Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • IMİLL1YETJ AYHAN AYDAN TEKRAR İFADE VERDİ ^ZTZ ruşturma Kurulunda dün tekrar ifadesi alınmıştır.Mithatpaşa stadyomu Müdür muavini Nusret özmengünün işe yerleştirilmesi İçin Menderes nezdinde tavassutt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • C.Gürsel'in hastalığının lamamen önü alındı rof.Adams,Başkanın durumunda,endişe verecek bir şey olmadığını,Kerimoğlu ise,Gürsel'in 15 gün sonra basın toplantısı yapabileceğini söyledi METİN DOGANALP D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • Tuncel «147 ler hakkında Senatoların mütalâasını bekliyoruz» dedi ANKARA,HUSUSÎ Milli Eğitim Bakanı Bedrettin Tuncel.dün «Affedilen 147 öğretim üyesi hakkında Üniversite Senatoları hâlâ mütalâalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • Gençlik teşekkülleri birleştiriliyor ANKARA,HUSUSÎ 'Milli Birlik Komitesi temsilcisinin de katıldığı bir toplantıda,bütün üniversite gençlik teşekküllerinin «Türkiye Ulusal öğrenci Federasyonu» adı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • İTHALÂT PROGRAMI HAZIRLANIYOR Ticaret Bakanı,liberasyon listesinde yedek parça ve yerli imalât maddelerine yer verilmeyeceğini açıkladı ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un riyasetinde 1961 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • "Mecburî iskân,gemılefilmirecek Kızıloğlu,liste hazırlandığını yalanladı ve kötü niyetliler için takibata geçildiğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ İÇİŞLERİ Bakanı,bir bildiri yayınlayarak,Doğu'da mecburî is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • Anayasa Dâvası için Hazırlık Başladı Sabıkların avukatları İrtibat Bürosuna getirilen dosyaları inceleyebilecek DÜŞÜK avukatları Anayasayı ihlâl dosyasını tetkik edebileceklerdir.MB.K.İrtibat Bürosu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • MEKTUPLA DERS ÖĞRETİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Türkiye'de ilk defa «Mektup İle ftftretün» yapacak olan bir teşkilat faali» yet* geçmişi ir.Milli Eğitim Bakanlığı teknik öğretim bölümü içinde yer alan bu teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • Bir araba eksiğine.Vakıflar Genel Müdürlüğü,Vakıflar Yüksek öğrenci yurdunda barınan altmış,fakir öğrencinin aidatını kesmiş.Adam başına ayda yüz otus üç liradan,sekiz a\hk bir hesap yaptık,altmış dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • MECLİSTE C.H.P.Ll mebusları döven polisler tesbit ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Münfesih Meclisin son toplantısında CJH.P.Milletvekillerini döven polislerin te»bltlne başlanmıştır.Eski CHPmilletvekillerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • Gençler.Hatay için yapılan nümayişleri protesto etti Bir deklârasyon yayınlayan İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği.Suriyenin Hatayın mevzuunda yaptığı nümayişleri protesto etmiştir.Deklârasyonda söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • B.K.Kurucu Meclis tasarısını ele alıyor Komisyon,tasarıyı değişikliklerle Genel Kurula verdi.S.B.F.öğrencileri,Kurucu Meclis üyeliği islemiyor ANKARA,HUSUSÎ KURUCU Meclis Anayasa Tasarısının Millî Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI Kurumu sanayicilere KREDİ AÇABİLECEK ANKARA,HUSUSİ İşçi Sigortaları kurumunun sanayicilere 100 milyon liraya kadar kredi açabilmesi için hazırlanan tasarı Başbakanlığa sevkedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • [RADYO FOTO,A.P.Başkan Eisenhovrer İle yerine seçilen Keııned.v dün Beyaz Saray'da ikt saat görüşmüşlerdir.Kenııedy'yl Beyaz Saray'ın merdivenlerinde Eiscııhovver karşılamış askeri birlikler de selâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • opkapı sanıklarının arı dün bitti bir kısmı resme rağmen o gün mdise yerinde ofmacfıklarını iddia etti Geçen duruşmada dilsiz olduğunu ileri süren sanık dün konuştu T OPKAPI olaylarının dünkü duruşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtına kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Laleli,Kemalpaşa,Agayokuşu No.14.Tel:22 21 06 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1960
  • zmir'de 14 abık D.P.li 'evkif edildi Demokrat izmir gazetesini tahripten sanık olanlar Yassıad?ya sevkediîdi İZMİR,HUSUSÎ EMOKRAT İzmir gazetesinin tahribi ile ilgili olarak dün gece 14 kişi tevkif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • SAHNE 4' TEVHÎD BİLGE PANGALTI TAN SİNEMASINDA Perşembe akşamından itibaren Her akşam Suare 21.15 de-YATAKLI VAGON KOMEDİ 3 PERDE Sahneye Koyan:Tevhid Bilge.SANAT MÜŞAVİRLERİ:Vasfi Rıza Zobu Reşit Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • i Savın Doktor ve Eczacılara,ANAPİYOJEN Dr.İHSAN SAMİ Vaccin Antipyog&ne mixte polyvalent)Ergenlik,Kan çıbanı.Septisemi,Arpacık,Ekzama,Koltuk altı çıbanı,va Bumatlzm ve sair cerahat tevlit eden Strept
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • ŞULE Bestaurant Gazinosu fEMIRGÂN)Belediye Otobüs durağında Bu akşamdan itibaren her akşam VİYOLONİST CAHİT VE ORKESTRASI ŞANTÖZ PULA MORELLİ ve YASEHEN ESMERGÜL Şençalar plâklaıında dinlediğiniz KANU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • OĞLAK BURCU VENGEC BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir his meseleniz uzayıp gitmekte devam edecek.Müsbet,menfi bir neticeye bağlıyamıyacaksınız.Wl [22 Haziran 23 Temmuz] Üzücü gibi görünen bir hâdisenin son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • Liıımw ıııııaııııırfıiMiıiıiıilııılı*Wı Bu Hafta Rl¥?ft Mecmuası 0 Meşhur empresyonist ressam Cezanne'm en meşhur eseri olan «Çiçekler» tablosu H En yakın arkadaşının kaleminden Clark Gable'm hayatı.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümü* ZEHRA KAYLAV'ın Vefatı dolayıslyle,cenazesine İştirak eden;telefon Telgraf ve mektupla veya bizzat gelerek tazlyetlerin!beyan eden bütün dost ve akrabalara,Maliye T«ftiş Hey'et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • TEŞEKKÜR Çok tehlikeli sezaryan ameliyatı İle eşimi yeniden hayata kavuşturan ve bizlere de sağ ve sağlam bir erkek çocuk hediye eden Nişantaşı İşçi Sigortaları kıymetti doktorlarından Operatör irfan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • Dahiliye Mütehassısı Dr.NAZİF ÇAKAR Avrupa'da mesleki tetkik iKYihatkı» çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • ALACAK YÜZÜNDEN İKİ YARALAMA OLDU Aksaray'da Naksi sokağında 11 numaralı evde oturan Cemalettin Akyüz evine misafir olarak gelen kainbiraderl Faik Avcı Ua bir alacak meselesi yüzünden kavga etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • KISA HABERLER BURSA'dan aldıkları iki kilo esrarı şehrimize satmaya getiren Mehmet Aktağ ve Mithat Korkmaz Mecidiyeköyünde polia tararından yakalanmışlardır.SABIKALI hıfzlardan Mesut Yasar Yedikulede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • I i üzün süren Sonbahar TX RALIK ayının yedisi.Yılbaşına üç halta JT^ kaldı.Hâlâ ceketle dolaşıyoruz.Bu kadar uzun sürmüş bir sonbaharı hiç hatır.İ lamıyorum.Taşlık'tan Doknabahçe'ye doğru inerken kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • 11 KAÇAK ÎNŞAA YIKTIRILI YO Belediye zabıta memuruna ha)eden bir İnşaat kalfası dün tevkif rmgtir.Eyüpte yapılan kontrollar sıras bir kaçak İnşaat hakkında zabıt 1 Belediye zabıta memuru Muammer yır'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • VEFAT Sivas eşrafından Hacı Faz oğullarından Merhum Ahm Hamdl efendi refikası,Beykoz 1 danlık müdürü Naci Acar'ın ki;metli annesi,Beykoz öğretmeni,rinden Nafize Acar'ın kayınva deal EMETULLAH A C A1 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • t ll(İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7.30 İki marş 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15'Oyun havaları t.30 Plâk dolabından 9.00 Haftanın bestecisi 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • BULMACA 8 '9 10 SOLDAN SAĞA:1 Cemiyette sınıf;Aziz Rumlarda)2 Terbiye utanma;Bir menfaatin bozulmaâı kaybolması.3 İşaret kılavuzluk;Tersi şikâr.4 Elçiliğe bağlı memur;Tersi teşbih vs.yapılan sert bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU Ai.K AZ ah Tel:44 25 62)1 Zara Han Victor Mature Renkli Türkçe.2 Uç Kakraman Charles Heston r Renkü Ing.ATLAS Tel:440832)Tokyo Fedaisi Joan Colllna Kenkli Ing.EMEK Tel:44 84 3»)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • ŞİİR MERAKLILARINA Hazırlığına başladığımız 1961 yılı şiir Antolojisi için amatör şairlerimizin yazmış oldukları şiirlere bu eserde yer verilecektir.Şiirlerini eserde yer vermek istiyen şiir meraklıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • Türkiye Kredi Bankası Â,Ş.Umum Müdürlüğünden:Eski Umum Müdürlerimizden BAY EDMOND GOLDENBERG Tedavi edilmekte olduğu Almanya'da Heldelberg şehrinde 5 12.1960 tarihinde vefat etmiştir.Bankamızın kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • VEFAT Pek kıymetli Müdürümüz BAY EDMOND GOLDENBERG'in Alman Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanının Büyük Liyakat Haçını hâmil)Heidelberg'te '5 Aralık 19Ö0 tarihinde ebediyete intikal ettiğini derin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • t.İKTİSAT* ve TİCARET Hazırlayan.Dr.Halûk CILLOV İhraç maddelerimizde ehemmiyet değişiklikleri İSTATİSTİK Umum Müdürlüğü tarafından yayınlanan dış ticaret istatistiklerinin tetkiki bize bu yıl İhraç e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • DUN SABAHKİ seferleri aksattı Galata köprüsü ais yüzünden dün sabah açılamamıştır.Limanı kaphyan kesif ais saat 08.00 e kadar devam etmiştir.Bu yüzden sabah 4.25 den İtibaren Sirkeci Kadıköy arası kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • YENİ BİR HAYVANAT BAHÇESİ KURULUYOR Belediye Kâğıthane civarında bir Hayvanat Bahçesi tesis edecektir.Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak tesisi düşünülen bu Hayvanat Bahçesinin kuruluşuna hâlen Gülhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • TARSUS VAPURU SERVİSE GİRİYOR Istinye tersanesine alman Tarsus vapurunun revizyon ve tamiri bitmişti?Tarsus'u kaldıracak havuz îstanbuda mevcut olmadığı İçin gemi 8 Aralıkta Gölcükteki askerî tersaney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1960
  • LİMANIMIZDAN İHRACAJT 214 MİLYONA ULAŞTI Ocak ayından kasım sonuna kadar son 11 ay içerisinde limanımızdan 214 milyon 812 bin 808 lira değerinde 193.279 ton İhracat yapılmıştır.Sevkedilen malların eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • EMEK SINEMASI'nda Senelerin şaheseri,Tyrone Power'in en son filmi BEKLENMEYEN ŞAHİT Witness for The Prosecution)ae POWER Marlene DİETRİCH Charles LAUGHTON ğü büyük rağbet üzerine SON BIK HAFTA DAHA gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • Bugün Matinelerden itibaren SARAY SİNEMASINDA MEÇHUL KADIN Renkli Technlcolor)Harika bir aşk ve macera filmi Oynıy anlar:Vigel PATRİCK rvonne MİTCHELL Michael GRAİG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • ŞANSINIZA Yıl sonu büyük çekilişine katılan mudilerimiz mevduatlarını hesaplarında tuttukları takdirde müteakip Lüks apartman dairesi ve zengin para ikramiyeleri keşidesine de iştirak edebilirleri A V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • B.Özkul Ankara Emniyet Müdürü oldu ANKARA,HUSUSÎ Ankara Emniyet Müdürlüğüne Burhanettin özkul getirilmiştir.Burhanettin özkul bir süre önce trafik şubesi müdürlüğü yapmış,daha sonra da emniyet müdür m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • Bir Türk profesörü Amerika'da mühendislik mükâfatı kazandı WASHİNGTON,USîS Northwestern Üniversitesi Profesörlerinden Ali B.Çambel «Curtis W.Mc Graw» armağanını kazanmıştır.Bu Amerikada Mühendislik öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • İA.P.NATO BALOSUNDA NATO AvruP* Kari» Kuvvetleri Kumandanı,T T 'M,l'i* Alman Generali Hans Speldel ve karısı NATO nun tertiplediği Noel balosuna gitmişlerdir.Besimde General ve esi NATO balosunun tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • ABDÜICANBAZ'IN MACERALAR» 6ERİ ÇEKİLEN ABPDICAN6A] KÖV60YA B/H ÛSMAHÜ TO-KADI PATtA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • FOTOĞRAF KAĞITLARI FOTOĞRAF FİLMLERİ ihraç eder.Katalog ve numune verilir.Kimyevi Maddeler ithalat ve İhracat Fotochımiques malzemesi bürosu 2700 Varsovie 10.B.P 343 Jasna 12 Polonya Telg.Ciech WARSZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı Size 20 Vıi Boyunca 500 Liraya kadar AYLIK GELİR İkramiyeleri KAZANDIRABİLİR Ayrıca:APARTMAN DAİRELERİ ve Dolgun PARA İkramiyelerinden de FAYDALANABİLİRSİNİZ.Broşür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • DUN YASSIADA'DA.*ayın İnönü—Sayın İnönü.1 ün sanık mikrofonu önün.den geçen 60 kişi içinde,birbirine öylesine benzeler vardı ki.Belki yüzleri,da sözleri bambaşka gibi inüyordu.Fakat o değişik îerin ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • KIZIL ÇİN,RUSYA'NIN GÖRÜŞÜNÜ BENİMSEDİ MOSKOVA,AJANSLAR Kasım ayında Moskova'da toplanan Komünist liderleri harbin «kaçınılmaz bir sey olmadığı» hakkında mutabık kalmışlardır.Bu husus dün Moskovada ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • FARE YÜZÜNDEN BİR EV BOŞALTILDI İZMtR,HUSUSİ Hilâl semtinde farelerin hücumuna uğrayan bir aile evlerini tahliye etmek mecburiyetinde kalmıştır.Muzaffer Uç mutfağına dadanan kedi büyüklüğünde iki fare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • Haşim El Attasi dün Şam'da öldü SAM,T.H.A.Eski Suriye.Cumhurbaşkanlarından Haşim El Attasi dun ölmüştür.Türk taraftarı olarak bilinen Haşim El Attasi 87 yaşındaydı.Attasi,bir kaç defa Suriye Başbakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • o1 in ııı mı mı ıı ııı ı m it-v l TAKVİMDEN I BİR YAPRAK l {Müşahedeler ve neticeleri!T T ALKIN mâruz kaldığı bir müşkül hakkında geçenlerde bu i E X X sütundaki yazımla hatırlattığım durumu Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • Hırsızlıkların artması üzerine devriye çıkacak ANKARA,HUSUSÎ Af'dan istifade eden hırsızlar,gündüz ev soymaya başlamışlardır.Son günlerde bilhassa Yenişehir,Aydınlıkevler ve Maltepe semtlerinde hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1960
  • İTÜRKİYENİN EN SEVİLEN EN ARANAN,EN BÜYÜK DUVAR TAKVİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • CİCİ CAN Parçalar» yamyama ®ğ.ti&d\m HURıYBNİN BUUÜZU TAMAMUAN(V\Âk IZUERİ TÂKÎP ETMELİ,KİZİ HEM OÖTÛRÜYO^-L-AFS.HEAADE SOYUYORLAR ANLAŞILANI fita%ULi'J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • SANA Ev^ENıVNC TEK.L.ıFtM PEK OE RAgı.At^ Ol-MA A O i Sjı_ıVOR.ı-i."A-KAtCûT BENİ VAKİT KAYBET.WıEOEb4 Hfpçonıj o^ii Bİ/ZAZ.SONGLA SAK O DA.N£.AKS't-lK TyeE.V/'iV HAKEICE.TÎHE DOKUZ-DAKİ-KA VAE.TELEFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • DlGER.TA.RAFTAN* HÜ.«ü)A*ET ÇEv.OAmi s zintiuai?OuO^cSlJ ı«AAl_U/Vw-3 C.iAMKTİKAT aç.v\Abıyız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • 8ı_ı NUCAARANM SEVECEtCSÎN BİR.ut'KA VERMEZSEN BEN oe buradan G-tT/vver*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • GÜNEŞ AJANDASI GÜNEŞ AJANDASI Aradığınız ajanda olmuştur ÇIİNK)Her ayın başına konan llivt V yapraklar:Hu ıyın takvimini,timlerini,özlerinizin onunde bu-Vlunduracâk,L'zerinde alıştırınız ünü kolayca b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • İNGİLİZCE OĞttHMEK İÇİH T£K ÇIKAR YOL VvivVU-VoUvV l\ACİ-BATI DİLLERİ OKULU Kurılın Abdıılhdkhdıtıil CjcI No 8-TAKSİM ^İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • Israel'den 69.08 FAYANS Lisanslarını satmak istiyenlerin müracaatları menfaatleri icabıdır.6 m/m Fayansm en üstün kalitesini yapan yegâne fabrika.Tel:44 12 47 DELLA SUDDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN FATİH 1 Üniversite ve Muadili Yüksek Okul mezunu Yedek Sı bay adayları 2 Ocak 1961 tarihinde Yedek Subay okullarında bı lunmak üzere sevkedileceklerdir.2 Bu du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Futbolda Müşterek Bahs Müdürlüğünden SPOR-TOTO)1 Halen Spor Toto biletlerini tabeden Doğuş Limited OrtakhJ Matbaası ile olan mukavelemiz 1.Ocak.1960 tarihinde sona erece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • Cildin genç ve taze kalması için itinalı bakımdır!GÜZELLİK İÇİN ESAS KAİDE.i I ii 71 Yağmur ve rüzgâr güzelliğe zararlıdırl.Bu sebeple cildinize muntazaman i/KREM NİVEA sürünüz.Muntazaman ve devamlı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • ELEMAN ARANIYOR istanbul'da büyük bir fabrikanın kantin,mutbak,çamaş:rhane,mubayaa,temizlik vesair işlerine nezaret edebilecek ve bu işte tecrübe sahibi,lisan bilir 30-40 yaşları arasında erkek bir el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • SATIŞ AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ÇEŞİTLİ:ATÖLYE MAKİNELERİ:Muhtelif boy tornalar,frezeler,motörler alet ve edavat ile çelik malzeme ve hurda demir v.s.BÜRO MALZEMESİ:Muhtelif Hesap ve yazı maklnalan,çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 İstanbul Sağlık tesislerimizin yıllık ihtiyacı kuru gıda maddeleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.2 İhale,15/12/1960 Perşembe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • Dünyanın en büyük benzin şirketlerinin tercihan kullandığı Kompresörleri ve hava saatleri.DANİMARKA MENŞELİ SIGURD-STENHOJ Yüksek randımanlı az sarfiyattı HAVA KOMPRESÖRLERİ BATI ALMAN MENŞELİ ELEKTRO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • YAKUT 164 Çünkü gizil dehlizin sırrını bir baban bir de sen biliyordun.Bunu da berhalde onun hastalığı sırasında öğrendin.Çünkü edindiğim malûmata güre,babana üç ay hastahakıcılık etmiştin.İhtiyar yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • BALIKÇI LİPSOZ SITKI t Llptoz;denizlerde trakunya,varsam ve is ten sonra dikenleri üçüncü derecede zehirli ol tıklardandır.Şekli ve bilhassa başının ve gö:durumu itibariyle pek sevimsiz bir balıktır.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1960
  • BUGÜN Binlerce figüranın iştirakiyle görülmemiş muazzam tarihî bir film.|HEl BÜYÜK TAARRUZ nSitl0MlCX61 m Renkli Türkçe Sinemaskop)ANITA EKBERG CHELO AL ONSO JACQUES SERNAS ilâveten:A.D.S.Havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • Topkapı sanıkları f Baştarafı Birhıcide işim var,emirleri kusursuz alarak kide gösterdim» cevabını verdi,îundan sonra kararnamenin okunsma devanı edildi.Başkan Başol,lal Kosova'ya,İnönü'nün kendi ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • M.B.K.Kurucu Meclis tasarısını ele alıyor 6 Baştarafı Birincide rulu üyeleri İle haftalık mûtad toplantılarından ikincisini dün yapmıştır.Saat 10 dan 12.30 a kadar süren toplantı hakkında hiçbir açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • C.Gürsel'in hastalığının tamamen önü alındı t Baştarajı Birincide bu konuda şunları söylemiştir:«Paşa İçin gereken tedbirler tam zamanında alınmıştır.«Sol tarafta eüz'î bir kuvvet zaafı» müşahede edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • VASKÜLER SPAZMI» NEDİR?«Damar Spazmı» Damarların tıkanması demektir.îkl kısımdan müteşekkil olan beynin sağ veya sol bölmesinde bir sıkısına neticesinde «Vaskület Spazmı» meydana gelir.Tansiyon yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • BATMAN TANKEPİ TAMİR EDİLECEK Dış limanlarla İstanbul arasında çalışan Denizcilik Bankasının Batman tankeri arıza yapmıştır.Bu sebeple gemi Trlyeste'deki doklarda tamir edilecektir.Tamir ameliyesi 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • MECBURÎ İSKÂN f Baştarafi Birincide da kanuni takibata geçilmiştir.Vatandaşlarıma 16/11/1960 tarihinde sayın Devlet Başkanımızın şu beyanatını bir kere dalıa hatırlatmak isterim.GÜRSELİN BEYANATI Bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • Bir şoför,karısının ölümüne sebep oldu SİVAS,HUSUSÎ Bir goför karısının ölümüne sebep olmuştur.Şoför İsmail Kaya,yanında eşi Şehrlban Kaya olduğu halde 50032 plâka sayılı plkabla Slvastan îmranhya gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • 270 TON MADENÎ YAĞ YÜKLÜ MOTOR YANDI ANTALYA,HUSUSÎ Kaptan Nihat Doğruyol İdaresindeki 270 tonluk bir motor,madenî yağ yüklü olarak İskenderuna giderken Fethiye İle Kaş arasında yanarak batmıştır,înfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • "Yankı» peyki 10 Aralığa kadar görülecek Amerika'nın attığı «Yankı» adlı sıın'I peyk dün gece saat lâ'i 4 dakika geçe şehrimizden geçmiştir.Kuzeyden gelen peyk Kuzey Do#u istikametine seyretmiştir.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • MERCANDA ÜÇ DÜKKÂN YANDI Mercan'da İçcebeclhanın avlusunda bulunan üç dükkân,çıkan bir yangın sonunda tamamiyle yanmıştır.Yanan dükkânlar,Abdurrahman Engin'e ait oymacı,Recep Parlak'a alt pamukçu ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • İTHALÂT PROGRAMI t Baştarafı Birincide Ticaret Bakanı,«lööl İthalât programının bundan evvelki programlardan daha iyi ve daha mütekâmil blx seklide çıkarılması için çalışılacak ve programın nksarnamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • Bir ahır,içindeki 29 hayvanla yakıldı SİVAS,HUSUSÎ Kangal İlçesinin Eğmiş köyünden Ahmet Erdoğan ve kardeşi Hüseyin,kan dâvası yüzünden' Mehmet Doğan'a alt İçinde 29 baş hayvan bulunan ahırla samanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • Dtıtvveiller eski iş arkadaşı Turgut Bayar hakkında bilgi verdi isviçreli iş adamı Senatör G.Dut-Wr;illtrr.üusılk Ij.ıjkanı Celal Buy arın oğlu Turgııt Havarin Zürich yakınlurıııda oturduğunu,mutevazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • Bir karı koca Pusuya düşürülüp 1ZM1B,HUSUSİ Menemen'de zengin bir kan kocayı pusuya düşüren 5 kişi erkeği boğarak,kadını da başını taşla ezerek öldürmüşlerdir.Cinayet Menemen kazasının Bozköy nahiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • BİR GÜNDE İKİ CİNAYET BATüttAN,HUSUSİ Bir aunde iki cinayet birden işlenmiş,tir.Lâlebey mahallesinde Mehmet Balaban geçimsizlik yüzünden karısı Sultan BaLaban'ı tabanca ile sakak,ortasında vurarak öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • YENİ TRAFİK İŞARETİ Avusturya'da trafik işaretlerini geliştirmek maksadıyla yeni bir ilâve yapılmıştır.Kırmızı,yeşil ve beyaz yanan lâmbaların yanına eklenen bir saat.geç işaretine kav dakika olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 9 SATILIK Daire Teşviklyede 100 M2 4 oda mutlak,banyo,parke,kaloriferli Hat tiO.000 Tel:48 67 62.9 NİŞANTAŞI Rumeli Caddesinde 4 odalı konforlu kat 140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • ACELE KİRALIK DEPO ARANIYOR Takriben 500 metre kare Müracaat 27 42 10 trfan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • Beden Terbiyesi Umum Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPOR TOTO] TİCARİ FİRMA VE SANAYİ MÜESSESELERİN NAZARI DİKKATİNE X Her hafta ortalama olarak 500000 adet bastırılan SPOR TOTO biletleri A)kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • rtımmmttımHâimlmM ACAR FİL tstanburun-4-l üyük sinemasında iftiharla takdim ediyor Bugün Pangaltı JNÇJ Aksaray BULVAR Çarşıkapı Azak)Yarın Beyoğlu LALE Sinemalarında birden MiRAi KüshüoiL m mJ9lwn«JP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1960
  • S.B.F.ÖĞRENCİLERİNİN TEBLİĞİ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri Kurucu Meclise öğrenci temsilcileri» nln alınmasının mahzurlu olduğunu bildirmişlerdir.Gençler yayınladıkları tebliğde,Öğrenciler te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.12.1960
  • KALECİLER ŞURAYA ÇIK,OTUR DA RAHAT EDELİM KARDEŞİM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Genç karma Maçlarına 39 Bölge girecek FUTBOL Federasyonu,Avrupa Futbol Birliğine bir yan göndererek,Nisan ayında Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Genç Millî Takımlar Şampiyonasına iştirak edeceğimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Karagümrük transfer borçlarını ödedi.Karagümrük kulübü temmuz ayında mukaveleleri yenilenen futbolcularla,transfer edilen elemanların anlaşma dahilindeki ücretlerini ödemiştir.Ta» kim kaptanı Zekâl'nl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Voleybol liginin ikinci devresi bu haffa başlıyor Voleybol İlginin İkinci devresine cumartesi günü Teknik Üniversite Spor Salonunda yapılacak karşılaşmalar İla başlanılacaktır.Haftanın programı »öyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Cumartesi ve pazar günleri Şekerhilâl ve PTT ile karşılaşacak olan Fenerbahçeliler dün haftanın ilk antrenmanını yapmışlardır.Yukarda antrenman dan bir sahne yanda ise dün çalışmalara katılan Lefter g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • KISA HABERLER KARAGÜMRÜK Altay maçının hakemi Tarık Yamaç,Karagiimrük kulübU umumi kâtibi Niyazi Civelek'in kendisine lisanen tecavüz ettiğini iddia etmiş v* Civelek hakkında bir rapor hazırlayarak ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • F.Bahçe kîübü şirket oluyor Çalışmalarına devam eden heyet,Racing Kulübünün statüsünü istedi.G.Saray,İst.Spor K.Paşa da işbirliği teklif ettiler FENERBAHÇE Kulübünün geniş sermayeli bir şirket haline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • 6 FUTBOLCU,CEZA HEYETİNE VERİLDİ İZMİR,HUSUSİ Geçen hafta şehrimizde yapılan naili lig deplasman maçlarındaki hâdiselere adı karışan 6 futbolcu İzmir Milli Lig Tertip Komitesi tarafından Merkez Ceza H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Galatasaray bu bafta İzmir'de oynıyacağı Göztepe maçı için ilk idmanı yapmıştır.Resimde Metln'e kaleci Sedat tarafından masaj yapılırken görülüyor.Metin,"Arzum yine Gol Kralı olmaktır» Sarı Kırmızılıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • BASKET Cambazları "HARLEM,GELİYOR Düııya'cu tanınmış «Basketbol Sihirbazları» Harlcm Globc Trotters basketbol takımı 21 aralıkta memleketimize gelecektir.Şehrimizde 2 gün kalacak olan Harlem'liler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • G.Saray Alta Ayhan için Anlaştılar Galatasaray kulübü idarecileri Ayhan mevzuunda Altay idareci ile anlaşmaya varmışlardır.Böy gelecek pazartesi günü Ankara'da pılacak açık oturumda taraflar laşmaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • ESKRİM TAKIMIMIZ VİYANA'YA GİTTİ Yarın Viyanada yapılacak Ent nasyonal eskrim turnuasına katılac olan Eskrim millî takımımız dün i bah trenle Viyanaya hareket etnı tir.Beş kişilik kafilede bulunan ld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Güreş hocaların teklifler yağıyo Romanya'dan sonra Japonlar da antreı istediler.Atik yurt dışında vazife istemi ANKARA,HUSUSÎ ROMANYA'dan »oma,1964 Olimpiyatlarına hazırlanmakta olan Japonlar da Güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Asıl hedef Hapoe GALATASARAY,Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol 1 pasının ikinci turunda İsrael şampiyonu Hapoel ile kar taşacaktır.Bütün maçlarını kazanan İsrael şampiyonu.Sarı Kırnuzılıh önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • G SARAYBUGÜh YE GİDİYOI Pazar günü Olimpiyakos ile revanş maçını oynayacak olan Saı Kırmızılı Baskeibolcular,Pire'den Belçika ve Hollanda'ya geçecek Bugün Yunanistana hareket edecek olan Galatasaray b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1960
  • Millî takım işleri için daimî bir organizasyon bürosu kurulacak.Milli futbol takımının hazırlık,kamp ve diğer işleri için daimi bir organizasyon bürosu kurulması istenmektedir.Federasyon âzası Eşfak A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor