Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • İthal malı ilâç fiatları 23,yerli ilâç fiatları da 5 indirildi ANKARA,HUSUSÎ SAĞLIK Bakanlığı dün ithal malı ilâç fiatlarında yüzde 23,74,yerli malı ilâçlarda ise yüzde 5 nisbetinde indirim yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • Her çiftçi arazi ohıbi olacak iç Anadolu'da her aileye 120 dönüm toprak verilecek ve 10 bin lira işletme kredisi açılacak T ANKARA,HUSUSÎ OPRAK reformu üe ügili kanun tasarısı önümüzdeki hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • Sarkıntılık yapan ilkokul öğretmeni tevkif edildi;İki çocuk babası i olan öğretmenin sarkıntılık yaptığı sınıfta kendi kızı da okuyordu ESKİŞEHİR,ERDOĞAN I B A Y R A K T A R'dan J TURAN ilkokulu 5.sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • Tapulama Kanunu İslah ediliyor Tapu ihtilâflarında baraj vazifesi görecek bir idarî itiraz' komisyonu kurulacak ANKARA,HUSUSÎ 10 seneye yakın tatbikatında,vukubulan bazı tereddütleri izale ve müşahade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • M.T.T.B.KONGRESİNDE DÜN HÂDİSE ÇIKTI M.T.T.B.45.büyük kongresinin üçüncü gününde murakıplar,hesaplarda usulsüzlük olduğu İddiası ile vilâyete başvurmuşlardır.Ayrıca bir de hesap tetkik komisyonu kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • KÜRTAJIN CEZASI İKİ MİSLİ ARTTIRILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Çocuklarını kasden düşüren anneler ve kürtaj yapan doktorlar hakkında cezaî müeyyidelerin iki misil veya daha fazla arttırılmasını tazammun eden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • Avrupaya işçi gönderen altı büro sahibi Savcılığa verildi Avrupaya işçi göndermek üzere faaliyet gösteren altı büro sahibi dün îş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından Savcılığa verilmiştir.Hususî büroların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • 250 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçti 16 gün önce Yunanistan'dan gelen biri kadın dört kaçakçı yakalandı O CO BİN liralık kaçak eşya dün Gümrük Muhafaza memurjŞjŞij lan tarafından Sirkeci'deki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • KRALİÇE SARAYA DÖNÜYOR [A.P.İngiltere Kraliçesi Elizabeth Noel tatilini Sandringham'da geçirdikten sonra saraya dönmüştür.Resimde kraliçe 10 yaşındaki kızı Prenses Anne ve 11 aylık oğlu Prens Andrew i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • C.Gürsel,Bakanlar Kuruluna başkanlık yapacak ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel yarın toplanaca kolan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecektir.Sıhhati tamamen yerine gelen Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • Yassıada'da bugün 3 dâvaya bakılacak Bugün Yassıadada 3 dâvaya bakılacaktır:jn Gemi dâvası karar safhasındadır)HTopkapı dâvası:Başsavcının Anayasayı ihlâl suçuna giren bu dâvaların mütalâa ve müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • M.B.K.üyesi Koksal Samsun'da konuştu SAMSUN,HUSUSÎ M.B.K.üyesi Kur.Alb.Osman Koksal,dün akşam şehrimize gelerek Tüccar Kulübünde tacir dernek başkanları ve basın mensupları ile bir toplantı yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • KADEŞ 12 SAAT RÖTARLA GELDİ Evvelki gece saat 23 de Bandırma'dan kalkan Kades vapuru 12 saat rötarla dün gece saat 17 de İstanbul Umanına vımıştır.Geminin ikinci kaptanı Hikmet Güner «gecikmenin kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • AMERİKALILARIN YARDIMI [UStSJ Ankara'daki Amerikalılar fakir TUrk talebelerine yardım maksadı ile aralarında bir kampanya açmıglar 1050 çift ayakkabı almışlardır.Resimde TUSLOG 30.müfreze kumandanı,al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • 147'ler için hususî bir Üniversite teklif edildi İzmirde çıkan bir gazete,147 'lerin hissedar yapılacağı bir Üniversite tesisi fikrini öne sürdü İZMİR,HUSUSÎ ŞEHRİMİZDE münteşir Ticaret gazetesinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • MEMUR MAAŞLARINA ZAM ŞEKLİ HENÜZ BELLİ DEĞİL ANKARA,HUSUSÎ Memur maaşlarına yapılacak zammın kademeli olarak yapılması cihetine gidilmesi şimdilik durdurulmuştur.Bu konuda yeni bir formül aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • as»,Eğer doğruysa Vaktile Koraltan için hoş bir hikâye uydurulmuştu.Vaktile Atatürk,o zamanki Meclis'in iki kapısını göstererek sözde şöyle demiş:Et sevenler şu kapıdan,sebze sevenler şu kapıdan girsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • ALMAN KREDİSİ ANLAŞMAZLIK KONUSU OLDU Kredinin kullanılacağı yerlere dair plânların gösterilmesine Maliye Bakanlığı muhalif,Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Plânlama Dairesi ise aksi kanaatte ANKARA,M.AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • iç İşleri Bakanının başkanlığında iki toplantı yapıldı.Belediye borçları da ödenecek OĞUZ ONGEN İÇİŞLERİ Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu,şehrimizde Vilâyet ile Belediyenin birleştirilmesi mevzuunda ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • [A.P.1 On ACIRDA ÇATII AN FCÎR Musa Jaffa isimli halen 20 yaşında bulunan bir Tanganlkah çocukluğunda «H I IUMH esjr taciri tarafından kaçırılarak Aden'll bir çay tüccarına satılmıştır.Büyüdükten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TE İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokuşu No.14.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1961
  • [MİLLİYETİ Eskilerin karakış dediği kış son 36 saattir bütün yurtta kendisini hissettirmektedir.Kardan şehir dışı olduğu kadar şehir içi yollarda da trafik dün altüst olmuştur.Resimde dünkü tipi sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA KoAew Kongo'da çözülme ^İOaUNTA.S I ı«uiTW JL fi fSMm GEÇEN yaz Kongo bağımıızlıga kavuştuğu zaman,Belçikalı 'ların kurduğu merkezî sisteme göre,6 eyalet de Leopoldville'deki hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • DtfŞUNEN Tanıdığınız,sevdiğiniz ve beklediğiniz imzalar Ve haftanın en mühim olaylarının gazetelere aksetmeyen bütün teferruatiyle BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • X Dünyaca tanınmış Danimarka matı THRIGE elektrikli vinçleri ve 'elektrikli motorları,GELMİŞ" VE SATIŞA AR2E0İLMİŞTİR Metal Ticaret T.4.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • SATILIK KATLAR Moda İskelesi civarında,vergi muafiyetll satılık katlar.5 odalı 80.000 lira ve 4 odalı 70.000 Uradır.Müracaat:Meıai saatlerinde 44 27 85 ve 18 21.04 arasında 36 15 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • Akçit Kendi Kendine Fotoğrafçılık Metodu Türklyenln neresinde olursanız olunuz,sizi üç ayda fotoğrafçı yetijtnır.Herkese,fotoğrafçılık İçin lüzumlu malzeme olan:1 Makine,S film fotoğraf kâğıtları,küve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Eir hâdise kendinize güveninizi arttıracak.O sayede yeni bir basarı kazanacaksınız.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] f Bir yazılı haber veya mektup yüzünden günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • ARÇELİK 49 44 00-49 44 01 49 44 02 49 44 03 numaralı yeni telefonlarını* Sayın Dost ve Müşterilerine arzeder/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • Kola:182-181-108 GÖZLÜK ÇERÇEVE CAM İtalya'dan TAL gözlükleri İthal etmek lstiyen müşterimize mutemetlik yaptığımız ve rrıalı devretmek İstiyenler için alıcısı bulunduğunu bildiririm.İsak Garih,Persem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • KOTA 128 Bilumum el âletleri ve garaj tamir âletleri lçftı müsait fiyatlarla Proforma verilir.ALBERT BORTMAM p K m GALATA Tel:44 51 9û NOT Mutemetlik yapılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • 1961 İKRAMİYE PLÂN Apartman Dairesi 34b.ooo TL.Cadd* Bostanı)v« t Kızıltoara* 100.000 liralık ikramiyeler HÜRRİYET TAHVİLİ v*t*PARA 3_OLARAK ÖOENtCfKTİR ADET 00.000 TL.I 1 ADET so.ooo 5 ADET 20.000 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • istanbul Belediyesinin 130 milyon lira yıllık Belediyenin bu borçlarını 1961 yılı bütçesinden Belediyenin en son borç durumu şöy-Iedir:Sular İdaresi 38.000.000,î.E.T.T.292.000.000,istimlâk 96.000.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • M.T.T.B/NİN İÇ VE IŞ GEZİLERİ BAŞLIYOR M.T.T.B.bir Avrupa gezisi tertip etmistir,önümüzdeki ay İçinde yapılacak gezi 20 gün kadar sürecektir.Birliğin Turizm Müdürlüğü Avrupadakl Talebe Turizm Büroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • MEVLİDİ ŞERİF Kabataş İskele karşısı Ömer Avni camii şerifinde 20.Ocak.19Cl cuma gUnü ikindi namazından sonra Babam Zarif Feyzullah Şarcı ve kardeşim MUJgfin Şartının aziz ruhları için.Hasan Akkuş,Zek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • HANIMLARA HANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİDE YALNIZ TÜRK EKSPRES BANKO A Şubat sununu kadar hesap açtırın iz türk;ekspres BANK S\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • ıı.Ilı ı ııı ı ı ı ill 11 ııı ı ıı ııı ııı 11 il ıı ı ıı 111 tlı 11 ııı it m 111 II1114 i IIII 111 1III111II1111IIII111 111 Vergi Kanununu açıklıyorum 7"ENİ Gelir Vergisi Kanunu çıktı.Merak edip okud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • Türk Petrol Şirketi Göztepe Bayü Anadolu yakası evlerine ar** Afe *w bff&üC.tevzii Telefon:55 31 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • 11*911 vs.m-v:«vx:A:î^(S:*v:123456789 İÜ SOLDAN SAĞA:1 Boyun eğme.2 Bllinmiyen anlaşılmıyan şeyler;Para torbası.3 Tersi bir hayvan;Bilet para yerine kul-1 lanılan parça.4 Çalım;Eski alfabede bir harf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • il.Ill İl I MİM İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 730 tkl marş 7.35 Sabah Jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği 8 00 Haberler ve hava durumu 8 15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabından 9.00 Küçük konser 9.20 Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • r SİNEMALAR J B'E Y O Ğ L U AL KAZAR Tel-44 25 62)1 Çifte Cinayet Van Johnson Renkli tng.2 Viva Zapata Marlon Brando îng.ATLAS Tel:440835)Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli tng.2.hafta)EMEK Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • CİNCE UZMANI CEHALET-TİN VANG VİNG ÖLDÜ Edebiyat Fakültesi Türk Tarih kürsüsünde Çince uzmanı Celâlettin Vang Ving Şang dün ders verirken bir kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Cerrahpaşa hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1961
  • Altın fiatında sun'î artış geriliyor Servet beyanı sisteminin piyasada endişe İle karşılanması neticesinde kısmen yükselen altın flatları,16 Ocak tarihinden sonra normal seviyesine inmeğe-başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • ansiklopedisi En yeni bilgileri içinde tophyan en modern ansiklopedi Mütehassıs bir heyet tarafından uzun zamandır hazırlanmakta olan «HAYAT ANSİKLOPEDİSİ,nin ilk fasikülü Şubat başında çıkıyor!Hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • 1961 YILINDA DA 8 MİLYON 44V lJ\£j1jJ\CEM'AN Bugüne kadar 73.202 talihli Iğ Bankasından Apartman,Apartman Dairesi,Bahçeli Ev,Villâ,Arsa,Altın,Kaydıhayat şartıyla Aylık İrat ve çeşitli,zengin Para İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI 0 6UN ve o Gca a&piİkAm-BAI jö CİN HAPİSB5» ÜZi-RİMPE 'KAfA YMR NE Hu DPjüNCBifHABA VNDA PWm" IWKUVA DAIAI2.X O SABAH'.VAKUBU^aTAHMAtlVlîTATO HAllfclAM,BİRKAÇ ÖÖNlü-6&N£ jj^ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • "'sr 1961 MODELİ ŞAPKALAR [A.P.J Yeni yılın ilkbahar ve yaz modası için hazırlıklarını tamamlayan Avrupa moda evleri eserlerini teşhir etmeye başlamışlardır.Resimde,Parisli yaratıcıların hazırladıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • ÜZÜM FİATLARI 260 KURUŞA YÜKSELDİ İZMİR,HUSUSÎ Üzüm fiatları rekor bir seviyeye yükselmiştir.Dün 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm ilk defa olarak 260 kuruşa çıkmıştır.Dış flatların da buna muvazi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • Sahte altın lira satmak istiyen kalpazan soyuldu DENİZLİ,HUSUSÎ İki kişi tarafından soyulan bir kalpazan Savcılığa müracaat edince tevkif edilmiştir.Muharrem Doğan,altın suyuna batırttığı bakırları al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • KENNEDY YÂRIN BAŞKAN OLARAK Î$E BAŞLAYACAK Eisenhower yayınladığı veda mesajında,buhrana rağmen sulh ümitlerinin belirdiğini söyledi WASHINGTON,A.P.RADYO Başkan Eisenhower Amerikan milletine okuduğu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • Belediyede 92 7 memur kadrosu ilga edildi Böylece bütçede 8 milyon liralık tasarruf sağlandı.Yeni memur alınmaması kararlaştı Belediyede 927 memur kadrosu iptal edilmiştir.Bu suretle 1961 malî yılı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1961
  • İllim IHI unu TAKVİMDEN BİR YAPRAK rt* Posta Kutusu İr Agâh Engin bey merhum pederinden kalan bir defterdeki şiirlerin mânasını anlamak üzere ziyaretime gelmek istiyor.Pazar müstesna her gün üçten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • SAVIN E:e.BU PROĞKAM SARD V CUUV TARAR1NOAN» K.İRALANMI BEN &1İZ.YiJMSZUKTA SAAAP7VON» SOİ-T'u OEV/J2.E7V o'MSEY/'M-M£-MECER.İM CAL.VE-KSOR,SOi-T'A A,ES/OAN OKUDU.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • OffovA/ly GİZJ-İCE LAMBANirsJ KORDONUN A.YAĞI IL.ET ÇEKEK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • UKSOOI ICA3A,OAM BAS »CA BıR.SEV ÇÂL Dıı_AR Mi ZANNEOERSEAA çAl.WADIUAI?AKLADIK:l_ARl CARA İDİ.u.s galj'sa b l.b:tİ_e:izjdbh KlSAAl OA KAVBOLDlJ Qu Hiç MUUİSAOE&İL-BifZ.c D 0 L.a a o Is o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • OAâ POUSUEIZl ÇOK.IZAKTA VAİZDİM BD£.*Aş:ott t-ızi i'çîm üzün Tü lCıNDEDİIZL.E:lZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • I I S/RAZ OOÖUM,GÜNÜM İÇİN SONOA)İS"T"EDi(3iM RADYOYA BA- cACA&lAA.ARABAYI Al_Ayi\s *m BENtAA HEDİYEMİ AL-DINt N\ARABA NEREDE P.ARABAYı GASLADA Si.RAKTifA SSEVGİl_ÎW.SANıA OA RADYO YERİ-NE YENİ Bı'R ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • Milliuef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'LR Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • HİCRİ Perşembe KİMİ I38U 19 I37fi Sahan OCAK Ocak i ı 9 ı G VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.22 2.14 öğle 12.24 7.16 İkindi 14.54 9.45 Akşam 17.09 12.00 Yatsı 18.44 1.3Ü İmsak 5 37 12.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİK GÜNLER 2.3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada başlık 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • 1 oi«h ^r«en»\^R GEU Alâkalıların müessesemize müracaatları;ÜNVER TİCARET Ltd.Şti.Taksim,Cumhuriyet Cad.Ünver Ap.16 Tel.48 02 43 Telgr.UNVERLİMİT İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • ZEKİ MÜREH'in Son Şaheseri AŞK HIRSIZI 4 üncü Zafer Haftasına Beyoğlu LÂLE'de devam ediyor.KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • SATILIK DAİRELER Denize nazır Fatih camiine 300 metre mesafede Karadeniz Caddesinde Betonarme Köşebaşı Beher daire 85 m2 üzerine inşa 3 oda ve geniş hollü Banyo ve hela ayrı ayrı Koridorlu Parke döşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • istanbul 6 ncı icra Memurluğundan 960/2451 Bir borçtan dolayı haczedilmiş bulunan tanesi 500 liradan 6 adet kalın tahtadan mâmûl boyama havuzu 5000 lira kıymetindeki 1,5 ton hacimlik otoklav çelik kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • TÜRKER ACjkEOĞLU Yıldız Teknik Okulu Kütüphanesi Şefi Ulvi YÜ-j=EE RÜTEN'in 28 Kasım 1900 günü ölmüş olduğunu acı EE U ile öğrendik.Çok değerli bir kütüphaneci,bibliyograf ve dokümaııtalist olan rahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Nereye gidiyorsunuz Oven?Dün gece ağzınızı açmadınız,sizinle konuşmalıyım.Roksan taburesinin üstünden bana doğru eğiliyordu.Bana,küçük ismimle hitap etmesini ben iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1961
  • ÎN.S:¦V.j:rr:OLÜME TV8 OLAN ŞAMPİYON YASAR DOĞUNUN HAYATI Sırtını yere yapıştırıverdim Bedîrhan ÇINAR 0 i Alâka derhal üzerimize çekilmiş,bilhassa gençler beni İsrarla teşvike başlamışlardı.Bundan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • ALMAN KREDİSİ ANLAŞMAZLIK KONUSU OLDU İ Baştarajı Birincide mesi hususundan çıktığı belirtilmektedir.Alman resmî makamları 25 milyon dolarlıl* bir yatırım kredisi teklifi yaptıktan sonra bu konuda etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • KURDASIN İTİRAZI Ekrem Alleanın da tasvibi İle tutuları bu yel,Kemal Kurdaş'ın Mali ve Bakanlığına getirilmesinden sonra İtiraza uğramıştır.Kurdaş,Federal Almanyadan alınacak kredilerin öncelikle bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • 250 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçti Baştarajı Birincide din külot,kombinezon ve jüponları,aaat bilezikleri,saat zincirleri,parfüm e?yası bulunmaktadır.Göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • HER ÇİFTÇİ ARAZİ SAHİBİ OLACAK Baştarajı Birincide Köylü aileleri toprağın isletilmesinin devamını sağlayacak kısa vadeli üçbin liralık İşletme kredisinden da istifade ettirilecektir.KREDİLERİN İŞLEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Vilâyet ile Belediye tekrar birleştirilecek Baştarajı Birincide biznıet için çalışıyoruz.Gayemiz islerin en iyi şekilde yürütülmesidir.Hâlen Vilâyet ve Belediyenin basında tek şahıs,Vali ve Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Kulüpler büyük bir spor bankası kuracak Bagtarafx Altıncıda 4 îstanbulspor,Eminönü kazasında,5 Feriköy,Şişli kazasında,6 Karagümrük,Fatih kazasında,7 Vefa,Eyüp kazasında,8 Beykoz.Beykoz ve Üsküdar kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • YURTTA ŞİDDETLİ BİR KIŞ HÜKÜM SÜRÜYOR t Baştarajı Birincide lovaya gitmek üzere Köprüden hareket eden Şehir Hatlarının «Vanikoy» vapuru da Adalar açığında batma tehlikesi geçirerek Büyükadaya sığınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • "KADEŞ,12 SAAT RÖTARLA GELDİ t Baştarafı Birincide saat 9 da Bandırmaya hareket edecektir.Kadesin yolcularından bir kısmı dün geceyi vapurda geçirmiştir.Bandırmaya gitmek İçin dün akşam rıhtıma gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • NUHUN MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI programı Bu akşam saat 18,45ie ANKARA RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 T.L KAZANDIRABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • TAKSİTLE BUZDOLABI İngiliz PRESTCOLD marka 7 ayak çok zarif,5 sene garantili,evinizin sıhhat kaynağı olacak böyle bir dolab almaya karar verdiğiniz takdirde mutlaka müessesesine müracaatınızda yüzdeyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Top Sarma Alınacaktır.Merinos Fabrikası için 135.000 adet top sarma tanburu alınacaktır.Buna ait şartname ve numune ahm 7 grupta görülebilir.Kapalı teklifin üzerine Mer/73003)yazılarak en geç 6.2.961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • SPRAY NET alırken Dr.R.RENAUD markasına dikkat şdiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • İTHAL MALI Beton Oemiri KALKAR TECRİT MALZEMESİ YÜKSEK KARBONLU ÇELİK TEL imi %kt DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han No.18 GALATA Tel:49 11 41 Telg.Üemkerlim/İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • DERİ FABRİKALARINA Garantili İthal malı ayarında gümrük tarife No.32.03 SAMA TONU:2000 TL SUmer Kimya Sanayii Sirkeci,Nafiz bey Han No.7 Tel 22 32 07 Jozaf Hodaraı Kazlıcesme Demirhane Cad.24/41 Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • SATILIK Marangoz Atölyesi ve Müştemilâtı K.Çekmece,Soğuksu,Manolya Sokak No.842 İçindekilere müracaat.Tel:No.27 15 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • KOTA 44,59,134 Usans devretmek isteyenlerin 44 45 52 ye müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • PEREJA UMüii KOLONYASI Lüks gösterişi İle heriâman verilecek bir hediyedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • DENİZCİLERE,BALIKÇILARA,SANAYİCİLERE Danimarka Mâmûlâtı *m? ıpna BURMEISTEK&WAIN B and W Alpha B and W 4 zamanlı)B and W 2 zamanlı)100 BHP den 70 BHP den 1000 BHP'ye kadar 1000 BHP'ye kadar 25.000 BH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Bizim meşhur eski oklava ile açılan bö reklerimizin nefaset ve lezzetinde Türkiyede ilk defa BÖREK BİSKÜİIERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • MÜHİM BiR MÜESSESE İyi Türkçe,İngilizce ve süratli daktilo bilen BAYAN SEKRETER ARİYOR İsteklilerin P.K.153 Galata adresine tercümel hallerini bildirir bir mektupla müracaat etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • NA ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı FAYDALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarını teskin eder Ş.nezle başlangıcında başarı ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN QiNFMACM m DA&BE UlPlLirlHu* «Les Quatre Cents Coups» Rejisör Francois Truifaut'un çevirdiği yılın en beğenilen şaheseri.İLÂVE Her aksam 21 de İLHAM GEN'CER idaresinde zengin »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 42 1Q SATILIK EMLAK SUAD1YEDE iren haltı,otobüs asfaltı üzerinde,2 katlı İdeal villâ,deniz manzaralı 414 İVI2 bahçe içinde,her kat dörder oda,hollü.balkonlu,95.000,43.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Türkiyede ilk koilektif iş akti imzalanıyor Tüıklyede İlk defa bir sendika İşçileri adına işverenlerle kollektlf iş akdi yapacaktır.Maden-îş Sendikası tarafından hazırlanan kollektlf mukavele ör-^nekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Bir gence,Amerikalı sevgilisi 150 bin dolar miras bıraktı BALIKESİR,HUSUSÎ Şehrimiz pamuklu dokuma fabrikasında kantarcılık yapan Orhan Gücüyener adında bir gence,Amerikalı Helen isimli bir kadın sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Yunan politikacılarının servetleri hakkında tahkikat açılacak ATİNA,HUSUSÎ Yunan hükümeti parlâmentoya 1946 dan bu yana kabinede veya partilerde faal rol oynamış bütün siyasî şahsiyetlerin servetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • TÜRKÇENİN RESMÎ DİL oluşunun 700.yıldönümü ANKARA.AA.Türkçenln resmi dil olarak kabul ve İlân edilişinin 700 üncü yıldönümü 3 ve 4 'Haziran 1961 günlerinde Karamanda tertip edilecek memleket çapında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Temsilcilere bilgi vermek için bir komite kuruluyor İZMİR.HUSUSÎ Temsilciler Meclisi üyelerine bazı mevzularda bilgi vermek maksadı ile bir komite kurulacaktır.Ticaret Odası,Ege Bölgesi Sanayi Odası,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Bir köy kahvesi okul haline getirildi SOMA,HUSUSÎ Karaçam köyünün yeğine kahvesi köylülerin İsteği İle kapatılmış ve okul haline getirilmiştir.Türk Piyala köyünde bulunan C.H.P.binası da okul yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • 15 yaşındaki gelin 65 lik damattan kaçtı SAN ANTONtO.TEXAS A P.12 gün süren bir evliliği müteakip G5 yaşındaki Jose Moreno 15 yaşındaki karısından ayrıldığını açıklamıştır.Mesleği bakkallık olan damat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Bir Türk ticaret heyeti Moskovada MOSKOVA,T.H.A.Bir Türk ticaret heyeti Sovyetler Birliğinde ticarî görüşmelerde bulunmak üzere dün Moskovaya gelmiştir.Türk heyetine.Ticaret Bakanlığından Mazlum Atama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Lumumba tartaklandı LONDRA,RADYO Sabık Kongo Başbakanı P.Lumumba,mevkuf bulunduğu Thysvllle'deki kamptan alınarak Katanga eyaletine getirilmiştir.Lumumba Elizabethville hava alanına elleri bağlı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Sarkıntılık yapan İlkokul öğretmeni I tevkif edildi 1 Baştarujı Birincide okşadığını itiraf etmiştir.Kendi kızının da bulunduğu i sınıfta bu hareketi yapan öğ-B retmen hakkında Millî Eği-i tim Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • MEMUR MAAŞLARINA ZAM SEKLİ HENÜZ BELLİ DEĞİL t Baştarafı Birincide kanlar Kurulundan geçmiştir.Bakanlar Kurulu dün saat 14.30 dan 19.30 a kadar yaptığı toplantı sonunda 1961 bütçesini kabul ederek Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Yeni Basın Kanununa göre ilk dâva açıldı ANTALYA.HUSUSÎ Yeni Basın kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Vilâyetimizde ilk defa olarak bir basın dâvası açılmıştır.Sabık İzmir Valisi Kemal Hadımlı'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1961
  • Bütçe Komisyonu Başkaldığına O.K.üyesi Fikret Kuytak seçildi AVKARA.HUSUSÎ Kurucu Meclis Bütçe Komisyonunda dün vazife taksimi yapılmıştır.Başkanlığını M.B.K.üyesi Kurmay Albay Fikret Kuytak,İkinci ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1961
  • G.SARAY KIBRIS'A GİDİYOR Sarı Kırmızılı takım basketçilerle aynı tarihte İsrail'de de bir maç yapacak GALATASARAY profesyonel futbol takımı 30 Ocak tarihinde Kıbrıs Futbol Federasyonunun davetlisi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Feriköy,110.000 lira borç ödedi Feriköy kulübü geçen yıldan kalan borçlarından 110.000 lirasını ödemiştir.Kırmızı-Beyazhlar halen idarecilerine 181.000,sporcularına ise 55.000 lira borçlu durumdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Stan by innca Erenköy Kız Lisesini finalde mağlûp eden Lisenin Orta kısmı da Sehreminini mağlûp ederek grup şampiyonu oldu OKUL Spor Yurtlan ve oyun yuvaları voleybol maçlarında Erenköy Kız Lisesini ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Genç Karma Grup Maçları Başlıyor ANKARA,HUSUSİ Genç Milli takımı tesbit etmek gayesi ile tertiplenen bölgeler arası genç karma maçlarına 1-5 şubat tarihleri arasında 5 grupta birden başlanacaKtir.40 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Devamlı şekilde yağan kar bu hafta millî ligde maçları olan kulüpleri endişelendirmiştir.Yukarıda Mithatpaşa Stadının karla kaplı hali,yanda ise Etilerdekl daimî kampta istirahat eden Galatasaraylı fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • F.Bahçe'de 2.idare heyeti de toplandı Yeni idareciler,kanunî yollardan Mlarını arayacaklarını söylerken,eskiler yeni bir kongre ile her şeyin düzeleceği fikrindeler FENERBAHÇE Kulübünün ikinci İdare H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • V\tffefTİ ygNÎ.iü4Rş jO îv*** HER SEY FENERBAHÇE İÇİN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Ankaralı hakemler M.Hakem Komitesini tenkid ediyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara hakem kulübü dün bir deklârasyon neşretmiş ve Merkez hakem komitesinin tamamen Sulhl Garan'ın tesiri altında olduğunu iddia eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • FENERBAHÇE,AEK'le ATİNA'da OYNAYACAK ME ATA Fenerbahçe profesyonel futbol takımı Atina'da AfK,e oynayacağı,Vunan kulübüne dün bir Î^^S^^SlS if* yahat Uçn Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden i*in istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Amerikada Ankara issmli futbol takımı kuruldu NEW YORK,HUSUSÎ New York şehrinde okuyan Türk talebeleri Ankara isimli bir futbol takımı kurmuşlardır.Amatör takımlar İlginde yaptığı 7 maçı da kazanan An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • TOTO 6 İLDE DEĞERLENDİRİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Spor-Totonun ilk değerlendirmesi gelecek yıldan itibaren İstanbul.İzmir,Adana,Bursa,Eskişehir ve Erzurum bölgelerinde yapılacaktır.Spor Toto Müdürlüğü bu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • er büyük bir bankası kuracak Haziran ayı içinde faaliyete geçecek olan banka Spor Toto Başbayiliğini de alarak kulüpleri çökme tehlikesinden kurtaracak KULÜPLER,«Spor Bankası,kurmak üzere teşebbüse ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • Hâmlt Kaplan'la,Alman güreşçisi Dietrich 19 Şubatta Saar'da güreşeceklerdir.Yukarıdaki,resim;iki güreşçinin istanbul'da yapılan Serbest Güreş Dünya Şampiyonasında berabere kaldıkları müsabakaya aittir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • İTALYANLARIN Futbol Bankası Kulüplerin malî krizini 300 milyon dolar sermayeli banka önleyecek.Ingilterede senenin takımı Tottenham EKSERİ kulüplerimiz büyük bir malî sıkıntı içinde bulunur ve bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1961
  • FENERBAHÇE VE DİĞERLERİ.Herşey,bir büyük değişikliği i hazmedememiş olmaktan ileri j geliyor:Fenerbahçe artık bir j «sporcular topluluğu»,bir «spor yuvası»,bir «futbol takımı» I de-i ğil bir «müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor