Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • imanlılar hâlâ nosis peşinde D.K.A.nm Atina meıkez üyeleri brıs ikinci Yunanistandıı diyorlar S LEFKOŞA,HUSUSİ Tedhişçi E.O.K.A teşkilâtının Yunanistan'daki merkezindeki Komite üyeleri,Kıbrıs'ı Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • [A.P.IŞIKLIK DEVAM EDİYOR vam etmektedir.Başkent Çala vukubulan nümayişlerde komünist talebeler ve Castro hayranlar» erde otobüsleri ateşe vermişlerdir.Resimde yanan otobüsler görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • ar Birliği Heyeti Sovyetlerden kâğıt,çelik ve almamızın uygun olabileceğini belirtti İZMİR,HUSUSÎ nüddet önce Türkiye Odalar reisiyle Rusya'ya giderek tetî bulunan İzmir Ticaret Odası ı kurulu üyesi H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • Cedi yüzünden 5 kadın döqüştü SİVAS,HUSUSÎ yurt mahallesinde çalınan bir avrusu yüzünden 5 kadın taş ve la kavga etmiştir.İki kadın ya-ış,kavgayı erkekler yatıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • MÜREKKEBİNİN BÜYÜK ŞİŞELERİ wm Solv-x ihtiva eden yegâne mürekkep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • RIKO ALATIMIZI YENİ DÜKKÂNIMIZDA REBİÜR5İNİZ.SİPARİŞ KABUL EDİLİR 440501
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • NTIDOT POMA EZLE RİP İS AĞRISI OALE RÖMATİİMASI ANIKLAR ÜNES YANIĞI RLBÖCEK SOKMASI EŞİK ARALAR İŞİK AŞINTI KZEMA İ RGENLİK ONUK-DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRA5TAH SONRA KULLANİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 İstanbul Sağlık tesislerimizin yıllık ihtiyacı kuru gıda maddeleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.2 İhale,15/12/1960 Perşembe gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • S N SİNEMASINDA BU AKŞAMDAN İTİBAREN ÇADIR GÜLÜ Hissî müzikal büyük film Baş rollerde:UĞUR BAŞARAN ÖZCAN TEKGÜL OSMAN TUĞALTAY HAYRİ ESEN Prodüksyon:BAKİ ÜSKÜDARLI Tel:48 67 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • Yarın akşam Suareden itibaren yılın müstesna filmi Tehlikeli Basamaklar BELİNDA LEE RONALD LEWİS Orijinal)Gençlik çağının kaçınılmaz aşkına tutulan bir talebenin heyecanlı macerası.Hayattan alman haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • BUGÜN KÜÇÜK EMEK'te Silâhşörier Çarpışıyor Gıuı Duel in Durango)GEORGE MONTGOMERY ANN ROBİNSON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • İTHAL FİATINA Hürriyet Tahvilâtı mukabilinde B.F.Goodrich marka kamyon lâstikleri satışına başlanmıştır.Mevcut cb'adlar 825/20 900/20 1000/20 1200/20 YASEMİN TİCARET Beyoğlu İstiklâl Cad.No.354 Rus Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • Kendinizi tanımak ve tnes'uf olmak için RUH ve MADDE OKUYUNUZ Aralık ıUL)sayısı çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • SÖKEN Şokenin,sökemiyeceğı nasır yoktur Her eczanede bulunur.Yeni Eczane Bşyazıt 222507"V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • o Şk v:v.Ttf^KîY* w Her sabah SANA sürül*» müş birkaç dilim ekmek yer ve böylece ders günü müddetince kendini daima zinde hisseder.5ANA'yı,taze ve tadı nefis olduğu için sever.SANA'da bulunan vitamin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • vf,TAKVİMDE BİR ASKERLİK vazifelerini yedek öğretmen olarak yapmakta bulunan genç okuyuculardan benim müdafaa ettiğim tez)in I lehinde ve aleyhinde pek çok mektup aldım.Bunların için-ğ de terbiye ve n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • UZUN TAKSİTLE FULDA ve MİCHELİN OTOMOBİL KAMYON MOTOSİKLET BİSİKLET LÂSTİKLERİ ve ithal malı AKÜMÜLATÖRLER NOT:Satışımız perakendedir.İstanbul haricine Banka teminat mektubu veya Îstanbulda bir kefil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • BABASINI GÖREMEDİ Frejüs faciasında ölen nişanlısı ile bilâhare hususî bir müsaade ile evlenen uZrcne Jodar» adlı genç bir Fransız kadını geçen hafta bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.Resimde bir öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • MORİTANYA'NIN B.M'E ALIMASINI RUSYA VETO ETTİ NEW YORK,RADYO,AA.Sovyet Rusya B.M.Güvenlik Konseyinde Moritanya'nın 100.üye olarak âzahğa kabulü hakkındaki bir tasarıyı veto etmiştir.Bu Rusyanın 91.vet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • UNESCO'DA KONGO'YU KASAVUBU HÜKÜMETİ TEMSİL EDECEK Paris'te toplanmış bulunan Unesco teşkilâtı Kongo'nun üyeliğe kabulünü 19 a karşı 38 oyla kabul etmiş 7 memleket çekimser kalmıştır.Kongo'yu Unesco'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • f.ii IA.P.I İSÇİLER POLİSLE ÇARPIKTI yunanlstan'da ücretlerinin arttırılmasını isteyen fiOOO katlar inşaat ameyylhkn VHnriOM lesi poiisıe çarpışmıştır.Grevcilerle polis arasındaki bu çarpışmada enaz p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • Âkil hasfdlo rı en çok kırmızı rengi seviyor Şehrimize gelen Amerikalı mütehassıs medeniyet ilerledikçe delilerin sayısının arttığını söyledi [METİN DOĞ AN ALP] Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • Bir ayda 11 bin Alman Batı'ya iltica etti BONN,RADYO Geçtiğimiz Kasım ayı içinde 11.279 Alman Doğu Almanya'dan Batı Berlin'e iltica etmiştir.Geçen yıl aynı ayda iltica edenlerin sayısı 6.479 idi.Ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • DENİZDE HAVADA KARADA |A.P.Bir tngiliz uçak şirketi denizde,havada ve karada çalışabilecek bir vasıtayı geliştirmiştir.Resimde 2 kişilik bu vasıta görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI PûMECEfciZ TA&IÎ.HALKIZ 0İ 'fTMEMEMÎL^KASAGAPAKÎ İLLERİ APAMAKILLI YOLUNA "V—V KOYMAMIZ iKtHmel sm] kasdettî-U\ANLIYORUM TAKAMzriyAN!YÖK.CANIM HATRIN İÇİN Stt MÜPPBT ARKADAŞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • AU-AH AVLAU VıtsJE AYIM)gULOZQ41\lif2 9AJÇÇ» MTX-iJVC»?ANNAMy)P^ MLAşA TAT UVD ÇO DA MOŞJ MA SİTT» AM/y^V DeSiu O/ggZ 0«R İA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • Nti f 1-ıu.SCs NjujN ıcA-rtı_ıı^^ "AunAteEAAE-EOlL.E-slSli VE ı-UİR.SE £İfi£MKSİNJ SENıN vE V ıSS SAB.N-A EDEN GAVKETuERİ1 BOBÇluVi ı_AT EDİVOZSı-ı^^j'Z.BİZ SADECE-'AZıPEMİZİ YAPT.K ART1 BljKADA uZü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • aah.ûoh.Amam.ÇABuic KAli'WE.B.AMA OOiCTCe KABASAK^I-l ÇAC^ıE.HİÇ 0~AAAZSA MA NEVıvAT;W IJWET.ENDİ.OOKTTOI2.SABAM.L-ACı K^Aı_«tMeA KEN.İSSETMİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • f Lezzet ve nefasetine,bütün Türkiyede herkesin hayran kaldığı peynirli bisküilerden SOnrr ^4ntt&efe,peynirli üiskuileri satışa çıkarılmıştık Toplantılarınızda pek makbule geçecek BİR İKRAM!BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • ANTİGONE BU GECE BAŞLIYI ALTAN İLK SİTE TİYATROSU'nda bu geceden itibaren Aııouilh'un MODERN ANTİGONE oyunu başlıya.tır.Orhan Veli'nin çevirisinden Yıldız Kentcr sal E ye koymuş ve dekorları Ergun Kök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • YAKUT 162 Ah ne yaptımsa yine ben yaptım ona.Farkına varmadan onun bana söylediği bu sırrı babama yetiştirdim.Bu da onun ölüm fermanı oldu.Babam yakutları ele geçirmek için onu tazyik etti,buna muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1960
  • HİNTLİ ERKEKLEB kısırlaştırılıyoı Nüfusun büyük çapta ariiığı 400 milyonluk Hindislanda açlık lehlikesiı önlemek için hükümet doğumu kontrol etmek gibi çeşitli çarelere başvuruya HİNDİSTAN doğum kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • nerikalı doktor M u t Baştarnjı Birivride İ BAKANLIĞI TEBLİĞİ Bakanlığı hu tebUğinde şöyktedir:ve Müttefik Amerikan milletine ve Sayın Başkanıkın alâkalanılın ifâdesi olarak is oldukları Harward Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • MEKSİKALI KADIN RIKALI BALIKÇILAR mmm kaçirildi MKXlCO CİTY,A.Pmerikan balıkçı gemisinin müı tarafından kaçırıldıklarını i iki kadın Vııkatan Burnu nda denizde,bellerinde birer aran kemeriyle bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • ZEKİ ŞAHİNİN TABANCASI ASKERÎ DEPODA BULUNUYOR t BtlŞtarafl Birincide yuj üce tevkif etmis ve bu tabancayı da ntüMden etmiştir.Emnivet Müdürlüğünce,''ir senpt mukabilinde kpndisinp muvakkaten bırakıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • Eisenhovver Kennedy ile yarın görüşecek NKU YORK,RADYO.AA.Balkan Eisenho\ver Ocak ayında Cumhurbaşkanlığını devredeceği Mr.John Kennedy ile yarın B.M.binasında görüşecektir.Bu mülakatla drvir teslim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • çocuk hırsızlık parken yakalandı tZAliK.HUSUSİ ocuğun kurduğu bir hirsiz çeteele geçirilmiştir.En büyükleri t4» olan çete mensupları şelıirlıtelif evleri soyduktan sonra bir evden boru ve çamaşır çaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • Kızamık salgım BATMAN,HUSUSÎ Batman ve Diyarbakır'da kızamık hastalığı salgın halindedir.Bu yüzden hir çnk ölüm vakalarına rastlanmıştır.Diyarbakır ve Batman'dakl alakalı makamlar hastalık için gereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • İsraeL'den G9.08 FAYANS Lisansları olanların firmama müracaatları menfaatleri icabıdır.İsrael Fabrikaları içinde 6 m/m Fayansın en üstün kalitesini yapan yegâne fabrikayı temsil etmekteyim.Tel:44 12 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • OTO RADYOLARI VOLS\VAGEN,OPEL ve bilûmum kamyon,kamyonet,otobüs ve otomobiller için orijinal ambalajında Blaııpunkt marka 3 dalgalı komple otomobil radyoları derhal teslim edilir.Moral Ticaret Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • İNŞÂAT İLÂNI Şişli Otobüs Garajı Hareket işçileri Yapı Kooperatifinin 3 000 00ü TL.keşif bedelli 50 Blok 100 daire inşaatı anahtar teslimi M2 fintı üzerinden kapalı zati usulü ile eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • SATILIK DAİRELER Şehrin merkezlerinden olan,Aksaray Fındıkzâde'de KAYA Kardeşler iisaat Kol.Ştinln Blok apartmanlarında pek Mahdut daireler kalmıştır ¦lemen teslim edilir Fiatlar 35 İle 65 bin lirn ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • Laos'ta âsilerin arargâhı kuşatıldı HONG KONG,AAı Çın haberler ajansı Laos hükûtuvvetleriyle işbirliği yapan Patet kuvvetlerinin Laos'un Kraliyet zl Luang Prabang şehrini kulanın bildirmiştir,kzî hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • ırk dosya hakkında dün karar verildi t Baştaraji Birincide ezası verilmesi istenmektedireres ve Ağaoğlu'nun görevlerini 1 etmek suretiyle Şeker Şirketini ilyon lira zarara soktukları karar-Je belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • ral Faysahn naşı ezarlığa nakledildi BAĞDAT,AA mmuz 1958 günü vukubıılan ihkatledilen eski Irak Kralı IIin naşı haneden mezarlarının lıığıı Krallık mozolesine kaldırılhükûmetinin emriyle yapılan çıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • BEŞİKTAŞ HAFTAYI BAŞARI İLE KAPADI Başturafı Altıncıda nadıgına hükmetmek kolaydı,tzınirspor birden patlayan bir fırtına gibi rakibinin yar,sahasına yayılmış ve karşı müdafaadaki düzeni bozuvermlştl.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • Ankaragücü bir puanı da G.Tepeden aldı t BaştaTafı Altıncıda binden Burhanın solundan üst ağları1 gördü:1-0)Akara Gücü baklkaten iyi futbol oynuyor ve İzmirliler ününde uzun müddet klasmanda son sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • DÜZ DELİKLİ ve KORDONLU f• t •İNŞAAT I ı 1 II i DEKORASYON N MOBİLYA 2 p;ü Jlğ^ Garanti Han,Bahçekopı,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • G.SARAY,Ş.HİLALİ YENDİ Bağtarafı Altıncıda aktarmaktı.Recep nefes bakımından bunu sonuna İcadar götürcmiyeceğinden bu değişikliğe lüzum görülmüştü.Fakat,her şeye rağmen yine bu şekilde düşünen Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • TURGAY SAKAT ANKARA,HUSUSİ Galatasaray'ın PTT ile yaptığı maçın son dakikasında yaptığı bir kurtarış esnasında omuzu üzerine düşen Turgay'ın tedavisine dün başlanılmıştır,ilk muayenede Turgay'ın omuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • Alsancak'taki arbede beraberlikle sona erdi Baştarajı Altıncıda GOLLER VE KAÇANLAR Demirsporım hakim oynadığı ilk devrede Mavi Lacivertliler beklenmedik bir anda mağlûp duruma düştüler.l .dakikada Rau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLÂK ŞİŞLİDE sat.4 odalı kaloriferli,sıcak su,parke,renkli banyolu daire 48 63 03.Ç1FTEHAVUZLARDA Tren,Tranvay arası 3 katlı apartıman üçüncü lüks katı 8 oda salonlar geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • BEYKO MÜESSESESİ KÜRKLERİ Kefaletsiz taksitle satmaktadır.Tel:22 16 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • EMSALSİZ FIRSAT Ankarada Sılılıiye Etibank civarında Hanımeli sokağında 11 No.lu kaloriferli Irmak apartmanı daireleri satılıktır.Kapıcıya müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1960
  • PHILIPS fabrikalarının piyasaya arzettiği bu iki yeni modelde,yine PHILIPS'in şaşmaz prensiplerine sadık kalınmıştır."Daima yüksek kalite,mükemmeliyet ve ucuzluk.İhtiyacına göre,bu iki cihazdan birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.12.1960
  • İNKARÂ'Mf Galatasaray:6 Ş.Hilâl O Feriköy 2 PTT O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • İTSTİ İr—mimi İP tmmmâ Beşiktaş 4 Izmirspor 2 Beykoz 0 Altıııordu 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • M İ L L 1 I t İ G D E PUAN CE T V E L İ Takımlar 0 G B M A V P Ki G.Birlimi 1/8 4 4 2.5 17 22 12 Beykoz 16 7 7 2 21 10 21 11 Beşiktaş 16 8 5 3 25 17 21 11 F.Batı,t 13 7 6 0 26 8 20 6 G.Saray 13 8 4 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • TAKSİR EYÜP'Ü 2 1 MAĞLÛP ETTİ Mahalli lige dün Şeref Stadındyapılan 3 karşılaşma ile devam edil mistir.Neticeler şöyledir:Taksim:2 Eyüp:1 Adalet:1 Anadolu:0 Davutpaşa;1 Beylerbeyi;1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Fenerbahçe Ş.Spor'u dun 2 0 mağlûp etti STAD:Atatürk.SEYİRCİ:700 Tahminî)HÂSILAT:16.000 Tahmini)HAKEMLER:Şükrü Kcskiner Turan Us Ali İhsan FENERBAHÇE:Şükrü Nedim İsmail Selâhattin Naci Sercf [Necdet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Alimordu'nun canlı oyunu karşısında Sarı SiyahlıL beklenen galibiyeti iemin etmeğe muvaffak olamadı!Beykoz-Altınordu maçı golsüz bitti.Resimde Altınordu müdafaasının Beykoz'un bir akınını durduruşu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Âfsancaktaki arbede beraberlikle savsa erdi Vefa Demirspor maçı baştan sona kadar hâdiseli ve sert hareketlerle cereyan etti.Hakem iki taraftan da birer oyuncu çıkardı STAD:Alsam ık SEYİRCİ:2086 HASİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • V~ t [t s a:Sert ve zaman,zaman hadiseli geçen Vefa-Dcnıirspur iahmet c;i.tasi maçında Demlnporun attığı gol Yeşil-Beyazlı ka^c giriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Beşiktaş'a ilk golü 26.dakikada Şenol ok güc bir pozisyonda çektiği sütle kazandırdı.Resimde Şenol yere düşmüş,topun kaleye girişini takip ediyor.Kaleci Seyfi ise geriye dönmüş.Bu golü 15 Dk.sonra Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Feriköy,PTT'yi iki farkla yendi İdeal tertibini bulan Kırmızı-Beyazlılara galibiyeti kazandıran golleri İsmet ve Hüseyin attı.Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 sona ermişti STAD:1» Mayıs SEYİRCİ:14142 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Liseler afletizm müsabakaları sona erdi Liseler ve Orta Okullar atletizm müsabakaları dün Mithatpaşa Stadında yapılan final müsabakaları ile sona ermiştir.Müsabakaların teknik neticeleri şöyledir:Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • Ankaragücü Bir puan.da G.Tepe'den âldı STAD:Alsancak SEYİRCİ:2036 HASILAT} 11759 Lira HAKEMLER:Muvahlt Afir Nuri Kelebek Sabahattin Gökay k-k)GÖZTEPE:Burhan Sedat önder Sümer Saraccttin Çağlayan Tunee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.12.1960
  • averaj maçı o San Kırmızılılar farklı neticeyi ilk devrede temin ettiler.Dün 3 sayı daha kaydeden Metin gol STAD:19 Mayii SEYtRCİ:14142 kişi HASILAT:57251 Lira HAKEMLER:Feyyaz Turgul Orhan Gönül ir)Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor