Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • İlk sözlü Soru yarın Görüşülüyor Temsilciler Meclisi 16 komisyonun üyelerini de yarınki toplantıda seçecek ANKARA,HUSUSÎ TEMSİLCİLER Meclisinin yarınki toplantısında ilk defa bir sözlü soru görüşülece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu T.Meclisinde ANKARA,HUSUSİ Türkiye esnaf ve sanatkârları konfederasyonu başkanı Hasan Tez,Kurucu Meclise intikal ettirilmiş olan esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • IA.P.1 Ci IIjI ı İtalyan moda yara-OİfTiaiUCn ucılan ilk bahar kre asyonlarını şimdiden teşhir etmeye başlamışlardır.Yukardaki resimde Floransada tertiplenen bir defilede teşhir edilen ve «Vaga Komin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • [MİLLİYET] Kadınları Koruma Demeğinin dün Fatih şubesinde yapılan kongresinde kadınlararasında ahlâk düşüklüğüne para ve imam nikâhının sebep olduğu belirtilmiştir.Ahlâk zabıtası ile yapılan işbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • [ORDU FİLM MERKEZİ] Yassıada'daki dünkü duruşmada Dilâver Argun tanık olarak ifâde verirken.KAYSERİ OLAYLARI DURUŞMASINDA iğer sanıklar yalanladılar Sabık Kayseri Milletvekilleri,inönü'nün gelişinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • 70 bin kişiye Bir Milletvekili Seçilecek Birinci Meclisin üye sayısı 450,ikinci meclisin de 150 olacak.Birinci meclis seçimi 4 yılda,Ayan seçimi 6 yılda yapılacak.Âyan'm üçte biri 2 yılda hir değişece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Seçim günü radyo ficevermi Lise mezunu olmaları şartı kabul edilen adaylar para yatıracaklar Propaganda müddeti 20 gün olacak ANKARA,HUSUSÎ SEÇİM Kanunu tasarısını hazırlayan komisyon,dün secim günü r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Barem dışı Memurların Maaşına zam Yapılmıyor Maliye Bakanı Kurdaş'ın başkanlığındaki komisyon,çalışmalarına devam ediyor 1 ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor KTİSADÎ Devlet Teşekküllerinde ve Devlet dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • 1 t-ITELEFOTO A.P.¦f ÜBIf DIIÇ rnnilÇMPI ERİ Moskovada bulunan Türk Ticaret heyeti ile Rusya heyeti arasında röiüs-I UKİV KUd UUtlUyİTİlLLtnl meıer 19 ocakta başlamıştır,tki memleket arasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • iş böl ün şiddeti vam ediyor Ege bölgesi ile Adana da son yuların en sert kışı hüküm sürüyor.Bandırmada kurtlar ahırlara hucûm etti ŞİDDETLİ kış ve kar yurdun bir çok bölgelerinde devam etmektedir.Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • [MİLLİYETİ Tahliye edilen Cilas "Fikrim Değişmedi,dedi WASHINGTON,RADYO Mareşal Titonun eski muavini Milcvan Cilas hapisten çıktıktan sonra dün yaptığı ilk basın toplantısında şöyle demiştir:«Esas iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • m LUMUMBA'nın KARISI DUA EDİYOR Srûr banın karısı Oponga Pauline Lumumba,kocası Klisabethville hapishanesine nakledildiği zaman,sabah erken saatte LeopoldviUedeki Birleşmiş Milletler Karargâhına gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Dördüncü parti bu hafta kuruluyor İki binden fazla eski D.P.'li E.Alican'ın lider olacağı yeni partiye girmek için müracaat etti ANKARA,HUSUSÎ *p\ÖRDÜNCÜ parti bu ayın sonlarına doğru kurulacaktır.Tüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Bütçe Komisyonu çalışmaya başlıyor ANKARA,HUSUSÎ M.B.K.üyelerinden Fikret Kuytak'ın başkanlığındaki temsilciler meclisi bütçe komisyonu yarın saat 9,30 dan itibaren 1961 mali bütçesini müzakereye bajl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Arjantin'de bir köy haritadan silindi TANDiL,"X.A.Tandll yakınındaki Villa Cacique köyü,şiddetli yağmurların meydana g* tirdiği seller ve toprak kayması yüzün den tamamen mahvolmuştur.Yağmurlar evvelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • ss*.aa Kafa değişmedikçe Aydında tuğlacılar çok eski bir usule uyarak yağmur yağmasın diye on metrelik bir kuyuya' dört tane canlı csck atmışlar.Demek Tiırkiyede hâlâ meteorolojik olaylara eşek büyiis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • İlân Kurumu Kurulu Istanbulda çalışacak ANKARA,HUSUSÎ Basın İlân Kurumu geçici kuruluna Bedii Faik Akının itizar beyan etmesi üzerine yerine Orhan Birgit seçil mistir.Geçici Kurul pazartesi gününden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • B.A.C.atom bombası yapmak istiyormuş NEW-YORK,AA.New Yorkta yayınlanan bir musevi mecmuasına göre.Birleşik Arab Cumhuriyeti,atomik silâhlar yapabilecek kapasitede bir reaktör inşa etmektedir.Mecmuaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • KRUŞÇEV,ZİRAATÇİLERİ DÜN TENKİD ETTİ MOSKOVA.AA Kruşçev Ukraynada hububat isühsalindeki muazzam hatâ ve ihmâlleri tenkid etmiştir.Sovyet Başbakanı ziraatin endüstri ile ayni seviyeye getirilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • Mesken sıkıntısı hâd bir safhada istanbulda 380 bin aileden 230 bini gecekonduda oturuyor.Bu tempodaki inşaatla şehrin mesken ihtiyacı ancak 400 sene sonra giderilebilecek SEDAT AĞRAL1 i STANBULda 380
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • IRADYO-FOTO A.P.V RESMİ Baskan Kennedy'nin başkanlık görevini resmen deruhte etmesinden sonra söylediği ilk nutuk hür tlün-yada miisbet karşılanmıştır.Rus başbakanı Kruşçev,gönderdiği mesajda Mevcut ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1961
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar-herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • ilflltlLtıt RASTGELE! Jyi oldu,iyi:gayet kanlı olda!Bu sadistçe sözler ne kana susamış eakiyaiar,ne de mezbaha müstahdeminin arasında geçiyordu,keyifle ellerini oguşturarak böyle konuşanlar günlük hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • ATLASTA Pazartesi aksamından itibaren mevsimin en muazzam renkli şaheseri MİHRACENİN GÖZDESİ THE TİGER OF ESHNAPUR)DEBRA PAGET PAUL HUBSCHMİD WALTHER REYER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • ECZANELERE MÜJDE Beklenilmekte olan Eczane tipi İngiliz malı oksijen tüplerimiz,ithalâtçı sıfatile mağazamızda teslim 325.TL.dan satışa arzedilmiçtir.Taşraya ödemeli gönderilir.Dr.Şeraf ettin ve Ort.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • Nezle ve Grip ^«^Sfek BAŞLANGICINDA 1 faal o-te FAYDALIDIR!nC2,e ve Gr,p aibl UMİnİM hastalıklann baş angıcında fenalıkları önle-mek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • H S?Wist f2H2S^ OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Son günlerde bir yorgunluk duydunuzsa önümüzdeki hafta «ize yeniden canlılık getirecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Biraz sinirlisiniz ve bunu yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • 1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 1 6 IB in 7 8 Kg ±feİEEa 9[ X b:j SOLDAN SAĞA:Eski püskü.2 îfrat;Tersi yabancı.3 Üstünlük veren iyi âdet inanışta seçkin vasıf;Bir ağaç.4 Eflâtun ile kırmızı arası renk.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • HMlllllllII111)1llltllllllllMIIIII Istanbul jj 7.27 Açılış ve program 7.30 i İki mare 7.35 Pazar sabahı plâk-I lan 8.00 Haberler ve hava du-rumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.00 Ünlü solist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • SİÎ SİNEMALAR B E Y O G L U ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Çifte Cinayet Van Johnson Renkli îng.2 Viva Zapata Marlon Brando Îng.ATLAS Tel:440S33)Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli îng.2.hafta)EMEK Tel:44 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • ithal mali Beton Demiri KALKAR TECRİT MALZEMESİ YÜKSEK KARBONLU ÇELİK TEL İMCE SAÇ DEMİR KERESTE TİCARET A.ğ.Tünel Cad.Transtürk Han No.18 GALATA Tel:49 11 41 Tclg.Dcmkerlim/İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • KISA HABER LEH 0 KSKIŞEHİRDEN Istanbula gezmeye gelmiş Osman Yurdaer ile Mustafa ö/kalay isimlerindeki İki arkadaş dün yanlarına aldıkları bir kadınla Sirkecide gezerlerken karşılarına çıkan bir kaç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • SOĞUK OTELLERDEN ŞİKÂYETLER ARTTI Kışın bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü bugünlerde bâzı otellerin ısıtma İşine önem vermemeleri şikâyet konusu olmaktadır.Bilhassa Sirkeci ve Fatihteki bazı otellerde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • BELEDİYE GELİR KAYNAĞI ARIYOR Beediye,gelirleri arttırma yolunda teşebbüslere geçmiş ve bu arada kendi bünyesi İçinde azamî tasarruf tedbirlerine riayet olunmasını bütün teşkilâtına bildirmiştir.Tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Po»u ad.Jstanbul-P.K.27i-T«l«fon 477662-477663 Telg.Roche-lıunbul Sayın fi DOKTOR ve Eczacılara:Yeni müstahzarımız "FLUPRİM ROCHE draje)ŞİMDİ DE YURDUMUZDA e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • SEN BEN,GEÇENLERDE Sabahattin Eyüboğlu ile konuşuyorduk.Sabahattin Eyüboğlu herhangi bir aydın değil,sayısı başka memleketğ Icrde de çok olmayan üstün bir aydındır.147 1er arasında onun da bulunması,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • İÇKİ SATIŞLARI YÜZDE 30 AZALDI Tekel İçkilerinin satın gün geçtikçe azalmaktadır.İçki satıslarındaki düşüş geçen seneye nazaran %30 a yaklaşmıştır.Bilhassa Mecidlyeköy'deki Likör fabrikasının içki sto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • MEVLİD Çok kıymetli Babamız ve aile büyüğümüz temyiz mahkemesi emekli azasından Ahmet Kemalettin Ö GEN 'in vefatının kırkıncı gününe mt'lsadif.27.Ocak.19Gl cuma günü fiğle namazını müteakip Fatih Dülg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • 1 senelik muntazam çalışmaları ile müşterilerinin takdir ve teveccühünü kazanan memleketimizin en kıymetli sanatkârları İLHAM ve AY-TEN GENÇEB dün akşam ÇATTnın senei devrini kutladılar.Tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • M.T.T.B.KONGRESİNE DÜN DE DEVAM EDİLDİ M.T.B.nin 45.büyük kongresi dün de devam etmiştir.Diınkü oturumda idare heyeti ibra edilmiştir.Yeni İdare heyeti seçimleri de başlamıştır.Kongrenin dünkü oturumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • 15 YERDE TANZİM SATIŞI YAPILACAK Gıda maddesi,meyva ve sebze tanzim satışları yapmak üzere önümüzdeki günlerde Istnnbulun 15 semtinde birden faaliyete geçecek olan bir şirket Belediyeye her hafta fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • 20 BİN İŞÇİ ÜCRETLİ İZİN hakkından faydalanamıyor îstanbulda ücretli izin kanunundan istifade ettirilmeyen işçi sayısı yinnl bin civarında bulunmaktadır.Tekstil,Lâstik-îş,Maden-îş ve Gıda sanayii işye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • BOĞAZDAKİ AKINTI YERLERİ GIKLARLA TESBİT EDİLECEK İstanbul limanında tadilât yapılacaktır.Bu değişiklik deniz trafiği ile ilgilidir.Alınan kararlara göıe:a Liman içinden Ortaköy'e kadar denizde demirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • BİR KADIN,ÇAKI İLE BİR ERKEĞİ YARALADI Dün akşam üzeri Zeytinburmında bİT kadın Mehmet Şahin isimli bir şahsı çakı ile yaralamıştır.Yenidoğan 42 ncl sokakta orurnn Nefise Çakmak eskiden tanıdığı Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • MEYLİD Muhterem aile büyücümüz A.NURİ ONAN'ın Vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 22 ocak 19fil bugünkü pazar günü Kadıköy Osmanağa camiinde öğle namazını müteakip okunacak Mevlidi Şerife bütün akra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1961
  • ACI BİR ÖLÜM Bay ve Bayan Arman Aük ve evlatları,Rahibe Ramela Allkyan Paris)Babaları,kardeşleri ve büyük babaları Kirkor Greguar)ALİK'in Bakır sanayi memurlarından)trafik kazası neticesi vefat ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • im Amerikalı kadınlar,mantosundan şapkasına,elbisesinden saç tualetine kadar yeni Başkanın eşi Jackie Kennedy'nin stilini taklit ediyorlar m I Kt sene önce Fransada ve bütün dünyada kadınlar Brlgitte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Cezayir'de De plânı tatbik ediliyor PARİS,RADYO Referandum'dan sonra De Gaulle'ün «Cezayirli Cezayir» plânının tatbikine doğru ilk adım dün,5 kararnamenin neşri ile atılmıştır.Bu kararnamelere göre,Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • İzmirli işçiler protesto toplantısı yapıyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir İşçi Sendikaları Birliği bugün saat 14 de bir protesto toplantısı yapacaktıriktisadî ve Ticari İlimler Akademisi salonunda yapılacak topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Fransızlar bir oto montai fabrikası kurmak istiyor ANKARA,HUSUSÎ Fransız «Renault» otomobil fabrikaları temsilcileri dün Ankaraya gelmişlerdir.Temsilciler Türkiyede bir montaj fabrikası kurmak için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • İran'da talebeler nümayiş yaptı TAHRAN,A.Pfldusaddık'ın düşmesinden beri İlk defa olarak Tahran'da geniş ölçüde bir talebe nümayişi vukubulmuştur.Yağmur altında 2 saat kadar hükümet aleyhinde nümayiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Bir kısım ağalar Bursa'da muhakeme edilecekler BURSA,HUSUSÎ Bir müddet evvel şehrimize iskân edilen ağalardan Hacı Balâ İle Mahmut Ertüsün akrabalarından olup İsparta.Aydın,Zonguldaka iskân edilen bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Kahve kaçakçıları yine faaliyete geçti ANTALYA,HUSUSÎ Son günlerde Yunan adalarından vilâyetimize kahve kaçakçılığı tekrar baş lamıştır Kaş ilçesinde bir taksi içerisinde 5 kişi tarafından kaçırılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • 1960 model Opel OTO kaloriferi KAPİTAN,REKORD ve VAN Beyoğlu Tarlabaşı Cad.63 65 Tel:44 52 89 Şemsettin Gezgin ve Ort.Koli.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSLERİ ve Laboratuvar Teknisyenleri Alınacak İzmit civarında inşa edilmekte olan İstanbul Petrol Rafinerisi için Kimya Yüksek Mühendisleri ve Laboratuvar teknisyenleri alınacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • e AKHİSAR Bir trafik kazasında bir kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştır.Balıkesirden İzmir'e gelmekte olan Varil Yüklü Mustafa Kalkan idaresindeki kamyon «ölüm Virajı» nı dönerken devrilmiştir.Şoför M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • En son bilgileri içinde topliyan en modern ansiklopedi.HayaS ^NSiKIMBDISi 6,000 Konu 1,900,000 Kelime 5,000-resim pj l,Ö0Ovtifdruk tabibi;v •80:renkl' ilâve tçıblo '••¦hepsi VV.v*1?3,000 büyüksayfalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Adliyede sıra beklerken düşerek kalpten öldü BURSA,HUSUSÎ Elektrik İdaresinde bundan bir müddet evvel vukua gelen suiistimal hâdisesi ile İlgili dâvanın duruşması devam ederken koridorda sırasını bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ikiye ayrılıyor Yeni kurulacak Bakanlıkların adı Sağlık ile Sosyal Yardım olacak.Çocuk yurtları genişletilecek İZMİR,HUSUSÎ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bölün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Bn YARICIM B"S'tte Bardot halen Yataktaki gelin» adil bir filmi çevirmektedir.Kskl kotası B.Vadim'in idare Mı I MflcOV¦ ettiği bu filmde B.B.otomobil yarışçısı rolünde görülmektedir.Resim B.B yi bu fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • 1961 Belediye Bütçesinde açık 300 Milyon lira Hükümetçe yardım edilmediği takdirde bu açığın kapatılması imkânsız görülüyor İstanbul Belediyesinin geliri ile ihtiyaçları arasındaki 300 milyon liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • KRALİÇE ELIZABETH HİNDİSTANDA BÜYÜK tezahüratla karşılandı YENİ DELHİ,RADYO,A.P.Kraliçe Elizabeth ile kocası Edinburgh Dükü dün Yeni Delhi'ye varışlarında Hint liderleri ve halkı tarafından şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • M TAKVİMDEN BİR YAPRAK Havadan sudan PAZAR da olsa böyle karlı havalarda yapılacak en güzel şey sıcak bir odada ahbab ile sohbettir.Benim de en yakın ahbabım okuyucularını olduğu için iyi ısınmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Dış hatlarda çahşan vapurların ücretlerine zam yapıldığına dair haberler tekzip edildi NECMİ ONUR EHİR Hattı vapur bileti ücretinde indirme yapılmayacaktır.45 gündenberi bu konu ile ilgili çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • Kongo'da dün 50 Avrupalı tevkif edildi LONDRA,RADYO Lumumba taraftarlarının merkezi Stanleyviile'de dün 50 kadar Avrupalı tevkif edilmiş ve kötü muameleye tâbi tutulmuştur.Birleşmiş Milletler temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • İzmir'de Et,kömür ve odun fiatları tesb't edildi tZMİR,HUSUSÎ İzmirde et,mangal kömürü ve odun fiatları tesbit edilmiştir.Vali ve Belediye Başkanlığı tarafından ilân edilen fiatlar şöyledir:«Süt kuzus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1961
  • ABDÜKANMZ n ABkAOASWft BiB ADAM flöYü üli'M a"mM OTUR MASiVJPA^ iiittf lEBffC METİM* lAft.PlJiMi Y£üiNP£K SÖ^HC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • I «JWİI SEKS PARTİSİ BASIN toplantısını açan zat:Arkadaşlar,dedi,S«ks Partisi'nin davetini kabul ederek teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.Sadece seksüel im-J kânlarla kurulan pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • S »V/M DiKLE^ ¦c-uez.TAlZAFrAsi MAPI* ıWS4NLA« İÇİŞİ CA-tOA TSvılN u fi p r mÇM" M tig/y ^s HAY ÇENEM* TÜ-TULSAYOI DA fi #SS5 v I WMmm m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • PAZAR RUMİ 1380 22 1376 Şaban OCAK Ocak 5 1 9 6 1 9 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 7.20 2.09 öğle 12.25 7.13 İkindi 14.5,7 9,45 Aksan 17.12 12.00 Yatsı 18.47 1.3fi İmsak 5.36 12.2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • Umûmİ Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'KU Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmında Mosul Müdür NAMIK SEVİK İdare Müdürü NURETTİN DEMİRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • KONGRE İLÂNI-Cemiyetimizin alelade heyeti umumiye toplantısı 25 Ocak 1961 çargamba günü saat 14 de Eminönü öğrenci Lokalinde yapılacaktır.Ekseriyet olmadığı takdirde 30 Ocak.1961 pazartesi günü,ayni y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÖNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAtR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • UÇAK MAKİNİSTİ ALINACAK İngilizce konuşan,yazıp okuyabilen uçak makinisti alınacaktır.Daha evvel uçak makinistliği yapmış olması şarttır.Taleplerin yazılı olarak:«Pan American Havayolları,Yeşilköy Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • NUHUN W MAKARNASIn.3tf4v^^tf Cc v nı' kın.26 Ocak Perşembe günü saat 19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250:150 veya 100 TL.kazandırabilir.1 Yollan gurbete bağlayan dağlar,2 Her derd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • Hususî hastahane,ilâç içki parfümeri fabrikası,Yurt,hususî okul,gıda sanayii gibi işletmelere müsait 1350 metrekare bahçe içinde beher katı 400 metrekare olan ve 50KW cereyan bol suyu,havagazı,buhar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • musiki Hasan Kocamaz'ın verdiği örnek İLHAN K.MİMAROĞLU Nejat Cendeli Kuarteti'niıı bugün Türkiye'de bü-yük başarıyla caz çalan bir topluluk olduğunu söyle-inekte aşırılık yoktur sanırım.Kuartetin tro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Hastalık hana nasıl irademi kaybettiıdiyse.Barbara da,herkes gibi olmadığını bildiğinden,kanlarının saflığıyle övünen İngilizler gibi üvüııcmedlğindcıı,bütün meziyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1961
  • mmm: î s»w:y% ÖLÜM E T U Ş OLAN Ş AMPIYON YAŞAR DOĞUNUN HAYATI Yaşar Avrupa ikincisi Bedirhan ÇINAR m Kampta yapılan karşılaşmalarda Yağar bunların hepsini de yenerek milli takıma girmeğe hak kazandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • KIBRISLI RUMLAR ENOSiS İÇİN MÜCADELE EDİYOR ANKARA.HUSUSÎ r Kıbrısta Rum gençliği EOKA cıların eşvikiyle »»krar ENOStS ^mücadelesine başlamışlardır,flu maksatla dün yayınladıkları bir bcynnamede söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • TURK HEYETİ YARIN GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Dr.Orhan Müdderrisoğlunun başkanlığındaki 6 kişilik Kıbrıs heyeti pazartesi günü Ankara'ya gelecektir.Mitderrisoğlu'nun başkanlığındaki heyete Kıbrıs Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • DÖRDÜNCÜ PARTİ BU HAFTA KURULUYOR fr Bastarafı Birincide fünulmuş,bilâhare bundan vazgeçilerek klâsik sistemin tatbiki uygun görülmüştür.Yeni partinin lideri Ekrem Alican clacaklır.Diğer kurucular:Lsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • 70 bin kişiye bir Milletvekili seçilecek t Baştarafı Birincide T yıl başkanlık etmiş olanlar gireceklerdir.Memlekete şeref getirmiş İnsanlar arasından cumhur başkan^ 5 kişiyi Senatoya üye olarak tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • SEÇİM GÜNÜ RADYO NETİCE VERMİYECEK t Baştarajı Birincide yında bulunmayacaktır.Saat 23 den •onra ise radyo,sadece Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili tebliğlerini neşretmekle iktifa edecektir.Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • MESKEN SIKINTISI HÂD B'R SAFHADA t Baştarajı Birincide MESKEN KOOPERATİFLERİ Devlet kontrolü altında vatandaşların iştirakiyle teşekkül edecek mesken kooperatiflerinin bu işi organize etmek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • ilk sözlü soru yarın t Baştarajı Birincide Başkanlık divanı Basın Yayın Komisyonu İçin temsilciler meclisi üyelerinden Ömer Sami Coşar,tlhanıi Soysal.Altan öymcn,Selâmı Savaş.İlhan Esen,Bahiir Ardahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • Diğer sanıklar dün Menderesi yalanladı t Baştarafı Birincide I vardır.Çalmamı;ve çaldırmamıştır.Başsavcı Egtsel bu mektuba karşılık olarak 51111ları söyledi:«Tabii Kınık iyi hizmetler de etmiştir.Onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • Büyük pi* sınaî şirket Ankara ve Adana vilâyetlerinde daimî olarak çalışacak iki satış başmemunı aramaktadır.İstenilen vasıflar şunlard'r:1 Ticaret ve piyasa sahasını tanımak,tecrübe sahibi bulunmak,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • KÖMÜR NAKLİYATI YAPTIRILACAK lQfil senesi zarfında Istanbulda Defterdar,Bakırköy ve Beykoz Marmara'da Gemlik,Hereke ve Bursa Merinos fabrikalarına tahsis olunacak miktarı 36.000 ton olarak tahmin olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • Tank atışları)Karadenızde Rumeli Kaıaburnunun 5 mil kuzeyi ile Terkos gölü tahlisiye binası 3 mil kuzeyi arasında aşağıdaki arz ve tul daireleri ile belirtilen bölgede 23,24.25 Ocak 1961 günleri sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • KAR G.SARAY'IN HIZINI KESMEDİ:5-0 t Baştarafı Altıncıda yunca hakemin yaptığı tek büyük 'atâ oldu.Nihayet 12 nci dakikada Mete'nin yaptığı frikik atışında kale ağzına dalan Suat kafa ile ilk golü kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • Dün yapılan VoîeyM Lig madan Voleybol liginin onbeşinci hafta maçları dün t.T.Ü.spor salonunda yapılmış ve ali neticeler alınmıştır:Daruşşafaka l.Ü.S.K.3-0 Fenerbahçe Acıbadem 3-0 l.T.ü.Beyoğluspoc 3-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • LUMUMBA ÂDİL BİR ŞEKİLDE YARGILANACAK Bonıboko,yargıç bulunur bulunmaz Lumumba'ıım adalet huzuruna çıkarılacağını söyledi LEOPOLDVtJLLE A.P.Kongo Dışişleri Bakanı Oomboko yaptığı basın toplantısında L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • GREV YAPILMIYACAK.İngiliz profesyonel futbolcularının lideri olan sakallı)Jimmy Hill tngiltere futbol ligi başkanı Joe Richards ile el sıkışıyor.Ortadaki İngiltere çalışma Bakanıdır.18 Ocak günü Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • DÜNYA hazırlığına t Baştarafı Altıncıda Mezkûr sporcunun öğrenci olmasına rağmen İstanbul Maltepe Güneşspor Kulübünden Vefa kulübüne sivil lisansla geçmek suretiyle hüviyetini gizlediği,ancak evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • KARAGÜMRÜK MAĞLÛBİYETTEN SON SANİYEDE KURTULDU Bnştarnfı Aît»ncırf« bildiler.Hakem Nuri Kelebek,önce Vefanın daha sonra da Karagümrük'ün attığı birer golü acaip bir kararla ofsayt addetmemiş olsaydı,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • A.Gücü:4,Ad.D.Spor:O t Bastarafı Altıncıda namaya alışık olmadığı daha ilk anda göze ça,rpıyordu.Duna karşılık Ankardgüçlü futbolcular zaman ilerledikçe sahaya intibak edip takım halinde açılıp kapana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • Fevkalâde oynıyan K.Paşa 3 1 kazandı t Baştarafı Altıncıda leclyi de üzerine çekerek plase bir sütle topu ağlara göndermişti.2-0 dan sonra İzmir'in San-Kırmızılı takımı biraz canlanır gibi olmağa başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1961
  • FENERBAHÇE,ROMEN DİNAMO İLE OYNUYOR t Baştarafı Altıncıda edeceği karşılaşmaya her iki takını da su tertiplerlyle bağlıyacaktır:Fenerbahçe:Güne;K.Seta,Canel,Malılru,Na/miye,Meliha.Dinamo:Pleşoianu K.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1961
  • Saray'ın Kar hızını kesem Ağır sahaya ve kaleci Selâhattin'in fevkalâde oyununa rağmen Sarı Kırmızılılar Şekerhilâl'i Suat,Meiin(2)ve Bahri 2)nin golleri ile yendiler Suattcn Niyaziye ve ondan Metine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • A.GÜCÜ:4 AD.D.SPOR:0 STAD:19 Mayıs 830 kişi IAŞILAT:2713.50 TL.HAKEMLER:Nazif Oturgan Fahri Alpagut Ziya Türkdoğan ANKARAGÜCÜ:Şeref Erkan Hikmet Necdet Ali Salih Hayri Hüsamettin {•kic)Yüce)Ertan Cand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • TOTO'DA BU HAFTA 2.113.226 LİRALIK BİLET OYNANDİ ANKARA,HUSUSÎ Spor Totonun 20 nci haftasında 2.113.226 liralık hâsılat elde edilmiştir.Bu miktardan masraflar,bayi hissesi ve yüzde kırk Umum Müdürlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Beşiktaş Rapid bu sabah karşılaşıyor Beşiktaş ve Rapid takımları Izmirde oynadıkları maçın revansını bu sabah saat 10.30 da Şeref Stadında yapacaklardır.Uzun bir müddetten beri memleketimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • K.Gümrük mağlubiyet son saniyede kurlu STAD:Alsancak SEYİRCt:1253 kişi HASILAT:6506 TL.HAKEMLER:Nuri Kelebek k)Mustafa Herek tlhan Özkan KARAGÜMRÜK:Tamer Özcan Nihat Orhan Tuncay Üna;Doğan Zekâi Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A S P Kp F.Bahçe 21 13 6 2 43 17 32 10 G.Saray 20 13 2 43 12 31 9 Beykoz 21 10 2 28 M 28 14 Beşiktaş 21 11 6 4 34 20 28 14 G.Birliği 21 11 i 4 31 10 28 14 D.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Suat Mamat'sıt babası vefat etti Galatasarayın ve milli takımımızın kıymetli futbolcularından Suat Mamat'ın babası dün vefat etmiştir.Milliyet,Mamat ailesine başsağlığı diler.Bütün maç boyunca mükemme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Fevkalâde oynıyan K.Paşa 3-1 kazandı Göztepeyiilk20dakikada Rıdvan in golleri ile çökerten Lâcivert-Beyazlılar pek çok da gol fırsatı kaçırdılar STAD:Alsancak.SEYİRCİ:1253.HÂSILAT:6506 TL.HAKEMLER:Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Favori Feriköy dön PJÎ'yi yenemedi 0 0 sona eren maçta,iki takım da müsabaka boyunca sayısız gol fırsatı kaçırdılar.PTT kalecisi Metin başarılı bir oyun çıkardı SEYİRCİ:9209 kişi HASILAT.35.085 TL.HAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • BUGÜN YAPİLACAK MİLLÎ VE MAHALLÎ LİG MAÇLAR!İSTANBUL'DA 12.30 Feriköy Şekerhilâl 14.30 Galatasaray PTT ANKARA'DA 14.30 Gençlerbirlıği Demirspor İZMİR'DE 12.45 Vefa Kasımpaşa 14.45 Göztepe Karagümrük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Futbol Federasyonu,üç büyük kulüp dışında en iyi dereceyi alacak takımın Rusyada yapılacak bir futbol turnuasma katılacağını açıkladı MUHTEREM Özyurt'un başkanlığında iki gündenberi şehrimizde toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Modasporun dün akşam Fencrbahçeyi 70 66 mağlûp ettiği basketbol liginin mühim maçından iki ayrı sahne Sağda Fenerbahçe,solda ise Modaspor potası önünde sayı ile neticelenen iki akın görülmektedir.r Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1961
  • Bugün Avrupa şampiyon,kulüpler voleybol tın nnasi için Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Romanya'nın Dinamo kız takımı oyuncuları dünkü antrenmanda Şampiyon Kulüpler Kızlar Voleybol Turnuasında Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor