Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • "Tarsus,ta Canlı bir Kedi bulnndu METİN DOĞANALP BÎR ejder leşi gibi körfezinde yatan «Ta-sus» gemisine ilk defa «Milliyet ekibi» girdi.İp merdivenlerden gemiye ayağımızı attığımız zaman sert bir ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • 1 mm un ıı Kurucu Meclis,6 Ocak 1961 Cuma günü Ankara'da yeni Meclis binasında çalışmaya başlayacaktır.Türk siyasî tarihimizde önemli bir adım olan Kurucu Meclisin,Temsilciler Meclisi önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • Valilere tarafsız olmaları bildirildi ANKARA,AAuaşbakanlık Bilecik Valisinin C.H.Ppropagandası yaptığı iddiası üzerine tahkikata başlandığını açıklamıştır.Bu hususta dün yayınlanan tebliğde Kudret gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • NATO Bakanları atom silâhlarını lüzumlu buldu Paris'teki Konsey toplantısında müşterek atomik füze kuvveti için askerî mütehassısların önümüzdeki haftalarda inceleme yapması kararlaştırıldı PARİS,RADY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • w DİVÂN ÜYELERİNİN TATİLİ MİLLİYET Yüksek Adalet Divanı üyeleri hafta tatillerini Bandırma'ya yaptıkları bir gezide geçirmişlerdir.Divan üyelerinin bu gezisini Bandırma muhabirimiz Güngör Gezer takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • Kıbrısa ilk yardımı Amerika yapıyor Rumlar,Türk memurlara tanınan yüzde 30 kontenjanı ihlâl ediyorlar ANKARA,HUSUSÎ K IBRIS'a ilk iktisadî yardım,Birleşik Amerika tarafından yapılacaktır.Amerika,önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • KIBRIS İÇİN ÜÇLÜ GÖRÜŞME BAŞLIYOR LONDRA,RADYO Türkiye,Yunanistan ve Kıbrıs Dış İşleri Bakanları bugün Londrada müzakerelere baslıyacaklardırtkl gün sürecek olan bu toplantı Londra ve Zürih andlasmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • DOLMUŞLAR MERAKLI SEYİRCİLERİ BOĞAZA TAŞIYOR GAZETELERDEN)ASRÎ NERONLAR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • BİR PPMP RATTI 21 K'c' Mfiiıınıı DIŞ HABERLER SERVİSİ New-York ve Münihteki kazaları takiben dün vukubulan yeni kazalarda 37 kişi ölmüştür.DOĞU PAKÎSTAÎSTDA Gani nehrinde bir yolcu gemisi batmış 83 yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • Bir Rus gemisi Cezayir için Fas'a silâh götürdü De Gaulle,8 Ocakta yapılacak referandumdan sonra Milliyetçilerle müzakerelere girişmek istiyor RABAT,RADYO BİR Rus gemisi,Cezayirli milliyetçilere tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • şas?aaa Kavganın sebebi Mcsnevî'de meşhur bir hikâye vardır:Bir Türk,bir Rum,bir Ermeni yola çıkmışlar.Üçünün de öyle fazla parası yok.üstelik üçü de birbirinin dilinden anlamıyor.Derken biraz sonra k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • I MİLLİYET i Karaköy'deki Necatibey caddesinin başında İki çocuk dün trafiği idare ettiler!Pazar giinü olduğu için trafik polisinin bulunmayışından istifade eden çocuklar vazifelerini gayet ciddî olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • Almanya Keban Barajı için bize 400 milyon verecek Yükseklik bakımından Dünyadaki barajların üçüncüsü olacak Keban,Doğu bölgesini elektriğe kavuşturacak ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor BATI Almanya «Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • PEŞİN FİATINA TAKSİTLE Palto.Pardesü,Trençkot.Elbise Manto.Dökar v.s.giyim eşyası Burhan Sanal ve Ort.Koli.Şti.Sultanhamam meydanı Camcıbaşı Hanı zemin kat İSTANBUL Tel:22 71 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • BB BB unu bel i IH.P.filer 30,C.K.M.P.Mer de 17 Aralık*t® foplanfı yapacaklar Gürsel de tâyin edeceği üyeler için temasa başladı ANKARA,HUSUSÎ CH.P.ve C.K.M.P.deki Kurucu Meclis temsilcileri seçim tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1960
  • [ÎLHAN BAŞTAN J takardaki resimde bir iskelet halini alan Tarsus vapurunun güverte kısmının son duruma görülmektedir.Çanakkale'de üç gemi irilen karaya olurdu Alman,İtalyan ve Yunan gemilerinden sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • HJMIlyet^ MEKIUP Sevgili MİLLİYET «kuyucusu,Boğaz'daki facia bizi çok zayıf bir zamanımızda yakaladı.Hâdiseyi en iyi,en canlı fotoğraflarla bildirmek gerekliydi.Oysa ki-foto muhabirlerimizden Özdemir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • İŞl N »»NEMASINDA Bu Akşamdan itibaren İÇ* I L BE 1958 Bonbay Film Festivalinde Hindistan •İtin heykelini kazanan büyük Hint Filmi Başrolde:NARGİS Prodüksiyon:Toros Film Tel:48 67 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • Kiralık Depo Aranıyor Tercihan Eminönü.Unkapanı,Galata ve buna mümasil birinci derecede piyasa merkezlerinde olmak üzere günün her saatinde kolaylıkla kamyon girmesine ve tahmil,tahliyeye müsait Vır d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • İstanbul Barosu Başkanlığından İstanbul Barosu Umumi Hey'eti,Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu gereğince,Baromuzun Delegelerini seçmek üzere,nisap aranmaksızın 21 Aralık Çarşamba gimti saat 16 da Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î 2 3 4 5 ¦n-0 6İ 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 İşlenmemiş maden;Çölde yelli saha.2 tnanç:Kamer.3 Gemilerin barınağı;Kanun.4 Tersi yürürlükte Atlan;Kö; k.5 Tersi cilz'î;Tarihten önceki İlâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün sizin burcunuzda mes'ullvet sahiplerini önemll İğler ve büyük faaliyetler bekliyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Muhitiniz açık açık söylemese de,sizi tenkide can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • MENKULÜN SATIŞ İLÂNI İPSALA İCRA MEMURLUĞUNDAN:«H50/413 Bir borçtan dolayı mahcuz aşağıda cins ve kıymetleri yazılı menkul mallar ipsala pazar yerinde satılacaktır.Birinci arttırmanın 17 Ocak 1961 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • y$S\HUSUSİYETLERİNİ vYnİi\TAKDİM EDER.Merserize Ketcn'den Saya K3uçuklu Bombe Takviye Bombesi Oiagonal Astar.SUsoapsyon'lu İç Taban Saf Kauçuk'lu Taban Astarlı Takviye Şeridi af Kauçuk'lu Yan Şerit VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • Tenzilâtlı satışlar kontrol altına alındı «Tenzilâtlı satış» 1ar,İstanbul Ticaret Odası tarafından kontrol allına alınmıştır.Bâzı tacirler,bu «atışlarla haksu rekabet yoluna taptıklarından Ticaret Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • KADIN YÜZÜNDEN ÜÇ KİŞİ DÖĞÜŞTÜ Kenan Kesmenîıi,ibrahim Güngör,Süleyman Tanye!Kâzım Balcıoglu bir kadın meselesi yüzünden Zeytinburnunda Telsiz mahallesinde kavga etmişlerdir.Kavga sırasında Kenan Kesm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • BEKÇİ ÜCRETİNE AİT CETVELLER ASILIYOR 1961 yılı bekçi ücretlerini gösterir cetveller bekçi büroları tarafından hazırlanarak kaymakamlıklara gönderilmeye başlanmıştır.Bu cetveller mahalle muhtarlıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • MANEVRA YAPAN TAKSİYE BİNDİRDİ Şoför Süleyman Ersanın kullandığı 73514 plâka numaralı oto dün saat 15 »ıralarında Bağdat caddesinden geçerken Santral otobüs durağında manevra yapan 53021 plâka numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • fitili ninni mumum mim m m.mımımmmmmıımımmıımımır ıımmımııım ı Şu mektubu okuyalım TT DIYAMAN'm hir köyünde öğretmen yedek JLX subay olarak vazife gören bir gençten şu mektubu aldım.Gencin ve çalıştığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • İSİNİ SİNEMALAR J BEYOĞLU v ı ı.ı ı;t'ieli 4-1 25 62)1 Tokyo Gangsterleri Robert Ryan Renkli Türkçe.2 Çapkın Ortaklar Dean Martin Jerry Lev/ls Renkli Türkçe.ATLAS Tel;440833)Dikenli Yıllar Deborah Ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • PARTMAN DAİRESİ m*,i.DAİRE DAİRESİ DAİRESİ DAİRE AN APARTMAN APARTMAN APAR DAİRESİ 1 DAİRESİ 1 DAİR APARTMAN 2 AY ARA İLE 2 BÜYÜK ÇEKİLİŞTE ıı:rJ7IKHZ APARTMAN DAİRESİ 'ARTMAN I APARTMAN APAR AİRESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1960
  • İSTANBUL 72G Açılış dilek ve program 7.30 Ikl marş 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karıcık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Plâk dolabımdan 900 Bale sahneleri 9 20 Şarkılar 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • Sessiz bir 272 temsilcinin seçim için önce siyasî partilerde başlayan faaliyet safha safha meslek teşekküllerine de intikal ediyor SESSİZ bir seçim içersindeyiz.İkinci Cumhuriyetin Anayasasmı hazırlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • silmiş n 3 LU 'ît rÎİİ t Desenli—Düz 1 Çizgili—File Hasse Tülbent Gabardin-Pijamalık TEKSTİL FABRİKASI 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • İş itme cihazı mr çocuğu hayata kavuşturdu NATO karargahında biı sekıeteıin yardımı ile alınan cihaz takıldıktan soma Yaşar «îşitiyoıum»diye bağıldı İZMİR,HUSUSÎ OKULDA öğretmenin sözlerini işitmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • BAŞKENTE DÖNEN Habeş imparatorunu OĞLU KARŞILADI a ADİSABABA,RADYO,A.A.Adlsababaya gelen İmparator Halle Selâslyeyl oğlu Vellahd Prens Asfa Vansen karşılamıştır.Başarısız bir hükümet darbesi teşebbüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • mim taksitli MAS J3ÜÜ DİREKSİYON OTO KURSU ACELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • MÜZAYEDE İLE SATIŞ İLÂNI 22/12/960 tarihli Perşembe günü saat 11 de Dolapderede Kurtuluş Deresi caddesi No.73/1 de mukim mağazamızda müzayede suretiyle:Kauçuklu patinaj zinciri Anilin boya muhtelif ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • Avrupadan gelen salgın oyun Salon Basketbolü TÜRKİYEDE TECE KOL.ŞTİ.Tarlabaşı 72 Tel:44 23 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • Kooperatiflerin,Bankaların ve Müteşebbislerin Nazarı Dikkatine:TASFİYE HALİNDE KARAMÜRSEL MENSUCAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN:1 Tasfiye heyetimiz Şirketimizin istanbul'da şehrin göbeğinde Süleymani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • 1& Ağustostan itibaren keşidelere konmuş olan bu fevkalâde lüks ve yüksek gelirli dairelerden birini kazanmak için HtfAPAÇIMZ!Hayret edilecek kadar mükemmel!otf * DAİRELERİN DEĞERİ 110.000 ve 120.1 Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • Mirnırnıflfloı.ffîıııııfffa»ıdmı fffolnıflTOlnnnl^ TURHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • Bir öğretmen okulu için kitap ve defter istedi İZMİR,HUSUSÎ öğretmen yedek subay olarak Ankaranın Kalecik köyüne giden bir İzmirli genç,Ege Üniversitesi Talebe Cemiyetine bir mektup göndererek talebel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • EGE'DE KURAKLIK TEHLİKESİ Havalar ılık gittiğinden ağaçların aldanmasından korkuluyor İZMİR,HUSUSÎ Bölgemize düşen yağışlardan sonra,Egeli müstahsil ekim faaliyetine başlamıştır.Bilhassa tütün ve hubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • İşlerinden çıkarılan işçiler işe alınacak ANKARA,HUSUSİ 27 Mayıs inkılâbından sonra devlet sektöründen çıkarılan işçilerin tekrar is yerlerine alınması kararlaştırılmıştır.Bu konuda yapılan temaslarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • G.M.C.ve BE D FORD KAMYONLARI OLDSMOBILE ve VAUXHALL OTOMOBİLLERİ SAHİPLERİNE:Bilumum Orijinal yedek parçalarını BUGÜNDEN itibaren RESMİ Bayiliği deruhte eden OTOLASTİK firmasında bulabilirsiniz Doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • Taksitle Buzdolabı Prescold marka 7 ayak,5 sene garantili,gayet şık ve kullanışlı olarak fennin en son icaplarına göre tekâmül etmiş ingiliz sanayiinin sembolü olan bu dolap evinizin sıhhat kaynağıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1960
  • vfr' y,TO-^u.IHIM 1111'/1/Şeb-i-Arûs Vuslaf gecesi Her eda,manâ demek Konya Mevlâna demek Gel ki yollar boş değil Her nefes ney,her yeşil Gubbe-i Hadra demek Konya Mevlâna demek.Bu yazımı 17 Aralıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • Ct# CAN ^R ÖZKUL ANTlKAO VıTlZ.4 iı!h SEYREDERKEN biki^ns;kavöolu-DT3 pgRKew şfendim sokaktı nİşanu-si AA":ÖB»U4lV«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • BENı OlNuE VSÛLJ Vûu ^n sövı_eyEN çocutc.LARı GECET-ERf PEN.ÇEREDETNi SİREN BıC.ÖCÜ ÇUVALA KOVUP »CA.i 3NEl_l BİR.^Sı-A 'SCN BUZ.OühA hiç y iL a.M sövı_e/v\e.OCU SENİ DE tCdClRıe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • RUMÎ Pazartesi HİCRÎ 1380 19 1376 C.âhir AUALIK Aralık 30 196 0 6 VAKİ T VASATI EZANİ Güne?öğle İkindi 7.21 12.11 14.31 2.39 7.28 9.48 Aksam Yatsı İmsak 16.43 18.22 534 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • RiâlBiişef Sahibi:Milliyet Gazetesi A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • GIR GIR derler adına Lâzımdır her kadına GIR GIR'ı olan bir evin Doyum olmaz tadına.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • Ecza dolabınızın demirbaşı DERİVİT Yara,yanık,pişik merhemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • LANOL I NL I Williams LUXURY SHAVING CREAM)BİR VVILLIAMS MAMULÜDÜR KULLANINIZ VVILLIAMS Traş Kremi en sert sakallan dahi kolayca yumuşatır.Hususi formülü ve yüksek vasıf-taki terkibi sayesinde VVILLIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • SANAT| i "BAŞ SAYFA,VE "MEKTEP I ARKADAŞI,BAŞLIYOR j I ALTANJLKİN ŞEHİR TİYATROSU Tepebası sahnesinde yarın-E dan İtibaren saat 18.00 de Johannes Maria SimmH'uı Seniha Bedri Göknil tarafından dilimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • Yazan:Türkçesi:Danie!GRAY Selâmı İzzet SEDES Ve hayal kırıklığına uğrattığım,beni hayal kırıklığına uğratan kocamı düşündüm.Martin Ranriall hafif sinirli konuştu:Kendinize acınmayın.Sahip olduğunuz ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • »J9S Yazan:UMIT DENİZ Genç kızları öldürüyor,sonra da kahkaha atıyordu ZGÜN duruşlu muhatabım sekreter arkadaşın Cezayir'e dair vJ aldırı son radyo ve ajans haberlerini benimle beraber dinledikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1960
  • CAHA EVW£ gcuİnce.CİCA EDEJ2.İM Bu KADAR FAZüzeüi^ oüşme.Gcofzae.bû" ufaoh •CAZA SENİ ZANNETTİĞİ.N İZDEN DE FAZJ-A LJZECEK âAl_İBA.0U ESSfAOA BAŞKA YER.OE."AKAT DOM BÖyL-E Dü.ŞüNMEN İÇİN SEBEP VOtC-C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Çanakkale'de üç gemi lirden karaya olurdu t Baştaraf\Birincide jsda da faaliyet gösteren ekipler teklimin burun tarafına 600 ton ererek baş tarafı tamamen oturtardır.İmroz kurtarma gemisi de usa yanaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • n/gemi battı 21 kişi boğuldu t Bcıştarafr Birincide 3 7 kişi ölmüş 2 kişi de yaralanmıj-"ALYA'da Piemonte eyaletinin Pig- le kesiminde toprak kayması solda bir ev çökmüş ve en az 9 kişi üştürnkaz altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Bir Rus gemisi Cezayir için Fas'a silâh götürdü Bctştarafı Birinrirjp sonra Cezayirli milliyetçilerle yeniden müzakerelere girişmek istediği bildirilmektedir.Yaz aylarında Fransada yapılan müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • w-İB&ZÛ İP** "pARKER SMUSgtSIBİL MÜREKKEBİNİN BÜYÜK ŞİŞELERİ im Solv-x İhtiva eden yegcıö mürekkep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • NATO BAKANLARI Baştarafı Bîrincidt NATO'ya roketleri* mücehhez 5 atom Jenlzaltısı ile 100 Polari» roketi verilmesi hususundaki Amerikan teklifi TATO Daimi Konseyinde genlg aekil-•Je ele alınacaktır.NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • "Tarsus'ta canlı bir kedi bulundu Baştarafı Birincide Alevlerden korunmalf İçin kauçuk olseler giymiş dev yapılı bir gencin İhtarı İle kendimize çeldik.Yan» nın hararetlle külçelerini?yanık koilu güve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Amerikan Hârikası Karanlıkta kaldığınız her yerde,düğmesine bastığınız an üstünde kolayca kitap okuyup,yazı yazabileceğiniz,hattâ icabında,bulunduğunuz yeri rahatça aydınlatabileceğiniz Bu çık elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • 5-0'ı UNUTMA t Baştarafı Altıncıda «Bugün Fenerbahçeyl Mithatpaşa stadında 5-0 mağlûp ettik ı Sonra yine kendisinin İfâde ettiği gibi bundan sonra cereyan edecek hâdiselere 5-0 lık başarıyı bir nireng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • 000!MÜTHİŞ METİCE:5-0 Baştarajı Alttucıda' gibi çakışını goinierliniz.se İnanmazsınız.Niyazlnin soldan Mustafa ile Nedim'in arasından sıyrılıp,oyuna henüz girmiş olan Bahriye yuvarladığı topu,o da sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Lefter "Söyledik ama kimseye dinletemedik,Baştaraft Altıncıda Sarı-Kırmızılı takımın soyunma odasında bir bayram sevinci vardı.Herkes birbirine sarılıyor,öpüşüyor tebrik ediyordu.Gol kralından attığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • BİR DÖNÜM NOKTASI.Baştarujı Altıncıda vir,nesil nesil malzeme veriyorlar.Bu tarihin,futbol vakıalarını geniş şekilde aksettiren tarafına da ezeli rekabet diyoruz.1909 senesinde başlamış bu rekabet.Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • METİN.VE ÖTESİ t Baftaraft Altıncıda Sİn,hatta gaddar bir mücadele temposunu âslA yakıştıramadık.Fenerbahçe takımının dünkü manzarası rahmetli Orhan Velinin bir şiirini hatırlatıyordu:«Cep delik,cepke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Ânkaragücü dün de Âltoy'ı 3-0 yendi NİHAYET Ânkaragücü,hakikî futbolunu oynadı ve birbirinden nefis gollerle Altay'ı hezimete uğrattı.Oyuna gayet iyi bağlayan Saıı-Lâcivertüler seyri hoş ve doyurucu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • DEMİRSPOR K.YAKA Veli Necdet ARI ANKARA'DAN BİLDİRİYOR DfelMİRSPOR ile Karşıyaka doksan dakikalık neticesiz bir didişmeden sonra yenisesleyerek 0-0 berabere kaldılar.Mavi Lacivertli takını,müsabakanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • HAK ETTİLER.t Baştarajı Altıncıda dukları şekilde bahs-edeınezsem haklarını yemiş olacağım.İşe Bahriden başlamalıyım.Bir ayağı tamamiyle tutmaz halde olan bu altın çelik karışımı yürekli çocuk,yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • İST.SPOR 2-0 ÜK AVANTAJ!MUHAFAZA EDEMEDİ:2-2 RENKTAŞ iki takım galip gelmek için sahada bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalıştılar,fakat berabere kaldılar:2-2.lstanbulspor'lular galibiyete sus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • BRIS'A İLK YARDIM!AMERİKA YAPIYOR t Baştarafi Birincide RK MEMURLARIN KLARI VERİLMİYOR LEFKOŞA,HUSUSÎ nayasa'ya göre Türklere tanınan zde 30 memur kontenjanı Rumlar ta-"ından İhlâl edilmektedir.Rumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • KELİMESİ î00 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TEŞVIKIYEUE caddeye yakın 6 odalı kaloriferli katlar 120.000 Akif 48 38 08.TE9VİK1YS s caddesi üzerinde 4 odalı kaloriferli,parkeli,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsüne Mütercim Alınacak Barem içi ihtisas mevkü 1250 liralık kadroya müsabaka imtihanı ile iki mütercim alınacaktır.Aranan cartalar;1 Memur olmaya lüzumlu şartlan haiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • atalık Buhar Kazanları Bursada İPEKİŞ fabrikasında faaliyet halinde bulunan,aşağıda evsafı yanlı üç adet buhar kazanı teklif alma suretiyle ve en çok bedel teklif edene satılacaktır.A)İki adedi 10 Atü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • Bahk Yağlı,Sülfamltli HDERIVİT Perakende S.Fİ:165 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • ANTIDOT POHÂT NEZLE GRİP Dİ$ AĞRISI ADALE BOMATilMASI •YANIKLAR •GUNES YANIĞI ARIipöCEK SOKMASI KESİK YARALAR I PİŞİK ¦KA5INTT EKIEMÂ,•tRCENLİK i ¦30NUK v DERİ ÇATLAKLARINDA VE "S?Nr tRASTAM SONRA kUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1960
  • İTHAL MALI KALIN SAÇ 6.8.10.12 mm Telefon:27 19 09 27 19 67 İ.ve M.Kiremitcioğlu Bahçekapı,Uğurlu han kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.12.1960
  • LEFTER"SÖYLEDİK AMA KİMSEYE DİNLETEMEDİK,Necati KARAKAYA ERGUN sabadan çıkarılırken hakemin yanına sokulan Metni,«Semih Abiyalnız kabahat işleyen Ergun mu?Neden bu hâdiseye sebep olanı da oyundan çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O o B M A Y P Kp F.Bahçe 17 10 6 1 32 14 26 8 G.BlrUğl 19 11 4 4 30 18 26 12 G.Saray 16 10 1 1 35 11 25 7 Beykoı 17 7 8 2 23 12 22 12 Beşiktaş 16 H S 3 25 17 21 11 K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • fi^Ve&U e TAKMIŞ BİR AKROBAT,Bfe TCAFtK MEMURU.Bfe KASAP.|ı9-lî*M Bte futbolcu.Bte smbkü Ve.ve 6te de tawm mrdi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • Gündüz KILIÇ GALATASARAY kendi takımım.Gazete ise herkesin.Onun için bugüne kadar kalemimi sadece Galatasaray'ı övmek için kullanmadım çok şükür.Fakat bugün kim ne derse desin,dünkü şahane maçın kahra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • NETİN.VE ÖTESİ Halir KIVANÇ Futbol)tâbiri İngilizce «Ayak» ve «Top» kelimelerinin birleşiminden doğmuştur ve «Ayak topu» deyimini ifâde eder.Ve yazık ki,dünkü büyük maçın ilk devresinde futbolun sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • Necmi TANYOLAÇ DEVİRLER vardır.Akıp giden tarihe dönüm noktası olmuşlardır.Malazgirt Meydan Muharebesi,İstanbul'un Fethi,Kristof Kolomb'un Amerika kıt'asına çıkışı,Napolyon ve İkinci Dünya Harbleri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • 5-0'ı UNUTMA Namık S E VIK DÜNYADAKİ siyasî hâdiselere gözlerini kapayarak kendi spor dünyası içersine gömüldüğünü söyleyen Gündüz Kılıç,öyle tahmin edilir ki hâtıra defterinde 18 Aralık 1960 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • [HADİ İPEKYUN] Maç bitmiştir.Galatasaray ezelî rakibini tarihe geçecek bir «korla mağlûp etmenin sevinciyle sahadan ayrılmaya hazır.Fakat taraftarlar ve bir kısım futbolcular günün yıldızını bir anda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • ı y*&vr*:[SAMİ ÖNEMLİ] Daha maçın birinci dakikası dolmamıştı.Nlyazinln ortaya,Bahri'ye yuvarladığı bir pusı o da durdurmadan sola Metin'e aktardı.Metin'üı bu topu alması ile Avnlyi ekarte etmesi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1960
  • Sarı-Lâciv'ertliler pek kısa bir müddet içerisinde yedikleri iki golle sinirlenmişlerdi.Bu sırada Avni,Bahri'yl haşin bir darbe ile durdurdu.Resimde Bahri saha kenarında tedavide.Maçın 32.dakikasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor