Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • Seyiklî ve Kayseri Uayları cin karar sugün Yüksek Soruşturma Kurulunun muhakeme kararı vermesi muhtemel.Hakkında en çok dosya açılan sanık:Menderes ANKARA,RAFET GENÇ bildiriyor JT ÜKSEK Soruşturma Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • BERRİN MENDERES PAZARTESİ GÜNÜ DİNLENECEK I Adnan Menderes'in esi Berrin Men-Bres,«örtülü ödenek Yolsuzluğu» dâf'sında yarın tanık olarak dinlenilecek-Berrin Menderes önce Ankara'da 'anmış,sonra Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • DURUM YASSIADA'DA İKİ MAHKÛMİYET Dün Yassıada'da başlayan 5 dâvadan ikisi karara baylanmış,ancak hükmün açıklanması bundan önceki dâvalarda olduğu gibi Anayasayı ilılâl dâvasının sonuna bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • Mucip Ataklı da M.B.K,Sekreteri oldu ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi Genel Sekreterliğine Albay Mucip Ataklı tâyin edilmiştir.Binbaşı Orhan Eıkanlıdan boşalan Genel Sekreterliğe tâyin edilen Atakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • MÎLLÎYE!Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu Sanayi Odasında gazetecilerle konuşurken.Sanayi ithalât plânı hazırlanıyor Bakan,1961 ithal kotalarında sanayi ihtiyaçlarının sağlanacağını söyledi İSTANBUL Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • Çelik fabrikası için Amerikadan 100 milyon dolar kredi alınacak Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu,dün Sanayi Odasında yaptığı basın toplantısında,Ereğlide kurulacak İkinci çelik fabrikası-için Amerikadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • YASSIADAYA GİDEN VAPURDA DÜN BİR AVUKAT ÖLDÜ Yassıada seferini yapmakta olan «Fenerbahçe* vapurunda,dün Avukat Kemal Tilkicloğlu kalp sektesinden ölmüştür.Eski Bölge çalışma müdürlerinden ve Askeri Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • I MİLLİYET I niı ry MhVİMCİ ERİ *KTT-idaresi İngiltcreden yeni bilet baskı DİLCİ IVIAlMIICıLktfI makineleri almaya karar vermiştir.Evvelki gün bu yeni makinelerle Lefent Tünel otobüslerinin birinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • Emekli Subaylardan 2220 sine iş verildi istanbul ve Aııkarada inşa edilen 1352 apartman dairesi emeklilere verilecek ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi basın sözcüsü,ordunun gençleştirilmesi sırasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • Veliahtın yeni resmi İran Şahı Mulıaıfımed Rıza Pehlevl ile İmparatoriçe Farah'ın çocukları 27 günlük olmuştur.İran tahtının Varisi Prens Rıza Sarayda annesinin yanında kalmaktadır.Veliahtın bir saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • İ.T.Ü.Senatosu,affedilen üyeler hakkında bir iezkere hazırlıyor Vazifelerinden affedilmiş 28 Teknik Üniversite öğretim üyesi hakkındaki tezkere Teknik Üniversite Senatosu tarafından hazırlanmaya başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN TÂDİLİ İÇİN ÇALIŞMALAR Tıp Faklütesi,Dişçi ve Eczacı okulları öğretim üyeleri dün 4 saat süren bir toplantıda 115 sayılı kanunun Fakülte bünyesine uymayan bâzı maddeleri üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • KURUCU MECLİS Tasarısı M.B.K'de Müzakere yarın başlayacak.Partiler kontenjanından indirilen kısım İl temsilcileri kontenjanına eklendi ANKARA,HUSUSÎ:KURUCU Meclis Geçici Anayasa Tasarısı dün Başbakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • ASSIADADA karara 'Vinylex„ ve "Ar$a„ le birleştirildi.Barbara dâvaları Anayasa dâvası dâvasında müdafaa yapıldı 6-7 Eylül dâvası da iddianamenin serdi için tehir edildi VASFİYE^ YASSIADA'da dün beş dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • 200 bin ton şekerli mamul ihraç edilecek ANKARA.HUSUSÎ Yıllardan beri birikmiş olan 200 bin lon şeker,çekerli mamul halına getirilerek yurt dışına ihraç edilecektir.Milli Birlik Komitesince kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • f MİLLİYETİ nnnr TADI AM'A IIİCAU Pak's,a,n Türkiye Büyük Elçisi Ekse-nU"ı lAlfLAIl A fllOAH |âns ir.S.M.Hassan tarafından dürt,Prof.AH,Nihat Tarlan'a Pakistan'ın Sitarei imtiyaz nişanı takdim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • Antalya susuz kaldı ANTALYA,T.H.A.Yol inşa amelelerinin çalışması sırasında patlattıkları dinamit,ana boruları talırip ettiğinden sehir 48 saatten beri susuz kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • «Güzel çoban bir içim su testinden.Belediye,Şehir Tiyatrosundaki sanatçıların çalışırken içtikleri iyi suyun parasını kabul etmemiş.Çeşme suyu içselerdi,biz iyi suya ödenmiş parayı,sanatçıların aylısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • İsbat Hakkı Tasarısı Gündeme Giriyor M.B.K.basın sözcüsü antidemokratik kanunlar hakkında da yakında karar alınacağını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi Basın Sözcüsü Kurmay Al» bay Kara ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ HER ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRELERİ Beheri 45.000 TL.değerinde ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • DAubnAAN HAZIR TARHANA VE SEBZE ÇORBALARİYLE BALERİN TATLILARI Fabrikamızdaki yeni tesislerimizle eskisinden çok daha nefis ve leziz olarak piyasamıza arzedilmiştir.BAKKALLARDAN ISRARLA ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • I)YIL SONU ÇEKİLİŞİNDE SUADİYEDE APARTIMAN DAİRESİ Beheri 46.000 Lira deflerinde)¦MSI Zengin para ikrami yeleri TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • ŞEHRİN ANADOLU yakasında inşaatı olanların ÇÎMENTO ihtiyaçları için 22 82 38 27 22 19 No.lara telefon etmeleri menfaatleri icabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • OĞLAK BURÇ [22 Aralık 20 Ocak] Başka bir insanın oldukça karışık bir meselesini halledeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İptllâ denecek dereceda sevdiğiniz bir şeye erişeceksiniz.BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • JMUiııııuıımuımuuıuımıumum/ıııumumuuımı m m ııı ıı İSTANBUL 7.26 Açılış,dilek ve program 7.30 İki marj 7.35 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabından 9.00 Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • BULMACA I 23456789 10 2 i 3 U 4 t-i_t JJ 6m 3] Iffil 7 IfflS 8 j i 9 n SOLDAN SAĞA:1 İnsan topluluğu;İtina İle yapılmamış.2 Kıymetli madenlerden mamul eşyada kıymet derecesi;Kimsesiz.3 Cömertlik Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • TEŞEKKÜR 16/Kasım/1960 tarihinde vefat eden aile büyüğümüz Kınacızâde Emekli Maden Memuru ALÎ BİLGE'nin cenazesine İştirak etmek,telgraf çekmek,telefon etmek,mektup göndermek ve evimize gelmek auretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • VEFAT Bakırköy Askerlik Şubesi Reisliğinden emekli merhum Mehmed AH Beyin oğlu,Halime Tokad'ın eşi,Yılmaz ve Yavuz Tokad'ıri,Yıldız Özgürel ve Yüksel Denfa'in babaları,Res-san Tokad,ilhan özgürel ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • üü A\ı»\e#z-I r j r I r* BUGÜN Atlas sinemasında yapılacak olan yılın dördüncü çekilişinde 8 Apartman dairesi ile 1 adet 100.000 Ura,e 1 adet 50.000 Lira,kazanan talihlilerin isimlerini bu akşam şoat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • NUHUN JP* MAKARNASI nm HAFTANIN ŞARKISI Programı 1 Aralık Perşembe saat 19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250,150 veya 100 TLkazandırabilir.1.Unutturamaz seni hiçbir şey 2.Kapıldım gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • EMİYET lAlElLfcR BAL'IN TÖVBESİ Nüktedanlığından ötürü sohbeti her devrin ileri gelenleri tasalından aranan ve bu yüzden de her devirde değişik şekillerde başı derde giren Mahmut Baler yahut herkesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • Bozuk gıda müesseseler Bozuk gıda maddesi imal eden müesseseler Gıda maddeleri imal ve satışıyla meşgul ol durulacaktır.ı" Belediye Reisi yardımcısı Kurmay Albay Adnan Çelikoğlu'nun başkanlığında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • BİR DÜZELTME 23 Kasım tarihli gazetemizde çıkan «Yokedilemlyen sivrisinekler zararsıznuş başlıklı haberde bir yanlışlık olmuştur.Yeni Sağlık Müdürü,telefonla istediğimiz bilgiye karşılık «Sıtma ve do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • MESUT BİR DOĞUM NİHAL ve EDİP ALPA-GUT ikiz kızlarının doğumlarını akraba ve dostlarına müjdelerler.Zeynep Kâmil Doğumevi 25/11/1960 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • TEŞEKKÜR Esim NİHAL ALPAGUTun doğumu esnasında yerinde müdahale ve ihtimamlarıyla bizlere ikiz yavrularımızı kazandıran Zeynep Kâmil Doğumevi Nisaiye Müt.Dr.HALİL ONURTANa ve Nisaiye Müt.Dr.FUAT ÖZPAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM ÜZERİNDE DURULUYOR Bir hafta önce Taksimdeki apartmanında ölü olarak bulunan Meral Somer'ln akı abaları savcılığa bir dilekçe vererek hâdiseye intihar süsü verildiğini,cinayet ihtimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • GABRtEL KÜRKÇÜ İyi cins astragan kürk man tolar muhtelif fiat ve boyda En son model üzerine yapılmıştır.Tediyatta büyük kolaylıklar yapılır.Beyoğlu,Li on mağazası karşısı Tan Haı No.339 kat 2 No.3 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAH Tel:44 25 62)1 Mağrur Kumarbaz Robert Ryan Renkli lng.2 Kadınlar Kalesi Adolf Murphy Renkli lng.ATLAS Tel:440835)Son Hüküm Robert Taylor Renkli lng.EMEK Tel:44 84 39)Bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • BİR YIL SONRA AYNI YERDE HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI İki af kanunundan istifade ederek serbest bırakılan sabıkalı mahkûmlar Şehrimizde faally^fr göstermeye başlamışlardır.Sultanahmet cezaevinden tahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • FIRINCILAR DA «AHULf YASASI» YAPIY F-rıncılar kendi kendilerini ku İçin bir «Ahlâk Yasası» tesbit ede leıdlr.Belediyede Vali ve Belediye ReİJ kili Tümgeneral Refik Tulga'nır.e.ir bulunduğu bir toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1960
  • I SAMİMİ İNSAN:CEMAL GÜRSEL BAŞBAKANLIK Müsteşarı Sayın Hilmi İncesulu'dan dün şu mektubu aldık:«Sayın Çetin Altan Milliyet gazetesi muharriri 25 Kasım 1960 tarihli Milliyet gazetesinde intişar eden «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • DUN YASSIADA'DA.Yazık oldu kaderin şevki ile sanık duuna düşenler.te sabık Meclis Başkanı Jc Koraltan'ın,kendi hali-arif ederken söylediği söz-Yalnız kader onu ve onun i Yüce Divan önüne geliş!Yoksa,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • İN VETERİNER HEKİM ve ECZACILARA CALCIUM VETERİNER ECZACIBASJ VETERİNER İLAÇLARI I BÜTÜN HİPOKALSEMİ VAKALARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Çarşambadan itibaren MAHALLENİN SEVGİLİSİ MUHTEREM NUR EFGAN EFEKAN i:Memduh ÜN UĞUR FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Kasım Salı günü suareden litbaren ÇtÇEKÇî KIZ Fil minin şahane ve unutulmaz kadını SAR1TA MONTîEL'ln yarattığı KARMEN'in AŞKLA RONET Renkli)Oynıyanlar:SAR1TA MONTtEL MAURÎCE AMADEO NAZZARÎ filmini tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • SUNGURLAR KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FARR1KASI Çelik borulu kazanlar döküm kazanlardan çok üstün randımanlıdır.Kalorifer ve buhar kazanı alacağınız zaman İmalât yerlerimizi ziyaret ederek,kullandığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Bir karı koca kömürden zehirlendi ANKARA,HUSUSÎ Akköprü Zübeyde Hanım mahallesinde oturan Mehmet Torun adında bir otomobil tamircisi ile karısı kömürden zehirlenmişlerdir.Sabahleyin odalarından içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • 7700 öğrenciye yurt teminine çalışılıyor ANKARA,HUSUSİ İstanbul,Ankara ve İzmirde 7700 öğrenci İçin yurt teminine çalışılmaktadır.Bilhassa yüksek öğrenim çağındaki öğrencilerin yurt ihtiyaçları için B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Yeni Zellânda'da seçimi Muhalefet kazandı LONDRA,RADYO Yeni Zellânda'da yapılan seçimlerde,muhalefet ekseriyeti temin ederek eski iktidarı devirmeğe muvaffak olmuştur.80 sandalyalık temsilciler Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Fransız İtalyan görüşmeleri başladı ROMA,AA.A.Pitalya'ya resmî bir ziyaret yapmakta olan Fransız Başbakanı M.Debre ile Dışişleri Bakanı de Murville dün İtalyan Başbakanı Fanfani ile görüşmelerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • istanbulda ağır Sanayi kurulması Uygun görülmüyor Şehrimizde Belediye hudutları içinde ağır sanayi tesislerinin kurulması uygun görülmemektedir.İlgililer ağır sanayi tesislerinin doğuracağı mahzurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • t TEREO^ÜTÜN ÇEMBERİNDEN KURTULUR Huzur ve Emniyet veren âlemine siz de katılınız Garanti Bankasındaki paranız istediğiniz zaman cebinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI KADIKÖY Tiyatrosunda 28 Kasım Pazartesi akşamından itibaren Saat 21 de BÜYÜK ÇSNAÜ Oyun 3 Perde Yazan:Hüseyin Batuhan,Salıneye koyan:Hadi Hün Dekor:N.Perof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • HER G U N STEPHEN COLLEEN V İ C Mc.NALLY GRAY MORROW Cehennemde Beş Saat Atom devrinin bütün heyecanı İlâveten:A.D.S.Journal ÖZEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Sporda Başarıda Ayakların Rolü i Maçlarda iyi netice almak,kafa,beden ve ayakların ahenkli bir çalışması ile olur.Kafa düşünür-karar verir,beden enerji sarfeder,neticede ayak başarıyı tamamlar.Golde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALAR!ımm iKsm ÜSTÜ HAKKET HÛ flflrföi *ttK tf Oİto TARAFTA Mft SAMIM DÖEH0.DA öLDOaiKÖ KKcoSAMABfr,CAHBA7AAT3ŞJH REKVARMAKlİ;FETTAHiS KUP6U-MIADA Vı/Rü.LAJIAK.UiftKO^EtESıSıNMiŞTı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • DEKORASYON ve DESEN 0 Milli eğitim bakanlığından taatikli müfredat program.Bir senede mükemmel ingilizce.İki senede ciddi bir meslek Mezunlara TOrkiyede iş,Avrupada İhtisas imkânı.BROŞOR VE KAYIT I SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Nato Konferansında mühim kararlar alındı Bir NATO nüklear kuvvetin ve bir muharrik ordunun kurulması,Asya Afrika'ya yardım edilmesi,CENTO ile daha sıkı rabıtaların tesis edilmesi istendi PARİS,RADYO N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • TAHLİYE EDİLEN İKİ D.P.LİNİN İFADESİ ALINDI inönü'ye hazırlanan suikastle ilgili tahkikata İzmir'de devam ediliyor İZMİR,HUSUSİ Balmumcu'dan tahliye edilen İzmirli D.P.'Jller hakkında 9 numaralı Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • YEDEK ÖĞRETMENLER TAYIN BEDELİ İSTİYOR ŞİRAN,Nevzat Kıcılcan'dan Gümüşhanede vazife gören yedek subay öğretmenler İlgililere bir dilekçe İle müracaat ederek,tayın bedelleri mevzuunun bir an evvel hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Değirmende taş altında kalan adam öldü MANİSA,HUSUSİ Gördes kazasından Hakkı Tırak un öğütmek için gittiği değirmende kayan taşın altında kalarak ölmüştür.Salihli kazası Kirveli köyünde Yusuf Topuz ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Kadın yüzünden bir otelde kavga çıktı Küçükçekmece'de bir otelde evvelki akşam kadın meselesi yüzünden büyük bir kavga olmuştur.îçklli olarak otele gelen bir grubun otelin gazinosunda oturan kadınlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Kongo'da yuvarlak masa konferansı toplanacak ELİZABETIIVILLE,AA.RADYO Kongo Merkez Hükümetiyle,bağımsızlığını Hân eden Katanga eyaleti İdaresi,bir «yuvarlak masa» konferansının aktedllmesi hususunda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Debbie Reynolds bir milyonerle evlendi HOLLYVVOOD,A.P.Sevimli film yıldızı 28 yaşındaki Debbia Reynolds dün 46 yaşındaki milyoner Harry Kari ile evlenmiştir.Debbie geçenlerde şarkıcı Eddie Flsher'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • Londra'da kaza geçiren Türk,resim sergisi açıyor LONDRA,A.'P.Geçirdiği bir trafik kazası dolayı-Bİyle 2 senedenberi Londra'daki bir hastahanede tedavi edilmekte olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1960
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK W r Barbara,dan ilham REFİK Koraltan'ın «sıhhî malzeme» diye Almanya'dan ge-tirttiği güzel Alman kızının adı çocukluğumda işittiğim bir f oyun havasını hatırıma getirdi:O zamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • GİEıJŞİ GÜZEL.OEU2j ED»yoei-AR_CEZA YAZAVı/v\^y 5 NE A Sİi_KAL.EMİN UCu OA Kicziuacak:ZA.**VANU 0UL.DU ço«c M^MuK SEV BEMıM KALEMİMİ AL CEZ-AVt VAZ."ÎTZAP'ıK MıZAMtlsıl BiuAN=ryENi_EeE hadler 3ii»DıZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • QILGIN DANSÖZ GÜLSEN ATEŞ YALNIZ Dİ BA PAVYONUNDA muvaffakiyetle devam etmektedir.Cumartesi,Pazar günleri saat 15 ten 19 a kadar Matine.Diğer günler saat 15 den sonra salonumuz açıktır.Kokteyl ve sair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • Doğu Almanyadan Kamyon ve Kamyonet İthâl Edecek Mensuplarımıza 16 sayıli sirküler hükümlerine göre Doğu Almanya'dan kamyon ve kamyonet ithâli talebinde bulunacaklar,Ticaret Bakanlığının 18/1Î/1960 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • Lezzet ve nefasetine,blitUn Türkiyede herkesin hayran kaldığı peynirli bisküilerden sonra ^AftMCfe PEYNİRLİ BİSKÜİLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR Toplantılarınızda pek makbule geçecek BİR İKRAMI n N j O "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • Miliiueti Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • I HK KÎ PAZAR RUMÎ 1380 27 1376 C.ahir KASIM Kasım 8 19 6 0 14 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 7.01 2.18 üğle 12.01 7.18 i İkindi 14.29 9.46 Akşam 16.43 12.00 Yatsı 18.20 1.37 İmsak 5.17 12.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • YAKUT 154 Kının göre hesap yürütürken arkamdan bir ses:Bak bele.dedi.Şimdi iş güç bitti de mimarlığa mı-başladık?Döndüm.N'eedet ellerini beline dayamış halime bakıp katıla katıla gülüyordu.«i—IJen o k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • I Amerikan Hava Kuvvetle!Orkestrası İLHAN K.MİMAROC ıı ılımımın Türk caz dinleyicileri henüz şımaracak kada «canlı» caz dinlemediler.Şunun şurasında bı kadar ancak üç dört tane sözü geçer topluluk y m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • MÜTHİŞ LEKE TOZU tîçerde futbol,dışarda futbol.Ben de pası r/o!ci't M etin'den aldım bugün Toptnsı'nda dinlemiş hv macerayı.UZUN boylu,zayıf genç Sirkeci'de bir sandalyenin üstüne çıkmış,bağırıyordu:E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1960
  • Amerikalıların gidişi e\sahiplerini telâşlandırd Umumiyetle bütün ihtiyaçlarını "PX„ien temin eden Türkiye'de!Amerikalılar,ancak ev kirası için Türk parası sarfediyorL MEHMET ALİ KIŞLALI ANKARA'dan YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • fassıada'da dün iki Jâvâ karara bağlandı Baştarajı Birincide etkileri idare etmekten başka,Refik oraltanın lıususî idlerine de bakmanın ızifesi olduğunu söylüyordu.Barbara ndisine verilen imtiyazlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • EYİKLf ve KAYSERİ lavları için karar hugün t Baştarafı Birincide de İfâdesine müracaat 43 üyeden teşekkül eden ve 12 tâli ırul halinde çalışan Yüksek Soruştura Kurulu bugüne kadar 10O dosyayı ırarname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • DOĞAN LASTİK KAPLAMA FABRİK Alman tekniği,Alman patenti ve Alman mütehassısları tarafından kaplanan eski oto ve kamyon lâstikleri yenisi kadar sağlam ve garantilidir.AN 87 '27 39 59 Sirkeci Hüdavendig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • 3 METRELİK DİLEKÇE İZMİR,HUSUSÎ Bayraklı semti halkı hazırladıkları 3 metre uzunluğundaki dilekçeyi dün Vali Burhanettin Uluç'a.vermişlerdir.Bayraklılar,Tabakhanelerin semtlerine nakli haberi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Körlere Yardım Derneğinde suiistimal İZMİR,HUSUSİ İzmir Körlere Yardım Derneğinde vilâyet teftiş heyeti.300 bin liralık suiistimal olduğunu iddia etmektedir.Derneğin muhasebecisi ve tahsildarlarının İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Bandırma muhabirimiz Özfunalı vefat etti Bandırma muhabirimiz Mukbll öztunalı.Bandırma Memleket Hastahanesinde geçirdiği mide ameliyatı sonunda dün vefat etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazını müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • 2 M.B.K.üyesi ile üç Bakanın C.Ertesi hasbihaü ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanı Selim Sarper,İçişleri Bakanı M.İhsan Kızıloğlu Ticaret Bakanı Mehmet Baydur ile Millî Birlik Komitesi üyelerinden General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Affı sendikacı bugün Amerika'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ 6 Türk sendikacısı Amerikan hükümetinin davetlisi olarak tetkikler yapmak üzere bugün Amerikaya gideceklerdircDemokratik sendikacılık ve sendikacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • HER KAYMAKAM ÜÇ YIL MAHRUMİYET BÖLGESİNDE KALACAK ANKARA,HUSUSİ Mahrumiyet bölgelerinde asgari üç yıl vazife görmeyen kaymakamlar terfi edemiyecektir.Mahrumiyet bölgelerindeki hizmetlerini tehir veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • YASSIADAYA GİDEN VAPURDA DÜN BİR AVUKAT ÖLDÜ A Baştarafı Birincide mistir.Vapurda İntizamı teminle görevli olanlar hoparlörle,bir şahsın hastalandığını,motora nakledileceğini,telâş edilip vapurun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • KURUCU MECLİS TASARISI M.B.K.DE t Baştarajı Birincide 8 kişi 11 temsilcileri kontenjanına eklenmiş,bu suretle 82 kişi olan II Temsilcileri kontenjanı da 90 kişiye yükseltilmiştir.Kurucu Mecliste kabin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • SANAYİ İTHALÂT PLÂNI HAZIRLANIYOR t Baştarafı Birincide lık sanayi İthalât plânı kati seklini kazanacaktır.Sanayi Baltanı Şahap Kocdtopeu da dün Sanayi Odası İdareclleriyle yaptığı görüşmelerden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Emekli subaylardan 2220 sine iş verildi t Baştarafi Birincide karada 528,Istanbulda 824 apartman dairesi yakında sahiplerine teslim edilecektir.Daireler dörder odalı olup çoğu kaloriferlidir.Tek tip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • UŞAK EMNİYET MÜDÜRÜ TRAFİK MÜDÜRÜ OLDU İstanbul Trafik Müdürlüğüne,Uşak Emniyet Müdürü Hüseyin Kemiksim tâyin edilıniştlı.Hüseyin Kemiksiz,önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacakt r.Emniyet Üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • 77.MİLLİ MAÇIMIZ t Baştarajı Alt^ncıda KAÇAR DEFA MİLLÎ OLDULAR?Bugün Buigaristaula karşılanacak olan millî takımlınızda yer alacak elemanların hangi kulüplere mensup oldukları,yaşları ve kaç defa mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Bulgaristan favori t Baştarafı Altıncıda temas yapıyoıuz.Bu sözü yalnız bizim İçin söylemiyorum.Son yıllarda beynelmilel sahada İsminize hemen hemen rastlanmıyor.Ankarada 0-0 berabere biten maç;takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Filibe mağlûbiyetinin revanşı bugün M.Paşa'da Baştarafı Altıncıda lık devresi geçiren B)millî takımımız saha ve seyirci avantajından istifade ettiği takdirde bir galibiyet alabilir.Be'ir lildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • SPORCU ve İDARECİ CEZALARI AFFEDİLDİ t Baştarajı Altıncıda tasaray kulübü arasında Ayhan mevzuunda yapılacak münazarada nihaî kararı verecek azaların arasında bulunmasını protesto etmiştir.Sarı-Kırmız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • PIR PIR Ga?Mazot Şirketi EVLERE TEVZİ Selâhaddm Güver Mür.48 53 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Bulgarlarla Bağtarajı Alımcıda takımımız 4-2-4 tertibi De oyuna girecektir.Almanya maçında Bulgar müdafaasının bilhassa ortadan kolay kolay geçilemeyeceği intibaını almış bulunuyoruz.Uu İtibarla netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • STANBUL BELEDİYES Aralık 1960 Temsilleri TEPEBAŞI TİYATROSUNDA SAHNEYE KOYAN:AYDIN GÜN 1 Aralık 1960 G.Puccini Perşembe T Û S C Â Dekor:N.Perof 3 Aralık 1960 Cumartesi 21 de G.Puocini T0SCA Dekor N.Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.İstanbul Liman işletmesi Müdürlüğünden:Taşıtlar Servisimiz Galata Fermeneciler 98 No.ya taşınmaktadır.29/11/1960 tarihinden itibaren aşağıda yazılı telefonlarla çalışacağını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • SATILIK FABRİKA ARSASI Florya Beşyol Safa Sitesi Fabrikalar arası Halkalı asfaltında,trifaze cereyanlı.Tapu,çap.4134 M2 arsa.Bir hafta için acele satılıktır.Tel:47 49 19 22 55 46.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • SATILIK SU MALZEMELERİ Font Boru 200,150,125 ve 100 mm^ lik)Bunlara ait hususî parçalar ve vanalar acele satılacaktır.Tel-27 48 13 22 73 10 Not:Piyasa fiatından 20 noksanileı im—ı.»i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Bütün ağrılara karşı E—M ıı M| KULLANINIZ baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen bütün ağrıları süratle teskin eder grip ve nezle başlangıcında bir opk fenalıkları önler OiKKATı Aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Dişlerinizin çürümesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış ALTIN KÜPÜ BİLGİ YARIŞMASINDA geçen yarışmadan kalan TL.400 ile beraber bu defa 1400 TL.dağıtılacaktır.Sualler:1.Akasya ne i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • SİTE TİYATROSU 5 Aralık Pazartesi 21.15 den itibaren ANTIGONE Yazan:Sahneye koyan:Türkçesi Jean Anouilh Yıldız Kerfter Orhan Veli Kanık Yıldız Kenter Müşfik Kenter Şükran Güngör Sadrı Alışık Saruhan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.11.1960
  • Münir Mostar Merkez Bankası U.Müdürü oldu ANKARA,HUSUSİ Ziraat Bankası Genel Müdürü Münir Mostar Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Merkez Bankası Genel Müdürü bir müddet evvel VVashlng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1960
  • O ı %L U arecı edileli Aftan 29 Ekim 1960 tarihine kadar saç işlemiş bütün sporcular istifade edecek.Cezaları kaldırılan Güven,Cenap ve Ayhan için de açık oturum yapılacak C\Q EKİM 1960 tarihine ka-jy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1960
  • Maçları radyo veriyor Bugün Sofya ve İstanbulda yapılacak millî maçları Ankara ve İstanbul Radyoları naklen yayınlayacaktır.Sofya maçı saat 15 den itibaren Ankara,İstanbul maçı İse 14 den itibaren İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1960
  • OMTo£ C UMA SABAHI V/ASlL-LEVSK^.^TADİNA ANTRENMANLARI TAKI6& ©İTTİK.FAKAT EN HEYECANLI •VERİNDE NAMİK VlANl OLDL)»ULGARıSVAN bas antrenörü oR.MANicWev lue Bulgar futbolunun DURUMU HAKKINDA ^AMTMl SÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1960
  • Filibe mağ revanşı bugün 8 Millî takımımızın Bulgaristan'a karşı Varol Candemir,Bahrî Zekâi,Birol,Şenol,Aydın,Niyazi şeklinde çıkması muhtemel,Bulgar B Millî takımı Sere!Tarık,şehrimize geldi L'RKİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1960
  • Maçın favori:Bulgaristandır.Yazan Nürodon Sport Futbol Kıitis ALEXANDRE ASSİANTCHINE İki dost memleket olan Türkiye ve Bulg;tanın bugün yapacağı karşılaşmanın büyük alâka göreceğini tahmin etmek güç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1960
  • 77.MİLLİ MAÇIMIZ milli takımımızın bugün Sofya'da Bulj H rlstanla yapacağı maç 77 nci beynelmilel temasıd Millî takımımız bugüne kadar yaptığı 76 müs bakanın 28'ini kazanmış,34'ünde mağlûp olmuş 1-Tün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1960
  • I.Bugün Sofya'da Bulgaristan A)milli takımı ile karşılaşacak olan millî futbol takımımızın geçen sezon Iskoçya ile yaptığı ve 4-2 galip geldiği maça çıkan kadrosu.Bulgaristan A)millî takımının geçtiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor