Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • ASAF UÇAK| Sayıştay Genel Kurulu Temsilciler Meclisine yollıyacağı İki temsilciyi dün seçmiştir.Bunlar Sayıştay Başkanı Muhittin Gürün ile dördüncü daire reisi ihsan Ogat'lır.Yargı organlarına ayrılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Cezayir Liderinin ete beyanatı Yardımcısı Kasım "Mücadelemizde kardeş 5 'yi yanımızda görmekten bahtiyarız,dedi NEW-YORK,Hususî Muhabirimiz İskender SONGUR dan GEÇİCİ Cezayir hükümetinin Başbakan Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • [MİLLİYET] Egesel,nikâhta şahitlik i Yüksek Adalet Divanı Baş-Yapil savcısı Altay Kgcsel,dün yeğeni Jeoloji Asistanı Ülker Yurttaş ile lıııkııkcıı Malik Danışmanın nikâh törenlerinde şahitlik yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Onlar niye öyle,Biz niye böyleyiz?Arkadaşımız ÜMİT DENİZ'in Amerika seyahatine ait makayeseli notlarını yarından itibaren 4.sayfamızda okuyacaksınız.umu mmn* ¦ı'â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • MİLLİYET] I I ITIMyIM I f İYİ A I kazanan Arjantin ekibinin kaptan,Miguel Naidorf dün İstanbul Türk Satranç Kulübünde 17 kişi ile bir anda yaptığı bütün maçları kazanmıştır.L950 Budapeşte,1954 Ne\v-Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • BİR OTOBÜS UÇURUMA UÇTU 10 YOLCU ÖLDÜ ZONGULDAK,Hususî Muhabirimiz NEJAT MUHStNOGLU'NDAN)Bir otobüs 21 yolcusu ile 49 metrelik uğuruma yuvarlanmıştır' Yolculardan 10 U derhal ölmüş.9 u ağır olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • "KUDRET,MUHABİRİ KENAN HARUN TEVKİF EDİLDİ BİLECİK,HUSUSÎ «Kudret» gazetesi muhabiri Kenan Harun Vali muavini Ekrem Rollas'a lıakaret ettiği iddiası ile dün gece tevkif edilmiştir.Bilecik Valisinin C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Boğaz'daki akaryakıt tesisleri kaldırılacak METİN DOGANALP İstanbul İçin büyük bir tehlike teşkil eden akaryakıt depolar] ile tesisleri Boğaziçlnden şehir dışına nakledilecektir.Mobiluil Yarrmca'da,Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Yanan tankerde yeni infilâk bekleniyor gemideki 15 benzin tankı tamamen yandı.Emniyete alınmış olan Yunan tankeri ile Tarsus ise hâlâ tütüyor SUAT TURKER METİN DOĞANALPj SELVİ Burnu açıklarında yanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • MENDERES,ATATÜRK'Ü TENKID ETTİ Yassıada duruşmalarından)T W;'j:Ww-vS.Va ^iisi.YAZISIZ v 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Bir yolcu sigarasını söndürmesini ihtar eden kondüktörü bıçakladı Sirkeci'deıı Çekmece'ye gitmekte olan elektrikli tren kondüktörlerinden Fahri Aral,sigarasını söndürmesini tembih ettiği Yalçın öcüvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • BİR CİNSÎ SAPİK ÖLDÜRÜLDÜ Ahmet Görener adında 55 yaşında bir şahıs,cinsî sapıklık yüzünden öldürülmüştür.Hâdise,Beyaz'ıtta Çadırcılar Caddesinde JJgurhan'in 7 numaralı odasında cereyan etmiştir.Hanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Küçük esnaftan 350 lira vergi alınacak M.B.K.ne gönderilen tasarıya göre hazineye her yıl 100 milyon lira kadar bir gelir sağlanmış olacak ANKARA,HUSUSİ 19(51 bütçe açığını kapatmak üzere küçük esnaft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • [MİLLİYETİ Yassıaria'ya.giden sanık aileleri,M.B.K.İrtibat Bürosundan kart alırken.Yassıada'doki 17 sanık yakınları ile görüşlü Polatkan,Behçet Uz ve Medenî Berk eşi ve çocukları ile görüşenler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • 331?aaa AHMAKLIK iskenderun'da Atatürk'ün heykeline bir kaç it bomba koymuş.Biz Atatürk'ün bombalanmış heykelini yeniden yaparız.Böyle budalaca bir hareketten bir şey çıknn*.Ama böyle bir zavallılık i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • Pahalı bir kitap İçin öğrenciler Yürüyüş yaptı Fen Fakültesinin Kimya dalında okuyan 200 öğrenci bir kitabın 350 lira» ya satılışını ve laboratuarlarda yer bulunmayışını protesto etmek için dün sessiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • J löâıîl ükmünü Tasdik iti İnfazlara bu sabahtan itibaren başlanacak.İdam edilecekler arasında börekçi Ali Ünver ile bir kadın da var ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi,13 idam hükmünü tasdik etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • TÜRKİYE KREDİ I HER ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRELERİ Beheri 45.000 TL.değerinde ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • İSTANBUL GENÇLİĞİ "GECE MİTİNGİ,YAPTI İstanbul gençliği dün Taksim âbidesi önünde bir Gece mitingi» yaparak İskenderun'da Ata'nın heykeline vaki menfur tecavüzü tel'in etmiştir.Ellerinde meşaleler,Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • MÜTECAVİZLER dün yakalandı Sanıkların kim olduğu linç edilmemeleri için açıklanmadı Yurdun her tarafında tel'în mitingleri yapılıyor ATATÜRK'ün anıtına tecavüz edenler1 dün yakalanmışlardır.Hâlen 170
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1960
  • A.P.l 1/IIİİMA VİC Güney Kore'nin haskeııli Senide 200 kadar polis binlerce nümayişçi ile çarpışmıştır.¦YUHE Ut nUlYIHIly Nümayişçiler Kore'nin en hiıyük jfazctesi Oonga İllin» ya lıiicıını etmiş caml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • t İSTANBUL r 7.26 Açılış dilek ve program 7.3U İki nıarı 7.35 Sabah tlğl 7.45 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu E 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk Ş dolabından 9.00 Küçük konser 9.20 Türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • Mature I SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:41 25 62)1 Safari Victor Mature Renkli Türkçe.2 Zorlu Şerif Forrest Tueker Türkçe.ATLAS Tel:410835)Siyah Gözler Yvaıı Desing Renkli Orijinal.EMEK Tel:44 8139)T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • VİLİ ORTAKLARINDAN KUAFÖR ZEKİ KADRİ FAHRİ Vili Salonundan ayrılmamışlardır.Kıymetli müşterilerine arzeder»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • Illllllillıll Bu kadarcığı yeler bize KURUCU Meclis yakında çalışmalarına başlayacak.Bu Meclise üye olmak herhalde çok şerefli ve mesuliyeti!bir iş.Devrim sonrası Türkiye'sinin Anayasasiyle seçim kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • Türkçenîmen güzel kaleminden Bütün Atatürk devrinin hikâyesi ÇANKAYA mm I.cildi çıktı.İr ¦t Yazan u fljî Falih Rîffcı ATA Fiatı 10 Lira UmumîjSatış Yeri:Dünya,Matbaası Cağaloğlu Narlı Bahçe Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • np ulvar liyairos Tiyatro muhitinde büyük şöhret yapan MÜNİR ÖZKUL ve arkadaşları SEVGİLİ GÖLGE Komedisinin SON HAFTASINI Saym sanatsever halkımıza takdim etmekle şeref duyar.Aksaray Millet Cad.No.227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bugün yapacağınız teşebbüs muvaffak olabilir.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Değerlerinizi tanıtamıyorsunuz.Her leyden evvel bunun üzerinde du-BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Resini mevzuu olmağa elverişli.2 Kesit oksijenden müteşekkil bir gaz;Şehir dışı ve önleri yer.3 Akla uy-gun;Kısa kalın tahta.4 ı\Lâhza;Dergi küçük kitap.5 Tibet öküzü;Tersi vt-O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • *^*4M£ Reklam Morarı A.246 Beyoğlu,Laleli,Paşabahçe ve AN-KARA Anafartalar satış mağazala* rımızda sayın müşterilerimize yılbaşı için hazırlanan çeşitlerimizi takdimle iftihar duyarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • HER ÇEKİLİŞTE 1 Kişiye «MAN 1.50 00 0 0 OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • 7 VE 9 YAŞLARINDA Çocuklara Bakacak Bayan Aranmaktadır Almanca bilen tercih edilir.Müracaat Posta Kutusu 774 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • VEFAT Merhum Hacı Aslan'ın mahdumu.Makbule Sadıkoğlu'nun eşi,Kemal Sadıkoğlu,Suat Meserretçloğlu'nun babaları SADIKZADE ASLAN KAPTAN 21/12/1960 Çarşamba günü müptelâ olduğu amansız hastalıktan kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • SATIŞ Montafon,Simentûl ve Polonya ırkından 40 45 baş inek,G/1/961 Cuma günü saat 10 da açık arttırma ile satılacaktır.KASIM ALGÜL Ayazağa Cendere yolu üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • SİYASET DÜNYASINDA Ve Allah Haileyi seçti!AFRtKANIN kuzey doğusundaki Habeşistan,3000 yıllık bir maziye sahip.Siyah Kıt'amn en eski bağımsız devletidir.600.000 krnkarelik arazisinin büyük kısrnı dağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • Bugün SON HAVADIS'te Yalnız nümayiş ile iş bitmez Cemil Sait BARLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • Büyük Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin Başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • HAVALAR AY SONUNA KADAR İYÎ GİDECEK Evvelki gün başlayan lodos,dün de Şehir Hattı vapurlarının seferlerini aksatmıştır.Hızı «aatte 50-60 kilometreye kadar çıkan lodos yüzünden Sirkeci ile Kadıköy aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • REGAİB KANDİLİ Diyanet îşlerl Reisliği 22-23 Aralık Perşembe günü aksamı Cuma gecesi)mübarek Regalb kandili olduğunu ilân etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • Kapalı çarşıda yeni hir yangından korkuluyor Kapalı çarşı da yeni bir yangın tehlikesinden korkulmaktadır.Çarşının birçok yerlerinde elektrik kablolarının eski borular İçinde bulunması endişe yaratmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1960
  • ŞEHİR OPERASI İÇİN BİR İTALYAN TENOR GELİYOR Şehir Operası için bir İtalyan tenoru angaje edilmiştir.Milano'nun Scala Operasında uzun yıllar oynamış ünlü tenor Vaseo Campagano,Şehir Operası genç sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • PARTİLER G M M KALA Gürler,C.H.P.nin I Delegesi o C.K.M.P.II idare Heyeti de bugün öğleden sonra toplanarak il temsilcisini seçecek ŞAHAP GÜRLER TEMSİLCİLER Meclisinde partileri temsil edecek partilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Akümülâtörlerın kralı 6 ve 12 Volt çeşitlerini ebonit kutularla takdim eder İ UZUN OMUR,EMNİYET,UCUZLUK Değişmez sembölümüzdûr Tel:534346-491811 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • CIECH POLOGNE Bureau No.2500 Kauçuk.Plastik ve Boya Maddeleri İthalât ve İhracatı Yüksek evsafta plastik maddeleri tavsiye eder.P.V.C.Polıstiren Selluloid 0 Galalit Toz halinde bakalit,melaminik reçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • NEFI5 IİEZEIERLE P0NATRM0 $W\CM KALKMAK 6ÖÇ ÖLUfi.Ü5KÛPAIİtl YAIOIP SAAT DİREP^RÜ PAV&Mfc,Mİ/SAADET EDEfc.ARKADAŞLARIM MA Ml/$AAP£.Y01UM UZUN,VAKfrte fö& ÜIM'.APABA BULAMAZSAK YAYA KAMPIM Dü GfCE TEŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Af anın amfim arca 9 yıl evvel iskenderun'da çıkan çeşitli hâdiselerden sonra son tecavüz muhtelif ihtimalleri akla getirmektedir SAM sokaklarında Arap gençleri «Hatay'ı İsteriz» diye naralar atarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • AMERİKA YEN!BİR SUNİ PEYK FIRLATTI WASHİNGTON,A.A.A.P.Amerikanın Vandenberg üssünden fırlattığı 950 kilo ağırlığındaki cKâşif 19» peyki mahreke girmiştir.Bir kapsül taşıyan peyk dünyanın sıcaklığını ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • KIBRIS'TA SAYIM NETİCESİ AÇIKLANDI LEFKOŞA,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den Kıbrısta yakılan nüfus sayımının kati neticeleri açıklanmıştır.İngiliz 'işlerindeki personel dahil,bütün nüfus 577,771 di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Ben Gurion İsrail'in bir Atom Reaktörü kurduğunu açıkladı KUDÜS,RADYO İsrail Başbakanı David Ben Gurion Mecliste yaptığı bir konuşmada İsrail'in barışçı maksatlarla Necef çölünde kendi bilgi ve imkânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Safkan bir İngiliz tayı 51 bin liraya satıldı BURSA,HUSUSİ Karacabey harasında Safkan bir İngiliz tayı dün 51 bin liraya satılmıştır.Safkan bir Arap tayına da 33 bin 300 lira verilmiştir.Karacabey dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Bir Türk talebesinin Amerikadaki başarısı COLUMBUS,US1S Selâhattin îlter adında bir Türk talebesi,Ohio üniversitesinin «Şehircilik» bölümünü birincilikle bitirerek doktorasın» almaya muvaffak olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Bir mahkûm intihar etti İZMlIt,HUSUSİ Karısını öldürdüğü için Buca cezaevine giren Ahmet Kagızmalı adındaki mahkûm,kendini 4 metre yükseklik» teki duvardan aşağı atarak intihar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • SİNEMACILARIN DİKKATİNE UCUZ JAPON SİNEMA ARK KÖMÜRLERİMİZ YAKINDA SATIŞA ARZEDİLECEKTİR RINGSDORFF MARKA BATİ ALMAN VE MUHTELİF MEMLEKET MENŞEİLİ SİNEMA KÖMÜRLERİMİZ CAZİP FIATLARLA SATIŞA ARZEDİLMİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Denizli'de ekmek fiatı indirildi DENİZLİ,HUSUSİ Ekmek fiatlarında yeniden bir miktar İndirim yapılmıştır.Yüzde 12 nispetinde yapılan tenzilâta göre evvelce 685 gramı 60 kuruşa satılan francala 720 gra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • Belâ sağnagı TP1 ELÂKET,belâ,İmzan sağnak halinde geliyor.Bu seferki i X denize ait.Bir Yunan gemisi bir Yugoslav gemisine çar.pıyor gemideki tutuşucu madde alev alıyor.Bütün Boğaz i i bundan bilmem k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1960
  • MUAMMER KARACA Cibali Karakolu Son 4 gün 26 Aralık Pazartesinden itibaren CÜNBÜŞ^PALAS MUAMMER KARACA Torkum Nalıncıyan)rolünde Numaralı yerler satılmaktadır.Tel:44 66 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • T.C.ZİRAAT BANKASI YİLDA İKİ OÜYÜIC l09*o°n ^H,V'S'Slak 2 adet a adet S adet lO adet SOO.OOO lira 100.000 lira 20.000 lira IO.OOO lira Ayrıca talihliye ze"9in para it,M a kr»mlyeien 3-ooo.ooo r««af.ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • NUHUN ECK MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI programı Bu akşam saat 18.45 te ANKARA RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • Mevlânâ'nın Eserleri Sergisi Büyük Türk düşünürü ve şairi Mevlânâ Celâled din'in ölümünün 087.yıldönümü dolayısıyle Süleymaniye Genel Kütüphanesinde eserlerinden meydan,gelen bir sergi açıldı.Bir haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • Anlatan:B.D.0 Yazan:ÜMİT DENİZ hayet kurtuluş l İlAT.AM1.MIX anlattıkları her j\j an biraz daha ilgi ekici olu-1* J yordu.Lejyonda üç bucuk sene çalışmış,bunun üç senesini de Cezayirli milliyetçilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • BİR RUJ Yazan:Daniel GRAY Her hali ve tavrı sanki:«Barbara Ilıırst'ün,adanın en zengin kadını olduğunu bilmediğinize göre yeni gelmiş olacaksınız.demek istiyordu.Martin Randall da sahte bir tavır takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • İSTANBUL ANKARA YOLCULARINA Kaloriferli ve Pulman koltuklu Otobüsleri AKŞAM Servisine de başlamıştır.Merkez:Taksim Divan Oteli karşısı Tel:47 70 26 Bilet satış yerleri:Galatasaray Kervan Seyahat acent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • uP'r.O A Siki SA^miŞlaiz.AYAĞIM BİKAZ.DAHA Şu SAZ.GıNlM İÇİNDE KALSA MuhA/C.KAK Kİ KAN.GlIZEN OL.UİZ.KANASA BAŞLAMIŞ BİL.E.HEP MAEV •HİN YÜZÜNDEN.*Jı?W-J S/'C/V'/V MACElZASıNi **çr Alo 3İL.EN 'NSAÇ-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1960
  • M M M r^ II psr "Jîv t^^BSftwvfeflü5i3y^ j ARABAVJ DU&JN.VOK.FAKAT ARABA,NlN» ÇE(CV\ECE SİNDE.SİL_ÂHI\VARDI HEM De DOi_j İDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Mütecavizler yakalandı t Baştarajı Birincide rafından açıklanmıştır.Hâlen 17ü k-lşl nezaıet altında tutulaktadır.İfadelerinin alınması sabaha ıdar devam edecek olan sanıklardan Oflular muhtemelen bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • BİR TANKER İKİYE BÖLÜNDÜ WASHİNGTON,A.P.RADYO 10 bin tonluk bir Amerikan tankeri ün Kuzey Karolina eyaletinin 9ü mü çığında ikiye bölünmüştür.Geminin 33 kişilik mürettebatından ayatta kalanlar dev dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • İSTANBUL GENÇLİĞİ t Baştarajı Birincide meral Faruk Güverıtürk'ün yaptığı onuşma gençleri heyecanlandırmıştır,lüventürk tecavüzü yapanlardan Kııytıklar» diye bahsetmiş ve «Kuyrukları zeceğiz» süzü bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • TELEFUNKEN SESALMA CİHAZLARI MUTEMET SIFATI İLE İTHÂL OLUNUR 202 KOTA SIRA NUMARASINDAN İBLAĞ EDİLMİŞ BİLDİRİ MEKTUBU SAHİPLERİNİN MURACAATLARL ERDA ATAMAN P.K.366 Beyoğlu tsronbul Telefon:6368 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • BOŞ SİNEMA FİLMİ 5.nei Kotadan çıkmış tahsislerinizi,peşinen hiçbir ücret almaksızın vesaik mukabili olarak yeni tenzilâtlı fiyatlarımızla arzu edeceğiniz mallan.10 GÜNDEN itibaren kalkacak ilk Denizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • YAĞMUR GELİYOR RAKİPSİZ 145 TL.SU GEÇMEZ TRENÇKOTLAR Satış yeri:Rıza Paşa Yokuşu Milas han ikinci kat No.214 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • BEŞİNCİ KOTADAN 87.10 98.05.10 48.01.30 73.10.30 73.14 30 7313.10 32 06 09.04 21.06.10 28.17.90 32.09.12 tarife vp İstatistiklerden tahsil alanların rnenfaatlan İktizası olaraK OVADÎA Limited Sirketi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • i—I—Mİ—Satılık Blok Apartman Daireleri Sene sonu dolavısı İle,Kaya Kardeşler Koli.Ştl.nln Aksaray Findıkzadede cüz'l miktarda kalan blok apartman daireleri emsalinden 15 noksan olarak satışa arzedllmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • SİNEMA VE HASTAHANELERIN DİKKAT NAZARINA Kullanılmamış,Dizel Elektrojen Gurubu satılıktır.1 adet Skoda marka Dizel Elektrojen Gurubu,Tip 3,S 110,30 beygir 25 KVA 1000 devirli,tevzi tablosu,normal tefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • tnşaat müteahhitleri,madenciler ve Fabrika Sahiplerinin nazarı dikkatine t,ORENSTEIN KOPPEL Batı Alman mamulâtı lâstik tekerlekli Vinç ve Ekskavatör ve Küçük kapasitede D A M P E R'ler Muhtelit tip ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • GOMALAK!ABTN Hindistan Malı Hazır İstanbul depoda teslim fiatı kilosu TL.14,Müracaat:Tel:22 75 7q,Adres:Tahtakale Tomruk sokak 62/5,MURAT BARIŞTIRAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • GÜNEŞİ MAYİ DETERJANA/I Sentetik Sabun ije TERTEMİZ BULAŞIKLAR Zeytintıurnu Hacı RevıtDey Geçidi 27/2 Tel 22879U TELGRAF• ÇAKtMSALAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • METİN 6455 REYLE BAŞTA t Baştarafı Altıncıda muvaffak oımuştur.Mithat öayrak İse bilhassa Tıp Fakültesinde reylerin ekseriyetini almıştır Kapalı Çarşıda Metin İle Şeref Has arasında çekişmeli bir i oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Bir cinsî sapık öldürüldü t Baştarafı Birincide dırıldıgı Cerrahpaşa Hastahanesinde ölmüştür.Tahkikat sonunda Ahmet'in cinayetten evvel 22 yaşlarındaki bir gençle birlikte odasına girdiği tesblt edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Yanan tankerde yeni infilâk bekleniyor Baştarafı Birincide lemek İçin gereken tedbirler alınmış tr.Tankerdeki İS benzin tankı tamamen yanmış vaziyttedir.Hâlen 13 sarnıçda bulunan Motorin yanmaktadır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Küçük esnaftan 350 lira vergi alınacak t Baştaraft Birincide Devlet Bakanı ve Başbakan yard mcısı Fahri Öadilekin başkanlığında kabine dün 3 saat süren bir toplantı yapmıştır.Top'antıda Av.upadan dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Yassıada'daki 17 sanık yakınları ile görüştü t Buşîarn/ı Birincide ki2kardeşi de vardır.Vapur saat 10.50 d?Doimabaheeden hareket etmiştir.Sanıl» yakınları İki gruba ayrılmış,yemekhane olarak kullanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • BAŞOL,DÜN VALİ İLE GÖRÜŞTÜ Yüksek Adalet Dîvânı Başkam Salim Başol,beraberlnd» Başsavcı Altay Egese)Yüksek Adalet Dîvânı üyesi Selman Yörük ve İrtibat Bürosu Başkanı Kurmay Albay Namık Kemal Ersün old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Piyasaya sahte Para süren iki Kişi yakalandı AVKARA,HUSUSÎ Şehrimiz polisi piyasaya sahte para sürer».İki kişilik bir şebekeyi yakalamıştır.Mutullah Şahin adında biri Kavaflar çarşısında bir kundura m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • LÂLE SİNEMASINDA Bugün suareden itibaren GECELERİN ÖTESİ OYNAYANLAR:Kadri Savun Suphi Kaner Suna Selen Erol Taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Bugün suareden itibaren Ş SİTE Esrarengiz Mr.Cory ^SİNEMASI Aincn «Wlıo ıs Mr.Cory» MARTHA HYER TONY CURTİS İlâve:Her akşam 21 de İLHAM GENCER idaresinde zengin «SHOW» programı Tel:47 77 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • 21.06.10 Pozisyonuna giren PEYNİR MAYALARI için Proforma fatura verilir ve mutemetlik kabul edilir.Fiyatlarımız rakipsizdir.VASIL PARASKEVAİDİS Necatibey Caddesi,Kasaplar Sok.5/1 Telefon:44 50 90 GALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • BUSSING OTOBÜS 1950 Model,36 kişilik,Avrupa karoseri,yedek parçaları ile satıhkür.Fiat ehvendir.Müracaat:Bahçekapı Yeni Vakıf İş Hanı kat 2 No.15 Tel:27 37 18 22 73 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • PPiİ:j Dl$ MACUNljj|U^ İHTİVA ETTİĞİ JPLİr m Dişlerinizi nasıl korur?Diş aralarında kalan yemek artıklarının asitleşmesine ve dişlerinizin çürümeğe başlamasına mani olur.Yemeklerden sonra ağızda kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • JAPONTA'dan kâğıt 48.01.30 pozisyonla birinci hamur matbaa ve yazj kâğıdı tahsisi olan firmaların en İyi kalite rekabetslz fiat ve çabuk teslimat için Şirketimize müracaat etmeleri menfaatleri İcabıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • Milliuel Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden rnesuı müdür ABDİ İPEKÇİ Fiosıhhçjı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1380 22 1376 Be cep A KALIK Aralık 3 19 6 0 a VAKİ T vasat!EZANÎ Güneş 7.23 2.39 öğle 12.13 723 îklndt 14.32 9.48 Akşarr 16.44 12.Ü0 l Yatsı 18.23 1.39 îınsâk 5.35 12.51 1-Umih ınn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • 16 m/m lik SESLİ SİNEMA MAKİNEf mektepler,müesseseler ve amatörler İçin ideal bir sinema makinesidirv'Net projeksyon v/Temiz ve berrak ses Muntazam çalışma YAZGAN KOLL.ŞTİ.Yeni'Valde Han Turba Sokak N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ ¦«JUUUUUÇMBOuutifajufoyüO^ mmmm TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLÂK FAAL TavukCiltliği 25.Bin hazır kredisiyle fehnl kümesle^,makineler,üumıziıklaııyla 45.Bine Osmuııbcy Halaskârgazi Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • M.B.K.13 İDAM hükmünü tasdik etti t Baştarajı Birincide ¦7J itfaiye eri Hüseyin Koraman'ı pa-rasmı aldıktan sonra öldürmekten sanık Bartın'ın Serdar köyünden Bayram Çiçek İle Arfunda köyünden Mehmet Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • "KUDRET,MUHABİRİ KENAN HARUN TEVKİF EDİLDİ Baştarajı Birincide rlne açılan tahkikatı takip etmel» İçin Blleeike gelen Kenan Harun Vali muavininin odasına girerek Mülkiye müfettişinin nerede olduğunu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1960
  • CEZAYİR LİDERİNİN MİLLİYETE BEYANATI t Başîarafı Birincide cağına emin olduğumu?bu mücadelede kardeş Tiirkiyeyl de yanımızda görmekten bahtiyarız.Bin Kasım Türk gençliğinin Cezayir meselesinde gösterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1960
  • 6455 reyle başta Seyyar ekibimiz dün Üniversiteyi ve Kapahçarşı'yı ziyaret etti.Mithat Bayrak 4876 reyle ikinci durumda BÜYÜK bir alâka ile karşılanan «YILIN SPORCU-SU» anketimize dün de binlerce rey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Hâlen Ankara'da kamp yapmakta olan Ordu takımı fuboleııları dün toplu olarak ilk antrenmanı yapmışlardır.Resimde namzetlerin bu ilk idmanı görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • 17 senelik boks hayatını evvelki akşam Jo N'gan'ı mağlûp ederek kapatan Garbls kendisine buket veren oğlu ile kucaklanırken görülmektedir.17 sene sonra RİNGE VEDA T~tVVELKİ akşam Spor Sarayının boks r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • TOTODA 13 BİLEN 255.000 LİRA ALACAK tik değerlendirmede 12 bilenlerin 4.907.50,11 bilenle,rin 376,10 bilenlerin 48 lira alacakları belli oldu ANKARA,HUSUSÎ NCI hafta Spor Toto kuponlarının ilk değerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI 9 Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları voleybol,basketbol ve futbol müsabakalarına dün de muhtelif salon ve sahalarda devam edilmiştir.Futbolda grup şampiyonluğuna gitmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Güreş millî takımımız Şubatta Bulgar ve Almanlar ile karşılaşacak Serbest ve Greko-Romen milli takımlarımız Şubat ayında Bulgaristan ile iki temsilî müsabaka yapacaktır.Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • mm Antalya'da yapılarak Türk İslanbııl genç karması dün Mithatpasa stadında Mahalli Ug'den Beyle GENÇ 3CARMA 2 1 GALİP ile yaptığı antrenman marna 2-1 kazanmıştır.Kesimde dünkü karşılaşmada gene karma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Galatasaray,Samimin lisansına itiraz ediyor ANKARA,HUSUSÎ Lisansı iptal edilen Galatasaraylı Samim takımının bu hafta Ankarada Demlrspor,Ankaragücü ve 1 Ocak 1961 de îstanbulda Beşikfaşla yapacağı maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • HİLMİ VE YÜKSEL 15 GÜN CEZA ALDI ANKARA,HUSUSİ Merkez Ceza Heyeti dün akşamki toplantısında İzmir'de oynanan Fenerbahçe îzmirspor maçında hakem Mustafa Gerçeker'e centilmenliğe aykırı hareket eden Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Yunanistan'a jki Basketbol Millî maçı Teklif ettik Millî basketbol takımımız 9G1 Eylülünde Yunanistan millî takımıyla 2 millî maç yapacaktır.İlk maçın,Atinada inşasına başlanacak olan yeni kapalı salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Ordu için nazırıanıyo Namzet kadro dün Antrenör Sabahattin'in riyasetinde antrenman yaptı.Takım ilk idman maçını Pazartesi ANKARA,HUSUSÎ DÜNYA Ordulararası Futbol Şampiyonasının ilk elcine maçını 8 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Geçici idareyi eline alan ikinci tesanüt,taraftarlara sükûnet tavsi başkan,azalara yesinde FENERBAHÇE Kulübü azaları dünden itibaren fevkalâde kongre hazırlıklarına başlamışlardır.Kadıköy grubu ki bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • İKTAS PAZAR açından ümitli Fenerbahçe bugün son antrenmanını yapacak.G.Saray ve Feriköy Ankara'ya gidiyor.Siyah-Beyazlıların idmanı bugün Galatasaray taraftarı bir pastacı pazar günkü maçı tasvir eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • KASIMPAŞA Sabri Kiraz'ı istiyor Rebii Erkal'ın istifası üzerine an-renörsüz kalan Kasımpaşa kııliıbü Ankaragücü antrenörü Sabri Kiraz'a teklifte bulunmuştur.İdare heyetinden selâhiyetli bir şahıs «Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.12.1960
  • Millî Lig'in 2.devre fikstürü ilân edildi Mithatpaşa'nın ışıklandırma tertibatı nazarı dikkate alınarak bâzı maçlar hafta arasına alındı MİLLİ lig maçlarının ikinci devre fikstürü dün Futbol Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor