Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • Yeni partinin kuruluşu ay sonuna kaldı ANKARA,HUSUSÎ Yeni partinin kuruluşu ay sonuna kalmıştır.Bu konuda eski Maliye Bakanı ve partinin müstakbel lideri Ekrem Alican şu beyanatı vermiştir:«Partinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • 147 ler ile ilgili muhtıra GÜRSEL ile TURHAN Feyzioğlu'na verildi ANKARA,HUSUSÎ Üniversitelerarası bir kurul taraf ndan 147 ler ile ilgili olaralt hazırlanan muhtıra dün Başkan Gürsel İle Millî Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • MÂL BEYANI İÇİN tartışmalar oldu Temsilciler Meclisi iç tüzüğünün müzakeresinde Adalet Bakanı "Konuşmalarımızla iyi not alamıyacağız,dedi ANKARA,HUSUSÎ TEMSİLCİLER Meclisinin dünkü toplantısında iç tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • [A.P.Bir Amerikan firması istikbalin feza otobüsünün bu şekilde olabileceğini açıklamıştır.Resimde görülen 5 kişilik vasıta,feza istasyonları ile dünya anısında lef MP*1 'ir ad,üinleıce kilometrelik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • KAÇINCI MİSAL Beyazıt meydanı II inci defa tanzim ediliyormuş.D.P.iktidarı bu tarihî meydanı bugünkü perişan haline getirmek İçin 7 milyon lira sarfetmişt Ya gördünüz mü?Ama zaten hu bizim eski adetim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • Gürsel,yarın Kabineye başkanlık edecek ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürselin sıhhi durumu tamamen düzelmiştir.Başlfan yeni taşındığı Çankaya köşkünde merdivenleri inip çıkmakta ve dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • MENDERES İÇİN YENİ BİR SORUŞTURMA AÇILDI ANKARA,HUSUSÎ Düşük Başbakan Adnan Menderes,düşük Bayındırlık Bakanı Tovfik İleri ve iliştik Adalet Bakanı Celâl Yardımcı hakkında dini siyasete âlet etmekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • IPAR'IN 3 GEMİSİ MESELE OLDU NECMt ONUR Yeddi emin olarak tpar şirketine ait 3 şilebi çlaıştıran Şilepçilik İşletmesi zor duruma düşmüştür.İsletme Müdürü «Yassıadada verilecek olan karar bizim kurtulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • Petrol işçileri 20 zam istiyor Türkiye Petrol İşçileri Sendikası,Shell,British Petrolüm ve Türkiye Petrol Şirketi işyerlerinde işçilere zam temini için toplulukla iş ihtilâfı çıkarmak üzere harekete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • BİR RADAR İSTASYONU 28 KİŞİ İLE BATTI NEW YORK,RADYO Atlantik denizinde «Teksas Kulesi» adıyla anılan bir Amerikan Radar istasyonu 28 kişi ile şiddetli bir fırtına sonunda batmıştır.Kulenin battığı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • [MİLLİYET] İstanbul Defterdarı Metin Kızılkaya «servet beyanı» hakkında diinkil toplantıda izahat verirken.SERVET BEYÂNI YENİ BİR YERGİ İLE İLGİLİ DEĞİL İstanbul Defterdarı,eskiden* beri mevcut olan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • Siyasî faaliyet sınırlanacak İçişleri Bakanı,kayıisız şartsız faaliyetin hiç bir yerde görülmediğini söyledi ŞEHRİMİZDE bulunan İçişleri Bakanı Muharrem ihsan Kjzıloğlu,seçim kanununda tesbit edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • BİR DELİ arkadaşını ÖLDÜRDÜ Bakırköy Akıl Hastalıanesinde evvelki gece bir cinayet işlenmiş,Selâhattin Eğin isimli bir akıl hastası Osman Ayazoğlu isimli diğer bir akıl hastanım öldürmüştür.Hâdise ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • İngiltere'de ekonomik buhran baş gösterdi LONDRA,A.P.İngilterenin bir ekonomik buhrana doğru gitmekte olduğu endişesi dün biraz daha artmıştır.Mütehassısların bildirdiğine göre son yıllarda ithalât mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • ANAYASA Tasarısında değişiklik Anayasa Mahkemesinin aksine Meclisin yetkisi genişletildi.Kabineye hariçten Bakan almmıyacak ANKARA,HUSUSÎ ANAYASA Komisyonunun talî kurulları dün çalışmalarını bitirip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • HİLMÎ YÜCEBAŞ'ın üçüncü defa basılan yeni eseri:NEYZEN TEVFİK ve ŞİİRLERİ Hürriyet ve insanlık âşıkı NEYZEN'in serazad hayatını,hâtıralarını,fıkra ve nüktelerini,hicivlerini,neşredilmemiş şiirlerini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • [MİLLİYETİ BACA!7fV Yüksek Adalet Divanı üyeleri şerefine evvelki BJIfVlı il I IE gece Boğazlar ve Marmara Kolordu kumandanı Tümamiral Muhlis GUremen tarafından bir ziyafet verilmiştir.Resimde Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1961
  • Amerika bize 43 on dolar verdi Bu yardım ithalât için kullanılacak.27 Mayıstan beri yapılan yardım tutarı 279 milyon doları buluyor ANKARA,HUSUSÎ Bug ALİYE Bakanlığında yapılan toplantıda Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • GENERALİN AŞKI TOREADORLAR VALSI)Yazan AXOUII.H Sahneye Koyan CEM AYATA Türkeesi IXTFt AY OYNIYANLAR:Münir ÖZKUL,Uğur BAŞARAN,Peri«HAN,Suna SELEN.Şevkiye MAY,Rengin ARDA,Seden KIZILTUNÇ,Üftade KİMİ,Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • İSTANBUL BANKASI 17 MART KEŞİDESİNDE APA* DA.RESİ lOS^KİS.TEJARA SON PARA YATIRMA TARİHİ 17 OCAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • KLOB-MİNİ Unutamayacağuuz topluluk Trio ENSİM N.S.M.i sunar Pazartesi dahil herr'in taat 21 den itibaren lokal açıktır.Orkestra hergün saat 22 den sabaha kadardır.Her Çarşamba GALA Gecesi Kotuyonlu ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İL Can sıkıntısı İçinde söy-liyeceğiniz bir sözün yanf^*f% Us mânaya alınması mümkün.YENGEÇ BURCU [22 Hazf ran H Temmuz] Ncş'cli bir toplantıya gideceksiniz.Bir dost ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • IMUII'llllmiMIIMIIH İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 780 İki marj 7.35 Sabah jimnastiği 7,45 Karışık sabah müziği 8 00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.00 Karışık solola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • BULMACA SOLDAN SACA:1 Beddua;Tersi kalın sicim.2 Kültür;Su yüzüne çıkmış sıra kayalar.3 Bir jimnastik âleti;Güzellik eski dit)4 Dikkati çekme;Razı etme.5 Tesir.6 Modern;Kıymetli bir taş.7 Koruma.8 Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • rL IMMiC sonra cinsi mat Amerikanın en tanınmış iki hekimi Dr.Lewin ve Dr.Gilmore'un orta yaşlardaki her kadın ve erkeği endişe ve dertlerinden kurtaran meşhur eseri:40 ından sonra CİNSİ HAYAT Bugün Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • GİLDA MAĞAZASINI SOYANLAR YAKALANDI Bir süre önce İstiklâl caddesindeki Gilda mücevherat mnğazasını soyan üç kişi dün gece Unkapanında silâhlı bir müsademe sonunda polisler tarafından yakalanmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR i% Bir pıhtı parçası Size bugün bir pıhtı paıçasının bir dünya şampiyonunu nasıl matlûp ettiğini anlatacağım.Bu şampiyon,tahmin ettiğuüj gibi,yıllar yılı sırtı yere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • HUKUK FAKÜLTESİNİN yönetmeliği değişiyor Hukuk Fakültesinin yönetmeliği değiştirilecektir.Bu inaksalla Fakülte öğrenci Cemiyeti de bir muhtıra hazırlayarak dekanlığa vermiştir.Muhtırada öğrenciler esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • Köprü Kadıköy iskelesine turnike tesisatı yapılıyor Yolcu sayısının çok kabarık olduğu Köprü Kadıköy hattında vapurlara Kidis turnikeli olacaktır.Kadıköydekl vapur iskelesinin turnike tesisatı İçin 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • T EŞEK KÜR Genç yasta ve ani vefalı ile bizleri sonsuz teessürler» parkeden TURGUT KARTAL'ın cenaze merasiminde bizzat bulunan,çelenk gönderen,evimize kadar gelen,telefon,telgraf ve mektupla acılarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • HANIMLARA HANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİDE YALNIZ TÜRK EKSPRES BANK DA Şubat sonuna kadar hesap açtırınız TÜRK EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • TEŞEKKÜR Arel ailesinin muhterem rüknü GANİME AREL'in vefatı dolay itile bizzat cenazeye iştirak edon,eve kadar zahmet buyuran,mektup,telefon ve telgrafla büyük acımızı paylasan muhterem akraba,ehibbâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • Telefon Aranıyor Bebekte 63 ile başlayan bir telefon devir alınacaktır.Alâkadarların 21 15 22 numaraya 8.30 12.00 ve 13.30 17.30 arasında müracâatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • Bugün matinelerden itibaren MÜTHİŞ JEAN MARAİS Le Bossu)Renkli Türkçe Sinemaskop BOURVİL SABİNA SELMAN Yeni BİR REKOR,Fransa tarihinin en müthiş macerası İlâveten:Dünya Havadisleri YURD FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • SİTE TİYATROSU 23 Ocak Pazartesi 21.15 ten itibaren YARIN CUMARTESİ Yazan:Sahneye Koyan:Giiner SÜMER LÜTFÜ AKAD YILDIZ KEOTER MÜŞFİK RENTER ÇOLPAN İLHAN ŞÜKRAN GÜNGÖR KAMRAN YÜCE Biletler 17 Ocak Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • SİNEMALAR BEYOĞLU A I-KAZAR Tel:M 25 62)1 Esir Pren.¦es Errol Renkli tng.2 Mes um Para Lloyd Bridge-ATLAS Tel:440835)Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli lng.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Zehirli Hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • Alâka Kesme Ticarethanemin ortağı bulunan Fahrettin Çaknoğlu müstakil ticaret yapmak maksadiyle 1.1.1961 tarihinden itibaren müessesemizden ve ortaklıktan ayrılmıştır.Ticarethanemin hertürlü nuıameles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • 11 III Batı demokrasisi E Ç* AYIN hocam Nadir Nadi'nin evvelki gün j^ yayınladığı başmakale,«on günlerde nihayet batılı bir yazı okumanın zevkini rul humuza sindirdi.E Nadir Nadi yazısını şöyle bitiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1961
  • ZEJTtXBURNl'NDA Ycnldoğan mahallesinde 170 sayılı evin hela çuku runda bir erkek çocuk cesedi bulunmuştur.Yapılan tahkikatta çocuğun Sir keçide bir lokantada bulaşıkçılık yapan Vasfiye Gökduman isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Muhtemel harbin başta gelen güvenlik tedbirleri arasındaki Atlantik Okyanusunda bulunan kadınsız,içkisiz ve topraksız çelikten bir ada şiddetli fırtınaların tesiriyle bir an içerisinde derin sulara gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • KONGO B.M.TEMSİLCİSİNİ İSTEMİYOR Katanga'da Balubalar B.M.askerlerini taşıyan trene tecavüz ettiler.Üç İsveçli yaralandı NEW-YORK,RADYO Birleşmiş Milletler ile Kongo'nun arası açı".ııştır.Kongo Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Soma'da ekmekler 1070 grama çıkarıldı SOMA,HUSUSÎ Kazamızda ekmek flatlan ucuzlatılın ıştır.980 gramı 70 kuruştan satılan ekmeklerin flatlan sabit kalmış,gramajı 1070 grama çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Erlere ziraat ve ormanla ilgili dersler verilecek İZMİR,HUSUSÎ Eğitim merkezlerinde vatanî hizmetlerini yapan erlere ziraat ve ormancılık dersleri verilecektir.Tarım ve Milli Savunma Bakanlıkları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Kuduz köpek tarafından ışınlan bir adam öldü DENİZLt,HUSUSÎ Çal ilçesi Hacı tsmailler mahallesinde Ali Kurul,kuduz bir köpeğin ısırması sebebiyle kudurarak feci seklide can vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Bir köyde okuma yazma bilmeyen kimse kalmadı COMA,HUSUSÎ Uludere köyünde okuma yazma bilmeyen kimse kalmamıştır.420 nüfuslu olan köyde açılan ve üç ay devam eden kurslara bütün vatandaşlar katılmıj ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • 25.3.1960 tarih ve 10466 sayılı Resmi Gazetede münteşir 12651 sayılı karamama ile yürürlüğe girmiş bulunan Türk standardı evsafına uygun yekpare Çelik Kazmalarımız ¦atışa Müracaat:Galata,Bank* Sok.Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • ARÇELÎK 494400-494401-494402-494403 numaralı yeni felefonlannı Sayın Dost ve Müşterilerine arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Bu akşam Suarede 18 Ocak Çarşamba Suarede 19 Ocak Perşembe Suarede MARfMRÂ SİNEMASI EMEK SİNEMASI SİTE SİNEMASI Son yılların şaheseri 400 DARBE Les Quatre Cents Coups)Baş Rolde:Jean Pierre Leaud Rejis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI ABDUUAKGAIVE TAÜIAN Wm URAATtJANfoEN 6IKABLAH.FAKAT 0M65 YİUMİ ADIM lUPAH ilEftlE-MEPHN.İE11&/BİRDAÜKAKIII.STI :fi AM FDE650İM.«MS3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • SATILIK KOMPLE BİSKÜVİ FABRİKAS AVRUPA FIRINI Telefonlar:47 20 82 22 96 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Saııtriiij Alınacaktır BKN tipi Wisconsin motörlerine bağlanmak üzere 150 adet üstten Klepeli 3 parmak santrfüje ihtiyaç vardır.Tekliflerin Alpullu Pancar Kooperatifine gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • SEKRETER ARANIYOR ingilizce ve Almancayı çok iyi bilen sekreter aranıyor.Müracaat:Halâskârgazi Cad.321/1 Şişli Tel:48 31 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • ICONJ1IC SİNEMASI Bugün Matinelerden itibaren Renkli Fransızca MANİKÜRCÜ KIZ Paris Palace Hotel)CHARLES BOYER FRANÇOİS ARNOUL Seanslar:12.30 2.45 5.7.15 9.45 Telefon:48 26 06 Pazartesi 12.30 Seansımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • SAHNE 4-TEVHİD BİLGE PANGALTI TAN SİNEMASINDA Bu akşamdan itibaren her akşam suare 21.15 de MEBUS OLACAĞIM 450'ci TEMSİL Yazan BEDIA MUVAHHID Cumartesi,Pazar saat:15.00 de matine.Telefon:48 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • TAKVİMDEN ÜH I BİR YAPRAK Radyoda Mi'râc Mevlidi ECEN Cumartesiyi Pazara bağlayan gece «Mi'râc-ı-Ne-Vjf bevî» olduğu cihetle radyo bir mevlid yayuıladı.«Mevlid-i-Nebevi» şimdiye kadar dinlediklerimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Cezayir milliyetçileri müzakereye taraftar Geçici hükümet yayınladığı tebliğde,Fansa ile görüşmelere başlamak için halka kendi mukadderatını tâyin hakkının verilmesini şart koşuyor PARİS,RADYO Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Bir öğrenci akrabasının ölümüne sebeb oldu BURDUR,HUSUSİ Muammer Akbaş adında Ortaokul öğrencisi av tüfeği İle oynarken akrabalarından 22 yaşındaki Zeynep Ulu-¦oy'un ölümüne sebeb olmuştur,öğrenci tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Müstahsil avans karşılığı tütün satışını durdurdu İZ M m,HUSUSÎ Tütün müstahsili avans karşılığı tütün satışını durdurmuştur.Ticaret ve Tekel Bakanlıklarının tebliğini müsbet karşılayan tütün müstahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Emsalsiz Roman Doktor ve Oğlu Yazan:Suat Menemenci AŞK İHANET CİNAYET SEFAHAT GÖZYAŞI Kitapçılarda arayım».Umumî tevzi yeri Ferhan Bozlnırt ve Ortağı Ankara Caddesi No.64-66 Kebeci Han 4 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • KOTA 142 ve 161 Lisansı olanlann lütfen 49 22 94 e telefonu rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • KOTA:44 59 134 lisans devretmek İsteyenlerin 44 45 52 y müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • EMLAK ALICI VE SATICILARIHA İsteklerinizi yalnız Arı Emlâk)sür'atle yerine getirir.Beyoğlu Hava Yeni Melek SU neması)sokak No.5/2 Tel:44 57 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • ithal mali MENDİL ayarında Çek desenleri)imâl edilmiştir.Sultanhamam Rızapaşa caddesi No.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1961
  • Genç kız ve kadınlarımızın yeni arkadaşı!i\hayatınızın her safhasında!her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayacak,makyajınızdan çocuk bakımına kadar bütün müşküllerinize cevap verecektir Her hafta salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • Üi^iBÜ o wRk&te EN İN yAL-âNClJfelNJ DA VARMIŞ.BENl'M-LE UseASlR.KEN MU-KABELE «ÖB.MiVETGEGlNl kh zannet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • TOAABIK K MAStM BİR MEMLEKET v-tESABlNİA ÇA-UŞARAtÇ AOEZ.VU/A SuiUWAN MİÇ DOĞKU NE VAPAVIAA To/ViBiK'iN Burnundan ç/fcAN s&s L&Z AKİSl-FIZ VARACAK ^TfSAPA DUVUVOR MUSUN ıLÂHf SESL-ER.OUVUluvor.eeise h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • SUGUN BlC VANON VZ/J OENEMESÎ YAPTIK-MEMUGil^R.BÜROYU DA)CiICAOA SQgAl-TTi.MIÇ PET-4A OE ğll_ÇA.BUK ÇIKAMŞL-AK-BEĞEN,AAEDİN Mİ TABU BEĞENMEDİM.MEÇ.GÜN fŞTEN.ÇlKcARKEN» BU,Ki OAKIKA SüKLJyoK~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • HİCRİ SALI RUMİ 1380 17 1376 Recep OCAK Ocak 29 19 6 1 4 VAKİT VASATÎ EZ ANÎ Güne?7.23 2.17 öğle 12.24 7.18 İkindi 14.52 9.46 Akşam 17.0B 12.00 Yatsı 18.42 1.37 İmsak 5.38 12.32 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • Milliııef aBEBBO Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına 5^P Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesut Müdür HASAN YILMA'EB Magazin kısmında Mesul Müdür HALÎT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • İLAN TARİFESİ 0 PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.0 SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.9 Birinci sayfada basl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • istanbul'un yakın bir banliyösündeki büyük bir sınaî şirket için Paketleme Mütehassısı Aranıyor Namzetlerin teknik tahsil ve tercihan Kimya Mühendisliği derecesini lıaiz bulunup,aşağıda belirtilen mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • BEKLENMEKTE OLAN DÜNYACA MARUF Danimarka malı 6 İLA 36 BEYGİR TAKATİNDE tBUKH DİZEL KARA VE DENİZ MOTORLARIMIZ GELMİŞ VE SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR Bol l Yedek Parça Servis istasyonu Metal Ticaret T.A.Ş.İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ Yazan:Daniel GRAY Bahçe yollarında ilerliyordum.Bahçenin sonunda,sola doğru,mercan basamaklardan indim.Elektrik fenerinin beyazlattığı kumlar mercan tozuydu.Plaj,bütün ada gibi mercand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • üueft'e MEKTUP ÜSKÜDARLI ÖĞRENCİLERİN DİLEĞİ «Biz,sabahları mektebe inen öğrencilerin,Deniz EE Yolları Şehir Hatları İşletmesinden bir ricamız var.j Saat 7.55 de Üsküdar'a gelen ve Çengelköyünden kal-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1961
  • ÖLÜME TUŞ OLAN ŞAMPİYON YASAR DOĞU'NUN HAYATI Pes etmem Bedirhan ÇINAR Hâdise nerede ise büsbütün tatsızlagacak,belki de ararımda kavga çıkacaktı.Müdahale eden büyükler ikimizi de teskine çalıştılar.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Şehir dışı inşaatın önlenmesi isteniyor İZMİR,HUSUSİ Şehir içindeki arsaların pahalı olması sebebiyle şehir dışına taşan İnşaatın önlenmesi istenmektedir.Bu maksatla İller Bankası tarafından 11 ve ilç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Sebze Meyva fiatlarının kontrolü sıklaştırılacak İstanbul Belediye Başkanlığı tarafından dün İktisadî Murakabe ve Belediye Zabıta Müdürlüğüne sebze ve meyva' fiatları koıftroilarının sıklaştırılması k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Amerika fezâva adam gönderecek WASHINGTON.A P.Başkan Eisenhovver'in dün açıkladığına göre önümüzdeki yıl bütçesine fezaya adam göndermek,Ay'ın etrafında dönecek bir peyk atmak,Venüs ve Merih'e roket a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Yugoslavya Pakistan'a 10 milyonluk kredi açıyor BKLGRAD.P.H.S.Belgrad'ı ziyaret etmekte olan Pakistan Başkanı Eyüp Han ile Yugoslav devlet başkanı Mareşal Tito arasındaki görüşmeler sona ermiştir.Görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • DIS HAiTLARDA KIRKBEŞ BİN YOLCU TAŞINDI İstatistiklere göre Deniz yollarının gemileri İle Şimali,Cenubî ve Adriyatik hatlarında 1960 yılı içinde 45295 yolcu taşınmıştır.1959 da taşınan yolcu miktarı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • SİYASÎ FAALİYET SINIRLANACAK I» Baştarafı Birincide Cevap «Komiteye bazı kanun teklifleri yapılmıştır.Bu teklifler Kurucu Meclise gelecektir.Belediyenin kendi yağı ile kavrulması lâzımdır.Belediye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • F.Bahçede gerginlik had bir safhaya girdi Btlftarafl Alt in rırla etmedik,l'muml heyetin tasvibi ile h8|B çelenin-kendi aralarındaki geçimsizlik sebebi ile fevkalade kongreye gitmek kararını aldılar.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Akümûlâtör Ustası Aranıyor EAS Akümûlâtör Fabrikası Yakacık adresine bizzat müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • AMERİKA BİZE 43 MİLYON DOLAR VERDİ t Baştarajı Birincide kûmetinin döviz sarfetmesine lüzum olmadan 22.000.000 dolar kıymetinde buğday temin etmeyi de kabul etmiştir.Bu buğdayın Türkiye'de satışından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • YASSIADADA21 TANIK DİNLENDİ Baştarafı Birincide Dahiliye Vekili olabilir.O zaman beyanat da vermis değilim» diye mukabele etmiştir.Olay ânında Çanakkale Liman Başkanı olan Rasih Dağlar,iskelede mutadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • KÖYLÜ KILIĞINA GİREN MİLLETVEKİLİ Tanık,oiay yerinde sanıklardan Servet Sezginin koylu kılığında olduğunu ve ileriye atılmak isterken bir bahriye erinin kendisini dipçıkleme$l üzerine:«Ben milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • TARİFE 39 01 90 Formica tipi plâstik levhalar için Proforma temin edilir.Tepebaşı Meşrutiyet cad.Sakarya Han kat 2 ore=nıMHll-1I_M Telefon:44 38 60 44 19 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • BEYOĞLU Şubemiz yakında açılıyor Adres gayet basit Taksitciligin sembolü herkesin tanıdığı RIDVAN UMAY Müessesesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Endonezya,Rusya'dan 400 milyon dolarlık silâh satın aldı SİNGAPUR,A.P Endonezya Hariciye Vekili Dr.Subandrio dün Endonezya'nın Rusya'dan 400.000.000 dolar tutarında silâh satın aldığını bildirmiştir.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Türk Kültür Derneği tekrar faaliyete geçti UŞAK,HUSUSİ 14 Millî Pirlik Komitesi üyesinin affından sonra faaliyetleri geçici olarak durdurulan Turk Kültür Dernekleri Genel Merkezden gelen bir yazı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Millî Piyangoda 500 bin lira bir öğretmene çıktı KIRŞEHİR.HUSUSÎ Milli Piyangonun 15 Ocak çekilişine ait en büyük ikramiye şehrimiz lisesi öğretmenlerinden birine çıkmıştır.5 yıldır lisede edebiyat öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Taksi içinde esrar içen beş kişi yakalandı İZMİR.HUSUSÎ Gaziler caddesinde bir taksi içerisinde esrar içerek âlem yapan beş kişi yakalanmıştır.Caddeden geçmekte olan taksinin durumundan şüphelenen pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • BTU RUS GEMİSİ Aft!ARA BİNDİRDİ Rus bandıralı 7 bin tonluk,Odesa isimli bir Rus gemisi Boğazdaki manla ağlarını hasara uğratmıştır.Gemi Büyükdere limanına alınmış ve najarm teâbitine başlanmıştır.Zara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • 'Pan Am ile uçtuğunuz zaman,jet kullanmakta dünyanın en tecrübeli elleri sizi götürür!Pan Am jet uçağının ku-manda aletlerini idare eden ellerde dünyanın farkı vardır.Bu fark tecrübeden ileri gelmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • Mal beyanı için tartışmalar oldu t Bustarajı Birincide mistir.Üyelerin en geç 30 gun İçinde mal beyanlarını Meclis başkanlığına vermelerine dair 6.madde uzun süren tartışmalara yol açmıştır.Bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE 7 odalı kat 150 000 Kazankaya 47 62 03.ŞİŞLİDE 30 50 80 100 110 130 150 160 200.000 konforlu katlar Kazankaya 47 62 03.N1ŞANTAŞ1NDA Arsa Kazank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1961
  • Pazar günü şehrimizde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Romen Rapid takımı futbolcuları kaldıkları otelde toplu halde Uç İstanbul fakımı bu hafta İzmir'de Vefa,K.Gümrük ve K.Paşa yarın tzmire hareket ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • ŞENGÜN' Formunun zirvesinde Bu hafta M.Spor F.Bahçe oynuyor Basketbol birinci küme lig maçla» inin ikinci devresin* bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri Spor Sarayın devam edilecektir.Haftanın en mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • AEK Şubat'ın ilk haftasını teklif etti Yunanistan ikincisi AEK kulübü Fenerbahçe İle oynayacağı Balkan Kupası maçı İçin Şubat ayının İlk günlerini teklif etmiştir.Birinci müıhdlra Yuna» Kulübünün iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR V A Ç Sıra No.IX 6 T 10 11 13 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 1 Numaralı TAKIM Feriköy G.Saray Feriköy G.Saray Ankaragücü G.Birliği Vefa Göztepe Vefa Göztepe Hasköy Anadolu Petr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • M.Paşa'nın ışıklandırılma işi ihaleye kondu Mithatpaşa stadının ışıklandırılması işi ihaleye konulmuştur.20 şubatta Ankarada yapılacak olan ihalede Batı Almanyanın Richard A.Ott firmasını müteahhit Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • O.KILIÇ NETİCEYE VARMAK İÇİN 4 AYIMIZ YAR,DEDİ Galatasaray Teknik Meneceri dün yaptığı toplantıda Sarı Kırmızılı futbolculara dikkatli olmalarını bildirdi GALATASARAY profesyonel takımı Teknik Menecer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • ÎOTO BASBAYILIG1 kulüplere veriliyor Kulüp temsilcileri,Devlet Vekili H.Mumcuoğlu ile bu hususta bir görüşme yaptılar SPOR-Toto başbâyiliği Emlâk Kredi Bankasından alınarak kulüplere verilecektir.Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • Toto ikramiyelerinden alınan posta ücretlerine itiraz ediliyor Spor Toto ikramiyelerinden kesilen posta ücretleri Toto oynıyanlann şikâyetine sebep olmaktadır.Bilhassa Totodan ufak İkramiye kazananlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • Türkiye Bulgaristan güreş teması Konyada yapılacak KONYA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar,«Türkiye Bulgaristan milli güreş karşılaşması Konyada yapılacaktır» demiştir.Silâhçılar,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • konya güreşlerinin neticesi Konyada yapılan Türkiye gruplar arası federasyon kupası güreş birinciliklerinde Tokat grubu 47 puanla birinci,Denizli 41 puanla ikinci ve Malatya 21 puanla 3 üncü olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • YAŞAR DOĞU ADINA TURKUA Güreş Federasyonu büyük şampiyon Yaşar Doğu'nun adına bir şampiyona tertiplemeğe karar vermiştir.Federasyon Reisi Vehbi Emre ve Asbaşkan Fethi Gürsoytrak dür Federasyonun diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • I M.Paşada 68 maçtan!2.858.512 lira alındı] MİLLÎ ligin ilk devresi sonunda 9 İstanbul takımının şeh-e rimizde yaptıkları maçlarda elde ettikleri hâsılat belli J olmuştur.J Lig'in ilk devresinde Mitha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • Beykoz'lu Kâmil 15 gün futbol oynayamayacak Beykozun son Ankara deplasmanında sakatlanan Kâmil 15 gün futbol oynıyamıyacaktır.Dün Kâmil'in tedavisini yapan doktorlar genç futbolcunun sağ baldırından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1961
  • ahçede gerginlik hâd bir safhaya girdi İki idare heyeti de meşru olmamakla ilham ediliyor.Kulüp çevrelerinde büyük ihtilâfın yeni bir kongre ile hallolacağı kanaati hâkim FENERBAHÇE Kulübü eski İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor