Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • Gürsel bir müddet İstirahat edecek ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel doktorların tavsiyesi üzerine,yatakta istirahat etmektedir.Doktorlar Gürsel'den muayyen bir müddet İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • BEYOĞLUNDA BİR DÜKKÂN SOYULDU Beyoğlunda eski Konak otelinin yerinde açılan bir dükkânın evvelki gece vitrin kilidi kırılarak açılmış ve altı bin lira kıymetinde eşya çalınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • [RADYO-FOTO A.P.Türkiye'nin yeni AVaşlılnjcton Büyük Elçisi Bülent Uşaklıgıl dün itlnıadııamesini Başkan Kisenlıower'e sunmuştur.Beyaz Saray'daki töreni müteakip UgaklıgU kenUisin» büyük nezaket göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • ŞEYH VE AĞALARIN SEVK EMRİ GELDİ SİVAS,HUSUSÎ Şehrimizde mpcburî iskâna tâbi tutulacak Şeyh ve Ağaların sevk emri gı İm iştir.14 ü Ağrıdan,11 i Erzurumdan,9 u Urfadan,8 i Vandan,7 sı Diyarbakırdan,2 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • Yurdun sağlık durumu tekrar fesbit edilecek ANKARA,HUSUSÎ Sağlık Bakanlığında yapılacak İsticali mahiyetteki toplantılar için Sağlık Müdürleri Ankaraya davet edilmiştir.Bakaniık ileri gelenleri ile Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • Tekniker öğrencileri boykotu sona erdi Gece Tekniker Olrulıı öğrenciler!40 gün süren ders boykotlarını dün gece sona erdirmişlerdir.Öğrencilerin 70 i derslere girmişlerdir.Diğer taraftan şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • ESKİYİ ÖRNEK ALIRSANIZ.Hırsızlığı ve eskiyalığı ortaya çıkmış bir siyasî çetenin halâ daha borusunu çalmıya yeltenmek,ancak hayvanlarda rastlanan bir düşünce körlüğü değilse,süfli menfaat hesaplarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • Adalet Divânına dün beş dosya daha gönderildi Kararnameler,Kayseri,Himmetdede İncesu,Geyikli ve Zile'de vuku bulan olaylarla ilgili ANKARA,'HUSUSÎ YÜKSEK Soruşturma Kurulu,Kayseri,Himmetdede,İncesu,Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • MARİA SCHELL şehrimizden geçecek Alman Film Yıldızı Marla Schell önümüzdeki ay içerisinde gelirimize gelecektir.Marla Schell şehrimizden Beyrut-'a gidecek ve baş kadın rolünü oynadığı «Denizler Kuduru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • YASSIADA'DA BUGÜN 4 DÂVAYA BAKILACAK Yassıadada bugün «örtülü ödenek»,«Topkapı»,«Radyo» ve «Barbara» dâvalarına bakılacaktır.Refik Koraltan ve Hasan Polatkan hakkında Türk Parasının Değerini Koruma Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • BİR AİLE ÖLDÜ [MİLLİYETİ Emekli Tümgeneral Hakkı ünel'in İdaresindeki İstanbul 747J8 plâkalı otomobil İzmit İstanbul yolunda Sakarya 10089 plakalı otobüsle çarpışmıştır.Kazada emekli Tümgeneralle,eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • İlk okulu bitirmeyen olamayacak MBK ne verilecek Trafik Kanununa göre kazalardan mal sahipleri de mesul olacak ANKARA,HUSUSÎ* YENİ Trafik Kanunu tasarısı Pazartesi günü Millî Birlik Komitesine sevkedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • M aöSÇjiij İ 'i;MİLLİYETİ DACill TİVATDOriA Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Bajol dlin akçam Kurulun batı iyeleri ila DAŞULi İli AlnUtlA beraber şehre İnerek Yeni Tiyatroya gitmiş ve arkadaşımı» Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • MAĞAZALARI EN İYİ KALİTE YERLİ ve AVRUPA ÇEŞİTLERİNİ Bulabileceğiniz yegâne müessesedir.Galatasaray No.297-Tel:44 38 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • l'.M.T.F.Başkanı Nurettin Sözen Kurucu Meclis,»eçimi yüzünden «endik arasında htilâf büyüdü Kurucu Meclise girecek 6 gençlik seçimi yüzünden gençlik •şekkülleriyle,yüksek Öğretim taleberi arasında İht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • KURUCU MECLİS TASARISININ TÜMÜ DUN KABUL EDİLDİ M.B.K.aralıksız çalışarak müzakereleri ^n kısa zaman zarfında tamamlayacak ANKARA,HUSUSÎ MİLLİ Birlik Komitesi dün Kurucu Meclis tasarısının tümünü kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • Her yıl 300 bin ev inşa edilecek Gerekli para,bankalardan ve işverenlerden alınacak yüzde üç nisbetindeki mesken vergisi ile karşılanacak ANKARA,HUSUSÎ t MAR ve İskân Bakanı Prof.Fehmi Yavuz,«Her sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • nönü'nün hastalığının [rip değil sinir spazmı olduğu dün açıklandı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönüün geçirdiği hastalığın basit bir grip lmayıp «Sinir spazmı» olduğu açıklanııştır.Spazm,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • AMERİKA BİR PEYK DAHA FIRLATTI CALİFORNİA A.P.İnsan nescl numuneleri ve gizli raat âletleri taşıyan kudretli bir Ameikan «Kâşif» peyk roketi buradan ezaya atılmıştır.v İki bölümlü dev roket dünya etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • İnkara Üniversitesi 147 erin durumunu inceliyor ANKARA,HUSUSÎ Sah günü Ankara üniversitesi Senajsunda,147 öğretim üyesinin durumu akkında üniversitenin tutumunu tesit etmek üzere,teşkil edilen üç kiil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • NECATİ İLTER dün vefat etti ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisi üyesi Necati İlter bir alb krizi neticesinde vefat etmiştir.Sski Sivas milletvekili de olan merhumun cenazesi bugün Hacı Bayram •amilnden kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • NECMİ İNANÇ,DÜN Yassıada'ya gönderildi Yolsuzluktan sanık olarak Ankarada tevkif edilen eski Ankara milletvekili Necmi İnanç dün sabah şehrimize getirilerek Balmumcuya sevkedilmiştir.İnanç,bilâhare Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1960
  • Haydarpaşa lisesinde,turşudan zehirlenen öğrencileri yatırmak İçin okul reviri kâfi gelmeyince,bos.bir yatakhane de revir haline getirilmiştir.Resimde bu «Ara Yatakhaneo de yatan zehirlenen hasta öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • 1 SİYASET DÜNYASINDA I l 'I I,'il il Kongo;Karışık manzara BAĞIMSIZLIĞA kavuştuktan 5 ay sonra,Kongo'nun hâlen arzettlği manzara şudur:Leopoldville'de Başkan Kasavubu duruma hâkimdir,lûarenln Kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • ğSİTE 3SİNEMASI Bugün suareden itibaren TEHLİKELİ BASAMAKLAR Orj.Secret Place)BELÎNDA LEE RONALD LEWİS İlave:Her aksara 21 de İLHAM GENCER İdaresinde zengin ıSHOW» programı Tel:47 77 62 JL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN i 1 Fen İşleri Müdürlüğü için lüzumlu 5 kalemde masa,çelik dolap,resim masası lâmbası,döner tabure ve proje dolabı 10.490.liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • Sahibi:Gazetecilik A.5.Adına ERCÜMENT KARACAN Yazı Ulerlnl fiilen İdare eden mes\ıl müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • HİCRÎ Perşembe rumî 1380 8 1376 C.âhlı ARALIK Kasım 19 1960 VAKİ T VASATÎ ezan!Güneş 7.12 2.31 Oğla 12.06 7.25 j İkindi 14.28 9.47 Aksan 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 i İmsak 6.27 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • OĞLAK BURCU TK [22 Aralık 20 Ocak] Alâka beklediğiniz yerden soğukluk göreceksiniz.Biraz kalender olunuz.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] m «Aynı burçtan biri İle a-ruıuzda bir his yakınlığı V 7 ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • j^-ki iıı«tıı«ııaıt i(a fi«ııı (t i(r(İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.30 İki mars 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • TERCÜMAN Aranıyor Ticarethanemiz* kuvvetli arapça ve türkçe bilen bir tercüman aranmaktadır,ücret dolgundur.Müracaat:Tercüman rumuzu İle P.K.176 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • DOĞUM SEMİRAMJŞ Dr.SELÇUK ŞENEL Kızlarının doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Zeynepkâmü 6/12/960 ^m?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • HAL'DEKI YAZIHANELER YİNE ŞİKAYET KONUSU Hal'de son olarak boşalan 18 yazıhanenin tevzi şekil şikâyet konusu olmuştur.Talimatnameye göre bu yazıhanelerin terclhan kooperatiflere verilmesi gerekirken m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • MAVİ MELEKLER TAKVİYE EDİLİYOR Kızılay İstanbul Kan Merkezi mavi melekler kadrosunu takviye etmek üzere,20 Aralıkta bir kurs açacaktır.Kursa,lise mezunu,yabancı dil bilen,35 yaşını geçmemiş ve İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • Bir taksi devriyi gezen iki polise çarpt Şoför Ahmet Üngülün kullandığı 35459 numaralı oto evvelki akşam saat 23 sıralarında Feneryolundan geçerken yolda devriye gezen »üvarl polislere Ahmet Kara İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • EMİNÖNÜ'NDE OTOBÜS DURAKLARI DEĞİŞECEK Eminönü meydan1 Topkapı,Edirnekapı,Yedikule ve Koeamustafapaşa otobüslerlnln kalkış yerinin Mısırçarşısı yanındaki sahaya alınması düşünülmektedir.Bu suretle ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • «POLİS» HAYKIRIŞINA İTFAİYE ÇAĞIRILDI Arnavutköyünde Dere sokağında numaralı evde oturan Mustafa Ter:yecl dün akşam ev sahibi Mustafa 1 yükle münakaşa ettiği sırada «Po diye bağırmıştır.Mustafa'nın ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • HALİL ERDOĞAN Kazan boruları Su Kalorifer ve Font borular-Adres:Galata Tersane caddesi Nafe sok.1-3 Telefon:44 5C 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 02)1 Zara Han Vlctor Mature Renkli Türkçe.2 Üç Kakraman Charles Heston İteııkll ing.ATLAS Tel:440835)Tokyo Fedaisi Joan Renkli İng.EMEK Tel:44 84 3»)Beklerımiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • ÇILGINLIK TZERİİ T ŞIKLAR söndü.Salondaki hoparlörlerden J_sesler aksetmeye başladı:En kıymetli hazinemiz aklımızdır.En kıymetli hazinemiz aklımızdırşt Sesler yavaş yavaş kalabalık bir koro haline E g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • SAHNE 4 TEVHİD BİLGE PANGALTI TAN SİNEMASINDA Bu akşamdan itibaren her akşam Suare 21.15 de YATAKLI VAGON KOMEDİ 3 PERDE Sahneye Koyan:Tevhid Bilge.SANAT MÜŞAVİRLERİ:Vasfi Rıza Zobu Reşit Baran Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • DİSTRİBÜTÖR ARANİYOR Kimyevî madde imalât ve ticareti ile iştigal eden büyük bir Şirketin muayyen ev ihtiyaçlarında kullanılan çeşitli ilâç,v.s.müstahzarının bakkal,eczane,aktar,tütüncü ve ziraî müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • NUHUN HAFTANIN ŞARKISI programını ANKARA RADYOSUNDA YÂRIN AKŞAM Saat:18.15 te dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Aralık 19C0 Teinsiİleri:Hafta 2 8 Aralık Perşembe*21 de 10 Aralık,Cumartesi 21 de G.C.MENOTTİ KONSOLOS 3 PERDE)Sahneye koyan:AYDIN GÜN Orkestra Şefi:Dekor:Demhhan Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Gıda maddelerinde kıymet derecesi;Boyun eğme.2 Dülger,marangoz âletleri takımı.3 Tibetli rahip;İrade ve heyecandan aıi aklın düşünme kısmı.4 üye;Muayyen bir yere muayyen zamanda verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • SATILIK Komple Yağ Fabrikası Ayrıca Rosdovv İngiliz otomatik yağ presleri.Tel:22 82 32 22 02 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • BÜYÜK Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her üç cildinin bağlıca satış yerleri:Kanaat ve inkılap Kitab evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • 11 m Mmmmıimmma ACI BİR KAYIP Tirebolu eşrafından merhum Müftü îmamoğlu Nazif Kaptan'ın oğlu,Lâika Hanımın eşi,Şöhret Şensoy'un kardeşi,Yahya Şensoy'un eniştesi,Keriman Şensoy,Nazif,Sezer,özer,Saner b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • AKIL HASTALARI PİYESTE ROL ALDI Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastahanesindekl hastaların tedavi yollarını gösteren sahnelerden müteşekkil gösteri,evvelki gece Yeni Tiyatroda tekrarlanmıştır.Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • BAZI MÜESSESELERİN SINIFI İNDİRİLECEK Vasıflarını kaybeden müesseselerin sınıflan İndirilecektir.Yapılan kontrollarda lüks tarife almış eğlence yerlerinden bir kısmının efsafını kaybettiği görülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1960
  • Kabadayılık ÜÇ KİŞİ YARALANDI Dolapdcre'de dün aksam kabadayılık yüzünden çıkan bir kavga Uç kişinin yaralanması Ut sona ermiştir.Takslm'de oturan 36 yaşındaki Rahmi Olcaytug saat 22 sıralarında bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • OLİSLER İÇİN BİR asarı hazırlanıyor •lis olmak isteyen Lise mezunu gençler meslekî ıslı gördükten sonra Yedek Subay olabilecek ANKARA,HUSUSÎ Polisliği cazip hale getirmek ve bilgili eleman yetiştirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • [USISJ Türklyedeki Amerikan askeri müesseselerini ziyaret eden Amerikan kongresi üye ve yardımcılarından müteşekkil ek subay grubu dün Ankaradan ayrılmıştır.Fotoğrafta kongre üyelerin biri Anıt-Kabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • verenler Sendika ve onfederasyon kuruyor ıayi Odasına kayıtlı 34 meslek grubu 12 sendika inde toplanıyor.Çalışmalar yakında neticelenecek ınbul Sanayi Odasında bir aydan'' çalışmakta olan işverenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara,ANAPİYOJEN Dr.İHSAN SAMİ Vaccin Antipyogene mbtte polyvalent)Ergenlik,Kan çıbanı.Septisemi,Arpacık,Ekzama,Koltuk altı çıbanı,Arthrlte ve Rumatizm ve sair cerahat tevlit eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Ortaklığımızın 1/1/1961 tarihinden 31/12/1963 tarihine kadar 3 yıllık akaryakıt,yağ vesair petrol ürünleri ihtiyacı kapalı teklif alma usulü ile satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • ir kadını çarpan üç ankesici kız yakalandı 1ZM1K,HUSUSİ nkesici üç genç kız bir kadını tıktan sonra kaçarlarken yakalanardırnem,Ayzer ve Dudu adlarındaki ir adalete teslim edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • jınesi ile babasını ölümle teMît «*tti İZMİR,HUSUSÎ basını ve annesini ölümle tehdit bir genç,şikâyet üzerine yakaıştıreğini yerine getirmedikleri için sına ve annesine hakaret edip öe tehdit eden hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • Küba'da bir yüzbaşı Castro'ya isyan etti HAVANA,A.P.Castro ordusundan bir yüzbaşı,etrafına topladığı çok sayıda adamla,dağa çıkmıştır.Yüzbaşı Mendiala'nın emrindeki askerler geniş ölçüde silahla müceh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • Bir Kıbrıs parti lideri Moskovada MOSKOVA,A.P.Kıbrıs İsçileri Terakkiperver partisi genel sekreteri Papalanu Kremlinde Sovyet Başbakan yardımcısı Mikoyan tarafından kabul edilmiştir.Tass'a göre görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • en çok aranılan en çok beğenilen daima tercih edilen ampul.AMPULÜ BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • İ.E.T.T.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İdare ihtiyacı için 50 adet komple otobüs kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait şartname elli lira bedelle Metronun Merkez veznemizden alınabilir.59514)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • IA.P.J İSPANYA'NIN HEDİYESİ 15 Arallk gUnU I5n,Belçika Kralı Baudouin ile evlenecek olan İspanyol Prensesi Fabiola de Mora Yaragon'a General Franko'nun karısı bir taç hediye etmiştir.İspanyol halkı ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • I «MI 1111111111111 M TAKVİMDEN BİR YAPRAK r%â II Antigon,ve Kenterler PAZARTESİ akşamı Site binasındaki tiyatroda Anouilh'in modernleştirdiği Antigone)trajedisini seyrettik.Buraya tiyatro diyorum ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • İki gemi Kıbrıs'ta karaya oturdu LEFKOŞA,RADYO Akdenizde hüküm süren fırtına neticesinde bir Yugoslav ve bir Japon gemisi Kıbrıs açıklarında karaya oturmuştur.İngiliz hava kuvvetlerine mensup uçaklar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • Atatürk,1920 de bîr kurucu eclis toplamak istemişti Büyük adama göre,yurdda anarşi doğurabilecek hallerde veya uzak bir ihtimal de olsa,bunları önlemek için "Kurucu Meclis,e gitmek çıkar yoldur ÖMER S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • TİRE'DE LAHANA 5 KURUŞA DÜŞTÜ TİRE,HUSUSÎ Şehrimizde sebze Hatlarında görülmemiş bir ucuzluk hüküm sürmektedir.Havaların güzel gitmesi üzerine pazara bol gelen kış sebzelerinden lahana 5,pırasa 10 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • KİMSESİZ VE SUÇLU ÇOCUKLAR İÇİN BİR KAMPANYA AÇILDI İZMIK,HUSUSİ Klmsezi ve suçlu çocukları kurtarmak için bir kampanya açılmıştır.Bunun için kurulan dernek suçlu ve kimsesiz çocukların cemiyete fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1960
  • Fransa Meclisinde Cezayir üzerinde Müzakere başladı De Gaulle,Milliyetçilerle görüşmek için ateş kesilmesinin şart olduğunu söyledi PARİS,RADYO Fransız Millet Meclisi De Gaulle'ün Cezayir plânını gürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • 8İSK& ft8«Ç5^Tîrıİ Sİ" İÜ!S «Sj Lvı'.L.uJ L-Jf İ^hi«*l.ru.'jj'.C-Il."O o-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • t':fl8;r.w^:u KUÇ.UK.S S» İS-TAS-YOKDA Ikİ TŞ£Nı KASZ<—lKUİ ru-iojj,ese o8xS3sSol!1» iv m,J.Sisi SENİ v/ve-HJ S1 İV* *ıA% fi J FD£N ^ĞOfc.s S'M,^l_eNMlŞT(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • MİPMÜÜ SwfeADAN l*\~Z.İAA«CİMS'Z-KAUrCEDEE,SESLERİ VAİZ.^K,ÇIKMA.MEK -uaı-OE-iöS£ saunas,fiö0 mm BEN BulZAOA Sil AR."KA TAKAP-TÛktsl ONÜ Ç.EVİR.İSJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • •CAPAL.1 Ol_ANl JSAMDKİIN İÇıN.OKtcl VAAtCİMEyi lAeEicErre geçı'eEBi-Ece-ç fMIZ.FA AT ŞABı C VE İI_RUtSİTAMVA1 V-A El_Qı" Oı_AKA 3ÖM OER.İl_VviŞTİ.SAKIN* CA.O O-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • ACELE KİRALIK DEPO ARANIYOR Takriben 500 metre kare Müracaat 27 42 10 İrfan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • DEVLET TİYATROSU'nun ANKARA' da ÜÇÜNCÜ TİYATRO da OPERET TEMSİLLERİ ÇİNGENE BARON JOHANN STRAUSS OPERET 3 PERDE)Türkçesi Orkestra Şefi:Koro Şefi:Dekor-Kostüm Saip SAN Sabahattin Kalender Adolfo Camozz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • Örgülü,elektrolitik,AVRUPA bakırından Hattıhavai 10-95mm Kablolarımız mevcuttur.Kablo ve Elektrik Malzemesi Ltd.ŞU istinye İstanbul.Tel.i 63 53 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • SATILIK Dursunbey İstasyon karşısında AKDAĞ KERESTE FABRİKASI Bütün teferruat ve 30.000 M2 arsası ile işler bir vaziyette pazarlık suretiyle satılıktır.Tediyatta kolaylık gösterilir.Telefon:48 43 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • İsianbul Ticaret Odasından Tebliğ Edilmiştir Tenzilâtlı Satış Yapmak isleyen Firmaların Dikkat Nazarına Oda Meclisinin 30 Kasım 1960 tarihli toplantısında,tenzilâtlı satış yapmak isteyen firmalar için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • CIECH POLOGNE Bureau No.2500 Kauçuk.Plastik ve Boya Maddeleri İthalât ve İhracatı Yüksek evsafta plastik maddeleri tavsiye eder.P.V.C.Polistiren Selluloid Galalit Toz halinde bakalit,melaminik reçine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • KİRALIK Caterpillar 955 IY2 cub yardahk Trascavator buldozerli Tel:21 45 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • APARTMAN daireleri ZINCİN PAKA İHKAMfVElfnt MEVDUATA AZAMİ FAİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • a SİTE Tiyatrosu Her gün 21.15 de Her gün 18 de EVDEKİ YABANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • İnşaat İlânı Şişli Otobüs Garajı Hareket işçileri Yapı Kooperatifinin 3.000.000 T.L.keşif bedelli 50 Blok 100 Daire inşaatı anahtar teslimi M2 fiatı üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • YAKUT 165 Kapının hemen yanındaki koltuğa oturdu ve tabancalı elini de bacak lıacak üstüne attığı dizinin üzerine yanlamasına koydu.Kollarımı indirip lıir sigara daha yaktım bu arada da ceketimin önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1960
  • TÜRKERJVCARO Geçen hafta içinde yurtta 111 eser basılıp deri di:02 kitap,19 broşür:101 telif,10 tercüme.Ko lan:Sosyal bilimler 28,edebiyat ile tatbikî bilin E 23'er,nazarî bilimler 13,tarih-coğıafya 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • adalet Divânına beş dosya daha dün gönderildi t Baştaraft Birincide ia dâvanın düğmesine karar verilmiştir.Kayseri,Hlmmetdede,İncesu hâdlse-erinden düşük Başbakan Adnan Menderes,Osman Kavuncu,Kâmil Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • "Kurucu Meclis,seçimi yüzünden gençlik arasında ihtilâf çıktı İ Baştarajı Birincide mtınu idrakten âciz kimselerdir» demiştir.Teknik Üniversite Maklna Fakültes} ve Elektrik Fakültesi öğrenci cemiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • YASSIADA'DA BUGÜN 4 DÂVAYA BAKILACAK t Baştarajı Birincide «örtülü ödenek» dâvasında,tevsii tahkikat istekleri bildirilecek ve muhtemelen Başsavcı esas hakkındaki iddiasını serdedecektir.«Topkapı» dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Fazla ücret alan şoförler meslekten menedilecek ANKARA,HUSUSÎ Belediyelerin tesbit ettiği ücretlerden fazla ücret alan şoförlere bir aya kadar meslekten men cezası verilmesine dair kanun dün M.B.K.nce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • İLK TAHSİLİ YAPMAYAN ŞOFÖR OLAMAYACAK t Baştarafı Birincide harç,resim ve cezalar bütçeye gelir kaydedilecektir.Kendilerine ayrılan yerler dışında yürüyen,diğer yerlerde ilk geçiş hakkını motorlu taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Sivas'ta ekmek fiyatı 10 kuruş indirildi SÎVAS,HUSUSİ Şehrimizde şikâyetlere sebep olan ekmek fiyatı 10 kuruş indirilmiştir.Fırıncıların grevi ile 35 kuruştan 50 kuruşa yükseltilen ekmek fiyatı bu kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Laos'ta iç harb tekrar başladı WASHİNGTON,RADYO Laos Başbakanı Suvanna Fuma,sağcı ve solculardan mürekkep bir Kaolisyon hükümeti kurmağa muvaffak olamamıştır.Bunun üzerine memlekette çarpılmalar yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Sünnet izni alıp bakara oynadılar GAZİANTEP,HUSUSİ Polis,düğün yapıldığı İddia edilen bir eve baskın yapmış ve bakara oynayan 46 kişiyi yakalamıştır.İsmet Paşa mahallesinde oturan Rıza Efe «oğlumu sün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • C.H.P.tüzüğü,yeni baştan ele alınıyor ANKARA,HUSUSÎ Cuma günü toplanacak olan C.H.P.Genel Merkez tüzük komisyonu C.H.Ptüzüğünün değiştirilmesi İle ilgili çalışmalar yapacaktır.Ocak,bucak teşkilâtının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • MİLLİYET PİREDE t Baştarafı Altıncıdaçika'da İştirak edeceği turnuaları en lyl bir seklide verebilmek İçin Spor Servisinden Nurhan Aydın'ı dün Galatasaray kaflleslyle Yunanistan'a göndermiştir.MİL-LİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Sarper,Kızıloğlu ve Alican Paris'e gidiyor ANKARA,HUSUSÎ BU*'ayın 10 sında Parlste yapılacak olan NATO toplantısına Dışişleri Bakanı Selim Sarper,İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu ve Maliye Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • 6.Global ithal kotası için toplantı yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Bakanı Mehmet Baydurun başkanlığında dün yapılan toplantıda,önümüzdeki ay başında açıklanacak olan İlk altı aylık 6.global İthal kotas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • OKUL MAÇLARI ÇETİN BİR SAFHAYA GİRDİ t Baştarafı Altıncıda 8-15,15-9,Salnt Joseph Orta Kadıköy Ortaya 2-0,Galatasaray Orta Fındıklı Ortaya 2-0.Kuleli Motor Sanata hükmen,Bakırköy Orta İstanbul Erkek O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Kruşçev hasta LONDRA,AA.AP.Sovyet Başbakanı Kruşçev bir haftadanberl rahatsız bulunmaktadır.Kruşçev'ln gribe yakalandığı ateşinin yükseldiği ve bu sebepten bâzı randevularını İptal etmek zorunda kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Zorba baba oğul adliyeye verildi SİVAS,HUSUSÎ îmaret mahallesinde oturan Medet Kılıç ve oğlu Turan zorla bir kadının evine girdikleri için yakalanmışlardır.Zampara baba-oğul adliyeye verilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • ŞİDDETLİ BİR fırtına geliyor Aknenizden Doğuya doğru ilerlemekte olan şiddetli bir lodos fırtınasının bir İki gün içinde Ege ve Marmarayi tesiri altına alması beklenmektedir.Hâlen Orta Akdenizde rüzgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Yedek subaylar 2 Ocakta okullarında olacak üniversite ve yüksek okul mezunu yedeksubay adayları 2 Ocakta yedeksubay okullarına sevkedlleceklerdlr.v Bu durumda olan mükellefler 15 Aralık tarihine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Aflardan 10 bin kişi istifade etti ANKARA,HUSUSÎ Birinci ve İkinci aftan faydalananla* tifi sayfsının 10 bin civarında olduğu bildirilmektedir.Kat'l rakamın 'bir hafta zarfında belli olacağı ifade edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Şehrimizdeki işsizlik krizi incelenecek istanbul İşçi Sendikaları Birliği icra Heyeti dün bir toplantı yaparak şehrimizdeki işsizlik krizi konusunu İncelemiştir.Birlik Başkanı Avnl Erakahnın iştirakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Esnaf Birliklerine kayıtlı olmayanlar ticaret yapamayacak Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilâtı Konfederasyonu Başkanı Hasan Te2 dün yaptığı basın toplantısında «Esnaf ve sanatkârlar kamımı kabul edildiği ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Maskeli sabıkalılar ölümle fehdit ettikleri ev sahibini soydular ANTALYA,HUSUSÎ Sütçüler köyünde bir eve baskın yapan maskeli ve silâhlı 4 şahıs ev lahiplerinl ölümle tehdit etmiş,silâh ve paralarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Ağaç yüzünden çıkan çarpışmada bir kişi öldü,6 kişi yaralandı AFYON,HUSUSÎ Masmarı ve Dadak köylüleri arasında ormandan ağaç çıkarma meselesinden çıkan bir Kavgada bir kişi ölmüş Uç kişi de ağır suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • M E T A Ş İZMîR Metalürji Fabrikası A.Ş.nin ithal kütüklerinden imal ettiği yüksek evsaflt muntazam 6 24 rnrn.lik BETON DEMİRLERİ yeni müsait fiatlarla satışa arz edilmiştir.FARUK ERENGÜL Galata Necat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • KİRALIK FABRİKA BİNASI Topkapı Maltepe Gümüşsüyü Cad.3 kat,takriben 1000 metre kare.Su ve elektrik tesisatı mevcut.Tel.22 5G 56 22 32 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • MİLLİ PİYANGODA kazanan numaralar Millî Piyangonun 7 aralık çekilişinde 500 bin ve 200 bin liralık büyük lkramlyeler İstanbul'da satılan biletlere isabet etmiştir.Kazanan numaraları bildiriyoruz.49141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Dişlerinizin çürümesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış SÜPER WHIT£ O 1.KOLYNOS SÜPER WHITE j DİĞER MACUNLAR Diş Macunu kullanmanız lâzımdır I İşte ispatı:Yandaki resimde,görüldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • İstanbul 10 uncu Asliye Hukuk Hâkimliğinden 960/100 Davacı,Güldane Köşker tarafından dâvah,Beyoğlu,İstiklal caddesi Metropol Han kat 4 de Westinghouse Şirketi İle bu şirketin şoförü,ayrıl yerde mukim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • GÜNEŞ MAYİ DETERJANIM Sentetik Saftın V ile TERTEMİZ BULAŞIKLAR Zaytlnburnu Hacı Rışitboy thiçidi 27/2 Tel.22879C TELGRAF:ÇAKiMSALAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK FAAL Tavuk Çiftlimi 45 Bin» iklbinllk fenni tesisat,makineler ve damızlıklarıyla Halâskârgazi Cad.214 Nuri.Şişli.KADIKÖY,Kizıltoprak.Kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • er yıl 300 bin ev inşa edilecek Baştarajı Birincide I kik edecek ve lıangi bölgelerde ne çekıedi vereceğiz ve ona gecekondu yeri-S" İnşaatın ucuz ve sağlam olacağını ne sıhhi ev yaptıracağı/Bugüne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1960
  • Arsa spekülâsyonunu önlemek için bir kongre toplanıyor ANKARA,HUSUSİ îmar ve İskân Bakanı Prof.Fehmi Yavuz dün yaptığı basın toplantısında usa politikası» «Bölge plancılığı» »Köy meseleleri» üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1960
  • Pazar glinü tzmirde Göztepe ile karşılaşacak olan a^latasaray profesyonel futbol takımı sabah Ali Sami Yen Stadında çalışmıştır.Resimde çalışmaya katılan Sarı-Kırmızılı futbolculardan bir grup kültür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • Amatörlerin durumu istişare heyetinde B.Silâhçılar basın toplantısında Şûra yerine bölgelerde beşer kişilik komiteler teşkil edileceğini açıkladı BEKİR SİLAHÇILAR Açıklamada bulundu ANKARA,HUSUSÎ BEDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • için hazırlanıyor BİR müddettenberi tedavi altında bulunan Fenerbahçe'n' Lefter,takımının 18 Aralıkta Galatasaray'la yapacağı millî lig maçında oynayacaktır.Millî futbolcu,idarecilere kendisini iyi hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • MİLLİYET PİRE'DE Hâdiseleri yerinde takibi prensip i edinen MtLLîYET,Galatasaray I basketbol takımının Pire'de Oliınpiyakos ile yapacağı Avrupa şampiyon kulüpler kupası revan;ma-i H çı ile Hollanda,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • W.RUDOLPH YILIM SPORCUSU SEÇİLDİ Tennessee'li uzun boylu zarif bir kız olan Wilma Glodean Rudolph,Rod Oilmpiyatlarırıda Uç altın madalya kazandıktan sonra «Dünyanın en sür'a kadını» Unvanını almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • TÜRKİYE FUTBOî Şampiyonasınc İTİRAZ EDİLDİ İzmit Kâğıtspor Kulübü idarecileri,bölge li birincilerinin şampiyonaya katılmasını istiyc 1960/61 Türkiye Amat Futbol Şampiyonasına i tirak şekli kulüplerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • 0 GÜREŞ Federasyonu 17 ve 18 Aralık tarihlerinde deplasmanlı güreş birincilikleri tertiplemiştir.Müsabakalar Tokat,Denizli,Adana ve Malatyada yapılacaktırm YUGOSLAV Hajduk takımı idarecileri dün Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • Tunus Millî maç istedi Bulgaristan Finlâ diya arasındaki Dü ya Kupası maçını b Türk hakemi idaı edecek MİLLÎ futbol takımın önümüzdeki Haziran a\da Tunus'ta yapılac olan bir Spor Festivaline da\edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • Terfi,tenzil sistemi tenkid ediliyor Mim lige dahil kulüp terfi ve tenzil sistemi hakkında Futbol Federasyonunun almış olduğu «on kararı İptal i^in Danıştaya müracaat edeceklerini açıklamışlardır.Kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • Galatasaray ve Salnt Benoit liseleri arasında dün Vefa stadında oynanan ve 2-1 Galatasaray lisesinin galibiyeti Ue biten maçtan diğer bir görünüş.OKUL MAÇLARI ETİN BİR SAFHAYA GİRDİ Dün muhtelif salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • Toio'da 13 Tutturan 170.330 lira Kazandı 12 maçın neticesini doğru tahmin eden 42 kişi,4055 lira ikramiye alacaklar ANKARA,HUSUSÎ SPOR Toto neticeleri dün akşam belli olmuştur.13 tutturan Samsunlu İrf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1960
  • Dün geç vakit Yunanistan'a hareket eden Galatasaraylı basketbolcıılar kulüp Lokalinde Reis Refik SelinıoKİıı tarafından uğurlanmışlardır.Resimde soldan)Ünal,Adlı,Sellmoğlu,Kılıç,Savan,Süha Özgerıni,Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor