak için Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • MUlHflIllH İSTANBUL 7.27 Açılı?ve program 730 iki marş 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği 1.00 Haberler ve hava dununu 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabından 9.00 Karışık sololar 9.20 Türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin kırgınlığı sizi çok düşündürecek.Gönlümü almak için çalışacaksınız.[22 Haziran-23 Temmuz] Yıldızlar ekonomi bakımından SİZİ dest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Q BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 10)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Çok sevilen kimse,şey yahut kazanması beklenen:Elektrikle bir birim.2 Bir hayvan hastalığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR SINÜSITTEN NASH KQRUMB1LIRS1NIZ?ŞU sinüsit tâbiri günlük hayatımızda yerli yeniz ne kadar çok sarfcdilir,değil mi?Birinin biraz burnunda akıntı olmasın,başı ağrımasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • TEŞEKKÜR Uzun yıllar zaman,zaman ızdırabmı duyduğum Minüsküs sa» katlığımı tam bir ehliyetle ameliyat ederek sağ ayağımı bana yeniden kazandıran ve tedavide de büyük bir İhtimam gösteren Ankara Tıp Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • TEŞEKKÜR 5 Şubat 1961 gimü Allanın rahmetine kavuşan aile reisimiz ALİ MUHAMMET BURHANETTİN'in cenaze merasiminde bizzat hazır bulunan camiye,evimize ve mağazamıza teşrifle şifahen mektup,telgraf,tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • MEVLİD Londra Uçak kazası kurbanlarından Gün er Türkmen'imizin 2.Şehadet günü münasebetiyle 16 Şubat Perşembe günü Şiall Camiinde öğle namazını müteakip temiz ruhuna ithafen mevlit kıraat edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • OCAK AYINDA 965 ÇİFT EVLENDİ Geçen ay içinde şehrimizde 965 çift evlenmiştir.En fazla nikâh Beyoğlu Evlendirme Memurluğunda kıyılmıştır.Burada evlenen çiftlerin sayısı 213 dür.Evlenme akitlerinden 386
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • Vapurlarda günde 1345 kaçak yolcu yakalanıyor I960 yılı içinde Şehir Hattı vapurlarının 484.271 yolcusuna,cezalı bilet kesilmiştir.Bunlardan 207.591 yolcu iskelede,276.680 yolcu da gemilerde cezaya uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • VEFAT Nevşehirli Damat ibrahim Paşa Ahfadından,Merhum Hacı Hilmi beyin oğlu,Bülent Nevşehirli Veziroğlu ve Gümrük komisyoncusu Fikret Nevşehirli Veziroğlunun Babaları Merhum Mazhar Oğan,merhum Mucip N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • 3 S Erenköy'de ve Bursa'da pqrt m a h D a i re I e r i «jy Bahcelievler'de Arsa «20 Yıl boyunca 1500 L i r aya k a ddr I Ay I ile G el i r Para 3 Öğ re n c i I ere Tahsil i I k r a m i y el e r i QQfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • ŞÜKRAN MOROĞLU İle AHMET GÖRÜR Nişanlandılar 5WU 11."2/961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • TEŞEKKÜR Ailemizin sevgili ve değerli uzvu HARUN ÎHCEKÂBA'nm vefatı dolayısiyle duyduğumuz derin acıyı sıcak alâka ve tesellileriyle tehvine koşan,bizzat,telefon,telgraf,mektup ve çelenk göndermek sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • AYAKKABI BOYACILARI İÇİN TARİFE ÇIKARnjDI Tek renkli aaykkabılar salonlarda 60,seyyar boyacılarda ise 35 kuruşa boyanacaktır.Ayakkabı boya salonlarında yeni tarife 35X55 santimlik bir kartona yazılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • 10 DAN FAZLA TELEFON KÖŞKÜ SOYULDU Şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen «Telefon Köşklerin nin soyulması artmıştır.Telefon Müdürü Fikret Çe-İtkoğlu bu konuda 3u izahatı vermiştir:Halka hizmet için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • 44 84 39)Marshall Thomp-1 SİNEMALAR İ J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Hint Mezarı Debra Paget Renkli ing.2.Hafta)KMEK Tel:44 84 39» Kadın ve Kuklası Brigitte Bardot Renkli Fransızca.2.hafta)Ota Tel:48 45 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • "Kış bahçeli,iki şehir hattı vapuru geliyor îngilterede inşa ettirilen «Kış Bahçeli» ve «Alinünyum tenteli» yeni gemilerden ikisi,bu ay sonunda memleketimize getirilecektir.«Kanlıca» ve Kuzguncuk»)isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1961
  • BİR İKİ TENKID ESKİ İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye'ye geldiği zaman bir sohbet sırasında Atatürk kendisine:Bizim Tahran sefir-i kebîrimizden mem.nun musunuz?diye sormuş.I Şah:Çok,demiş,yalnız galiba k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Asker Kundağ telefonu ilk defa gazetede gördü ve konuştu.Karşısındaki ses «Ben Kars valisiyim» deyince şaşırdı mükaleme bittikten sonra öğretmenine sevinçle «Ben Kars valisiyle konuştum» dedi.Halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • ZİRAAT BANKASI 2BO.OOO Ura 1 adet lOO.OOO lira 2 adet BO.OOO lira 4 adet SS.OOO lira SO adet SS.OOO Ura Her yerde her zaman T.C.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Bu akşam XrterttoJ* YRI MASALAR SEPARETE TABLES)BURT LANCASTER RİTA HAYWORTH DEBORAH KERR DAVİD NİVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • BEBEK'TE Kat fiatına bol gelirli,3 katlı İyi mevkide MÜSTAKİL APT.Beyoğlu,Ycnimelck Sineması Sok.No.5/2.Tel:44 57 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • RENOLD zincir sanayiinde daima birinci Aradığınız her çeşit depolarımızda mevcuttur BURLA BİRADERLER.5" İSTANBUL ANKARA BÜTÜN DÜNYACA TANINMIŞ:RENOLD CHAINS LIMITED MANCHESTER lyl il(ju-Şy [ in ffi®)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • ESRARKEŞLER POLİSE SOPA İLE SALDIRDI Kuştepe'deki esrar tekkesine yapılan baskında silâh kullanıldı Polis,dün gece Mecidiyeköy Kuştepede bir esrar tekkesini silâh kullanarak basmıştır.İçeride bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Hırsızları suçüstü yakalayan polislere mükâfat verilecek IZMİK,HUSUSÎ Hırsızları suçüstü yakalayan polis ve bekçiler mükâfatlandırılacaktır.Dün teşkilâta bir tamim gönderen izmir Emniyet Müdürü,son gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Asayiş ve huzuru bozan barlar kapatılacak.İZMİR,HUSUSÎ Müşteriden fazla para alan ve hesap pusulası kullanmıyan üç pavyon Belediye Encümeninin kararı ile 3 gün kapatılmıştır.Vali ve Belediye Reisi Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Soma'daki kahvelerde kitap köşesi açılacak SOMA HUSUSÎ Kazamızdaki bütün kahvehanelerde birer kitap köşesi açılması kararlaştırılmıştır.Halkın en fazla kahvehanelerde toplandığını gören idareciler,kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • İki sabıkalı soyacak ev ararken yakalandı İZMİR,HUSUSÎ llei sabıkalı soyacak ev ararken yakalanmıştır.Alsancak semtinde gece ele geçirilen Kemal Kara ve Hasan Akeren bir müddet evvel Af Kanunundan İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • HANIMLARA HANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİDE YALNIZ TÜRK EKSPRESBANKJbA Şubat şortuna kadar hesan açtırınız TÜRK EKSPRES BANK Vf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • ALÂKA KESME Kardeşim olup uzun müddetten beri yanımızdan ayrılmış bulunan Viron Yunanidl'nln borç,alacak ve ticarî münasebetleri İle hiç bir alâkamız olmadığını ilân ederiz.Aristo Yuanidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • M»fl Beyoğlu Ağacamiı canında Not 6 Teh 446300^.ı.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Arkadaşını öldürdü TİRE,HUSUSÎ 13 yaşında Mehmet Yağcıoğlu,16 yaşında Süleyman Çapanı kan dâvası yüzünden domuz kurşunu İle vurarak öldürmüştüı.Küçük İtaatli yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Tahsin Merter'in kardeşi bildiklerini anlattı Milyoner Ahmet Merter'l öldürmekten sanık Mustafa Şapoğlu,Şaklr Ayaz ve Nadir Bezirgan hâlen yakalanamamışlardır.Emniyet Müdürlüğünde babasını öldürttüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1961
  • Gömülemiyen cesedi fareler didikledi Bakırköy Altınşehirde cereyan eden bir ölüm hâdisesi Savcılık tarafından şüpheli görüldüğünden ceset morga kaldırılmıştır.62 yaşındaki Vagınak Barutçuoğlu,polise m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • SİZE »OÛÇ DEP4 Şu HIV,VAN!BA 2t-A-SOVL-E'.NE VAPAVTNV HAVVAN yEK.'N.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • £jrnfe 4üNV»AK 'CJN Gu WALT DİSNEY VATAK ÖBÜ£(j\l VOR.SAN.SBSETN-A 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • JOHNNY HAZARD 0&A&DKŞİ ius OOOfos&y• IhPAftÂstNAGJBEM SABihJA kUGŞuhlA "EDEP OLUG.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • Q#)ÇALAfZ/FAKAT CEMAP ALAMAZ.AMA OiKICÛTU OL/WALIVIZ.^mm ^Copyright opero mundi KFS| İÇBSDB Kı'MSE.VotC.RAM CO PEŞ,CEKİMDED^.TMEt Bu ECWAl.DE.HİÇ HOŞUMA i İTMEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • BABûrvA GOı kümce tcuırbJKjui eif^a.CE rıR.BİR ÇARE Bul.AAAL_1VI,W P—Vr MAM.BABAMIN L.K OlOJU.KARNESİ- UETüLDUM.EvET f-tA«n_ StN VEl-f.BENİ/VV OıCUL.KAK-NEM DE ZAVIR i Di» A\A ONu CâE-TıRLDİCaİM ZAIVS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • hicri SALI RlMt 1380 14 1376 Şaban 28 ŞUBAT 19 6 1 Şubat 1 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.58 1.17 öğle 12.28 6.48 İkindi 15.21 9.40 Akşam 17.41 12.00 Yatsı 19.12 1.32 İmsak 5.18 1137 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • KAMYON ALICILARINA:Türkiye'nin her tarafında halen en fazla rağbette bulunan muhtelif tonajda üstün evsaftı,rakipsiz VOLVO DİZEL KAMYONLARINDAN Satın almak isteyenlere,en müsait fiyat ve şartlar tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • AİR FRANCE 'la ON BEŞ GÜN LÎMflM LOKâNTftSI Bu ÇARŞAMBA günü A İl?PRANr'l^'in ustac* aşçılarının usulleri İle hazırlanmış Fransız mutfağının en nadide çeşitlerini takdim eder.Öğle vemeği:15 Şubat Çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • MOTOSİKLET MERAKLILARIN r MÜJDE!Muhtelif Cins ve beygirde ÇEKOSLOVAK VB AVUSTURYA JAWETTA HMW CONNY JAWA/555 HMW SUPERLUXUS MANET S 100 HMW POPULAIRE CEZETA MOTORLU BİSİKLET ve SKUTERLERİ İçin BÜYÜK T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • Nihayet İsrail ve Fransa'dan İTHAL EDEBİLECEKSİNİZ CHLORURE DE VİNYL PVC)den mamul ve BÜTÜN DÜNYACA TANINMIŞ Marka TEYP BANDLARI High Fidelity ve sonsuz hassasiyetll,Her tipte ve eb'atta fevkalâde kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • Konfeksyon imalâtçı ve Terzilere Müjde ALMANYADAN yeni ithâl edilen NAUMAN Sanayi ve NAUMAN zikzak Sanayi Dikiş makineleri NURIŞIK Mağazasında perakende satışa arz edilmiştir.Okçu Musa Cad.17-21 ŞİŞHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • DİKKAT!DİKKAT!Yeni çıkan 25 kuruşluk televizyonlu,Balonlu ve ikramiyeli Güney Çikletleri,25 kuruşluk Çiklet ile hem kendiniz,hem çocuklarınız,içinden çıkan hareketli Futbol ve Miki resimleriyle saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • ilan tarifesi PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • raiiiiuef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ercÜMENT KARACAN B Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ J labor,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDERKN Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • MEKTUP I KIBRISLI KARDEŞLERİMİZ ANAVATANDAN MEKTUP BEKLİYOR H AZETEMİZE zaman zaman Kıbrıs'tan gelen s I mektuplar,«Yavru Vatan» da yasayan genç-EE lerin Anavatan'dakl kardeşleriyle mektuplaşmak isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Miss Roksan Maberly Yenezüellaya gidecek,kulumu köleniz Martin Randall başka diyarların barlarında çalışmak üzere yola çıkacak,sen de evine döneceksin,eski sakin baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1961
  • v.»tw-«CM*-r^vr- w,r-î^-t^.j* Yeni Sovyet Roketinin Hedefi Olan Zühre,Dünyadan 39 milyon km.uzaktadır Arza en yakın gezegen olan ve büyüklüğü dünyanınkine yaklaşan bu "Esrarengiz yıldız,m sathı daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • muDjımmı mm 4 Mayıs Çekilişinde İstanbul'da Herbiri 43.000 Liralık rtman DÂİRESİ Nakit Son Para Kabul Tarihi 4 Mart 00.000 Lira Türkiye Emlâk kredi Bankast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • SATILIK YAĞLI BOYALAR Satılmasına karar verilen ve halen Çubuklu Gümrük anbarlarında bulunan Israel menseli 27260.kilo sentetik beyaz ve renkli boyalarla Undercout astar boyalarının satışı,22 Şubat Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • ORİJİNAL CADILLAC PONTÎAC Yarım Motor Satışa arzedilmi$tlr.Şemsettin Gezgin ve Ort.Kol.Şti.Tarlabajı Caddesi No.63/67 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESf ŞEHİR OPERASI TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 16 Şubat Perşembeden itibaren G.R O S S t N t' n i n SEVİL BERBERİ Opera Komik)Orkestra Şefi:Sahneye Koyan:SERGİO MASSARON AYDIN GÜN 16 Şubat Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • 4UPağrılarına karşı OPON KULLANINIZ Şiddetli diş ağrılarında 1 adet OPON sizi huzura kavuşturur.OPON,baş,diş,adale,romatizma ağnlarını ve bayanlann muayyen zamanlardaki san* cılannı teskin eder.GÜNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • BAĞIŞ LİSTESİ I Bağıarafı Birincide Serpil Aksungur 1.Olgun Yenersoy 24 Yurda pul Sütlüpınar 25 Aktan Kavuncu,ilhan Sütlüpınar 52 Fauna Yalçın İS Mehmet Sala 100 K.ıclLr Balaban Seza Yoral Kıfkı Özkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • LUMUMBA ÖLDÜRÜLDÜ t Baştarafı Birincide katledildiğini ve Öldürüldüğü mevkide defneclildifiini bildirmiştir.Lumumbayı öldürenler hakkında hiç bir takibata girişümiyeceğini açıkhyan bakan,üstelik bu $a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • KİTAP VERİLENLER Baştarafı Birincide M.Orhan Ergin,ibrahim Kerimol,Mustafa Güler,Abdullah Soysal,Salih Vural,İbrahim Savcı,Orhan Ergun,İsmet Er,Çetin Banır,Gürbüz Erbaş,Muharrem Keskin,Erdin Çokşen,Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • ORDUDAN KARA KAZAN KALKIYOR Baştarajı Birincide Çpj Okuma jazma bilmeyen erlerin cRİtimi 2 dm 4 aya çıkarılmıştır.Bütçe komisyonunda Bakan,«Düşükler devrinde politikanın Ordunun üst kademelerine girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • 12 Kayseri sanığı t Baştarajı Birincide teş de takip etmiştir.ESAS HAKKINDAKİ İDDİA Esas hakkındaki iddiasına *19G0 yi.Iında,Türkiye'de.Anayasa'nın hâkiıniyet kayıtsız,şartsız milletindin seklindeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • Yedek subay öğretmenler tartışmalara sebep oldu t Baştarajı den geçmiş olmaya bağlı bulunduğunu,esasen asker elbisesiyle öğretmenlik yapılmasının da doğru olmadığını söylemiştir.Bakan «Yedek Subay Öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • DÜN 7 PARTİ D ı t Baştarajı Birincide henüz hazırhyamadıklarını bildirmişler,iadece kuruluş dilekçesini vermişlerdir.İŞÇİ PARTİSİ İşçi Partisinin,tanınmış 11 sendikacı kurucusu şunlardır:Kemal Türkler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • BASKETTE HAPOEL İLE REVANŞ BUGÜN t Baştarn/t Altıncıda çeklerdir,dev basketbolculara sahip olan Galatasaray ekibi,Avrupanın en iyi takımlarından biridir,demişlerdir.Maçı İdare edecek olan Yunan ve Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • Gençler Turnuasında İstanbul şampiyon t Baştarajı Altıncıda derasyon Asbaskanı vermis.Ankara ise birinciliklerin en centilmen takımı olarak bir kupa kazanmıştır.Şampiyonanın en çok gol atan oyuncusu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • G.SARAY'IN İLK MAÇI YARINA KALDI t Ba$tarafı Altıncıda,Mustafa ve Metenirı bugün tsraele gelmesi beklenmektedir.GALATASARAY,MOLNAB'IN TAKIMI İLE DE OYNAYACAK Sarı-Kırmızılılar tsraeldeki ikinci maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 ŞİŞLİ,Harbiye.Nlşantaşında 50.Binden 500.Bine kadar bos teslim konforlu katlar Kazankaya 47 62 03 48 13 04.FATİHTE acele devren tat İşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1961
  • Dünya şampiyonasına hazırlanan Hüseyin Akbaş pek formda gözükmemis birinciliği gene rakibi Ağralı- a kaptırmıştır.Resimde Akbaş genç rakibile güreşirken görülmektedir.Güreş Milli Takımı kampı Martta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • KISA HABERLER VÇ Türk hakemi Veli Necdet Arığ,Mustafa Gerçeker ve Muzaffer Savran AEK Kızılbayrak arasında yapılacak ve Balkan ikincileri turnuasına dahil bulunan maçı idare etmek üzere bu sabah uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • K Ali 1 ıv^^^r» «e*ı üü^Ma Tmr\*rs\ie*i eri iki a i r^ İVIİL.L.I t c-ı iuiu Jtn v jwi iMn MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACA 1 Numaralı TAKIM K TAKIMLAR O Numaralı TAKIM İki takımın birbirleriyle yaptığı son kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • ÇAMUR SEBEBİYLE 19 MAYIS STADINDA BEŞ HAFTA MAÇ YOK ANKARA,HUSUSÎ Ankara Bölge Müdürlüğü,19 Mayıs Stadını beş hafta ic;in kapatmıştır.Karara,geride bıraktığımız cumartesi ve paur günkü milli lig maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • HERŞEY uncu TUR İÇİN Orhan TÜREL Galatasaray basketbol takımı,Hapoel ile revanş maçını bu akşam Yafada 5 bin kişilik açık hava sahasında yapacaktır.Sarı Kırmızılı takımın 3.tura çıkabilmesi için Israe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • CnOB it'll I ICM Al ADI Ankara'da toplanmakta olan spor şurası dün beden terbiyesi ge-SrUK oUKAolNSll yALİdftflALAnl neİ müdürlüğünün yerine kurulacak olan teşkilâtın adının Beden eğitimi ve spor gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • Gençler Turnuasında İstanbul Şampiyon Ankara ile 1-1 berabere kalan istanbul Genç Takımının şampiyonluğunu kur'a tâyin etti STAD:Atatürk SEYİRCİ:600 Tahmini)HASILAT:794 lir* HAKEMLER:Nuri Kelebek Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.02.1961
  • G.SARAY FUTBOL ire G.SARAY'IM İLK MAÇI Yarına kaldı KILIÇ İSRAİLDE Galatasaray futbol takımının İsrail'de yapacağı maçların tafsilâtını MİLLİYET okuyucuları Gündüz Kılıç'ın kaleminden takip edeceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor