Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • Cezayir Siyasetini desteklemek üzere General de Gaulle'iin Cezayir'i ziyareti karışıklıklara sebep olmuştur İlk iki gün Fransızlar son iki gün de nıüslümanlar emniyet kuvvetleriyle çarpışmıştır.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • KİM DERDİ Kİ.Si/c hir Amerikan bilmecesi:Temsilî maketinin,aslından daha büyük olduğu şey nedir?Ili düşünmeyin bulamazsınız.Cumhuriyetçi Kö lü Millet Partisi.î 10 kişilik parlâmentoda üç üyeciği vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • BÂTIL İNANÇLA SAVAŞ YAPILACAK GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • Bir assubay şehit düştü GAZİANTEP,AAislâhiyenin Hamldiyc köyünde Suriyeli bir kaçakçı ile yapılan çarpışmada Rıfat Tüziin adındaki assubayımız şehit olmuştur.Kaçakçı Abdullahın kuşatıldığı evden ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • Üniversite gençliği dun l'aksim'deki Kransı/konsoloslunu oniınde »lliır Cezayir» İçin sessiz,bir yürüyüş yapmıştır.Resimlerde Fransa'nın Cezayir politikasını protesto eden üniversiteliler elleri üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • MÜDAFAALAR BAŞLADI P%ÇEriN AlTAH f£w YAZIYOR Yassıadada ti-7 Eylül dâvasının müdafaaları başladı.Başkanlık divânında gene Ferruh Adalı vardı.Avukatlar uzun uzun konuşmıya başladılar,önce Bayann müdafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • II!¦fğr IORDU FTI.M MERKEZİ] Yassıada'da dün li-7 K.vlül ulaylarının duruşmasını idare eden Ferrtılı Adalı ortada)Başkanlığındaki Yüksek Adalet Dîvanı.YÜKSEK ADALET DÎVÂNINDA Bayar'ın Avukatı dün Avuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • DURUM 4 200 GÜN SONRA.27 Mayın sabahı inkılâbı müjdeleyen radyolarda şu tebliğ yayınlanıyordu:27 Mayıs gününden itibaren Türk Silâhlı Kuvvetleri en kısa zurnanda milleti seçime götürecek bir Kurucu Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • lAYINDIRLIK İŞLERİNE 2 MİLYAR AYRILDI ANKARA,HUSUSÎ Bayındırlık Bakanı Dr.Mukbil Gök- ğan yaptığı ilk basın toplantısında oğu bölgesinin kalkınması için çeşitprojelerin hazırlandığını söylemiştir.Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • Sakanlar jıursel ı Ziyaret efii Yarım saat süren toplantıdan sonra Bakanlar,Başkanın sıhhî durumunun iyi olduğunu söylediler ANKARA.HUSUSÎ rjF ABİNE üyeleri dün sabah Başkan Gürsel'i ziyaret etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • TÜRKÇE İZAHLI FRANSIZCA GRAMER ÖZETİ Yazan:Dr.BAHA ÖNGEL Maarif Vekâletince okullara tavsiye edilen Fransızca öğrenenlerin beklediği kitap FİYATI:5 LİRA Tarhan Kitabevi Kızılay Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1960
  • Kurucu Meclis k İnönü ve Osman Bölükbc il temsilcilikleri için kendi in faaliyet başladı ışı Meclise girmiyor.Partililer seçim bölgelerine gidiyorlar Kurucu Meclis Kanununun bugün veya yarın açıklanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • TIBBI BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Zihin Uyarıcı ilâçların Tehlikesi Geçenlerde bir Fransız dergisi çok önemli bir konuya parmak bastı.Hani şu,talebelerin,bilhassa Üniversite talebelerinin İmtihan zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • •s BU AKŞAM SUAREDEN İTİBAREN zevk,heyecan,a»k ve entrika filmi BÜYÜK SİRKİN "e"m" MACERALARI Clrcuj of Horrors)ANTON ERİCA REMBERG Renkli Orijinal SEANSLAR:12.14.15 16.30 18.45 Suare 21.15 NOT:Her Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • En İyi evsaf ve en müsait flat yuvarlak İNŞAAT DEMİRLERİ Sanayide kullanılan soğuk çekme 6 KÖŞE ÇELİK ve DEMİRLER îştnl bilen suyu menbaından doldurur ERT A Ş İSMAİL H.ERDOĞRU DEMİR HADDE ve CİVATA Vİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • BUĞDAY VE MISIR NİŞASTASI ALINACAKTIR Muhtelif müessese ve fabrikalarımız için 775 TON BUĞDAY,760 TON MISIR NİŞASTASI kapalı teklif suretiyle saün alınacaktır.1 Evsaf ve şartname AL.IV servisinden alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • istanbul Belediyesinden 1 Kadıköy Dispanseri ikmali inşaatı 40.622,92 liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır.İlk teminatı 3046,72 liradır.Fen İşleri Md.102 kr.2 Cerrahpaşa Hastahanesi için lüzumlu 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • OĞLAK BURCU k5 TC [22 Aralık 20 Ocak] Bu gününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçirmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri silecek KOVA BURCU it* [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınızla alakamı iyi bir yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • G33333 EDİRNE ÜNİVERSİTESİ Yaran:Yusuf Ziya Ortaç Yarın Akbaba'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • Hz.MEYLÂNÂ ihtifaline iştirak Şark Turizm'in büyük bir titizlikle hazırladığı ihtifale iştirak programı devam etmektedir.Son kafilenin hareketi 15/12/960 Perşembe sabahıdır.Yerler numaralıdır.Rezervas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • TEŞEKKÜR Çekmekte olduğum rahatsızlığı mı teşhis ve tedavi eden Zeynep Kâmil hastahanesl baş hekimi Dr.BURHANETTİN ÜSTÜNELe muvaffakiyetli bir ameliyatla beni sıhhatime kavuşturan Jinekolog operatör D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • USKUMRU AKINI DEVAM EDİYOR Uskumru akım devam etmektedir.Dün de balıkhaneye 500 bin kilo uskumru gelmiş ve kilosu toptan elli kuruşa satılmıştır.Fazla İstihsal karşısında balıkların bir kısmı ihraç ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • Vakıflardaki yolsuzluk Genel Müdürlükçe tetkik ediliyor Düşük iktidar zamanında Vakıflarda cereyan eden hatâ ve yolsuzluklar hakkında müfettişler tarafından hazırlanan raporlar,Vakıflar Genel Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • IHttaHBHHHHa Senenin muteber erkek modası erkek gömlekleridirmmmmmwmwk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • VEFAT Naime Çekirge'nln eşi,Y.Müh.Yılmaz,Güverte Zabiti Turgay ve Altay Çekirge'nln babaları,Em.Alb.Yusuf Çekirge'nln ağabeyi,Em.Hâkim General Ce rnll Tüfekçl'nln bacanağı.Ecz.Selâhattln Ruhoğlu'nun e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • Mektupla Teknik Öğretim Merkezi kayıtlara başladı Yeni kurulan Mektupla öğretim Merkezi,bilhassa erkek sanat enstitüsü mezunları arasında ilgiyle karşılanmıştır.Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • ^¦^ir—rnirrT^MiMM—m—ımTUTTiiimM-T-t r' KERİME NADİR'iıı ESERİ ŞAHAHE KADIN NERİMAN SÂDRI HADİ Yarın Bugün KOKSAL ALIŞIK HÜN BEYOĞLU KURTULUŞ LÜKS YENİ ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • KONAK SİNEMASI Bu akşamdan itibaren yalnız sinemamızda ÇILGIN ŞARKICI The Joker İs Wild)Frank SİNATRA Mitzi GAYNOR Jeanne GRAİNE Seanslar:12.30-2.45-5-7.15 9.45 Pazartesi 12.30 Pazar saat 11 de Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • Gördüğü büyük rağbet üzerine I BÜYÜK TAARRUZ J RENKLİ TÜRKÇE SİNEMASKOP)Anita Ekberg George Marchal Chelo Alonso Jaques Sernas 2.nci zafer haftasına girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • ı mim mı—mmb—K.oa—mmmm VEFAT İttihat ve Terakki Adana Kâtibi mesulü merhum Ali Rıza İnanlı ve Hatice İnanlı'rıın oğlu,Şükriye Inanlı'nın eşi,dls,doktoru Tevflk İnanlı,Cahide Kesklner ve özel Şahlnglra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • KISA HABERLER 0 din sabah Haydarpaşa garından hareket eden 12 numaralı katar Söğütlüçeşmeden geçerken 70 yaşlarındaki Fikri Hasal'a çarpmıştır.Fikri Hasal kaldırıldığı Haydarpaşa Numune hastahaneslnde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • t 1 J Ta-ölüm Türk Kız SİNEMALAR 'W_BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Zara Han Victor Mature Renkli Türkçe.2 Üç Kahraman Charles Heston Renkli İng.ATLAS Tel:440835)Dikenli Yıllar Deborah Kerr Renkli İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • OTO ÜNAL MÜESSESESİ Sonımodel hususî arabaları I düğün,nikâh ve her türlü sey haüerlnlz İçin emrinize hazırd:Kiralık araba temin edilir.Telefon 49 37 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • SAAT HIRSIZI,KANA!ALTINDA YAKALAN Bahçekapıda bir saatçi dükkânını yan sabıkalı hırsılardan Kâzım 'hırsızlık masası memurları tarafr heyecanlı bir takipten sonra Küçü zarda yakalanmıştır.Hırsızlık mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • I Bizim liseler ve ötesi.i ESKİDEN İstanbul'da gayet mahdut bir burjuvazi sınıfı vardı.Evlerde piyano çalınır,şiir okunur ve Fransızca konuşulur-du.O devirde Anadolu kopkoyu bir cehalet uykusunun kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • BULMACA I 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Zelzele;Kllo'nun yarısı.2 Beyzl;Tavşan İriliğinde biı lâboratuvar hayvanı.3 Tenis oynamağa yarar;Bir ziraat âleti.4 Muzu İle meşhur bir yurt köşesi;Tersi bir rneyva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1960
  • İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.30 İki marş 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8 15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.00 Karışık sololar 9.20 Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • lir İrlandalı,hükümeti 11 ey hinde beynelmilel başvurdu rlanda hükümetinin insan haklarını ihlâl ıdip etmediğini inceleyen Adalet Dîvânının hâkimi arasında bir Türk Profesörü de var M.ALİ KIŞLALI «Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Bir Arjantin uçağı düştü;32 yolcu öldü BUENOS-A1RES,A.P.32 yolcu taşıyan,Arjantin Hava Bakanlığına ait bir uçak,Lima'dan Buenos-Aires'e giderken infilâk ederek parçalanmıştır.Gayri resmî kaynaklar uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • CESET TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ LİZBON,A.Pîkinci Dünya Savasında İtalyada müt tetiklerle yanyana çarpışırken ölen Brezilyalı meçhul askerlerin cesedini taşıyan bir uçak,Lizbonda alana inerken infilâk ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • İM SS^ysfi?İl^' 'W&6 HSâ W^0M f^\4v piillp vH i.ff.^aMİk V^.f ^«ei [A.P.UÇAN lAPHII Mî71 BUyUk bir Japon rfivilsU Londra'da temsiller vermeye başlamıştır.Temsilin yıldızları gecen hafta provalar sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • HAZİNE,BORU ve TESİSAT USTALARI ARANIYOR Güney Anadoluda çalıştırılmak üzere çok acele boru ve tesisat ustaları aranıyor.Taliplerin I\K.623 Galata adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • o ucu BOSFOR TİPİ YAYLA TİPİ Her iki tip aynı fîat aynı üstün kalitede fakat ayrı lezzet ve ayn çeşnidedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • TEHİR İSTANBUL SANAYİ ODASI MENSUPLARI İSTİHLÂK KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimizin 16 Aralık 1960 Cuma akşamı Taksim Belediye Ga* zlnosunda tertiplediği cDanslı Akşam Yemeği»,13 Ocak 1961 Cuma gecesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından DİKKAT Beyoğlu,Şişli,Galata,Taksim,Hasköy,Askerlik Şubeleri Yerlerini Değiştirdi Beyoğlu,Şişli,Galata,Taksim,Askerlik şubeleri Fatih Camii yanındaki Eski Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • SATIŞ Açık Arttırma Suretiyle Çeşitli:ATÖLYE MAKİNELERİ:Muhtelif boy tornalar,frezeler,motörler,âlet v« edevatı ile çelik malzeme ve hurda demir vs.BÜRO MALZEMESİ:Muhtelif hesap ve yazı makineleri,çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHjR TİYATROLARI YENİ TİYATRODA SAAT 18 DE DOMİNO SON HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Kızılay'a bir Sağlık Kervanı devredildi ANKARA,HUSUSİ Çare Türkiye teşkilâtına alt Sağlık Kervanı,dün törenle Kızılay Cemiyetine devredilmiştir.Kervan,bir jeep şasesi üzerine monte edilmiş jeneratör,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Dünya nüfusu Seneye 3 milyarı Bulacak Kızıl Çin 700 milyon nüfusla başta geliyor WASHİNGTON,AA.1961 yılı sonunda dünyanın nüfusu 3 milyarı bulacaktır.Yine verilen malûmata nazaran,dünya nüfusu halen 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Yeni mahsûl tütünün fiatları iyi olacak İZMİR,HUSUSÎ İşlenmiş tütün piyasasının hareketli geçmesi müstahsil arasında geniş memnuniyet uyandırmıştır.İlgililerin ifadelerine göre bu yıl işlenmiş tütün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Asfalt,demiryolunu yendi r| 'VET asfaltın demiryolunu yendiğine son Konya seferim ş I beni inandırdı.Bu sene ihtifal için Konya'ya karoserisi j Avrupa ve bütün konforu mevcut müşterek nakil vasıtası e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Yeni bir iktisadî teşkilât kuruluyor Anlaşma bugün imzalanacak.Paris'te mühim siyasî ve askeri görüşmeler yapılıyor PARtS,RADYO Müttefikler arasında siyasi,askerî ve İktisadî mühim müzakereler haftası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Gümrüklerdeki 4 araba fiat fazlalığından kaldı Dün Gümrüklerde açık artırma İle satışa çıkarılan 10 arabadan 6 tanesi satılmıştır.Muhtelif marka ve model arabaların satışından 122 410 lira gelir sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • Yüzer havuzun ilk kısmı servise giriyor Tersanelerde inşa edilmekte olan 15 bin tonluk yüzer havuzun birinci kısmı,servise konabilecek hale gelmiştir.Yeni yüzer havuz'un ilk kısmı 24 Aralıkta merasiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • 800 ton kahvenin ilk partisi 20 aralıkta geliyor Tekel İdaresinin Brezilyaya sipariş ettiği 800 ton tutarındaki kahvenin ilk partisini teşkil eden 300 ton kahve 20 Aralıkta şehrimize gelecektir.Geri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • H33333 Siyasî mizahın en güzel hikâyesi:Yazık oldu Süleyman Efendiye!Yazan:Oktay Verel farın Akbaba'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • ABDULCANBAZ'IIÜI^İCIRALARI AVLARCA SUREN MEŞAKKATLİ RİR VOLCl/Ll/KTAN OMÛA NİHAYET j$TAN(MH 0(JRUNÜ(U.$AW 6EMİDEM İLK FIRLAYANLAR Üt,AHBAP tÂVl/SLARDl-HAMALLARIN ISIRTMALARI ftiLE ONLARA 5iîn m hiıfto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • BLENDAX Kremi D.Vitaminli)Nazik cildinizin en mükemmel koruyucusu BLENDAX TRAŞ KREMİ:Bol köpüğü sayesinde ustura'veva'traşVıakinesPcTft üzerinde kolaylıkla kayar."m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • KIZ ERKEK MİLLETLERARASI GECE GÜNDÜZ RADYO ELEKTRİK TELSİZ TELGRAF özel kursları 2 nci devre kayıtlarına başlamıştır.Kısa zamanda bir sanat öğrenebilirsiniz.Parasız broşür isteyin.ADRES:Vefa cad.Birol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • YDIN'DA SELLER İKİ İSIYI SÜRÜKLEDİ ftan yetişenler sulara kapılanları güçlükle kurtardı.New-York'ta kar iği felce uğrattı ve buz yüzünden vukubulan kazalarda 15 kişi öldü NEYV-YORK,AA.»v-York'u altüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1960
  • IKEYSTONEI Başkan seçimini kazanmış bulunan John Kennedy'nin iki haftalık oğlu John,Washington'da hastanene kilisesinde vaftiz edilmiştir.Merasimde bebek babasının vaftiz edildiği zariydiği elbiseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • cici &m Bu ADAMDA e,aca'ipUk var,ama ANNAMADIM A MUTLAKA_YAkALAx A1AM L \X»A4 IİMM wg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • H X 1 vo VL SAN FRANCİSCO VAK'M i^DAkI B'l^ 'STASVO^DA TT2.ENİ;ZANKAM KLAGLŞı TT^ENDE BteıNii «3Ö12ÜP Cıe^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • I*lilli Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.Adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul nüidiir ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • HtCRÎ SALI RUMÎ 1380 13 1376 C.âhır ARALIK Kasım 24 19 6 0 30 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 7.17 2.36 öğle 12.08 7.27 İkincil 14.28 9.47 Akşau 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 İmsak 5.30 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden Teklif İsleme İlânı 74.971.lira keşif bedelli Yalova iskelesi arabalı yanaşma rampası tamir ve takviyesi işi için teklif alınacaktır.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • EDREMİT BELEDİYE REİSLİĞİNDEN:Edremit Şehri Elektrik Yüksek ve Alçak Gerilim Şebekesi tevsi ve ıslahı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli:1.080.475.40)liradır.Eksiltme 9 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • AMERİKAN TtPİ Yatak örtüleri Battaniyeleri Kauçuklu Halı Paspasları ve Yol Halıları ile EVLERİNİZİ MODERNLEŞTİRİNİZ.Mefruşat Mağazalarında arayınız.Has renkler İdeal Hediye Güzel bir yenilik Uygun fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • iiinef e MEKTI 50 YILLIK HİZMETİN MÜKAFATI «Memlekete 50 yıl hizmet etmiş ve İşçi Sigor rının teşekkülündenberi primini tamamiyle öd bir vatandanım.Son zamanlarda Sigorta,hastalı öne sürerek beni teka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • BİR RÜZGAR ESTİ Yazan:Daniel ORAY ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Stephen Shervood'un karısı kapıyı açtığında kargısında uzun boylu,genç;bir adanı görmüştü.Ancak yirmi seki/yasında talimin ettiği bu genç adam,kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • m w r,oynadığı operada bir koltuk bileti 7500 lira idi Skandallar kraliçesi ünlü sopranonun iki yıla yakın ayrılıktan sonn sahneye dönüşü,Milano'da büyük bir hâdise yarattı ve Scala şöhretlerle doldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1960
  • fefiilfc C JmH U -tM NEKEOEVSE UM.N ANJi ^EteoEjNu C dHH K:SZA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • Foto Muhabiri Necati Andıç kazada öldü ANKARA HUSUSÎ Cumhuriyet Gazetesi Foto Muhabiri Necati Andıç ve bir kadın evvelki gece Kızılcahamam yolunda bir trafik kazasında ölmüşlerdir.Karada diğer iki kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • MÜDAFAALAR BAŞLADI t Baştarafı Birincide Cumhurbaşkanının böyle vakalardan mesul olamıyacağını İleri sürerek,sözü:Bırakın adamı gitsln'e getirdi.Tam böyle söylemedi ama,adaletin tecellisi sayesinde Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • BAYINDIRLIK İSLERİNE 2 MİLYAR AYRILDI rf t Baştaraft Birincide hakkında verdiği İzahatta demiştir ki:«Samsun,İstanbul,İzmir,Mersin ve îskenderunda tesis edilen teşkilât limanı,memleketimize 32 adet 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • Bayar'ın avukatı dün Menderes'i itham etti t Baştaraji Birincide Sanıklardan Cökay elinde mavi bir dosya taşıyordu.Menderes,duruşma başlamadan imtihana girecek bir talebe gibi notlarını okudu.Bayar,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • CEZAYİR'DE 9 0 MÜSLÜMAN ÖLDÜ l Baştarafı Birincide öldürülmüştür.Müslüman ve Fransızların nümayişe devam ettikleri Cezayir ve Oran şehirler)harb geçirmiş bir haldedir.Caddeler enkaz dolu olup,köşe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • Ayhan Altay'da,Güven ve Cenap serbest t Başturafı Altıncıda rü Rahmi Margat bazı sualler sormuştur.Daha sonra G.Sarayın görüşünü açıklayan Necdet Çobanlı Altay kulübüyle Galatasaray'ın hiç bir İhtilâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • KİRALIK ŞİŞLI'nin mutena ve merkezî yerinde konforlu katlar ve dükkânlar,istiklâl raddesi 344/32 Tel:44 44 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • KİRALIK DEPO Kuruçeşme'de deniz kenarında Tel:44 31 43 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • m mm â İ DEBORAf-i KERR dîyor kî:Ben,LÜKS tuvalet sabununu kullanırım'/Ne kadar da haklı,zira LÜKS tuvalet sabunu ile yıkanmak harikulade bir tarzda güzelleşmek demektir.İnsan kendini diri hisseder ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • Kiralık Aranıyor Ortuköy Beşiktaş Fındıklı muhitlerinde 2 veya '5 odalı kiralık kat aranıyor.Tel:22 48 Gl 22 48 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • TECRÜBELİ Eczacı kalfası bayan iş arıyor Telefon:22 45 55 Yasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK KADIKuV Altıyolda kelepir dalr« 25 000.'iti 24 7419.KAD1KÖYÜN en güzel yerinde 5 odalı daire 35.000.36 24 74/19.BOSTANCIDA deniz manzaralı kelepir arsa 5.500.31i 24 74/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • KURUCU MECLİS FAALİYETİ BAŞLADI t Baştarajı Birincide belirli bir seçilme faaliyeti görülmemektedir.Ancak,Genel Merkez taşra teşkilâtı tarafından tazyik olunmaktadır.Teşkilât mensupları CHP lilere kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • üniversiteliler Cezayir için sessiz yürüyüş yaptı t Baştarajı Birincide Birinci grup saat 13.45 de konsolosluk binası ününden geçmiş ve ellerindeki Türkçe ve Fransızca dövizleri konsolosluk pencereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1960
  • EMNİYET MÜDÜRÜ İLE BİR SUBAY TAKİP ETTİ İstanbul üniversitesi öğrencilerinin meydana getirdiği ikinci grubun yürüyüşünü İstanbul Emniyet Müdürü Nevzat Emrealp ile ürfî İdare Kumandanlığı tarafından gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1960
  • Ayhan Altauda,Güven ve Cenap serbest Suat Sarıgöllü'nün başkanlık ettiği toplantı 3.5 saat sürdü.Ayhan,"Altay klübünde futbol oynamam,dedi Cenap G.Sarayı,Güven ise Beşiktaş'ı tercih ediyorlar Lisansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1960
  • KISA HABERLER KASIMPAŞA kulübü umumi1 Kaptanı Şeref Atak ve antrenör Rebii t.riv.ıl dini kulüpteki vazifelerinden istila etmişlerdir.Şeref Atak idare heyeti ile anlaşamadığından,Rebii Erkal ise sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1960
  • İngiltere Futbolcularının Karar günü Bugün,yarın ve Perşembe günü yapılacak toplantılardan sonra grev hakkında nihaî karar verilecek İNGİLİZ profesyonelleri bu gün,yarın ve Perşembe günü yapacakları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1960
  • MİLLİYET SPPR-TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra Non 10 11 13 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı TAKIM O Numaralı TAKIM Galatasaray Kasımpaşa Fenerbahçe Feriköy Beykoz Istanbulspor Fenerbahçe Galatasaray Demirsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1960
  • alalasaray kardöfinalist olabilir Atina gazeteleri Olimpiyakos'u yenen Sarı-Kırmızılı takımı beğendi Galatasaray basketbol takımı Hollandaya gitmek üzere yola çıktı NURHAN AYDIN İbİLDİRİYOR SELANİK OL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1960
  • Ezelî rakipler dev maça hazırlanıyor G.Saray'da Metin,Bahri,Candemir,F.Bahçe'de Lefter,Basri sakat Taraflar antrenman yaparak kampa girecek L'zun zamaııdanberi sakat olan Fenerbahçe solbeki Basri herg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor