Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • HİMMET DÂVASI ARARA KALDI Yassıadada dün Hayrettin Erkmen İle 'eyyat Mandalinci'nin clrtikâp ve zinınet» dâvalarına da devam edilmiştir.k müdafaasını yapan Erkmen'in mülafii Orhan Babaoğlu,işlenen fii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • YASSIADA'YA ÜÇ sanık daha getirildi ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Kurulu,evvelki iün yaptığı genel kurul toplantısında 'ayseri ve Geyikli olayları ile alâkalı aıarnameleri imzalamış,sanıklar Hak-'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Gürsel'in sıhhî durumu düzeldi ANKARA,HUSUSÎ Kendisini tedavi eden doktorların açıklamasına göre,Devlet ve Hükümet Başkanının sağlık durumu tamamen normale avdet etmiştir.Başkan Gürsel,doktorların tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Yurt dışı edilecek Iraklı uçakta yolculara saldırdı Yurt dışı edilmek İstenen bir Iraklı talebe uçakta yolculara saldırmıştır.Zararlı faaliyetleri dolayısiyle memleketine gönderilmek istenen Assım Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • i'i um BEYBABA [MİLLİYET] BÜ Keteden itibaren Beyoğlıında Yeni Tiyatroda saat 21 de lanacaktır.Geçen yıl yine Şehir Tiyatrolarında Çetin Altanın «Tahtaravalli» İsimli eseri temsil edilmiş ve bu eser s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • NÂTOdoki Tümenlerimiz aynen muhafaza ediliyor 22 Tümenimizin 12 ye indirilmesi için anlaşmaya vardığımıza dair bir Paris haberini Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay yalanladı "D aJans tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Kötü et satan kasapların halka taysivesi HUSUSİ İzmir kasaplar derneğince dün yapılan BÇlklMoâdA Karşıyaka kasapları arasında çıkan rekabet dolayısiyle düşük kalitede ve dlsi koyun eti satıldığı belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Sarhoş kavgası cinayetle biili Çemberlitaş'ta sırtından bıçaklanan kunduracıyı kimin vurduğu henüz tesbit edilemedi ÇEMBERLİTAŞda Abdurrah man Bekir handa kunduracılık yapan Kemal Öztaş sırlından bıça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Şiraze bozulunca Kdehiyat Fakültesi,kontenjuuu bölümlerine girmek isteyen bütün öğrencileri kabul fdeceğini açıklamıştı.Dün 1892 genç aynı fakültenin kapısından kuntenjan dolduğu mucip sebebiyle geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Yedek Subay Kanununa bir madde eklendi ANKARA,HUSUSİ Milli Birlik Komitesi dün Yedek Subay ve Yedek Askerî memurlar kanununun 3.maddesini deriştiren 97 sayılı kanuna geçici bir madde eklenmesi teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • BAYAR'IN OĞLU İSVİÇRE'DE İŞ BULDU CENEVRE,HUSUSÎ Zürilıte ya^ıyan sabık Reisicumhur Celâl Bayarın oğlu Turgut Bayar ile Cenevıede buıunan Necdet Azak çalısına büroların.n tavassutu ile iş bulmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • MBK ile Bakanlar dün müşterek bir toplantı yaptı Hükümet programının ele alındığı toplantıda parti kuracakları söylenen Bakanlar izahat verdi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesinin daveti üzerine dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • BAŞPİSKOPOS GELDİ IMlLUYLTj Auplikau mezhebinin halkanı olan "anterhury Rnşpiskoposıı Dr.I'ishcr dıin Rum Patrikhanesinin davetlisi olarak Utanbula «elmis.Patrik Athenaunras ile soruşmuş a e Vali Refi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • TURİZM İÇİN DIŞ YARDIM SAĞLANDI İZMİR,HUSUSÎ Türkiye'nin iç ve dış turizmini geliştirmek için ICA ile yapılan temaslar mUlbet sonuçlanmış ve Kereken yardım sağlanmıştır.Bir müddet evvel kurulan Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • afi,I W fe U T ki* ÜZÜNTÜDELER [MİLLİYET] Hukuk Fakültesine yazıldıkları halde,kontenjanı dolduğu için Edebiyat Fakültesine alınan 950 öğrencinin kayıtları yapılmaktadır.Bu durum,diğer fakültelere mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Parti faaliyetinin yasak olduğu tekrar hahrlaf.lA İç İşleri Bakanı parti haberlerinin huzursuzluk yarattığını bildirdi.Alican kuruculukla alâkası olmadığını açıkladı ANKARA,HUSUSÎ İÇ İşler:Bakanı yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • r# a Topkapı Dâvası Cuma günü Başlıyor Bu dâvada Bayat Menderes,Aygün,Yetkiner,C Kosova ile diğer 54 sanık yargılanacak Yüksek Adalet Divanının 3 nunaralı tebliği* «Münfesih T.B.M.M.nde muhalefeti ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • ADYO DAVASINDA MENDERES'LE Bakanlar birbirlerini ilham elliler Kahine arkadaşlarının kendisini ikaz etmediğini söyleyen sakıt Başbakan "istifa etselerdin dedi Başol'un idare ettiği duruşmada Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1960
  • Müslüman Türk Evinin Temel Din Kitabı HAK DİNİ KURAN DİLİ Merhum Elmalıh Hanıdi Yazır'ın 9 ciltlik Türkçe tefsiri yine 9 cilt olarak yeniden basılmaktadır.5.İNCİ CİLDİ DE ÇBKTI Koyu nefti renkle beher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan.Dr.Halûk CILLOV Dokuz aylık di;ticaretimiz STATIST1K Umum Müügu yayınlamakta ol-1 dujıı dıs ticaret istatistiklerini EylûJ ayından itibaren auu kuruştan hesapla* mak sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • DIŞ TABİBLERİNİN DİKKATİNE J.MOKİTA DENTAL MFG CO.LTD.TOKYO JAPAN RÖNTGEN UNIT KOLTUK DÜNYÂNIN EN UCUZ FİATLARI Siparişleriniz için müessesemizle temasını/size menfaat sa Türkiye Mümessili SAKİ CANLIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • M/S MUĞLA 15 ARALIK 19fiO 5 OCAK 19(51 Tarihleri arasında HAMBURG,BREMEN,ROTERDAM,ANVERS ve LOVDRA limanlarından Türkiye için tieare eşyası yükleyecektir Koçtuğ Denizcilik İşletmesi Galata,ttuzkuıt Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocakj Bugün kuracağınız plânlar yürüyebilir.Yıldızların İyi bir tesiri var.YENGEÇ BURCU [2*J Haziran 22 Temmuz] İyi niyetli,dürüst bir insan hayatınıza karışacak.KOVA BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • KARADENİZ'DE TEKRAR FIRTINA BAŞLADI Karadenizde fırtına başlamıştır.Bu sebeple Istanbula gelmekte olan «Trabzoıı vapuru şimdilik 24 saat rötara girmiştir.Büyükderede de 10-15 motor havanın yatışmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • DZ.BANKASI BÜFE-ÇİLERDEN ALACAKLI Denizcilik Bankasının vapur büfecilerinden 46.205 lira alacaklı olduğu açıklanmıştır.Evvelce teşekkül etmiş bulunan kooperatiften devredilen 50 bin liralık borç İle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • AYAK-LARI-II NİZA BİR ŞANS VERİNİZ Ayaklarınıza Bir »şans tanıyınız deıken,onları havaya kaldırıp arada sırada isti rahat ettirmekle iktifa edjnız demiyorurayaklarınızı tam rahata kavuşturmak için KRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • HALKIN İMÂR İŞLERİ SÜRATLE GÖRÜLECEK İmar Müdürlüğünde halkın islerinin sür'atle neticelendlrilmesi için memurlara emir verilmiştir.Vali ve Belediye Reis Vekili Tümgeneral Refik Tulga alâkalı Reis Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • BİNBAŞI TEVFİK GÜRKAN EMEKLİYE AYRILDI 6-7 Eylül hâdiselerinden sonra Sirkeci Cezaevi Müdürlüğü ve son İnkılâp hareketlerine takaddüm eden sıralarda İstanbul örfi İdare Kaıargâhında vazife görmüş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • BELEDİYE EVLERİNE İLÂVE YAPILIYOR İstanbul Belediyesi,memurlarına dinlenme imkânı sağlamak maksadıyle Floryadaki Belediye evlerine 18 daire daha İlâve ettirmektedir.İnşaat,695.364 liraya ihale olunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz sevgili annemiz HAFİZE ŞÜKRİYE KILIÇCI'nın cenazesine İştirak etmek,çelenk göndermek,telgraf çekmek,telefon etmek,mektup göndermek ve evimize gelerek büyük acımızı paylaşmak za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • nanan Yarın I 1 mecmuasında Bir sanat hâdisasi Başta eski İngiliz Başvekili Mr.Churchill,Lord Mountbatten ve General Deınpsey olmak üzere dünya şöhretlerinin portrelerini yapmış olan ünlü ingiliz port
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • 30 OCAK KEŞİDESİNDE:1 talihliye 30.000 lira 30 Kasıma kadar hesap açtırınız işde emniyet ve sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • Amerikalı sivil personel memleketlerine dönüyor Türkiye'den aynlan elemanlann yerine henüz tâyin yapılmadı Şehrimizde vazife müddetlerini tamamlıyan Amerikalı sivil personelin bir kısmı memleketlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • KISA HABERLE O BİH ay ünce denize İndirilen «Hür» ılyet» İsimli araba vapuru tek taraflı çalışmaktadır,üeml bozuk tarafın tamiri için tersaneye alınacaktır.İM S' limanımıza ithal malı olarak 40 otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • ALEV ÖZTUNÇ İle Eczacı İBRAHİM KÖSEM Nişanlandılar.İstanbul '28 Kasım 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • ACI BİR ÖLÜM M a n u e Manuelyaı Çantacı)vefat etmiştir.naze merasimi nnki perşeml günU 1 A b)1960 saat 14.1 da Beyoğlu Balı pazar Üç-Hora Ermeni kilisesinde İcra olunacaı İlân olunurtsbu ilân davetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • ASIL MESELE TJT URUCU Meclis kurulmak üzere.Siyasî JX^ hayatımızda yeni bir partinin fecri söküyor.Devletin idaresi yavaş yavaş sivillere E kaydırılıyor.Seçimlerden sonra normal düzene İ tamamen girec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • n SİNEMALAR B BEYOĞLU Al.KAZ AK Tel:44 25 62)1 Vatan Haini Cornell Wilde Renkli Türkçe.2 Hortlaklar Adası Uraig Palmer Türkçe.ATLAS Tel:4408;ifı)Cehennemde Yangın Coınel Vilde Kenkll İng.EMEK Tel:44 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Uzaklardakl bir hâdiseyi vasıtasız ve fevkalâde bir şekilde duyma hail.2 Tanı yerinde oluş;Tersi demircinin eşyasından.3 Birçok teşekküllerin,meydana getirdiği birlik.4 Azotlu gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1960
  • İlli II t t İSTANBUL 7.26 Açılış,dilek ve program 7.30 Ikl marş 7.35 Sabah jimnastiği 7.45 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plâk dolabından 9.00 Haftanın bestec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • DUN YASSIADADA Efendiler,biraz haya YILLARCA dinlediğimiz şu Radyo Gazetesi!Nasıl hazırlamışlar bu konuşmaları?Türkiye Cumhuriyetinin sesi diye dinlediğimiz radyolarımızdaki tefsirleri nasıl kaleme al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • sağlıyacak AYRICA 30 ARALIKTA:26 APARTMAN DAİRESİ 4 ADET 100.000 TL.4 ADET 50.000 TL.VE 9490 TALİHLİYE 1.000.000 LİRA AYRICA 7 MARTTA:14 APARTMAN DAİRESİ 2 ADET 100.000 TL.VE 7450 TALİHLİYE 1.000.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • 30 ARALIKTA 1 TALİHLİYE â| 6 DAİRELİ BİR APARTMANIN |g TAMAMI Aııkarada,Kavaklıderede bu-lunan bu değerli apartman,talihlisine Bağlattı ve emin bir gelir sağlıyarak k iyi bir mülktür.£3 30 ARALIKTA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • KIYIK geceleri 9 dan itibaren sayın müşterilerine 10 tenzilât yapmaktadır.Evlere servis yapılır.Kıyık Tatlı Müessesesi Teşvikiye Tel:48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • GABRİEL KÜRKÇÜ İyi cins astragan kürk mantolar muhtelif fiat ve boyda.En son model üzerine yapılmıştır.Tediyatta büyük kolaylıklaı yapılır.Beyoğlu,Lion mağazası karşısı Tan Han No.339 kat 2 No.3 Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • 0tâ Baştan ayaklara kadar bütün vücudunuzu Nivea ile masaj yapınız.Hem ferahlar hem cildinize taravet sağlamış olursunuz;çünkü Nivea,terkibindeki Eucerit sayesinde tesir edere« HİVEA kullanan sırrına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • ARANIYOR İngilizce Muhaberat için Daktilo bilen memur aranıyor.SAKİ CANLISOY Galata Bankalar Cad.75-77 Kat 3 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • Hz.MEVLAINA İHTİFALİ 10 18 ARALIK KONYA'da Gezi.Otel HTIFAL'e giriş temİD edilmiştir.ŞARK TURİZM Tel:44 72 00 Tophane Çeşmesi karşısı No.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Süreyyapaşa Sanatoryomunun bir yıllık ihtiyacı bulunan 30.000 Kgr.sütü,kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.2 İhale,12/12/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALAR» ÇAMA ^İIll^EUffîTİTOKÖCTffilL İSA8ET £1T!eEHEl5EM O 60 SAM M TA6AN^lHl kmuAHsmçMiçiiiL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul Sağlık tesisleriyle,Ünitelerinin 1960-1961 yılına ait odun,tahta parçası,çıra ihtiyacı,kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • YILMAZİPEK SAYIN HALKIMIZA TAKDİM EDER FİATLARIMIZDAN BAZILARI:Kaşmir 10.95 İpek lenjeri 19.60 Astarlık Sof 4.İ5 İpek Krep Birman 16.20 Astarlık Saten 5.66 İpek Krep Saten 23.55 Tafta 6.36 İpek Krep M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • ş O ÂBIK iktidar devrinde gayr-i-mesru servet yapanların İ İkinci listesi dünkü gazetelerde ilân edildi.Bunda rekoru j Ticaret Odası eski reisi kırmış.Yedi milyon yüz sekiz bin j iki yüz kırk sekiz li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • TÜRKİYE VE YUNANİSTAN KIBRIS'A SİLAH VERECEK İki hükümetin yeni orduya verecekleri silâh cinsleri ve miktarı henüz bilinmiyor LEFKOŞA,RADYO Türk ve Yunan hükümetlerinin Kıbrıs Ordu'suna silâh verecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • Adliye koridorunda bir adam öldürüldü ADAPAZARI,HUSUSİ İfade için Akyazı Adliyesine getirilen bir cinayet sanığı dün koridorda öldürülmüştür.Bir hafta önce Düzrek köyünde Talât Ceylan adında bir şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • SÖMÜRGECİLİĞE DAİR ASYA-AFRİKA GRUBU yeni bir teklif sundu NE\V YORK,AA.RADYO Türkiyenin de dahil bulunduğu 28 Asya Afrika memleketi,B.M.Genel Kuruluna sömürgecilik meselesiyle İlgili bir tasarı sunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • İngiltere'de plastik para bastırılacak LONDRA,A.P.İngiltere darphanesi müdürü senelik raporunda plâstik para kullanmanın bir çok bakımlardan faydalı olacağı tezini savunmuştur.J.Hastings James'e göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • Adaııar I L7j)ADAYAR GLİKOZU HER YAŞTAKİ VÜCUDA' ENERJİ SAĞLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1960
  • 50 Beygir Makina ve 100 işçi çalıştıran MOBİLYA FABRİKASINA USTABAŞI ARANIYOR Tel:47 47 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • fŞTUEA BOVL-E A.ı_ı'dH/VA Bul GuN ü vAK(tG N\TEAAİN ÇİN SeNJ£X_e.KCE GECE GClî^iDuZ.O-jJ&VADAN.ÇAL.ıŞTıNN.BİZ.Kl-^uS «İZAMMAS TÇİM OS-MAKTAM îABANlAkTi/VV PATLADI AUUAH AU.UAM i.HEM ICuKuŞüN yoz.H^IM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • AA-«4.V.ÛZ V;K/SAA.w 3ı ¦SE-RİNE' ff'V 0.2:12.0O3Tı_AR.iı\A 8.RAZ Evvel SE.SİNİ Dı_jVDı_ıı3^fs'U'Z.KARKUSı R^Bitan VAOAKİ iMTİu_Ai_0-UERİM L.l'OKtH*OÎR.VO«.Ouı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • Bu AfZAOA MOKG KONG OA HIÇgMBPE uicsek:vvaı-ıtcE/v^E:CA3 muSUS,MJE ki'lj'/vm'n AuBVmînde Hfc B R DEı_iı_ve SAl-liDiN Bul.UNWAV1Şi_OiK.İPTf'EA KARS' Sin il!iF^HU srx-vwwj 7 Bûr S^vo CEvûP V/EK5N-ŞÂMÎT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • IIIIllIiİiİ!Sahİ aaİ Sev.'nç."EN AlO_l/Aı OVnA-TA. rA/SıW CO Şü.Ki_lK—NE ZAWAN Bir "ı-ıAtCSıZ Oi_Oi_iiCl_A(2j_Nl »CABUL.EîT'vAEDı'UEe VE HATALİ.Cini ÖKT BAS ETMEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 10.İcra Memurluğundan Dos.No:mn/'2rs Hissedarlar arasında taksimi kabil olma tığından paraya çevrilmek suretiyle şuyûunun giderilmesine karar verilen Beyoğlu Şi.şli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • Eşref Kolçak Belgin Doruk A.Tarık Tekçe ve Suphi Kaner'in bildirileri:Biz çok film çevirdik,fakat bu sene bir film çevirdik ki.Mükemmel ismi GECE KUŞU-GECE KUŞU'nda Ah yok,of yok.ağlama yok,sızlama yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • frfâlBiuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen,idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • HİCRİ Çarşamba RUMİ 1380 30 1376 C.âhır KASIM Kasım 11 19 6 0 17 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 7.04 2.22 Öğle 12.03 7.21 İkindi 14.28 9.46 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.19 1.37 İmsak 5.20 12.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • KINC 28X1,5 ve 26X200 İngiliz Kraliyet Bisikletleri gelmiştir.Bütün dünyada SAĞLAMLIĞI ile büyük şöhret kazanmıştır.6 muhtelif renkte,fener ve dinamoludur.ömrünüz boyunca eakitemiye* •eğiniz bisiklet.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • EMEK SINEMASI'nda Senelerin şaheseri,Tyrone Power'in en son filrrd BEKLENMEYEN ŞAHİT Vitness for The Prosecution)Tyıone POWER Mailene DİETRİCH Charles LAUGHTON Gördüğü büyük rağbet üzerine BİR HAFTA D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • BAYANLAR İÇİN İPEKLİ,YÜNLÜ,ROPLUK ve MANTOLUKLARDA Yalnız ARALIK 1960 ayma mahsus Tenzilâtlı satışımız Astarlık ve çamaşırlık sof 4.00 Düz Tafta 5.75 Kaşmir Emprime 11.00 Kaşmir Emprime Birinci 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • HAKİKİ TAVERNA ŞEHRAZAT,RESTORAN PAVYONDA Buzikler,Gitarlar,Akordeonlar,Şantöz ve Şantörler.Oriental danslar,ilâveten Yunanistan turnesinden dönen ATEŞ BÖCEKLERİ yeni ve zengin repertuvariyle.Pavyonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • II YAKUT 157 Yahu bu in ılı,göre,arabanın tekerine taş koyan Aslan ile benden başka kimse kalmıyordu burada.Lzmaıiı olmuş sigaramı tablaya baıtırıp bir tane daha yaktım.Abi bana da versene bir tane.Aü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1960
  • BALIKÇILIK Aralık ayında hangi balıklar yenir SITKI^ÜNER Karadeniz'e dökülen küçüklü büyüklü yüzlerce ırmak ve Sakarya,Kızılırmak,Yeşilırnıak,Çoruh,Dinyeper,Diııyester,Don,Tuna gibi sair büyük nehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • GENERAL DİKİŞ MAKİNALARI FABRİKASINDAN TEBLÎG OLUNUR Arap Devletlerinin İsrail mallarına karşı ilân ettiği BOYKOT üzerine israil firmalarının ADIMIZA beynelmilel tescilli bulunan «OENERALa markası alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • AYNI B USTUN G-4 TİPİ ARÇELİK GAZ SOBASI yuvanızın konforunu tuMiamluyııcuk lüks bir modeldir G-6 TİPİ ARÇELİK GAZ SOBASI az yer kaplayan zarif,ekonomik ve dalın ucuz bir modeldir GAZ SOBASINDAN ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • YIL SONUNDA JSIMIINIU w BAMI4ASI Âl İman 4DAR az ŞUBE FAiZ YÜKSEK ŞUNS a ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müdürlüğümüzün Bahçekapı 27 Mayıs İş Hanının 3 üncü katına taşınmış olması münasebetiyle,alım ilânlarına ait levhanın mezkûr binanın giriş holünün sağ ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 «2 10 SATILIK EMLAK GÖZTEPEDE deniz manzaralı 4 oda 1 iıol 130 M2 tara konfor,25-48-57.000.Taksitle 55 30 61 Mehmet.LEVENTTE sat Evler,tediyatta kolaylık 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • SARHOŞ KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ t linştarcıfı Birincide liMii'limn iiycn-k 7 şişe şarap satın almışlar Içfnefa haşlamışlardır.öfleden soma adam akıllı sarhoş olan 3 kişi bir aralık münakaşaya tlıtuşmıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • 3 numaralı Kuyuda Petrol bulundu ADANA,HUSUSÎ Bulgur dağındaki Uç numaralı kuyuda da petrol bulunmuş,bu suretle bölgenin yeraltı zenginliği an itmiştir.Petrolün çıktığı firkat tarafından henüz açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • Bütün ticaret erbabının nazarı dikkatine Türk iyenin neresinde olursa olsun her türlü ticaret er bibiıı ııı.sanayicinin,imalatçının,toptancı ve peıakeııdecinin acık adreslerini meşgul olduğu İşlerini—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • ŞHHIBN Piyasanın en mükemmel ütüleri OTOMATİK TIP ibaret lambalı im ayar dUgıııelı Alman mika KraiataıiNİı Uarautıli ÜTÜLERLE BERABER PARASIZ IZGARA verilir.HER YERDE ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • M.B.K.ile BAKANLAR DÜN MÜŞTEREK BİR TOPLANTI YAPTI t Baştarafı Bipîictrîe muştur.Hu arada komite iyelerinin sorduğu ban sualler cevaplandırılnııştır.I'.ikanlar Komite üyelerinin daveti üzerine İzahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • iadyo dâvasında Menderesle bakanlar birbirlerini itham eltiler t Baştarajı Birincide m Sarol,yayınlar için ademi malû-t beyan etmiştir.En sinirli olan laı Rüştü Zorlu da kavga eder gibi bir ide ile Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1960
  • PARTİ FAALİYETİNİN yasak olduğu hatırlatıldı Baştarajı Birincide etmek gayretinde bulunanlar da müşahede edilmektedir.Yurdumuzun muhtelif volilerinden aldığıııı bilgiler,hu hareketlerin Demokratik niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1960
  • F.Bahçe'de antrenman Primi verilecek Müsabaka primleri ise azaltıldı.Teknik Komite,sert kararlara taraftar Fenerbahçe idare heyetinin hayli tartışmalı geçen son toplantısından sonra iş babında bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • Miiipı.jiy^m^ B milli takımı antrenörü Şeref Görkey dün Beşiktaştaki menejerllk vazifesine başlamıştır.Resimde Gorkey dünkü antrenmandan evvel Hakkı Yeten,antrenör Puppo Sandro ve ikinci reis Himmet ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • G.Saray'ın 2.turda Rakibi:Hapoel 1SRAEL,HUSUSÎ Israel basketbol şampiyonluğunu Tel Aviv'in Hapoel takımı kazanmıştır.Kuvvetli bir kadroya mâlik olan Hapoel,Galatasarayla,Avrupa şampiyon kulüpler kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • 1961 de Millî Kürek temasları arttırılacak Ktirekçilerlmiz 1961 yılında Bulgaristan ve bazı Akdeniz memleketleriyle milli temaslar yapacaktır.Kürek Federasyonunun önümüzdeki yıl faaliyet programında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • KISA HABERLER GALATASARAY kulübü idarecileri dün Etilerde daimi kamp yeri kiralanvşlardır.Jl'NYORLAR arası futbol şampiyonası bu sene Portekizde yapılacaktır.Maçların oynanacağı şehirler şunlardır:Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • UMUM MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ 30 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI Beden Terbiyesi bütçesinin 30 milyon liraya çıkarılacağı bildirilmektedir.Bu paranın büyük bir kısmı spor tesislerine sarfedilecektir.İlgililer İlk ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • KIŞ TRANSFERİ BUGÜN BİTİYOR Bu sene çok durgun geçen Kasım transferi bugün saat 17 de sona erecektir.Şimdiye kadar hiç bir kulüp ciddî bir transfer yapamamıştır.İlgililer bunun amatörlerin transferini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • Atik'in tekrar vazife alması isteniyor Son af «ararından istifade eden serbest güreş millî takım antrenörü Olâl Atikin antrenörlüğe,dünya şampiyonu Ali Yücelin de mindere dönmesi beklenmektedir.Roma O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • Hu hafta Izmirde iki milli lig maçı oynayacak olan Vefa takımı dün kendi sahasında çalışmış ve bir de untreıımamavi yapmıştır.Kesimde idmandan bit görünUg.Koşu ve kültıirıi/iKle geven aııtrenmana İsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • A Millî Takım vazifesini yaptı Futbol Federasyonu Üyesi Eşfak Aykaç namzet kadrosu takımının devamlı şekilde çalışacağını bildirdi MİLLÎ futbol kadromuz Dünya Kupasında Rusya ve Norveç'le oynayacağı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • Bayburt,Kasımpaşa' Alman esaslarına gö hazırlayacak Kasımpaşa futbol takımı mene' Reşit Bayburt,Lâcivert Beyazlı kimi Alman profesyonellik talin namesi esaslarına göre hazırlaye ğını söylemiştir.Baybu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • Yeşil-Beyazlılar dUn amatör kümeden Yaylaspor ile bir İdman maçı yapnı lardır.Resimde bu antrenman karşılaşmasından bir sahne görülmekte!illi Lig tekra canlanıp Kulüplerde maç hazırlıkları başladı.Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • futbolculara maç izni verilmiyor Ordu takımına alınacak futbolcular kendi kulüplerinde yer alamıyacaklar Ö Z C A N ANKARA,HUSUSÎ DÜNYA Ordulararası Futbol Şampiyonası dolayısiyle Ordu takımına çağırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • BALKAN KÜPAS F.Bahçe Levsk maçıyla başlıyoı Temsilciler toplantısına gelen Romen Futtu Federasyonu Başkanı Balaş,Millî temaslar teklif edec p ENERBAHÇE,Balkan ikincileri arasında tertiplenen futbol t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1960
  • LEFTER 15 GÜN İSTİRAHAT EDECEK Geçen Pazar Sofvada oynanan Türkiye Bulgaristan millî maçında sakatlığı nükseden Lefter Küçükandonyadis 15 gün istirahat edecektir.Milli futbolcuyu muayene eden doktorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor