Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • Komisyon Nisfaî Temsil Usulünü Kabul etli Anayasa Komisyonu da Bakanların Anayasa mahkemesinde yargılanmalarını kararlaştırdı ANKARA,HUSUSÎ Seçim Kanunu Komisyonu alt kurulları dün seçimde nisbî temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • D U RUM Yeni Gelir Vergisi Kanunu 4 MART 1962 tarihinden itibaren ücretlilerin vergisi ile f 1 Ocak 1962 den itibaren ticaret ve irat gelirleri beyanna-melerinin vergi tarhiyatı,yeni esaslara göre yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • t&amtjuvm&id Bugün Beyaz Saray'da yapılacak törende John F.Kennedy yemin ederek Cumhurbaşkanlığı vazifesini yaşlı Başkan Eisenhower'den devralacaktır.Bu hususta hazırlanmış olan bir yazıyı 3 UncU sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • Taşlıtarla'da bir genç ablasını bıçakla öldürdü Taşlıtarla'da oturan 25 yaşında Rüştü Taşk ir,babalarına bakmak yüzünden aralarında çıkan bir münakaşa sonunda kendisinden üç yaş büyük ablası Hanife Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • iki Gençlik Teşekkülü birleşme kararı verdi M.T.T-B.lin 45.büyük;kongresi dün Birliğin TM.T.F.İle birleşmesini prensip olarak kabul etmiştiröğleden sonra kısmen İstanbul Kız Lisesi konferans salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • Sühunet iki gündür sıfırın altında kaldı Fırtına ve dondan kara,deniz ve hava seferleri dün de aksadı.Sivas'ın kenar mahallelerine kurtlar indi.Ege bölgesinde mahsul zarar gördü Balkanlardan gelen soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • f VmSt MUL:II »III II IMIIIilWHIII WWW—II ^txham arı «r imr aopi ÜMİT [MİLLİYET] TUrkiyenin en yüksek apartmanları Hürrlyet-i Ebediye tepesinde Darülaceze civarında inşa edilmektedir.t.E.T.T.memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • Pakistan,nakliyatı Türk gemileri ile Yaptırmak istiyor Anlaşmaya varıldığı takdirde dahilî nakliyat armatörlere bırakılacaknecmİ osun Pakistan hükümeti,«Pakistamn İç ve dış deniz nakliyatının Türk şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • MAAŞLARA BU ZAM YÜZDE YİRMİ İkinci kademe olan yüzde 15 zam ise gelecek yd Şubat'fa ANKARA,HUSUSİ' Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile tediye şekli belli olmuştur.Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'm d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • E I)ETTİ lr|kılâp hareketi sırasında İstanbul Belediye Reisliğini deruhte eden Tuğgene-VLUM ki I I raı şcfik Erensü,rahatsızlığını müteakip Paris'teki NATO karargâhında Türkiye temsilciliğine tâyin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • Kurucu Meclisin iç tüzüğü çıktı İki saatten fazla devam eden görüşmelerde temsilcilerin yaptığı tâdil teklifleri reddedildi ANKARA,HUSUSÎ;Temsilciler Meclisinin dünkü birleşiminde de Kurucu Meclis iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • LAOS1 A YARDIM Güney Doğu Asya Paktı memleketleri Laos'a uçakla buğday yardımı yapmaktadır.Komünist kuvvetlerle sağcı hükümet kuvvetleri arasında hüyük savaşların yer aldığı Laos'da yiyecek maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • istanbul Üniversitesi 147' ler hakkında bir rapor hazırlayacak İstanbul üniversitesi Senatosu,dün saat 15'de toplanarak 147 öğretim üyesinin affıyle ilgili kanunun tâdili ha«kında rapor hazırlamak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • TÜRK RUS TİCARET GÖRÜŞMESİ BAŞLADI MOSKOVA,RADYO Türk ve Rus ticaret heyetleri arasında müzakerelere dün Moskovada başlanmıştır.Açılış merasiminde söz alan Sovyet heyeti başkanı harpten sonra Rusyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • QAQ Gül gibi mesleği varken.Siyaset merakından başına çelenler yetmiyormuş gibi Falıreddin Kerim Gökay dostumuz şimdi de kalkmış parti kuruyormuş.Herhalde:Bende bu kafa varken ilk seçimde iktidara gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • vîJr'-SS;KRUÇOF AFRİKAYA GEDİYOR GAZETELERDEN)AYAĞINI SICAK TUT,BAŞINI SERİN!v.V.V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • İçten duygularla,gençlik ateşiyle örülü heyecanlarla anlatılmış Bohem hayatı!Ciltli 12,5 L» &V,n^CI ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • [ORDU FILM MERKEZİ)DÜN KARARA BAĞLANAN «GEMt DÂVASI» SANIKLARI ADA LET DİVANININ HAKLARINDA VERDİĞİ HÜKMÜ DİNLERLERKEN 'Gemi Dâvası,dün karara bağlandı Dâva Anayasa ile birleşti.Topkapı Dâvasında Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1961
  • [MİLLİYET] MA T% TffcDI A M Tl VADIVAD Memleketçi Cumhuriyetçi Parti ¦Wır« lUrLAİlll TMrlIUni kurucuları dün de İhsan Gökçay'ın Taksim'dcki yazıhanesinde toplanarak tüzük ve program konusunda müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • ¦MU Lâle Oraloğlu Tolga Tiğin «Bir Parmak Bal» da.İSTANBUL GENERALİN AŞKI Toreadorlar Yalsl)REFKERDURAN Jean Artouillı'nlıı farsı.Turkçeye çeviren:Lûtfi Ay.Sahneye koyan:Cem Ayata.Bulvar Tiyatrosunda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • BM Ana Sütüne En Yakın Çoeuk Gıdası pARo en son Amerikan gıda metodlarına göre en fenni şekilde imâJ edilmiştir.besler,doyurur kemikleri kuvvetlendirir bozulmaz ve ishal yapmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • SANAYİCİLERİN DİKKATİNE:6,cı Kotadan Kamyon almak isteyen sanayicilere 5-6-7 fabrika tonluk STEYR KAMYONU İÇİN PROFORMA fatura verilir Fiatlar ucuz,teslimat çabuktur.Müracaat:Steyr Kamyonları Mümessil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • umunu İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki mara 7.35 Neyler 7.4ü Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Plâk dolabından 8.45 Türküler 9.00 Operet melodileri 920 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • OĞLAK BURCU H [22 Aralık 20 Ocak] Merak ettiğiniz şeyin İç Ç yüzünü öğreneceksiniz.Tatlı bir haber de var.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar arkadaş vo dost muhitinizde tatsız bir hava yarataca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • SOLDAN SAĞA:1 Birini bir şeyi İyi olarak tanıtma;Tersi rahatlık nidası.2 Terbiye;Bile bile en fena en kötü hareketlerde bulunan.3 Bir tuvalet İspirtosu.4 Dairede şef;Kaplıca.5 Lâhza;Tersi saklanıp söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • ı ı ıtS'**?*n huji.ww% i i mm IP 1961'de MİLYON URA TUTARINDA 50 YAPI ve BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ.30 OCAK KEŞİDESİNDE 125.000 TL.^SIf TÜRK WK ekspres ~Fm BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • UggBn* i%w ¦Hi HM ¦Mgfyr'LO^BHI MHHI MBS HBU HBU J92J All i9oi i ulüçterUerintiz men\aati konutunda kılı 40 yarmak düsturumuzduryıldan beri İstanbulda hizmetinizdeyizs I Paranız için.en yükûek aiz Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • PRESTCOLD İNGİLİZ BUZ DOLAPLARİ Taksitle satışa arzedilmiştirf* t" y Perakende mağazası j y ı\u ıı istiklâl cad No 3 Tel:49 43 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • VEFAT îskeçe eşrafından Hacı Nuri kızı ZEHRA BALKAN 19/1/961 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi Aksaray Valde Camiinden Cuma günü öğle namazını müteakip Kozlu kabristanına defnedilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • TEŞEKKÜR B.P.Şirketi Müfettişlerinden ALİ EKBER TEBRİZİ'nin vefatı münasebetiyle teşyil cenazede bulunan teessürümüze İştirak eden bilumum muhterem zevata ve Şirket arkadaşlarına teşekkürlerimizi arze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • MAĞAZA ANBARINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU Bîmekân takımından Yakup Yakın dün Tophanede yatıp kalkmakta olduğu bir mağazanın anbarında ölü olarak bulunmuştur,ölüm şüpheli görüldüğünden ceset morga kaldırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • Atlı arabalara artık plâka verilmiyecek Atlı arabalara plâka verilmiyecek ve plâkasız çalışan arabalar da seferden menedilecektlr.Vilâyet trafik komisyonu son toplantısında bu karara varmıştır.Alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • i111 ı1111¦ 1111¦ 11¦ 1111111ııı11 III.il.iiMinni KAR İRİNCİ Dünya Savaşında bizim Harbiye £3 Nezaretinin bir »Teşkilâtı Mahsusa» sı vardı.Modern deyimle bir nevi «Entelligence Service.Bu «Teşkilâtı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • ANNELER,BABALAR Bu aksaneva dönerken çocuklarınıza UÜUR çocuk dergisini götürmeyi unutmayınız.EN »Vt,EW FAYDALI ÇOCUK DERGİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • Hamallar kâhyaların dil pay almalarından şikâyetçi Yük İskelelerinin kâhya seçimleri Mart ayı İçinde yapılacaktır.Kâhyalığa adaylıklarını koyacak olanlar,şimdiden propaganda faaliyetine girişmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • YENİ TİYATRp YARIN HİZMHTE GIRİY0R Belediye tarafından Inga ettirilen Saraçhanebasındaki «Yeni Tiyatro» yatın akşam hizmete girecektir.542 bin liraya inal olan tiyatro tesislere malik bulunmaktadır.Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1961
  • I SİNEMALAR I 'i_J BEYOĞLU AL KAZAR Tel 44 25 Ü2)1 Çifte Cinayet Van Johnson Renkli Ing.2 Vlva Zapata Marlon Brando lng.ATLAS Tel:44083:Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli tng.2.hafta)EMEK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • eyaz Saray'da yeni devir başlıyor Eisenhower bugün Gettysburg'daki çiftliğine alelade bir vatandaş olarak çekilirken Kennedy dünyanın en mesuliyetli mevkiine oturuyor Sami KOHEH Washington'da,Pennsylv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Uşak temsilcisi Akbıyıkoğlu pancarların teslimine rağmen parasının verilmeyişinin sebebini soruyor.ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisine ikinci sözlü soru önergesini Uşak îl Temsilcisi AH Rıza Akbıyıkoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • KOTA 73.31.10 Lisans devretmek lstlyenlerln 21 29 65 telefona müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • s X X K Patinaj Zîii£iı| vM^m Can ae Oftaiütuun Emniyetli Kalite Fiat Bol çeşit Yerli sanayiin mükemmel nümunesidir!Aşağıdaki beyitlerimizden temin edebilirsiniz:Merkez Oto:Büyük Demir Kol.Şti.Rıfat M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Şekerli mamul ihracı için harekete geçildi İZMİR,HUSUSÎ Şekerli mamullerin ihracatını teşvik İçin bâzı kararlar alınmıştır.Bu maddelerin İmalinde kullanılacak şeker,imalâtçı ihracatçılara 90 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Havana'da 3 işçi lideri kurşuna dizildi HAVANA,A.A.A.P.Havana elektrik işçileri sendikasının 3 lideri,Cabana kalesinde kurşuna dizilmişlerdir.Bununla,iki yıldan beri Havana'da idam edilenlerin sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Fransızlar bir Bulgar gemisini durdurdu BREST,A.P.Fransız harp gemileri Brest açıklarında «Chitea» adlı bir Bulgar gemisini durdurarak araştırmalar yapmak üzere limana getirmişlerdir.İlgili makamlar,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Sünger ihracatına yeniden başlandı İZMİR,HUSUSÎ Sünger ihracı uzun bir fasıladan sonra yeniden başlamıştır.Marmaris ve Bodrumdaki müstahsile yeni teklifler gelmektedir.İlk teklifi yapan bir İtalyan fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Tariş idarecileri için DP'ye yardımdan dâva açıldı İZMİR,HUSUSÎ Tariş Umum Müdürü İhsan Gürsan İle bazı memurlar hakkında açılan dâvaya dün Toplu Asliye Mahkemesinde başlanılmıştır.Tariş mensupları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Margaret'in kocasına nihayet iş bulundu LONDRA,RADYO Prenses Margarct'in kocası Anthony Armstrong Jones Endüstri plânlama konseyi müşaviri olmuştur.Pazartesi günü çalışmaya başlıyacak olan Jones norma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Kızıl Haç Lumumba ile görüşmek istiyor NEW YORK,RADYO Birleşmiş Milletler temsilcisi,Katanga Başbakanı Çombe'den Lumumba'yı görmek üzere bir Kızıl Haç heyetinin bu memlekete gelmesine müsaade etmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Fransa ile Cezayir Arasında görüşme ümitleri arttı Ferhat Abbas «Müzakereler Sulh için son fırsattır.dedi-KAHİRE,A.A.RADYO Geçici Cezayir Hükümeti Başkanı Ferhat Abbas dün Endonezya'ya hareketinden ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Iı^ni Kara kısian ders I E O İMDİYE kadar yüzümüze gülen sonbahar âni olarak yerini j E kışa terketti.Mübarek de birden bastırdı.Evvelâ bize iri j iri Lofca çivisi kestiren soğuklardan sonra iki günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • 70 lik kaatil 24 yıl hapse mahkûm oldu HUSUSÎ Babadağ'da hükümet doktoru Mustafa Hatabeyi öldüren 70 lik ihtiyar Osman Bozkurt,24 sene ağır hapse mahkûm edilmiştir.5 sene süren muhakeme dün bu kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • r'AMulCANflte VE AWcAMSlA Hi NÎHMET" hkAflACAAHMf-DE 6EliWfl2.ABOULCAM0A2,HBB-CANIANMAĞA 8AUA OlM.TAKF EDilFN MEfcft/RAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • KOTA 168 85.19.90 Elektrik Malzemesi Bildiri olanların müracaatları rica olunur.NISO HOFER Galata,Bankalar Suma Han 111 Tel:22 19 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • KOTA 168 Lisans devretmek İsteyenlerin 44 05 16 ya müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • ABLALAR,AĞABEYLER Bu akşam eve dönerken kardeşlerinize UĞUR çocuk dergisini götürmeyi unutmayınız-UĞUR OCUK VAVINLARİ EN İYİ,EN FAYDALI ÇOCUK DERGİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Jandarma uykuya dalınca kaatil kaçtı ANTALYA,HUSUSÎ Beş sene kadar önce Gazipaşa kazasında işlediği cinayeti müteakip firar eden ve Milâsta yakalanan Abdurrahman Koç,dün gece Gazipaşaya götürülürken A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • İzmir'e Amerika'dan 80 portatif ev geldi İZMİR,HUSUSÎ Card İsimli eski bir Amerikan uçak gemisi İle limanımıza getirilen 80 portatif evin tahliyesi tamamlanmıştır.Bu tekerlekli portatif evler Çiğll'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Resmî müesseseler yerli malı kullanacak İZMİR,HUSUSÎ içişleri Bakanlığı tarafından vilâyetlere gönderilen bir yazıda,resmî müesseselerin ihtiyaçlarını yeril malından karşılamaları istenmiştir.Yerli sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • Bir deve kendisini döven sahibesini öldürdü ANTALYA,HUSUSÎ Elmalı kazasının Kâzım köyünden 55 yaşlarında Elif evvelce odunla dövdüğü devesine yem verirken deve tarafından başından ısırılarak taşlara ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • sozcu 23 OCAK 1961 PAZAR-TESİ günü çıkacak olan 14.Sayısı ile BÜTÜN ÇEVRELERDE FIRTINA KOPARACAKTIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • NUHUN MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI PROGRAMI 26 Ocak Perşembe günü saat 19.15'de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250,150 veya 100 TL.kazandırabilir.1 Yolları gurbete bağlıyan dağlar,2 Her de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1961
  • SAYIN HEMŞEHRİ!Belediye Sarayından Unkapanı Köprüsüne inerken kemerden sonra sağdaki ilk bina SİZİN YENİ TİYATRONUZDUR 22 Ocak Pazardan itibaren gündüzleri Saat 18 de BÜYÜK ÇINAR Akşam 21 de HACIYATMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • P,A^ K,4 Sfe Sev ?iu SUUMÜ^I KiMfiG&A?M^fe£^c &AŞKA DîSİ Vex ki evKDAl HURWprve ru-ruuACA :NÇDE.N tüituuaAASinJ MURW6 DARA SO-Z^L-D/HA S.EVİMU,DAHA HOS?DAHA S4F;HU^We BiTAMEDİRl 4NİUADIA^ Ki SEMıNL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • t~ıAtClClf "VAZiuAS?K\^M.Y^v M i I CO*tfi$ 1^ A c S/R EVET.E PA»c groizge aceaaice:Qi'i^ PivES Kip^AVE^rsiz.SAN AT TEK BASACl CAK-A WAVDE BEİE^P Ml w^avitz.VAJGECEMEW.CABLA STEOK3İNİ VAPSıN O BENı SEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • ®s»5w'Ik.Zv war kONUŞMAUACZDAN FAVDAL.ANAH OCOW.4V Et-EKTİSSÎK CO^OO'Vu^U AT/UK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • ı 1 "*0C W Ol 1 "W I s.tWOT W Ow BOOT AUŞ VERıŞ yZkP/VVAK İÇİN ÇAGtStvÜA GfDıVOtZUNS SEVC3İUl/V\NE KADiNMiŞ BE.TAK.SıT KAJ?NiESİ BERBER.«ABJMESı YE-AEK KASZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • İstanbul 6 ncı icra Memurluğundan 960/2451 Bir borçtan dolayı haczedilmiş bulunan tanesi 500 liradan ü adet kalın tahtadan mâmûl boyama havuzu 5000 lira kıymetindeki 1,5 ton hacirnlik otoklav çelik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • İşçi Sigortaiarı Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Müdürlüğümüz deposunda bulunan «2850» kutu 3x4x25 lik dış röntgen filmi,beher kutusu 11.12 TL.dan aşağı olmamak şartiyle teklif alma suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • Hususî hastahane,ilâç içki parfümeri fabrikası,Yurt,hususî okul,gıda sanayii gibi işletmelere müsait 1350 metrekare bahçe içinde beher katı 400 metrekare olan ve 50KW cereyan bol suyu.havagazı,buhar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ Yazan:Daniel GRAY Rnksan tatmadan ince likörün al rengine baktı.Çini mavi gözlerinin içi öyle güldü ki,korkusu silindi:Onu tanımıyorsunuz.Hakikî büyük adam alçak gönüllülüğü var unda.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • ÖLÜME TUŞ OLAN ŞAMPİYON YAŞAR DOĞU'NUN HAYATI Yaşar askere gidiyor Bedİrhan ÇINAR B Kasımı frenleyip dıırdurdııktan sonra birden adamı yana doğru savurdum ve hemen akabinde de mukabil çapraza girerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • musiki Bestekârlarımız ve Eserleri j SAD^pİN^HEPER Lâle devrinin tanınmış musikişinas ve bestekârla-S undan biri de Hafız Rifat Molladır.Asıl ismi Siiley-jğ man olan bu zat Üsküdarlıdır.Gayet parlak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • Bugün çıkfı UĞUR DERGİSİNİ BAYIİNIZDEN UĞUR ÇOCUK YAYINLARI EN İYİ,EN FAYDALI ÇOCUK DERGİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'EB Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • İLAN TARİFESİ t PAZAR GÜNLERt:2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.0 SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.O Birinci sayfada başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1961
  • HİCRİ CUMA kimi 1380 20 137G Saltan OCAK Orak 3 1 9 fi 1 7 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 7.22 2.12 öğle 12.25 7.15 İkindi 14.55 9.45 Akşam 17.10 12.00 Yatsı 18.45 1.36 İmsak 5.37 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • 'GEMİ DÂVASI,DUN KARARA BAĞLANDI f)Baştarajı Birincide konusu gemilerin bedellerinin daha önce ödendiği yolundaki 3 noter senedi okundu.Ali îpar,bu noter senedi örneklerini hiç görmediğini söyledi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • İki Gençlik Teşekkülü birleşme kararı verdi Baştarajı Birincide dlse çıkm'ş,görüşmeleri tâklp eden eski A.Ü.T.B.Tînşkanı ve VC II Yavuz Esmersoy,bazı delegelerin aleyhte tezahüratı üzerine salonu terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Taşlıtarla'da bir genç ablasını bıçakla öldürdü Baştarajı Birincide Lkl kardeş birbirine ağ-r sözlerle hakaret etmiştir,asabına hakim olamayan Rüştü,masanın üzerinde bulunan ekmek bıçağını kaparak-abl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • TÜRK-RUS TİCARET t Baştarafı Birincide ya İle ticareti sağlam esaslara müstenit bir seklide arttırmak İstiyoruz» demiştir.Konuşmalardan sonra müzakerelere geçilmiştir.ROMANYA İLE ANLAŞMA ANKARA.AA lem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • 3 BÖBREKÜ ADAM stvAS,nususî Demiryolları Hastahanesinde Yakup adında bir hastaya doktorlar tarafından «yedek parçalı insan» adı verilmiştir.Has anın çekilen filminin tetkikinde İkisi sağda,biri solda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • F.Bahçede kurtuluş çâresi:Kongre t Baştarafı Altıncıda deklârasyona imzalarını koyan ve Du suretle sokakta seçilen İdare heyetinin gayri meşru olduğunu kabul eden Müzdat Yetklner'le,Bülend Yüksel'ln »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Komisyon Nisbî Temsil usulünü kabul etti t Baştarafı Birincide lisarak seçim kanunu tasarısını yazmağa bağlıyacaklardır.ANAYASA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASI Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu dün Genel K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Pakistan,nakliyatı Türk gemileri ile yaptırmak istiyor Baştaraft Bir'me'ıde le dıj limanlar arasında çalıştırılacak ve memleket limanları arasındaki dahili deniz nakliyat sahası,daha çok armatör gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • 70 milyon dönüm Arazi ise 3 Yaramaz halde Bozuk orman sahaları da Türkiye'de 75 milyon dünüm tutuyor.Bu sahalar islâh edilip ağaçlandırılacak.ANKARA,AA.Ankara'da çalışmalarına dün başlıyan Bağcılık Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Basın İlân Kurumunun geçici kurulu seçildi ANKARA,AA.9 Ocak «9C1 tarihinde yürürlüğe giren Basın ilân Kurumu teşkiline dair kanunun birinci maddesi gerekince.Kurumun kuruluş İşlemlerini yapmak üzere,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Bir gazeteye göre Sophia Loren kocasından boşandı MİLANO,A.P.Coriere Û'Informa2ione gazetesi film yıldızı Sophia Loren İle kocası prodüktör Carlo Pontinin Mekslkada boşandklarım bildirmiştir.Spohla İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Beş yaşında bir köylü çocuğu kudurarak öldü İZMtR,HUSUSÎ Bergamanın Karaçam köyünde kuduz şüphesi İle şehrimize getirilerek hastahaneye kaldırılan 5 yaslarında Orhan Şengül adında bir çocuk dün kudura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • SÜHUNET 2 GÜNDÜR sıfırın altında kaldı Baştarafı Birincide seferinden dönmekte olan Aksu vapuru limana bir gün rötarla girmiştir.TIKANAN YOLLAR Yolların buz tutması ve aralarında resmî plâkalı otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Kurucu Meclisin ıç tuzugu çıktı t Baştarü/ı Birincide mayacağını söylemiştir.Hasan Tez konuşurken üyeler kendisini protesto etmişlerdir.İÇ TÜZÜĞÜN MÜZAKERELERİ İsmet Giritli ve Muammer Aksoy'un Kurucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Bütün öğrenciler diş muayenesinden geçecek IZMIR.HUSUSİ Sağlık Bakanlığı tarafından İllere gönderilen bir tamimde İlk okul ve orta okul öğrencilerinin ağız hıfzıssıhhabi üzerinde durularak hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Izmirdeki Yoksullar evi modern hale getiriliyor İZMİR,HUSUSÎ Belediye Yoksullar EvlnLn modern bir müessese haline getirilmesi İçip çalışılmaktadır.Yoksullar Evinde bulunan sakat vatandaşlara daha iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • TEKNİK MÜDÜR MUAVİNİ Mâruf bir ilâç fabrikası Almanca,Fransızca veya İngilizce lisanlarmdan birine vakıf,Askerliğini ikmal etmiş kimya yüksek mühendisi bir bay arıyor.Taleplilerin mufassal tercüme'i h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Rusya'da bir kadın şair hapsedildi PARİS,A.P.France Solr» gazetesi,Rus kadın şairi Olga Ivlnskaya'nın geçen sene ölen meşhur romancı Boris Pasternak'a karşı sempatisi dolayısıyle 8 yıl hapse mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 19(10/208 Beyoğlu Şahkulu mahallesi ilk Belediye caddesinde kâin eski;2 yeni ve taj 32 kapı 292 ada 25 parsel sayılı ve 1/500 mikyash Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • SATILIK Marangoz Atölyesi ve Müştemilâtı K.Çekmece,Soğuksu,Manolya Sokak No.842 içindekilere müracaat.Tel:No.27 15 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • ALMANCA bilen kamyon yedek parça karoteksi tutacak tecrübeli bir ELEMAN ARANİYOR Müracaat:Dolupdeıe Kurtuluş Deresi caddesi No.61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • 6 ve daha yukarı tonajdaki kamyonların ithalâtı serbest bırakılmıştır.Tiirkiyede şoförlerin en çok beğendiği STEVR Dizel kamyonlarından satın almak »Üyenlerin vilâyetlerdeki acentelerimize veya müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • Hasarlı Muhtelif Emtea Satışı Güven T.A.Sigorta Şirketinden Depomuzda mevcut battaniyeler,kaput bezleri,kamyon yedek parçaları,karbüratörler,sanayide kullanılan hasarlı keçeler,harman makinası kayış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK LEVENTTE sat.Evler tediyatt* kolaylık 63 68 41 Kadir Batur.0 GÖZTEPEDE deniz manzaralı Banka Kredisine uygun 4 oda 1 hol,13Û M2 daireler 25-50-60.Oüü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1961
  • Federasyon reisleri konuşmakta serbest Bekir Silâhçılar sözlerinin yanlışanlaşıldığını söyledi.J.Fırath vazifesinden uzaklaştırılıyor ANKARA,HUSUSİ BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar,«Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • Klüpler Toto'dan maç basına 2 bin lira a Mahallî Lig ve Amatör Küme takımları ise 500 lira yardım görecek.Spor Loto ise ölü sezonda tatbik edilecek ANKARA,HUSUSÎ Spor Toto gelirinden kulüplere yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • F.Bahçede Kurtuluş Çaresi:Kongre Buerün toplanacak eski idare heyetinin umumi heyeti toplantıya çağırması bekleniyor Fenerbahçe idare heyetinin bu akşam yapacağı toplantıda fevkalâde kongre karan alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • Yaşar Doğu için kanun çıkıyor Millî Birlik Komitesi,Şampiyonun çocuklarına yardım için teşebbüse geçti.Kaplan hazırlanıyor ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü dünya güreş sembolü Yaşar Doğu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • 962 Dünya Kupasının 3 üncü f ina Eski Şampiyon Brezilya ile ev sahibi Şili'den iki galibiyetle finallere katılmağa hak kazandı sonra,Maçlar Şili'de olacak Halil KIVANÇ I QP"j Futbol âlemi XwOJ.*çm «D"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • SPOR SORÂSI İKİNCİ KADEME TOPLANTISI ANKARA'DA BASUYOR ANKARA,HUSUSÎ Üç bölgede kurulmuş olan spor şûraları çalışmalarını en geç bu ay sonunda bitirmiş olacaklardır.İkinci kademe çalışmalarına üç bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • Galatasaray,Hapoel maçı tarihinin Değişmesini istedi Galatasaray,Avrupa şampiyon kulüpler basketbol kupası ikinci tur maçlarından Tel Aviv'de oynanacaıc revanç müsabakasının tarihinin bir gün ileriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • BATUR,HÜSEYİN DÖRTLÜ TURNUADA Hapoel,Galatasaray,Fenerbahçe ve t.T.Ü.takımlarının katılacağı dörtlü basketbol turnuasında Batur ve Hüseyin takımlarındaki yerlerini alacaktır.Her iki oyuncuya da gereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • Futbol Federasyonu Bugün toplanıyor Futbol Federasyonu aylık toplantılarına bugün şehrimizdeki Federasyon bürosunda başlayacaktır.Federasyon Başkanı Muhterem özyurt'un da hazır bulunacağı toplantılard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • MALÎ KRİZ SEBEBİYLE YÜN MENSUCATTAN SONRA DEMİRSPOR DA FAALİYETİNİ TATİL ETTİ İZMİR,HUSUSÎ İzmir mahallî liginde sadece iki takım kalmıştır.Geçen yıl profesyonel şubesini kapatan Yün Mensucat kulübünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • Mithatpaşa stadının karla kaplı oyun sahasında dünden itibaren temizlik faaliyeti başlamıştır.Kesim;sahayı millî lig maçlarına hazırlayan temizlik ekibinin faaliyetini tcsbit ediyor.Temizlemeye bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1961
  • G.Saray'ın İsrail'deki 2.başarısı Sarı Kırmızılı voleybol takımı,Hapoelden sonra mîllî takımı da 3-2 yendi TEL-AVİV,HUSUSÎ Avrupa Şampiyon Kulüpler turnuası için Tel-Aviv'e gelmiş bulunan Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor