Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Atom Denizcilim Santa Maria'yı takip ediyor Afrika'ya doğru yol alan gemiye Amerikan gemileri yanaşmıyacak DIŞ HABERLER SERVİSİ Portekiz Angolasına doğru yol almakta olan «Santa Maria» transatlantiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • ¦r:Wi* I MİLLİYET)El VHNnil 27 May™ hareketinden sonra mallarına el konan eski iktl-IMIHMÜ dar mensuplarının bir müddetten beri Vilâyet önünde muhafaza altına alınan otomobilleri yeni bir emirle Nişan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • BASIN ŞEREF DÎVÂNI BASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ Basın Şeref Divanı son çıkan kanunlardan sonra meydana gelen durumla ilgili bir tebliğ yayınlamış ve «sonuçları bakımından büyük zararlar doğurması mümkün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Bunun tekrar kar yanışı muhtemel Hava dün yeniden bozmuş ve ısı gece O dereceye kadar düşmüştür.Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre bugün şehrimize kar yağması muhtemeldir.Denizlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • BİR ALMAN KIZI DÜN HUDUT DIŞI EDİLDİ V Yaşlı erkeklerle fuhuş yapan 17 yaşındaki öğrenci kızı,polisler uçağa bindirdi 17 yaşında kolej talebesi bir Alman kızı dün şehrimiz Ahlâk Zabıtası tarafından uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Vermeyince mabut Son çıkan vergi kanununun pek aceleye geldiği ve istihsal ile özel yatırımları frenleyici mahiyette olduğu anlaşılıyor.Bu bakımdan Maliye Bakanının son demecine çok sevindik.Vergi kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Anayasalın 3,4 ye 5maddeleri tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ Anayasa Komisyonu dünkü toplantısında da.îklncl Cumhuriyet Anayasasının üçüncü,dördüncü ve besinci maddelerini tesbit etmiştir.Tesbit edilen ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • İki âşık mayın tarlasına düştü,kız derhal öldü erkek ağır surette yaralı NUSAYBİN,HUSUSÎ Bir genç kız mayin infilâkl sonunda sevgilisinin yanında ölmüştür.Kolikan köyünden 25 yaşlarında Kato Aslan Sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Öğretmenlere verilen ödenek artırılıyor Köy öğretmenlerinin 10 liralık ödeneği 75'e çıktı.Başöğretmenler de 50 100 lira tazminat alacaklar ANKARA,HUSUSÎ IV yi ILLÎ Eğitim Bakanlığı ilk öğretim öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Yeni parti eski lilmrl topluyor Üçüncü parti ilk tebliği ile D.P.'lileri saflarına çağırdı,27 Mayıs İnkılâbının DP şeflerine karşı olduğu belirtildi ANKARA,HUSUSÎ Üçüncü parti dün ak şam geç vakit bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • [MİLLİYET J M.B.K.ııi iskat ve Yassıada'dakileri kurtarmak gayesi gütmekten sanık 32 kigi Ankara Örfî tdare mahkemesinde.Devrim aleyhtarı 32 kişi yargılandı Hükümeti devirmeye teşebbüs ile itham edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • [MİLLİYETİ MENDİL ALDILAR Kızılay Şişli Dispanseri inşaatının tamamlanması için arılan Kızılay mendilleri satış kampanyasına ilk olarak Vali Refik Tıılga ile eşi Jale Tulga'dan bağlanmıştır.Resim,Tııl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Yugoslav tankerinde 48 saat içerisinde 17 inf'lâk daha oldu Bir buçuk aydanberi yanan Yugoslav tankerinde,son iki gin içerisinde infilâklar artmış ve alevler gemiyi tekrar sarmıştır.İnfilâklar,geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • YALİSİ KINIK 15 S i İTHAM ETTİ şbakan'ıiî,İnönü'nün şehre için emir verdiğini söyledi Menderes'in sâhit gösterdiği Berk ile Göktan da,kendisi aleyhinde konuştu mrirvm ^fllİMMrİvor Yassıada'da dün Kays
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • Kraliçe Elizabeth Ankara'ya Geliyor İngiltere Kraliçesi ile Gürsel arasında bir görüşme yapılacak LONDRA,A.P.Halen bir Şark seyahatinde bulunan Kraliçe Elizabeth II ile eşi Prens Philip'in 6 martta Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • B.Almanya ile kredi görüşmeleri başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Batı Almanya'dan alınacak kredi üzerinde temaslar yapacak olan heyetimiz bugün hareket edecektir.Dışişleri Bakanlığı Ticaret Dairesi Genel Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1961
  • İçten duygularla,gençlik ateşiyle örülü heyecanlarla anlatılmış Bohem hayatı!*fc neyecanıarıa anıaınmıs Donem nayarı:^k-V* oto Bohem Yazan:Henry Nurger Ciltli 12,5 L» GÜVEN YAYINEVİ ŞAHESER ROMANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • Kerim Af.sar ve Ahmet Evintan «Gergedan» da.ANKARA GERGEDAN Yazarı:Eugene lonesco.Çeviri:Fikret Adil.Sahneye koşan:Cüneyt Gökçer.Büyük Tiyatrodalonesco,sahneye daha ilk çıkısında,salt tiyatro kavramın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • cı KOTADAN.ılı KAMYONfT x:Xv:YıYıYm^YıYıYıYıffî X'X*!v.M C'.v.v.vX'.v.vXv.KAMYON iiin'i'ni'iıı md j OTOBÜS MttMMUü&MiMüMMM^ tahsisi alan sanayicilerimize:ve ^CHEVROLET ü eg vasıtaları siparişi için em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • 5 inci Kota 130 Sıra numarasından"" BAG MAKASI İthali için MAKS SİNGER Galata Perşembepazan Naci Şinasi Han No.11 1 2 Tel:44 34 00 müracaatınız MUTEMETLİK YAPILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • ıııınmnıtnımnmmHmmı.ımımmtmııımuıiMiNiııımifmiHiHHitHtHHHi.ıı.iinmmm h.mi.nü,İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marş 7.35 Neyler 7.40 Kur'am Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Arahk 20 Ocak] Sevineceğiniz bir hâdisenin sonu tahmin ettiğiniz gibi çıkmıyaeek.İnkisara uğrayacaksınız.KOVA BURCU uui~ [21 Ocak 19 Şubat] Bir çocuk İçin,yahut size mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • 8u fevkalâde çiçek usaresi sizin için ideal bir sağlık ve güzellik müstahzarıdır.Güzelliğinize itina için ayrılacak pek fazla vaktiniz olmıyabilir.Fakat sizi bundan alıkoyan bü„ tün meşguliyetlerinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • PENİSİLİN İĞNESİNDEN BİR TEKNİSYEN ÖLDÜ Bağinrbası tramvay deposunda teknisyen olan Celâl Şeker İsminde bir gahi8 dün kendisine yapılan bir penisilin İğnesi neticesinde ölmüştür.İğneyi yapan ve aynı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • istanbul Tiyatrosu ELHAMRA Bu akşamdan itibaren FASULYE KAZANI Tel:44 22 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • NÜMÜN HAFTANIN ŞARKISI Programı 2 Şubat Perşembe günü saat:18.45 de ANKARA RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250,150 veya 100 TL.kazandırabilir.1-Kız Sandalı Kalbim £İM oynatma dümende.2.Adab Kız,3.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • To Let A luxurious Duplex apt.5 bedrooms.2 baths,Fireplace,Central heating,24 hour hot water service,all modern conveniences.Location:Nişantaş.Telephone from 12 to 14 and 18 to 20 hrs.to 47 43 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • BÜYÜK FRANSIZ YILDIZI MARIA VINCENT Gördüğü büyük rağbet üzerine Seanslarına birkaç gün daha devam edecektir.KORDON BLÖ Rezervasiyon:48 54 68 Pazar Matine 16-19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • KLÖB-MİISİ Her Gece TRİO ENSİM Solist Piyanist NECDET KARAR 73 81 46 Yeşilyurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • KOTA 130 Tahsis sahiplerinin 27 20 67 Nolu telefon'a müracaatları menfaatleri icabıdır.YAKIM KOMERCERO ve Ort.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • Bilet karaborsacıları JO gün nezarete alınacak Bilet karaborsacılarının 30 gün süre İle nezaret altına alınmaları kararlaştırılmıştıristanbul Valisi General Refik Tuiga,Belediye teşkilâtına yaptığı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Mânâsız sözler kuru gürültü,2 Ağaçlık yer;Muhitine en kısa yoldan IntibHk etme i kabiliyeti.3 Tersi şiddei-li bağlılık ve sevgi;Tersi p yok etme.4 Tabiat;Hiç bir zaman.5 Şikâr;Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • I SİNEMALAR I J BEYOĞLU ATLAS Tel:4408:if Mihracenin Gözdesi Debra Paget Renkli lng.EMEK Tel:44 84 39)Broadway Eğleniyor Frankie Laine Renkli lng.İNCİ Tel:48 45 85)Aslan Yavrusu Orhan Günşiray Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • COLLE VAPISTlRfO Ayakkabı imalâtçılarının dikkatin» DUB-ULAX tip 3 Baly)Deri ve Kösele Zamkı Türkiye'de ilk def» Piyasaya arzedilmişür.Karaköy Palas No.420 Galata Telefon:44 79 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • DÜŞÜNEN â £İ TÜRKİYENİN YEGÂNE TARAFSIZ SİYASİ MECMUASI BUGÜN ÇIKTI TANIDIĞINIZ.SEVDİĞİNİZ VE BEKLEDİĞİNİZ İMZALAR,HAFTANIN EN MÜHİM OLAYLA-RINDAN YENİ PARTİLER VE KURUCU MECLİS HAKKINDA GAZETELERE AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • MUZAFFER TOKAÇ and CO.239 WEST 29th STREET NEWYORK I,K.Y.U.S.A.Amerikadan yapılan bilumum ithalâtlarda müracaatınız en seri çekilde neticelendirilir.En ehven fiatlar temin edilirıı '«»un.I III m.milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • ıif ıı»ıııı»ııtiif ırtıttrıırjmn:ı.GAFLET I ureti haktan görünmek ve zaman zaman sanl |T^taj,zaman zaman bilgiçlik yapmak sureci le o kadar adi ve küçük hesapların dolambaçlı yollardan savunmasına çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • VEFAT Eczacılar İthalât Şirketi Ortaklarında Bay HAÇ1K HASER'in.Özlş Ecza Deposu Ortaklarından Bay Şarki» Haser'in,Dul Bayan Malvina Esabalyan'm ve Bayan Koharlk Gazarosyan'ın anneleri Dul Bn.Ojeni Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • M E V L t D Erzurum Orduevi yangınında şehit olan oğlumuz VASİL HARIZANOSun mevlûdu 29 Ocak 1961 pazar güntl saat 10.00 da Kurtuluş Aya Dtmitri Kilisesinde okunarak Aya Left er!mezarlığına gidilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1961
  • PLASTİK' KAYNAK MAKİNESİ P.K.471 işi ile birlikte)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • eclek Öğretmenler için büro kuruluyor Öğretmenlerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması ile meşgul olacak büro faaliyete geçince gerekli kararları almak için anket tertipleyecek MİLLÎ Eğitim Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • Bankacılık sahasında hususî teşebbüs olarak doğan ve halkımızın itimat ve teveccühü ile gelişerek 14.üncü çalışma yılına giren AKBANK İdrak edilen yıldönümü münasebetiyle 30 Ocak 1961 Pazartesi Günü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • ÇINİCI ARANIYOR istanbul banliyösünde bulunan bir fabrikada geniş satıhlar üzerinde,düzgün bir şekilde çini döşeme işlerini taahhüt edebilecek bir firma aranıyor.Alâkadar olanların çok acele olarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • 5 inci Kotadan ELİN Kaynak Makinesi.Elektrik motörü,jeneratör,transformatör,şalter İthal etmek isteyenlerin ELMAK Kol.Şti.Firmasına Cumhuriyet Cad.21/1 Beyoğlu Tel:48 61 98 müracaatlerl menfaatleri ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • İLÂN DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Müdürler Kurumu Başkanlığından Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Müdürler Kurulu,hissedarlar Genel Kurulunu,14 Şubat 1961 Sah günü saat 11 de Galata Yeni Yolcu Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • muessesi'Si Yıllardır eksikliği duyulan büyük bir kültür eserini iftiharla sunar!ANSİKLOPEDİSİ En son bilgileri içinde toplıyan,en ileri teknikle meydana getirilen en modern Türk ansiklopedisi Mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • Bir linyit madeni için için yanıyor İşletilmesi menedilen madendeki yangın ormanı tehdit ediyor SOMA,HUSUSÎ Bir linyit madeni için için yanmaktadır.Soma'ya 20 kilometre mesafede Memlş mıntakasındaki l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • Kasım Gülek Amerikalı Senatörler ile görüştü WASHINGTON,A.P.Konferanslar vermek üzere Amerikaya gelmiş bulunan Kasım GUlek basına verdiği bir demeçte,Amerikadakl iktidar değişmesinden memnun kaldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • İstihsalin arttırılması için bir fon ayrıldı İZMtR,HUSUSİ Ziraî istihsalimizin arttırılması için toprak su uzmanları ile Amerikan I.C.A.teşkilâtı müşterek olarak proje ve plân hazırlıklarına başlamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • Kırşehir'de bir kız erkek olacak KIRŞEHİR,HUSUSÎ 20 gündenberi Devlet Hastahaneslnde tedavi gören genç bir kız bugünlerde ameliyatı müteakip erkek olacaktır.Naciye Baltacı adında 26 yaşındaki kıza yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1961
  • IHI TAKVİMDEN BİR YAPRAK_GEÇENDE gazeteler şerirlere karşı,polislere yardım etmek üzere terbiye edilen bir köpeğin dört altın ve 27 gümüş madalye ile taltifinden bahsetmişler ve köpeğin resmini de koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • k:ÖLÜME TUŞ O LAN ŞAMPİYON YASAR DOGU'NUN HAYATI RUS'U FEHA HIRPALADIM Bedirhan ÇINAR aa Bunlardan dünyaca maruf hir güreşçi olan İsveçli Antonson'a 3-0 ittifakla galip geldi.Diğerlerini ise tuşla yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • musiki 1 BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ ŞADEDDİN HEPER Sultan Dördüncü Mehmed ve Sultan üçüncü Ah-S med devrinin kudretli bestekârlarından biri de Dİ-ŞE yarıbakırlı Seyyid Nulı'dur.Sesi fevkalâde güzel o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • Fotoğraf aleminde en şöhretli isim Kodak markalı fotoğraf,filim ve kağıtlarını V.ithâl listelerindeki 47 numaralı kotadan aldıkları tahsisler ile ithâl etmek isteyen Sayın İthalâtçılarımızın her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÜNLER!2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada başlık 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • 1 Milliıeef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDEREN Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • HİCRİ CUMA RUMİ 1380 27 1376 Şaban OCAK Ocak 10 19 6 1 14 VAKİ T VASATÎ EZANİ Günej 7.17 2.00 öğle 12.27 7.08 İkindi 15.02 9.44 Akşam 17.18 12.00 Yatsı 18.52 1.35 Imsâk 5.33 12.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • İngilizce İANCA hKANSIZtA ve MUHASEBE enaoo,ve jicnu^n UCRETSİ2 BROŞU* İSTEYİNİZ.Limâsollu flaci ~h\km cad.No.297-Galatasaray:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • BAYİ ARANIYOR Ciddi bir müessesenin imal etmekte olduğu karasinek,sivrisinek,tahtakurusu ve pire gibi ev haşerelerinin itlafına mahsus haşerat ilâcının satış ve tevziatı İçin vilâyet bayilikleri veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • Her zaman olduğu gibi SARAY Sineması Bugün matinelerden itibaren ARTHUR RANK şirketinin en son prodüksiyonlarının şaheserlerinden birini teşkil eden HONG-KONG KORSANLARI Büyük aşk ve macera dolu,renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • BİR RU2 Y a z a n Daniel GRAY Lüks otomobil bahçe yoluna girdi,sarı karanfillerin donattığı tarhları dolanıp bize doğru ilerledi.Stephen beni itti:Haydi git soyun,sen önce soyunmazsan herkes son dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • ÜZL)N ETTİM ÂM J^fâıS BeMDE DUPMU^.YALVARIYORUM!HAt?f~ ÇYVAL W\W i,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • İiİliİfİİlllİİl SOZAfc BQsii AKTl HANA IcATMYEM »MANfAAX,HAK vek.VAET29İNIâaJHılI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • *»BU AOAAAUARJ» NİÇİN "TAfc'tP EOÎVOKuZ GA_lSA KASAs» SOVAM BUN.LAS.v Bu,£5/vJDA| SAWAS-N/OA SETZSEAA^.SENi^iwv/w VAcAGl/VAt 3il_"yotZSUN.MAD» İSİNİM e ©AŞI GİT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1961
  • 4 SAAT f OMU.V AÇ.AR SovgA J ANNE-BıZ(TT^T BABA.I GÖRÜNCE ÇO SEVİNOl İİEb ^19 S1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • %0m&*w%m I f% Jet hnva yolculuğunun bütün konforunu BOAC'nin modern ve süratli uçaklarında bulacaksınız.Istanbuldan bir BOAC Comet'ine binerek jetin rahatlığı irinde Londra'ya uçunuz sonra da yine BOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • 5 inci KOTADAN 64-73-121 ve 163 kotalardan tahsisler olup devretmek istiyenlerin 44 04 89 müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • İSTANBUL OTELCİ-LER CEMİYETİ İDARE HEYETİ TOPLANTISI 25.1.1961 çarşamba günü Cemiyetimizin alelade Heyeti Umumiye toplantısı nisap dolmadığı için yapılamadığından,Kongrenin 30.1.1961 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • DEVRİM ALEYHTARI 32 KİŞİ YARGILANDI t Baftarafı Birincide Gümüşpalanırı kendileriyle birlik olduklarını sağda,solda yaydıkları iddianamede yer almıştır.Savcı,«anıklar hakkındaki suçların,kendi İfadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • 5.KOTA 214 Sıra No.Kotada bulunmıyan makine ve tesislere ihtiyacı olanlar P.K.471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • Pan Am ile uçtuğunuz zaman,jet kullanmakta dünyanın en tecrübeli elleri sizi götürür!Pan Ara jet uçağının kumanda aletlerini idare eden,ellerde dünyanın farkı vardır.Bu fark tecrübeden ileri gelmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • SIHHİ TESİSATÇI VE BORUCU USTALARI ARANMAKTADIR Mersinde halen İnçaatta bulunan Rafineri Şantiyesinde çalıştırılmak üzere aibM tesisatçı ve borucu ustaları alınacaktır.Saat ücreti olarak 2 75 3.50 Tl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • VE SICAK KATRANCI USTALARI ARANIYOR.Mersindeki rafineri inşaatında çalıştırılmak üzere petrol borularının sıcak katranla boyanması ve sarılarak tecrit edilmesi iğlerinde çalışmış tecrübeli usta işçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • Amerikalı bir aile yanında gündüzleri çalışacak genç bay veya bayan HİZMETÇİ ARANIYOR Biraz İngilizce bilen,ütü ve diğer ev içlerinden anlayanların Meclisi Mebusan caddesi tççi Sigortaları Han kat 5 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • SATILIK EMLAK AYAZPAŞA,Maçka,Taşlık,Nlsantaş ve Şişlide 60-750.000 arasında manzaralı daireler.22 78 70.KADIKÖYOE 2,5 katlı bahçeli 5 odalı kârgir ev boş teslim imarlı 51.000 lira tediyede kolaylık 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • Atom denizaltısı Santa Maria'yı takip ediyor I Bağtaraj% Birincide »i özerinde birkaç tur yaptıktan sonra radyo İle konuşmaya başladım.Geminin radyo operatörü troalime «gemide h^rjey yolunda» diye tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • Kayseri Valisi Kınık Menderes'i itham etti Baştavajı Birincide pılmasına bendeniz müsaade etmiştin» ve bir mahznr görmemişim.Gece aaat 20 ye kadar herşey gayet normal cereyan ediyordu.Vekâlete malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • Anayasalın 3.4 ve 5 maddeleri teşdit &dW t Baştarafı Birincide Hiç bir kimse kaynağ-ını Anayasadan almadan htr devlet yetkisi kullun»-Klât Madde 5 Hiçbir kanun Anayasnya aykırı nlamat.B)Anayasa hüküml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1961
  • BASIN ŞEREF Dîvânı "Basın,in DİKKATİNİ ÇEKTİ l Baştarafr Birincide Basın Ahlâk Yasasına uymayı taahhüt eden gazete ve dergilerimizden ve bütün meslek mensuplarından taahhütlerinin yerine getirilmesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1961
  • Bölgelere olan borç ödeniyor İçişleri Bakanlığı,Belediye ve özel idarelerin gelirlerinin 4 ünün hisse olarak tediyesini istedi ANKARA,HUSUSÎ" İçişleri Bakanlığı dün Valiliklere bir tamim göndererek Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • BASKET MAÇLARININ PROGRAMI DEĞİŞTİ Bu hafta Spor Sarayında yapılması cap eden birinci küme basketbol lif.ınçlan programında aynı salonda pılacak olan Birinci Ordu güreş mü-¦h kalan dolay isiyle bazı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • Geçen hafta Spor-Toto'da 13 doğru tahminde bulunarak 281 bin lira kazanan Mehmet Âtaözden,Galatasaray kulübünü tutmakta olan arasıra futbol maçlarına gitmektedir.Resimde 281 bin liranın talihlisi Âtaö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • FEYYAZ TURGUL 6 AY BOYKOT ALDI ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Ankarada oynanan Galatasaray Demirspor maçında beynelmilel kaideleri ihlâl ettiği tesbit edilen İzmir Bölgesi hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • JAPONYA GÜREŞ Antrenörü istedi Japon Güreş Federasyonu dün telgrafla acele olarak Federasyonumuzdan bir antrenör İstemiştir.Haziran ayı başında Tokyoda yapılacak Greko-Romen ve Serbest güreş Dünya şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • BİNİCİLERE AT ALINIYOR Binicilik sporunu memleket çapında geliştirmek İçin Binicilik Federasyonu faaliyete geçmiş ve büyük şehirlerde birer konkur sahası yaptırmak kararı almıştır.Ayrıca Ziraat Vekale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • Hslang-Hslung I.II.I İle kurbağalama'da Rusu geçerek dünya rekorunu kırarken.Kızıl Cinde kurulan futbol mektebinde topla serial eğitim gören mektep çocukları Spor Dünyasının korkunç kâbusu:u 3& ©33IÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • BALKAN BOKS TURNUASI BÜKREŞ'te Balkan şehirleri boks şampiyonası 15-20 Haziran tarihlerinde Bükreş'ta yapılacaktır.Şampiyonaya,Bükreş,Sofya,Belgrad,Tiran,Atina ve İstanbul şehirleri boks karmaları kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • PUPPO SAHDRO MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRACAK Çaykovski,vazife almadığı için antrenörlüğün İtalyan hocaya verilmesi ısrarla isteniyor F UTBOL Federasyonu an-bir mektupta Hollandada antretrenör Çaykovski ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • Hapoel,Fenerbahçeyi rahat mağlûp etti:İkinci maçta daha iyi oynayan İsıaellileı neticeyi hak ettiler.Bu gece:G.Saıay-F.Bahçe t SRAİL Şampiyonu Hapoel ikinci maçında Fenerbahçe'yi rahat J.mağlûp etti:6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • F.BAHÇE G.SARAY BUGÜN KARŞILAŞIYOR Galatasaray kulübü tarafından tertiplenen dörtlü basketbol turnuası bugece saat 20 de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak müsabaka İle sona erecektir.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • İsrail Voleybol Birincisi Dün geldi G.Saray'la yarın akşam 3-f in revanş/n/oynayacak o/an Ein-Shemer iddiasız Voleybol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur eleme maçlarından ikincisini pazar gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1961
  • Spor ¥e A.Gücü bugün şehrimizde Sarı-Lâcivertlilerin antrenmanına sadece Basri katılmadı.Beşiktaş G.Saray maçı oynanmıyor.Feriköy de çalıştı Bu hafta da milli ligde maçı bulunmayan Beşiktaş futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor