Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • orucu Yasasında Değişiklik Redaksiyon sırasında bâzı maddelerde tadilât yapıldı,bunlar gizli tutuluyor ANKARA.HUSUSÎ TT URUCU Meclis Anayasa taj\sarısının redaksiyonuna dün gece geç vakitlere kadar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Fırtına ve yağmur hasara sebep oldu Antalya'da 4 ev yıkıldı.Ege'de nehirler yükseldi.Amerika'da kardan 180 kişi öldü ORTA Anadolu'da kuraklıktan bahsedildiği bir sırada,yurdun bir çok yerlerinde berek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Babaeski de bir Katar devrildi BABAESKİ,HUSUSİ 47 sayılı yük ve yolcu katarının 10 vagonu Babaeski'nin «Büyük Mandıra» İstasyonuna girerken devrilmiştir.Kazaya katarın ortasında bulunan 10 adet yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Edebiyat Fakültesine 550 öğrenci daha alınıyor İstanbul üniversitesine giremedikleri için açıkta kalan İlse mezunlarından 550 kişi daha Edebiyat Fakültesinin muhtelif dallarına kabul edilecektir.Edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • MEVLÂNÂ İHTİFALİ rîLHAN DE^ttRELl Mevlftnâ İhtifalin' büyük rağbet «örmesi üzerine ihtifal müddeti yedi gece,beş gündüze uzatılmıştır.Dün geceki konuşmalarda Mevlânâ'nın çeşitli cepheleri üzerinde dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • SELMAN YÖRÜK DE ANKARA'YA GİTTİ ANKARA.HUSUSÎ Yüksek Adalet Divânı üyelerinden Selrnan Yörük ve iki DJvân üyesi dün izinlerini geçirmek üzere şehrimize gelmişlerdir.Başkan Salim Basol bugün Ankaradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • MBK ile Bakanlar Kurulu müşterek toplantı yaptı ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi Bakanlar Kurulu üyeleri ile dördüncü haftalık mutad toplantısını dün yapmıştır.Saat 10 dan 13 e kadar sinen müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Ankara Kumandanlığı iki Gazeteyi kapattı ANKARA,HUSUSÎ Ankara Kumandanlığı «Öncü» ve «Yenijfün» gazetelerini kapatmıştır.Ankara Kumandanlığının bu konudaki tebliği şudur:«Öncü ve Yeniğini gazeteleri A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • ITelefoto,Milliyet:ASAF UÇAR Ankara İstanbul] Ankara Üniversitesi öğrencileri dün "Hürriyet için.can veren Cezayirlilerin lebinde sessiz nümayiş ve yürüyüş yapmışlardır.Kilerindeki dövizleri Fransız K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • i ıŞg [A.P.EClfİ UE VEIIİ r,e^'n hafta Beyaz Saray'a giden Bayan Kennedv tLjM f t T kili Kiseııbovver'in eşi Maınie I.isenhower ile uzun müddet Röriişmüstiir.Bayan Fisenhovver Jacqneline Kennedy'ye ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Şahin'in mumu Yassı'da söndü BUGÜNE kadar Yassıada duruşmalarında Başkan alkışlanmış-ti,Başsavcı alkışlanmıştı,hattâ bir sanık Ahmet Salih Korur)alkışlanmıştı.Dün de ilk olarak bir tanık alkışlandı.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Tanıklar Topkapı olayının tertip olduğunu söyledi Hava muhalefetinden geç haşlanan duruşmada Zeki Şahin nihayet hâdise yerinde olduğunu itiraf etti Başkan Adalı,sanık avukatlarının talebi üzerine alkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • KOTALAR ALTI AYDA BiR AÇIKLANACAK Liberasyon listesinde kısıntı olmayacak.Tüccar lehine programda bâzı değişiklikler yapıldı İZMİR,HUSUSİ t THALÂT rejimi ve 1961 yılı ithal kotasının tanzimi ile ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Şeyh ve ağalardan ilk kafile iskân yerlerine gönderildi Sivas,hususî Mecburi iskâna tâbi tutulan 35 şeyh ve ağanın Rönderileceği yerler tesbit edilmiştir.Dün gece hareket eden fi kişilik bir kafileden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Bir kadın 7 erkekle aynı zamanda evlendi BAĞDAT,AA.Bağdat ceza mahkemesi yedi koca ile evlenmiş yirmi dört yaşlarında genç bir kadını yedi ay hapse mahkum etmiştir.Çok güzel bir esmer oian Nadiy.ı Kİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • SSft aaa Geometrik çıkmaz Resmî dairelerin durumu düzenleniyor.Kesmi dairelerde alışma saatleri tanzim edilecek.Kesmi dairelere gönderilen tebligatta vatandaşlara iyi muamele yapılması İstendi.Hu kaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • [MİLLİYET] DİBÂ'ya VERİLDİ Selire tii.vlii kumaştan hazırlanmış ııl.m ııkarıda resmi görülen şapka tanınmış şapkacılarımı/dan Faize tarafından Iran Kraliçesi Ditıa'ya hediye edilmiştir.Pariste tarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1960
  • Öğreten iş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Agayokuşu No.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • i-ÎÜIfSÂT ve t [Hazırlayan:Dr Halûk CILLOVi Fiatlarda umumî istikrar PİYASADA tedavül eden ma] ve hizmetlerin fiyat değişikliklerini ölçecek en isabeti!müş'irler muhakkak ki,toptan eşya fiyatları ende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • KERVANSARAY En iyi müzik En iyi yemek ve servis En iyi atraksiyonlar KERVANSARAY 'ela Düğün,nişan,ziyafet ve SENEBAŞI GECESİ şartlarımızı öğrenmek menfaatiniz icabıdırt"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • ŞAFAK Yayınlan'nın İlk kitabı bugün çıktı Bâyiinizden isteyiniz.Lüks ciltli 250 Krş.ÖZLEDİĞİNİZ CEP ROMANLARI ÜÇ HAFTA Yazan:Elinor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • OĞLAK BURCU k [22 Aralık 20 Ocak] Hiç beklemediğiniz bir eğlence fırsatı sinirlerinizi dinlendirecek.YENGEÇ BURCU Tl Haziran 23 Temmuz] Çalışma gücünüzü arttıran bir hâdise görünüyor.Göze girmek elini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Fazla kederlenme;Serbest bırakma.2 Açıkgöz ve becerikli;Bir pamuk cinsi.3 Uzun yüksek sesle bağırma;Horozun süsü.4 Müteallik;Vücut sağlığımızın devamına emeği geçenlerden 5 Basra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • BUGÜN ir BUGÜN BUGÜN BUGÜN BUGÜN ir BUGÜN BUGÜN ir HAFTANIN EN GÜZEL BAŞ YAZISI:WmB Bİ um Um BU 1 W m**su«%a ¦UHr BHÜII VI Ban VF Hi iıgrnı mü M F HM BU YUSUF Z/Y 1 OKTAÇ Bu sayıda:En ünlü karikatürcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • fc^L-'V istanbul Postası Tûrkiyede İlân edilen bütün MÜNAKAŞA MÜZAYEDE ihalelerinin tam listesini ve piyasa haberlerini veren yegâne günlük gazete TELEFİM:440041 ADRİS-P.K 203 GALATA İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • UÇ SEMT PAZAHn Semt pazarlarının muntazam bir şekilde kurulmasını temin İçin hazırlanan talimatname kabul edilmiştir.İlk plânda üç numune pazar kurulacaktır.Pu pazarların biri Fatihte Bozdoğan kemeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • KURTARMA GEMİLERİNE TELEFON KONUYOR Denizcilik Bankasının gemi kurtarma teşkilâtına alt gemilerin telsiz telefon İle teçhizi kararlaştırılmıştır.Hâlen bâzı şehir hattı gemileri ile iskelelerde mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • SARHOŞ MÜTECAVİZ HAPSE MAHKÛM OLDU Üç Belediye murakıbına tecavüz eden bir içkili lokanta müşterisi 3 ay hapse 150 lira para cezasına mahkum edilmiştir.Pazar gecesi Balatta yapılan kontrollar sırasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • t Bir lakım şımarıklıklar ÎT REDİ sağlayıp komisyon almaktan,gemi i Jl\sokup döviz kaçırmaya;adam tutup suikast tertip etmekten,polise emredip yol kesmeye kadar yapmadıkları rezalet kalmamış.Çalmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • Halkımızın teveccühünü kaza/ı makta rekor kırrruş Öİopı 'ötiryakisl.olmadık kimse''¦ kalrpeyari.evinizin uğuru,kitaphğınızm ziyneti SAATLİ MAARİF D U V AR T AK Yİ M L E R İ Bayilere tjŞ.yzi edilmeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • KABLO VE KERESTE SATIŞ İLÂNI 400 metre 4X4 ve 400 metre 4X6 lık yeraltı elektrik kablosu ve muh telif cins inşaat kerestesi ve kalas açık arttırma sureliyle 22 Aralık 196ı Perşembe günü saat 10-12 sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK CTel:ıı 25 62)ı Tokyo Gangsterleri Robert Ryan Renkli Türkçe.2 Çapkın Üı taklar üean Dartln Jerry Levvls Renkli Türkçe.ATLAS Tel:411*835)Dikenli Yıllar Deborah Kerr Henkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • lI IHIlllllII.tlll a(a| lllt|l(|lı|ııl(13.10 Türk basınından özetler 13.15 öğle konseri 13.45 Nevin Akol'dan türküler 14.00 Sevdiğiniz iki solist 14.30 Mefharet Yıldırım'dan şarkılar 15.00 Akşam ğ pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • YAŞ MEYVA ESNAFI BELEDİYEYE BAŞVURDU Yaş Meyva ve Seb2e Perakendeci Esnafı Derneği Belediyeye müracaat ederek kâr haddi tesblti sırasında kendi tiklilerinin alınmasını istemişlerdir.Demek idarecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • DOĞUM GÜNEY TEZEL ve YILMAZ TEZEL oğullarının doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.12/12/960 Samsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • Profesör Agreje LOKMAN HEKİM Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Dlvanyolu No.106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1960
  • SABIKALI yankesicilerden Cemal Kandemir genel ev sokağında dolaşan Burhan Köroğlunun cebinden 700 lira paıasını çalarktn suçüstü yakalanmıştır.0 KEMAL üzarslan isminde bir şahıs Tophane'de bir inşaatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • V ÜZMEK KIN AMERİKÂD KALEYE 0ELEN GE üafla sonu iaiilini Çanakkale'de geçiren 16 yaşındaki Jack Wheeler Müslüman olacağını söyledi GEÇEN ay bir Pazar günü,Kalifornia'da Grendale kasabasında oturan Jac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • TASARRUF KÜÇÜK YASTARASLAR OJ TASARRUFLARINIZ TÜRK TİCARET RAKKASI r M 1 2668
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • uım taksitli 88" 3IQ& DİREKSİYON OTO KURSU ÎÂtflt CM HAMİMİ CELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • EMEK SINEMASI'nda Senelerin şaheseri,Tyrone Power'in en son filmi Beklenmeyen Şahit for The Prosecutlon)TYRONE POWER MARLENE CHARLES LAUGHTON Gördüğü çok büyük rağbet üzerine 4 üncü zafer haftasına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • abd uıcAH^ÂM'\ IOWHOM£!W-LABıN mfö\ARABAM yigltyEN A8DÖUANBAZVİ ATOA» EPfU£fl.TAMAM V/EFFT TAMI ARADANIM-KAK A0DifcAN*| BAL 6SlwKgiH HEttCAMİçîKDE' WmiMÎOK-NAMNıVıM TURHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabımda 1 Yıl boyunca ayda en az 25 tira biriktirirseniz.*4 pr 192.000 tutarında Aylık Gelir ikramiyelerini KAZANABİLİR Lira ğ5 S".EMNİYET Ayrıca:Dolgun PARA ve APARTMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • BU hafta RlWı mecmuasında Mevlânâ Türbesinin renkli bir tablosu ve nefîs bir Mevlânâ yazısı Bestekâr Kazasker Mustafa İzzet Efendinin hayatı ve en meşhur şarkısının notası Melike Farah Diba'dan son ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • en az İLKOKUL MEZUNU KIZ ERKEK alimjr Gece-G ündüz k^Q Wîk*Sl Sİ MI 33 arajj İSTANBUL TELSİZoPADYO-ELEKTRiK KURSLARI YENİ DEVRE KAYİTLARİNA DEVAM EDİYOR.GENİŞ İS SAHASI VE DOLGUN OCRETLİ MESLEKLERDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • Kennedy İdaresinin Dışişleri Ba kanı olacak Dean Rusk.Amerika Dışişleri Bakanlığına Dean WASHİNGTON,RADYO Yeni Başkan John Kennedy,kabinesinde yer alacak 3 mühim adamı tâyin etmiştir.Dean Rusk Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • izmir'de büyük bir otel inşa ediliyor İZMİR,HUSUSİ Şehrimizde de Hilton tipinde bir otelin kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Ticaret Odası ile Hilton otelcilik işletmelerinin müştereken kuracağı ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • Fas ve Gine,Kongodaki kuvvetlerini çekiyorlar NEW-YORK,A.P.RADYO Gine ile Fas Kongo'daki kuvvetlerini geri çekeceklerini bildirmişlerdir.Kongo'da halen B.M.Kumandanlığı altında Glnenin 750,Fasın da 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • Denizlide ekmek 10 kuruş ucuzladı DENİZLİ,HUSUSİ Şehrimizde ekmek flatlan 10 kuruş ucuzlatılmıştır.Evvelce 750 gram ekmek 60 kuruştan satılırken şimdi aynı gramajdaki ekmek 50 kuruştan halka dağıtılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • Bir köyde meydan kavgası oldu KIRŞEHİR,HUSUSİ Kaman kazasının Benzer köyünde eski D.P.İllerden birinin ihtiyar heyetine getirilmesi üzerine C.H.P.İller ile D.P.İller arasında 24 kişinin iştirakiyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK »IHIIMl.l* f i Ufak mevzular AZIMA başlık olarak «Ufak» dedim ama bu mevzu zanno-J lunduğu kadar ufak değildir Anlatayım bana hak verirsiniz.Dün İstanbul gazetelerini okurken Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • Wibro Dux ELEKTRİKLİ MASAJ CİHAZLARIMIZ GELMİŞTİR.Doktorları Siyatik Lumbago Astım Karaciğer hastalığından rahatsız olanlara ve masaj için Berber ve Güzellik ENSTİTÜLERİNE TAVSİYE OLUNUR Perakende Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ GELMİŞTİR.Kaydolanların müracaatları rica olunur.ELTIB Adi Kom.Şti.Galata Bankalar Caddesi No.124
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1960
  • AMERİKAN TİPİ Yatak örtüleri Battaniyeleri Kauçuklu Halı Paspasları ve Yol Halıları ile EVLERİNİZİ MODERNLEŞTİRİNİZ.Mefruşat Mağazalarında arayınız.Has renkler İdeal Hediye Güzel bir yenilik Uygun fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • ^ÜİBMİi^K ÜMM SANA MÛZy TANfTAVı/V\CAKA.Mİ On.SİZİNIL-E Bı'Ruiıc,TE ÇAl_ıŞ,V\AlC İNE MÜ- EAA,V\Eu.Ol_A£Aıç HA ıCıNiZDA 3ı'S COK ŞEVUEf£ Duy.AZ i v S I c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • AHUATTlğlMA GÖZE Sr.^JA A,SkAOA.Şl.ASi^i v£-OHUAK;l 'ŞK-&HCE O^A\3'Z.ADA*A v.Ç,a AMS:iZ/''CAL.L.AIZ.AZA.«r.Z.AlZA.ihBAZ,EDE\KAWPKDA ;AKK6DASL.A.Si HA&PTEK SOV^l 0 V_E^B 3EC'^ V\E7c ÎÇ'n ASO fCMÎŞiJÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • •ıÇ DE MıVETııV.VOK-i ÇwN Ü «ASTı_E 3ENİ-y Sm t DEN Ş-CAVErTÇ;OEsJl^/*2R i?sîı r—1 AV.i.EVET.n.S^Ni A!ıS,N.lsı HAP'SDE O-DüSuNu i'STEMEZ hERmAuDE.ğııCı_t 3BUÎN OPKBiliiRSİMÎZ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • BE-J DE S-J^EÎ^SONiK:tfiZ ZİNNETMıŞtf$ Î0 9 EE^4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • HİCRÎ Çarşamba 1380 14 C.âhır ARALIK 25 196 0 RUMÎ 1376 Aralık 1 vakit vasati ezani Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.18 12.09 14.29 16.41 18.20 530 237 7.27 9.47 12.00 1.39 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • Milliıjet Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.Adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • fflfJIIII Jİdmica 811 a 8 m/m lik Çift objektifli alıcı sinema makinesi Profesyonel ve amatörler için fevkalâde pratik ve her maksada uygun kullanışlı bir KAMERA YAZGAN KOLL.ŞTİ.Yeni Valde Han Türbe S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • C i N LOKANTASI Nefis,Lezzetli Çin yemekleri Taksim Lamartin caddesi 22 İstanbul Tel:48 30 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • İLÂH Ömer Şirinin Kooperatifimizde İdarî bir İlişiği kalmamıştır.AYAKKABI İŞ Ayakkabı işverenleri Sendikası istihlâk ve Satış Kooperatifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • Her filmi ile yerli film seyircilerinin film zevkini garanti eden ACAR F t L M tstanbulun 4 büyük sinemasında birden bir şaheser daha takdim ediyor Bugün Pangaltı İNCİ Aksaray BULVAR Çarşıkapı ŞIK Aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • BİR RÜZGAR EST Yazan:Daniel GRAY Demek İstediğim bu değildi.Emredercesine sözü değiştirdi:Varın gelecek turistleri kabul etmek İvin hazırlanabilecek misini/AfclItZı garson ve hi/meteisiz mi kabul edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • İ izmir'de karaya vuran canav;SITKI^ÜN] Bundan 8-10 gün evvel lznıirde,Alsancak ku;E da gayet iri cüsseli bir deniz canavarı karaya vu E Balıkçılar ve halk tarafından türlü vasıtalarla ö riıldiı.Boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1960
  • PESEN FİLM SAMANYOLU'ndan sonra yine KERİME NADİR'in ahane Kadın eserini filme aldı.NERİMAN KOKSAL SADRİ ALIŞIK HADİ HÜN Bugün Suarede Bugün matinelerden itibaren BEYOĞLU LÜKS KURTULUŞ YENİ ATLAS ESKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • FIRTINA VE YAĞMUR HASARA SEBEP OLDU t Baştarajı Birincide tır.48 saattenberl yağan şiddetli yağmurlardan metrekareye 129 kilogram yağmur düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • AMERİKA'DA KARDAN 180 KİŞİ ÖLDÜ NFAV YORK,AA.DADYO Birleşik Amerikanın kuzey doğusunda hüküm süren şiddetli kar fırtınasından 180 kişi ölmüştür.New York,Washington,Boston,ve Philadelphia yarım metreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • Dillere destan olan film GECE KU Eşref Kolçak Belgin Doruk A.Tarık TEKÇE Suphi KANER Ahsız.Ofsuz.Ölümsüz.Gözyaşsız.Film Çeınberlitaş Ş.Başı Yeni K.Mustafapaşa İstanbul ve Ankara'da Melek Gölbaşı Nur s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • ALTAY,ALTINORDU MAÇINA İTİRAZ ETTİ Baştarafı Altıncıda memnuniyetle müşahade ettiklerini blldirmiş:rd!r.Altaylı taraftarlar da Ayhanın İlgin ikinci devresinde takımındaki yerini alacağından emin olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • ŞAH IN' İN MUMU YASSIDA SONDU t Başlurafı Birincide çekten C.H.P.Bakırlfüy İlçe Başkanı Sabri Vardarlı,bütün soruların altından kalkışı kadar,«Topkapı tertibinin yukardan gelen bir imâ veya ikazla yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • Tanıklar Topkapı olayının tertip olduğunu söyledi İ Baştarajı Birincidese de öğleden sonra resinin aslı ve negatifi gelince ifadesini değiştirmek zorunda kalmışın.DURUŞMANIN TAFSİLÂTI Divan Başkanı Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • HAYDARPAŞA LİSESİ Müdürünün aç,kiamas,8 Aralık tarihli gazetemizde yayınlanan 'Haydarpaşa 1.Kesinde 3U0 öğrenci zehirlendin başlıklı haber üzerine lise müdürü Halil Tekiııalp bir tavzih yazısı ile ili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • KOTALAR ALTI AYDA BİR AÇIKLANACAK t Baştarajı Birincide Pl *lin eciilecelc °'an liberasyon Us-ttainde hiçbir şekilde tahdit yapılmayacaktır.Ne liberasyon ve ne de sanayici kotalarındaki yüzde 20 temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • ANKARA'DA,CEZAYİR İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPILDI t Baştarafı Birincide yişte de ateş açılmış ve 2 de müslüman öldürülmüştür.Cezayir hâdiselerinden son derecede üzgün görünen De Gaulle'ün bugün bir kabine toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • SOSYALİST PARTİ idarecileri yargılandı ANKARA,HUSUS,İç İşleri Bakanlığının yayınladığı tamime riayet etmeyerek parti çalışmalarında bulundukları lddiasiyle haklarında dâva açılan Sosyalist Partisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • Rekabet kabul etmez 145 TL.SU GEÇMEZ Satış yeri:Rıza Paşa Yokuşu Milas han ikinci kat No.214 İstanbul TRENÇKOTLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • R A D Y O LI N'in ffeMİ Formülündeki MÂGNEZİ ŞUTU Ağzınızdaki bütün mikrop ropları öldürür.Yemeklerden sonra ağızda kalan yağlı maddeleri eritir.Dişleri kimyevî bir şekilde temizler.£p:v* Diş araların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Ortaklığımızın 1/1/1961 tarihinden 31/12/1963 tarihine kadar 3 yıllık akaryakıt,yağ vesair petrol ürünleri ihtiyacı kapalı teklif alma usulü ile satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • Atafırat hastalandı ve hastahaneye naklediBdi İZMİT,HUSUSİ Görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk suçlarından dolayı İzmit Cezaevinde tutuklu bulunan sabık SEKA Umum Müdürü Enver Atafırat hastalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • FONT SU BORULARI 200 150 AVRUPA 100 mm.lik VANALAR Piyasa fiatmdan %25 daha ucuzdur.Müracaat:Bahçekapı Yeni Vakıf İş Hanı kat 2 No.Telefon:27 37 18 22 73 10 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • MUAZZAM YILBAŞI BALOSU BEYAZİT NIS DÜĞÜN SALONUNDA Her sene müessesemizin tertip etmiş olduğu YILBAŞI BALOSU-NU bu sene de büyük fedakârlıklarla çok eğlenceli ve HER MA-SAYA BİR HEDİYE.vereceğini sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ oo&ra^sBMaMy İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KELEPİR Şalide 7 «dalı kaloriferli,parkeli,asansörlü,13 metre cepheli 260 M2 İlk boş teslim kat acele 200.000 Kazankaya 47 62 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1960
  • BAYBURT DA İSTİFA ETTİ Kasımpaşa mcnecerl Reşit Bayburt dün yaptığı basın toplantısında bu vazifesinden istifa ettiğini açıklamıştır.Futbol Federasyonunun Teknik Komite a/alıgı zamanında kendisine ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • Altay, maçına i Jtınordu tiraz etti ANKARA,HUSUSÎ ALTAY Kulübü idarecileri dün Futbol Federasyonuna müracaat ederek Altınordu maçına ait hükmen mağlûbiyet kararımı!kaldırılmasını istemişlerdir.Murafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • Dünkü çalışmalarda en fazla göz dolduran futbolcu Kadri olmuştur.Kadri eski takımına karşı iyi hazırlandığını ifâde etmiş ve antrenörün söylediklerini harfiyen yerine getirmiştir.Resimde Kadri «tipik)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • 3 yıllık millî maç takvimi tesbit Futbol Federasyomı:ingiltere,isviçre,Romanya,Bulgaristan,B.Almanya ve Tunus' un tekliflerini ka bul etti ANKARA.HUSUSİ Futbol Federasyonu dünkü top-j lantısında raill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • Feriköy ve K.Paşa da Çalıştı Feriköy ve Kasımpaşa takımlar Cumartesi günü Feııeı bahçe ve Ga latasarayla yapacakları millî lig maç larına ciddi bir şekilde hazırlan maktadırlar.Feriköyün kendi sahasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • İSTANBUL BOKS ŞAMPİYONASI BU AKŞAM BAŞLIYOR İstanbul Boks Ajanlığı tarafından tertiplenen Boks Şampiyonası bu gece saat 20 de Eminönü Öğrenci Lokalinde bağlıyacaktır.Mücadeleli geçeceği tahmin edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • İNGİLTEREDE SPORCULARIN GREVİ BAŞLIYOR LONDRA,RADYO İngiltere'de profesyonel futbolcular grev kararı almışlardır.Dün Londrada toplanan 40 kulübe mensup Güney İngiltere profesyonel futbolcuları İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • İstanbul Genç Karması Seyoğluspor ile oynuyor Şubat ayında Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına iştirak edecek olan İstanbul genç karması bugün 14 de Mithatpaşa Stadında mahallî ligden Beyoğlusp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • Spor Toto' da erişilmesi güç bir rekor Müzeyyen Boyacı isimli bir bayan 10 kolonda iki 13,bir 12,üç 11 ve dört 10 tutturdu ANKARA,HUSUSÎ VARLIK mahallesinde oturan Müzeyyen Boyacı isminde bir talihli,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1960
  • GALJtTJ9lSJim&Y'DJ& "Metin sol ayağın kâfi,Sarı Kırmızılıları Metin,Bahri,Mustafa ve Candemir'in sakatlıkları düşündürüyor Necmi TANYOLAÇ çıkma Neyin var Metin?Neden antrenmana dm?Sakatım.Sağ ayağımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor