Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • rt Hükümeti kurmak ıteyen 32 Suriyeli m' da yargılanıyor ŞAM,RADYO Kürdistan hükümeti kurmaya tejs ettikleri iddia edilen 32 sanığın jkemesine dün Şam'da başlanmışııkların Suriye'de bir «Kürt De-•at P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • hasebeciler M.B.K.ne müracaatta bulundu ırkiye Muhasebeciler Cemiyeti Ge-Bagkanı Sabrı Gerçek dün yaptığı basın toplantısında yeni çıkacak ap Uzmanları Kanununu» teııkid s ve 50 Dir serbest muhasebec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • İzmir sahillerinde bir canavar yanlandı HUSUSÎ mnir sahillerinde dün gece 10 metre 'unda ve 4 ton ağırlığında bir canayakalanmıştır.ahkçılar canavarın basını keser,ta ve tırpanlarla ezdikten sonra öl-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • NARTER,"147 LER MESELESİ İNKİŞAF HALİNDE,DEDİ Ankara'da temaslar yapan Teknik Üniversite Rektörü Bakanlıktan Üniversitelere yazı gönderildiğini söyledi K ANKARA,HUSUSİ URUCU Meclis konusundaki temasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • Zelzeleden bâzı evlerin bacası yıkıldı AFYON,HUSUSİ Kasım ayının 22 sinden beri Dinar kazası Çölovasının 12 köyünde zelzele olmaktadır.Dün 6.50 de vukua gelen deprem sonunda bazı evlerin bacaları göçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • »eidiyeköy cinayetinin ıtHi hâlâ yakalanmadı ç gün öne;Mecidiyeköyünde Harıtet e semtinde karısı Ayşe ile komı Meryemi öldüren Mehmet Terzi alanamam ştır abaeskide annesinin yanına kaçtığı nedüen s.ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • MECBURÎ İSKÂNA TÂBİ TUTULANLARIN MALLARI SATILACAK ANKARA,HUSUSİ Mecburi iskâna tâbi olan şahıslar beraberlerinde kullanacakları ev eşyalarını ve mesleklerine ait malzemeleri götürebileceklerdir.Nakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • sss?t SON ÇARE Yassıadariaki sabık kabinenin Kayseri Bez fabrikasına el altından şöyle bir telgraf çektiği öğrenilmiştir:«Örtülü ödenek ve Topkapı dâvalarının başlamasından sonra si/c başvurmayı uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • AMERİKA,GÜRSEL İÇİN DOKTOR GÖNDERDİ Ankarada üç gün kalacak olan Prof.Raynold,Başkanın doktorları ile görüşüp tedbirleri gözden geçirecek ANKARA,HUSUSÎ HARVARD Üniversitesi profesörlerinden Raynold Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • [MİLLİYETİ 20 EV SOYDU Şehrimizde yirmiye yakın ev soyan 16 yaşında Yücel Kaplan yakalanmıştır.Girdiği evlerden külliyetli miktarda mücevher,elbise ve eşya ralan Yücel sın/unu itiraf etmiş ve:«Çaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • Kayseri olayları için 13 kişinin itfamı isleniyor Sanıklar arasında Bayar,Menderes,Apaydın,Kirazoğlu ve Kınık da var ANKARA,RAFET GENÇ bildiriyor KAYSERİ ve Yeşilhisar olaylarından sanık 13 kişi Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • Emsallerinden çok fazla sayıda MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi pıarasızdır.Ücret 300 lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Beyoğlu,Ağacamii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • I ORDU FİLM MERKEZİ i Değirmen dâvası-dün karara bağlanmış ve zaman asımından dâva düşmüştür.Resimde dâvanın iki sanığı Şemsettin Demirkan önde)ve Sıtkı Yırcalı haklarında verilen dâvanın düşmesine ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • 'da 2 dâva karara ba Değirmen Dâvası düştü ve sanıklardan Demirkan tahliye edildi.Zimmet Dâvasında Mandalinanın tevkif kararı kalktı ORDU FİLM MERKEZİ] karara bağlanan «İrtikâp dâvası» nın iki sanığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • IRADYO FOTO A.P.Doktorların tavsiyesi üzerine Londra'dan Amerika'ya dönen Elizabcth Taylor ile kocası Eddie FUher'i,Los Angeles hava alanında gazeteciler karşılamıştır.Aktrist ve kocası bâzı mecmualar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1960
  • EZAI OKAN'IN AÇIKLAMASI iurucu Meclîs 2 Jcakta toplanıyor rofesörlerle 4 saat görüşen M.B.Komitesi omisyonu raporunu yarın hazırlayacak ANKARA,HUSUSÎ T İLLÎ Birlik Komitesi Sekreteri Sezai Okan,«Kuruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • LEYLA ERDURAN İSİN HAFİF TARAFI Yüksek Adalet Başkanı Malim Başol geçen hafta kısacık bir zaman için seyredilmekten kurtulup seyirci durumuna geçti:«Konsolos» operasının bir temsilinde bulundu.Fakat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • POLIOMYEUTIS ÇOCUK FELCİ AŞİSİ Saik)Piyasaya arzedilmiştirîstanbul Sağlık Müdürlüğü müsaadesiyle eczahanelerde satılmaktadır.SAĞLIK MÜESSESELERİ T.A.O.Tel:22 39 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • Halkımızın teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,tiryakisi olmadık kimse kalmayan,evinizin uğuru,U itaplığınızın ziyneti S A AT L İ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere tevzi edilmeye başladı.TAKLİDİND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden:1—Horozlu işyerimizden Ofisimize ait hububattan 10000 tonunun Konya veya Pınarbaşı'na taşınması işi açık eksiltmeye çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • ¦II.I.IU mMX JfcJİTTTı ITıHıiTı T UJULL RÜHR-STICKSTOFF ALMAN AZOT SANAYİİ MAMULÂTİ AMONYUM SÜLFAT Garantili,AMONYUM NiTROSULFAT KOMPOZE GÜBRE bef ve yüksek evsafta t" emrinizdedir BEYOĞLU İSTİKLÂL CA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yakın muhitinizde size bir sürpriz hazırlanabilir.Dostlarla beraber olursanız akşam hoş geçecek.KOVA.BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Akşamüstü hesapta olmıyan bir iş çıkacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • YARIM ASIRLIK TECRÜBESİ İLE EMRiNiZDEDiR T.II5 J Dün çıkan ilân sehven neşredilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • I İSTANBUL jj 7.2C Açılış dilek ve program 7.30 iki marş 7.35 Pazar sabahı plâkları 800 Haberler ve hav.durumu 8.15 Saz eserleri 8.i(Pak dolabından 9.00 Solodan oı-kestraya 9.30 Türk müziğinden istekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Büyük kişilerin yanı;Sivri uçlu iri tahta çivi.2 İlim veya tekniğin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen başlangıç bilgileri;Maksat.3 Tersi konuşma sonu varılan yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Vatan Haini Cornel Wilde Renkli Türkçe.2 Hortlaklar Adası Graig Palmer Türkçe.ATLAS Tel:440835)Cehennemde Yangın Cornel Wilde Renkli İng.EMEK Tel:44 84 19)Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • Bukİİii 10,05 İfi.lS dr tstanhul Radyocunda SESLİ GAZETE'de Refr Cevat ULUNAY'ı dinleyiniz Dıinyanın Sesi Ajansı 44 54 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • TEŞEKKÜR Çok anî vefatiyle bizleri sonsuz acılarla bırakarak ebediyete intikal eden sevgili aile büyüğümüz Ahırköylu HAFIZ Ahmet Hamdi Giiçlücrin gerek bizzat cenazesine gelerek,gerek telgraf,telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • VEFAT Kastamonu t-mŞ nt.bolu Cide B^V?eşrafından FA-Wk KAZ'h Hncı On-W w& ^L bası H MUSTAFA I GÜLER f 3 12'OfiO Cumar-mğ tesl günü Hak-BH kın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 4,12 960 Pazar günü bugün)Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • BİR LOKOMOTİF VAGONLARA ÇARPTI Sirkeci işarında dün sabah bir lokomotif manevra yaparken aynı hat üzerinde bulunan boş vagonlara çarpmıştır.Kazft sıratında Raif Zorluoğlu isminde bir İşçi ağır «liretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • Î.E.T.T.VASITALARINDA 105 ÇANTA UNUTULDU Geçen ay İçinde Î.E.T.T.vasıtalarında en fazla unutulan eşya çantadır.Yolcular tarafından vasıtalarda unutulan çeşitli 593 parça eşyanın 105 i çantadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • BİR MAHALLİ HALKI DÖVÜŞTİ Evvelki gece Kasımpaşa Hacı Hüsrev mahallesinde çıkan bir arbedede,dinli erkekli altı kişi,muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Kavgacıları ayırmak üzere silâh k lanmak mecburi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • BİZİM MEMLEKET CEZAEVLERİNDE daima umumî aftan konuşulur;af çıkacakmış,af çıkıyormuş,af çıkacak,af çıktı.Gazetelere uzun uzun acıklı mektuplar yazılır:«Bizim gibi kaderin sillesini yemiş bahtsızları u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • X AYNUR AKIN KADIKÖY Bahariye Cad.Hale sineması karşısı Ankara Düğün Salonu'nda Her pazar 14 den 18 e kadar aile matinesi SAİM ŞENÇAL Saz Topluluğu ŞÜKRAN Sevinç GÖNÜL Çiler REYHAN Civelek ERCAN'LAR Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • Kaba kâğıtla et tartan kırk kasap kapatıldı Et tartarken kaba kâğıt kullanan kasapların kapatılması hakkındaki karar tatbik mevkiine konmug vt son ay içinde yalnız Şişli kazasında mevcut 135 kasaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1960
  • PEK YAKINDA TEHLİKELİ BASAMAKLAR MÜSTESNA BtR FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • lüştüler,"Düşük.dedik!örevll veya İlgili değil de,sadece aklarını gidermek İçin dün ersaatlerde Yassıada vapuruna mlar,dönüşte fazla tatmin ol-görüiımüyorlardı.Evet,biri 11,cisi 7,diğerleri de ikişer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • US FEZA arçalcmıp yandı iye dönmesi için radyo ile sinyal verilen peyk osfer tabakasına girince derhal yanmaya haşladı MOSKOVA,AA.RADYO etlerin geçen Perşembe günü fırlattıkları Feza Gemisi,atmosferin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • [KEYSTONE] Hafta içinde bağımsızlığa kavuşan Moritanya İslâm Cumluıriyeşcnliklcr ve törenler yapılmıştır.Hükümet merkezi Nuaksot'ta menlin muhtelif taraflarından gelenler sokaklarda dansetnıişlerdir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • API ve KREDİ arın sabahtan itibaren Nuruosmaniye Cad.No.76-78 de bulunan yeni binasında kıymetli müşterilerimizin hizmetinde olacaktır.YAPI ve KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • TRİKO İMALATIMIZI YENİ DÜKKANIMIZDA GÖREBİLİRSİNİZ.SlWl5 KAIUL EDİLİR O.L.TAM.AT rn:MOStl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • İTHAL FİATINA Hürriyet Tahvilâtı mukabilinde B.F.Goodrich marka kamyon lâstikleri satışına başlanmıştır.Mevcut eb'adlar 825/20 900/20 1000/20 1200/20 YASEMİN TİCARET Beyoğlu İstiklâl Cad.No.354 Rus Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • ı.ı ıı»ı.ı.V.W S v':i :i:i;o;vSS x;N^:vrV:jv-5:s":ş:bV-I FOTO MİLLİYET B1LBAYI PİİDÇEI 'İN DCCMİ K'brısta Uç maç yapan Ankara MuhafızgücU takımı idarecileri Kıbrıs Cumhurbaş-UUnOKL İR kanl Yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • İZMİRDE HALKA ZEYTİNLİK DAĞITILDI İZMİR,HUSUSÎ Selçuk,Torbalı,Tire,Karaburun,Güeelbahçe,ve Bakırçay'da geniş mikyasta delice zeytinlik arazisi fakir halka dağıtılmıştır.1961 yılında da yeni tevziat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • Venezüella Üniversitesi tanklarla çevrildi CARACAS,A.A.A.P.Venezüella'da solcu talebelerin Başkan Betancourt'a karsı nümayişleri devam etmektedir.Son olarak ordu tankları,komünistlerin «Stalingrad» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • MISIR'DA EL KOYMA hareketi devam ediyor BRÜKSEL,RADYO Birleşik Arap Cumhuriyeti dün 3 Belçika Kumpanyasına ait mallara ve meşhur Shepherd Oteline el koymuştur.Bu şirketlerden biri,Kahlredekl büyük Oli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • Avanos ilçesinde plebisit yapılacak KIRŞEHİR,HUSUSÎ Kırşehir ilçe haline getirildikten sonra Nevşehir iline bağlanan Avanos ilçesinin Kırşehir'e tekrar verilip verilmemesi konusunda plebisit yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • Bugünkü SON HAVADİS'te En büyük tehüke iktisadîdir CEMİL SAİT BARLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • BURSADA SATILIK EV Kavaklı mahallesi Harraçı Çıkmazı 4 Nolu bahçeli 6 odalı ev boş teslim acele satılıktır.Görmek için karşıdakilere,görüşmek için istanbul Tel.360384
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • 9 BÜYÜK Sinemada birden Muvaffakiyetle devam ediyor MUHTEREM NUR EFGAN EFEKAN Reji:MEMOUH ÜN ANKARA:Melek,Şan,Gölbaşı,Seyran SAMSUN:Büyük Eı-zinran,Orduevi MANİSA:Şehir UĞUR FİLM PANGALTI Yeni Atlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • 1111 lif» r-ı IKEYSTONE)naı 11/1 an Ef*| Miami'nln meşhur akvaryumunda Yunus balıklarının oyunları,7 sinden DALIlVLAlf kULLill I Una 70 Uadat bütün seyirciler için en büyük eğlencedir.Balıklar günde 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • A Rnİll C A MR A 7'İki i t M ADuuaAJBAi İN MACERALARI Bip.KAL 6AAT S0NW Ü4r AHBAP AV(6-LAR 8ulu^ TULAR WllMLA(HACIMDA MAKC£f£RSONi/N VADfTTl&î PAPM VE MÜKAFA Tl AlPlK.bTANDüLA 00N& PABAMI2 YETfAOE AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • S:r;or?a olan ata 1 milyon dolar ödendi NEW YORK,AA.Bir Amerikan sigorta sirkeli,hayat sigortası olmuş bir atın ölümü ürerine sahiplerine 1.000.000 dolar ödemiştir. Bally Ache adını taşıyan varis at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • umumbanın alenî ılanmasını istedi B.M.Sekreteri sabık Kongo Başbakanının durumunu da sordu.Lumumba tarafdarları,hâkim oldukları bölgede beyazları tevkif etti LKOPOLDVİLLE,AJANSLAR B.M.Genel Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • smcı TAKVİMD BİR YAPRAK Kedinâme T^ U haftaki Pazar sohbeti bir «Pazar dertleşmesi» olacak.«Bu j İJ kadar alaylı mevzular varken insan okuyucularına haftada bir Pazar günü de dert dinletir mi?demeyini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1960
  • İKİ ÇOCUK EŞYALARINI ALIP EVDEN KAÇTI İzmirde Ballıkuyuda oturan 9 ve 5 yaşlarındaki çocukları başkalarının teşvik ettiği zannediliyor İZMİR,HUSUSÎ Ballıkuyuda dün İki çocuk esrarlı şekilde kaybolmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • 9/L.ETue*' VAKTİ.OEMEK.KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNDE» vırs'ut.v_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • *jû-*SJf veu hüç«j dur.Babama SövUvECEcSı'fA.t W» tuSr^t^.İm r NEDEN l KOMŞuNoN,CA.A âı_ı.1 Mini KiKDiM VOR-BABAM Eve Gg.SuN!A.ı-iNCE BEN(VEÜ ^v DÖVECEK.Be » küçükken oavak VVECEjSiM ZAMAN MAH-SUS AĞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • Müracaat bürosu:Yeni Haznedar Lokali Her tip inşaata müsait,her eb'at ve fiatta parsel Hazır imar durumu.Kanal,su,elektrik.Ödemede mühim kolaylıklar.Tel:214687
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • Bostancı da 34 Apartman dairesi ayrıca 1.500.000 Lira Para ikramiyeleri 3 Hepsi Milyon TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • Her YENİLİK önce menfi,sonra MÜSBET BİR TESİR YARATIR Yepyeni bir tarzda hazırlanan 1961 GÜNEŞ AJANDALARI Bunun açık bir misali oldu Ajandaların baş taraflarındaki kullanış notunu okuyanlar,GÜNEŞ AJAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • Dünyaca tanınmış Batı Almanya malı ENUD Radyoları gelmiştir.Acentelik için acele müracaat ediniz.Abdurrahman İmre Dogubank tş Hanı No.209 Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • YAKUT 161 Delisin sen.O miskini,kendini beğenmişi ne yapayını ben ayol.Telefondaki herife teminat veren ses Husniye Molvandan başkasına ait değildig—Peki ama buna niye lüzum gördün?o—Belki zayıf bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • YERLİ FİLMDE CAZ MUSIKİS İLHAN K.MİMAROĞ Son yıllarda cazı film dip musikisi diye külli yonelticilcr çoğaldı.Vadim'in Sait-on jamals'.Jolııı Levvis'e,Preminger'in Anatomy of a Mur için Duke Kllingion'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • SEYAHAT CİLVESİ LDUM olasıya şanssı-J zımdır.Kaç defa da yazdım bunu.Uçağa binerim,yüzlerce şirin hostes dururken,benim bindiğim uçağa iri kıyım,kara bıyıklı bir erkek kabin memuru verirler.Dolmuşa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1960
  • wr*?dini Afrikada yayılıyoı El Ezher Üniversitesi ve Kahire Radyosu,yeni uyanmakta olan Afrik Kıtasında dinsiz olan 150 milyon insanı Müslüman yapmak için çalışıyc İSLÂM dini uyanan Afrikanın ortasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • iTassıada'da 2 dâva [arara bağlandı Bağtarajı Birincide EYLÜL OLAYLARININ KUSMASI 7 Eylül olaylarının dunku duruşında Başsavcı Altay Egesel esas tındaki iddiasını scrdetmis ve saar için ayrı,ayrı ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • lecburî iskâna tâbi utulan şeyh ve ağaarın malı satılacak Bııştnrnfı Birincide d tüzük gereğince menkul ve cayenkfil m-aların tesbit ve tasfiyea îıgill bütün muamelelerde çalıatlcak vazifelilerin harc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • URUCU MECLİS 2 CAKTA TOPLANIYOR t Baştarafı Birincide örün müzakeresine umum!heyette veya çarşamba pünü başlanacag'nı 'e eden genel sekreter çalışmalariyl neticeler elde edildiğini belirtir.A AT SÜRDÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • JEMİRKAN "ADADA şefkat gördük,dedi Baştaraji Birincide tüt:Gerçekten tam bir istirahattı buh,Vassıatlayı kendim için bir Istirn-kampı olarak vasıflandırıyorum,nkti havası,«uyu güzeldi.Bütün lh-»cımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • BİR TREN,OTOMOBİLİ önüne katıp sürükledi HEREKE.HUSUSİ Ankaraya gitmekte olan bir yolcu treni Tavşancıl Hereke arasında bir geçitte 15235 plâka sayılı otomobile çarpmıştır.Tren otomobili İstasyona kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Ekmek fabrikası için dış krediden faydalanılacak Belediye ekmek fabrikası lnjaası İçin Alman ve italyan kredilerinden faydalanacakt'r.Fırıncılardan,ekmek İmâl şeklini değiştirerek fabrika lnşaası yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Kapalıçarşı esnafının borcu taksitle alınacak Kapalıçarşı esnafından cezalı olarak alınacak Belediye resminin taksitle alınması düşünülmektedir.Dükkânlarının önüne çıkma yapan 315 esnaftan,5 yıldan be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Rusya'da kiliseler rağbet görüyormuş KAHİRE,A.P.Mısırı ziyaret etmekte olan Moskova ve Umum Rusya Başpiskoposu Alexei,Sovyet Rusyada Ortodoks Kilisesinin halk arasında büyük rağbet gördüğünü söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Adenauer'in sıhhî durumu düzeliyor BONV,A.P.Geçirdiği şiddetli bronşit yüzünden Paris ve Londra seyahatlerini İptal zorunda kalan Batı Alman Başbakanı Konrad Adenaııer'ln bugün daha İyi Dİdufiu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • örgü ören memurlara ihtarda bulunuldu HUSUSİ Birçok resmi daire ve müesseselerde çalışan kadın memurların mesai saatleri İçinde örgü örmek gibi bazı islerle uğraştıkları görülmüştür.Başbakanlıktan vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • SATILIK DAİRELER Şehrin merkezlerinden olan,Aksaray Fındıkzâdede KAYA Kardeşler tnşaat Kol.Ştinln Blok apartmanlarında pek Mahdut daireler kalmıştır Hemen teslim edilir Fiatlar 35 ile 65 bin lira aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • syseri olayları için 13 işinin idamı isteniyor t Baştamjı Birincide ndiğl anlaşılan Adalet Bakanına ınelenin ehemmiyetini telkin etmesini,»rhal tedbir alınması ve harekete gelmesi hususunda Bakanı ikn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Göztepe Demirspor t Baştnrafr AHtrıcıda kem hatâ üzerine hata yaparak değil bir milli lig maçı,İkinci küme karşılaşmalarını dahi idare edemlyecek kapasitede olduğunu gösterecek ve bir de oyunun son da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • DARÜSSAFAKA:76 GALATASARAY:60 Buştarajı Altıncıda getirdi,vızır,vızır müdafaayı yararak akınları düzenledi ve Darüşşafakanın sahadan galip çıkmasına sebep oldu.Sarı Kırmızılı takımın büyük kozu olan ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Yemek fiatı artınca öğrenciler boykot yaptı İstanbul üniversitesindeki Kızılay at ocağında yemek fiyatları bir liradan 150 kuruşa çıkarılmıştır.7 bankanın para yardımı İle İdare edilen aş ocağı,bankal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Bir Binbaşı,trafik kazasında yaralandı Fındıklıda meydana gelen bir trafik kazasında bir binbaşı İle bir er yaralanmıştır.Saat 8 sıralarında Dolmabahceye giden AH Ayazın İdaresindeki 82671 plâkalı kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Gürler,Bölükbaşi'ya dün cevap verdi Arnavut Büyükelçiliğinin Ankarada verdiği bir resepsiyonda İnönü hakkında bazı sözler sarfeden C.K.M.P.lideri Osman Bölükbaşi'ya,C.H.P.il İdare kurulu başkanı Şahap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • 1 AYLIK İSTİRAHAT BEŞIKTAŞA YARADI t Baştarafı Altıncıda ıı lcab ederdi.Ama Altınorduyu 8-1 mağlûp eden Beşiktaş hiç mi blr| şey gösterememişti?Bu suale verilecek cevap şöyle olacaktır:«İlk devre keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Feriköy,Ş.Hilâl'den puan aldı t Baştarafı Altıncıda haf Bülent'in forvet arkadaşlarına müsait pas aktaramayışı,biraz beceriksizlik ve biraz da Feriköy defansının «hiç olmazsa tek puan için oynayışı» s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • G.SARAY,PTT' yi kolay yendi ğ Baştarajı 4Iftr ctr?rı topla ceza sahası İçine dalıyor ve sol bir şutla da ilk golü kaydediyor.Galatasaray bu golle beraber düzelmiş,hırçınlığı bırakmış ve maça tsılmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Voleybolde Beykoz Darüşşafaka'yı yendi Voleybol lig maçlarına dün Teknik Üniversite spor salonunda devam edil miş ve haftanın en mühim kars'laşmasına Beykoz,Darüşşafakayı 3-1 mağlûp etmiştir.Diğer müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Kıbrıs için Paris'te bir toplantı yapılıyor Türkiye,Yunanistan ve Kıbrıs Hariciye Bakanları ile Elçiler,Londra anlaşması gereğince görüşme yapacak LEFKOŞA,RADYO Londra ve Zürih anlaşmaları gereğince T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Sömürgecilik hakkında Türk delegesi konuştu Menemencioğlu,Atatürk'ün sözünü hatırlatarak «Bağımsızlık bir sonuç değil,bir başlangıçtır» dedi EW-YORK.RADYO B.M.Geneı Kurulunda,sömürgecilik meselesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • ENDONEZYA'DA SİYASİ PARTİ FAALİYETLERİNE MÜSAADE EDİLDİ JAKARTA,A.P.Endonezya hükümeti,faaliyetleri durdurulan siyasi partilerin bu ay sonunda kısmi faaliyete göçeceklerini bildirmiştir.Güney Sumatra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Kaloriferli apartmanlardan cüruf ücreti alınacak Kaloriferli apartmanlardan,crtruf nakil için munzam ücret alınması düşünülmektedir.İlgililer halktan temizlik İşleri İçin yılda Belediyenin 2 milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • EMSALSİZ FIRSAT Ankarada Sıhhiye Etibank civarında Hanımeli sokağında 11 No.lu kaloriferli Irmak Apartımam daireleri «atalıktır.Kapıcıya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • BEKLENMEKTE OLAN DÜNYACA MARUF Danimarka malı DİZEL MOTORLARIMIZ GELMİŞTİR i/7,10/12,20/24,30/36 HP takatlarında Deniz ve Stasyoner Dizel Motorlarımız derhal teslime amadedirler.Mahdut sayıdaki bu mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • nXLı MSiftemaiı m HERGÜN Uzun zaman Hayat mecmuasında Son Hüküm ismi altında ve resimli roman şeklinde tefrika ve alâka ile takip edilen SON GELSE Charles Vanel Antonella Jacgues Eleonora Lualdi Semas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • İsrail menşeli 70.05 70.06 istatistik pozisyonuna dahil PENCERE CAMI tahsisi olanların aşağıdaki adrese müracaat etmeleri menfaatleri icabıdır:YİTRAL KOLL.ŞTİ.Galata Billur sokak Gül Han No.4 Tel:44 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Milliuef Sahibi:Milliyet Gazetesi A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • ı PAZAR RUMÎ 1380 4 1376 C.âhir ARALIK Kasım 15 1960 21 VAKİ T VASATİ ezan!Güne» 7.08 2.27 öğle 12.04 7.23 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 îmsâk 5.23 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz OPON baş,diş,adale,sinir,lunıbago,romatizma ağnlannı ve bayaniann muayyen zamanlardaki sancılarını teskin eder.OPON günde 6 tablete kadar alınabilir.Sizi huzura kavuşturur!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • w Yepyeni bir sucuk,yepyeni bir formülle,yepyeni lüks ambalajı ile,mütehassısların kontrolü altmda iki tip olarak yakmda piyasaya çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • EMİN OLUN Kİ BU SON FIRSATTIR MALİYETİNDEN %20 TENZİLATLI BİR HAFTA MÜDDETLE Şahane bir apartmanın şahane katları 48 aylık faizsiz taksitle satıbktır.Florya'nın YEŞİL YUVA Mahallesinde GÜL PALAS'ta DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • BALERİN HAZIR TARHANA ve SEBZE ÇORBALARIYLE BALERİN TATLILARI Yeni tesisleriyle eskisin den çok daha nefis ve leziz olarak piyasaya arzedilen BALERİN Mamullerini Bakkallardan ısrarla arayınız.Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • İsrail Maslahatgüzarı Orta Elçiliğe terfi etti ANKARA,HUSUSÎ îsraildekl maslahatgüzarımız Rıfat Ayanlar Orta Elçiliğe terfi ettirilmiştir.Dışişleri Bakanlığı bu konuda hiç bir açıklama yapmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Atatürk Üniversitesinde boykot devam ediyor Erzurumdaki Atatürk üniversitesi talebelerinin yönetmelikte yapılmasını istedikleri değişikliklerle ilgili boykotları devam etmektedir,öğrencilerden bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1960
  • Şuhuî olayı sanıkları tahliye edildi AFYON,HUSUSÎ Şuhut olaylarının 249 sanığı dün serbest bırakılmıştır.Tahliye edilen sanıklar birbirlerine sarılarak ağla?mışlardır.Duruşmalarına gayri mevkuf olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1960
  • Feriköy Ş.Hiial'den Puan aldı STAD:19 Mayıs HAKEMLER:Kemal Vavnıan.Hadi Kıneal,Burhan Trak ŞEKERHİLÂL:Sefahattin N'ecnıi Or-k)Burhan ir)Bülent ilhan Ergini Yalçın Cahit Altan azmi ir)Ramazan Ar)FERİKÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • I AHMET GÜLTAŞI Vefasın rlüıı izmir'de Ankaragücüne 2-1 mağlûp olduğu karşılaşmada* bir an.İZMİR'DE GÖZTEPE N/A GALİP,VEFA MAĞLUP STAD:Alsancak SEYİRCİ:1H50 Kişi HASİLAT:7777 TL.HAKEMLER:Ahmet Bagatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • SAMİM G.SARAY'DA KALDI ANKARA,HUSUSÎ BEDEN Terbiyesi Umum Müdürlüğü Sicil ve Lisans Dairesi,Feriköy'den Galatasaray'a transfer olan Samimin lisansını tekrar Sarı Kırmızılılara vermiştir.Buna sebep,Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • Yeşil-Siyahlılar fevkalâde bir oyunla nâmağlûp Sarı takımı yenerken İstanbul şampiyonluğunda da iddi olduklarını isbat ettiler.Metin galibiyette baş rolü oynadı SAHA:Spor ve Sergi Sarayı.SEYİRCİ:3500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • Fenerbahçe Sarı Lacivertliler ikinci karşılaşmalarını bugün Şekerspor'la yapıyorlar STAD:Atatürk SEYİRCİ:4500 Tahmini)HAKEMLER:Rayihan Tümer Kemal İngör kir)Hasip Dinçer FENERBAHÇE:Şükrü Nedim tsnıail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • ilk devresi 0-0 biten müsabakanın ikinci yarısında Sarı Sîyahlılaı kontrataklarla rakip defansı çökerttiler.Golleri Nusret,Şirzat ve Erol altı Beykoz İzmir retin sağdan spor karşısında ikinci yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • IASAF UÇARI Galatasarayın dün Ankarada PTT yi 3-1 mağlûp ettiği karşılaşmada 3 golü de Metin attı.Resimde bu gollerden biri PTI kalesine girerken görülmektedir.Kalecinin müdahalesi gole mâni olmağa kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • I H» ¦IPMI»HHII»MH DÂ Beykoz 3 Izmîrspor 0 Beşiktaş 3 Altınordu 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • jpll T Il"1"^" MkU'M J Feriköy O Ş.Hilal O Galatasaray:3 PTT 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • i 1 Kİ-rî Ankaragücü:2 Vefa 1 Göztepe 3 D.Spor 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1960
  • Bir ay yara Siyah-Beyazlılar ilk devredeki durgun oyunundan ikinci devred* sıyrılarak AH ınorduyu 2 farkla yendiler.Golleri Şenol,Birol,Erdoğan atlı 12.757 HASILAT:51.180 HAKEMLER:Mehmet Güngör Necdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor