Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • NEZİHE AR AZ'ın Her zammı zevkle okuyacağımı üç e_srrı s HAZRETİ MUHAMMED Hususi bez cilt 5 renkli kuvertur.340 sayfa.Fıatı 1b lira Hz.MUHAMMEDin TORUNLARI Hususi bez cilL 5 renkli kuvertur 360 sayfa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • 2 kuduz köpek 14 kişi/f ısırdı Köpeklerin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine durum gece İstanbullular a radyo ile sık sık ilân edildi METİN DOĞANALP ŞEHRİMİZDE dün kuduz olduğu sanılan iki köpek 14 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • İlân Kurumu Kanunu dün Yürürlüğe girdi ANKARA,HUSUSİ Basın İlân kurumu teşkiline alt kanun Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Yeni reklâm kanununun bazı maddeleriyle gazetelerin ilân hacimlerinin büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • De Gaulle yüzde 65-75 nisbetinde desteklendi PARİS,AA.A.P.RADYO Referandum'un dün belli olan kattl neticeleri,General de Gaulle'ün Cezayir politikasının geniş çapta tasvib edildiğini göstermiştir.De G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • D.P.iktidarı Ata'nın hitabesini tahrif etmiş UŞAK,HUSUSÎ Sakıt D.P.İktidarı devrinde tâb ettirilen Atatürk'ün gençliğe hitabında:«Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • Fırsat çıkmışken.Amerikanın Dul Kadınlar Derneği Başkanı Mildred Love,yaptığı basın toplantısında kadınlara da öğütlerde bulunarak:Kocalarınızla yemekten evvel mUnakasa etmeyin,demiş.Biz buna iki öğüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • BAŞOL,MENDERESE KURBAN EDİLEN DEVELERDEN SÖZ AÇTI Yassıada duruşmalarından)4*.f s t U8İSMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • Demir-Çelik tesisleri kredisi dün imzalandı ANKARA,M.ALİ KIŞLALI BİLDİRİYOR Maliye Bakanlığından dün saat 12.30 da yapılan «İkinci Demir Çelik tesisleri anlaşması» imza töreni sırasında Maliye Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • [ORDU FILM MERKEZİ] Kayseri dâvasının beş sanığı:Celâl Bayar,Adnan Mendi res,Osman Kavuncu,Kâmil Gundef ve Hakkı Kurmel.Kayseri olaylarının duruşması başladı Suçu yine Namık Gedik'e yüklemiye çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • [ASAF UÇARI C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü oy'unu kullanıyor.Başkan Kâzım Orbay'ı Tenglrşenk tebrik ediyor.Orbay Temsilciler Meclisi Başkanı 20'şer kişilik Anayasa ve Seçim Komisyonlarının seçimi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • Bina Arazi Vergileri Arttırıldı Gider Vergisi tatbikat sahası da genişletildi.Bina vergisinde zam 2-6 misli,arsalarda 10 misli.ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesinin kabul ettiği bir kanunla arazi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • Kurucu Meclis hakkında Eisenhower iie Gürsel arasında mesaj teati edildi ANKARA,A.A.¦Kurucu Meclis» İn acılığı dolayısiyle Eisenhower Devlet Başkanı Gürsele bir mesaj göndermiştir.Mesajda şöyle denilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • BÜTÜN YÜK GEDİK'E YÜKLENDİ HALİT KIVANÇ Sanki Yassıadada yeni bir dâva başlamamıştı da,eski günlerde bir Kayseri D.P.11 kongresi toplanmıştı.Bayarın «Sayın Reisicumhur» olduğunu söyleyenler.Mendereste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • [MİLLİYET] Resimde sinema karaborsacıları toplu balde örfi tdare'de görülmektedirler.Bilel karaborsacıları 15 gün nezârette kalacak Belediye zabıtası memurlarına karaborsacılarla mücadelede kullanılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • I Gazetemizi 3 g Biz,aşağıda adları bulunan gazeteler,İ M.B.Komitesinin yasama yetkisini Kuğj rucular Meclisi vasıtasiyle milletin diğer i temsilcileriyle paylaşmış olmasını Türk H Silâhlı Kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1961
  • ık Hizmetleri DEVLETLEŞTIRILDI 1962'de tatbikîne başlanacak göre köylerde sağlık ocakları Kanuna açılacak 25 liraca kadar olan ilâçlar bedava erilecek «s ANKARA,HUSUSÎ AĞLIK hizmetlerinin sosyalleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • m.j TIBBİ BAHİSLER VEREM B UGÜNE kadar bilinen hastalıkların en eskisi olan verem geçmişteki kadsu olmasa bile hâlâ yeryüzünde senede milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır.Veremin yeryüzündeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • İSTİMLÂK BORÇLARI İÇİN 140 MİLYON LİRA LAZIM îst-jıbul Belediyesi Fen İsleri Müdürü Turhan Ertuğ dün akşam lstimlfik ve müteahhit borçlarının ödenmesi konusunda ilgililerle temaslarda bulunmak üzere A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • DUL KADINLAR DERNEĞJ BAŞKANI GİTTİ Amerikanın Dul Kadınlar Derneği Başkanı Mrs.Mildred Love «Boşanma dâvalarını» incelemek maksadiyle dün Roma'ya gitmiştir.Bir müddettenberl şehrimizde bulunan Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • ALTI TİYATROSU PANGALTI,ESKİ TAN SİNEMASINDA SAHNE 4'de [Yarından itibaren Çarşamba 11 Ocak saat 18)BİR PARMAK BAL A TASTE OF HONEY)SAHNEYE KOYAN:LALE ORALOĞLU Oynayanlar:LÂLE ORALOĞLU MAHİR ÖZERDEM F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • Çekiliş tarihi:22 Mart 1961 Son para yatırma tarihi:20 Ocak 1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • KONAK SİNEMASI ÖLÜM KORKUSU RENKLİ ORİJİNAL VERTİGO)Reji:ALFRED HİTCHCOCK Artistleri:KİM NOVAK JAMES STEWART Filmi gördüğü büyük rağbet üzerine 2 nci Hafta Tel:48 26 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılı# ve program 7.30 İki marj 7.35 Sabah jimnastiği 1 7.45 Karışık sabah müziği E 8.00 Haberler ve hava durumu E 8.15 Türküler 8.30 Plâk dobbins' dan 9.00 Karışık sololar 9.20 E Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • BUL 2 3 4 5 6 7 8 910 i 2_3 4 5 6 'I 8 I ~T ¦H 9I Bir çalgı;Münakaşada mağlûbiyet.6 Tersi birdenbire;Çok bilgili filozof eski Ara bozuculuk.SOLDAN SAGA:1 His ve tabiat yakınlığı duyma;Ateg.2 Tutsak;De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] TereddUt İçinde kalsanıa da en isabetli karara varmanın yolunu bulacaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bir hatâyı düzeltmek imkanı sizin elinizde.İyi kullanırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • ŞEHİR OPERASI YARDIM İSTİYOR Şehit Operasının inkişafı için bir program hazırlanmaktadır.Temsillerin verilmekte olduğu Dram Tiyatrosu binası tâmlr ve gerekli şekilde tadil edilecektir.Şehir Tiyatrolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • ANKARA VAPURU İÇİN BİR TEKLİF YAPILDI Bir İngiliz firması «Ankara» vapurunu kiralamak İçin teşebbüse geçmiştir.İngiliz seyahat ucentası 45 gün İçin «Ankara» vapuruna 200 bin dolar ödeyeceğini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • fsi sinemalar I BEYOĞLU Al.kaza it Tel:44 25 62)1 Gece Kuşları Gregory Peck Renkli Türkçe.2 Denizaltı Kahramanları Ronald Reagan Türkçe.ATLAS Tel:440S3f,Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • I KIZILAY istiklâl Şubesi dispanserinden 19CU yılında 27.712 vatandaş faydalanmıştır.KIZILAY İstanbul Kan Merkezi va Mavi Melekleri,yılın İlk ziyaretini Edremitteki er eğitim tugayına yapmıştır.Seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • ^M 11111 i 1.1111111111.11111111111111111111111 111111 11111111111 11111 1.1111 r 11111 11111 I YAŞAR DOĞU T "l2lKt kuvvet tâ insanlığın ilk g ünlerin I Jl **en zamanımıza armağan kalmış bir övünme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • MUHAFAZA MEMURLAR!DIŞ SEFERE GİTMEYECEK Tasarruf maksadı ile Türk gemilerinin di?seferlerinde gemi ile birlikte vazifeli olarak dış limanlara gidip gelen sivil polis ve Gümrük Muhafaza memurlarının bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • ŞAİR İKBALİN OĞLU KONFERANS VERDİ Paklstan'lı büyük mütefekkir ve şair Muhamrned ikbal'in oğlu Dr.Cavlt İkbal,dün Edebiyat Fakültesinde ter!İp ettiği konferansta babasını anlatmıştır.Muhamrned İkbal'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • BELEDİYE 500 MİLYON TASARRUF YAPACAK Belediye Riyaset divanına daire müdürlüklerinden gelen bütçe teklifi yekûnu sekiz yüz milyon lirayı bulmuştur.Daire Müdürleri birer birer Belediyeyi davet olunarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • BİR AÇIKLAMA Denizcilik Bankasında çalışan Necml Yüksel,bir pavyonda garsonu ta'ota İle yaralayan Necrnl Yüksel'le bir alâkası olmadığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • Tabii usareden mamul ÇİNKO SAÇ LİKİDİ saçlarınızın dökülmesini kat!surette önler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • İTHAL KAMYONET Kendi ithalimiz olan CO model 1750 Fb.tonluk FARGO PANEL kamyonlarımızdan yalnız 1 adet kalmıştır.Mür:22 72 2C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • 2 GÜN KURS GÖRECEK TEMİZLİK İŞÇİLERİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 19C1 yılı içinde takip olunacak çalışma programını tesbit etmiştir.Teşkilâta yapılan bir tamimle amelelerin ve bütün personelin gali ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • BİR HAFTADA 570 ŞOFÖR CEZA GÖRDÜ Son bir hafta İçerisinde 570 şoför hakkında ceza zaptı tutulmuştur.Trafiğe elverişli olmayan 60 vasıta seferden men edilmiştir.Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • İKİ MİLYON YEDİYÜZ BİN KİLO BALIK SATILDI Aral'k ayında Balıkhanede 2.745.200 kilo balık satışa arzedilmlştir.Satış bedelleri 4.546.900 liraya baliğ olan balıklardan Belediye 237.318 lira gelir sağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • fife,fc-İHI 71 SÜMERBANK İSÇİI 1$ İstanbul Tekstil ve örme Sanayii isçileri Sendikası,Sümerbank fabrikalarında çalışan İsçilere yüzde 20 nisbetlnde zam verilmesi,dondurulmuş ücretlerin seyyanen yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • TEŞEKKÜR Çok tehlikeli bir rahatsızlığımı kıymetli teşhisleri ve yaptığı çok ı/ıühinı ameliyatı İle tedavi ederek beni yeniden hayata kavuşturan Sayın Profesör Dr.GIYAS KORKUTa Asistan Dr.Melih üzer'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • Vİ'TA CAMASIRSUYU VİTA ÇAMAŞIRTOZU VİT/TUZRUHU Posta K.No.34 Bakırköy istanbul Tel.7169 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • Mağiasa Ç" Jf f £%Smw9s%,Mesken Kooperatiflerinin ve inşaat Şirketlerinin nazarı dikkatine Şişli'de Zincirlikuyu mevkiinde ve Emekli Subaylar Sitesi ile Gazeteciler Mahallesi ve Merkez Bankası evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1961
  • Şişlide mücevher çalan bir şebeke yakalandı Beyoğlu,Şişli ve Nişantaş semtlerine dadanan bir hırsız şebekesi yakalanmıştır.Ekrem Erbil,Nusret Türkyılmaz ve Mustafa Dağlı islmlerlndeki sabıkalı hırsızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Suvanna Fuma'nın Laos'a dönmesi için teşebbüse geçildi LONDRA,RADYO Bir Laos Hükümet heyeti eski Başbakan Suvanna Fuma ile görüşmek üzere dün Kamboçyaya gitmiştir.Tarafsızlık isteyen Fuma son hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Kırşehir'de ekmeğin gramajı artırıldı KIRŞEHİR,HUSUSÎ Buğday Hatlarının yeniden ayarlanması üzerine ekmeklik unun kalitesi 74-76 randımandan,84-86 ya düşürülmüş,50 kuruşa satılan ekmeğin gramajı da 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • üfusu Ziraat Haftasını açan Talebe Birliği Başkanı Profesörlerin bu konudaki kanaatini açıkladı I ANKARA,HUSUSÎ Türkiyenin zirai durumu hakkında bir basın toplantısı yapan Ziraat Fakültesi Talebe Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • SEFERBERLİK^.Birleşik Amerikanın istilâya hazırlandığını iddia eden Küba,binlerco kişiyi seferber ederek sahil müdafaa görevine tâyin etmiştir.Bu umumi seferberliğe çocuklar ve genç kızlar da dahil ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Amerikan donanması Küba açıklarında manevra yapıyor WASHINGTON,A.P.RADYO 150 parçalık bir Amerikan filosu Kûbayı çevreleyen Karaib denizinde manevralara başlamıştır.Amerikanın Kûbadakl Guantanomo üssü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • İSPANYA'DA İKİ TREN ÇARPIŞTI 25 KİŞİ ÖLDÜ MADRİD,RADYO A.P.Barcelona yakınlarında ilci trenin çarp fması ylrmibeş kişinin ölmesine ve 70 kadar yolcunun yaralanmasına sebep olmuştur.Kaza dün sabah Vale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • KISA HİB ERİ ER ANTALYA Alanya kazasında amelelik yapan Yusuf Sağlam adındaki bir şahıs kendisine ekmek vermediği için Abdullah Aydın adındaki arkadaşı tarafından başı taşla ezilerek öldürülmüştür.Kaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Çin Birmanya anlaşması LONDRA,RADYO Kızıl Çin lideri Çu-En-Lay Birmanyaya yaptığı bir haftalık ziyaretini tamamlayarak Pekine dönmüştür.Ayrılmadan önce Çu,Birmanya Başbakanı U Nu İle bir iktisadî işbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Demokrat Parti ieepleri Devlete devrediliyor DENİZLİ,HUSUSÎ Münfesih Demokrat Parti 11 idare heyetine alt 6 Jeepln devlet İşlerinde kullanılması İçin işlem yapılmaya başlanmıştır.Jeepler 27 Mayıs İhti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Halk eğitimi için yeni dershaneler açıla CCİ Dershaneler Perşembe günü teslim edilecek.Eğitim Kanunu çıktıktan sonrada Dernek,Lise ve Teknik öğretim çalışmalarına başlayacak HALK Eğitim Derneği,yarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Sinemasında RENKLİ İTENİ MELEK ÖLÜM KORKUSU Filmi Gördüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI ¦tâ+Mtâm&mM:L*.yAKUÖUK DURfîÜMVEEMOl^U mCİŞTi T».ZAN t SA5IPTI&.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Memleketimizde ilk defa olarak bir Butik açılmıştır.Avrupa ve Amerika'da benzerleri çok olan bu tarz müesseselerin en büyük hususiyetleri hazır kadın elbiseleri ve mantoları ile kadm eşyası satmasıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Ateşe atlayıp öldü DENİZLİ,HUSUSÎ Güney İlçesinde Fehmi Tepe İsmindeki bir gahsın evinde çıkan yangını söndürmek İçin ateşe atlayan Hasan Güneyli yanarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Kamyon altında kaldı İZMİR,HUSUSİ Mlthatpaşa caddesinde vukubulan trafik kazasında Cavlt Çakmak İdaresinde bir kamyon 4 yaşlarında Güllz Çakmak adındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olmuştur.Suçlu şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Kayınvaldesi He kaçtı İZMÎR,HUSUSİ S.B.adındaki şahıs bir müddet evvel evlendiği karısının üvey annesini şehrimize kaçırmıştır.Şikâyet üzerine yakalanan âşıklar hakkında takibata geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • «Maaşallah» filmi Mayısta çevrilecek «Maaşallah» isimli Türk senaryosunun çevrilmesi Travers Şirketi tarafından Mays ayına bırakılmıştır.Travers Şirketinin Hukuk müs.ıviri T.Powers ¦Bir Türk tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Müstahsile tütün tevziatı başladı İZMİR,HUSUSÎ TeWel tdaresi tütün tohumu tevziine bağlamıştır.Bu yıl müstahsil,Tekel İdaresi tarafından tevzi edilmekte olan kokulu tütün tohumuna büyük alâka gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Müstahsile kredileri Şubatta verilecek İZMİR,HUSUSİ Müstahsil kredileri şubat ayından İtibaren verilmeye başlanacaktır.Halen müstahsil kredisi olarak sebze ve meyva yetiştiricilerine muayyen ölçüde kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • EDREMİT VE MENEMEN BOL ELEKTRİĞE KAVUŞACAK İZMİR,A.A.Balıkesir Edremit arası 154 bin voltluk yüksek gerilim şebekesinin çekilmesin* başlanmıştır.İzmir Çiğli Menemen 34 bin 500 voltluk yüksek gerilim ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Halılarımızı tanıtmak için çalışmalar yapılıyor İZMİR,HUSUSİ Türk halılarını Avrupada tanıtmak ve yeni pazarlar bulmak gayesiylt bir heyet Avrupaya hareket etmiştir.Ege bölgesi sanayi odası,ile Kula f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • Müşterek Pazardan bir heyet Atina'ya geldi ATİNA,RADYO Avrupa Müşterek Pazarını temsil eden bir İktisat heyeti Atlnaya gelmiştir.Heyet Yunanistanın Müşterek Pazara girmesi ile İlgili meseleleri Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • v£'oV\ viw&$ TAKVİMDEN BİR YAPRAK J ül i Yaşar Doğu E Ç* ON devirde «Türk gibi kuvvetli» sözünün hakkını veren İ j^ Yaşar Doğu,evvelki gün bir kalb sektesinden vefat etti.E Ecel,bu «sırtı yere gelmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • m m L^L SOKAK MUHAREBESB!Belçika'da 4 üncü grevler hayatı büsbütün felce uğratmıştır.Yer yer devam eden uihrı »yİşler ve sabotajlar da büyük maddi zarara sebebiyet vermiştir.Belçika Hükümeti dün bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1961
  • DAHA İYİ ÖĞRENEBİLMEK İÇİN 168 ÖĞRENCİ DERSE GİRMİYOR Zonguldak Maden Teknik Okulu öğrencileri kendilerine aslî öğretmen tâyini için Ankara'da Bakanlık nezdinde bir heyetle teşebbüse geçtiler •S-ŞTE s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • iÜMiiil!İl|ill £ğ s pis şişko.SANA tcAÇ KE^E BURDA DUR/AA ben» reoorun»' istediği ver.de düizurum.şâvet beni begenaaiyorsam.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • '«AAİLUP EDER.EK;SAAA-C»İV0NII_UĞLJ EljMDENI A*A SE-Oİ51NA OÜŞ AAoŞ Bı-lMUAK."V ETTME5İNJl_eT2.BıJ^ ZîıNA OYNADKİıIVMZ»!eiUİyOKu^K.VWV. U(fTU.UŞ ÇÂK.Et_E:eı voıc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • MUlCEVıAAEU.^S vARAMŞ.HjİDİ SEN DE OS2TASINAN Şı.J ÖÖSTER ı KEN.VUEMUŞ.V.OİNÎ P1' Su «ox.n.CtifA K&OAtL "TOY f İV [Copyright opera m u n d T KFS 1-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • SuKAVA ğEU.ANNEM Aı_OıEACA ^,BAIOCAUA GhrME.MEtC ÇİN tciwBil-iR NE» REYE.SAtouANOı S.Ev tei Olunca hep swisir.AUİfî BZUCKAL.Û KADAR C3"DECEtcSiN.5AWN BİR veeE £ıv,SAyiAA oeme.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • Kongo'da bugün cereyan eden hâdiselerin içyüzünü öğrenmek için okumanız gereken yegâne kitap 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No-74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • HİCRİ SALI KUM] 1380 10 1376 Recep OCAK Aralık 22 19 6 1 28 VAKİ r VASATİ EZANÎ Güneş 7.25 2.27 öğle 12.21 7.23 İkindi 14.46 9.47 Aksan 16.59 12.00 Yatsı 18.35 1.37 îmsâk 5.39 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCx)mENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ERCÜMKNT KARACAN Magazin kısmında Mesul Müdür:HALtT KIVANÇ Spor kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GINLERt 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 İnci sayfada santimi 20 T.L.Birinci r^vfada baslık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • UCUZ ELBİSE İLE MODA YARATMAK ELİNİZDEDİR Bilhassa çalışan kadınların,muhillerine ve işlerine uygun bir giyim seçmeleri,kendilerini daha güzel ve cazip şekle sokabilir MODA deyimi,ilk bakışta çamaşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • Yazan:Türkçesi:Daniel GRAY 31 Selâmi İzzet SEDES Belki de,modayı yayan lııyılu Kızılderili kadınlar gibi,siyah ırkın lekesini belli etmemek için tırnaklarını kırmızı cilayla parlatıyordu.Bize uzattığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1961
  • e MEKTUP I KARİ KOCA MEMURLAR VE KADIN MEMURLAR «I.Devrimizde hayat şartlarının ağır ve değişik E olması yüzünden karı kocanın müşterek çalışması S ile birbirini tamamlaması zarureti meydandadır.Bu za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • ilân Kurumu Kanunu dün yürürlüğe girdi t Baştarafı Birincide lerln,Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergilere verecekleri ilân ve reklâmlar,ancak ban,n ilân kurumu aracılığı ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • ÇİMENTO 690 E*rş».VASITAYA TBSL-1M Fener Vapur İskelesinde Tel.21 32 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • TRANSFER VERGİSİ t Baştarafı Altıncıda boleulanndan Faruk ören ile iki senelik bir.mukavele imzalamıştır.Kırnıızı-Beyazlı idareciler yarın da K.Rıdvan ve kaleci Derviş ile profesyonel mukavele imzalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • MİLLÎ LİG'DE g Baştarafı Altıncıda mıştır.San Kırmızılıların dünkü antrenmanına asker futbolcular İştirak etmemiş sadece Mustafa kulüp lokalinde tek başına antrenman yapmıştır.Dün toplanan Tertip Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • F.BAHÇE-G.SARAY t Baştarajı Altıncıda 15 Ocak Pazar:18.45:D.Şafaka Kadıköy 2U.00:Moaa Beyoğluspor CİHANGİR BAKİRKÖY BASKET MAÇININ TEKRARI İSTENDİ Cihangir basketbol takımı idarecileri,evvelki »îtin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • A.HARY'YE BİR YIL BOYKOT VERİLDİ t Baştarajı Altıncıda geçerek 19U0 in yıldız futbolcusu olarak seçilmiştir.Ancak yeni yılın ilk maçında &uarez'in sakatlanarak ayağının İki ay gibi uzun bir müddet içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • KAYSERİ OLAYLARININ DURUŞMASI BAŞLADI t Baştarajı Birincide mıyaeağım ileri sürmüş,Dîvan bu teklifin düşünüleceğini belirtmiştir.DURUŞMANIN TAFSİLATI Sanıklar şu sıra ile salondaki yerlerini aldılar:C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • BANKASI ÜQ IVIİLYON LİRALIK YİLBAŞİ TALİHLİLERİNİ 500.000 LİRA KAZANANLAR Senirkent Hesap No:900)Hasan Cide Hesap No:721)Emin lOO.OOO LİRA KAZANANLAR Keşan Hesap No:186)Ayşe Urfa-Ceylanpınar Hesap No:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • GAZETEMİZ günü gününe Atina'da,Selânik'de Rodos'da satılmaktadır.Tevziat Merkezi:Patission,14 ATİNA Telefon:621.203mitili ı gım/Oim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • 5.inci Kotadan tahsisleri olan italya'da Torcıtura Di Borgomanero Fabrikasının meşhur Mi f* O L Crepe Mouse Naylon İpliği «lparlj etmek iatiyenlere akreditif açmakta ve malın biran evvel gelmesinde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • Bütün yük Gedik'e yüklendi t Baştarûjı Birincide koyulmağa yeltenenler.Bayar mikrofona gelirken yerinden fırlayıp da İki büklüm olanlar.Kısacası,cSayın Düşük» lerl görünce,sanık sandalyesini sabık kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • Bina Arazi vergileri arttırıldı Baştarafı Birincide lanların vergilen iki misli diğerlerinin vergileri 3 misli arttırılmıştır.MUAFİYETLER Yeni yapılan binalar mesken olarak kullanıldıkları takdirde es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • Demir-Çelik tesisleri t Baştarafı Birincide 4.000 İşçiye yeni İş temin edecek olan tesislerin millî gelirimize bir senede Orüt 300 milyon dolar İlâve edeceği açıklanmakta,245 milyon dolara mal olacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • SAĞLIK HİZMETLERİ DEVLETLEŞTİRILDI Baştarafı Birincide yatak bulunacak,bir pratisyen doktor,bir ebe,bir sağlık memuru ve bir hemşire hizmet edecektir.H 10-30 bin kişiye hizmet edecek sağlık merkezleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI t Baştarajı Birincide tezkerenin okunması büyük tezahürata vesile olmuştur.DÎVÂN SEÇİMİ Başkanlık sevimine 263 kişi katılmış,Orbay 241 oy almıştır.Başkan Kazım Orbay alkışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TALİMHANEDE 5 odalı konforlu daire.44 71 39.0 HARBİ i LU E 4 odah konforlu daire.44 71 39.ŞİŞLİDE 3-4-5-Ö odah dalreUr.44 71 68.FANGALTIDA 4-5-6 odah d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1961
  • Evvelki gün bir kalp krizi neticesinde ebediyen aramızdan ayrılan büyük şampiyon Yaşar Doğu'nun cenazesi bugün muhteşem bir merasimle kaldırılacaktır.Resimde Yaşar Doğu güreşi bırakıp antrenörlük yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • F.Bahçe G.Saray Basketbol maçı Cumartesi günü Modasporun Darüşşafakayı mağlûp etmesinden kritik bir safhaya giren basketbol lig maçlarına bu hafta da Cumartesi ve Pazar günleri Spor Sarayında devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • Spor tesislerinin inşaası başlıyor İlk iş olarak Toto'dan alınan 4 milyon ile M.Paşa'nın ilâve tribün inşaatı başlayacak.B.T.U.M.numune amatör kulüpler kuracak ANKARA,HUSUSÎ BEDEN Terbiyesi Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SI MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR İki takımın birbirleriyle Numaralı TAKIM O Numaralı X TAKIM yaptığı son karşılaşmalar 1 İst.Spor Altınordu Istanbulspor:2 Altınordu:1 tstanbulsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • A.HARVYE BİR YIL BOYKOT VERİLDİ Di Stefano 1 milyon liraya iki yıl Real Madrit'te oynayacak.Dünya Kupasına katılacak millî takımlar şimdiden Şili'yi ziyaret etmeğe başladılar DÜNYANIN en süratli adamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • F.BAHÇELİLER KONGREDE İSRAR EDİYOR Bu akşam toplanacak olan İdare Heyeti,istifasını geri alırsa Kadıköy grubu azaları imza toplayarak kongreye gidecek FENERBAHÇE İdare Heyeti,istifasını £eri aldığı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • Millî Ligdi ikinci devre İlk haftanın en mühim maçı F.Bahçe ile İzmirspor arasında oynanacak İKİNCİ devre millî lig maçlarına 15 günlük bir dinlenme devresinden sonra bu hafta Cumartesi ve Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1961
  • Feriköylü amatör futbolcu Faruk,ara transferinden istifade ile dün profesyonel olarak aynı kulüple mukavele imzalamıştır.Resimde Faruk Ortadaki)Feriköy kulübü reisi Necati Karakayanın huzurunda mukave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor