Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • I MÎLLÎ YET] Teknik üniversite Rektörü Fikret Narter dünkü basın toplantısında.1477er KONUSU HALLEDİLİYOR M.B.K.üyeleri üniversite heyeti ile görüştü.Affedilenlerin durumunu senatolar inceliyecek ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • LEYLÂ GENCER MARİA CALLAS'IN YERİNİ ALDI MİLANO.AP.Türk Sopranosu Leylâ Gencer La Scala operasında bir temsilin baş rolünde meşhur Maria Callas'ın yerini basarı ile almıştır.Maria Callas geçen hafta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • DEVAM EDİYOR [MİLLİYETİ İskenderun'daki Atatürk anıtına yapılan tecavüz dolayifile dün Atatürk Kız Lisesi öğrenciler Taksiın'e bir yürüyüş yaparak Cumhuriyet âbidesine bir çelenk koymuşlar ve aziz Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • ATA'NEN RESMİNİ yırtan öğretmen VEKİLİ YAKALANDI ÇANAKKALE,HUSUSt Lapseki Kazasının Beyçayır nahiyesinin Dişbudak ve Doğandere köy okullarındaki Atatürk ve Namık Kemal'in resimlerini yırtan mütecavizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • urucu Meclisin 47 üyesi belli oldu Eskişehirde esnaf seçimini Hasan Tezin listesi kazandı Ethem BARANSU 1905 yılında Afyon'da doğmuştur.Harb Okulu'mı ve Harb Akademisini bitirmiştir.Afganistan ve Paki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • ir MİLLİYETİ BAKANLAR KURULU TOPLANDI ffiîBS^Şyî da Bakanlar Kurulu toplanarak tütün tasarısını tasvip etmiştir.Toplantıda Sanayi Bakam Kocatopçıı 2.Demir-Çelik fabrikası irin Amerika'da yaptığı temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • Ahmet Yıldız dün istifa etti MBK Üyesi,Basın-Yayın Genel Müdürlüğü dolayısiyle teşriî vazifesini yapamadığını bildirdi ANKARA.HUSUSÎ j0&& 40 I '&3Höfe. 4JΫB*fl i JmL jb t iri AIIMIT VII.1)1/BASIN Yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • 8S& 0193 ZIRRR.Kurucu Meclise girenler,xiremi.vrn.lcr:girenleri çekenler,cekenıi.venler ve hıı konuda çeşitli fiskoslar:Gördün mü şimdiden üye oldum diye kurıılmıyn haşladı.Ih hu kadar olarak tabii.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • İzmir Belediyesi,Tunca aleyhinde dâva açtı İ/MİK,HUSUSİ Sakıt Belediye Başkanı Faruk Tuncanın belediye başkanlığı sırasında belediye bütçesinden ödettiği kira,su,elektrik sarfiyatı bedeli ve lelefnn ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • VAZİFELERİNE SON VERİLEN MEMURLAR TESBİT EDİLİYOR ANKARA.HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi Genel Sekreteri Sezai O'kan çok acele kaydiyle Bakanlıklara gönderdiği bir tamimde «25 senesini doldurmadan idari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • MENDERES,AVUKAT E.Akça ile anlaştı Her iki avukatının nezaret altına alınmış olmasından sonra sanık Menderes,dünkü duruşmalara avukatsız çıkmıştır.Menderes duruşmalar arasında avukatlardan Ertuğrul Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • [MİLLİYET] Altemuc Kılıç,yanında kızı tahliyeden sonra gazetecilerle kdnafurken.Altemur Kılıç tahliye edildi Sabık Basın Yayın Umum Müdürü tali üyeden sonra gazetecilere "Yüksek Adalet Divânı huzur ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • YASSIADA'DA GİZLİ OTURUM Radyo dâvası Anayasa dâvası ile birleştirildi.Gemi dâvasında sanıkların müdafaası başladı VASFİYE ÖZKOÇAK BİLDİRİYOR YASSIADA'da dün üç dâvaya bakılmıştır.Bunlardan Radyo Dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • Dış tediye açığımız için 87.5 milyon dolar yardım yapılacak ANKARA,HUSUSİ Beynelmilel Pata Fonu ile İktisadi İş» birliği teşkilâtı dış tediye açığımızı kapatmak maksadiyle 87.5 milyon dolarlık yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • Nezaret Altına Alınanlar 65 e çıktı Ekserisi D.P.liler olan sanıklar arasında iki emekli profesör,altı avukat da var ANKARA,HUSUSÎ DEVLET Başkanı ve M.B Kve Kurucu Meclis aleyhine faaliyette bulundukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • TÜRKİYE APARTMAN DAİRELER!Beheri 45.000 TL.ciğerinde ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1960
  • Halay Valisi,suçlu yakalandı dedi Vali,Atatürkün heykelini dinamitliyenin tevkif edilen 11 kişiden biri olduğunu resmen bildirdi H;iskenderun,halit ÇAPIN'dan 'ATAY Valisi Muammer Ülgen dün İskenderun'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • vM-TIBBÎ BAHİSLER ERCÜMENT BAKTIK Mil HIM I I.I.I.I.IIIII11 GEBELİK ve DOĞUMLARIN KONTROLÜ MESELESİ Ankarada yapılan bir seminerde bâzı İlim adamlarımızın Türklyede gebelik ve doğumların kontrol edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • KERVANSARAY Şehrimizde bulunan Meşhur Alman film yıldızı SARIŞIN BOMBA BARBARA VALENT1N Pek yakında ve SENEBAŞI GECESİ KERVANSARAY'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • nin YARINKİ YILBAŞI SA-YISINDA DÜNYANIN EN MEŞHUR RESSAMLARININ ÇİZDİĞİ YENİ ÜÇ RESİMLİ ROMAN BAŞLIYOR V^A^^/AYRICA Yıllık Takvim Renkli ilâve YARIN MUTLAKA TWf4*L ALINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • RECEP TURGAY GELİR VERGİSİ KANUNU ve TATBİKATI İlaveli İkinci Bası Muaddel şekliyle kanunun cerh ve izahı,tebliğ,tamim ve 1450 adet en yeni emsal içtihat kararları,beyanname tanzimi esasları,tâdil kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • OĞLAK BURCU TO [22 Aralık 20 Ocak] Hatırınızı kıran biri sizden af isteyecek.Memnun ve rahatsınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bilmediğiniz bir muhitte »Lsden hayranlık ve takdirle bahsedilecek.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.30 İki mars 7.35 Sabah jlmnas-tiğl 7.45 Karışık sabah müziği 8.ÜÜ Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk dolabından 9.00 Karışık sololar E 9.20 Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • B U L M A C A SULDAN SAĞA:1 Vurgıınculuk;Asya'nın yansı.2 Leke eksiklik eski dil)Kâğıt cilalamak ivin eskiden kullanılan bir terkip.3 italya'da bir nehir;ölümsüzlük.4 Normal vaziyetten zamandan asın.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • TEŞEKKÜR Sevgili ve vefalı dostlarımız aramızdan ebediyen ayrılan VEDAT BAŞAR'ın cenaze törenine İştirak ederek,evimize kadar gelerek,telefonla,telgrafla,mektupla,her vasıta ie bizleri teselli ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • TEŞEKKÜR Babam,emekli piyade yarbayı Ali Hıfzı Demiroğlu'ııun ani bir rahatsızlığı müteakip vefatı dolayısıyla gerek bizzat gelerek,gerek telefon ve telgraflarla taziyelerini bildiren akraba ve dostla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • Peşin fiatına TAKSİTLE MOBİLYA Satışı Tepebaşı Meşrutiyet Cad.193/1 Perapalas karşısı Hakkı Görgün Tel:44 94 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • Büyük kazanma şansı/1961 ikramiye plânımızı ve kazanma ihtimallerinizi iyice tetkik ediniz.Apartman Dairesi ve çeşitli dolgun para ikramiyeleri b tdtt 2500U 25 adet 5000 TL.gibi-TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • BİR AMBAR MEMURU SUÇÜSTÜ YAKALANDI Adalar Belediyesi Temizlik İsleri Ambar Memuru 20 yaşında Ahmet Ersulu hakkında hırsızlıktan takibat yapılmaktadır.Ahmet,ambardan çıkardığı 17 kilo sabun,bir battani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • B İ R İL YON LÎRA 27 M.ii ı 1 îil.il J.l Eylül Aıalık 1961 İKRAMİYE PLÂNI OMUR BOYUNCA AYLİK GELİR TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI JÜk ¦ananı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • u SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR ıTrl:44 25 62)1 Safari Victor Mature Renkli Türkçe.2 Zorlu Şerif Forrest Tucker Türkçe.ATLAS Tel:440835)Siyah Gözler Yvan Desny Renkli Orijinal.2.hafta j.EMEK Tel':44 84 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • f İ Kabahat gene mi iktidarda KTİDARA çat,iktidarı tenkid et,ikÜdara I akıl öğret;hepsi tamam,hepsini anladık.Yalnız insaf edip şunu da söylemek gere-E kir ki,devrimden sonra askerî idare memleket-te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • VAZİFE BAŞINDA UYUYAN BELEDİYECİ C Gece vazifeli oldukları halde masa başında uyuyan 11 Belediye Zabıta Memuru cezalandırılmıştır,tam yapmayan 7 temizlik amelesinin de yövmyeleri kesilmiştir.Dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • YILBAŞI İÇİN VAPUR SEFERLERİ ARTIRILDI Yılbaşı gecesi vapur seferleri artırılmıştır O gece tatbik edilecek programa güre Kadıköyden Haydarpaşa ve Köprüye son vapur saat 2,45 de.Köprüden Kadıköye saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • İKİ MENBA SUYUNUN SATIŞI MENEDİLDİ İki menba suyunun satışı,sular mikroplu olduğu İçin men edilmiş,menbalardakl tesisler mühürlenmiştir.Ayrıca sıhhî şartlara riayet etmeyen bir gazoz imalâthanesi de n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • TEŞEKKÜR Hakkın rahmetine kavuşan büyük kayıbımız Yahya Nuri MALTA 25/12/1960 pazar günü toprağa tevdi edildi.Gerek Dizz.ıt evimize gelmek suretiyle ve gerek çelenk,telgraf ve telefonla hu acımızı pay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1960
  • KUR'A NUMARALARINIZI ŞUBELERDEN ALMANIZI RİCA EDERİZ.K A LA M I ŞTA İ K İ APARTMAN m.Muhtelit para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • KURUCU MECLİSE Sağ kolunu Çanakkale'de Rum temsilci.Gürsel'in Temsilciler Meclisine seçtiği avukat Kaludi Loskari "Herşeyden evvel Türküm.Bunun böyle bilinmesini istiyorum» diyor C.K.M.P.25,Türk Mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • ¦i m» m g| CCV •Mtiftalıl.*HobflOfryrt.KİM le Deraoer girmenin Saymakla bitmez faydaları vardır.1 Kurucu Meclisin kuruluşu ile ilgili en doğru haberler 2 Yılın adamı CEMAL GÜRSEL'in özel demeci 3 İSKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • asıtı Itlarkasını U a ş ı y a n t b ı r er E a m a in Sn diıymetlisi 9.711 o 5 el i KaSıjo ve Ur aş makineleri Satışa anc&ilmişlir.]H PHILISHAVE Traj Makineleri bütün büyük mağazalarda da satılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • AMERİKAN ERKEK DERSANESİ 37.NCİ HİZMET YILI 2.nci devre İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMAN-CA MUHASEBE dersleri için kayıtlar yapılmaktadır.Sultanahmet Alemdar Cad.23 Tel:22 17 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • Seligraf ve Tipo için SABİT BOYA Plâstik üzerinde çıkmaz Plâstik ve sair boyalar İsmet Bora P.K.938 İst.Tel:44 84 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • ABDÜLCAhÜ»IN MÜÜİLARI MRA-öip ALEV PARLAR tih OlDU,OJlTALlk.ZİF/£i KARAM-UĞA TüftüNpü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Aralık 1960 Temsilleri Hafta:5 29 Aralık Perşembe 21 de 31 Aralık Cumartesi 21 de G.C.Menotti KONSOLOS 3 PERDE Sahneye koyan:AYDIN GÜN Orkestra Şefi:Dekor:Demirhan Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • ^P E D ÇIKTI Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Edildi.L Taklitlerinden sakınınız!â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • fil i Kahkaha ihtiyacı E ULMEK,insanlar için bir ihtiyaçtır.Bu ihtiyacın tatmini Vjf karaktere göre değişir.Kimi tebessümden bir gömlek yu-E karı güler.Kimi gülmeyi bir kahkaha şeklinde patlatır,f i k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • MENSUCAT İŞÇİLERİNİN BÂZILARINA ZAM YAPILDI Hakem Kurulu,bu yıl hayat pahalılığının artmadiği kanaatine vardı İZMİR,HUSUSÎ Yün mensucat sanayii akort işçilerine yllade 25 zam yapılması il hakem kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • Kendi arzusu ile tevkif edilen genç ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Anne ve babası İle arası bir türlü düzelmeyen Baki öztemlz İsmindeki genç,eline geçirdiği bir bıçağı polise teslim ederek tevkifini İstemiştir.Hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • TÜRKİYENİN GÖRMEDİĞİ GÜZELLİKTE SİYASÎ DERGİ HADİSELERİN İÇYÜZÜ TARAFSIZ GÖRÜŞ OFSET BASKI YILIN RÖPORTAJI PEŞTE'de ATATÜRK'Ü HALA BEKLEYEN KADIN RESİMLER VESİKALAR MEKTUPLAR GAZETECİ İLHAN BARDAKÇI a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • YILBAŞI FEVKALÂDE SAYISI Sayfa Kenkli ATATÜRK tablosu ve 6 renkli,altın yaldızlı 35X50 boyunda nefis bir duvar taltifimi ile beraber PERŞEMBE GÜNÜ ÇIKIYOR.WmWBHHBBaBSH3BB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • Japon Pagoda Naylon Emprime Kadın Şemsiyeleri geldi.TL.85 LİRA YEKTA:İstiklâl Cad.234 B e y o e 1 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1960
  • KİRALIK Şişlinin merkezi semtinde 750-900 liraya konforlu katlar,250 650 liraya dükkânlar.44 44 OC,Paydosta 48 39 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • ÖN JLmmI JLti JL JL Amerikanın bir çok şehirlerinde umumiyetle sokaklar ve caddeler numaralanmıştır ve adreslerde bir sürü acaip İsme rastlamazsınız.Nitekim bizim İzmir gibi bâzı tehirlerimizde de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • Mii!VEKİL ÖĞRETMENLERDEN FAYDALANILMALI Sekiz yıldanberi Van'ın çeşitli köylerinde vekil E öğretmenlik yapıyorum.Bulunduğum köylerde vatan-E daşların öğretmenlere karşı ilgisi şayanı dikkattir.Her tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ,MADENCİLER VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE ORENSTEIN KOPPEL Batı Alman Mamulâtı SEYYAR HAVA KOMPRESÖRLERİ Muhtelif kapasitede DEUTZ motorlariyle mücehhez hortum tabanca v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • EN KIYMETLİ YILBAŞI HEDİYESİ llWı)iWılMM£TOn AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU İSTANBUL:Galatasaray Lion Mağazası yanı Tel:44 24 14 ANKARA Yüksel Caddesi No.6 Yenişehir Tel:12 73 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • ilan tarifesi C PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L 5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 TL.5 inci sayfada santimi 20 T.L.9 Birinci sayfada başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • BİR RÜ2 Yazan:Daniel GRAY Güneşte durmayın.Koksalımızla meşgul olacağım.Onu gidip danışmada bekleyin.Sözünü dinledim.Amharlarııı gölgesine çekildim.Vülcuların inmelerine bakmak isteyince^ kamaşan gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • İSTANBUL BELEBİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Tepebaşı Tiyatrosunda 28 Aralık Çarşamba akşamından itibaren saat 21 de Bu Melek Satılık Değil PİYES 3 PERDE Yazan:Sahneye koyan.Thomas Wolf Şirin Devrim Türkçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • KONAK SİNEMASI Bu akşam saat 9.45 ten itibaren Bir METRO GOLDWYN filmi ÖNCE AŞK Fevkalâde bir komedi THE MATİNG GAME)ARTİSTLERİ Debbie Reynolds Paul Douglas Tony Randall Her Pazartesi 12.30 seansımjz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • oanıoı.ERCÜMENT KARACAN Umttmî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'ER Magazin kısmında Mesul Müdür IIAL1T KIVAM,Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SKVİK îdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • HİCRİ SALI RUMÎ 1380 27 137G Recep ARALIK Aralık 8 1 9 i 0 14 VAKİ T VASATI EZAN?Güneş 7.25 2 38 öğle 12.15 7.28 İkindi 14.35 9.48 Akşam 16.47 12.00 Yatsı 18.26 1.39 İmsak 5.37 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • JÖHNNV lİllllÜ ABTK ZAAAAM DE aiS~ri ^kOAAAS.YEDİ SEKE EVVEL-Kİ HMCÂVeUEfiİ CuİZlAAo zaaaan ona sen oe diş bil-evoeduısj zeni^İn olumca OEjSİS/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1960
  • Ev/fiT £V£T oa\U-VD«uM DEK ÖNCE SflÇ."TECRÜBE VâViNıı VAP ÇA_i »AâlVV.BİÇ.i Kİ.ÜÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • AMERİKALI DOKTOR TEKRAR GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Raşkanı Gürseli tedavi edr-n Amerikalı mütehassıs Prof.Dr.Rayınond Adams.cumartesi günü tekrar nv-mleketimize gelecektir Adams.Gürseli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • 137 yaşındaki canlı tarih öldü ELÂZIĞ.HUSUSİ Palu kazasının Gökdere köyünden «Canlı Tarih» diye adlandırılan 137 yaşındaki Bekir Karadağ dün ölmüştür.Hayatında 8 defa evlenen Bekir Karadağın 29 çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • L u X O R FITILλEMİ 99.KOTA STRA NUMARASI 59.14.10 GÜMRÜK POZİSYONU Türkiye'deki Umum Mümessili:TRANSARK İTHALAT İHRACAT LIMITED ŞİRKETİ Aşirefendi Caddesi 22 İhsaniye Han 5-6 Telefon:22 54 24 Muteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • ALTEMUR KILIÇ TAHLİYE EDİLDİ t Baştarafı Birincide ¦Adaletin ergoç tecelli edeceğinden emindim.Esasen lııınıı mahkeme sırasında salona her Kirişimde dalın İyi anlamıştım.Zira Yüksek Adalet Divanı İnsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • EMEK SİNEMASI'ıtda Mevsimin en büyük san'at hâdisesi büyük mükâfatlar kazanan eşsiz film:TEPEDEKİ ODA Room At The Top)SİMONE SİGNORET LAURENÇE HARVEY büyük muvaffakiyetle devam ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ Ege vapurumuz 28/12/1900 tarihinde Trabzon,29/12/1960 tarihinde Giresun,29/12/1960 tarihinde Ordu,30/12/1960 tarihinde Samsun ve 7/1/1961 tarihinde İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • SANA'nın nefis m e taze tadım bayılırım Her sabah kahvaltıda bol SANA yerim mektepte,derste ve oyunda kendimi çok dinç hissederim Annem,SANA'nın ihtiva ettiği kalori ve vitaminlerin gelişmem için elze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • KOOPERATİF İNŞAATI Bakırköy Sümer Teknik İşçileri Yapı Kooperatifine ait 70 daire beş blok inşaatın birim fiatı üzerinden kapalı zarf usulü 3.1.1961 günü ihaleye konacaktır.Taliplerin en geç 3.1.0G1 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • 34,02 BİLDİRİ Mektuplarına ^ahip olanlar 27 47 16 ya telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • Uşak hâdiseleri kararnâmesi Dîvâna verildi ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Genel Kurulu Uşak hâdiseleri kararnamesini dün Yüksek Adalet Divanına sevketmiştir.Y.Soruşturma Genel Kurulunca Uşak hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • KURUCU MECLİSİN 41 ÜYESİ BELLİ OLDU t Baştarajı Birincide Divan başkanlığına konfederasyon başkanı Hasan Tezin getirilmesi bazı delegelerin itirazları ile leırşılanmıştır Bu yüzden Asliye Ceza Hâkimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • YASSIADADA GİZLİ OTURUM Baştarajı Birincide masına,hakkında başka bir sebeple tevkif kararı olmadığı takdirde tahliyesi İçin ı:ı nulıv.ı müzekkere yazılmasına,iddiaya göre radyo,Anayasayı İhlâlde blı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK GALATASARAY Yeniçağı caddesi üzerinde katlar.11-14 arası 44 23 80.KARTAL mevkiinde,yol üzeri 500 M2 üzerine natamam bina.11.000 acele.Yeni Ankara Yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • YANMAZ BOYA Yangına karşı en emin sigortadır.44 04 40 P.K.Galata 855 44 81 87 M.ALİ SALLIKALP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • Amerikan marka yeni Otomatik Çamaşır Makinesi Aranıyor Telefon:48 55 75 öğleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • Tanınmış Mimar» Rheinstahl Eisenwerke Hilden A.G.Firmasının patenti ve tesisleri ile DİN 1720 normuna uygun olarak imâl dilmiştir.Son derece sağlam ve uzfın ömürlüdür.Bina eb'atları nazarı itibare alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • BİR FABRİKANIN KASASI SOYULDU Sultanharnamda Vasıf Çınar caddesinde Kostantlıı Çelebiye alt 9/7 numaralı iplik fabrikasının kasası meçhul hırs.zlar tarafından soyulmuştur.Evvelki gece,kapı Kilidini zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • 147' ler KONUSU HALLEDİLİYOR t Bastaraft Birincide 114 sayılı kanunun 5 İnci maddesinin kaldırılmasının beklendiğini,bundan sonra affedilen öğretim üyelerinin Senatolara tekrar görevlerine dönmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • NARTERİN BASIN TOPLANTISI Teknik üniversite Rektürü Prof.Fikret Narter,«147 üniversite öğretim üyesinin,Kurucu Meclisin teşkilinden evvel vazifelerine iade edileceğini kuvvetle ümit ediyoruz» demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • Emekli,dul ve yetimlerin 1961 maaşları veriliyor ANKARA.AA Emekli,Dul ve Yetimlerin 19G1 yılına nlt çekleri ilgili harikalara gönderilmiştir.Çekleri a.abllmek için Ankara'da ikamet edenler Emekli Sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • NEZARET ALTINA ALINANLAR 65'e ÇIKTI Baştarafı Birincide sili D.P.mensuplarıyla kür taassuba ve irticaa alet olmuş Keti zihniyetteki kimseler teşkil etmiştir.Nezaret altına alınmış bulunan mı eşhas Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • MUĞLA'DA İKİ GAZETECİ NEZARET ALTINA ALINDI DENİZLİ,HUSUSİ Sabık iktidar devrinde çıkardıkları gazeteleri temhir ederek DP.Propagandası yapan iki gazeteci Muğla'da nezaret altına alınmıştır.Bunlar Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • Hatay Valisi,suçlu yakalandı dedi t Bağtarafı Birincide âleı olarak ululandığı sanılmaktadır.Millî Emniyet Teşkilâtı,bu menfur tecavüzue parmağı olan diğer kimseleri şiddetle takip etmektedir.Akşam ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1960
  • Fırtınaya yakalanan Necat vapuru 24 saat arandı İmdat işareti verdikten sonra telsizi bozulan geminin bir körfeze sığındığı anlaşıldı NECMİ ONUR Denizcilik Bankasının «Necat» vapuru iki gün önce Akden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1960
  • ABEBE Kral affetti İMPARATOR ABEBE'Yİ AFFETTİ Habeşistan İmparatoru Haile Selâslye,kendisine isyan eden birliklere katılan Roma Olimpiyatlarının Olimpiyat şampiyonu Abebe Bikilayı affetmiştir.52 kilom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • I" r ı devre arasında istirahat edecek ismet Uluğ "Futbolcular yorgun,dedi.Milyonerler 450 bin liralık borcu ödemeye hazır FENERBAHÇE'nin profesyonel futbol kadrosu milli ligin devre arası tatilini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • Güreşte Almanya'ya millî maç teklif ettik Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre,Almanya ile serbest ve Greko Romen stillerinde millî temas yapmak için teşebbüse geçtiğini söylemiştir.Emre,millî güreşçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • GÜRCAN,MERKEZ CEZA Heyetine verildi îzmir milli lig tertip komitesi İzmlrspor Altay maçında Altaylı Kâzım'a kastî tekme atan ve hakem tarafından oyundan çıkarılan İzmirsporlu Gürcan'ı merkez ceza heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • M i SPORCUSU Amerikan Kız Kolejinde Metin Oktay ve Can Bartu bir lıayli çekiştiler.Resimde Kolejli talebeler Yılın Sporcusu kutusuna reylerini atarken görülüyor.YILIN SPORCUSUNDA METİN YİNE BASTA MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • S Davis Kupası finali dün A-Ş vustralya ile İtalya arasında ilk olarak tek maçları ile oynan-S S inağa başlanmıştır.Dünkü maç-larda 27 yaşındaki Avustralyalı S Froser ile 32 yaşındaki Sirola ğğ ve 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO S MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR iki takımın birbirleriyle Numaralı TAKIM O Numaralı TAKIM yaptığı son karşılaşmalar 1 Beykoz Feriköy Beykoz:0 Feriköy:2 Beykoz:2 Feriköy:1 2 Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • İstanbul,Boks şampiyonasında 4 birincilik aldı Diğer birincilikleri Ankara,İçel,Adana,Konya bölgesine mensup boksörler paylaştı Turhan DOĞU Adana'dan bildiriyor 19^9 19G0 Türkiye ferdî boks birincilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • âl $113 BREZİLYA'NIN SAO POLO TAKIMINI 54-45 YENEN SARI KIRMIZILILAR FİNAL MAÇINI BU AKSAM CEK ŞAMPİYONU İLE OYNUYORLAR N II R H A N AYDIN BRÜKSEL'den bildiriyor BRÜKSEL*de tertiplenen 17 nci Noel Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1960
  • Pazar günü Fener tarafından tebrik bu telgraflarından bahçeyi î-l mağlûp e telgrafları yağmaktad bâzıları Siyah-Beya/Iı den Besiktn:ir.Resimde kulüp lukal I takımına yurdun her Beşiktaşlı taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor