Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1960
  • Tarsus vapuru dün de yanmış ve gemi iskelet halini almıştır Yugoslav tankeri yanıyor.Arka tarafta akaryakıt depoları görülmektedir.Sönmüş olan Yunan tankeri ne deniz itfaiyesi su sıkıyor.Tankerden yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1960
  • NEZtHE ARA Z'ırı Her zaman tevki* okuyacağına iç sen HAZRETİ MUHAMMED Hususi bez cilt.5 renkli kuvertur 340 sayfa Fıatı 15 lira Hz.MUHAMMED'in TORUNLARI Hususi bez cilt.5 renkli kuvertur 360 sayfa.Fıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • U K r y wwAXZ2tetr İSTANBUL ANTİGONE REFİK EKpLKAN Jean Annuiih'niıı oyunu.Ttirkçeyc çeviren:Orhan eli Kanık.Sahneyi-hayası;Yıldı/Kenter.Site Tiyatrosunda.Mevsim bacında Kraterler bu yıl kâh eğlenceli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPOR-TOTO)1 15 inci Müşterek Bahis Haftasından itibaren 5.000.liraya kadar olan ikramiyeler kazananlara PTT va.sıtasile gönderilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • NÜHUN JF MAKARNASImn 22 Aralık Perşembe saat 18.45 de ANKARA RADYOSUNDA Sevth'giniz şarkı size 250,150 veya 100 TLkazandırabilir.1.Mehtaplı gecelerde hep seni andım.2'.Çok geceler bekledim belki gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamızın Beyoğlu,Meşrutiyet caddesindeki inşaatı için aşağıda cins,miktar ve karakteristikleri yazılı tesisat ve döşeme kaplama işleri,teklif alınmak suretiyle ayrı ayrı firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • SİTE Tiyatrosu Her gün 18 de EVDEKİ YABANCI 75 inci temsil ANT İGON E Her gün 21.15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • OĞLAK BURCU Tö [22 Aralık 20 Ocak I tş hayatınızda bâzı yenilikler beliriyor.Sıkı takip ederseniz penpekleyebilirkr.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Şansınıza güvenebilirsiniz.Yalnız daha girgin olmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • B U 1:11^1 SOLDAN SAĞA:1 Bir müzik parçasının son kısmı;Çehre.2 Bazı bölgelerde içkili çalgılı âlem;Madeni ip.3 Aynı mevzu üzerinde bütün alâkalılara gönderilen yazı;Hububat ölçeği.4 Kötü işte yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • r I 111 I M 11 i 111111111111 M I 11 111 11 11111 I 11 1 I 111 r I T 111 I 111 111.I I I f I I I I 1111 1 11 11 M 11 111 11 I I İSTANBUL S 7.20 Atılış dilek ve program 7.3C İki marj;7.35 Neyler 7.40 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU Al.KA/AK Tel:44 25 62)1 Tokyo Gangsterleri Robert Ryan Renkli Türkçe.2 Çapkın OrtaKlar Dean Dartin Jerry Levvis Renkli Türkçe.ATLAS Bel:44 ts:f.Dikenli Yıllar Deborah Kerr Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • VEFAT Merhum rütbei bala eshabından Hafız Mehmet Zühtü kerimesi,merhum Kd.Yzb.Osman bey refikası,Mehmet Zükhtü Ondeş.Emekli Dz.Albay Nurettin Ondeş,Yük.Mühendis Hayri Öndesin anneleri salihatı nisvand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • ACI BİR KAYIP Merhum Hıfzı Kaptan ve Hüsnüye Aykut'un turunu emekli gümrük muayene memurlarından Lütfü Yalman ve Muazzez Yalman'in oğlu emekli Deniz Albayı Adnan Aykut'un yeğeni biricik yavrumuz Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • M E V L İ D Kıymetli büyüğümüz,REFİKA KOZİKOĞLU hanımefendinin aziz rulıuna ithaf edilmek üzere vefatının 40 mcı gününe tesadüf eden 17.12.1SW0 cumartesi günü yarın)Şişli Camii Şerifinde İkindi namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • 2?ama ile yemekleriniz daÂa,nefis Jn\tir Hazırladığınız yemek İster basit isterse zor olsun SANA ile daima nefis ve lezizdir.SANA ile yemek pişirmek hakikî bir zevktir.S.204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • AĞAÇ DİKME MEVSİMİ 15 KASIMDAN 15 MART'a Kadar Hususî surette yetiştirilmiş,Avrupa çamları,süs ağaçları,muhtelif orman fidanları,çit fidanları,sarmaşıklar satışına başlanmıştır.Park,yol ve fabrikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • DİKKÂT OİSLAVET,DERBY,BOĞAZİÇİ marka lâstik ve çizmeleri,yazlık keten ayakkabılar.MAR$AL markn kışlık şosonlar.Toptar,fia+ına perakende olarak satış yapılmaktadır.Adres Çarşıkapı Baysal Saray Vo.fi Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • OTOPARK SAHASI TESBİT EDİLİYOR Belediye'ye gelir tenimi ınaksadıyleotopark olarak kullanılacak yerler ve bunlara müsait sahalar tesbit edilecektir.Bu yerler üzerinde yapılacak incelemeler sonunda tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • BESYÜZ İŞPORTACIYA YER GÖSTERİLECEK Enıinönünde 500 İşportacıya yer gösterilecektir.Bu suretle seyyar esnaf ve İşportacıların muayyen yerlerde toplu hald* bulundurulması temin edilmiş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • Genç bir kadın eski kocasını bıçakladı Eyüpte Nüveyde adında btı kadın,odasına aldıği gence kızan eski kocasını bıçaklanuştır.Otakçılarda oturan 30 yaşındaki Nüveyde gece yansından sonra odasına 26 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1960
  • I.MASAL DtlIYASl.Bir tanesi Karadenizliydi,öteki Morali,üçüncüsü Dalmaçyalı.O gece Karadenizli güverteden göğe bakğ mış,kafasını kaşımıştı:Üç gün sonra Amerika yolculuğu başlaî yacak.Morali elinde sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • fASSIADA'DAKI TUTUKLULAR aileleri ile görüşebilecekle miktarın ana,baba,çocuk,eş ve kardeşleri duruşma ve îafil ünleri dışında tutukluları gruplar halinde ziyaret edebilecek bat Bürosu rekli formalite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • AVUKAT CİNDORUK TEVKİF EDHDI Yassıada'ya giderken tevkif edilen Halûk Şaman'ın avukatı Ankaraya gönderildi Avukat Hüsamettin Clndoruk,dün şehrimizde tevkif edilerek Ankaraya gönderilmiştir.Resmî bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • E IV yTALÛM olduğu üzere Mevlânâ türbesinin bugünkü şekli ve E J[V^ tezyinatı Fatih'in oğlu İkinci Beyazıt'ındır.«Velî» diye anılan bu hükümdar,âlim,fazıl,ğair bir padişah idi.Za-manmda muvaffakiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • yersofrâda BOLkAlOÜl'İVI;6IDA Temin eden 6?6 »APIKOGLU SUCUK ve SALAMLARI 5 HALEFİMİZ ve ŞUBEMİZ YOKTUR TEL 227872 TELGRAF ı NAMLISUCUK İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİNDEN:1 Kartal kömür deposuna ve vapurlarımıza kömür tahmil,tahliye ve aktarma işi,teklif alma suretiyle müteahhide ihale olunacaktır.2 İhale 27.12.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • ERZURUM RADYOSU DUN AÇILDI ERZURUM,HUSUSÎ Erzurum radyo İstasyonu dün törenle faaliyete geçmiştir.Devlet Başkanı Gürselin de bir mesajı yeni radyodan yayınlanmıştır.Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • Grizu kurbanları Törenle defnedildi Kazanın sebebi henüz anlaşılamadı.Ölenlerin ailelerine yardımda bulunulacak ZONGULDAK,HUSUSÎ înclrharman'ı ocağında vukubulan grizu parlamasında ölenlerin cenazeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • mim imim âünmâ KÂPAB DİREKSİYON OTO KURSU IMMJt CAP.0İİİMTJUI tfcı ACELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • 39.02-90 İSRAİL'den Plâstik madde tahsisi olanların 22 52 34 Özler Plâstiğe müracaatları menfaatleri icabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • Edremit Belediye Reisliğinden:Edremit şehri Elektrik Yüksek ve alçak gerilim şebekesi evsi ve islâhı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif Bedeli:1.080.475.40)liradır.Eksiltme 9 Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • 5 inci Kotadan VOLVO DİZEL KAMYONU İthâl etmek isteyenlere proforma fatura verilir.MEHMET KAVALA GALATA NESLİ HAN İSTANBUL Telefon:44 75 54 Telegıaf:LAMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • Habeşistan'da ç harb çıktı ıhta geçen Prens Asi a,Brezilya'daki babasının emlekete girmemesi için hudutları kapattırdı D DIŞ HABERLER SERVİSİ ünya ile irtibatı kesilen Habeşistanda dün bir iç harb pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • m [TELEFOTO A.P.m I Elli Eiinİ BelÇ,ka Kralı Baudouln dtin Brüksel'de 3.5 saat devam eden İki töreni müteakip İspanyol asıl-EVLEHUI Dona Fabiola ile evlAmiştir.Düğün törenlerinde 60 devletin temsilcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • H.P.TEMSİLCİ SEÇİMİNİ SON ÜNE BIRAKTI AXKARA,HUSUSÎ P.Merkez İdare Kurulu,Temseçiminl,müddetin en son gününe mıştır.Alınan karara göre,Temseçerek delegeler.30 Aralık günü ada toplanmış olacaklardır.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • Menderes,AyhanAydana köşk verdiğini açıkladı Örtülü ödenek dâvasında Korur,Türkeş'i itham etti.Kalafatsın avukatı "27 Mayıs herkesi kurtar mı ştır„ dedi VASFİYE ÖZKOÇAK BİLDİRİYOR MIHI lllltlIHIIIIIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • Çâre kalmayınca Yugoslav tankeri yanıyor.Batırsan,içindeki benzin su üstüne çıkacak yana yana bütün limanı kaplıyacak.Batırmasını yangının her an kıyıdaki depolara sirayeti muhtemel.Depoları boşaltsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1960
  • Sigortalarınızı yaptırmadan evvei mutlaka hatırlayınız 4418 97^4460 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • ŞlMDi ÜNLÜ NlLDiZ MAKYAJINI "tf"-L# HA2IRIM!1 ZEUEMEK ıÇİM «SİLDİĞİ YER-^ty\Tl"-DEN eiRUAH/A CpIKAVC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • «it ııffî^r-v^-ı:Aiı_AMze MSAAtsjuı-J oı_Oo\v Joı-p"Niû,ıcâa_ı V o.MUŞAAASıNıt PEXC Sıl_MEM.yAl_NlZ.SUNJU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • VİSJE MİSA.ClRl-EtZ.irM fçitsı PASTA YAP»-WAklA MEŞGULSÜN 8l_TTUNİ GUN YAİIHANE.DE laSRAŞ DİDİM VOIZ. *lin ARfiiNi EVE 3EI_k-İaasenİn BİK.YOKSUNLUK KAHVESİ PİSİI2MEK AKL.1MA 3ElAmVO!2.DAMA İCONUÇACİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • Hâlliaıef Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.Adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • h*(Rî CUMA RlMt 1380 1376 C.âhır ARALIK Aralık 27 19 6 0 3 VAKİT VASATI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.19 12.10 14.29 16.42 18.21 5.32 EZANÎ 2.38 7.28 9.48 12.00 1.39 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • İstanbul 13 üncü İcra Memurluğundan:960/3816 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 500 lira kıymetinde para kasası,1000 lira kıymetinde çelik masa,500 lira kıymetinde yazı masası,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • Kazası Kadıköy Beyoğlu Beşiktaş Sarıyer Eyüp Eyüp Beyoğlu Beşiktaş Beyoğlu Beyoğlu İSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER Mahallesi Ca ferağa Sütlüce Arnavutköy Büyükdere blâmbey Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • Pan Am ile uçtuğunuz zmnan* jet kullanmakta dünyanın en tecrübeli elleri sizi gÖi'âruJ Pan 'Am jet uçağının kumanda aletlerini idare eden ellerde dünyanın farkı vardır.Bu fark tecrübeden ileri gelmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • BİR RUİ Yazan:Daniel GRAY Cevabımı beklemeden mecmuayı karıştırmaya dev«m etti.Otelde bir Fransız aşçı iyi tesir yapar.Ama,aşçıbaşı yamak isteyecektir.Oda hizmetçilerine de İhtiyacımız var.Bee bu akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1960
  • 1 SADEDDİN HEPEI Onsekizinei yüzyılın ilk zamanlarında yetişm E olan Knfi)veya Burnaz)lâkabiyle şöhret bnlmi olan Hasan ağa en velûd hestekârlarımızdandır.1 Ş taubıılda Fındıklı semtinde doğmuş olup d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • ir Tarım Kooperatifi lüdürü 16.225 lira alıp firar etti ANTALYA,HUSUSİ malı kazası Tarım Kredi Kooperatt-Aİdürü Veli Günay bu sabah Koope-kasasında biriken 16.225 lirayı alafirar etmiştir.Çocuk babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • imerikanın aya roket atmak teşebbüsü muvaffak olmadı WASHİNGTON,RADYO merikan alimlerinin dün aya olr et fırlatmak teşebbüsü akim kaltır.Cap Canaveral'dan fırlatılan 33 rdik «Able» roketi atıldıktan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • Nepal'de Kral Hükümeti devirdi YENİ DELHİ,A.P.RADYO Tcpal Kralı Mahendra dün bir Hünet darbesi yaparak idareyi eline aljtır.Krala sadık kuvvetler Başbakan irala'yı ve-diğer Kabinr üyrlerini kif etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • İNFİLÂKLERDEN ÖNCE Peter Zaroniç,evvelki aksam rüzgârın ve akıntının tesiriyle yer değiştirmiş ve biraz daha Mobil Oil benzin depolarına yaklaşmıştır.Tankerin,benzin deposuna ait iskeleye yanaşmasına,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • HAVADAN KEŞİF Bu durum öğleye kadar devam etmiştir.Jet uçakları yanmakta olan tankerin hemen üzerinden geçerek,havadan alınması gereken tertibat konusunda keşif yapmışlardır.Yangının nisbeten sinmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • GEMİYE ÇIKILIYOR Bu konuda hazırlıklar tamamlanmış ve saat 12.15 do,Boğazlar Müstahkem Mevki Kumandanı Tuğamiral Celâl Eyicioglu'nun da bulunduğu,Gemi Kurtarma Teşkilâtına ait tahlisiye motöründcn Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • VEFAT Elâzığ etrafından merhum Şedelczâde Fehmi beyin oğlu.Rabta Şeddenin k-ymetü eşi,Eyub Şetielenin ağabeyi,İsmet,Turgut,gevim Şeddenin babaları,Makimle Şp.deleuin kayınbiraderi,Nevin Şeddenin amcas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • Menderes Nehri 4.5 metre yükseldi SÖKE,HUSUSÎ Son yağmurlar yüzünden Büyük Menderes nehri 4.5 nıetfe yükselmiştir.Nehrin taşması için 1.5 metrelik kısım kalmıştır.Söke ovasında da 10 bin dönümlük araz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • DÖRT İNFİLÂK OLDU t Baştaralı Birincide sahildeki akaryakıt depolarmın patlamasına ve dolayısiyle faciaya sebep olacaktı.Bunun İçin ilgililer,leesif duman ve aleve rağmen yazıhanelere sıçrayan alevler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • '"""DERK,AYHAN AYDAN'A KÖŞK VERDİĞİNİ AÇIKLADI t Baştarajt üçüncüde Bu zarflar İçinde kaybolduğunu söylediği «arı zarf da bulunuyordu.Zarfın içindeki hesaplarda D.P.ye JOO bin lira yine D.P.ye 31 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • Esiniz en çok neden şikâyet eder?Tnbli ev hizmetlerinden,O halde evinize huzur verecek GIR GIR süpürgesi Alınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • I SAĞLAMLIĞI İLE RAKİPSİZ OLAN memleketin her köşesinde çorapları TEKRAR PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • C.H.P.TEMSİLCİ SEÇİMİNİ SON GÜNE BIRAKTI t Baytara fi üçüncüde son günlerine bırakmaya karar vermiştir.C.H.P.bütün teşekküllere ayrılan kontenjanlardan istifade ermek istemektedir.Bunun İçin Kurucu Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • L/m I I GüB KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI Memleketimizin en büyük ve komple kazan fabrikasıdır.Yüksek randımanlı ve kaliteli ÇELİK BUHAR ve KALORİFER KAZANLARIMIZI ve FABRİKAMIZI GÖRÜNÜZ Sonra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK PANCAK Pamuk her türlü Ziraata elverişli Bursa havalisinde acele «at.200 dönüm.47 23 61.KADIKÖY Sinemalar civarında kat 32.000.36 21 11.0 ŞİŞLİ Tranvay caddesinde 7 odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • ERZURUM RADYOSU DÜN AÇILDI A Batta raf i üçüncüde meselelerimizi öğrenecek,jfüzel »eslerimizle şarkılarımızı dinleyeceğiz.Erzurum radyosu,doğu illeri ve yurdumuz için mutlu olsun.Bu vesileyle hülüıı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • N YERLERİ lara ait liste şöyledir:Samsuna m Apikoğlu,Siıınpa Cemil Küf-Amasya.vH İsmail Hakkı Bucak ıruma Kazım Yıldırımci kafile ile sevkedüen 17 kişi on kân edilmiştir.Boluya Selâhatırat,Faruk Fırat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • ^ERI BELLİ DEGIL 1 kalan beç ]*işl hakkında maluılmamadığ!gibi nerelere de İskan klerl öğronilememlçtir.Tutuklular lerl yerlerin Ağır Ceza Mahkemeie yargılandıktan sonra ancak narda da ailelerinin bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • ALYA'YA DERİLENLER ANTALYA,HUSUSÎ as Cezaevinde olup mecbur!lskâıbi tutulanlardan Abdürrezzak Englu İle Süleyman Yıldırımın şehe gönderileceği bildirilmiş ve harara başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • vlei Personel iresi kuruldu Daire,ayni işte çalışan memurların eşit ücret alması ve kadroların tanzimi ile meşgul olacak AVKARA,HUSUSİ t Personel Dairesinin teşkili daki kanun Milli Birlik Komiteıııda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • alarm 30 u daha lerine sevkedildi Sivas,hususî ı ve Ağalardan evvelce iskân yersevkediltn 20 kişiden sonra dün ve akşam olmak üzere 30 kişi iç kafile nalinde muhafızlarla İşerlerine gönderilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • ezayir'de 1000 işi tevkii edildi PARİS,RADYO ıeral de Gaulle'un başkanlığında oplanan Fransız Kabinesi Cezaylrson hadiselere sebep olan klmsekarş1!şiddetli tedbirler almağa ve Cezayir plânını destekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1960
  • vNSIZ ELÇİSİNİN ARETİ ANKARA,HUSUSİ ınsa'nın Ankara Büyükelçisi Dış iğleri Bakanlığı Genel Sek-1 Namık Yolga'yı ziyaret ederek,•leketimizde yapılan Cezayir nüşlerl hakkında görüşmüştür,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1960
  • ssıaaıp jj sabama Her yıl olduğu gibi bu yıl da okuyucularımızın seçeceği «Yılın Sporcusu» seçimi için hazırlıklarımız tamamlanmıştır.Okuyucularımız oylarını gerek posta,gerekse başka vasıtalarla gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1960
  • Boks Birinciliğin Denizgücü alt Eminönü öğrenci lokalinde yapıl İstanbul boks şampiyonasında Deı Gücü 18 puanla birinci olmuşt1 İkinciliği 5 puanla Beşiktaş üçüne lüğü de 3 puanla Fenerbahçe takıı lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1960
  • GARBİSİN BASIN TOPLANTİ Yegâne profesyonel boks sampi;numuz Garbis Zakaryan 20 Ara çarşamba gecesi Spor ve Sergi Sa yında Fransız boksörlerinden Jo Ngi la yapacağı maçtan sonra ringe vt edecektir.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1960
  • Ayhan,Cenap ve Güven îgn bir açıklama yapıldı Futbol Federasyonu dün bir deklarasyonla 3 futbolcu için verilen kararın hukukî sebebini etraflıca izah etti ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1960
  • C.ATIK 1 KURUSLUI tazminat dâvası acacal Vazifesine son verilen antrenör «Ben güreş mil takımımızı Roma'da şampiyon yaptım.de d ANKARA,HUŞU:Millî güreş takımı eski antrenörü Celâl Atik Beden Terbiye U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1960
  • Fenerbahçe Çan'ı affetmedi.Metin Oktay ise son sözünü yarın söyleyecek Sarı-Lâcivertliler dün Kilyos'da antrenman yaptılar.Kaptan Naci,Canhn oynatılması içiı gayret sarf ediyor.Sarı-Kırmızılılar ise i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1960
  • YILIN S PO RCUSU KİM OLACAK P 1954 Murat GÜLER 1955 L K.ANDONYADİS 19 Hâmit KAPLAN 1951 M DAĞISTANLI 1958 Varol ÜRKMEZ 1959 Nazmi BİLGE 1960A Kim 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor