Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • DURUM fENİ PARTİ DEMOKRAT Partinin siyasi hayattan göçmesi,doldurulması 1 gereken bir boşluk yaratmıştı.Normal rejime avdetter iktidar ve mulıalefetin sadece C.H.P.ve C.K.M.P.arasında pay-I aşılman,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • urucu Alecfis Tasarısı ün Basına açıklandı Meclis,Anayasayı 27 Mayıs'a kadar halk oy'una sunmadığı takdirde,yenisi seçilecek MİLLÎ Birlik Komitesine ve-rilmis olan Kurucu Meclis Tasarısı dün basma açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • MEZAR FİATLARINA ZAM YAPILDI Mezar flatlarına yüzda 50 y« varan bir tam yapılmıştır.Evvele» Zlrıclrlikuyu mezarlığında 240 liraya «atılan 4,5 metrekare mezar yeri 350,600 liraya satılan 12 metrekar» y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • v.CIMBIZLl J/İR NE ATOM BOMBASI NE LONDRA KONFERANSI;BİR ELİNDE CIMBIZ,VPjjAN BİR ELİNDE AYNA;UMURUNDA MI DÜNYA!ORHAN VELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • GÜRSEL'İN RAHATSIZ OLDUĞU AÇIKLANDI ANKARA,HUSUSÎ Devlet vt Hükümet Başkanı Org.Cemal Oüne!İki gündenberl rahataıı olduğundan hariciye köjkünda istirahat etmektedir.GUrsel'ln hastalığı ila ilgili olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • rvXx r i *y,¦ y5 İv wı&Â I MİLLİYETİ i UnU II İVİl CCTİ CMP C.enel Başkanı İsmet tnünü dün geçirdiği İNUN U II ILLv I I •iddetll gripten sonra İlk defa gatelecllerl evinde kabul etmij ve yeni bir si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • YENİ BİR PARTİ DAHA KURULUYOR ANKARA,HUSUSİ «Memleketçi Demokrat Parti» adını taşıyacak olan dördüncü partinin kurulman için tekrar teşebbüs* geçilmiştir.Bu partinin kurucuları bir müddet ön c« Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • M.B.K.nin kurulacak partilerle ilgisi yok ANKARA,AA.Mili!Birlik Komitesi yeni parti ila lıiç bir alakası bulunmadığına dair şu tebliği yayınlamıştır:Milli Birlik Komltesi'nln kurulmuş veya kurulaeak l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • Sabık İstanbul Mebusu Y.Salman Yassıada'da öldü I Yassıada'da tutuklu bulunan düşük D.P.millet vekillerinden Yus if Salman dün akşam geçirdiği bir kalp krizi somında ölmüştür.Yusuf Salman ile Yassıada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ HER ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRELERİ Beheri 45.000 TL değerinde ZENCİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • Gemi dâvası Savcının iddianamesini okuması için talik edildi YASSIADA'da duruşmaları süratlendirmek için bazı tedbirlere başvurulması kararlaştırılmıştır.Bundan sonra dosya tetkiki maksadiyle duruşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • [MİLLİYET] tmralı Cezaevinde bulunan ve son aftan faydalanan 250 ye yakın mahkûm dün gece Ayvalık vapuru ile şehrimize getirilmişler ve serbest bırakılmışlardır.Resimde mahkûmlar gemiden toplu halde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • Yeni Parti 'Gölge,olarak çalışacak Kuruculara göre,partinin ilk gayesi seçimi kazanmak değil,iktidarı ilmen tenkid etmek ANKARA,HUSUSÎ YENİ kurulacak olan partinin bir kaç yıl «Gölge Parti» olarak çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • ss?aaa Öylesi ve böylesi tskoçya'da bir içki depoıundaki viskileri kimse çalmasuı diye kazlar bekliyormus.Bizdekinin tersine.Bizde on yıl müddetle he# I seçim,Ankara kanlarındaki viskiler kendilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1960
  • iaşol,dâvaları süratlendirmek için ara vermeden dosyaları incelemeye başladığından URUŞMAYI DUN SELMAN YÖRÜK İDARE ETTİ Sundan sonra duruşmaları değişik reis idare edecek,»avcı,"Değirmen Dâvası,nın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Çocuklar ve Çocuğu oyuncakları İle oynarken,kâğıttan tayyareler yaparken veya bebeğini süslemeye uğraşuken görünce,çoğu kimse kendi büyük akıllarınca bunların birer e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • ÜSKÜDAR tCKA MEMURLUĞUNDAN:GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI »59/208 İkinci derecede ipotekli olup 2004 sayılı İcra İflâs Kanununun hükümlerine güre Üsküdar İcra Memurluğunun odasında açık arttırma suretiyle pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • 11III.11 İlli.II.İlli II.mı İstanbul I 7.26 Açılış dilek ve program E 7 30 tkl mars 7.35 Sabah jimnas-E tiği 7.45 karışık sabah müziği E 8.00 Haberler ve hava durumu i 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabın-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Para sıkıntısı canınızı sıkacak,öğle üstü bir ümit belirecek.KOVA BURCU t [21 Ocak VJ Şubat] İyinizden kimseye dert yanmayınız.Aleyhinize kullanılması mümkün.BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Eskiden kullanılmış altı ylvü bir tüfek;Baş kaldıran.2 Arzu;Bizden önce bulunmuş,yaşamışlar.3 Büyük çuval;Gösterişsiz.4 Alaturka musikide bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • Fİ OKoEı İ5|,İllimi illi W CoVıril/olorrlo o f nlı/nlnrı^n riic li wa L'ionol/lorın rlnrırliinii hor Fabrikalarda,atölyelerde,dişli ve kasnakların döndüğü her yerde RENÛLD ZİNCİRLERİNİN üstün hassasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • 1 SİNEMALAR I BEYOĞLU A LK AZ Alt Tel:44 25 62)1 Mağrur Kumarbaz Robert Ryan Renkli Ing.2 Kadınlar Kalesi Adolf Murphy Renkli Ing.ATLAS Tel:440835)Cehennemde Yangın Cornel VVild* Renkli Ing.EMEK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • TEŞEKKÜR lül İBRAHİM FAZIL VERDI'nin Kıymetli Büyüğümüı vefatı münasebetiyle acımıza İştirak ederek camie ve mezarlığa b gelen,evimizi,müesseselerimizi bizzat şereflendirmek,çiçek veya te göndermek lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • Mes'ut Bir Doğum Gazetemiz İşçi Sigortalan Müşaviri Mustafa Tanrıyar'ın bir erkek evlâdı dünyaya gelmiştir.Yavruya ve ailesine uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI YEMİ TİYATRODA 30 Kasım Çarşamba akşamından itibaren Saat 21 de I J3Xlı X DADİİ PİYES 3 PERDE Yazan:Çetin Altan Sahneye Koyan.Mahmut Morali Dekor:Turgut Atalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • HffitiTHHgiMfıW» ACI BİR KAYIP Millî Mücadelenin Şark cephesi İstihbarat Müdürü Merhum Mecit Mecdet Başak'ın Esi,Nilüfer Başak,Selçuk Kısakürek,Gültekin Başak ve Oğuz Başak'ın çok sevgili anneleri Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • İ R T H A L Merhum Ata beyin eşi Rlfat Türegün Servet Türegün ve Nazın!Türegünün anneleri ilhan Türegün Altan Türegün ve Tanju Türegünün baba anneleri Sernra Türegünün büyük kayın valdesl ve Zeynep Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • TEŞEKKÜR Kızım Zerrin Bülen'ln hastalığının teşhis ve tedavisinde büyük yardımlarını esirgemeyen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Profesörü Dr.Sezai Bedreddin Doçent Dr.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • ŞEHRİMİZDE ÖRNEK PAZAR KURULACAK Muhtelif senitlerde kurulan pazar yerlerinin şekli bir esasa bağlanacaktır.Seyyar esnafın tezgahlarının şekli ve konuş tarzı tesbit edilecektir.Bu konuda bir talimatna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • İ.E.T.T.DURAKLARININ ETRAFI KAPATILACAK I.E.T.T.İdaresi otobüs duraklarının etrafını yolcuları rüzgâr ve yağmurdan koruyacak seklide kapatacaktır.Bu is için hazırlanan program,malî imkânlar hesaplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • HAVAGAZI TESİSLERİ T E V S t OLUNACAK Havagazi tesisleri tevsi edilecektir,önümüzdeki yıl bütçesinde bu ise sarfedilmek üzere 12.5 milyon Ura ayrılmasına karar verilmiştir.Yeni abone kaydına imkân ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • ÜÇÜNCÜ PARTİ BİZİM memleketin siyasî ortamı malûm;bir yanda demokratik prensiplere ihanet etmeden memleketin kalkınmasını isteyen bir avuç iyi niyetli insan,öte yanda demokrasi bahanesiyle cahil zümre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • Vapurdan allayıp kaçan hırsız Mersinde yakalandı Lâleli'de Koska caddesindeki Mlgros mağazasının kasasını soyan sabıkalı hırsız Remzi Çetin hırsızlık masası memurları tarafından Mersinde yakalanrak şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1960
  • Bnfgor Futbolcularından birini yankesici çarptı Sabıkalı yankesicilerden İsmet Hacıhan dün Genelev sokaöında dolasan Bulcar B millî takımı oyuncularından Lazarofun tiü lirasını çarpmıştır.İsmet doland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • YAPI ve KREDİ BANKASI İstanbul İkinci Noteri,Maliye murakıpları ve davetliler huzurunda 27 Kasım 19G0 Pazar günü Atlas Sinemasında yapılan YILIN DÖRDÜNCÜ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE Apartman Dairesi Kazananl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI v.v.mumum m ıM DA oo Wı sm ini ıı fıı II ı W SÎlAH^OME aSimaram.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • &LENDAK Kremi D.Vitaminli)Nazik cildinizin en mükemmel koruyucusu BLENDAX TRAŞ KREMİ:Bol kopuğu sayesinde ustura veya traş makinesi cilt üzerinde kolaylıkla kayar.İÜİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • Halkımızın teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,tiryakisi olmadık kimse kalmayan,evinizin uğuru,kitaplığınızın ziyneti SAAT Lİ M A ARİ F DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere tevzi edilmeye başladı.TAKLİDİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • BU AKŞAM 19.15 de İstanbul Radyosunda İLHAM GENCER'in SHOW PROGRAMINI DİNLEYİNİZ Dünyanın Sesi Ajansı Reklâm İçin telefon 44 54 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • P.den ALACAKLI olanlar müracaaSa başladı Partinin mallarının satışından elde edilecek paranın mevcut borcu karşılamaya yetmeyeceği zannediliyor D.P.den alacaklı olanlar,Mal Müdürlüklerine müracaata ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • DAİRESİ İÇİN Çalışma haşladı Hollandalı profesör dün teşkilât ileri gelenleri ile görüştü ANKARA,HUSUSÎ Cumartesi günü şehrimize gelen Hollandalı Profesör Tlmbergen,Devlet Plânlama Dairesinin faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • Gana ile Mali müşterek meclis kuruluyor LONDRA,RADYO Akra'ya dönen Gana Başbakanı Nkrumah,Mali ile Gananın müşterek bir meclis kuracağım açıklamıştır.Nkrunıah,geçenlerde Senegal'dan ayrılan Mall'ye re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • Öküzünü kurtarmak isterken düşüp öldü ÖDEMİŞ,HUSUSİ Kuyuya düşen öküzünü kurtarmak Uteyen bir köylü hayvanının yanına düşerek ölmüştür.Köylüler kuyudaki öküzü kurtarmışlar,Musa Ünlüönderin ise ancak c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • Canterbury Başpiskoposu bugün Istanbula geliyor BEYRUT,RADYO Canterbury Başpiskoposu Dr.Flsheı bir günlük bir ziyaret için dün buraya gelmiştir.Kendisi daha önce Kudüst* bulunmuş ve İsrail Hahambaşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • Lana Turner dün bir çiftçi ile evlendi SANTA MONtCA,A.P.Aktris Lana Turner,çiftçl-is adamı Fred May Ut Santa Monlca'dakl bir otelde evlenmiştir.Törende iki tarafın sadece birkaç ahbabı hazır bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • m/PROTESTO U jüri heyeti de artık çok oluyor doğrusu.1960 Türkiye ş |j güzeline yine derece vermemişler.Böyle şey olur mu?E Bizim güzeli yakmdan görmedim ama gazetelerde resim-terini gördüm,hiç fena d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Aralık 1960 Temsilleri Hafta 1 1 Aralık Perşembe 21 de 8 Aralık Cumartesi 21 de G.PUCCÎNÎ TOSÇA 3 PERDE Orkestra Şefi Sahneye Koyan Demirhan Altuğ AYDIN GÜN Dekor:Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • İTHÂL MÂLI DEMİR 6 m/m ve 8 m/m gelmiştir.Fermeneciler Deniz Han 50 kat 1 Telefon:44 32 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • YILNAZİPEK SAYIN HALKIMIZA TAKDİM EDER FİATLARIMIZDAN BAZILARI:Kaşmir 10.95 İpek lenjeri 19.60 Astarlık Sof 4.15 İpek Krep Birman 16.20 Astarlık Saten 5.66 İpek Krep Saten 23.55 Tafta 6.36 İpek Krep M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1960
  • DUN YASSIADA'DA.MENDERESİN AVUKATI BAŞKANA DİNLEYİCİLERİ ŞİKÂYET ETTİ DÜN Yassıada'da Menderes'in avukatı,duruşmaları takip edenleri Yüce Divân Başkanına yana yakıla sikâeı ediyordu:«Bir kısım sâmiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • SATILIK SAĞLAM KERESTE İnşaat l ;in aynca 3 adet sağlam buranda 75 metre kare satılıktır.Akşam veya sabah S 30 da Tel:48 00 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • TURKİYENIN EN SEVİLEN EN ARANAN,EN BÜYÜK DUVAR TAKVİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ fi,8,10 ve 12 mm.DEMİR KERESTE TİCARET A.5.Tünel Cad.Transtürk Han.Galata İstanbul Tel:49 11 41 Telgr:UEMKKRLİM-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • Milli Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • HİCKI SALI RUMİ 1380 29 1376 C.âhır KASIM Kasım 10 19 6 0 18 VAKİ T VASATİ EZANÎ Günej 7.03 2.21 öğle 12.02 7.20 İkindi 14.29 9.46 Aksam 16.42 12.00 Yatsı 18.19 1.37 İmsak 6.1» 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • GAYRINENK İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 959/4515 Fatih Abdiçelebi mahallesi Hacıkadın caddesinde en eski 77,79 eski 83 85 yeni 85 kapı,1276 ada ve 96 parsel sayılı 1224 M2 kârgir ma&müştemilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • İJSÖÎde 34 Apartman Dairesi Nakit L500.000y i K RAMîYELERİ TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • fflYAKUT ^1 156 Adamlarınız mı?Soran gözlerle bana linkti.Aldırı;etmemesi İçin güz kırptım.Biraz içi rahatladı.Hayır,ben kimse)i görmedim,önce kurtta İdim.Murat beyi bekliyordum,onun geciktiğini görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1960
  • I YEDEK ÖĞRETMENLERİN İSTEĞİ tYedek subay kanununun değiştirilmesi ile,biz EE yedek subay namzetleri Milli Eğitim seferberliğine EE verilerek Maras vilâyetine tâyin edilmiş bulunuyo-EE ruz.Kutsal olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • YÜKSEK KADEMEDEKİ NATO KONFERANSI DÜN İZMİRDE BAŞLADI İZMİR,HUSUSÎ Türk Yunan ve Amerikan yüksek rütbeli subaylarının İştirak ettiği askerî konferans dün başlamıştır.NATO çevreleri,Güneydoğu Avrupa NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • JÜPİTER FÜZELERİ ANKARA,HUSUSÎ Türk Ordusuna Jüpiter füzeleri veriliyor seklinde çıkan haberleri ilgililer nezdlnde teyit veya tek?ib etmek İmkânı bulunamamıştır.Bu konuda Millî Savunma Bakanı İle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • HAHAMBAŞI DÜN TÖRENLE GÖMÜLDÜ Cumartesi gecesi vefat eden Tiirklyedekl Musevilerin ruhanî reisi Hahambaşı Rafael David Saban'ın cenazesi,dün Galatada Büyük Hendek caddesindeki Neve Şalom Sinagogunda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • Piyade Yedek Subay Okulunda 731 öğrenci öğretmen oldu ANKARA,HUSUSÎ 52.dönem piyade yedeksııbay okulu öğrencilerinden 731 kişi Eğitim Tugayları İle askeri lise ve orta okullarda öğretmenlik yapmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • ÜNİVERSİTEDE YENİ TASFİYE YCK ANKARA,HUSUSÎ İkinci bir tasfiye listesinin hazırlandığına dair çıkan haberler üzerine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Sııut Kemal Yetkin,böyle bir listenin mevcut olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • İkinci devre kömür tevziatı başlıyor İkinci devre kok kömürü tevziatına 15 Aralık veya 1 Ocak tarihinde başlanacaktır.Mııhtarlıklarca yapılan kontroller bu tarihe kadar bitirilecektir.İkinci defa veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • ACI Bili ÖLÜM Merhum Arslan Abdıınahman'ın kızı Necdet Zeybek'in eşi,Vahit Arslan,Ferlh.Türkseven ve merhum İsmail Arslan'i' kardeşleri,Enis Zeybek ve Peyvent özbn bacan'ın anneleri,Osman Zeybek,Yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • Yeni parti "Gölge,olarak çalışacak fr Baştarajı Birincide sel'ln rahatsızlığı sebebiyle bugün aydınlanmamıştır.GUrsel'ln önümüzdeki günlerde bu konuda bir açıklama yapması beklenmektedir.TEMASLAR Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • Türkiye Flârmoni Derneği 1960 Gl MEVSİMİ KONSERLERİ Meşhur Fransız MA-RtE CLAİRE JAMET KENTETİ Programda:Haendel,Mozart,Sclımitt,Debussy,Roııssel.1 ARALIK Perşembe saat 18,30 da SÂRAY'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • Duruşmayı Selman Yörük idare etti Baştaraft Birincide «Değirmen dâvası» nda mütalâasını bildiren Başsavcı,sanıklar İçin ti ay ile 5 tene aralında hapis cezası talep etmiş,Yırcalı'nın D.P.içinde yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • MİLLİ TAKIM KADROSU TAKVİYE EDİLECEK Baştarajı Altıncıda rln tenkidine iştirak ederek «Türklerle,Bulgarlar aynı futbolu gösterdiler» demektedir.Sofyanın günlük Sp0r gazetesi Noroton Sport'da Bob İsiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • orucu Meclis Tasarısı dün Basına açıklandı Baştarah Birincide rüecek kararl« eu 21 ¦uaJ'u 1961 esince kararlaştırılacağı bildıriLmekedir.Basın temsilcileri Ankarada,Tarım emsllcisi her ilde,Koy öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • 1.MİLYON Kâra iştirak,etmek suretiyle ve gayrimenkul teminatiyle acele l.OOO.OUO lira verilecektir.Kazankaya.47 62 03 Cumlıuriyet Cad.301 kat 1 Harbiye.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK İMLİK 0 TEŞV1K1YEDB caddeye yakın T odalı konforlu kat 170.000 Ais.it 48 38 08.NIŞANTAŞINÜA fi odalı konforlu kat boş teslim 110.000 Akif 48 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.11.1960
  • Satılık Mağazalar Şişli tramvay caddesinde yeni apartmanın altında büyük ve orta 2 mağaza kiralıktır.Akşam veya sabah 8.30 da Tel:48 00 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.11.1960
  • w v&mi.B T.U.M.Bekir Silâhçılar yanında İlgililer olduğu halde Mithatpaşa «tadının ilâve tribünleri ve ışıklandırma tesisatı hakkında izahat alırken.Stadın ıııklandırma tesisatına önümüzdeki günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.11.1960
  • Maç saatleri Öne alındı G.Saray,Ankara maçları için kampa girecek Dün aksam toplanan milli lig tertip komitesi bu hafta yapılacak olan milli lif maçlarının saatlerinde değişiklik yapmıştır.Buna gör» İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.11.1960
  • Şeref Görkey,fam selâhiyetle Beşiktaş menecerl oluyor Bu aksam toplanacak olan Beşiktaş İdare Heyeti Şeref Görkey hakkında kat'l kararını verecektir.Kulübe yakın çevrelerden sızan haberlere göre Görke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.11.1960
  • Fenerbahçe'de Teknik Komite güven oyu aldı Fenerbahçe idare heyeti dün futbol İslerini tedvir eden teknik komiteye İttifakla ltlmad oyu ve Fikret Kırcan İle Müjdat Yetkiner'den yardımcı olmalarını ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.11.1960
  • av m%i r—t—»x ı\«r—ı ı sv a MILutc.1 iuiu otnvıoı ^urMAtrc t MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 1 Numaralı Numaralı TAKIM TAKIM tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın Kefl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.11.1960
  • Amatörler için Son karar Merke istişare Heyetini 12 Aralıktaki açı oturumdan sonra 1 tişare H e y e 1 toplanacak CEZALARI affedilen Gı ven.Cenap ve Ayhan haJ kında nihaî karan Merk İstişare Kurulu ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.11.1960
  • Mîllî fakım kadrosu takviye edilecek Aykaç,Dünya Kupası için ciddî bir hazırlık programı çizileceğini ve Sandro Puppo'nun antrenörlük vazifesine devam edeceğini bildirdi Sofya basını son mili!maçı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor