Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Öğreten İş bulan Ücretli taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI İfâ 71 Tül/fi YA/1 rR\l I MJbB iC 1 Lit JI İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • [MİLLİYETİ istanbul üniversitesinin tarihi kapısı üzerindeki altın yaldızlı yazılar temizlenmektedir.Resimde eski Harbiye nezaretinin kapısını temizleme ameliyesi görülmektedir.TEMİZLENİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • TİCÂRET BAKAN!ÂL BOLLUĞU îthâl programını açıklayan Mehmet Boydur,fabrikaların tam kapasite ile çalışacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ TİCARET Bakanı Mehmet Baydur,yürürlüğe giren ithal programı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • PİYANGO TALİHLİSİ Milli Piyangonun' i milyon liralık büyük ikramiyesi Sivas'ta fotoğrafçılık yapan Tahsin Akın'a çıkmıştır.Bilet dörtte bir olduğundan talihli fotoğrafçı 750 bin lira alacaktır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • as* FERTİK Parti-kelimesinin bir çok anlamları vardır.Toplantı mânasına Belir,kokteyl parti,çay partisi gibi.Bir oyun seansına denebilir,bc/ik partisi gibi.Bunların dışında kısım,parra gibi anlamlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Fırıncılar,ekmek işinin mahkemede hallini istiyor Fırıncılar ekmek işinin mahkeme tarafından halledilmesini istemektedir,ler.Fırıncılar Belediyenin ilmî esaslara göre çalışmadığını,ekmek hakkında lıaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • f=V V.V liSınn.n-nV' ilfif İV.hmİ,m,W W» [ORDU FİLM MERKEZİİ ödenek dâvasında yapılan gizli oturum.Sağ tarafta sanık Menderes ile Korur,solda da boş sıralar görülüyor.Menderes ile Koıuı'un 6-15 yıl ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Belçika'da grevcilere polis kılıç çekti BRÜKSEL,RADYO Belçika Parlâmentosu dün hükümetin iktisadî programını görüşürken,memleketin muhtelif şehirlerinde binlerce grevci nümayişler yapmışlardır.Brüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Suriye'de 7 Türk tevkif edildi ŞAM,A.P.Birleşik Arap Cumhuriyetinin Suriye kesimi hudut muhafızları 7 Türkü tevkif etmişlerdir.Resmî makamlar 7 Türkün hususî bir otomobille Halepden Türk topraklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • IA.P.PAH fil Fİ FRHF fll nİÎI FR Yllba51 «efesinde Mexico'da halkla UHt/UbLtnUC UkllMLbli askerler arasındaki çarpışmada 13 kişi ölmüş,37 kişi de yaralanmıştır.Resimde cadde ortasında vurulan bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Edirne Üniversitesi muhakkak açılacak İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar,Edirne üniversitesi için bazı kimselerin menfi propaganda yaptıklarını bildirmiştir.Menf propagandacıların Adanada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Doğu ve Güney illerinde ırk ayırımı yapan 49 kişinin duruşmalarına dün Ankara Garnizon Mahkemesinde başlanmıştır.Resimde yargılananlardan bir grup ITelefoto,Milliyet:ASAF UÇAR Ankara tstanbull Irk ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • Açılış günü Bayrım IF Ayın 6 sında törenler tertiplendi.Resmî daireler öğleden sonra tatil yapacak ANKARA,HUSUSÎ KURUCU Meclis'in açılışı dolayısiyle 6 Ocak günü öğleden sonra yurttaki bütün resmî dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • BM HI kazançlardan vergi alınması dün kabul edildi Gelir Vergisi Kanununda yapılan tadilâtla ziraî kazanç vergiye tâbi tutuldu.Küçük gelirlerin vergi nisbetinde indirim yapıldı ANKARA.HUSUSÎ MİLLÎ Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1961
  • v-f belli msilciler arasında Belen,Velidedeoğlu,Sarıca,Belger,ar,Y.K.Karaosmanoğlu,Batırbaygil ve Z.O'kası var YaKup K.KARAOSMANOĞLU Necip SAN Ragıp SARICA Nihat R.BELGER gece yapılan resmi açıklama i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • V İKTİSAT ve TİCARET [Hazırlayan:Dr.Haluk CILLOVİ 1960ın önemli olayları GERİDE bıraktığınım yılda,memleketimizde kaydedilen beliibaşlı iktisadi olayların kısa bir panoramasını vermenin faydalı olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • İSTİKLAL Ord.Prof.A.Fuat Bağgil,Doç.Nurettin Topçu,Doç.Faruk Timurtaf,Hasarı Basri Çantacın yazılan,ayrıca dünya ve memleket meseleleriyle BUGÜN ÇIKTI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • VEHİ VUlit UK ÇEKlUŞt IÇIH SON PARA YATIRMAıGÜNÜ BU ÇEKİLİŞTE 1 Adet APARTMAN DAİRESİ »5000 TLOEĞERINDE 1 Adet loo.ooo ura mmm jstikrazi tahVIlİ* v*ir* PARA t Adet' 2o.ooo tl I^Adet Io.oootl 258 TAÜHÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • EMEK Sinemasında Mevsimin en büyük san'at hâdisesi büyük mükâfatlar kazanan eşsiz film:TEPEDEKİ oda Room At The Top)SİMONE SİGNORET LAURENCE HARVEY Büyük muvaffakiyetle 3 üncü hafta'ya başlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • OĞLAK BURCU ^O [22 Aralık 20 Ocak] Sizi ihmâl ettiğini zannettiğini?insandan alâka göreceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak m 19 Şubat] Sözünden dönmeyiniz.Çok fena bir tesir bırakacak.Bir fedakârlık da ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • Istanbul 7.27 Açılı?ve program 7.30 i tki mar?7.35 Sabah jimnastiği ş 7.45 Karışık sabah müziği ş 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabın-1 dan 9.00 Haftanın bestecisi 9.20 Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • BULMACA 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Yalııız işaretle oynanan sessiz tiyatro.2 Keder;Anlatış.3 Mübarek bir ay.4 Bir nota;Tanrı.5 Sahiplik Yeni dil)Geri.6 Korunması için bırakma;Belâ'nm başlangıcı.7 Mahkemece al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • Martta yapılacak Yeni Yılın çok zengin ilk çekilişine katılabilmek için son para yatırma günü 5 Ocaktır.Bu fevkalâde fırsattan faydalanmak üzere tasarruflarınızı İş Bankasında toplamakta acele edinizh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • TEŞEKKÜR Hazin ufulile aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan ve bulun ailesinin medarı istinadgâhı olan biricik sevgili varlığımız Galatasaraylı ALİ MUSLİHİDDİN PEYKOĞLU'mm ebedi isürahatgâhma tevdii sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • ŞEHİR HATLARINDA 73 MİLYON KİŞİ TAŞINDI 19G0 yılı iğinde şehir hattı vapurları ile;Memnara,Boğaz ve Haliç hatlarında 73.598.291 yolcu taşınmıştır.Araba t»parları ile de 1.627.144 araba,kamyon,otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • WE V LI O Çok Kıymetli aile büyüğümüz Avukat Kemal Tilkicioğlu'uun vefatının kırkıncı gunune tesadüf eden 5 ocak 1961 perşembe günü öğle namazını müteakkip Şişli Camiinde Mevlidi Şerif okunacaktır.Akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • SATIŞ Montafon,Simental ve Polonya ırkından 40 45 bas İnek,6.1.961 Cuma günü saat 10 ds*f»çık.artırma ile satılacaktır.KASIM ALGÜL Ayazağa Cendere Yo'u üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Gece Kuşları Gregory Peck Kenkli Türkçe.2 Denizaltı Kahramanları Ronald Reagan Türkçe.ATLAS Tel:4408:Kırık Çanaklar Lâle Oraloğlu Türk fi'mı.EMEK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • I'MII'I llipilii IIMIII lll!lll| İlli II II I Mill illi IMIIIII111111 Ml III İlli v PAUL ELUARD BİZ küçük insanlar sığ kıyıları,ılımlı suları severiz.Toplum içinde dik bir fikri savunmak şöyle dursun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • S.A iş ve AH* hayatında huzur ve IÖORTA emniyet »ağlar.Sı 6 O R T A Dertten ve mesuliyetten kurtarır.ASAK SİGORTA KERTERDE ACENTESİ OLAN T.C.ZİRAAT BANKALARI HİZMETİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • Kıymetli bir YILBAŞI hediyesi E N YENİ MUAŞERET KAİDELERİ HASAN DENİZ Terbiye ve nezaket Tanışma ve tanıştırma ziyaretleri kabul günleri selâmlar el öpme ve el sıkma hitap özellikleri konuşmalar gene!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • Şehrin su şebekesi için 100 milyon harcanacak Şehrin su şebekesini islâh için 100 milyon liralık bir yatırım yapılacaktır.Günde verilen 250 bin metreküp su gehir ihtiyacına kâfi gelmediğinden bu mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1961
  • 1940 DOĞUMLULARIN ŞEVKİNE BAŞLANIYOR 1940 doğumlu eratın şevkine 24 Ocakta başlanacaktır.Sevk 7 günde tamamlanacaktır.Eminönü,Fatih,Kartal,Sarıyer,Şile,Taksim askerlik şubeleri 1940 doğumlulara ve art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • m mm KURUCU MECLİSE Kurucu Meclisin ilk celsesine başkanlık edecek olan Tengirşenk "Particiliği bırakmak lâzım »diyor 82 yaşında olan Tengirşenk,temsilcilere düşen en büyük vazifenin Arayasayı meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • Bu halta mecmuası Okuyucularına Türkiye haritası hediye ediyor Evinizde bir Türkiye haritası bulundurmalısınız.Çünkü zaman zaman ona bakmak ihtiyacını daima duyarsınız Eğer mektebe giden çocuklarınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • LASTİK CEP ŞOSONU EL ÇANTASINDA ve CEPTETAŞ1NJR BİR SENE GARANTİ PERAKENDE FİAtl-Tİ.33.75 TANCA MAĞAZASI U 8UIUI KUNDURA NltolLIlilIDı TOPTÂh SATIŞ:TELEFON 443262 TELGRAF TANCA İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • Bir Palamutun Karnından Aşk Mektupları Çıktı!Necmi Rıza,Yalçın Çetin,Bülent Seren ve Cafer Zorlu'nun çizdikleri bu karikatürler evinizi kahkahalarla çınlatacaktır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • HOLANTSE BANK-ÜNİ N.V.Istanbul Şubesinin kuruluşunun 40 inci yıl dönümü dolayisile mezkûr Şube müdürlüğü,Sayın müşteri ve dostlarını 6 Ocak 1961 Cuma günü saat 16'dan 18'e kadar Galata'da Karaköy Pala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • T.C.ZİRAAT BANKASI 3.000.000 lira 2.000.000 lira jfl 4 Ocak kadar çekmeylnlıyılının son çekilişi 4 Ocak CEMAN 5.000,000 LİRA Tasarrufların ıxı 13 Ocak 1961 tarihine kadar Ziraat Bankasındı toplayım»yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERAIARI ^CİMİLİIZ KİHÎH AM BENÎM Z0IU1M BOZACAK I MOWNu.SUĞECfVİKABA VfA AHME7TI ^IjZfCÖlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Ocak 1961 Temsilleri Hafta:1 5 Ocak Perşembe 21 de 7 Ocak Cumartesi 21 de G.PUCCİNİ MADAN BUTTERFLY Sahneye Koyan:AİDİN GÜN Orkestra Şefi Dekor:Koro Şefi:DEMİRHAN ALT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • Demiryolları idaresi 200 işçinin işine son verdi İZMİR,HUSUSÎ Devlet Demiryolları üçüncü İsletme Müdürlüğü,B grubu işçilerinden 200 kişinin işine son vermiştir.İşletme işçilerin 31 Aralıkta biten muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • İZMIRDE BÜYÜK BİR TÜTÜN Hükümet ve Adliye binalarını tehdit eden yangın 2 milyon liralık zarara sebep oldu İZMİR.HUSUSİ Konak semti dün sabaha karsı büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.İbrahim Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • Yılın ilk uçak kazasında 25 Finli yolcu öldü BONN,AA.Fin hava yollarına mensup bir uçak dün Flnlandlyada Vasa şehri yakınlarındaki bir ormana düşmüştür.Uçakta bulunan 22 yolcu ile 3 kişilik mürettebat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • Kongo'da Avrupalılar yine tevkif ediliyor NEW YORK,RADYO Kivu eyaletinde Lumumba taraftarları dün Avrupalıları tevkif etmiş ve dövmüşlerdir.Birleşmiş Milletler Kumandanlığı mevkuf bulunan Avrupalıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • Amerikan Kongresi yeni çalışma devresine başladı WASHINGTON,A.A.RADYO Amerikan Kongresi dün yeni çalışma devresinin açılış toplantısını yapmıştır.Altı seneden beri İlk defa olarak Başbakanlık mevkiini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • izmir Hal binası açıldı HUSUSİ İzmir,Hal santral binası dün merasimle hizmete girmiştir.8200 metre kare genişliğinde 61 parseli ihtiva eden Hal'de bugüne kadar dağınık bir şekilde faaliyet gösteren 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • KÜMESTE YAKALANDI ANTALYA,HUSUSÎ Elmalı kazası Tarım Kredi Kooperatifi müdürlüğünü yaparken geçen ay içinde kasadaki 16.225 lirayı alarak kaçan 5 çocuk babası Veli Gülenay dün sabah gizlenmekte olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1961
  • JW.•IIIIItltMlflldlllllt.I n III1111111M111111111 If 11111111 H" 11111111111M11II111 0 TAKVİMDEN BİR YAPRAK ğ i I Üç mektuba dâir I f\SMANLI devletinin Maarif Nazırlarından merhum Miinif jJ Paşanm oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • İHSANLARA tt\[6'i\lz SAV6» VOL\WL/HOK-tEDe&L/HEK İÇ.IN KBH îm\vent-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • L l^U M h Bu t-^eıenN SOZ.L.6.R.NE Al_OIRMA AkBAP EÖ£«-İSTERSEM,onu vine bîr.yum-CXiKTA VEVE SEREBilIrİM.SOM&A.TAMAM Ml?VAZtVOBJ MUSUN SAMPtYON 11 bolt,meçhul eiR.kimse a TARAFIMDAN SOKAK ORTASINDA; M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • İstanbulun yakın bir banliyösünde bulunan büyük bir sınaî şirkete TEKNİK DİREKTÖR İÇİN SEKRETER ARANIYOR Namzetlerde aranan vasıflar:1 Lise mezunu olmak,2 Daktilo ve ingilizce Stenoda tam mânasiyle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • TÜRK HAVA YOLLAR!ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Kapalı zarfla tekli!alma usulü ile 250 takım elbise diktirilecektir.2 Muhammen bedel 25.000.00 TL.muvakkat teminat 1.250.00 TL.dır.3 Şartname,İstanbul Şişhanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • Yakacık Şeker Menba Suyu işletmesinden:Belediyece kapatılan 7 Menba suyu meyanında ismi geçen Şeker)suyu ile YAKACIK ŞEKER SUYU'muzun hiç bir ilgisi yoktur.Suyumuz en sıhhî şartlar ile temizlenen şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • ISTANBUL ANKARA YOLCULARINA Kaloriferli ve Pulman koltuklu ^MENGENLİ^ Otobüsleri AKŞAM Servisine de başlamıştır.MERKEZ:Taksim Divan Oteli karşısı Tel:47 70 26 BİLET SATIŞ YERLERİ:Galatasaray Kervan Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • HİCRİ Çarşamba RUMİ 1380 4 1376 Recep OCAK Aralık 16 19 6 1 22 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.2f' 2.34 öğle 12.18 l.lr İkindi 14.40 9.47 Akşam 16.53 12.'10 Yatsı 18.21)1.33 İmsak 5.40 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • Milliyet Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür Hasan YILMA'EK Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIVANÇ Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • İLÂN TARİFESİ pazar günleri 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 İnci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • BALIKÇILIK İSTANBUL BOĞAZI AKINTILAR!ve BALIKLARA OLAN TESİRİ II)SITKIÜNEK Jeolojik devirlerden Dördüncü Zamanın başlarında,Ege kara parçasının çökmesi.Boğazların açılması dolayısıyle.Akdenizin Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ Y a z a n Daniel GRAY Beni,konuşulanlardan ziyade,bu konuşmanın «sebebi meraka düşürmekteydi.Size bir köşede kalın demedim mi?Sizi buraya,»izi buraya bu çeşit başarılar için getirtmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1961
  • EDEN AİLESİNİN KIZLARI Geleneklerden uzaklaştı Lisan hocalığını bırakan Elirida Eden,üyatro artisti Amelia Eden de fakir bir italyan denizcisi ile YÜZLERCE yıl Eden ailesinin erkekleri kilise adamı,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Menderes ile Korur'un 6-15 yıl hapsi istendi Baştarajı Birincide •mütalâanın oaüladıgı andan bitişine kadar basları önlerinde not almışlardır.Menderes,Başol tarafından kendisine sorulan bir soruyu ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Federasyon Başkanının kulüplere ikazı t Baftarafr Altıncıda rihine kadar bütün futbolcuların form durumunu kontrol ettirecektir.Futbol Federasyonu 19B1 milli maçlar takvimini de açıklamıştır.1962 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Takımlar hususi maçlara hazırlanıyor t Baştarafı Altıncıda İzmirde Beşiktaş İle karşılaşacak olan Rapid takımı dün trenle cehrimize gelmiştir.DÖRTLÜ TURNUANIN FİKSTÜRÜ TESBİT EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • CENAP DA G.SARAY İLE MUKAVELE YAPTI t Bağlarnjı Altıncıda Ertan,Selim ve Cavit de bugün mukavele imzalayarak profesyonsl olacaklardır.2-14 Ocak tarihleri arasında amatör sporculara profesyonel olabilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Ticaret Bakanı "Mal bolluğu olacak,dedi t Başlara fi Birincide ¦JJ Armatörlerimizin Remi alabilmeleri için genic imkânlar saplanmıştır.El Yurdumuzda imâl edilmekte olan mallan ithâl etmemeye dikkat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • 7 yıl evvel inşa edilen gemi çalışfırıfamıjror Van gölüne gönderilen 2 Nisan gemisinin yanlış yapılan projesinin tâdili ve geminin bundan sonra işlettirilmesi için 900 bin liraya ihtiyaç var NECMÎ ONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Belediye,günde 150 çuval un işleyen fırınlar kuracak Ekmek fabrikaları ile ilgili olarak İtalyan ve Alman firmalarının teklifleıl Belediye tarafından incelenmektedir.İtalyanlar günde 1000 çuval işleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • YÜKSEK SORUŞTURMA Kurulu Başkanı değişti ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Kurulu başkanı Hayrettin fcerk'in Temsilciler Meclisine üye seçilmesiyle boşalan Yüksek Soruşturma Kurulu başkanlığına,4.Kuzu]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • i—i—11 IBg ACI BİR ÖLÜM Kadri Cemali ailesinin emekta-I rı,Halen Kadıköy Opera Süıe-I masının kiymetli müdürü ve ay-I nı zamanda Kadıköy'lüler tarafından sevilen ve sayılan:Kâmil ÇAĞLAYAN 3/1/961 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • 5 Ocaktan itibaren SON HAVADİS'in BÜYÜK ANKETİ Ankete katılanlara çeşitli müesseseler kıymetli hediyeler dağıtıyor Tafsilât SON HAVADİS'te Kemal Tahir,Orhan Kemal,Mehmet Şeyda en gürel romanlarını SON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • inşaat Sahiplerinin Dikkatine En yüksek kalitede her ebat inşaat bakırı,termosif onluk bakır yalnız RAMAZAN-OGULLARI'ndan temin edilebilir.Telefon:44 39 31 49 32 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • İŞÇİLER KURUCU MECLİSTEN GREV HAKKI İSTİYOR TEKSTİL ve Örme Sanayi İşçileri Sendikasında dün basın toplantısı yapan Teksif Federasyonu Genel Sekreteri Bilâl Şişman.«Kurucu Meclisten «sendika ve sendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • M.B.K.nin seçtiği temsilciler belli oldu t Bafttuufi Birincide jjn MUNCÎ KAPANI Hukuk Doçenti)jll NİHAT REŞAT BELGER Ordinaryüs Profesör.Doktor,eski Sağlık Bakanı)m NECİP SAN Emekli Kurmay Albay,Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Irk ayırımından sanık 49 kişinin duruşması t Baştarufı Birincide ran değiştirmemiştir.Tutuklu bulunan "7 kiği D.P.iktidar zamanında tevkif edilmişlerdir.Gayrı mevkuf olarak duruşmalarına başlafnn 22 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Kurucu Meclisin açılış günü bayram ilân edildi t Baştarajı Birincide Davetiyeler şahıslara isimlerine göre J verilecektiı.KURUCU MECLİSİN AÇILIŞ PROGRAMI Kurucu Meclisin açılış programı dün açıklanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Belçikada grevcilere polis kılıç çekti Bagtarajı Birincide smda 12 grevci ve 1 polis yaralanmıştır.Liege şehrinde de 5000 kişi hâdisesiz geçen bir nümayiş yapmışlardır.Mecliste Sosyalistler,vergilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından FATİH İLAN)Ocak 1961 Ayı İçersinde Yedeksubay Okuluna Sevk Edilecek Adaylar)1 Üniversite ve muadili yüksek okul mezunu Yedeksubay adayları 54)üncü dönem 16/Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • »BU AKSAMDAN İTİBAREN' LÜKS SİNEMASINDA 10 BÜYÜK ARTİSTİN 20 KIYMETLİ ELEMANIN ve vüzlerce figüranın istirâkivle çe\rilen senenin en beğenilen TÜRK FİLMİ i i'-a ^qMrami ^msaK^ ^TMiumr ^mmm "«rai w fJi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • b ¦u.ınuı «Wwin jııım—YENİ YILIN KAHKAHA BOMBASI Amerika'da:Danny Kaye Avrupa'da:Toto ve Fernandel Türkiye ve Ortaşark'ta CİLALI İBO FERİDUN KARAKAYA CİLÂLI İBO perili köşkte Bugün Pangaltı İNCİ Aksar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • 5.nci KOTA JAPONYADAN V-KAYIŞI Transmisyon KAYIŞI Ekstra kalite ucuz fiat proforma verilir Tel:44 73 92 ye 10 13 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • ŞRHIHN Piyasanın en mükemmel ütüleri OTOMATİK TIP Içaret lambalı İti ayar düğmeli Alman tnüıa Reatot analı Garantili STANDART TIP Saglam.Uesı Ekonomik Garantili ÜTÜLERLE BERABER PARASIZ IZGARA verilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • Ayda 10 lira ücretle garantili mektupla İNGİLİZCE ALMANCA öğretiyoruz.Fakir öğrencilerden ücretin yarısı alınır,parasız hroşür isteyiniz.Grapho American P.K.44 Bakırköy İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • ALEV LİNYİT Yüksek Kalorili Linyitlerimiz SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.Tel:44 54 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1961
  • KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KIZILTOPRAKTA merkezde 570 inşaat sahalı 1950 M 4,5 kat,36 29 03 Turgut.Ç1FTEHAVUZLARDA villâ ayrıyeleu inşaat sahasıda var 36 29 03 Turgut.Ç1FTE1IAVUZLARD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1961
  • Beşiktaş profesyonel takımı dün haftanın ilk antrenmanınıyapmıştır.Kesimde Siyah Beyazlılar dünkü çalışmada.Bu hafta gelmiştir.İzmir'de Beşiktaş ve Altay takımları ile karşılaşacak olan Romanya ligind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • enir maçını yine Vefa kazandı:1-Asabı bir hava içinde geçen müsabakada hakem tarailardan birer oyuncu çıkardı.Golü Çetin attı STAD:Alsancak.SEYİRCİ:496 HÂSILAT:2878 TL.HAKEMLER:Mehmet Güngör Cenah Özk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • m ¦y:Fenerbahçe'nin angaje etmek istediği meşhur İngiliz futbolcusu Tomy Lawlon F.BAHÇE,İNGİLİZ ANTRENÖR İSTİYOR tENERBAHÇE Kulübünün 8 Ocakta yapılacak olan fevkalâde kongresinde pro.'csyonel futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • BEŞİKTAŞTA SERT DİSİPLİN TEDBİRLERİ Beşiktaş menaceri Şeref Görkey dün «hakemlere karşı gelen,oyundan çıkarılan oyunculara kulübün de şiddetle ceza vereceğini» açıklamıştır.Görkey,«Beşiktaş kulübünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • 13 MAÇI BİLEN PARA ALAMIYACAK Spor Totonun 18 inci haftasında bir kişi 13 doğru tahminde bulunmasına rağmen kupona yaşını yazmayı unuttuğundan dolayı ikramiye alamıyacaktır.Teşkilât mensupları bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • FEDERASYON BAŞKANININ KULÜPLERE İKAZI Özyurt,hakemlere itirazı itiyad haline getiren futbolcuların şiddetle cezalandırılacağını söyledi.961 millî maçlar programı açıklandı FUTBOL Federasyonu Bagkanı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • ORDU TAKIMI,HACETTEPE İLE KARŞILAŞIYOR 8 Ocak pazar günü Irak ordu takımı ile karşılaşacak olan Ordu takımı namzetleri bugün 19 Mayıs stadında Hacettepe II» bir deneme maçı yapacaklardır.Ordu takımı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • yardım kararlaştırıldı Umum Müdür,Dünya ve Avrupa Şampiyonlarına Birer benzin istasyonu açılacağım bildirdi ANKARA,VELİ NECDET ARIĞ'dan ROMA Olimpiyatlarından döndükten sonra devamsızlık sebebiyle işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • Cenap da G.Saray ile mukavele yaptı Beşiktaşlı Mustafa,Selim ve Cavit bugün profesyonel oluyor.Altaylı Ayhan'ın da bugün Galatasaray kulübünün malı olacağı bildirildi 2 yıl kulüplerinde oynayan amatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar 0 G B MA Y P Kp G.Saray 19 12 5 2 38 12 29 9 F.Bahçe 19 11 6 2 36 17 28 10 Beykoz 1!9 B 2 27 13 26 12 G.Birliği 1!11 4 4 30 18 26 12 Beşiktaş 19 10 5 4 31 19 25 13 K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1961
  • 1960 Yılının 1QC0SENES* millî ligin J.yjOU ilk devresini de içine alarak çekildi gitti.Ne Galatasaray,ne Fenerbahçe,ne de Beşiktaş.Bence 1960 yılının asıl takımları klasmanda öndeki ilk iki takımı pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor