Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • DURUM PİYASADAKİ DURGUNLUK 3 iyasada devam eden durgunluk,düşündürücü bir problem j^ haline gelmiştir.Ziraatçı,Sanayici,İthalâtçı,İhracatçı,kısaca iktisadî hayatla bütün ilgililerin,işlerin parlak git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Baro Umumî Heyet toplantısında her dâva için avukat mecburiyeti konulması istendi İstanbul Barosunun umum!heyel toplantısı dün Galatasaray Lisesi konferans salonunda yapılmış ve Baro başkanlığına Muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • M W BatettumMi—iAyi» ı ı m»—[MİLLİYET] Sabıkalı hırsızlardan Ahmet Yılmaz uzun müddetten heri Salacak'ta bir çok evi soymuş ve dün yakalanmıştır.Bir binbaşı,hırsızın arkasından altı el ateş etmiştir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Yeni Romanımız BİR RÜZGÂR ESTİ Bugün 4.Sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • İngiltere'ye olan borcumuzu tütün ihracı ile ödeyeceğiz ANKARA,AA.İngiltere hükümeti İle hükümetimiz arasında 1939 ve 1940 yıllarında İmzalanan muhtelif istikraz anlatmalarının tatbikatını kolaylaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • 33^:3»a Bulana aşkolsun Niğde'de altmış kuruş olan Klına İstanbul'da iki yüz kırk kuruşa satılıyor.Düşünün yüzde ııv yüz kârla.İ$te İpi/hu tip zenginliğe düşmanız.Ama diyecektiniz ki Niğdodeki elmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Edirne t niversîtesi ivin acılan kampanyayı idare eden Trakya Kültür Derneği Başkanı Nedret YaU'i-Hükümet,Edirne'de EDİRNE Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili olarak Ankara'da temaslarda bulunan Traky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • CEZAYİR'DE HALK dün polisle çarpıştı De Gaulle'ü yuhalayan nümayişçiler polise Nolotov kokteyli atarak bir çok infilâka sebebiyet verdiler Gece,kadınlı erkekli binlerce müslüman da çarpışmalara sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • «Turgut Reis» tankerinde büyük bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarılmıştır.Bahreyn'den i-s-gelen tankerde kaçak eşya getirildiğini haber alan Gümrük Muhafaza teşkilâtı memurları mürettebattan olan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Kurucu Meclise CHP 49 CKMP 25 üye verecek M.B.K.Vilâyet Temsilcilerinin partili olabileceğini kabul efti Temsilciler Meclisini hiçbir makam feslıedemiyecek ANKARA,HUSUSÎ TEMSİLCİLER Meclisine C.H.P.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • YABANCI DİL KİTAPLARI Deutsch-Tül kisch fi»r Reisinde ı Basri Sevi!7,5 L.Almanca Dilbilgisi ıNunıllah 4 L.İngilizce Tâbirler English Idioıns)İN.özgür 15 Llngilizcede Cümle Kurma Tekniği I.N.özgür 4 L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Gemi dâvası ve Kaçakçı şebekesi ¥V YASIVOS w" YASSIADA'da bugünkü duruşma bir saat ya sürdü,ya sürmedi.Yassıada'ya ilk defa gelenler pek sönük ve renksiz bir oturuma rastladıkları için üzüldüler.Salim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Divâna ireni mm ihbar yapıldı Menderes,Ipar,Zorlu ve Polatkan in kaçakçı şebekesi kurduğunu bildiren şahıs dinlenecek Dünkü duruşmaya Ferruh Adalı riyaset etti EMİ Dâvası» nın dünkü duruşması bir saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1960
  • Başol ailesi ile görüşmek çin dün Ankara'ya jitti Yüksek Adalet Dîvânı Başkanı,Dîvân üyelerinin gruplar halinde izin yapacaklarını söyledi ANKARA,HUSUSÎ T ÜKSEK Adalet Dîvânı Başkam Salim Başol,dün mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • c ABEILER LEYLA ERDURAN GERÇEK DOSTLUĞA DOĞRU Son zamanlara kadar yabancı memleketlerdeki Amerikan vatanından hiç değilse bir kısmının oraların halkıyla eşit hak-hip misafirle* gibi davranmaktan ziyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • İSTANBUL RADYOSUNDA ÇARŞAMBA BAAT 48 ANKARA RADYOSUNDA CUMA OÜNÜ SAAT 4 8 DE İFTİHARLA 8UNDUÖU TÜRKİYE ÇAPINDA ŞÖHRET MUZAFFER AKGÜN'e İLAVETEN OENÇUÖİN GÖZDESİ EROL BÜYÜKBÜRÇ'u Her Pazar 22.20 de İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • ^fcumB,SIKLET lastikleri EN ÜSTÜN KALİTELİDİR Ketenciler Fındıkçılar Sok.No.10 Tel:222165 28.1 3/4 ebadında Rus bLsikletlerinin lâstikleri de gelmiştir.Alâkalıların tnüracaatlanru bekleriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • YENIKÖT Jl İLÜKALİmJE 12 Aralık 1960 gecesinden itibaren Kış Sezonunda EROL BÜYÜKBURÇ «HASAN KOCAMAZ NECDET KARAR TEL.62 40 01 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Oca*] Hadiselere lüzumundan fazla değer veriyorsunuz.Sinirleriniz bu yüzden yoruluyor.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Sevdiğiniz İnsanla aranızdaki bütün anlaşmazlıklar düzelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • IHI İlli I İlli III II İSTANBUL 7.26 Açılıj dilek ve program 7.30 İki marş 7.35 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları I 8 30 Plâk dolabından 9.00 Ünlü tollstler 9.30 Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • BULMACA 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Sözü geçme,otorite;îstenmlyerek elden çıkan nahoş hadise.2 Aşağılık;Tersi kamer;Şan.3 Namluda bulunur;Devam etme.4 Kabadayılık.S Bir balık;Ziyan olma.6 Tanrının adlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • VEFAT Merhum Şair Nazif Sürurl'nln oğlu,Halide Eruluc'un zevci,Yu-¦uf,AH,Celal ve LUtfullah Sûrurl'nln kardeşi,Yüksek Temylı Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi Ba$ Mümeyyizi OSMAN ER ULUÇ vefat etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • BİR ŞİLEP,BİR MAVNAYI EZDİ Sirkeci limanına bağlı Regina Madra İtalyan şilebi dün hareket «derken liman İşletmesine alt bir mavnayı rıhtıma yapıştırarak ezmiştir.Bu hadise üzerine Denizcilik Bankası 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • VEFAT Tesalya Volo* eşrafından Şeyh Ömer efendinin torunu ve İzzet efendi 11» İffet Hanımın oğlu.Muazzez Tesal'ın eşi,Yüksek Murakabe Heyetinden Necip Tesal,îşbankası hukuk müşaviri ve Yüksek îktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • Hastahaneye getirilen bir mahkûm kaçtı Yaralamaktan 13 seneye mahkûm olan ve cezasını Bursa cezaevinde çeken Çankaya Çoruh isimli bir mahkûm dün Jandarma refakatinde Bakırköy Akıl Hastahanesine getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • İCLAL AKSUNGUR ıı* NECDET BATUR Nişanlandılar 10/12/960 Küçükyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • alımlımı nurum ı mm ı mimi mı ıııınıııııımıuııım POLİTİKA BİZ politikacı tipini imkân yok anlayamayacağız.Nerede samimî,nerede değil,nerede taktik yapıyor,nerede ne düşünüyor,hesabı ne,kitabı ne;içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • MEVLID Gazetemiz kurucusu ve Başmuharriri Merhum üstadımız SEDAT SİMAVİ'nin aziz ruhunu taziz maküadlyle 7 nci ölüm yıldönümüne müsadif 11 Aralık 1960 Pazar bugtin)öğle namazını müteakip KANLICA CAMİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • M EVLİ D Ufuliyle bizleri derin yeislere garkeden kıymetli babamız istanbul Tüccarlarından Kalkandelen'll HALİN ERKLÎ'nin 52 nci gününe müsadif 11/X1I/1960 Pazar günü öğle namazını müteakip aziz ruhla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • FİLİM İÇİN PLÂSTİK MADDEMİZ gelmiştir.Her kalınlık ve eb'adda film çekilmekte olduğunu arzederiz.Müracaat:HALİL SEZER KARYOLA ve MADENÎ EŞ-YA FABRİKASI,Sirkeci,Dernirkapı Caddesi No.7 Tel:27 16 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • SENDİKALAR BİRLİĞİ BİR MÜDÜRÜ PROTESTO ETTİ Personelin haklarını aramak üzere bir müddet onca Şehir Hatları İnletmesinin bulunduğu binaya giden «Iskela personeli sendikasının» Başkanı Rıza özler,burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • BELEDİYE YILBAŞI hazırlığına başladı Belediye yılbaşı gecesi hazırlıklarına başlamıştır.Tarife va kontrol mevzuunda yapılacak çalışmanın plânını tesbıt İçin bir komisyon kurulmuştur.Komisyonda Basın-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • MÜESSİF ÖLÜM Emekli Ağır Ceza Reisi Cernal Tüzemea İle İsmet özgürtürk'ün kardeşi,emekli P.T.T.Bas.Müdürü Asaf Tanrıkut'un halası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası Müdürlerinden S.Hulusi Hersek ile Arı in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • HAZIR TARHANA ve SEBZE ÇORBALARIYLE BALERİN TATLILARI Yeni tesisleriyle eskisinden çok daha nefis ve leziz olarak piyasaya arzedilen BALERİN Mamullerini Bakkallardan ısrarla arayınız.Fabrika T e I f.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1960
  • 1 SİNEMALAR I ıs-J BEYOĞLU A LK AZ Alt Tel:44 25 «2)i 1 Zara Han Victor Matara Renkli Türkçe.2 Üç Kahranıan Charles Heston Renkli ing.ATLAS Tel:440835)Tokyo Fedaisi Joan Collln» Renkli İng.EMEK Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • 5 inci YILINI KUTLAYAN si örne lir irfan yuvası lmak yolunda.zel okullar arasında ilk defa tesis haline etirilmiş olan Işık Lisesine 4-5 milyon lira ¦•arfıyla daha mükemmel bir şekil verilecek 14 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • [A.P.Irak Başbakanı Kasım,suikast teşebbüsüne maruz kalışının yıldönümü münaschalk sevgi tezahüratı yapmıştır.Ki Bağdatlıları selâmlarken görülüyor.SIM'A TEZAHÜRAT Irak Başkanı balkonda binanın önünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • ariicilîk yüzünden iyük kavga çıktı ¦f.P.lüeıe küiüı edip bıçakla saldııan D.P.li rdeşleı bu kişiyi ağır yaraladıktan sonra kaçtılar İZMİR,HUSUSİ ğirmendere'de bir meyhanede particilik yüzünden çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • [A.P.AM KATLİÂMINA KARŞI birçok memleketlerde olduğu Noel arifesinde «çam katliamı» başlar.Ancak İngiliz makamları bu meva müessir tedbirler almakta ve Noel eğlenceleri uğruna çam ormanlarının a olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Sahibi:lilliyet Gazetecilik A.Ş.Adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • HİCRÎ PAZAR 1 RUMÎ 1380 11 1376 C.âhir ARALIK Kasım 22 19 6 0 28 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.15 2.34 öğle 12.07 7.26 İkindi 14.28 9.47 Akçan 1 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 İmsak 5.29 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Az gelişmiş ülkelere yardım için B.M.kararı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,AA.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İktisadî Komisyonu iktisaden az gelişmiş memleketlere yapılan yardımların azalmaması ve bunun iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabında 1 Yıl boyunca ayda en az 25 Lira biriktirirsenlz.192.000 u» tutarında Aylık Gelir İkramiyelerini KAZANABİLİR LU OL O Ayrıca Dolgun PARA ve APARTMAN OAiRELERi İkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Hz.MEVLÂNÂ İhtifali:Konya'da başlamıştır.İştirak etmek isteyenler için büyük fırsat Her gün kafileler halinde gidilmektedir.Son kafileler için müracaat:ŞARK TURİZM:Tophane Çeşmesi karşısı No.34 Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Fizik ve Elektrik Romatizma)Tedavileri Mütehassısı Dr.Muzaffer Erbatur Muayenehanesini Bursa'dan istanbul'a nakletmiş olup hastalarım kabule başlamıştır.Büyük Parmakkapı Sokak No.8/3 Hayat Apt.Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI KAHRAMANLAUi-MI2I U^i/£LAhfÖC ulUN MÜDDET T£ Kı/Pll/lAMAZlAt «ARKTAN 0ELEM£fc 0ERİVE PÖNERLtRKeN.0İ|UAPıN GİZLf 0&Y/ÇİARI P0Kjj-Y0RMJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Küba'da komünist aleyhtarı ile nümayiş yapıldı HAVANA,A.A.A.P.Castro'nun İktidara geçmesinden beri ilk defa olarak dün Kûbada Komünizm aleyhinde büyük bir nümayiş tertip edilmiştir.Elektrik tesislerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Ankara Barosunun tahsisatı olmadığı için cüppe yaptıramıyor ANKARA,HUSUSÎ Ağır Ceza Mahkemesi salonunda dün yapılan Ankara Barosu 23.Genel Kurul Kongresinde bir avukat.Baronun tahsisatı olmadığı İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • AMERİKAN VE ÇEK firmaları tütün alıyor İZMİR,HUSUSÎ Amerikan firmalarından sonra Çek ve Macar heyetlerinin de içlenmiş tütün mubayaalarına başlaması üzerine piyasa birdenbire hareketlenmistlr.Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Otelde ölü bulundu İZMİR,husus!Aksehlrden kardeşi ile beraber gelen 40 yasında Ali Yapar,kaldığı otelde ölü olarak bulunmuştur.Savcılık şüpheli ölüm hâdisesi Ue ilgili olarak tahklkata başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • İTHALAT PROGRAMI HAZIRLIĞI RITİYOR 450 milyon dolarlık ithalâtın 200 milyon doları kotaya,250 milyon doları da liberasyona tahsis edilecek 1961 ithalat programı Ocak ayının İlk haftasında İlan edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • bulumu mimimi mimimi mı imimin mu muinlinin mm ııııııınımı i TAKVİMDEN i BİR YAPRAK Mevlâıtâdan ilham E T ZİZ okuyucularım bu satırları okudukları zaman ben dün E Jfj.sabah otokarla hareket eden ihtif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • KONGODAKİ B.M.KUVVETLERİ BEYAZLARI SAVUNACAK NEW YORK,A.P.RADYO B.M.Genel Sekreteri Hammarskjoıd,Oriental eyaletindeki 2000 e yakın beyazın her türlü tecavüze karşı müdafaa edilmesi için oradaki B.M.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • MONTGOMERY El Alemeyn'de kendisine TÜRBE YAPTIRIYOR KAHİRE,AA.Kahire'de yayınlanmakta olan «El Alıram» adlı gazetenin verdiği bir habere göre,mareşal Montgomery El Alameyn savaş meydanındaki askeri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • MEMUR TASFİYESİ YAPILMIYACAK İZMİR,HUSUSÎ Başbakan yardımcısı Devlet Bakanı Fahri özdilek İmzası ile Valiliklere.Belediyelere ve resmi teşkilâta aşağıdaki tamim gönderilmiştir:«Son zamanlarda hükümetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Clark Gable karısına bir milyon dolar miras bıraktı LOS ANGF.LES,A.A.Geçenlerde bir kalp krizi neticesinde ölen tanınmış film artisti Clark Gable bir çocuk beklemekte olan beşinci karısına bir milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Şeref Divanmdaki Hâkim emekliye ayrıldı Eski Toplu Basın Mahkemesi Reisi,Basın Şeref Divanı üyesi ve İstanbul'un en kıdemli hakimlerinden Cemal Bilgin emekliye sevkedilmlştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • 9 YAVRU BİRDEN DOĞURUNCA [KKYSTONEI Amerikada Adelaldeda Vermont)Mr.Dudley'in köpeği 9 yavru birden doğurunca bunların beslenmesi bir mesele olmuştur.9 aç gözlü yavrunun karınlarını doyurmak için anal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1960
  • Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu Pittsburg'da,Ereğli'de kurulacak fabrika için 150 milyon dolarlık kredi görüşmesinden memnun olduğunu söyledi VVASHtNGTON,A.P.Plttsburg'daki inşaat firmaları,Türkiye'deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • edee s-29 o SİR "ÇAPAN Gi-S;Ku'_l_ANıRSAK,MERlCUEte.ı_K SE-ElZfNDE SA.ŞASÎA.V AD i ICL-ARJ TEıCKAK TECt?ÜBE E^EÇL-ER SADECE A.I-ANA ĞB^ENİN MgM.KÜM OLOüĞUNU İSPAT ETTIrsıiZ.PAKAT BıRİNiiı^ ÛİHpi^lMİ O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • Halkımızın teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,v tiryâktel olmadık kimse:kalmayan,evinizin üguru,kitaplığınızın ziyneti SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere,tevzi edilmeye başladı.TAKLİDİNDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından DİKKAT Beyoğlu,Şişli,Galata,Taksim,Hasköy,Askerlik Şubeleri Yerlerini Değiştirdi Beyoğlu,Şişli,Galata,Taksim,Askerlik şubeleri Fatih Camii yanındaki Eski Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • Her sof tada BOL KALOMİVİGIDA Temin eden 6 IHHf NEFİS »APIKOGLU SUCUK ve SALAMLARI HALEFîMJZve ŞUBEMİZ YOKTUR TEL 227872 TELGRAF NAMLISUCUK İSTANBUL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN FATİH 1 Üniversite ve Muadili Yüksek Okul mezunu Yedek Subay adayları 2 Ocak 1961 tarihinde Yedek Subay okullarında bulunmak üzere sevkedileceklerdir.2 Bu duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • İLHAN K.MİMAROĞ Bir yerli filmde daha sözü edilmlye değer bl E musikisi çıktı karsımıza.Attilâ Tokatlı'nın «D E İnen Sokak» filmi için Tahsin Kavalcıoğlu'nun E dığı musiki için yalnızca «sözü edilmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • I Yazan:Daniel GRAY I Ona kapıyı ben açtım.Geri çekilmişti.Kapıyı çaldığına pişman olmuş veya aramızda uzunca bir mesafe bırakmak istemiş gibi bir hali vardı.Boyu uzun olduğundan,parmaklığa belini day
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • Havadan Sudan.D İŞARDAKİ havaya bakıyorum:Ya Mayısın sonu olmalı,ya da Haziranın başı.[çerdeki takvime bakıyorum:Aralık ayının ortası.Bu ayda bu hava.Hem de ne hava.Tara rahmetli Orhan Veli'yi anacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1960
  • X*K;'i m iyi bir ev kadınının pratik bilgisi çoktuı Bu şekilde elde edilen bilgiler sayesinde,hem evi daha canlı ve renkli hâl koymak,hem de ev işini angarya hüviyetinden çıkarmak mümkündü GÜNÜMÜZÜN e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Divâna yeni ihbar yapıldı t Bıiştarafı Birincide van'a yine Ferruh Adalı Başkanlık edecektir.YENİ BİR İDDİA Dünkü duruşmada Kadem Sarı isimli muhbilrn,Ali Ilpar'ın ve Zorlu,Menderes,Polatkan'la' birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Laos Başbakanı dün Kamboçya'ya kaçlı İdare,askerî bir komiteye devredildi.Fakat başkente kimin hâkim olduğu belli değil VİENTIAN,AJANSLAR Laos Başbakanı Prens Suvannah Fuma dün ailesi ve birçok Kabine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • GÜRSEL,AY SONUNDA çalışmalarına başlayacak ANKARA,HUSUSÎ Devlet Başkanı Cemal Gürsel İçin taviçreden evvelki akşam bir KLM uçağı ile getirtilen ilacın İhtiyati bir tedbir olarak getirtlldiğl bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Ekvator'da talebeler Amerikan elçiliğini istilâ etmek istedi QUITO,A.P.Ekvatorun baş şehrinde dün Üniversite talebeleri Amerika elçiliğini iki defa.İstilâya teşebbüs etmişlerdir.Elçiliğin camlarını kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • GEMİ DÂVASI VE KAÇAKÇI ŞEBEKESİ Baştarafı Birincide İçin Denizcilik Bankasının da aynı şekilde gemi mubayaa ettiğini söyledi ve bunun tahkikini İstedi.Bu sönük görünüşlü dâva bize kalırsa Yassıadadakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Uşak,Gaziantep ve Mersin dosyaları görüşülüyor ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Genel Kurulu bu gün toplanarak Uşak,Gaziantep,Mersin olayları ile ilgili kararnameleri müzakere edecektir.Genel Kurul ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • İlham Gençer Çatr'mn kapatılmasına itiraz etti îlham Gençer'e ait Çatı pavyonu Belediye Zabıtası taralından 3 gün için kapatılmıştır.Bu karara itiraz eden Gençer,turistik lokaîlerin hiç değilse bir İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Ömer Dürrü Tesal öldü İstanbul barosu avukatlarından müellif,şair örner Dürrü Tesal dün vefat etmiştir.Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye camiinden alınarak,ebedi lstirahatgâhına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Cezayir'de halk dün polisle çarpıştı Baştaraiı Birincide karıgıkhklar ve çarpışmalara sahne plan başkent ürerine yürümeye koyulmuşlardır.Bundan birkaç saat evvel yeril halk toplulukları şehir içinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Kurucu Meclise CHP 49 CKMP 25 üye verecek Baştarajı Birincide kadar Meclise Miletvekill sokmadıkları İçin kurucu temsil edilmeyeceklerdir.DEVLET BAŞKANININ KONTENJANI Millî Birlik Komitesinin diınkü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Arzuya göre hazulanacak nefis kıvırcık,koyun,kuzu ve süt danası ve sığır etlerinin ucuzluğunu bir kere Küçük Çekmece İstanbul Cad-TRAKYA KASABI'na uğrayarak görmek kâfidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • DIŞ1NOL Diş ağrılarını derhal keser Ağız kokularını gjderir Evinizde mutlaka bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • SİTE Tiyatrosu Her gün 21.15 de ÂNTİGONE Her gün 18 de EVDEKİ YABANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • AVUKAT MUVAFFAK BENDERLİ BARO BAŞKANI OLDU t Baştarafı Birincide den geçmesini sağlayacak bir mecburiyetin kanun mevzun olmasını» taleb etmiştir.Toplantıda söz alan avukatlar,idare heyetinin 27 Mayıst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Yassında saatinde evlere çiren hırsız yakalandı t Baştarafı Birincide ler tarafından yakalanmıştır.Semt sakinleri günlerdenberl huzurlarını kaçıran hırsızı görmek İçin dün gece geç vakit Ayazma karako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Hükümet Edirne'de Bir üniversitenin kurulmasını istiyor t,Baştarafı Birincide sini istemektedir» demiştir.Yalçı.Millî Eğitim Bakanının 25-29 Araİılr günleri arasında Edirneye giderek,yeni Üniversite İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Duruşmaları 21 bin kişi takip etti 14 Ekim 19G0 tarihinden,düne kadar duruşmaları takip etmek üzere 21 bin vatandaş Yaasıadaya gelmiş ve duruşmalarda hazır bulunmuştur.Yeril ve yabancı basın ve ajansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Arsada 2,5 aylık bir çocuk cesedi bulundu Silâhtarağa'da Mehtap sokağında bir araada İki buçuk aylık çocuk cesedi bulunmuştur.Osman Pulcu adında bir amele arsayı kazarken gazete kâğıdına sarılı vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • HAVA SICAKLIĞI 20 DERECEYE ÇIKTI Hâlen İtalya üzerinde bulunan «Alçak basınç» merkezi çok ağır bir seyirle memleketimiz üzerine gelmektedir.Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde bol yağışlı bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Ayhan,Cenap ve Güven' in durumu yarın belli olacak Ayhan,Cenap ve Güven hakkında nihai karar yarın Ankara'da verilecektir.Toplantıyı futbol federasyonu hukukî istişare kurulu idare edecek ve federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • G.Birliği K.Gümrük ü hezimete uğrattı:4-1 ft Baştarajı Altıncıda Uzun zamandır takımda yer verllmlyen eski İstanbulsporlu Erhan ve Rüzgârın oğlu Zeynel fırtına gibi Karagümriik kalesine yükleniyor,ilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Eksik kadrolu K.Yaka A.Ordu'ya boyun eğdi t Baştarajı Altıncıda rnekte gecikmedi.Fakat Karşıyakalılar bu gole uzun müddet İtiraz ettiler.Hattâ başta Ogün olmak üzere bâzı futbolcular da hakemi tartakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • İst.Spor,Ş.Hilâli ilk devrede yendi I Baştarafı Altıncıda kendi sahasının 6 pası İçine düşürmüştü.Nedim önünde biran İçin gördüğü topu plâsellyor ve golü yapıyorduîklnel devre maç biraz daha süratli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Kasımpaşa Toto'cuları yanılttı t Baştarajı Altıncıda oyuncu çapraz bir şekilde kaleye ortahyacak ve hemen oracıkta bitiveren özden de plase bir vuruşla maçın tek golünü Kasımpaşa ağlarına gönderecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Aralık 1960 Temsilleri:Hafta 3 15 Aralık Perşembe 17 Aralık Cumartesi G PUCCİNİ DAN Bîf 3 PERDE)Orkestra Ş.Sahneye Koyan:Demiıhan Altuğ AYDIN GÜN Koro Ş.M.Sadak Dekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • F.BAHÇE,PTT'DEN 2 puanı çok güç aldı İ Baştarafı Altıncıda önüne yığılıveriyordu.Bu hâl uzun zaman devam etse herhalde birşeyler olabilirdi.Ama Sarı Lacivertli takım bu baskısını ancak maçın ion on be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • Zefekkur ederim,$&afe yiyeceğim* PİVAIE adı,adız tadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ASKERÎ KONTROL GRUBUNDAN Aşağıda cins ve miktarları ile Cif kıymetleri yazılı eşyaların 22.12.1960 tarihinde saat 10 da Tophane Nusratiye camii arkasında satış salonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1960
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!|JEggJJ|baş,dip,adale,sinir,lumbago,roma tizraa,siyatik ağrı larını teskin etmek için faydalıdır bayanların muayyen zaman* lardaki sancıların* da daima başarı ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1960
  • tşine son verildi Celâl Atik Vazifeden Uzaklaştırıldı ANKARA,HUSUSİ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Sılacılar Serbest Güreş takım antrenörü Celâl Atik'in vazifesine son verildiğini açıklamıştır.Beki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • Bugün yapılacak millî lig maçları İSTAVBULDA:îstanbulspor PTT Fenerbahçe Şekerhilâl ANTt ARADA:Aa.D.Spor Karagümrük G.Birliği Kasımpaşa İZM İRDE:Göztepe Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • Kasımpaşa Toto'cuları Yanılttı STAB:19 Mavi» SEYİRCİ:5tül HASILAT:22.7M A HAKEMLER:Sabahattüı LâdikC ¦Ar)HiiM'.vijı Çankaya Orhan Yalmaç A.D.SPOR:Hasim İhsan Coral İlhan Yasar Hakkı Cengiz Atili* Selâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P K G.Birliği 18 10 4 4 29 ıs 24 12 F.Bah^e 14 8 t;0 28 22 6 Beykoz it;7 7 2 21 10 21 11 Beşiktaş 16 8 5 3 25 17 21 11 G.Saray 13 8 4 1 27 10 20 6 K.Güm.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • Eksik kadrolu K.Yaka A.Orduya boyun eğdi Her iki devrede de rakibinden üstün oynayan A.Ordulular daha farklı bir galibiyeti kaçırdılar STAD:Alsancak.SEYİRCİ:1874 Kişi.HÂSILAT:10.578 TJL HAKEMLER:Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • K İ8iiiU,*y:5îy Vı'İJ G.Saray,Olimpiyakos revanş için oynuyor Pire'de saat 11 de açıkhava sahasında yapılacak maçta Sarı Kırmızılıların galibiyeti normal ATINA GALATASARAY bugün saat 11 de,Pire'de Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • F.Bahçe,PTT'den 2 puanı çok güç aldı San-Lâcivert I il er Millî Ligin mütevazı ekîbîne karşı bocaladılar.F.Bahçe'nin iki golünü de Kadri affı SEYİRCİ:14.229 HASILAT:59.748 Lira HAKEMLER:Cudi Yalçıner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • İİÇTANRÎ'ft'nTl Fenerbah?e 2 PTT 1 |İJİ.aNpy.L UAJ İstanbulSpor:1 Ş.IIilûl:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • I l|HWIII.I«.111)11 IIWH.II»» ll|l I I.j.1,ANKARA'DA I G.Birliği 4 K.Gümrük 1 Ad.D.Spor:1 K.Paşa 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • o^ımao»" 'm»mmmtS1fS-ttmm:m KaragUmrUk'ün dUn Ankarada Gençlerblrllgl'no 4-1 yenildiği maçta Tarık'ın neticesiz kalan bir atağı görülüyor.[Telefoto Milliyet:Aaai Uçar Ankara istanbul] Bıdığı K.Gumruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1960
  • Istanbulspor dün zevkılz bir maçtan aonra Şekerhilal'l 1-0 yendi,tstanbulspar yegâne golünü resimde görüldüğü gibi Nedim'in bu vurusu İle kazanmıştır.Karşılaşma bu golle sona erecek ve Ş.Hilâl'ln gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor