Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE BÜYÜK LÜGAT 1136 SAYFA.CİLTLİ 75 LİRA TARHAN KİTABEYİ Kızılay ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • Alican Eski D.P.'lileri Çağırıyor Eski Maliye Bakanı,partinin isminin muhtemelen «Hür Demokrat Parti» olacağını açıkladı ANKARA,HUSUSÎ KURULACAK olan yeni partinin,eski Demokratları bir araya toplamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • Faruk Tunca 10 bin liraya iki kaatil kiralamaktan sanık Yassıada sanıklarından olan İzni ir eski Belediye Reisi Faruk Tunca hakkında,iki gazeteciyi öldürtmeğe teşvikten dâva açılmıştır.İzmir 2 ncl Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • VERGİLER TEKER TEKER İNCELENİYOR ANKARA,AA.Maliye Bakanı Kemal Kurdaş,vergi sisteminin yeniden tanzimi için çalışmalar yapıldığını açıklamıştır.Bakan,bütçe münasebetiyle verdiği beyanatta şunları söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • [A.P.QCpi CDİ Santa Maria'yı zapteden siyasi korsanların lideri eski Portekiz Generali Humberto Delgado'dur.54 ^tı ¦¦till yaşındaki şef zaptetme emrini bizzat verdiğini açıklamış,müdalıele edilmemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • Doğu'da yollar kardan kapandı Gnesunda para tahsili için dolaşan biı tahsildaı donarak öldü GÜMÜŞHANE,NEVZAT KIZILCAN'dan GÜMÜŞHANE,Erzurum,Giresun ve Erzincan havalisinde çok şiddetli bir kış hüküm s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • sss?aao Korkunç bencillik Atatürk'ün harikulade güzel bir sözü vardır.Bir gün Ata,devrin ünlü Şahsiyetlerine Allah hakkındaki fikirlerini sormuş.Herkes bir şeyler söylemiş.Sonunda Atatürk:Efendiler,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • istanbul'un haritaları yeniden hazırlanıyor SEDAT AĞRALI İstanbul Belediye Başkanlığına bağlı olarak yeni teşekkül eden Harita Müdürlüğü faaliyete geçmiştir.Teşkilât,sunî detayları yıllardanberi değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • Yassıada'da bugün iki dâvaya bakılacak Bugün Yassıadada örtülü ödenek ile Kayseri olayları dâvasına devam edilecektirörtülü ödenek dâvası karar safhasındadır.Kayseri olayları dâvasında,sanıkların soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • i_ı Ali Turhan'ın mühürlü olan kapısı Sakat bir kiracı 4 aydır evine Pencereden giriyor 63 yaşındaki Ali Turhan,60 yaşındaki karısını ise pencereden eve alamıyor VASFİYE ÖZKOÇAK Evsahibl ile aralarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • NECATİ AKSOY İsim benzerliğinden bir asistan Amerika'ya gidemedi METİN DOĞANALP Ariıerikaya gitmekte olan Atatürk Üniversitesi Asistanı Necati Aksoy bir İsim benzerliği yüzünden dün Yeşilköy' de uçakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • SEÇİM KANUNUNUN esasları tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ Seçim kanunu komisyonu seçimin Brand sistemine göre nisbî temsil esası İle yapılmasını kabul etmiştiristikrarlı bir meclis ekseriyeti temin edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • I MİLLİYE f)Dün iki infilâktcn sonra alevleri yeniden artan Yugoslav tankeri Pcter Zaroniç'in yarıyanya batmış hali.Yugoslav tankerinde dün yine infilâk oldu 42 gundenberi yanmakta olan tankerde alevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • i FİL ÜSTÜNDEKİ KRALİÇE [A.P.tngilterc kraliçesi Elizabeth Hindistan seyahatine başlamıştır.Kraliçe bu se-5_yahatinin ikinci gününde Jaipur Mihracesiyle bir fil gezintisi yapmıştır.Bu gezbıtide Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • ANAYASANIN İKİ maddesi belli oldu 1924 Anayasasına Atatürk'ün teklifi ile konmuş olan madde aynen muhafaza edildi f ANKARA,HUSUSÎ Tf NAYASA Komisyonu,bir r\numaralı alt kurulun hazırladığı raporu görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1961
  • 15 BÖLGEDE TOPRAK mahkemesi kurulacak Mahkemeler,toprak tevzii sırasında ihtilâfa bakacak Topraksız köylere toprakla beraber âlet ve kredi de verilecek ANKARA,HUSUSÎ GEZİCİ toprak mahkemelerinin kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • *ar**-ar-* ap%y SİYASET DÜNYASINDA BAŞKAN Join.r.Kennedy'nin işe başlamasından sadece birkaç gün tun/a,siyasi ufukta bâzı ümit ışıkları belirmeğe bağlamıştır.W»shington'daki değişiklik,ditnya başkentl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • TÜCCAR VE MÜTEAHHİTLERE istanbul Postası!Tûrkiyede İlân edilen bütün MÜNAKAŞA MÜZAYEDE ihalelerinin tam listesini ve piyasa haberlerini veren yegâne günlük gazete Gümrüklere gelen malların tam listesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • Bugünkü mecmuası Okuyucularına Türkiyenin 14 vilâyetinden seçilmiş en güzel resimleri içine alan güzel bir Türkiye şehirleri albümü hediye ediyor.Bugün bir Hayat almayı unutmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • MUZAFFER TOKAÇ and CO.239 WEST 29th STREET NEW YORK 1,N.Y.U.S.A.Ajnerikad&n yapılan bilumum İthalatlarda müracaatınız en seri şekilde neticelendirilir.En ehven ilatlar temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • HER CİNS KERESTE Fl:Lira İnşaat Kerestesi 465.Göknar Lâmbalı Döşeme 530.Tavanhk 530.Doğramahk 510.Telefon:21 30 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bir şeye sıkılıyorsunuz.Kimseye açılmanız doğru değil YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] Bir şüphe gününüzü ze-»f.J hlr edecek,Dsha taaşlar-ken avunmaya,unutmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • KOTA 79 55.05.90 Tahsis alanların 22 12 40 a telefon etmeleri tavsiye olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • TEŞEKKÜR Babam Suphi Arıel'in Cerrahpaşa hastahanest üroloji kliniğinde yattığı esnada yardım ve ihtimamlarını esirgemiyen değerli hocalarım Doç.Dr.Necati Güvenç,Doç.Dr.Muzaffer Akkılıç'a Böbrek kisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • VEFAT Meihuru Hafız Ahmet Ef.lis Ruklye hanımın mahdumu,Ha-Slme Uz'un zevci,Ayşen Dürüst'ün babası,Faik ve Rıza Arsev'in enişteleri,Eczacı Hamdı Dürüst'ün kayınpederi,İstanbul Belediyesi eski KB B.müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • BÎR SOKAĞA TURAN EMEKSİZ ADİ VERİLDİ Hürriyet meydanı elvaıındaki bir sokağa Turan Emek3i2 İsmi verilecektir.Belediye Encümeni tarafından,sokağa,28 Nisan olayları esnasında şehit düşen Turan Emeksiz'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • 35 BİN KİLO İSTAVRİT 7500 çift Palamut tutuldu lstanbula bahk akını başlamıştır.Dün 35 000 kilo İstavrit,7500 çift palamut,3500 kilo da çinekop tutulmuştur.İstavrit toptan 50-150,palamut 110-170,çinek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • KURBACALID1 TASFİYEHANE Belediye şehrin kanalizasyon şebekesinin ması ve bölge tasfiyfhanelerlnln kurulması tır.1961 yılı İçinde Kanalizasyon Kanununun yürürlüğe girmesiyle blrlİKte faaliyete geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • To Let A luxurious Duplex apt.5 bedrooms,2 baths,Fireplace,Central heating,24 hour hot water service,all modern conveniences.Location:Nişantaş.Telephone from 12 to 14 and 18 to 20 hrs.to 47 43 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • YâVtûhüzün büyümesi ve c—O^Jl 'M sıhhatli,neşeli kakaolu şekerli sade c=2 seve seve yemesi için onu PARO île besleyiniz.ANA SÜTÜNE EN YAKIN ÇOCUK GIDASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • "i BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Sıralama;Kalın kaba yünlü kumaş.2 Çok cömert lûtufkâr;Mitolojide aşk İlahı.1 3 Tersi biçim,üslûp;E-lektrikte bir kanun;Bir ma-O but.4 Bir fikir veya emrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • 5.KOTA Sıra No,Gümrük No.65 40.14.20 112 73.25 Sair kauçuktan mamulât ve çelik tel halat bildiri sahiplerinin mutemetlik için telefon 44 72 37 ye müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • ŞAHİKA HEPER Dubini)ile Dr.GAZİ DUBİNİ Nikahlandılar.25/1/mi İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • KISA HABERLER DÜN Çengelköy açıklarında denirde bir erkek cesedi bulunmuştur.55-60 yağlarında bir sahsa alt olan v« yalnız üzerinde yırtık bir pijama bulunan ce- sedin uzun zaman denizde kaldığı anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • MEVLİT Çok sevgili halamız merhume REBİA ÖNEV'in vefatının kırk'ıncı günU münasebeti İle,29.Ocak.1961 pazar günü İkindi namazını müteakip Teşvikiye camiinde Hafız Hendekli Abdurrahman GUrses İle Hafız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • r* SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Mihracenin Gözdesi Debra Paget Renkli Ing.EMEK Tel:44 84 39)Broadway Eğleniyor Frankle Lalne Renkli Ing.İNCİ Tel:48 45 05)Aslan Yavrusu Orhan Günşiray Türk filmi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • ogle konseri 13.45 Nurettin Dadaloğlu'dan türküler 14.00 Alman ş solistlerinden şarkılar 14.30 F'ahrlye Caner'den şarkılar 15.00 Akşam programlan ve kapanış.İSTANBUL S 7.27 Açılış ve program 730 i İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1961
  • 1111111 f1111(11n m1111111111111r111(r111(1111u11(f111(1111i mı ir111111r11.i m 11i111ıı11[u r ni!111111111111n1111!r11r11111111 r11[ II1111111II U 11111111r 111111111111 llll llll 111 Mill Gerçekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • İYÂSİ "KORSAN,SALAZAR'I DEVİRMEK!Antiller Denizinde "Santa Maria„ Transatlantiğini ele geçirtmekle,General Delgado hür dünyanın ilgisini Portekiz'e çekmek istiyor esnamı ADI bir korsanlık mı,yoksa siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • RAKI YERİNE D.D.T.İÇEN 2 KİŞİ ÖLDÜ KIRŞEHİR,HUSUSÎ Ürgüp kazasının Demirtaş köyünde içki sofrasında D.D.T.içen 2 kişi zehirlenerek ölmüştür.Yunus Kahraman'ın evinde içki âlemi yapan Halit Çelebi ve Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Ege bölgesinde şiddetli yağmurlar tekrar başladı İZMİR,HUSUSÎ Şiddetli soğuk ve aralıksız devam eden kardan sonra Ege bölgesinde tekrar yağmurlar başlamıştır.İki günde metre kareye 50 kilogram kadar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • İzmir köyleri için bölge okulları inşa edilecek İZMİK,HUSUSÎ İzmir çevresinde okulsuz köyler için bölge okulları yapılmasına karar verilmiştir.Hâlen 150 köyde okul bulunmadığı ilgililerce tesbit edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Hileli yağ satan bir müteahhit tevkif edildi MANİSA,HUSUSİ 1000 kilo pamuk yağını askeriyeye zeytinyağı diye satan bir müteahhit yakalanmıştır.Mehmet Bakkal tevkif edilerek askerî cezaevine sevkedilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Denizli köylerindeki kahvehaneler kapatıldı DENİZLİ,HUSUSÎ Merkeze bağlı bütün köylerdeki kahvehaneler kapattınlmıştır.Valilik kahvehanelerin tekrar açılmasına,gazete ve kitap alındıktan,sıhhî şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ.30 OCAK KEŞİDESİNDE 125.000 TL ^BsF rüRK ^K EKSPRES BANK V^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • SATILIK Seyyar Dükkânlar Her nev'l mamullerin satışına müsait olan ralli ve tezgâhlı 5 tonluk 960 model Fargo kamyon 1750 kiloluk 959 model Desoto raflı radyolu kamyonet satılıktır.Müracaat:Tel:M 83 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • 5 inci Kotadan ELİN Kaynak Makinesi.Elektrik motörü,jeneratör,transformatör,galter İthal etmek İsteyenlerin ELMAK Kol.Şti.Firmasına Cumhuriyet Cad.21/1 Beyoğlu Tel:48 61 98 mUracaatleri menfaatleri İc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • ııtys OEİJT Meiller tipi Takviyeli 5 ve 6,5 tonluk DEVİRMELİ ÇELİK KASALI kamyonlarımız gelmiştir.6,5 8 ve 11 Tonluk Kamyonlarımız yakında gelecektir.İsteklilerin müessesemize ve acentelere müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Şehrimizi basan kar fırtınalarına rağmen seyircilerin ilk fırsatta görmeğe koştukları RENKLİ TÜRKÇE SİNEMASKOP MÜTHİŞ KILIÇ JEAN MARAİS BOURVİL SABİNA SELMAN filmi,herkesin görebilmesini temin için ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • İTHALÂTÇILARIN VE İNŞAAT MALZEMESİ SATANLARIN DİKKATİNE Külliyetli miktarda BEYAZ CINENTO Satm alınacaktır-Şirketimizin istanbul ve Anadoludaki inşaatları çin 20/6/1961 tarihine kadar teslim edilmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IİİlİfcERALARI EviuugwiNi TERCİH ÎTMİÎ-IBUPİ.BUSESsiz f^m o m mmtö$,mm-IFN MİSTİ.¦^FERîH FETOB.50FPW1 pilÖOlAWM KOKUYOR IXawuowVukrikiii rwıiwnttii(iNtt 8İHMİS.tyföEMi GETlîLİâî fETTAH VAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • ORİJİNAL AMERİKAN 10-14,5-18-20 22 ve daha yukarı tonajdaki kamyonlarına ARTIK KAVUŞABİLİRSİNİZ KAYITLARA BAŞLANMIŞTIR.TEVFİK YILMAZ Tarlabaşı Cadd.62 Beyoğlu İstanbul &Telgr:YILMAZ İSTANBUL Tel^44 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • ARI BISKUİLERİNİN ikramiye kuponlarından hediye kazanan müşterilerimiz Cemalettln Ertur Milli kuvvetler cad.21 BALIKESİR S 11)11 liralık ikramiye kazanmıştır Ali Ak Çırpan mahallesi 30/A BURSA liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • ISKRA TELEFON SANTRALLARI TÜRKTELEFON LTD.ŞİRKETİ Galatasaray Yeni Çarşı Dar Film Han 40 Telefon:49 32 00 44 12 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Taş dökme yüzünden 11 kişi döçjüştü KIRŞEHİR,HUSUSÎ Emmiler köyünden 11 kişi arasında taşlı ve sopalı kavga olmuş 5 kişi ağır surette yaralanmıştır.Kavga köy yoluna taş dökülmesi meselesinden çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • J N^\v vv v ,vvB)TAKVİMDEN t 1 İBİRYAPRAK I Bir hakikatin acısı O O TARİHLİ Milliyet'te beni müteessir eden bir istatistik 1 4uO gördüm.Bütün dünyada okuma yazma bilmeyenler hak-kında Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Bugün Suareden itibaren S İTE Z0RAKi HAYDUT İSİNEMASİ bobhop-RHONDA FLEMİNG NOT:İLHAM GENCER bir hafta kendi kendine izin vermiştir.Gelecek haftadan itibaren «SHOW» programına devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • LÂLE SİNEMASINDA Bugün Suareden itibaren r TÜRK EŞSİZ BİR ZAFERt CASUS KARDEŞLER OYNI YANLAR:NURHAN NUR ORHAN MATÇORA MUAZZEZ ARÇAY w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • Beşiktaş X 1 İl |l 1 H Sinemasında ZEKİ MÜREN 'in son şaheseri AŞK HIRSIZI Seanslar:11 1.30 4 6.30 Suare 9.15 Tel:47 63 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1961
  • SIHHÎ TESİSATÇI VE BORUCU USTALARI ARANMAKTADIR Mersinde halen inşaatta bulunan Rafineri Şantiyesinde çalıştırılmak üzere sıhhî tesisatçı ve borucu ustaları alınacaktır.Saat üoretl olarak 2.75 3.50 Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • CİCİ CAN »Bİ^Si* f HADl ORADAN SEM DEİ t&C& Ç5-t-NıJA^RA YAP/MA I.ij3*J?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • BOL.T,Bu HERİF" İŞİ ASIZ KAl_ABAl_l SlNA 3ETı*R/AktC tSTlYOE A SAZETÇM ŞİMDİVE KADA1S.BUNA 4 ÖNEM VEKMEDİ AN\A,HALK.6p arj îı_Ğİı_tN/SAEye SAŞuADı Bu IŞi-E-BİR.AKSİt-ftC VÜ2UNDEN BıR.A/V\ATÖRJ_B KARS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • hhH ¦JOSE ŞAÜNAŞ;fiOC REED BtZ-KULA-AM.AMVACAĞIZ.DOĞUYA fitou VOKUZ».1ŞÎM1Z.ACQ-E.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • CABufç.OL.ŞU SUİ ÇUBuduN.DAN BİEL NEFES DE BEN ALA-Î/VM OUtZ.QUR.UN.Bu oegİl.see.VET TANRJS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • SEN OE BEMia\GİBİ VAP MUHAKKAK.BEĞE.GEÇEKSİN.ĞOZi-EE-tN» KAPAT,VMJZİGE KULAK.v/EJZ.ARitcA ouuvoe AMME.Six.öOZUNUZDEN^ÖNCE Su ÇENENİZİ KAPASANlZ,CO 1 OAwA ıvi OLUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • 1380 Şaban 9 Perşembe 26 OCAK 19 6 1 RUM!1376 Ocak 13 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 7.18 2.02 öğle 12.26 7.10 İkindi 15.01 9.45 Akçam 17.17 12.00 Yatsı 18.51 1.35 İmsak 5.34 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • "k Milliuef Milliyft Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDERF.N Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.0 SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.t Birinci sayfada baslık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • F *J NUHUN AKARNAS SBaAiXnc CiAz HAFTANIN ŞARKISI program.Bu akşam saat 19,15 te İSTANBUL RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 Tl KA7ANniRARİLİR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • KOTALARDAN İTHAL EDECEKLERE:Batı Almanyanın en büyük Yol ve İnşaat Makinaları Fabrikası OREHSTEİN ^U&K KOPPEL UND LUBECKER MACHINENBAU A.G.DORTMUND firmasının imalât programına dahil 8423 Paletli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • Ibbü'ÜA 419b ESER TÜBKBB ACABOÖLD Millî Eğitini Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünden öğrenildiğine göre,1960 yılında Türkiye'de tam 4.195 eser yayınlanmıştır.Bunlardan 2.877'si kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • Ayda 10 lira ücretle garantili mektupla İNGİLİZCE ALMANCA öğretiyoruz.Fakir öğrencilerden ücretin yarısı alınır,parasız broşür isteyiniz.Grapho American P.K.44 Bakırköy İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından Tokat Vilâyetinin takriben 25 km.Kuzeydoğusunda Yeşilırmak nehri üzerinde inşa edilecek Almus Baraj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Saat dokuz.Sesim çok tatlı,çok sevgen çıktı:Saat onda yolu çıkılacak.Senin hazırladığın programın tatbikine hava pek müsait görünüyorsa da.Sen rahatına bak,hiçbir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1961
  • v.w^;atı.ı ,Mi^»ii#;ÖLÜME «TtJ Ş O L A H g AK#j-XQU.TAŞAR DOĞU NUN HAYATI Beklenmeyen bîr manzara Bedirhan ÇINAR m Greko-rometı şampiyonasına İngiltere,Fransa,İsveç,İsviçre,Macaristan,Çekoslovakya,Fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • «UB UNGURLAR KAZAN vVE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI Memleketimizin en büyük ve komple kazan fabrikasıdır.Yüksek randımanlı ve kaliteli ÇELİK BUHAR ve KALORİFER KAZANLARIMIZI ve FABRİKAMIZI GÖRÜNÜZ Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • SANAYİCİLERE KOTA 176 LAN» ROVER Kamyonet için Proforma verilir.MATAŞ TİCARET A.Ş.Halâskârgazi cad.133 Pangaltı İstanbul Tel:47 44 30 Telgraf:MATASAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • "Deveci„yi devesi ısırarak öldürdü AYDIN,HUSUSÎ Söke İlçesi.Bağarası bucağından Mustafa Deveci,yem vermek İçin yanına sokulduğu devesi tarafından başından ısırılmak suretiyle öldürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • VERGİLER TEKER TEKER İNCELENİYOR t Baştarajı Birincide Mevcut vergi sistemimizin,vergilerimlzdekl adalet ve umumîliği temin ve istihsal ile yatırımları teşvik edici bir istikamette yeniden organlusyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • İsim benzerliğinden bir asistan Amerika'ya gidemedi t Baştaraft Birincide Akaoy,kendisinin Ankara Vergi dairesine kayıtlı bulunduğunu ve vergi borcu olmadığını» söylemişse de müsaade alamamış,karısı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • KAÇIRILAN GEMİ BULUNAMADI ğ Baştaıajt Ellincide EMRİ KİM VERMİŞ?Baharında yüzbaşılaıdan Henrique Calvao olan siyasî korsanlara gemiyi zaptetme emri hâlen Brezilyada sürgünde bulunan Portekizli General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • İstanbul'un haritası yeniden hazırlanıyor t Baştarafı Birincide ttr.önümüzdeki yıl İçinde İstanbulun 1/10000,1/5000,1/1000 mikyasındaki haritalarının etüdlerl hazırlanarak tamamlanmış olacaktır.Harita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • Yugoslav tankerinde dün yine infilâk oldu Baştarafı Birincide ler İçerisine bürünmüş ve sancak tarafı biraz daha denize gömülmüştür,ilgililer yangının birkaç gün daha devam edeceğini ve son bir İnfilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • İTHAL MALI Beton Demiri KALKAR TECRİT MALZEMESİ YÜKSEK KARBONLU ÇELİK TEL İNCE SAÇ demir kereste ticaret a.ş.Tünel cad.TRANSTÜRK Han No:18 GALATA Tel:49 11 41 Telg.Demkeritm İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • NTIDOT NEZLE G.RİP.01$ AĞRISI ADALE ROHATİIMASI YANIKLAR GUNES YANIĞI ARI.pÖCEK SOKMASI KESİK YARALAR PİŞİK KASINTI EKZEMA ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRAJTAM SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • ANAYASANIN İKİ MADDESİ BELLİ OLDU t Bastarafx Birincide Güneşin bu te :lifi İttifakla kabul edilmiştir.Madde l Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.TC.insan hak ve hürriyet,lerl,çalışma ve sosyal adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • MÜDÜR ARANIYOR Çorum havalisinde Çeltik ziraati yapan büyük bir Şirket için işletme müdürü aranıyor.Bu işde ihtisas» olanların referansları ile birlik» te şartlarım Kervan Otelleri sahibi İHSAN AŞIK Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • NAYLON İPLİĞİ İsrail Menşeli Beyaz 60/2 Müracaat:Telefon:27 21 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • BERBER Kolonya ve kremleri Gtırun Han 9 997 TeJ;22 43 70/20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • SAKAT BİR KİRACI 4 AYDIR EViNE PENCEREDEN GİRİYOR t Baştarajı Birincide sakat vatandaş,evine hâlâ pencereden girip çıkmaktadır.Turhan,20 lira kira İle 1949 yılındanberi oturduğu zemin katındaki tek od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul Sağlık Tesisleri ihtiyacı bulunan 200760 Kgr Koyun,55250 Kgr.Kuzu,2000 Kgr.Dana,38760 Kgr.Sıyır etleriyle 1240 Kgr.sakadat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • TECRITÇi VE SICAK KATRANCI USTALARI ARANIYOR.Mersindeki rafineri inşaatında çalıştırılmak üzere petrol borularının sıcak katranla boyanması ve sarılarak tecrit edilmesi işlerinde çalışmış tecrübeli us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 10.İcra Memurluğundan Dos No:1959/288 Birinci derecede ipotekli olup satılmasına karar verilen Beyoğlu Küçükpiyale mahallesinin Hilâl sokağında eski,yeni ve taj:9 kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • KELİMESİ İOOKURUŞ KÜÇÜK BANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK VALİKONAĞI caddesinde şahane kat 230.000 Kazankaya 47 62 03.0 VALİKONAĞI caddesinde boş teslim 7 odalı kat 180.000 Kazankaya 47 62 03.0 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1961
  • KOTALARDAN" İTHALÂT İçin—Mutemetlik Finansman Proforma arzu •denlarin* müracaatları rica olunur.82.11.10-82.11.20 EVERSHARP Çift taraflı hirika Amerikan MAVİ TRAŞ BIÇAKLARI 98.03.20.Ğ6t&tfitOoA Emsals
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1961
  • Genel Sekreter Juan Gıch ^Taraffarfonniiz maça gelmiyor,bu bizi mâli balcımdan çökertir,dedi Real Maârifin son maçında 8 golden 5 tanesini Ferenc Puskas attı EYAZ Şimşekler.Re-Madrid hârikalar takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Toto'da En buyuk ikramiye 13 tutturan bir kişî 281.303 lira alacak.12 bilenler 12.786,11 bilenler 746,10 bilenler 83 er lira alacak ANKARA,HUSUSÎ SPOR Toto'nun yirminci haftasında Ankara'dan Meh met A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Fenerbahçe Galatasaraya maç teklif etti.Beşiktaşla Galatasarayın bu hafta Ankarada karşılaşmaları şüpheli.Sarı-LâcivertlilerAnkaralılarahazır FENERBAHÇE kulübü,Galatasaray'a Şubat ayının ilk haftasuıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Kasımpaşa'n Rıdvan'ın bir oğlu oldu Kasımpaşa profesyonel takımı oyuncularından Rıdvanın bir oğlu dünyaya gelmiştir.Ener ismi verilen yavruya uzun ömür diler genç anne ve babayı tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • F.Bahçe kongreye 540 bin lira borçla giriyor Üç gruba ayrılan Sarı Lacivertli camiada istenilen ve aranan tek şey:Hüsnüniyet FENERBAHÇE'M azalar Pazartesi gününden itibaren kongre faaliyetine başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • 7 ve 8.hafta basketbol lig maçları tehir edildi Bölge Müdürü S.Selâhattin Cihanoğlunun emri ile cumartesi ve pazar akşamları oynanması gereken 7 ve 8hafta basketbol lig maçları tehir edil mistir.Tehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Karagümrük kongresi Pazar günü yapılıyor Karagümrük kulübünün fevkalâde kongresi pazar günü saat 10 da Aysun sinemasında yapılacaktır.Ku'üp reisliğine tek aday olarak İbrahim Sevin gösterilmektedir.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Dietrich,H.Kaplan'ı yeneceğim,diyor KÖLLERBACH/SAAR HUSUSÎ Roma Olimpiyatları şampiyonu Alman Dietrich,Alman gazetecileri ve dergilerine verdiği beyanatta Hamit Kaplanı ilk fırsatta yenebileceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • G.Saray'da her spor kolu kendi kendini kontrol edecek Galatasaray kulübü İdare heyeti her spor kolu İçin m'istakil bir talimatname yapacaktır.Kulüp ana nizamnamesinin maddeleri İçinde?bulunan bu usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Tumuasında Galatasaray,Happen yendi:W-San-kırmtzılılar çetin maçı Üner'in son saniyede faulden kaydettiği sayı ile kazandılar.Devre 20-20 sona ermişti SAHA:Spor Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • M Dün Eminönü öğrenci lokalinde okullar arası maçlara devam edilmiştir.Resimde Şehremini Orta ile Eyüp orta basketbol maçından bir sahne görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • KTAŞIN AMERİKÂDÂKS AKİPLERİ BELLİ Siyah-Beyazlılar 17 Mayıs 16 Haziran tarihleri arasındaki turnuada Kimarnock,Bangu,N.York,Montreal,R.Plata ile karşılaşacak I rj MAYIS 16 Haziran ğ tarihlerinde Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1961
  • Erenköy Kız Orta Okulu ampiyon Okul Spor Yurtları ve oyun yuvaları voleybol şampiyonasında dün İstanbul Kız Lisesi orta kısmını 15-2,15-10 mağlûp eden Erenköy Kız Lises' orta kısmı,Kız orta okullar vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor